Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, gelet op de artikelen 11 en 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015; B E S L U I T: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland Artikel 1.Definities en begrippen Alle definities en begrippen in deze uitvoeringsregeling hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland Artikel 2. Het persoonsgebonden budget (pgb) 1. a. De te van een pgb wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden; a. De te van een pgb is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en b. De te van een pgb bedraagt maximaal 100% van de tegenwaarde gelijkwaardig aan de in de betreffende situatie te verstrekken voorziening in natura, indien nodig verd met een bedrag voor onderhoud en verzekering, gebaseerd op het bedrag voor onderhoud en verzekering dat de gemeente betaalt voor een dergelijke voorziening die in natura wordt verstrekt. 2. De te van een pgb voor: c. een nieuwe zaak wordt bepaald op ten ste de kostprijs van de voorziening als de voorziening in natura zou zijn verstrekt, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering; d. een tweedehands zaak wordt bepaald op ten ste de kostprijs van een vergelijkbare nieuwe voorziening rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en verminderd met een percentage vanwege afschrijving en rekening houdend met onderhoud en verzekering; e. De pgb bedragen voor Wmo arrangementen VVT, GGZ en GZ zijn maximaal 100% van de door de gemeente ingekochte arrangementsbedragen. De bedragen voor 2015 zijn opgenomen in bijlage 1. f. De pgb bedragen voor hulp bij het huishouden zijn opgenomen in bijlage 2. g. De te van het pgb voor beschermd wonen bedraagt 75% van de kostprijs voor de voorziening in natura. De bedragen voor 2015 zijn opgenomen in bijlage Een cliënt aan wie een pgb wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk, onder de volgende voorwaarden: a. dat familieleden in de eerste en tweede graad minimaal voor de eerste acht uren per week geen betaling uit het pgb ontvangen; b. dat de ondersteuning vanuit het sociale netwerk buiten datgene valt dat redelijkerwijs van dit netwerk verwacht mag worden; c. dat tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het pgb worden betaald. 4. De te van het pgb voor inzet van het sociaal netwerk voor de uitvoering van arrangementen VVT, GGZ en GZ is 75% van de in bijlage 1 aangegeven bedragen. Artikel 3. Bijdrage in de kosten van algemene voorzieningen Een cliënt is voor alle in de gemeente aanwezige algemene voorzieningen de betreffende reguliere bijdrage in de kosten verschuldigd. 1

2 Artikel 4. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb s De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo Artikel 5. Bijdrage woningaanpassing minderjarige Voor een maatwerkvoorziening of pgb ten behoeve van een woningaanpassing voor een minderjarige is een bijdrage verschuldigd conform de geldende bepalingen voor overige maatwerkvoorzieningen of pgb s. Artikel 6. Klanttarief aanvullend openbaar vervoer 1. In het aanvullend openbaar vervoer gelden de volgende tarieven: - het instaptarief is 0,60 - het tarief per kilometer is 0,15 2. Voor medereizigers geldt: vier maal het instaptarief en viermaal het kilometertarief 3. Voor prioritaire ritten geldt: vier maal het instaptarief en viermaal het kilometertarief. Artikel 7. Anti-speculatiebeding 1. De eigenaar-bewoner, die krachtens de Wmo een woonvoorziening heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereedmelding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. De meerwaarde van de woning dient volgens het onderstaande afschrijvingsschema te worden terugbetaald: a. voor het eerste jaar 100% van de meerwaarde; b. voor het tweede jaar 80% van de meerwaarde; c. voor het derde jaar 60% van de meerwaarde; d. voor het vierde jaar 40% van de meerwaarde; e. voor het vijfde jaar 20% van de meerwaarde, in alle gevallen minus het percentage van de kosten van getroffen voorzieningen, dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gekomen. 1.De noodzakelijke kosten voor onderhoud en reparatie van trapliften, plafondliften, elektrische deuropeners, was- föhninstallaties en elektrische verstellingen van keukens of wastafels worden vergoed conform de te van de door het college geaccepteerde offerte. Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland

3 Bijlage 1 Pgb bedragen arrangementen Wmo Tabel 1a: pgb-bedragen arrangement VVT Resultaatgebied intensiteit bedrag per 4 weken Sociaal en persoonlijk functioneren / / 170,56 255,84 341,12 426,40 767,52 Ondersteuning en regie bij voeren van een huishouden 84,00 95,00 137,28 Financiën 170,56 255,84 426,40 Vervoer -licht -zwaar -licht - zwaar -licht -zwaar 484,85 532,40 727,28 798,59 969, ,79 7,02 * Ondersteuning bij zelfzorg Huisvesting Kortdurend verblijf 146,00 292,00 438,00 *bedrag per dag Tabel 1b: pgb-bedragen arrangement GGZ Resultaatgebied intensiteit bedrag per 4 weken Sociaal en persoonlijk functioneren / / 270,52 450,87 553,71 996,67 Ondersteuning en regie bij voeren van een huishouden 84,00 95,00 139,94 Financiën 239,06 358,59 597,65 Vervoer zwaar 418,85 628,27 837,70 6,84 * Ondersteuning bij zelfzorg 263,83 439,72 3

4 Huisvesting Kortdurend verblijf 98,24 196,48 294,72 *bedrag per dag Tabel 1c: pgb-bedragen arrangement GZ Resultaatgebied intensiteit bedrag per 4 weken Sociaal en persoonlijk functioneren / / 339,28 450,87 655, ,72 Ondersteuning en regie bij voeren van een huishouden 84,00 95,00 139,94 Financiën 254,05 381,07 635,12 Vervoer -licht -zwaar -licht - zwaar -licht -zwaar Zonder rolstoel Met rolstoel 419,06 566,11 628,59 849,16 838, ,21 8,28 * 20,00 * Ondersteuning bij zelfzorg 263,83 439,72 Huisvesting Kortdurend verblijf 115,72 231,44 347,16 *bedrag per dag 4

5 Bijlage 2 Hoogte PGB tarieven hulp in het huishouden Tabel 2: pgb-bedragen hulp bij het huishouden Categorie bedrag per uur Hulp bij het huishouden categorie 1 Hulp bij het huishouden categorie 2 Hulp bij het huishouden categorie 3 17,14 20,00 23,00 5

6 Bijlage 3 Hoogte pgb bedragen beschermd wonen, bedragen per maand Zwaarte * Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 wonen Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven, worden hieronder behandeld. Artikel 2. Hoogte persoonsgebonden budget (pgb) De te van de pgb bedragen zijn afgeleid van de tarieven zorg in natura die door de gemeente is gecontracteerd. De bedragen voor beschermd wonen zijn gelijk aan de tarieven van Zaanstad wegens het uitvoeren van de centrumgemeente voor taken omtrent beschermd wonen voor de regio. Artikel 4. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb s De rijksoverheid stelt jaarlijks in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 de grenzen vast voor de maximaal op te leggen eigen bijdrage. Het huidige beleid wordt voortgezet, waarbij de eigen bijdrage wordt bepaald op deze landelijk geldende regels. Deze zijn inkomensafhankelijk. Artikel 6. Geen eigen bijdrage Bij wet zijn uitgesloten van eigen bijdragen kindervoorzieningen met uitzondering van woningaanpassingen ten behoeve van kinderen. Artikel 6 Klanttarief collectief vervoer In dit artikel worden de tarieven aangegeven die een cliënt dient te betalen bij gebruikmaking van het collectief vervoer. Alleen in geval van eenmalige belangrijke gebeurtenissen in de privé-sfeer kan er gebruik gemaakt worden van een prioritaire rit. Dit zijn bijvoorbeeld inzegening van een huwelijk, begrafenis of een examen. Artikel 7. Anti-speculatiebeding Dit artikel geeft aan dat bij de verkoop van een aangepaste woning binnen tien jaar een eventueel bedrag, dat het gevolg is van de meerwaarde van de woning door de aanpassing, aan het college moet worden terugbetaald. 6

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Voorschoten. Nr. 83424 30 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voorschoten 2015 Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012

Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Tweede besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vlagtwedde 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde; gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015

Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015 Financieel Besluit Wmo gemeente s-hertogenbosch 2015 Artikel 1 Persoonsgebonden budget en kwaliteit 1. Bij de verstrekking van een persoonsgebonden budget voor een hulpmiddel, een woningaanpassing of diensten

Nadere informatie

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5

Artikel 2.7 Persoonsgebonden budget hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen... 5 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN BUDGET... 4 Artikel 2.1 Verstrekking op verzoek... 4 Artikel 2.2 Geen persoonsgebonden

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden

Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden Besluit Wmo 2015 gemeente Leeuwarden H 1. Algemeen Artikel 1. Zorg in natura tarieven De gunningen voor zorg in natura zijn vastgesteld door het college op 25 november 2014 (B&W 399434). In deze gunningen

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP. Gemeente Hof van Twente 2015 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING EN JEUGDHULP Gemeente Hof van Twente 2015 Goor, januari 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013

2012-42703 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OPSTERLAND 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning Opsterland 2013, zoals

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015

Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Uitvoeringsbesluit Algemene en maatwerkvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010

Besluit maatschappelijke ondersteuning. gemeente Nunspeet 2010 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2010 Besluit WMO gemeente Nunspeet Januari 2010 afdeling Publiek en Sociaal gemeente Nunspeet - 2 - Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015

FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 FINANCIEEL BESLUIT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 vastgesteld: 16 december 2014 Financieel besluit Wmo 2015 1 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 4 Artikel 1 Begripsbepalingen... 4 HOOFDSTUK 2 PERSOONSGEBONDEN

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Definitieve versie 9 december 2014 Collegebesluit: Burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht; gelet op de bepalingen in de verordening maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE GORINCHEM 2014 HOOFDSTUK 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. Regels over het persoonsgebonden budget 3-5 HOOFDSTUK 3. Eigen bijdragen en eigen aandeel 6

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toelichting op Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Toelichting op Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Toelichting op Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 ALGEMENE TOELICHTING De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 geeft aan wat de gemeenteraad in een verordening moet of kan regelen.

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING. Gemeente Hof van Twente 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Gemeente Hof van Twente 2014 Goor, januari 2014 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 3 HOOFDSTUK 2 HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Nadere informatie

Concept verordening Wmo 2015

Concept verordening Wmo 2015 Concept verordening Wmo 2015 Inhoudsopgave Considerans... 5 HOOFDSTUK 1 - BEGRIPSBEPALINGEN... 5 Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen... 5 HOOFDSTUK 2 - PROCEDUREGELS... 6 Artikel 2.1 De melding van de hulpvraag...

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d.

V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010. vastgesteld d.d. V E R O R D E N I N G individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gilze en Rijen 2010 vastgesteld d.d. 22 februari 2010 Verordening WMO Gilze en Rijen 2010 1 DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011;

gelet op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Culemborg 2011; Gem: 0612099 Besluit maatschappelijke ondersteuning Culemborg Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Culemborg; gelet op artikel 5 de Wet maatschappelijke ondersteuning, gelet op de

Nadere informatie

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning;

gelet op de artikelen 3, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 33, 39 en 40 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 26 Uitgifte: 26 april 2012 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 april

Nadere informatie