De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer"

Transcriptie

1 De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar schooljaar schooljaar Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vmbo Mavo Havo Vwo Vmbo Mavo Havo Vwo Vmbo Mavo Havo Vwo Vmbo Mavo Havo Vwo geslaagd 96% 98% 89% 97% 95% 93% 89% 95% 93% 90% 89% 98% 95% 94% 89% 97% Overzicht examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer cursusjaar Berekening percentages volgens richtlijnen kwaliteitskaart Resultaten per locatie en totaal in 2008 Locatie Type opgave terug- afgewezen geslaagd % getrokken geslaagd* SCZ Picasso Lyceum atheneum ,8% gymnasium % havo ,6% vmbo-t % SCZ Stedelijk College vmbo excl. lwoo ,2% vmbo-t ,3% vmbo-kbl+bbl+lwt (excl lwoo) ,2% lwoo (incl lwt-lwoo) ,2% SCZ ,4% * Toelichting: het percentage geslaagde leerlingen is dat deel van het aantal leerlingen dat, toegelaten tot het examenjaar, een diploma heeft behaald.

2 Aantallen leerlingen in schooljaar Stedelijk College Zoetermeer: totaal ingeschreven leerlingen Peildatum 1 oktober Locatie Onderwijstype SCZ Picasso Lyceum gymnasium - atheneum havo - vmbo-t SCZ Stedelijk College vmbo: vmbo-t+kbl+bbl+lwt+lwoo SCZ Het Atrium Totaal Stedelijk College Zoetermeer: aantallen leerlingen in het eerste leerjaar Peildatum 1 oktober Locatie Onderwijstype SCZ Picasso Lyceum gymnasium - atheneum havo - vmbo-t SCZ Stedelijk College vmbo: vmbo-t+kbl+bbl+lwt+lwoo SCZ Het Atrium Totaal

3 Vmbo-b/-k/-t, Lwoo, Lwt In het schooljaar heeft het Stedelijk College 1221 leerlingen, waarvan 48% in de eerste twee leerjaren en 52% in de leerjaren 3 en 4. er zijn 640 leerlingen vmbo in leerjaar 3 en 4 (inclusief 188 leerlingen LWOO), waarvan 59% basisberoepsgerichte (vmbo-b), 33% kaderberoepsgerichte (vmbo-k), en 8% theoretische leerweg (vmbo-t). Resultaten in woorden Onderbouw: In vergelijking met andere vmbo-breed en vmbo breed/havoscholen ligt het rendement van de onderbouw op het gemiddelde. Bovenbouw vmbo-b: rekening houdend met leerlingkenmerken lopen vrij weinig leerlingen vertraging op in de laatste twee jaar. Bovenbouw vmbo-k: rekening houdend met leerlingkenmerken lopen vrij weinig leerlingen vertraging op in de laatste twee jaar. Bovenbouw vmbo-(g)t: rekening houdend met leerlingkenmerken lopen vrij weinig leerlingen vertraging op in de laatste twee jaar. Rekening houdend met de leerlingkenmerken ligt het cijfer voor het centraal examen op het gemiddelde voor vmbo- b en vmbo- k en onder het gemiddelde voor vmbo-(g)t. De kwaliteit van ons onderwijs De vmbo-brede vestiging Stedelijk College behoudt haar kwaliteit. De resultaten zijn sinds 2004 onveranderd goed. Op de opbrengstenkaart 2008 is het rendement in de onderbouw positief beoordeeld door de Inspectie. Er is grote waardering voor het feit dat de school erin slaagt een hoog percentage leerlingen (87%) met een advies vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b) na twee leerjaren in de kaderberoepsgerichte leerweg te plaatsen. Dit gaat ook op voor het hoge percentage leerlingen (79%) in leerjaar 3 vmbo-t, dat met een advies vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) de school binnenkwam. Met andere woorden, in termen van het Inspectietoezicht levert de school in leerjaar 1 en 2 veel toegevoegde waarde. Daar komt bij dat de onderbouw een doorstroompercentage kent van 100%. De doorstroom in de bovenbouw is ruim voldoende in de basisberoepsgerichte leerweg (94%) en de kaderberoepsgerichte (93%) en goed in de theoretische leerweg (96%). De examenresultaten 2007 zijn ruim voldoende in de basisberoepsgerichte leerweg en voldoende in de kaderberoepsgerichte leerweg. De eindexamenresultaten in de theoretische leerweg vertonen eenzelfde trend als in de voorafgaande jaren. Het vergt extra inspanning om de vmbo-t leerlingen die op deze school zitten te helpen het vereiste niveau te halen en te helpen de gewenste houding te ontwikkelen. De slagingspercentages vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t op het Stedelijk College zijn met 93% uitstekend te noemen.

4 Stedelijk College Zoetermeer Openbaar Lwoo, vmbo, havo, vwo 2293 leerlingen 3 vestigingen Vestiging Stedelijk College 1221 leerlingen, waarvan 48% in de eerste twee leerjaren en 52% in leerjaar 3 en leerlingen vmbo in leerjaar 3 en 4 (inclusief 188 leerlingen lwoo), waarvan 59% basisberoepsgerichte leerweg, 33% kaderberoepsgerichte leerweg en 8% theoretische leerweg. Rendement Onderbouw: In vergelijking met andere vmbo-breed en vmbo-breed/havoscholen ligt het rendement boven het gemiddelde. Bovenbouw vmbo-b: Rekening houdend met leerlingkenmerken lopen vrij veel leerlingen vertraging op in de laatste 2 jaar. Bovenbouw vmbo-k: Rekening houdend met leerlingkenmerken loopt een gemiddeld aantal leerlingen vertraging op in de laatste 2 jaar. Bovenbouw vmbo-(g)t: Rekening houdend met leerlingkenmerken lopen vrij weinig leerlingen vertraging op in de laatste 2 jaar. Rekening houdend met leerlingkenmerken ligt het cijfer voor het centraal examen voor vmbo-b rond het gemiddelde, voor vmbo-k onder het gemiddelde en ruim onder het gemiddelde voor vmbo-(g)t. Onderbouw % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in één onderwijssoort % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in meerdere onderwijssoorten Rendement onderbouw Adviesstructuur na 2 e leerjaar 0% 100% VMBO b/vmbo k, VMBO vergelijkingsgroep VMBO-breed en VMBO-breed/HAVO VMBO b VMBO k VMBO (g)t vmbo b 87% vmbo k- 79% vmbo bk 0% vmbo k(g)t 0% vmbo b 92% vmbo k 5% vmbo (g)t 21% vmbo bk 0% vmbo k(g)t 0% vmbo (g)t/havo 0% vmbo k+ 8% vmbo (g)t+ 8% havo+ 0% Bovenbouw % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven Van 3 e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven 99% VMBO b 94% 0% VMBO k 93% 100% VMBO (g)t 96% ooo o Gemiddeld cijfer centraal examen 2007 Behaalde cijfers Alle vakken VMBO b 6,7 VMBO k 6,4 VMBO (g)t 5,8 Nederlands Engels, Frans, Duits Aardrijkskunde en geschiedenis Economische vakken Wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie Latijn en Grieks 7,0 7,2 oooo 6,5 o ooo 6,3 o ooo 6,3 6,8 ooo o 5,4 6,4 5,6 5,9 5,8 5,1 5,8 Deelname examen 2007 per sector Economie 23% 40% Landbouw 5% 5% Techniek 32% 30% Zorg en Welzijn 40% 25%

5 Gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t In het schooljaar heeft het Picasso Lyceum 1085 leerlingen, waarvan 382 op het vmbo-t, 295 in de eerste twee leerjaren havo/vwo, 204 in de bovenbouw havo en 204 in de bovenbouw vwo. Resultaten in woorden Onderbouw: In vergelijking met andere vmbo-t/havo/vwoscholen ligt het rendement rond het gemiddelde. Vmbo-t: Rekening houdend met leerlingkenmerken loopt een gemiddeld aantal leerlingen vertraging op in de laatste 2 jaar. Rekening houdend met leerlingkenmerken ligt het cijfer voor het centraal examen rond het gemiddelde. Havo: Rekening houdend met leerlingkenmerken lopen vrij weinig leerlingen vertraging op in de laatste 3 jaar. Rekening houdend met leerlingkenmerken ligt het cijfer voor het centraal examen rond het gemiddelde. De kwaliteit van ons onderwijs Het aantal leerlingen dat zonder doubleren doorstroomt naar een volgende klas is goed en leerlingen komen op het niveau dat op grond van het advies van de basisschool mag worden verwacht. Veel leerlingen die de basisschool verlaten met een vmbo-t-advies volgen op het Picasso Lyceum een havoopleiding en hetzelfde geldt voor het aantal leerlingen dat met een havo-advies op het Picasso Lyceum een vwoopleiding volgt. De bevorderingspercentages zijn in alle leerjaren boven het landelijk gemiddelde, zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw; slechts een klein aantal leerlingen loopt een vertraging op in hun schoolloopbaan. De examenresultaten zijn goed: voor de gehele school ligt het slagingspercentage boven de 91%. Vwo: Rekening houdend met leerlingkenmerken lopen vrij weinig leerlingen vertraging op in de laatste 4 jaar. Rekening houdend met leerlingkenmerken ligt het cijfer voor het centraal examen rond het gemiddelde.

6 Stedelijk College Zoetermeer Openbaar Lwoo, vmbo, havo, vwo 2293 leerlingen 3 vestigingen Vestiging Picasso Lyceum 703 leerlingen, waarvan 42% in de eerste twee leerjaren, 29% havo in leerjaar 3-5 en 29% vwo in leerjaar 3-6. Rendement Onderbouw: In vergelijking met andere havo/vwo-scholen ligt het rendement rond het gemiddelde. Havo: Rekening houdend met leerlingkenmerken lopen weinig leerlingen vertraging op in de laatste 3 jaar. Rekening houdend met leerlingkenmerken ligt het cijfer voor het centraal examen boven het gemiddelde. Vwo: Rekening houdend met leerlingkenmerken lopen weinig leerlingen vertraging op in de laatste 4 jaar. Rekening houdend met leerlingkenmerken ligt het cijfer voor het centraal examen rond het gemiddelde. Onderbouw % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in één onderwijssoort % leerlingen dat in leerjaar 1 onderwijs volgt in meerdere onderwijssoorten Rendement onderbouw Adviesstructuur na 2 e leerjaar 21% VWO 79% HAVO/VWO vergelijkingsgroep HAVO/VWO HAVO VWO vmbo (g)t- 0% havo- 30% vmbo (g)t/havo 0% havo/vwo 11% havo 77% vwo 59% havo/vwo 9% vwo 14% Bovenbouw % leerlingen in leerjaar 3 zonder zittenblijven Van 3 e leerjaar naar diploma zonder zittenblijven 91% HAVO 76% oooo 100% VWO 78% oooo Gemiddeld cijfer centraal examen 2007 Behaalde cijfers Alle vakken HAVO 6,2 VWO 6,4 Nederlands Engels, Frans, Duits Aardrijkskunde en geschiedenis Economische vakken Wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie Latijn en Grieks Deelname examen 2007 per profiel Cultuur en maatschappij Economie en maatschappij Natuur en gezondheid Natuur en techniek 6,2 6,2 oooo 6,2 5,8 6,5 39% 28% 31% 2% 6,5 6,3 5,9 6,4 6,5 7,8 ooo o 25% 25% 45% 6%

7 Praktijkonderwijs Het praktijkonderwijs (pro) kent geen harde resultaten zoals examengegevens. De leerlingen doorlopen het gehele onderwijstraject, dan wel een gedeelte daarvan, vervolgens stromen zij door naar vervolgonderwijs (ROC) of zij gaan na de schoolperiode rechtstreeks aan het werk. Het Atrium bemiddelt de eigen leerlingen op de arbeidsmarkt. De opbrengsten van ons onderwijstraject vertalen zich in uitstroomgegevens (zie onderstaande grafiek schoolverlaters ). Het team van Het Atrium biedt leerlingen een gevarieerd en stimulerend onderwijsprogramma, waarbinnen leerlingen hun individuele talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Het schoolprogramma van Het Atrium is gebaseerd op drie leerroutes. Basisroute De basisroute wordt gevolgd door de gemiddelde Proleerlingen. Zij vinden na het doorlopen van de basisroute werk bij een regulier bedrijf, sommigen ondersteunt met een Wajong uitkering (subsidie). Een aantal leerlingen in de basisroute kan in aanmerking komen voor het volgen van het AKA traject (algemene assistenten opleiding op ROC niveau 1). In schooljaar is Het Atrium een hechte samenwerking aangegaan met het ID-College (ROC), met als doel voor een select aantal leerlingen de leerstof van het AKA, binnen het programma van het praktijkonderwijs aan te bieden. Aan het eind van schooljaar zal de eerste groep leerlingen het AKA diploma halen. Aansluitend zullen ook zij een baan binnen een regulier bedrijf verwerven. Deze leerlingen gaan dus met een diploma van school. Ondersteunende route De leerlingen binnen deze route hebben wat meer begeleiding nodig dan gemiddeld. Meestal betreft dit belemmeringen op sociaal-emotioneel gebied, die extra aandacht vragen. Tijdens de schoolperiode stromen deze leerlingen soms door naar de basisroute of ze worden binnen de ondersteunende route voorbereid op stage en een baan waarbij extra begeleiding aanwezig is. Zij zullen vooral op plaatsen komen te werken waar de eisen niet zo hoog zijn. Het betreft dan plaatsen als SW- bedrijven en centra voor dagbesteding. Doorgaande route Binnen de doorgaande route wordt extra verdieping van de leerstof geboden aan een groep leerlingen waarvan verwacht wordt dat ze na 4 jaar Atrium een plekje zullen vinden op het ROC (middelbaar beroepsonderwijs). Deze leerlingen hebben dan, naast de reguliere lessen, ook les gehad in de meer theoretische vakken als wiskunde, Engels en studievaardigheden. In principe gaan wij er van uit dat deze leerlingen binnen het ROC een middelbare beroepsopleiding op niveau 1 of 2 aan kunnen. Nazorg Na het schoolverlaten worden de ex-leerlingen van Het Atrium nog 2 jaar gevolgd vanuit de school. Langs deze weg wil de school zicht houden op de kwaliteit van de uitstroomadviezen en ex- leerlingen kunnen gedurende deze periode een serieus beroep doen op ondersteuning vanuit de school, als dit om de een of andere reden nodig is. Alle schoolverlaters die het uitstroom advies van de school volgen, kunnen aanspraak maken op deze extra ondersteuning. Dit geldt dus voor leerlingen die gaan verder leren en voor leerlingen die na de schooltijd aan het werk gaan. Aantal leerlingen binnen onze school voor praktijkonderwijs Locatie Aantal leerlingen Sinds schooljaar , loopt het leerlingaantal zichtbaar terug. Deze ontwikkeling is het primaire gevolg van de daling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs binnen Zoetermeer en een landelijke daling van het aantal leerlingen binnen het praktijkonderwijs. We zien deze daling dan ook terug binnen alle scholen voor voortgezet onderwijs binnen Zoetermeer.

8 Grafiek schoolverlaters Reden schoolverlaten Schooljaar Leren ROC BOL Leren / werken BBL Regulier werk Traject naar werk SW bedrijf Dagbesteding Totaal BOL opleiding Deze leerlingen zijn verder gaan leren binnen het middelbaar beroepsonderwijs (ROC). Het uitgangspunt is in principe een diploma op minimaal niveau 1 of 2. BBL opleiding Deze leerlingen zijn na de schoolperiode aan de slag gegaan binnen een baan en zij volgen daarnaast nog een opleiding binnen het ROC. Regulier werk Deze leerlingen zijn na bemiddeling door de school, aan het werk gegaan binnen een bedrijf of een instelling in de regio. Traject naar werk Deze leerlingen hebben ook na de schoolperiode binnen Het Atrium nog extra hulp en begeleiding nodig om een passende werkplek te vinden. Wij streven naar een naadloze overgang, waarbij de leerling niet uit het oog wordt verloren. SW bedrijf De leerlingen kunnen prima aan de slag binnen een baan, maar ze hebben daarbij nog steeds extra begeleiding nodig. Binnen de SW bedrijven is deze dagelijkse begeleiding op de werkvloer voor onze schoolverlaters gegarandeerd. Dagbesteding Deze is aangewezen voor schoolverlaters met ernstige beperkingen. Binnen de programma s van de dagbesteding worden deze ex-leerlingen extra begeleid bij het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. Algemene toelichting Het programma binnen ons praktijkonderwijs is ingericht voor leerlingen die vooral praktisch zijn ingesteld. Onze leerlingen leren beter en sneller in de praktijk dan uit schoolboeken. Wij bieden leerlingen binnen ons praktijkonderwijs optimale mogelijkheden om hun individuele (praktische) talenten te ontwikkelen. Wij houden daarbij in principe alle opties open, en leerlingen geven op basis van hun ontwikkeling zelf aan waar hun mogelijkheden en kansen liggen. Individuele ontwikkelingsplannen (IOP s) en regelmatige coaching, garanderen gedurende de schoolrit, dat school, leerlingen en ouders/verzorgers een reëel beeld ontwikkelen met betrekking tot de individuele uitstroommogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn divers, zoals de bovenstaande uitstroomcijfers van Het Atrium dat ook bevestigen. Afhankelijk van de individuele talenten die leerlingen tijdens de schoolperiode ontwikkelen, zijn er passende uitstroomtrajecten ontwikkeld, die ook onze leerlingen stimuleren en motiveren om hun individuele mogelijkheden maximaal te benutten. Belangrijke ontwikkelingen binnen dit kader zijn tenslotte de samenwerkingstrajecten met het ROC en het VMBO en het aanbod van een diversiteit aan trajecten die tot een erkend certificaat kunnen leiden. Ook langs deze weg willen we onze leerlingen optimaal motiveren en ruime mogelijkheden bieden om hun talenten gedurende de schoolperiode op het Atrium te ontwikkelen. Op vindt u de beoordelingen van ons praktijkonderwijs door de rijksinspectie.

De kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College schooljaar 1998-1999 schooljaar 1999-2000 schooljaar 2000-2001 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren 100% 80% 70%

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING

OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING OPBRENGSTENKAART 2015 ALGEMENE TOELICHTING Utrecht, juni 2015 INHOUD 1.1 1.2 Inleiding 5 School 5 1.3 Vestiging 5 1.4 Onderbouw 5 1.5 1.6 Bovenbouw 6 Landelijke gegevens 7 1.7 Afkortingen schoolsoorten

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Studiekeuzes van uw kind. Voorlichting voor ouders van leerlingen uit klas 2 VMBO-TL/Havo

Studiekeuzes van uw kind. Voorlichting voor ouders van leerlingen uit klas 2 VMBO-TL/Havo Studiekeuzes van uw kind Voorlichting voor ouders van leerlingen uit klas 2 VMBO-TL/Havo Inhoud van vanavond Welke keuzes zijn er? Wat kunt u van de school verwachten? Wat verwachten wij van onze leerlingen?

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de aanmeldprocedure krijgt u tijdens de informatieavonden in november en december op de vo-scholen. Inrichting

Nadere informatie

AANVULLING SCHOOLGIDS

AANVULLING SCHOOLGIDS Aanvulling van de Schoolgids 2017-2018 Resultaten 2016-2017 1 AANVULLING SCHOOLGIDS 2017-2018 1. Ter inleiding In het begin van het schooljaar plaatst de school haar schoolgids op de website van de school.

Nadere informatie

Walewyc-mavo. Waalwijk OVER DE SCHOOL NA Waalwijk. Aantal leerlingen

Walewyc-mavo. Waalwijk OVER DE SCHOOL NA Waalwijk. Aantal leerlingen Waalwijk OVER DE SCHOOL Soort onderwijs VMBO-GT Onderwijsvisie Regulier Identiteit school Rooms-katholiek Adres school Olympiaweg 8a Plaats 5143 NA Waalwijk Aantal leerlingen 637 BEOORDELING SCHOOL EINDOORDEEL

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Berekening en correctie indicatoren leerresultaten

Berekening en correctie indicatoren leerresultaten Berekening en correctie indicatoren leerresultaten Normering resultaten 1. Het onderbouwrendement Het onderbouwrendement wordt berekend door van elke leerling het verschil te nemen tussen de verwachte

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College schooljaar 1995-1996 6 5 4 3 2 1 schooljaar 1996-1997 6 5 4 3 2 1 schooljaar 1997-1998 6 5 4 3 2 1 77% 84% 96% 98% 76% 64% 93% 93% 94%

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs 2013-2014 Informatieavond voortgezet onderwijs Voorstellen Het voortgezet onderwijs Aanmelden procedure Het onderwijsaanbod op Ypenburg/Leidschenveen/Nootdorp Lyceum Ypenburg

Nadere informatie

Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007?

Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007? Hoe goed is onze school? Wat is de betekenis van de berekening van de schoolprestaties van Trouw in 2007? 1. Inleiding Op 1 december 2007 verscheen de publicatie van de schoolprestaties 2007 zoals berekend

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

AANVULLING SCHOOLGIDS

AANVULLING SCHOOLGIDS Aanvulling van de Schoolgids 2015-2016 Resultaten 2014-2015 1 AANVULLING SCHOOLGIDS 2015-2016 1. Ter inleiding In het begin van het schooljaar plaatst de school haar schoolgids op de website van de school.

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling in leerjaar drie op

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g Vo o r t g e z e t O n d e r w i j s D e c e m b e r Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g Vo o r t g e z e t O n d e r w i j s D e c e m b e r Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g Vo o r t g e z e t O n d e r w i j s D e c e m b e r 2 0 1 8 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. A. Leijenaar, directeur-bestuurder Presentatie: dhr. J. Schaak,

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

Overgangscriteria Bogerman:

Overgangscriteria Bogerman: Overgangscriteria Bogerman: In de onderstaande schema s staan de overgangscriteria die worden gehanteerd binnen Bogerman. Bij het nemen van een bevorderingsbesluit gelden de volgende richtlijnen/spelregels:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw

OVERGANGSNORMEN vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw OVERGANGSNORMEN 2018-2019 vmbo onderbouw vmbo bovenbouw havo/vwo onderbouw havo/vwo bovenbouw INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMENE GEGEVENS MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 3 MAASLAND EN VMBO ONDERBOUW 4 VMBO

Nadere informatie

Examenresultaten Het Vlietland College

Examenresultaten Het Vlietland College Dit rapport bevat de voorlopige examenresultaten van uw school over schooljaar. De cijfers zijn afkomstig van DUO, met als peildatum 1 augustus 2015. Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke

Nadere informatie

Digi-Trainer. Digi-Trainer. Examentraining schooljaar 2010-2011. NEDERLANDS Examenbundels

Digi-Trainer. Digi-Trainer. Examentraining schooljaar 2010-2011. NEDERLANDS Examenbundels Examentraining schooljaar 2010-2011 NEDERLANDS Examenbundels recente examens met antwoorden én uitwerkingen, losse oefenteksten, woordenlijsten en een oriëntatietoets Voor schooljaar 2010/2011 Examenbundel

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2018 2019 Algemeen Leerlingen kunnen maximaal 1x doubleren in hetzelfde leerjaar. Leerlingen die voor de 2 e keer doubleren in hetzelfde

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Examenresultaten Hilfertsheem-Beatrix

Examenresultaten Hilfertsheem-Beatrix Dit rapport bevat de voorlopige examenresultaten van uw school over schooljaar. De cijfers zijn afkomstig van DUO, met als peildatum 30 juli 2013. Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke

Nadere informatie

Examenresultaten CSG Willem De Zwijger

Examenresultaten CSG Willem De Zwijger Dit rapport bevat de voorlopige examenresultaten van uw school over schooljaar. De cijfers zijn afkomstig van DUO, met als peildatum 1 augustus 2014. Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke

Nadere informatie

Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017

Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017 Bestelgegevens Examenvakken 2016-2017 ISBN/Niveau Titel Prijs Leverbaar ALGEMEEN Examen Survival Gids 9789006076332 Examen Survival Gids 14,50 REKENEN 9789006260663 Rekenen vmbo (2F) 11,50 9789006260670

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

De Overstap. Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan u gegeven! De Overstap SCHOOLSOORTEN PRO VMBO

Nadere informatie

Bestelgegevens Examenvakken 2015

Bestelgegevens Examenvakken 2015 Bestelgegevens Examenvakken 2015 ISBN/Niveau Titel Prijs Leverbaar ALGEMEEN Examen Survival Gids 9789006076332 Examen Survival Gids 13,50 REKENEN 9789006074468 Rekenen vmbo (2F) 10,95 9789006074475 Rekenen

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Examenresultaten 't Hooghe Landt

Examenresultaten 't Hooghe Landt Dit rapport bevat de voorlopige examenresultaten van uw school over schooljaar. De cijfers zijn afkomstig van DUO, met als peildatum 30 juli 2013. Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 37b en 37c van het Inrichtingsbesluit W.V.O.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 37b en 37c van het Inrichtingsbesluit W.V.O. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11458 21 juli 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2010, nr. VO/222043,

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Vergelijkingsrapport - De scholen

Vergelijkingsrapport - De scholen Vergelijkingsrapport - De scholen De scholen die je hebt gekozen: Zwolle Soort onderwijs: VMBO B / VMBO K / HAVO / VWO Denominatie: Protestants Christelijk Adres: Prinses Julianastraat 66 8019 AX Zwolle

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen

Rekentoets 2014-2015. Sint Ursula Heythuysen Rekentoets 2014-2015 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Opbrengsten Pleysier College

Opbrengsten Pleysier College Opbrengsten Pleysier College 214-215 Uitstroomcohort 214-215 Bestendiging uitstroomcohort 213-214 Els Westerhuis 31 maart 216 Inhoudsopgave 1 1. Aantal schoolverlaters + en 2 2. Overzicht aantallen tussentijdse

Nadere informatie

CIJFERS/RAPPORTAGES EN OVERGANGSNORMEN SCALA COLLEGE

CIJFERS/RAPPORTAGES EN OVERGANGSNORMEN SCALA COLLEGE CIJFERS/RAPPORTAGES EN OVERGANGSNORMEN SCALA COLLEGE 2018-2019 A. UITGANGSPUNTEN 1. Op het Scala College wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende (prestaties

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 16 september 2010

Voorlichtingsavond 16 september 2010 Voorlichtingsavond 16 september 2010 Programma Opening en welkom Plenaire voorlichting Structuur VMBO in bovenbouw Vervolgopleidingen School- en beroepskeuze Overgangsnormen Voorlichting in mentorklas

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen 1 2 3 Verschillende Onderbouw en Hoe komt u aan

Nadere informatie

Examenresultaten Stella Maris College loc. Valkenburg

Examenresultaten Stella Maris College loc. Valkenburg Examenresultaten In dit rapport worden de examenresultaten en slaagpercentage van uw school per onderwijssoort weergegeven. Deze informatie is te gebruiken als monitorings- en sturingsinformatie. Examenresultaten

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

Groenewald. Waar staat. voor?

Groenewald. Waar staat. voor? groenewald Waar staat Groenewald voor? Groenewald is een persoonlijke, kleinschalige school waar kwalitatief, eigentijds, toekomstgericht onderwijs wordt gegeven. Binnen een duidelijke structuur is er

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

Rekentoets Udens College, sector vmbo

Rekentoets Udens College, sector vmbo Rekentoets 2015-2016 Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets van uw school. Er wordt een gemiddelde getoond per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht. Met behulp van diverse benchmarks kunt

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

Examenresultaten O.R.S. Lek en Linge, Locaties te Culemborg

Examenresultaten O.R.S. Lek en Linge, Locaties te Culemborg Dit rapport bevat de voorlopige examenresultaten van uw school over schooljaar. De cijfers zijn afkomstig van DUO, met als peildatum 1 augustus 2014. Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Informatie avond 3 mavo. Welkom ouders & leerlingen

Informatie avond 3 mavo. Welkom ouders & leerlingen Informatie avond 3 mavo Welkom ouders & leerlingen Programma voor vanavond 19.30-20.00 uur: gastspreker Edith Nugteren v.h. Scheepvaart en Transport College (STC) 20.05-20.45 uur in de studieruimte: -

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2018-2019 Voor ouders van leerlingen in klas 2 vmbo skills Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw

Nadere informatie

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs

Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam. Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs Schoolloopbanen middelbare scholieren Amsterdam Lotje Cohen Merel van der Wouden Esther Jakobs 4 juni 2015 4 juni 2015 Schoolloopbanen 2 Vandaag Onderzoekscohort toelichten De schoolloopbanen Inzoomen

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2018-2019 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2018-2019 VOORWOORD Beste ouders, verzorgers, Op het Alberdingk Thijm College vinden we het belangrijk dat iedere leerling het maximale uit zichzelf haalt. Als leerlingen van

Nadere informatie

Informatieavond voortgezet onderwijs. Het Palet 7 januari 2015

Informatieavond voortgezet onderwijs. Het Palet 7 januari 2015 Informatieavond voortgezet onderwijs Het Palet 7 januari 2015 Opzet van de avond De scholen voor voortgezet onderwijs in Zoetermeer Het onderwijskundig rapport Verdere procedure Hoe kies ik een goede school

Nadere informatie

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs

Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Van basisschool naar Voortgezet Onderwijs Maandag 12 januari 2015 Charles Lohnstein (OBC Elst) Programma Veranderingen b.o. v.o. Schoolkeuze Passend onderwijs en aanmelding De onderbouw Soorten Voortgezet

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

Overgangsnormen leerjaar 1. CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 1 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 1 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

WELKOM. Op het Alfrinkcollege

WELKOM. Op het Alfrinkcollege WELKOM Op het Alfrinkcollege In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit Welkom 19.15-19.30 uur koffie/thee, balie aula Algemene informatie over leerjaar 3 door de schooldecaan, mevrouw Van Lieshout

Nadere informatie

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2

Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar , voorlopige cijfers Landelijk pagina: 2 Factsheet jongeren in een kwetsbare positie Schooljaar 2015-2016 Voorlopige cijfers versie1 Uitgave: juni 2016 Factsheet Jongeren in een kwetsbare positie, schooljaar 2015-2016, voorlopige cijfers Landelijk

Nadere informatie