FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015"

Transcriptie

1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland Besluiten vast te stellen: FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Artikel 1. Hoogte Persoonsgebonden budget Burgemeester en wethouders leggen alle bedragen voor de te verstrekken maatwerken vast in bijlage 1 van dit besluit in het kader van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland Artikel 2. Maximumhoogte overige maatwerken Bij het verstrekken van een maatwerk wordt uitgegaan van de goedkoopst compenserende. Dit betreft altijd maatwerk. Voor een aantal en is een maximum tarief ingesteld, dit zijn: a. aanschaf en onderhoud van een sport bedraagt maximaal 2.580,- één keer in de 3 jaar. b. ondersteuning bij verhuizing en (her)inrichting bedraagt maximaal 2.500,- c. voor bezoekbaar maken woonruimte tot maximaal 2.500,-. Uitgangspunt is dat deze bijdrage eenmalig is. Artikel 3. Afschrijvingstermijnen maatwerken 1. Voor een sport geldt een technische levensduur van 3 jaar, een autoaanpassing een technische levensduur van 5 jaar en voor overige Wmo-hulpmiddelen geldt een technische levensduur van. Elk hulpmiddel, dat met behulp van een persoonsgebonden budget of in natura is verstrekt, een afschrijvingstermijn van respectievelijk 3, 5 of en dient dus in principe respectievelijk 3, 5 of mee te gaan. Is een hulpmiddel afgeschreven dan ontstaat niet automatisch het recht op een nieuw of hulpmiddel. Zolang het verstrekte hulpmiddel of het via een persoonsgebonden budget aangeschafte hulpmiddel technisch nog voldoet, bestaat geen recht op vervanging van het hulpmiddel. Dit tenzij een medische noodzaak wordt aangetoond. 2. Indien met het pgb een maatwerk als genoemd in bijlage 2 tweedehands wordt aangeschaft, dan wordt de resterende afschrijvingstermijn gehanteerd. 1

2 Artikel 4. Eigen bijdrage voor maatwerken 1. De eigen bijdragen worden geïnd door het CAK. 2. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo De bijdrage, zoals opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, bedraagt bij lage inkomens maximaal 19,40 voor een alleenstaande en maximaal 27,60 voor gehuwden per periode van vier weken, waarbij de volgende inkomensgrenzen gelden: ongehuwd persoon, jonger dan 65 jaar: ongehuwd persoon ouder dan 65 jaar: gehuwde personen, een of beide jonger dan 65 jaar: gehuwde personen, beide ouder dan 65 jaar: Voor alle maatwerken wordt een eigen bijdrage geïnd met uitzondering van de volgende en: Rolstoelen Onderhoud, reparatie en verzekering van hulpmiddelen Sporten Ondersteuning bij verhuizing en (her) inrichting 5. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt geen eigen bijdrage geïnd met uitzondering van een woningaanpassing waarbij deze via ouders/verzorgers wordt geïnd. Artikel 5. Bijdrage voor algemene en 1. Voor een algemene kan een cliënt een bijdrage in verschuldigd zijn aan de organisatie die zorg draagt voor uitvoering van de algemene. 2. De organisatie die zorg draagt voor de algemene stelt de hoogte van de bijdrage vast en int deze. Artikel 6. Afschrijvingsschema kosten woonen 1. Het college kan (een gedeelte van) van de woon terugvorderen als de geleid tot een aanzienlijke waardevermeerdering van de woning en de woning binnen tien jaren na de gereed melding is verkocht. 2. Er is sprake van een aanzienlijke waardevermeerdering als de woning na de aanpassing hoger is dan 110% van de waarde onmiddellijk voorafgaand aan de aanpassing of wanneer de aanpassing geleid tot uitbreiding van het woonoppervlak. 3. Het terug te vorderen deel betrekking op de meerwaarde die de woning door de aanpassing gekregen en bedraagt: Het eerste jaar 100% Het tweede jaar 90% Het derde jaar 80% Het vierde jaar 70% Het vijfde jaar 60% Het zesde jaar 50% Het zevende jaar 40% Het achtste jaar 30% Het negende jaar 20% Het tiende jaar 10% 4. De eigen bijdrage die in de periode na gereed melding van de woningaanpassing is geïnd, 2

3 wordt in mindering gebracht op het terug te vorderen bedrag. Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding 1. Dit besluit wordt aangehaald als het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland Dit besluit treedt in werking per 6 januari 2015 en werkt terug tot 1 januari Met de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland Aldus vastgesteld te Borculo, op 6 januari 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland, de secretaris: de burgemeester: J.A. Wildeman mr. J. van Oostrum 3

4 Bijlage 1 Tarieven PGB Gemiddeld Pgb tarief 2015 gecontracteerd tarief Ondersteuning Thuis 23,39 per uur 15,- per uur Individuele ondersteuning basis 38,20 per uur 33,62 per uur Individuele ondersteuning middel 43,86 per uur 38,60 per uur Individuele ondersteuning zwaar 63,98 per uur 56,30 per uur Groepsondersteuning basis 28,60 per dagdeel 25,17 per dagdeel Groepsondersteuning middel 38,06 per dagdeel 33,49 per dagdeel Groepsondersteuning zwaar 48,82 per dagdeel 42,96 per dagdeel Kortdurend verblijf 30,00 per etmaal 26,40 per etmaal Groepsondersteuning vervoer 7,25 6,38 Groepsondersteuning vervoer 14,30 12,58 rolstoel 4

5 Bijlage 2 Eigen bijdrage Voorziening Eigen bijdrage? Hoe lang? Hoogte eigen bijdrage Ondersteuning Thuis Zo lang men hulp Individuele ondersteuning basis Zo lang men hulp Individuele ondersteuning middel Zo lang men hulp Individuele ondersteuning zwaar Zo lang men hulp Groepsondersteuning basis Zo lang men hulp Groepsondersteuning middel Zo lang men hulp Groepsondersteuning zwaar Zo lang men hulp Groepsondersteuning vervoer Zo lang men hulp Groepsondersteuning vervoer rolstoel Zo lang men hulp Woon (uitgezonderd traplift) 10 jaar Woon traplift traplift Verhuis- en inrichtingskosten Nee Scootmobiel/Elektrische handbike Driewielfiets Driewielfiets elektrisch inclusief verzekering 5

6 Driewielfiets elektrisch exclusief verzekering Duofiets en andere tweewielfiets Elektrische tillift passief/aktief Voorziening Gebruikt Badlift met elektrische aandrijving Douche- en toilethulpmiddel zelfbewegers Douchebrancards, elektrisch verstelbare douche(kantel)stoel ja idem Kosten gebruik taxi of rolstoeltaxi Zolang met de Autoaanpassing 5 jaar (Elektrische) rolstoel Nee Sportrolstoel Nee 6

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 vastgesteld: 16 december 2014 Financieel besluit Wmo 2015 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Opsterland 2013, zoals

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP Gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015

Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015 Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015 Artikel 1 Persoonsgebonden budget en kwaliteit 1. Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel, een woningaanpassing of diensten

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar.

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar. Financiële bijlage PGB maatwerkvoorzieningen 2015 1 Inleiding Als bijlage bij artikel 4.5 Hoogte PGB van het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Assen geeft het college de normen

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning

Financieel Besluit Wmo. Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning Financieel Besluit Wmo Onderdeel Maatschappelijke Ondersteuning December 2006 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Beperkingen 3 Hoofdstuk 2 Hulp bij het

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM 2014 HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Regels over het persoonsgebonden budget 3-5 HOOFDSTUK 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel 6

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 83424 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012. 1 juli 2012

Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012. 1 juli 2012 Beleidsregels eigen bijdrage Wmo gemeente Heemskerk 2012 1 juli 2012 B E L E I D S R E G E L S E I G E N B I J D R A G E W M O G E M E E N T E H E E M S K E R K 2 0 1 2 Inhoudsopgave Beleidsregel 1: kostprijs

Nadere informatie

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel

Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel Besluit Wmo (2013) Gemeente Boxtel 1 2 INHOUDSOPGAVE BESLUIT WMO (2013) Besluit Wmo (2013) 5 Hoofdstuk 1: Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Hoofdstuk 2 : Persoonsgebonden budget 5 Artikel 2.1 Regels

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie