STICHTING WIJKCOMMISSIE NOORDERKWARTIER secr. (tijdelijk): Jan Janslaan 69, 7602 VW Almelo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING WIJKCOMMISSIE NOORDERKWARTIER secr. (tijdelijk): Jan Janslaan 69, 7602 VW Almelo"

Transcriptie

1 STICHTING WIJKCOMMISSIE NOORDERKWARTIER secr. (tijdelijk): Jan Janslaan 69, 7602 VW Almelo Almelo, Verslag Openbare Vergadering Wijkcommissie Noorderkwartier, dinsdag 31 maart 2015, uur Aanwezig: Dahlan Schütte, Pieter Walsweer, Hans Radstaak, Arend Maas, Rita Maas, Margreet Grobben, Jan Wevers, Vincent Wevers, Wim Schorn, Annie Oude Breuil, Sander Rettensberger, Yvette Wevers. Afwezig (mk): Cor Zegers, Henny Busschers, Hanny Boers, Gerda Perik Opening De (waarnemend) voorzitter heet allen welkom. Mededelingen Pieter Walsweer geeft, als waarnemend voorzitter een beknopte toelichting op de bestuurscrisis die in de afgelopen weken is ontstaan. In de loop van de maand maar had Margriet Meekhof al aangegeven haar functie binnen het bestuur neer te leggen. Na diverse interne besprekingen tussen de resterende bestuursleden heeft de voorzitter Geert Leusman zich uit het bestuur teruggetrokken. In samenhang daarmee en als gevolg daarvan heeft ook Hetty Leusman haar functie neergelegd. Het gevolg is dat de Stichting Wijkcommissie Noorderkwartier dringend op zoek moet naar nieuwe kandidate voor het bestuur. Dit is des te dringender omdat de wijkcommissie in een moeilijke fase verkeert en grote behoefte heeft aan hulp om het wijkcentrum te kunnen laten voortbestaan. Het beheer van de website van Erve Noordik is overgenomen door Sander Rettensberger. Alle berichtgeving met betrekking tot Erve Noordik loopt voortaan via hem. Sander zorgt er tevens voor de aanpassing van het adres van Erve Noordik. De planning van de activiteiten zal worden opgepakt door Yvette Wevers en zal daarbij worden geholpen door Margreet Grobben. Een aantal aanvragen voor activiteiten zijn ondertussen al door Geert en Hetty Leusman doorgezonden. Uit de commissies Geen punten Rondvraag Aan Hans Radstaak wordt gevraagd of hij binnen de gemeente al iets heeft gehoord omtrent op de brief die door de wijkcommissie naar de gemeente is verzonden en waarin wordt gevraagd om een ruimer gebruik van het gebouw. Bij Hans hieromtrent nog niets van bekend en vraagt of deze brief naar hem kan worden doorgestuurd. Dat kan en zal gebeuren. Er zijn een aantal sleutelbossen in omloop. Op dit moment zijn er voldoende maar wanneer er in de toekomst een sleutel moet worden bijgemaakt is het sleutelpaspoort -1-

2 nodig omdat het hier gaat om gecertificeerde sleutels welke niet zomaar kunnen worden bijgemaakt. Niemand weet of er een dergelijk paspoort is en wie deze misschien heeft. Sander zal het navragen bij Hetty. De ruimte die door de Peuterdelle in gebruik was, staat nu ter beschikking van het wijkcentrum. Het is een mooie bruikbare ruimte maar, met name de muren zouden moeten worden opgeknapt. Wellicht wil de gemeente hierin nog bijspringen of wellicht zijn er andere fondsen waarop we als wijkcommissie een beroep kunnen doen. Hans Radstaak wijst er op dat, na de verhuizing naar het nieuwe gemeentehuis, de oude meubels, tegen een lage vergoeding ter beschikking worden gesteld aan, maatschappelijke instellingen, zoals wijkcentra. Hierop kan via het internet worden ingeschreven. De lijst met activiteiten, die op het mededelingenbord hang moet worden geactualiseerd. Yvette zal hiervoor zorgdragen. Het systeem met de vaste wisselgeld-bedragen voor de biljarters werkt naar behoren. Er zijn minder wisselgeldproblemen. Sluiting Pieter Walsweer sluit de vergadering en nodigt iedereen nog uit voor een drankje. De volgende vergadering is op 28 april 2015 (in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, dus niet op Koningsdag 27 april). Dit is een Algemene bestuursvergadering. Volgende vergaderingen, allen om uur: Algemene bestuursvergadering Openbare wijkvergadering dinsdag 28 april 2015, maandag 1 juni 2015 maandag 6 juli

3 Verslag Openbare Vergadering Wijkcommissie Noorderkwartier, Maandag 26 mei 2014, uur Aanwezig: Afwezig (mk): Guus Sturing, Pieter Walsweer, André Knol, Hetty Leusman, Margriet Meekhof, Hanny Boers, Cor Zegers, Geert Leusman, Yvette Wevers, Dahlan Schütte, Piebe Elzinga, Hans Radstaak Arend Maas, Henny Busschers Opening De voorzitter opent deze vergadering en heet iedereen welkom. Notulen/post Notulen openbare vergadering van 18 februari 2014 Het koppelen van de verwarming aan het alarm blijkt weer andere problemen met zich mee te brengen. Dit blijft wel aandacht vragen. De batterij in de AED is inmiddels vervangen. Het bloemetje voor Mevr. Bruins en het afscheidscadeau voor Thea Bekman zijn overhandigd. Beide zijn met dank ontvangen. Post Er was een onduidelijke mailwisseling over de AED. Deze is voor kennisgeving aangenomen. De door Hans Radstaak aangereikte subsidie mogelijkheid door de Provincie is aan de commissies doorgestuurd. Omdat de aanvragen door een rechtspersoon moeten worden gedaan en omdat er voor één rechtspersoon max beschikbaar is, wordt gekeken hoe dit het best kan worden aangepakt. Indienen van de aanvragen kan vanaf 2 juni a.s. Mededelingen Geen Uit de commissies Computerclub. Druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Vakantiespelweek. Willen gebruik maken van de subsidiepot van de Provincie (ook de computerclub is hier mee bezig). Is het iets om voor het Erve een subsidie aan te vragen bij de Provincie voor een nieuwe traplift en nieuw meubilair? Dit zal worden uitgezocht. Afscheid vertrekkende bestuursleden -3-

4 André Knol is sinds de oprichting van de wijkcommissie in 1980 bij het Erve betrokken geweest. Hij zal wel betrokken blijven maar niet meer als bestuurslid. Als klein teken van onze dank krijgt hij een bos bloemen en een cadeaubon. Guus Sturing heeft compleet onverwacht aangekondigd dat hij Almelo gaat verlaten voor een nieuwe uitdaging in Heerlen. Als voorzitter had hij een spilfunctie in de wijkcommissie, hij is ca. 4 jaar voorzitter geweest. Ook voor Guus zijn er als dank voor de inzet bloemen en een cadeaubon. Voorstel nieuwe bestuursleden Vanuit het bestuur worden Dahlan Schütte en Geert Leusman kandidaat gesteld voor het bestuur. De kandidatuur zal gemeld worden in de wijkkrant en in de bladen. Tot half juli kunnen er vanuit de wijk tegenkandidaten worden gemeld. Als er geen andere kandidaten worden gesteld, dan zullen beide heren in de openbare vergadering van 25 augustus worden benoemd. Rondvraag Voorgesteld wordt om de vergaderingen voortaan weer om uur te laten beginnen. Dit voorsteld wordt aangenomen. Voor het afronden van de voorbereidingen van de vakantiespelweek wordt nog een afspraak gemaakt tussen Guus en Yvette. Wel is al afgesproken dat de afspraken tussen de Plus en de organisatie van de vakantiespelweek gehandhaafd zullen worden. De wijkagent meldt dat er binnenkort weer de Almelose Ruiterdagen zijn. Dit levert voor de wijk meestal alleen wat parkeerproblemen op. Graag alle opmerkingen/problemen melden. Recent is bij de Armeense kerk een monument onthuld. Dit is voor de Turkse gemeenschap een gevoelig onderwerp. Op 1 juni a.s. wordt er door de Turkse gemeenschap tegen dit monument gedemonstreerd. In het AZC worden momenteel tijdelijk (2-3 nachten) jongeren ondergebracht uit Eritrea en Syrie. Het is nog niet duidelijk of er wijzigingen in de opzet van het AZC (nu vooral voor gezinnen) gaan komen. Het zoeken naar nieuwe activiteiten voor het Erve Noordik heeft al twee resultaten opgeleverd: na de vakantiespelweek start de kindermiddag weer op de woensdagmiddagen. Er zijn vrijwilligers voor, maar er zijn er meer welkom. Tijdens de vakantiespelweek zal er reclame voor worden gemaakt. Tevens zal het Erve onderdak gaan bieden aan het FNV voor het organiseren van invulavonden voor belastingformulieren, inloopavonden en cursussen. We krijgen er een goede huurprijs voor en het ziet er naar uit dat dit voor een langere periode is. Het blijkt dat het ROC geen ondersteuning kan bieden bij het maken van een enquete. De groep gaat hier opnieuw naar kijken. Misschien is het goed om ook tijdens de spelweek te vragen naar wensen en Scoop te vragen of zij hier bij hun huisbezoeken in de wijk naar kunnen vragen. Het is de bedoeling om mensen in de wijk persoonlijk te benaderen. De biljarters boven horen niet als er iemand binnenkomt. Het AB zal zich hierover beraden. Er is nogal wat commentaar op de website van het Erve Noordik omdat deze niet up to date is. De vergadering besluit Dahlan Schütte mandaat te geven dit aan te pakken. Hij krijgt de informatie over de provider en de huidige beheerder wordt geïnformeerd. De kascommissie komt de eerste week in juli bij elkaar. De Plus supermarkt heet vanaf half juni Plus Haghoek. Bedrijfsleider en aanspreekpunt voor de wijkcommissie wordt Joffrey ter Horst. Hij is van plan de openbare vergadering van de wijkcommissie bij te wonen. Sluiting Guus Sturing dankt allen voor de samenwerking de afgelopen jaren. Het waren mooie en bijzondere jaren. Hij hoopt dat de wijkcommissie ook op langere termijn verder kan en wenst iedereen veel succes. Ook André dank voor alle samenwerking. De vergadering wordt gesloten en iedereen wordt uitgenodigd voor een drankje. De volgende vergadering is op dinsdag 1 juli 2014 en is een Algemene Bestuursvergadering. De vergadering begint om uur. Voorlopige agenda: 1. Opening 2. Notulen/Post -4-

5 3. Mededelingen 4. Uit de commissies. 5. Rondvraag 6. Sluiting. Volgende vergaderingen: Algemeen bestuursvergadering dinsdag 1 juli maandag 29 september maandag 15 december Openbare wijkvergadering maandag 25 augustus maandag 3 november -5-

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse.

Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. SENIORENRAAD LISSE Notulen van de vergadering van de Seniorenraad Lisse (S.L.), gehouden op maandag 28 april 2014 in de raadzaal van het Gemeentehuis te Lisse. Aanwezig: B. van Amersfoort, R. van Graven,

Nadere informatie

Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen.

Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen. Verslag Algemene Ledenvergadering 17 april 2015 Op vrijdag 17 april j.l. is de Algemene Ledenvergadering gehouden in de kantine van SV Heythuysen. 01 Opening Om 20.00 uur werden de aanwezige leden welkom

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013

Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Notulen algemene ledenvergadering A.V. Spirit d.d. 11 december 2013 Locatie : clubgebouw A.V. Spirit, Sportpark Kikkershoek Aanwezig : 55 leden, inclusief 2 bestuursleden zie presentielijst Afwezig : de

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

UITNODIGING Jaarvergadering

UITNODIGING Jaarvergadering UITNODIGING Jaarvergadering Vrijdag 5 maart 2010 Natuur- en Vogelwacht Culemborg Clubhuis "De Ketelvink" Middelcoopstraat 1A 4102 CE Culemborg Triodosbank: 78.14.04.312 K.v.K. te Tiel: 40156764 E: bestuur@nvwc.nl

Nadere informatie

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren.

Toevoeging over de onduidelijkheden rondom het peuterspeelzaalgebeuren. Notulen van de gezamenlijke vergadering van 19 januari 2011 Aanwezig: Lykele, Claudia, Boukje, Gjiltsje, Richtsje, Alie, Wilbert en Henny Afwezig wegens ziekte: Yvonne en Wianda 1 Opening Claudia opent

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed

Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Notulen maandag 17 november 2014 De TEikhoeven a.s.r. vastgoed Locatie: EC t Sparrenbosonderbouw, voormalige B.S. de Vlek, om 19:30 uur. Aanwezigen vanuit de TEikhoeven: Charley Anderson, voorzitter Wim

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur.

Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Algemene Ledenvergadering VvE Ravelijn 26 juni 2014, gehouden in het Aristo zalencomplex, Brennerbaan 150, te Utrecht, aanvang 19.30 uur. Aanwezig bestuur: Tanja Beelen (algemeen/technisch bestuur) Hans

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 1.Opening De voorzitter, T. Frankema, opent deze najaarsvergadering en heet allen hartelijk welkom. Vanavond is een grote

Nadere informatie

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo!

Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Hoe kiest u als VvE een goede beheerder? Zo! Als VvE bent u niet verplicht om het beheer uit te besteden. Maar vaak is het wel makkelijk en verstandig. Alleen al om de continuïteit van de VvE te waarborgen.

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie