Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorstroom naar voortgezet onderwijs"

Transcriptie

1 Doorstroom naar voortgezet Openbare Basisschool De Weide Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen en marktaandeel, toont dit rapport ook de relatie tussen schooladvies en plaatsing in het derde leerjaar. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie. Dit rapport is nog in ontwikkeling. U kunt uw mening aan ons doorgeven via deze vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten.

2 Doorstroom naar voortgezet Openbare Basisschool De Weide Dit rapport toont de gegevens over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school en bevat de volgende onderdelen: Vervolgschool Marktaandeel en plaatsing (niet van toepassing op so) Gegevensbron De gegevens zijn afkomstig van DUO en zijn gebaseerd de inschrijvingen in het bekostigd. DUO maakt het bestand door het koppelen van het 1Cijferbestanden voor het po en het vo. Een doorstromer is een leerling die op 1 oktober in schooljaar t in het po (inclusief so) is ingeschreven en op 1 oktober in schooljaar t+1 in het po (inclusief vso) is ingeschreven. Doorstroom naar voortgezet Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 2 van 10

3 Vervolgschool Openbare Basisschool De Weide Deze grafieken tonen de volgende gegevens: de top 10 van vervolgscholen, met vergelijkingsgroep; de top 10 van vervolgscholen, uitgesplitst naar soort, met vergelijkingsgroep; Het genoemde schooljaar is het schooljaar van uitstroom; dit is het laatste jaar dat de leerlingen in het po zaten, voordat zij uitstroomden naar het vo. Naar welke vervolgscholen gaan de leerlingen die in uitstromen en 1 jaar later instromen in het vervolg? School Percentage YnSicht, school van OSG Piter Jelles 20DL VC-003 De Dyk, school van OSG Piter Jelles 20DL-004 Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles 20DL-000 Nordwin College Leeuwarden 12VI VC VC-002 Chr. Gymnasium Beyers Naude 14WI-000 Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles 20DL-002!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles 20DL-010 Doorstroom naar voortgezet > Vervolgschool Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 3 van 10

4 Naar welke vervolgscholen gaan de leerlingen die in uitstromen en 1 jaar later instromen in het vervolg, uitgesplitst naar soort? Aantal Percentage YnSicht, school van OSG Piter Jelles (20DL-003) 7 20,0 % vmbo-b 4 11,4 % vmbo-k 3 8,6 % (02VC-003) 5 14,3 % vmbo-(g)t 5 14,3 % De Dyk, school van OSG Piter Jelles (20DL-004) 4 11,4 % vmbo-(g)t 4 11,4 % Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles (20DL- 000) 3 8,6 % havo / vwo 1 2,9 % vwo 2 5,7 % Nordwin College Leeuwarden (12VI-013) 3 8,6 % vmbo-b 1 2,9 % vmbo-k 2 5,7 % (02VC-000) 3 8,6 % brugklas (algemeen) 1 2,9 % havo / vwo 2 5,7 % (02VC-002) 3 8,6 % vmbo-k 3 8,6 % Chr. Gymnasium Beyers Naude (14WI-000) 2 5,7 % vwo 2 5,7 % Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles (20DL- 002) 1 2,9 % vwo 1 2,9 %!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles (20DL- 010) 1 2,9 % brugklas (algemeen) 1 2,9 % Doorstroom naar voortgezet > Vervolgschool Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 4 van 10

5 Marktaandeel Openbare Basisschool De Weide Deze tabel toont het percentage ingestroomde leerlingen op de vo-school dat van deze school komt. Het genoemde schooljaar is het schooljaar van instroom; dit is het eerste jaar dat de leerlingen in het vo zaten. Het jaar ervoor zijn zij uitgestroomd uit het po. Welk percentage leerlingen op de vo-school komt van onze school in ? Aantal Percentage Leverancier nummer YnSicht, school van OSG Piter Jelles 20DL VC-003 De Dyk, school van OSG Piter Jelles 20DL-004 Leeuwarder Lyceum, school van OSG Piter Jelles 20DL-000 Nordwin College Leeuwarden 12VI VC VC-002 Chr. Gymnasium Beyers Naude 14WI-000 Stedelijk Gymnasium, school van OSG Piter Jelles 20DL-002!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles 20DL-010 ISK, school van OSG Piter Jelles 20DL-016 Gomarus College Leeuwarden 02UV-004 Tjalling Koopmans College voor Vwo, Havo en Mavo 30UV ,0 % 1 5 4,1 % 6 4 4,5 % 5 3 1,9 % 8 3 1,7 % 7 3 1,0 % ,1 % 8 2 2,2 % 5 1 1,0 % 5 1 1,1 % ,3 % 1 1 1,3 % 6 1 1,3 % 5 Doorstroom naar voortgezet > Marktaandeel Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 5 van 10

6 en plaatsing Openbare Basisschool De Weide Deze grafieken tonen de volgende gegevens: het aantal leerlingen dat, drie jaar na uitstroom, op, onder of boven het schooladvies zit; het aantal leerlingen dat, drie jaar na uitstroom, op, onder of boven het advies op basis van de eindtoets zit; het percentage leerlingen dat, drie jaar na uitstroom, op, onder of boven het schooladvies zit, met vergelijkingsgroep; het percentage leerlingen dat, drie jaar na uitstroom, op, onder of boven het advies op basis van de eindtoetsscore zit, met vergelijkingsgroep. Onder, op en boven advies Voor de weergave van de adviezen in relatie tot de positie in het derde jaar na uitstroom houden we rekening met de manier waarop de Inspectie deze gaat beoordelen in het nieuwe resultatenmodel voor het vo. Voor het po kijkt de Inspectie (nog) niet naar de adviezen in relatie tot de positie in het derde leerjaar. Voor Vensters is de beoordeling van de Inspectie (-1, 0, +1) vertaald naar onder advies, op advies en boven advies. Meer informatie over het nieuwe resultatenmodel vo van de Inspectie is hier te vinden. In het overzicht hieronder is te vinden wanneer een leerling onder, op of boven advies zit. Positie in het voortgezet drie jaar na uitstroom School adviezen vso PrO vmbo-b vmbo-k vmbo-(g)t havo havo / vwo vwo niet in het voortgezet vso Op advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Niet beschikbaar pro Onder advies Op advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Niet beschikbaar vmbo-b Onder advies Onder advies Op advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Niet beschikbaar vmbo-b / vmbo-k Onder advies Onder advies Op advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Niet beschikbaar vmbo-k Onder advies Onder advies Onder advies Op advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Niet beschikbaar vmbo-k / vmbo-(g)t Onder advies Onder advies Onder advies Op advies Boven advies Boven advies Boven advies Boven advies Niet beschikbaar vmbo-(g)t Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Op advies Boven advies Boven advies Boven advies Niet beschikbaar vmbo-(g)t / havo Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Op advies Boven advies Boven advies Boven advies Niet beschikbaar havo Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Op advies Op advies Boven advies Niet beschikbaar havo / vwo Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Op advies Op advies Boven advies Niet beschikbaar vwo Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Onder advies Op advies Op advies Niet beschikbaar geen advies mogelijk Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar onbekend Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet beschikbaar De adviezen op basis van de eindtoetsscore zijn alleen bekend voor leerlingen die een Cito Eindtoets of een Drempelonderzoek hebben afgenomen. Voor Drempelonderzoek zijn de waarden geconverteerd naar CITO scores. In onderstaande tabel staat welke geadviseerde schooltypen bij de toetsscores horen. Geadviseerde soort op basis van score op CITO Eindtoets en/of Drempelonderzoek Score Advies vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg) vmbo-k (kaderberoepsgerichte leerweg) vmbo-(g)t (gemengde leerweg/ theoretische leerweg) havo vwo Doorstroom naar voortgezet > en plaatsing Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 6 van 10

7 Hoeveel leerlingen die in naar het voortgezet uitstroomden zaten na 3 jaar op, onder of boven het schooladvies? Niet meer in het vmbo-b (6) vmbo-k (8) vmbo-(g)t (6) havo (6) vwo (3) onbekend (3) Hoeveel leerlingen die in naar het voortgezet uitstroomden zaten na 3 jaar op, onder of boven het advies op basis van de eindtoetsscore? Niet meer in het vmbo-b (11) vmbo-k (6) vmbo-(g)t (5) havo (4) vwo (4) onbekend (2) Doorstroom naar voortgezet > en plaatsing Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 7 van 10

8 Zitten de leerlingen die in naar het voortgezet uitstroomden na 3 jaar op, onder of boven het schooladvies? Niet meer in het vmbo-b (6) vmbo-k (8) vmbo-(g)t (6) havo (6) vwo (3) onbekend (3) Zitten de leerlingen die in naar het voortgezet uitstroomden na 3 jaar op, onder of boven het advies op basis van de eindtoetsscore? Niet meer in het vmbo-b (11) vmbo-k (6) vmbo-(g)t (5) havo (4) vwo (4) onbekend (2) Doorstroom naar voortgezet > en plaatsing Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 8 van 10

9 Hoeveel leerlingen die in naar het voortgezet uitstroomden, en na 3 jaar in het derde leerjaar zitten, zitten op, onder of boven het schooladvies? vmbo-b (6) vmbo-k (5) vmbo-(g)t (6) havo (6) vwo (3) Hoeveel leerlingen die in naar het voortgezet uitstroomden, en na 3 jaar in het derde leerjaar zitten, zitten op, onder of boven het advies op basis van de eindtoetsscore? vmbo-b (9) vmbo-k (5) vmbo-(g)t (4) havo (4) vwo (4) Doorstroom naar voortgezet > en plaatsing Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 9 van 10

10 Zitten de leerlingen die in naar het voortgezet uitstroomden, en na 3 jaar in het derde leerjaar zitten, op, onder of boven het schooladvies? vmbo-b (6) vmbo-k (5) vmbo-(g)t (6) havo (6) vwo (3) Zitten de leerlingen die in naar het voortgezet uitstroomden, en na 3 jaar in het derde leerjaar zitten, op, onder of boven het advies op basis van de eindtoetsscore? vmbo-b (9) vmbo-k (5) vmbo-(g)t (4) havo (4) vwo (4) Doorstroom naar voortgezet > en plaatsing Openbare Basisschool De Weide 22 maart 2017, 14:59 Pagina 10 van 10

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen en marktaandeel, toont

Nadere informatie

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Doorstroom naar voortgezet onderwijs Doorstroom naar voortgezet 2014-2015 Venster School X, Locatie Nul Dit rapport toont detailinformatie over de doorstroom naar het voorgezet van de leerlingen van de school. Naast gegevens over de vervolgscholen

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Venster School X, Locatie Nul Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2015-2016 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets Voorlopige cijfers 2015-2016 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken

Nadere informatie

Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies

Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies Controle voorlopige gegevens eindtoets en schooladvies 2015-2016 Basisschool De Klinkert Deze rapportage betreft de indicatoren Resultaten eindtoets en Schooladvies. De weergaven en tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom

Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom Leerlingendoorstroom, tussentijdse in- en uitstroom 2014-2015 Dit rapport over de leerlingendoorstroom en tussentijdse in- en uitstroom (school) toont detailinformatie over de leerlingenstromen binnen

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2013-2014 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

* Indien van toepassing ** Indien van toepassing wordt een voorgenomen besluit CvB voorgelegd aan de (P)MR

* Indien van toepassing ** Indien van toepassing wordt een voorgenomen besluit CvB voorgelegd aan de (P)MR Raad van Toezicht/28 november 2018/week 48/bijlage 3a TEN GELEIDE Bestemd voor : Raad van Toezicht Afkomstig van: Bestuurder Datum vergadering: 2018 Status: informerend Onderwerp: Onderwijspositie tov

Nadere informatie

Interne doorstroom !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles

Interne doorstroom !mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles Interne doorstroom 205-206!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles Dit rapport over de interne doorstroom toont informatie over de leerlingenstromen binnen de school. De informatie geeft u inzicht

Nadere informatie

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW

GEEN LWOO MAAR PRO SHOW GEEN LWOO MAAR PRO SHOW Wat is opting out? Agenda Wat betekent opting out voor leerlingen die vanaf schooljaar 2019-2020 starten in het voortgezet onderwijs? De gevolgen voor de testprocedure bij een vmbo-schooladvies

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING SPECIAAL ONDERWIJS 2016 INHOUD Inleiding 3 1 Speciaal onderwijs 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het

Nadere informatie

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014

De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 De aanmelding en plaatsing V.O. Hoogeveen september 2014 Uitgangspunten voor aanmelding en plaatsing Het is in het belang van leerlingen dat zij in de opleiding geplaatst worden die bij hen past. Leerlingen

Nadere informatie

Resultaten eindtoets

Resultaten eindtoets Resultaten eindtoets 2013-2014 Dit rapport over de resultaten van de eindtoets (school) toont detailinformatie over de eindtoetsresultaten en schooladvies. De informatie is te gebruiken als sturingsinformatie.

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2012 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Utrecht, juni 2013 Inhoud 1 Kort verblijf 4 2 Deel I - Speciaal onderwijs 5 2.1 Uitstroom 5 2.2 IQ van

Nadere informatie

Onderzoek eindadviezen werkers WP BO die doorstromen naar WP VO

Onderzoek eindadviezen werkers WP BO die doorstromen naar WP VO Onderzoek eindadviezen werkers WP BO die doorstromen naar WP VO Voor het eerst hebben wij uitgebreid onderzoek verricht naar de kwaliteit van de basisschooladviezen van De Werkplaats aan het einde van

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015

Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 2015 Kwantitatieve gegevens opbrengstbevraging SO 215 Inhoud Inleiding... 3 Speciaal onderwijs... 4 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 4 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen vanuit het speciaal

Nadere informatie

Informatie-avond VO donderdag 29 november Van groep 8 naar de brugklas!

Informatie-avond VO donderdag 29 november Van groep 8 naar de brugklas! Informatie-avond VO donderdag 29 november 2018 Van groep 8 naar de brugklas! voortgezet onderwijs PRO VMBO HAVO VWO basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg theoretische

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2014 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 214 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding... 1 Deel I Speciaal onderwijs... 2 1.1 Uitstroom vanuit het speciaal onderwijs... 2 1.2

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Informatieavond groep 7 Schooljaar

Informatieavond groep 7 Schooljaar Informatieavond groep 7 Schooljaar 2017-2018 17 april 2018 Agenda voor vanavond: Waarom deze informatieavond? Entreetoets LOVS (Leerling- en Onderwijs Volg Systeem) Overdracht groepen 7 Adviseringsproces

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

SchoolVenster. School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring Merkelbachstraat AL ROTTERDAM. Datum: 15 april 2013 Bron: Vensters PO

SchoolVenster. School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring Merkelbachstraat AL ROTTERDAM. Datum: 15 april 2013 Bron: Vensters PO SchoolVenster School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring Merkelbachstraat 6-8 3067AL ROTTERDAM Datum: 15 april 2013 Bron: Vensters PO Aantal leerlingen Trend totaal aantal leerlingen Aantal leerlingen

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 4 Noord ( Leeuwarden) 20090216_004_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Informatieavond

Informatieavond Informatieavond 8 2017-2018 1 Verloop van het schooljaar Verslagen/ presentaties - Werkstuk - Spreekbeurt - Boekverslag - Boekbespreking - Actuakring Activiteiten - Gastles bureau Halt - Bank voor de klas

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de aanmeldprocedure krijgt u tijdens de informatieavonden in november en december op de vo-scholen. Inrichting

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond PO VO

Welkom op de informatieavond PO VO Welkom op de informatieavond PO VO i.s.m. per 24 oktober 2016 Programma Van Primair Onderwijs (Basisschool) naar Voorgezet Onderwijs Leerjaar 8 op SJS De Ark Verwijzen Op basis van? Procedure in tijd Welke

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar

Voorlichtingsavond groep 8. De Reuzelaar Voorlichtingsavond groep 8 De Reuzelaar Plaatsingswijzer voortgezet onderwijs Het schooladvies Dit wordt opgesteld door de leerkrachten gr. 8 en eventueel besproken met de interne begeleider en de directeur.

Nadere informatie

Interne doorstroom Dr. Mollercollege - Waalwijk

Interne doorstroom Dr. Mollercollege - Waalwijk Interne doorstroom 06-07 Dr. Mollercollege - Waalwijk Inleiding Het rapport Interne doorstroom geeft inzicht in de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces van uw school. Daarnaast wordt ook het Hinkelpad

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Rekentoets Christelijk Lyceum Delft, Obrechtstraat

Rekentoets Christelijk Lyceum Delft, Obrechtstraat Rekentoets 2014-2015 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school het afgelopen schooljaar. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8

Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 Toelichting ouders Adviesbeleid VO groep 8 2018-2019 In groep 8 zullen de leerlingen een advies ontvangen voor het voortgezet vervolgonderwijs. Het advies is gebaseerd op de leerprestaties, de aanleg,

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2 Factsheet jongeren in een kwetsbare positie Schooljaar 2015-2016 Voorlopige cijfers versie1 Uitgave: juni 2016 Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar 2015-2016, voorlopige cijfers Landelijk

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO-PrO Schooljaar 2017-2018 vanuit (s)bao naar vmbo basisberoeps- gerichte leerweg kaderberoeps- gerichte leerweg gemengde/ theoretische leerweg Leerwegondersteuning

Nadere informatie

Van advies naar aanmelding en toelating

Van advies naar aanmelding en toelating Van advies naar aanmelding en toelating Schooljaar 2019/2020 Inleiding Wanneer uw kind in groep 8 van de basisschool zit, gaat hij/zij volgend schooljaar naar een school voor voortgezet onderwijs. Dat

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum R'dam. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

23JA Grafisch Lyceum R'dam. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 23JA Grafisch Lyceum R'dam MBO Factsheet Schooljaar 2016-2017 Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 23JA : Grafisch Lyceum R'dam Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Gelijke kansen in het onderwijs

Gelijke kansen in het onderwijs Gelijke kansen in het onderwijs Toegankelijke tekstversie Pagina 1 Inleiding Dit is het dashboard gelijke kansen in het onderwijs. Dit dashboard monitor beschrijft voor verschillende groepen leerlingen

Nadere informatie

Uitleg van de figuren PO 1

Uitleg van de figuren PO 1 Uitleg van de figuren PO 1 Uitleg van de figuren - PO In dit document worden de verschillende figuren nader toegelicht die in het NCO rapport Waar blijven uw oud-leerlingen? worden getoond. Voor ieder

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs Voorstellen Het voortgezet onderwijs Aanmelden procedure Het onderwijsaanbod op Ypenburg/Leidschenveen/Nootdorp Lyceum Ypenburg

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 23KG : Grafisch Lyceum Utrecht Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Interne doorstroom Walewyc-mavo

Interne doorstroom Walewyc-mavo Interne doorstroom 2015-2016 Walewyc-mavo Dit rapport over de interne doorstroom toont informatie over de leerlingenstromen binnen de school. De informatie geeft u inzicht in de snelheid van doorstroom

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Rekentoets Sterren College Haarlem

Rekentoets Sterren College Haarlem Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL

ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL ONDERWIJS PRODUCTPORTFOLIO GRONINGEN EN DRENTHE WWW.NDCMEDIAGROEP.NL 1 PROFILERING 2 PROFILERING Kerntaak van scholen is het geven van goed onderwijs. Om zich te onderscheiden van andere scholen en te

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Waarom deze folder? Met vriendelijke groet, Team Nicolaas Beets

Waarom deze folder? Met vriendelijke groet, Team Nicolaas Beets Waarom deze folder? De stap van groep 8 naar de middelbare school is een grote. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf. Zeker als u voor het eerst te maken heeft met die overstap, komt er veel op

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Tessa Pouwels, 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College

Nadere informatie

Drempelonderzoek 4e versie 2006

Drempelonderzoek 4e versie 2006 Totaaloverzicht Schooljaar 09-10 Drempelonderzoek 4e versie 06 DQ 09 SWV Midden Primaschool Gemiddelde voor inspectie: DQ Taal 98,4 Rekenen 98,5 Gemiddelde QGM 98, groepsscore cito 5,8 september % leerachterstand

Nadere informatie

OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING

OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING Utrecht, juni 2015 INHOUD 1.1 1.2 Inleiding 5 School 5 1.3 Vestiging 5 1.4 Onderbouw 5 1.5 1.6 Bovenbouw 6 Landelijke gegevens 7 1.7 Afkortingen schoolsoorten

Nadere informatie

Kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag

Kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag Notitie Kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag datum 7 juni 2017 aan van auteur Suzanne Beek, Gemeente Den Haag SEO Economisch Onderzoek Paul Bisschop rapportnummer 2017-33 Achtergrond Naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS)

Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in het onderwijs Mérove Gijsberts (SCP) en Marijke Hartgers (CBS) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 5 Minderheden in

Nadere informatie

Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO)

Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) Procedure Primair Onderwijs (PO) Voortgezet Onderwijs (VO) 1 Doel van de avond Uitleg over de route richting het advies vanaf groep 7 tot inschrijving op de middelbare school Toelichting op de NIO en de

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2014-2015 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2009 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

AANNAMEBELEID Juni 2019

AANNAMEBELEID Juni 2019 AANNAMEBELEID Juni 2019 Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene beschrijving van toelating tot het voortgezet onderwijs blz. 3 Onderwijsaanbod en brugperiode blz. 4 Traject tot aanmelding blz. 5 1 Inleiding

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Opbrengsten SO Hengelo

Opbrengsten SO Hengelo Opbrengsten SO Hengelo Inleiding Iedere school heeft tot taak onderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen verwerven. Uitgangspunt voor dat aanbod zijn de kerndoelen (voortgezet)

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Rekentoets Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel

Rekentoets Voortgezet Onderwijs Veghel, Fioretti College Veghel Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede

Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Naar het Voortgezet Onderwijs (VO) in Enschede Wat gaan we bespreken? Hoe zit het VO in Nederland in elkaar? Carrousel: Scholen VO in Enschede Hoe zit het VO in Nederland in elkaar Leerplicht & startkwalificatie

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs

Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Inhoud 1. Inleiding.... 2 2.1. Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?... 2 2.2. Timeframe traject advisering

Nadere informatie

Aanvullende analyse Terugblik en resultaten 2013

Aanvullende analyse Terugblik en resultaten 2013 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Aanvullende analyse Terugblik en resultaten 2013 Oktober 2013 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 Lagere gemiddelde eindtoetsscore in 2013: onderzoek naar mogelijke

Nadere informatie

De overgang naar het voortgezet onderwijs

De overgang naar het voortgezet onderwijs Loket Passend Onderwijs De overgang naar het voortgezet onderwijs Informatieavond De Vlieger 14 oktober 2014 PO VO 2014-2015 Loket Passend Onderwijs & Passend Primair Onderwijs Leiden De overstap van primair

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090216_023_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Voorlichting. Centrale eindtoets & Voortgezet Onderwijs

Voorlichting. Centrale eindtoets & Voortgezet Onderwijs Voorlichting Centrale eindtoets & Voortgezet Onderwijs 1 november 2018 Inhoud Route naar het VO Centrale eindtoets (CITO) Verwijzing Voortgezet onderwijs Scholen Route naar VO. Doemiddagen en open dagen

Nadere informatie

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs

Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs 28-10-2014 Plaatsingscommissie Carmel College Salland Richtlijnen plaatsing voortgezet onderwijs De plaatsingscommissie van het Carmel College Salland plaatst

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2013 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2013 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS KWANTITATIEVE GEGEVENS OPBRENGSTBEVRAGING 2013 SPECIAAL ONDERWIJS EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inhoud Inleiding Deel I Speciaal onderwijs 1.1 Uitstroom vanuit het so 1.2 IQ van de uitstroomde leerlingen

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 6 januari 2014 Charles Lohnstein OBC Elst Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze De onderbouw Soorten Voortgezet onderwijs Profielen en sectoren

Nadere informatie

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar

LWOO / PrO-show. Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar LWOO / PrO-show Voorlichting over LWOO & Praktijkonderwijs Schooljaar 2018-2019 Agenda Waarom LWOO / PrO-show? Criteria en testinstrumenten Welke leerlingen testen? Testprocedure Onderwijskundig rapport

Nadere informatie

De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en gemonitord met:

De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en gemonitord met: De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en gemonitord met: KIJK (kleuters) en KIJK op Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) (vanaf groep 3) Cito Leerling Volg Systeem (LVS) Methode gebonden toetsen Derde

Nadere informatie

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010

Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Cito Primair onderwijs Handscoring Eindtoets Basisonderwijs 2010 Aanwijzingen voor de omzetting van ruwe scores naar standaardscores Toelichting Met behulp van onderstaande aanwijzingen kunt u zelf de

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25MA ROC Leiden. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25MA ROC Leiden MBO Factsheet Schooljaar 2016-2017 Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25MA : ROC Leiden Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

25LH ROC Midden Nederland. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25LH ROC Midden Nederland. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LH ROC Midden Nederland MBO Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25LH : ROC Midden Nederland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

RMC Regio 35 Midden-Brabant. RMC Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

RMC Regio 35 Midden-Brabant. RMC Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

25PZ ROC van Amsterdam. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

25PZ ROC van Amsterdam. MBO Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25PZ ROC van Amsterdam MBO Factsheet Schooljaar 2016-2017 Jongeren in kwetsbare positie Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 25PZ : ROC van Amsterdam Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen

Rapportage TOA. Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014. Algemene bevindingen Rapportage TOA Taal en Rekenen in de regio Den Haag Schooljaar 2013-2014 Algemene bevindingen 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Resultaten in de regio Den Haag... 4 1.1 Overzicht toetsafnames... 4 1.2

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2018

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2018 RMC Regio 6 FrieslandOost RMC Factsheet Convenantjaar 67 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 8 RMC regio 6 : FrieslandOost Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

TOELICHTING ONDERWIJSRESULTATENOVERZICHT

TOELICHTING ONDERWIJSRESULTATENOVERZICHT TOELICHTING ONDERWIJSRESULTATENOVERZICHT Inspectie van het Onderwijs Maart 2017 Toelichting Onderwijsresultatenoverzicht 2017 1/8 1 Inleiding De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) kijkt op

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie