Bijlage bij de Terugkoppeling Leerresultaten PO in het Internet Schooldossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage bij de Terugkoppeling Leerresultaten PO in het Internet Schooldossier"

Transcriptie

1 Bijlage bij de Terugkoppeling Leerresultaten PO in het Internet Schooldossier Alle besturen en scholen vinden in hun Internet Schooldossier (ISD) onder Archief <Terugkoppeling leerresultaten een overzicht van de aangeleverde leerresultaten. In deze bijlage bij de PO-terugkoppeling informeren we u over de gegevens die u kunt terugvinden in deze terugkoppeling. Achtereenvolgens komen aan bod: 1. Achtergrond Terugkoppeling Leerresultaten PO; 2. Beschikbaarheid Eindtoetsgegevens en Tussentoetsgegevens 2012; 3. Vrijwillig aanleveren van de tussentoetsen; 4. Schermvoorbeelden bestuursoverzichten; 5. Schermvoorbeelden schooloverzichten; 6. Verbetertrajecten taal en rekenen. 1. Achtergrond Terugkoppeling Leerresultaten PO Vanaf medio april 2011 koppelt de Inspectie van het Onderwijs de gegevens van de eindtoetsen en de tussentoetsen (indien beschikbaar) op een digitale manier terug aan de besturen en scholen van het primair onderwijs. Op dit moment worden de drie meest recente schooljaren getoond: , en Scholen kunnen zien: hoe in drie schooljaren is gescoord op de eind- en tussentoetsen; de toetsscores vergelijken met de inspectienorm. Meer informatie over de normering kunt u vinden in de notitie Analyse en Waardering van Opbrengsten (www.onderwijsinspectie.nl); hoe de school zich ontwikkelt over verschillende schooljaren. Via het Internet Schooldossier hebben besturen en scholen toegang tot deze gegevens. Er zijn bestuursoverzichten en schooloverzichten. Via doorklikmenu s kunnen besturen en scholen bij de verschillende gegevens komen. Het betreft door de school aangeleverde gegevens: de gegevens in de Terugkoppeling zijn rechtstreeks overgenomen uit de door de school ingevulde vragenlijst en/of aangeleverd via de toetsleverancier. Het is niet de bedoeling dat de gegevens in de terugkoppeling worden geïnterpreteerd als een oordeel van de inspectie. Bij het analyseren van de gegevens gebruiken inspecteurs extra informatie, zoals het aantal-niet deelnemers, het aantal deelnemende en/of niet deelnemende i/j leerlingen op de school. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in de toetsgegevens leerlingen niet zijn opgenomen of dat leerlingen bij de beoordeling door de inspecteur buiten beschouwing mogen worden gelaten. Deze gecorrigeerde gegevens worden niet weergegeven in de terugkoppeling in het Internet Schooldossier. Deze gegevens komen namelijk op verschillende momenten beschikbaar tijdens de uitvoering van het toezicht. 2. Beschikbaarheid Eindtoetsgegevens en Tussentoetsgegevens 2012 Sinds begin juni 2012 staan de eindtoetsgegevens 2012 in de terugkoppeling in het ISD. De tussentoetsgegevens uit de aanvullende vragenlijst tussentoetsen 2012 worden begin schooljaar getoond. Deze gegevens zijn namelijk pas op een later moment 1

2 bekend bij de Inspectie. De gegevens over de tussentoetsen zijn alleen beschikbaar indien scholen de aanvullende vragenlijst tussentoetsen invullen als gevolg van een risico-indicatie of als scholen deze vragenlijst op eigen verzoek invullen. In de afgelopen schooljaren hebben scholen die deelnamen aan een verbetertraject eveneens de aanvullende vragenlijst ingevuld. Omdat de verbetertrajecten inmiddels zijn afgerond, wordt deze laatste groep scholen niet meer bevraagd over de tussentoetsresultaten De tussentoetsresultaten 2012 van de groep scholen die de aanvullende vragenlijst alleen heeft ingevuld vanwege deelname aan de verbetertrajecten, staan dus niet in de terugkoppeling in het ISD. 3. Vrijwillig aanleveren tussentoetsgegevens 2012 Het afgelopen jaar hebben verschillende besturen en/of scholen die de vragenlijst tussentoetsen niet hoefden in te vullen, een verzoek ingediend om deze vragenlijst toch in te vullen. Op die manier werden ook van deze scholen/ besturen de tussentoetsresultaten zichtbaar in de terugkoppeling in het ISD. Om scholen en besturen hierin verder tegemoet te komen, kunnen scholen hun tussentoetsresultaten nu vrijwillig aanleveren. Scholen kunnen op de eerste pagina van de terugkoppeling in het ISD (van de schooloverzichten) aanvinken dat zij de vragenlijst tussentoetsen willen invullen. Hiervoor kan worden ingelogd in het Internet Schooldossier (schooldossier.owinsp.nl), tabblad Archief < Terugkoppeling leerresultaten. Binnen een week staat de aanvullende vragenlijst tussentoetsen dan in het ISD van de school. Vult de school de vragenlijst voor 20 juli 2012 in, dan worden de tussentoetsresultaten aan het begin van het schooljaar weergegeven. 4. Schermvoorbeelden van de bestuursoverzichten Besturen vinden de resultaten op de eindtoetsen en de tussentoetsen van al hun scholen in één overzicht. Per tussen-/eindtoets wordt de toetsscore ten opzichte van de norm weergegeven: het resultaat van de vergelijking van de toetsscore op de door de school afgenomen toets voor het betreffende vakgebied met de inspectienormering. Indien meer informatie over een school gewenst is, bijvoorbeeld over de precieze toetsscore en de normering, kan het bestuur de betreffende school selecteren. Het bestuur komt dan terecht in het schooldossier en kan op schoolniveau de precieze resultaten bekijken. In de terugkoppeling in het ISD worden de schermen verder toegelicht door middel van toelichtende teksten en mouse-overs. 2

3 4.1 Schermvoorbeeld: Introductiescherm van het bestuursoverzicht. 4.2 Schermvoorbeeld: Bestuursoverzicht van de eindtoetsen. Het bestuur vindt van alle scholen de eindtoetsgegevens over drie schooljaren op één tabblad. Hieronder staat een bestuursoverzicht met de eindtoetsgegevens van de scholen van het bestuur. 3

4 Grafische weergave van de toetsscores van de scholen van het bestuur. De Inspectie is in 2012 overgegaan op een nieuwe beoordeling van de Cito Eindtoets opbrengsten. Daarom is ook de grafische weergave waar scholen in kunnen zien hoe zij er voor staan aangepast. In de grafische weergave 2012 wordt de totaalscore op de afgenomen eindtoets 2012 getoond. Het betreft alleen de toetsscores van scholen die de Cito Eindtoets en/of het Drempelonderzoek Kapinga 678 hebben afgenomen. Besturen zien deze gegevens van al hun scholen die de genoemde toetsen hebben afgenomen in één grafiek. Door met de muis op de schoolscore te gaan staan, verschijnen gegevens als de naam van de school, het Brinnummer, de toetsscore, de schoolgroep en de afgenomen toets. 4

5 4.3 Schermvoorbeeld: Bestuursoverzicht van de tussentoetsen. Hieronder ziet u een bestuursoverzicht met de tussentoetsgegevens van de scholen van het betreffende bestuur. Voor ieder schooljaar (2009/2010, 2010/2011 en 2011/2012) is er een apart tabblad. Per schooljaar worden de tussentoetsgegevens getoond op de vakgebieden Technisch lezen (leerjaar 3, 4, 5), Begrijpend lezen (leerjaar 5, 6, 7), Rekenen (leerjaar 4, 5, 6, 7). Nb. 1. Indien een vergelijking van de toetsscore met de inspectienorm niet mogelijk is, staat er een wit vraagteken. Hiervoor zijn twee verklaringen. Er zijn door de betreffende school geen toetsgegevens aangeleverd of er is geen inspectienorm voor de betreffende toets beschikbaar is. In het overzicht van de school is terug te vinden wat er precies aan de hand is. 2. Indien er sprake is van een extreme waarde staat er een uitroepteken. De toetsscore wijkt in dit geval zodanig af van het gemiddelde van alle scholen die de betreffende toets hebben afgenomen, dat het vermoeden bestaat dat de (toets)score onjuist zou kunnen zijn. Het is echter niet zo dat iedere extreme waarde per definitie onjuist is. 5. Schermvoorbeelden van de schooloverzichten Op schoolniveau staan de precieze eindtoets-en tussentoetsresultaten van de scholen weergegeven. Het gaat om de toetsscores zoals deze door de school zijn aangeleverd in 5

6 de vragenlijst en/of toetsscores die zijn aangeleverd door de toetsleverancier. De toetsscores worden vergeleken met de inspectienormering uit de notitie Analyse en Waardering van Opbrengsten (www.onderwijsinspectie.nl) Schermvoorbeeld: Introductiescherm van het Schooloverzicht 5.2 Schermvoorbeeld: Schooloverzicht van de eindtoets. Per schooljaar (2009/2010, 2010/2011 en 2011/2012) is er een tabblad met eindtoetsgegevens. Hieronder staat een schooloverzicht met de Cito- Eindtoetsgegevens van een school. Van de andere eindtoetsen zijn ongeveer vergelijkbare tabellen beschikbaar. 6

7 Grafische weergave van de toetsscores van de school De Inspectie is in 2012 overgegaan op een nieuwe beoordeling van de Cito Eindtoets opbrengsten. Daarom is ook de grafische weergave waar scholen in kunnen zien hoe zij er voor staan aangepast. In de grafische weergave wordt de totaalscore op de afgenomen eindtoets 2012 getoond. Het betreft alleen de toetsscore van scholen die de Cito Eindtoets en/of het Drempelonderzoek Kapinga 678 hebben afgenomen. Scholen vinden in de grafiek hun eigen schoolscore, afgezet tegen het percentage gewichtenleerlingen op de school. Door met de muis op de schoolscore te gaan staan, verschijnen gegevens als de toetsscore en de schoolgroep. 5.3 Schermvoorbeeld: Schooloverzicht van de tussentoetsen technisch lezen De tussentoetsen worden getoond op negen tabbladen. Per schooljaar (2008/2009, 2009/2010 en 2010/2011) worden tussentoetsgegevens weergegeven op de vakgebieden Technisch lezen (leerjaar 3, 4, 5), Begrijpend lezen (leerjaar 5, 6, 7) en Rekenen (leerjaar 4, 5, 6, 7). Hieronder staat een schooloverzicht met de 7

8 tussentoetsgegevens technisch lezen 2010/2012. Op een vergelijkbare wijze worden de tussentoetsen begrijpend lezen en rekenen weergegeven. Nb: De toetsscore wordt, afhankelijk van de afgenomen toets en het schooljaar, uitgedrukt in vaardigheidsscore of het percentage D/E leerlingen. Indien de toetsscore wordt uitgedrukt in het percentage D/E leerlingen, kleurt de score rood bij een score hóger dan de norm. 6. Verbetertrajecten taal en rekenen Voor de scholen die deel hebben genomen aan de taal-en rekenverbetertrajecten is er in de toetsoverzichten 2009/2010 en 2010/2011 extra informatie te vinden over de verbetertrajecten, namelijk de gemiddelde toetsscores van scholen die deelnemen aan de verbetertrajecten. 8

SAMENVATTEND RAPPORT MONITOR VERBETERTRAJECTEN TAAL EN REKENEN, 2008/2009, 2009/2010 EN 2010/2011

SAMENVATTEND RAPPORT MONITOR VERBETERTRAJECTEN TAAL EN REKENEN, 2008/2009, 2009/2010 EN 2010/2011 SAMENVATTEND RAPPORT MONITOR VERBETERTRAJECTEN TAAL EN REKENEN, 2008/2009, 2009/2010 EN 2010/2011 Utrecht, april 2012 Voorwoord In schooljaar 2008/2009 zijn ongeveer achttienhonderd basisscholen gestart

Nadere informatie

1. Vooraf. 2. Waarom Ultimview? 3. Wat is Ultimview. 4. Toegang tot Ultimview

1. Vooraf. 2. Waarom Ultimview? 3. Wat is Ultimview. 4. Toegang tot Ultimview Introductie 1. Vooraf Zoals we in eerdere nieuwsbrieven met u gecommuniceerd hebben, worden de bovenschoolse overzichten uitgefaseerd. De informatie uit deze overzichten is nu beschikbaar in Ultimview.

Nadere informatie

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014

Handleiding KIJK! in ParnasSys. Februari 2014 Handleiding KIJK! in ParnasSys Februari 2014 Inhoud Inleiding... 3 1. Instellen van KIJK! in ParnasSys door de beheerder... 4 De KIJK! observatielijsten... 4 Leerlingen koppelen aan een leerlijnenpakket

Nadere informatie

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets

Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets Basisscholen POVO Handleiding voor de eindtoets 2014-2015 HOME Stappenplan Direct naar (muisklik) 1. Scores & profielbladen eindtoets importeren 2. Overdrachtsformulier eindtoets invullen 3. Overdrachtsformulier

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016

Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Aanmeldingsprocedure PO/SO - VO schooljaar 2015 2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs, regio VO 28-02 Bestemd voor scholen voor primair onderwijs

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012

TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 TEVREDENHEIDSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS SCHOOLJAAR 2011/2012 Utrecht, april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Resultaten... 4 2.1 Voorbereiding...4 2.2 Uitvoering...5 2.3 Het rapport...6 2.4 Samenwerking

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Taal

Gebruikershandleiding Got it?! Taal Gebruikershandleiding Got it?! Taal Deel A INSTRUCTIE VOOR DE DOCENT... 3 1 Hoe activeer ik mijn licentie voor Got it?! Taal?... 4 2 Groepenregie... 5 2.1 Hoe maakt u een groep aan?... 5 3 Beheer... 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

[HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014

[HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014 [HANDLEIDING I-CARE] Wat is dit product, hoe wordt het geïnstalleerd en hoe werkt het precies? Roan van der Veen 17-12-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Installatie i-care... 3 3. Handleiding i-care...

Nadere informatie

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 -

Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - MT-Module Inleiding: - 2 - Toegang krijgen tot de applicatie - 3 - Tabblad Gebruikers - 4 - Gebruikers aanmaken - 4 - Gebruikers wijzigen - 5 - Gebruikers verwijderen - 5 - Tabblad Planbeheer: - 6 - Vakken

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO Handleiding Digitaal Doorstroomdossier voor het MBO Versie: 1.1 Utrecht, februari 2011 Platform Midden Nederland Ten geleide Beste gebruiker, deelnemer en/of belanghebbende van het Digitaal Doorstroomdossier

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015

1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK WERK EN INKOMEN 2015 Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland 1_ INHOUDSOPGAVE GEBRUIKERSHANDLEIDING DIVOSA BENCHMARK

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier

Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Handleiding Digitaal Doorstroomdossier Inleiding Beste VO contactpersoon, Voor u ligt de handleiding DDD voor het VMBO. Het gebruik van het DDD wijst zoveel mogelijk voor zich. Toch willen we het DDD ondersteunen

Nadere informatie

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid

Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid Handleiding webbased versie N W O S W N S O The reasonable man adapts himself to the world around him. The unreasonable man

Nadere informatie

JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN

JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN JOB MONITOR 2012 OPERATIONEEL PLAN In dit operationeel plan vindt u aanvullende informatie over de verschillende onderdelen van de onderzoeksopzet: de middelen die worden ingezet om de doelstellingen van

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Oog in Al", Montessori

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Oog in Al, Montessori RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Oog in Al", Montessori Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 17SK Onderzoeksnummer : 122445 Datum schoolbezoek : 19 april 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kardinaal Alfrink Plaats : Wageningen BRIN-nummer : 08WH Onderzoeksnummer : 124879 Datum schoolbezoek : 13 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Regel van de week. Jaargang: 26. Nummer: 13. 3 februari 2014. Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda. Nieuws vanuit de directie

Regel van de week. Jaargang: 26. Nummer: 13. 3 februari 2014. Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda. Nieuws vanuit de directie Regel van de week Eerst een plas, dan naar de klas! Agenda Maandag 3 februari Maandag 10 februari Meester Jan jarig Dinsdag 11 t/m donderdag 13 februari Eind Cito groep 8 Maandag 17 februari Diedelbrief

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

Leerlingdossier Dyslexie

Leerlingdossier Dyslexie Leerlingdossier Dyslexie Het programma Leerlingdossier Dyslexie is een hulpmiddel bij het opstellen van het Leerlingdossier Dyslexie. Met het Leerlingdossier Dyslexie onderbouwt de school het vermoeden

Nadere informatie