Beste Lezer, Tot ziens op de beurzen. MSX Computer & Club Magazine nummer 70 - september / oktober

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beste Lezer, Tot ziens op de beurzen. MSX Computer & Club Magazine nummer 70 - september / oktober 1994 3"

Transcriptie

1

2

3 Z 3 I Beste Lezer, Ik had het kunnen weten: nadat ik de vrige keer schreef ver het drgeven van de reden vr pzeggen, kreeg ik een pzegging binnen van iemand die naar mijn idee helemaal niet wilde pzeggen, maar een laatste pging deed m MCCM p bepaalde punten kers te laten wijzigen. Het vervelende is echter, dat wij het vlledig met hem eens zijn: de 8280 is een grandize cmputer die veel meer aandacht zu mgen krijgen. Met zijn fantastische digitalisatiemgelijkheden kan de ware hbbyist hier jaren plezier mee beleven. Als ik dan k een artikel zu binnenkrijgen, zal ik het met genegen pnemen. Maar... er kmt niets binnen. Wij zijn nu eenmaal een srt frumblad, dat wil zeggen dat wij afhankelijk zijn van het materiaal dat wrdt aangeleverd. Natuurlijk sturen wij wel, dr bepaalde auteurs te stimuleren en andere af te remmen f een andere richting te laten inslaan. Dit alles met het del een evenwichtig blad te publiceren waarin iedereen-liefst elk nummer-aan zijn trekken kmt. Maar waar niet is gaat k de kning te vet. Een ander punt waar deze lezer ver viel, is dat wij in 1994 ng steeds vr de ArtGallery een ban p digitalisaties hebben. Dit willen wij best wat nuanceren: k vr de ArtGallery hebben wij geen bezwaar tegen digitalisaties, maar daar met dan wel een herkenbaar kunstzinnig aspect aan zitten. Iemand die met de videcamera pnamen maakt uit een ftbek en die dan digitaliseert, is niet artistiek bezig. Iemand die pnamen maakt met de videcamera en die eerst digitaliseert en vervlgens al f niet elektrnisch na bewerkt, kan daarmee iets maken dat zijn plaats in de Art Gallery znder meer waar maakt. Natekenen vinden wij niet erg artistiek, maar kan als basis best acceptabel zijn. De nrm is vr ns eigenlijk het geslaagd zijn van het plaatje en de heveelheid werk p de MSX die er aan zat. Met dat laatste bedel ik de tijd p MSX, in verhuding tt de ttale tijd die er aan werd gewerkt. Zals p de pagina hiertegenver al duidelijk wrdt gemaakt prberen wij p de beurzen in Zandvrt en Almel wat te stunten. Wij hebben een MSX bij ns waarp een simpel basicprgrammaatje draait. Dr een druk p de spatiebalk kmt er een willekeurig gekzen cijfer in beeld. Als u iets bij ns aanschaft diskette f magazine mag u een keer p de spatiebalk drukken. Verschijnt er een 3 f een 6 f een 9 dan krijgt u uw aankp gratis mee. De deelname is gratis dus u kunt er niets mee verliezen. Kpt u drie diskettes mag u drie maal een gkje wagen en zal met grte kans minstens één diskette gratis meenemen. De kans echter dat u dan alles krijgt is klein. U kunt k in een keer de hele aankp gkken: de kans dat u alles gratis meeneemt is stukken grter dan met driemaal gkken maar de kans dat u vlledig betaald natuurlijk k. Tt slt is er een 'nieuwe' Brisk p Zandvrt leverbaar. Het prgramma is niet essentieel veranderd maar alle velden zijn wel nieuw. Vr de liefhebbers van Brisk geldt p de beurzen een leuk prijsje vr deze diskette. Alien van Willem Wubs. Hij maakte k al de bijdrage vr nze nieuwe rubriek 'ArtGallery p de cver'. Een unieke prestatie. Maar er zijn kapers p de kust, die k die achterflap willen en kunnen vullen. Tt ziens p de beurzen MSX Cmputer & Club Magazine nummer 70 - september / ktber

4 Clfn Het MSX Cmputer & Club Magazine, krtweg MCCM, is eind 1992 ntstaan uit een fusie van het MSX Cmputer Magazine en het MSX Club Magazine. ISSN Uiterste zrg werd besteed aan hel vervaardigen van dit blad, desndanks zijn futen niet geheel uitte sluiten. De uitgever/redactie kan derhalve niet aansprakelijk zijn vrevenluele futen in enig deel van deze publicatie. Overname van artikelen f andere redactinele bijdragen is slechts tegestaan na vrafgaande schriftelijke leslemmirg van de uitgever. Uitgever Hfdredacteur Aktu Publicatins b.v. Frank H. Druijff Pstbus 2545 's-gravendijkwai5a 1000 CM Amsterdam 3021 EA Rtterdam tel.: tel.: fax.: fax.: Redactie Erik van Bilsen, David Belee, Stefan Ber, Dennis Blk, Jan Braamhrst, Eddy Bruwer, Bert Daemen, Falc Dam, Erik Deppe, Adriaan van Dm, Ruud Gsens, Marc Hfland, Rn Hlst, Ben Kagenaar, Frits van der Kruk, Rei Kps, Martijn van der Kij, Patriek Lesparre, Jan van der Meer, Lies Muller, Herman Pst, Jhn van Pelgeest, Marc Sijer, Dick van Vldrp, Ries Vriend, Edwin Weijdema en Iv Wubbels Redactinele ndersteuning Techniek Clumn Cartns Rbbert Wethmar Wammes Witkp Rnaid Maher, Martine Blem en Eddy Aarts Acquisitie Gjalt Dijkstra (geen maiskrrels) tel.: Prduktie Zetwerk Druk Rupar GRAFISCHE COMPUTER SERVICE - Amsterdam Tijl Offset - Zwlle Distributie kpn Abnnementen Een abnnement kan elk gewenst mment ingaan en wrdt autmatisch verlengd, tenzij zes weken vr vervaldatum schriftelijk is pgezegd. Een abnnement van acht nummers kst f 60,- / 1200 Bfr. Een diskabnnement bestaat uit acht maal magazine en bijbehrende diskettesen en kst 149,- / 3000 Bfr. Vr vragen aangaande abnnementen kunt u ns bereiken p maandag, wensdag en vrijdag van tt u p telefnnummer Bestellingen Zie hiervr de pagina LezersService. Advertenties Vr de rubriek maiskrrels zie aldaar. Inzenden materiaal Vermeld bij elke inzending p het redactieadres duidelijk uw naam, adres en telefnnummer. De redactie ntvangt graag materiaal vr gebruik in het magazine f bij het diskabnnement. Er wrdt vanuitgegaan dat ingestuurd materiaal rsprnkelijk werk is van de inzender tenzij die inzender duidelijk vermeldt dat dit niet z is. Materiaal ter recensie wrdt eveneens graag ntvangen. Vermeld duidelijk dat het m recensiemateriaal gaat en geef aan waar en he de lezers het materiaal kunnen verkrijgen. Znder afspraak daarver vantevren gaat de redactie er vanuit, dat het ingeznden materiaal niet teruggestuurd f betaald heft te wrden. Vraagbaak & Telecmmunicatie Zie vr vraagbaak de rubriek Nrder baken van Jan van der Meer en vr telecmmunicatie de rubriek BBS-wereld van Ruud Gsens. Nrder baken 6 Jan kmt met zijn rubriek weer een stukje dichter bij de vraag- en antwrdrubriek met een vernieuwde 'Lezers Helpen Lezers'. Heeft u een prbleem f vraag stuur die dan naar Jan. Jan van der Meer BBS Wereld 10 Wat meer naar vren in het magazine dan anders legt Ruud ns uit he met de TSR jansi.--si!i:l2~::""::::-'-- m te gaan. Ruud Gsens BASIC technieken 28 Wij duiken eens diep in de randm access files en krijgen er een aantal bruikbare en uit te breiden prgramma's bij. 5tefan Ber Sltexpander 32 De geheimen van de sltexpander, zwel die van Kees Flst zelf als de MK-versie wrden uit de deken gedaan. Met schema's en cmpnenten layut. Z gaat de kennis van Kees niet verlren en kunnen reparaties dr derden gedaan wrden. Kees Fa/st Pascal uitgediept 37 u gaat patrntjes ntwerpen als u in Hermans vetspren treed. Het aantal van de mgelijkheden is duizelingwekkend. Herman Pst Dynamic Publisher 48 Rn zet ns aan de tangram-puzzel. Het blijkt lastig te zijn m de stukjes ged te gebruiken, mdat ze de ene keer meten aansluiten en de andere keer juist niet. Rn H/st Grafische bjecten 54 Het is nu echt een cursus gewrden na de inleiding van de vrige keer. De listing is ter illustratie f als basis bedeld. Het uiteindelijke del is hg dus prbeer het bij te huden. Geef Jacc feedback waarp hij kan reageren. Jacc Ku/man Schermen p MSX 58 De vlgende auteur levert u een prgramma m plaatjes te zeken p diskette. wij zien het niet. Pst Ingeznden brieven en nze reactie daarp. Erik Deppe MSX beurs in Barcelna 8 Eens wat nieuws uit Spanje. Beurzen gaan daar anders, netjes geregelde demnstraties en zelfs inclusief siësta. Patrick Gijsbers Maiskek 13 Nieuwtjes uit de cmputerwereld. redactie Diskmagazines 25 Weer z'n schitterde dubbelhge plaat van Umax, alleen daarvr zu je al een abnnement nemen p Sunrise Magazine. De aut zu een kenteken met MSX meten hebben maar Bert Daemen 52 redactie Lsse ideetjes 57 Wat kan die man... hij heeft me een stel plannen. We mesten een kleiner lettertype gebruiken m alles ng p papier te krijgen. Wammes Witkp 4 MSX Cmputer & Club Magazine nummer 70 - september / ktber 1994

5 - Fray, in magical adventure 9 Ok dit spel met er aan gelven en kan nu dr analfabeten-tenminste naar Japanse pvattingen-gespeeld wrden. Marc Hfland Dubbelslag 18 Een nieuwe trend p MSX. Op twee aan elkaar gekppelde cmputers spelen. Spieken kan niet meer, plezier hebben wel. Wij slaan twee vliegen in een klap dr zwel Zeeslag (release Tilburg '94) als Veldslag (release Zandvrt '94) te bespreken. De auteur verwerkte een eerder gemaakte recensie van Palc Dam en Iv Wubbels ver Zeeslag samen met een aantal pmerkingen van uw hfdredacteur. Hessel Harmsen Cytrn 22 U heeft lang meten wachten p deze recensie-het spel kwam al in Tilburg '94 uitmaar er was/is k z veel verschenen. Om de recensie in dit blad te krijgen viel Marc in en is enthusiast ver het spel. Wij zijn vral blij met de gelukkig p tijd ntvangen ntvangen plaa*s. Marc Hfland Retaliatr 42 Een lekker schietspel van Jan van Valburg, uitgegeven bij Sunrise. Het tnt dat hij grafisch enrm is vruitgegaan. En tegegeven; hij heeft hulp gekregen, maar dat is in een ieders vrdeel. Anne de Raad ACE8 49 Een schitterend nieuw tekenprgramma vr scherm 8 van de MSX Club Enschede. Designer (plus) / Vide Graphics heeft er een cncurrent bij. Wanneer kmt de eerste ArtGallery inzending binnen? Marc Sijer 70 AGE8 49 ArtGallery 46,68 BASIC technieken 28 BBS Wereld 10 Clfn 4 Cytrn 22 Diskmagazines 25 Dubbelslag 18 Dynamic Publisher 44 Fray, in magical adventure 9 Grafische bjecten 54 Inhud diskabnnement 18 Inhudspgave 4 Klm 57 LezersService 64 Maiskek ~~~~~~'.~~~T ~-i;::i~'~ dd is. MSX1 emulatr 20 Wat nu? Een PC prgramma in MCCM? Ja, dat wel, maar wat vr een! Gert de Bm Mnsund 40 Meer en beschijving van de mgelijkheden van de OPL4 geluid schip dan een eigenlijke test. Ga zelf p Zandvrt kijken en luisteren m te zien dat MSX k hardwarematig ng lang niet Remc Schrijvers ArtCallery 46 Weer pmerkelijke zaken zals een plaatje dat zwel in kleur als zwart/wit wrdt geplaatst. Het tekent de auteur vr zijn sfeergevel dat hij twee versies maakte. Verder een symblisch zwaarvlgeprpte tekening die een dam wil pwerpen tegen alle agressie in veel van de gepubliceerde plaatjes. Marc Sijer Mega-Cuide 61 De gidsen hebben een prbleem. niet m hun pagina's vl te krijgen maar m hun hfdredacteur z gek te krijgen veertig paginagrte kaarten p te nemen. Zij zeken hulp m de kaarten in publiceerbare vrm te krijgen. Neem als je de tekeningen in cmputerfrmaat kan zetten (PC f MSX) cntact p. Marc Hfland & Patriek Lesparre ArtCallery Op de mslag 68 Vr het eerst een serie plaatjes p de achterflap. Z kmt dit plaatje tenminste tt zijn recht hpen wij. Er liggen ng wat materiaal dat wij mgelijk z publiceren. Frank H. Druijf! Mega-Guide Mnsund MSX beurs in Barcelna MSX1 emulatr Nrder baken Pascal uitgediept Pst Retaliatr Sltexpander Schermen p MSX Vrwrd advertenties Extra Disk HCC MSX gg/ HPN Maiskrrels M.C.C.A. MCCM p beurzen MSX Cmputer Club Guda MSX GENET PC-Active / Mdem Magazine Sunrise Vivid vr Slid Snail Zandvrt MSX Cmputer & Club Magazine nummer 70 - september / ktber

6 Nrder baken Lezers Helpen Lezers is terug Veel leuke brieven gekregen en, uiteraard, k enige wat minder leuke. Ik raak er, zij het ng met de ndige gereserveerdheid, dan k meer en meer van vertuigd dat deze rubriek ng wel een tijdje mee kan. 6 Mijn herhaalde prepen m pst met vragen, tips en pmerkingen naar mij te te sturen, wrden meer en meer gehnreerd. Nu ben ik natuurlijk niet echt blij met bze brieven, maar die hren er nu eenmaal k bij. Naast een aantal zéér kwaaie reacties p de vrgaande twee Nrder bakens, kreeg ik gelukkig k de brdndige inzendingen met handige tips en brieven in de LHL-sfeer. Vr diegenen die dat ng niet weten: LHL = Lezers Helpen Lezers, een ppulaire vraag- en antwrdrubriek uit het vrmalige MSX Cmputer Magazine. Ik spreek bij deze de wens uit dat dit z dr zal gaan. Een interactieve Nrder baken is nu eenmaal veel leuker m te bestieren-en te lezendan eentje die ik helemaal zelf met vlkalken. Znder brieven van lezers is Nrder baken niks, dus blijf me schrijvenhè! Bedankt Ik wil graag Rderik Muit, F. Arnaiz, Albert Beevendrp, Dick van Vldrp, Wald Ruiterman en ReI Kps en alle anderen die me pst stuurden, bedanken vr hun belangelze inzendingen en/ f medewerking. Zeg-'effentjes by the way' -Dick: heb je die teksten ver he met de MSXDOS2-mapper m te gaan k ng p een diskette staan? Het vertikken van zveel A4'tjes is me nu net even te veel. Mijn grte wapen is de wijsvinger van mijn rechterhand; helaas betnt de bankautmaat, als ik mijn PIN hiermee intets, dit lichaamsdeel niet altijd het gewenste respect. Schande, schande! Ik tik met het anderhalve vingersysteem en dr dat te zeggen verdrijf ik zelfs al behrlijk: mijn 'linkse' kmt niet veel verder dan IlsH1FT1 en I[CTRLJ. :-) Math-Pack De fraaie en ged verzrgde vertaling die Wald Ruiterman heeft gemaakt van de cmplete Math-Pack, kmt zeker spedig p het disk-abnnement, en als het aan riüj ligt k ng eens in MCCM p papier. Wald vreg me hem eerst ng ged na te zien p tikfutjes en waar mgelijk aanvullingen/ tips te plaatsen. Bij vldende belangstellingbel me dan-wil ik wel prberen f het mgelijk is de surce van MSXCALC.TSR via Js de Ber (MS-actie) tegen een redelijke prijs te verspreiden. Het is eigenlijk ddznde dat deze, h z leerza- MSX Cmputer & Club Magazine nummer 70 - september / ktber 1994 me, surce maar ligt te verstffen, en waarm het wiel twee keer uitvinden? De verhuding research/ uitprberen tegenver het echte prgrammeren van MSXCALC.TSR was iets van vier maanden tegen één week werktijd. Kwade lezers Zals al gezegd k enige bze brieven. Buiten het feit dat ik belf er lering uit te trekken, wil ik er niet al te diep p ingaan. Aan twee zinsneden van mij, en het cmmentaar daarp, wil ik echter wel aandacht besteden. De eerste gaat ver de prgrammeurs SIG in Waterland. Ik stelde dat ik, een beetje paradxaal, juist van MSX-sysps een steuntje in de rug vr deze SIG verwachtte. "Ik ga tch zeker niet mijn eigen en andere pure MSX-BBS'en m zeep helpen!" was een gehrde verntwaardigde reactie. Nee, natuurlijk de je dat niet, en daar heb ik ju f wie dan k nit m gevraagd. Ik vraag vaak aan bellers f ze een MSXmdem hebben en het antwrd luidt negen van de tien keer rnduit nee. De PC-niet zelden die van papa-biedt dan uitkmst, maar det het niet p V23 met zijn 1200/75. Daar kmt ng bij, dat de MSX-emulatr van de jngens van Filsft-BBS een steeds duidelijkere vrm aanneemt. We meten vlgens mij af van het vijandbeeld dat veel MSX'ers van de PC hebben. He dan k: de Waterland-SIG vr prgrammeurs bestaat nu; k al is de invulling ng niet vr 100% rnd. De hgtijdagen van 1200/75 zijn vrbij, f we dat nu leuk vinden f niet. Ik heb het hier ver de MSX in het algemeen. Het zu me zeer spijten als de Waterland-SIG massaal zu wrden gemeden. Maar ik wil daar niet van uitgaan. Filsft is te bereiken nder de nummers / en Waterland p nder andere Reinder Echt super laaiend, en mgelijk niet geheel nterecht, was Reinder Grte, wiens brief in de vrige Nrder baken aan de rde kwam. Ik bied Reinder bij deze dan k mijn excuses aan; het" geneg paginaruimte verspild" sleg p mijn tekst en niet de zijne. Niemand van MCCM wil een briefschrijver vr schut zetten

7 Nrder baken = lhl LHL was een MCM-rubriek en bestaat niet meer. Vanaf nu maken prblemen waarvan wij de plssing niet kennen k deel uit van deze rubriek. Ze wrden in een geredigeerde-lees ingekrte-vrm aan de lezers gepresenteerd, waarbij wij hpen dat iemand die de plssing wel weet, nze briefschrijver zal helpen. De nieuwe frmule is k vr mij ng wennen, mdat ik nu k brieven met gaan redigeren. MSX2+ Het eerste prbleem, det al gelijk een aanslag p de lezers. Nadat de NMS 8245 kapt ging van Matthijs Wlthers uit Almel ruilde hij hem in vr eenzelfde mdel met MSX2+ erin. Alleen de videchip en de BAS-ROM's zijn vervangen. Hij snapt een beetje-niet eens alles-van SET SCROLL en daar blijft het z'n beetje bij. Ik weet helaas helemaal niets ver MSX2+ en vraag nu f iemand Matthijs verder kan en wil helpen. De vraag ligt al langer dan ged is p een antwrd te wachten. Zelfs vr de 'gewne' MSX is het al meilijk m aan gede literatuur f tekst-files te kmen, laat staan vr de MSX2+. We kunnen natuurlijk wachten f k in de serie 'Schermen p MSX' wat vr 2+ geschreven gaat wrden, maar mgelijk weet een lezer eerder raad. Wegfaden Het tweede prbleem waar ik aandacht vr wil vragen, kmt van een plaatsgent van mij. Ik durf 'm bijna niet p te nemen, daar ik vrees dat het prbleem dat Eric Huizinga aanrert menigeen tt in de kleine uurtjes bezig zal huden. Wat hij wil is met behulp van BASIC een plaatje, in zijn geval scherm 5, laten wegfaden. Dr met een lus de RGB-kleurwaarden van rd, gren en blauw steeds één te verlagen tt nul kmt hij al een heel eind. Maar dit werkt tch te traag en gt k niet zals hij het zu willen. Eric wil de kleuren dus langzaamaan naar zwart wil laten gaan. We hebben via de telefn al diverse mgelijkheden besprken znder er echt uit te kmen. Een behrlijke winst werd al behaald dr naar het VRAM te VPOKE'n en dan een COLOR ~ RESTORE te geven. De kleurwaarden met DIM vastleggen lijkt me k geen gek idee. Nadeel van je verlaag-algritme is dat je met een dnkere kleur als 1,1,1 (R,G,B) gelijk klaar bent terwijl een kleur als wit met zijn drie zevens dan ng zes stappen heeft te gaan. Dr aan te reren dat een kleurverschuiving van dnker naar wit k wel eens wenselijk kan zijn maak ik het er niet makkelijker p... Vr de ware prgrammeur is het vinden van een plssing p een prbleem als het juwe 'smikkelen en smullen geblazen' m Lwieke de Vs uit de Fabeltjeskrant maar eens te citeren. Een wrd als 'verbrkkelen' als alternatief vr faden kmt in me p. Dus willekeurig blkjes wit f zwart maken ttdat het scherm één egale kleur heeft. We wachten de reacties af... [NvdR: Jan stelt zeer terecht dat dit een prbleem is dat een prgrammeurshart sneller det klppen. Ten wij (Marc en Frank) het lazen lieten we het artikel verder zichzelf pmaken en slegen aan het prgrammeren. Wij hikten al snel een drietal plssing p en een paar varianten die sms fraaier zijn. Ze werden aan Jan drgespeeld die het vlgende MCCM vermedelijk zal bespreken.] ldir/lddr Even een stukje mi-ver als tussendrtje. Ik kreeg een telefntje van ene Rb (Srry Rb, ik ben je achternaam kwijt) die enrm gehlpen is dr slechts een simpel ezelsbruggetje dat ik bij de mlpdrachten LDIR en LDDR gebruik. 'Zet dat in Nrder baken, jh. Hartstikke gaaf: aan ziets heb je watf' aldus Rb. Bij het verplaatsen van een hk had Rb een futje gemaakt en dat zu niet zijn gebeurd met 'mijn' ezelsbruggetje. Om een stuk(je) geheugen te verplaatsen maak je meestal gebruik van LDIR, dat je met lezen als: LaD, Increment en Repeat; de vertaling hiervr luidt: laad, verhg en herhaal. De D in LDDR vervangt de I van increment en staat vr Decrement, ftewel verlaag. In beide gevallen een simpele vier letters, die desndanks zeker de beginnende mi' er schaakmat kunnen zetten. De pdrachten LDIR en LDDR den feitelijk niets anders dan het stukje geheugen met de lengte in registerpaar BC vanaf het adres in registerpaar HL en verder verplaatsen naar het stukje geheugen vanaf het adres in registerpaar DE en verder. Kun je de registers ng uit elkaar huden? Vast niet, daarm nu de grte truc. Nrder baken Deze rubriek wil prgrammeurs in BASIC, machinetaal (mi) en jansi de helpende hand bieden. Dit dr tips, het uitdiepen van interessante zaken f dmweg het laten zien van leerzame surces/ listings. Wat ik bespreek gebeurt p basis van lezersvragen. Stuur je vragen in met een vldende gefrankeerde returenvelppe bijgeslten. Ok briefkaarten met suggesties, pen aanmerkingen zijn welkm. In principe kun je me elke avnd en in het weekend bellen. Met een trap p dus kan het z'n zes rinkels duren vrdat ik, buiten adem, pneem. Neem ik niet binnen acht keer p dan ben ik er niet. Prbeer het in dat geval een dagje later ng eens. Jan Stel, we willen de vijf bytes vanaf #COOO tt en met #C004 naar #DOOO en verder verplaatsen, dan den we dat z: LD HL,#COOO LD BC,S LD DE,#DOOO LDIR RET Hme Lcatin Byte Cunter DEstinatin Je ziet in het cmmentaar bij de regels hierbven, dat dr de 'namen' van de registerparen te nthuden als Hme Lcatin (thuisbasis, dus uitgangspunt), Byte Cunter (Byteteller, die aangeeft hevaak de lus drlpen met wrden) en DEstinatin (bestemming), hun rl in de pdracht duidelijk wrdt. De laatste twee benamingen wrden truwens k dr Zilg, de maker van de Z80, vermeld in de rsprnkelijke dcumentatie van de prcessr. Een beetje kennis van de Engelse taal is nit weg z je ziet, en dat dit trucje handig is mag duidelijk zijn. Rensumaheerd AA Grningen Tel Jan van der Meer MSX Cmputer & Club Magazine nummer 70 - september / ktber

8 - MSX beurs Barcelna MSX leeft na tien jaar ng steeds! En niet alleen in Nederland. Ik kreeg een tijdje geleden een uitndiging m de MSX beurs in Barcelna te bezeken. Een krt verslag. De bezekers kijken te Ok in Spanje zijn er ng steeds activiteiten vr MSX. Z wrden er ng verschillende (disk)magazines uitgebracht, kmen er steeds weer nieuwe dem's en beginnen er meer en meer spellen en prgramma's uit te kmen. Ok wrdt er enkele keren per jaar een beurs gerganiseerd. Dit is dan wel niet een beurs zals in Nederland, waar de gehele dag dr p diverse stands de nieuwste dingen te kp wrden aangebden. In Spanje zit iedereen netjes p een steltje naar een mnitr vr in de zaal te kijken. Pas na aflp van deze presentatie wrden de diverse aangebden spulletjes daadwerkelijk verkcht. Dit is misschien niet de slimste manier, mdat de beurs in twee gedeeltes wrdt gehuden en na de siësta al een hp persnen naar huis zijn. Barcelna De bezchte beurs werd gehuden p 8 mei en begn m tien uur in de chtend en zu duren tt ngeveer zes uur, met rnd half drie een krte siësta van z'n twee uur. De zaal, waarin deze beurs werd gehuden, had ngeveer de grtte van twee klaslkalen en zag er wel vrij smber uit, maar zat gevuld met enthusiaste Spanjltjes. De beurs werd dr ngeveer hnderd spanjaarden bezcht en was vlgens de rganisatr een grt succes. De rganisatr streeft er wel naar m het Nederlandse beurssysteem te gaan gebruiken, maar dit is p dit mment dr de ng wat magere pkmst ng niet mgelijk. Het geheel was ged gerganiseerd, zdat iedere grep vldende tijd kreeg m hun prdukten te tnen. Jammer was alleen dat er enkele grepen / persnen waren die wel zeer rmmelig de prdukten aan de man brachten, misschien van de zenuwen. Ok ik mcht, nadat ik werd geïntrduceerd, ns spel Pixess presenteren aan het Spaanse publiek. Het was vr mij een hele ervaring m mijn verhaal-in het EngeIste vertellen vr een hnderdkppig publiek. Al met al werd alles met enthusiasme ntvangen en heb ik geen sinaasappels f ander Spaans fruit p me af zien kmen. Wat er getnd werd, was zeer afwisselend: nu eens een diskmagazine, dan weer dem f spel. Alhewel de dem's vaak p het zelfde nderwerp, namelijk sex, terugkwamen en er zelfs een MSX Cmputer & Club Magazine nummer 70 - september / ktber 1994

9 - grep bij was die een dergelijke dem gemaakt had en z de eerste plaats wn bij de smerigste dem's aller tijden. Ok zie je dat er ng diverse grepen zijn, die ng steeds muziek uit spellen jatten. Ik kwam zelfs een muziekdem tegen van Judgement f Sund---een dem waar ik zelf ng aan heb meegewerkten dan kijk je tch wel even raar p. Mijn cnclusie is dat je ng zeker geneg van de Spaanse markt kunt gaan verwachten, al zal de kwaliteit vrlpig ng vaak lager liggen dan de sftware uit Nederland f Japan. Op dit mment heb ik diverse Spaanse spulle ~es al thuis liggen en deze zullen waarschijnlijk k in één van de kmende MCCM's wrden besprken. Over de beurs kan ik alleen zeggen, ben je in Spanje in de mgeving en er wrdt een beurs gerganiseerd, ga er dan zeker naar te, want het is een zeer leuke ervaring. Dus hud k de beurskalender in de gaten. Patrict (jijs6ers Wat was er te zien Cbra Missin Dem dem van Taburt met 5 disks vl gedigitaliseerde plaatjes 2+ Vide Animatr prgramma van MSX jurnalm krte animaties te maken Randar 111 Patch van gedigitaliseerde plaatjes Een Patch vr Randar 111 naar het Engels te vertalen. MSX jurnal Pixess Puzzelspel van Cmpjetania MSX 2 Emulatr Nexuss BBS is bezig met een Emulatr vr de PC Cindy Crawfrd Een dem van Pyramid Sftware met gedigitaliseerde dem plaatjes van Cindy en gejatte muziek van.a. Cmpjetania Titel ng nbekend De winnaar van de Spaanse kampienschap smerige dem's maken: Pyramid Sftware Telebasic 2 Een MSX Turb R magazine van Trapsft The New Megablcks Een Clumns clne van Cabinet, niet naardig en lage prijs Club Hnstar Club Hnstar kwam met de nieuwste editie van hun blad en diskmagazine SD-Snatcher Patch Een Patch vr SD-Snatcher te vertalen naar het spaans! Rby Disk 4 Een ged diskmagazine van Gnsys Vide Magazine Een alternatief van Gnsys m een vide magazine te gaan uitgeven PSG Sample Musics Slechte PSG samples van Pyramid Sftware YS 2 Patchdisk Patchdisk van Oasis judgement f Sund Muziekdisk van Cmpjetania PC Engine dem Demnstratie van de PC Engine. Hierp werden Ys 4 the dawn f Ys en Fray getnd Fray, in magical adventure Oasis heeft nu een Engelse patch vr Fray. Het spel van Micr Cabin was nrmaal al een beetje te spelen, maar met de patch wrdt het een fantastisch spel. Bestelinfrmatie: Maak f 25,- ver p bankrekening t.n.v. D. Lardenye te Maasstricht.v.v. naam, adres en prdukt. Inf bij Oasis tel: Helaas had ik alleen een speciale versie vr de recensie. Op deze speciale versie stnd een stukje Fray met de teksten in het Engels. Zals gewnlijk waren er tch ng wel een paar Japanse kreten te zien, maar die waren nmgelijk weg te krijgen. De makers van Fray hadden namelijk k in hun plaa~es de ndige teksten getekend. Helaas! Op een enkel fu~e na, was deze dem perfect. Die vertelt het verhaal van Fray p weg naar Neares. Dit is de stad waar Latk wnt. Zij gaat naar hem te, m hem te helpen p zijn zektcht naar Fray's vader. Het temp, waarmee de tekst p het scherm kmt, is niet echt hg, maar dit temp is gemaakt vr Japanse teksten. Vr de Engelse teksten is de snelheid iets te laag. Het eerste drp had Oasis al vertaald en ik met zeggen dat vr mij het spel in het Engels pas echt tt z'n recht kmt. Iedereen praat wat af en het is ng te begrijpen k. Het temp waarmee de teksten verschijnen, is veel beter dan in de dem en je kan het ng versnellen k. Het gebruikte Engels is niet erg meilijk zdat iedereen die de Engelse taal niet echt perfect beheerst, dit spel ged kan spelen. Het eerste menu bevatte ng een klein fu~e: de derde ptie was de vijfde gewrden en de vierde ptie was verdwenen. Ten ik de ptie vier ks, kwam ik in een ng niet vertaald menu. Natuurlijk zal dit in de uiteindelijke versie allemaal verhlpen zijn. De release van de patch is p 17 september in Zandvrt. Deze patch is zijn geld waard, vral vr mensen die Fray best mi vnden, maar het niet knden spelen, mdat het Japans het vaak te meilijk maakte. Kpen dus. Marc J(f{aná MSX Cmputer & Club Magazine nummer 70 - september / ktber

10 BBS Wereld JANSI, wat kan je er mee? Allemaal hebben we nu denk ik al wel van de TSR jansi gehrd. Maar wat we er nu werkelijk mee kunnen? Wie wel eens gebruik maakt van een mdem en dan het mdemprgramma TCOMEGA f een versie van MOD gebruikt, heeft ngetwijfeld al wel kennis kunnen maken met de gekleurde teksten in de BBS-wereld. Deze teksten zijn gemaakt met behulp van ANSI-cdes. In deze aflevering zullen we daar eens wat meer aandacht aan gaan besteden. He krijgt men het vr elkaar m tekst van een kleurtje te vrzien? En he kunnen we dat zelf k vr elkaar krijgen p nze eigen cmputer, dus buiten een BBS m? Om dit te kunnen gaan den, zullen we gebruik meten gaan maken van MemMan en de TSR jansi. Vr de duidelijkheid dus eerst even een krte uitleg ver het mgaan met deze twee prgramma's. Daarna zullen we ns helemaal p het ANSI gebeuren gaan strten. TSR Allereerst even het begrip TSR. Ik zal nu niet weer het hele TSR verhaal gaan herhalen, maar alleen dat gene wat we meten weten m met jansi te kunnen gaan werken. Een TSR is een prgramma dat zich ergens in het geheugen van nze cmputer heeft verstpt en wacht tt dat het pgerepen wrdt m zijn werk te gaan verrichten. Zlang het prgramma niet wrdt pgerepen, zal het dan k niets den, en kunnen we gewn met een ander prgramma gaan werken. Het is dus z dat het mgelijk is m twee f meerdere prgramma's tegelijk in het geheugen van je cmputer te hebben en tegelijkertijd te laten werken. Laden TSR Om gebruik te kunnen gaan maken van deze mgelijkheid, zullen we eerst nze cmputer daar p meten vrbereiden. Vr deze vrbereiding hebben we de vlgende prgramma's ndig. MSXDOS.5YS, COMMAND.COM, MEMMAN.COM, TL.COM en jansi.com. Deze prgramma's zitten, p MSXDOS.5YS en COMMAND.COM na, in de PMA file die bij deze rubriek hrt en p het diskabnnement wrdt bij geleverd. De vrbereiding gaat verder als vlgt. Zet de cmputer aan met een MSX-DOS disk in de diskdrive. U zal dan na het starten van de cmputer in MSX-DOS terecht kmen. Nadat dit is gebeurd, kpieert u de file BBSWE REL.COM van het diskabnnement naar de MSX-DOS disk. Staat deze p de MSX- DOS disk, kunt u de file BBSWE REL.COM uitpakken dr simpel weg BBSWEREL in te typen en de RETURN tets te drukken. Alle bendigde prgramma's uit de File BBSWEREL zullen dan p uw disk wrden aangemaakt. Is de cmputer klaar met het aanmaken van de prgramma's, tikt u MemMan in, gevlgd dr een drukje p de RE TURN tets. Dit prgramma is het zgenaamde raamwerk prgramma dat het mgelijk maakt m meerdere prgramma's tegelijk in je cmputer te zetten en eventueel tegelijk te laten werken. MemMan is eigenlijk niets anders dan een parkeerwachter in nze cmputer die aan de cmputer vertelt waar de diverse prgramma's in het geheugen kunnen wrden geparkeerd. Is een prgramma eenmaal in het geheugen van nze cmputer' geparkeerd' dr Mem Man, is deze altijd weer dr hem terug te vinden en zal hij tegengaan dat er een eventueel vlgend prgramma k gebruik zal gaan maken van die plaats. Nu nze parkeerwachter, 'Mem Man', actief is kunnen we dus zgenaamde TSR prgramma's aan hem gaan geven m te parkeren tt we deze ndig hebben. Een van die TSR prgramma's is jansi.tsr. Om nu deze TSR aan de parkeerwachter te geven m in het geheugen te parkeren, typen we in TL jansi.tsr gevlgd dr het drukken van de RETURN tets. jansi zal dan in het geheugen van nze cmputer wrden geparkeerd en actief wrden indien we hem prepen. Na deze handelingen is nze cmputer klaar vr ANSI gebruik. jansi.tsr Dit is een prgramma vr MSX 2 cmputers. Deze TSR maakt het mgelijk m de in het American Natinal Standards Institute vastgelegde scherm stuurcdes te verwerken p nze MSX cmputer. Deze scherm stuurcdes wrden vral veel gebruikt in BBS' en en IBM cmpatible cmputers. De ANSI standaard gaat uit van tekstschermen van 80 tekens breed en 25 regels hg. Deze tekst kan dan weergegeven wrden in 8 verschillende vr en achtergrnd kleuren. Deze kleuren zijn dan wederm in te stellen in felle kleuren, 'highlighted' f nrmaal. Ok zijn er dan ng cdes beschikbaar m tekst te laten knipperen f te nderstrepen. Om ANSI te kunnen verwerken is nze MSX 2 tekstschermmde echter niet ge- 1111" 10 MSX Cmputer & Club Magazine nummer 70 - september / ktber 1994

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders

Wegwijzer. Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Informatie voor kinderen en ouders Wegwijzer Dagbehandeling in Behandelcentrum Heideheuvel Infrmatie vr kinderen en uders WELKOM! De kmende tijd kmen jij en je uders een dagbehandeling vlgen in Heideheuvel. In Heideheuvel werken we in een

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen.

PESTEN. Deze folder is een hulpmiddel voor jou en je kind om samen te leren over pesten en hoe je dit kan stoppen. PESTEN Deze flder is een hulpmiddel vr ju en je kind m samen te leren ver pesten en he je dit kan stppen. WAT IS PESTEN? Pesten is iemand anders bewust bedreigen, bang maken, uitdagen, uitschelden f pijn

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

Pyonkee App Inleiding

Pyonkee App Inleiding Pynkee App Inleiding Inhudspgave 1 Bendigdheden... 1 2 Delstellingen... 1 3 Pynkee app... 1 3.1 Installatie van Pynkee app... 1 3.2 Terminlgie... 1 3.3 Gebruik van Pynkee app... 2 3.4 Juw eerste Pynkee

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Groep 6. Werkboek Werkstuk

Groep 6. Werkboek Werkstuk Grep 6 Werkbek Werkstuk Naam: Wat ga je den? In de kmende tijd ga je werken aan een werkstuk. Je met je vrstellen dat je ver juw nderwerp gaat vertellen. Net zals bij een spreekbeurt! Maar nu schrijf je

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int.

Voorbeeld oefentypes online e-learningmodules CommArt Int. Vrbeeld efentypes nline e-learningmdules CmmArt Int. In dit dcument wrdt verwezen naar de specifieke inhud van een van nze e- learningmdules. De efentypes wrden echter gebruikt in alle e-learningmdules

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Notulen OR vergadering 7 september 2015

Notulen OR vergadering 7 september 2015 Ntulen OR vergadering 7 september 2015 Aan- en afwezigen Ouders Aanwezig Afwezig Ouders Aanwezig Afwezig E. Ackermans X M. Huijnen X F. Bakkers X C. Kneppen X M. Bsjes X M van der Laan X R. Brauer X F.

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met Nationale Postcode Loterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met Natinale Pstcde Lterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de Natinale Pstcde Lterij 4 tegangstickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw winnaarscde

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS

OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS OVERAL TAAL EDUCATIEF NT2-PAKKET DOOR KIRSTEN DE MAESSCHALCK JO DE RAEDEMAECKER - JOHAN DONCKERS In 2013 viert het Huis van het Nederlands in Antwerpen zijn 10-jarig bestaan. Om deze feestelijke gebeurtenis

Nadere informatie

Hoe zet ik een tent op?

Hoe zet ik een tent op? He zet ik een tent p? 1. Een Gede plek vinden en vrbereiden Zek een plek die hger ligt dan de rest Ga als het mgelijk is niet nder lfbmen staan. Bij regen druppelen deze namelijk lang na. Hud rekening

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK

PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK PROJECTBESCHRIJVING DIT BEN IK Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Theater Thema Identiteit Grep 3 en 4 Maart 2016 Deze prjectbeschrijving wrdt

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum

Handleiding Site to Edit Modules Vergadering & Forum THAR Design Kipbmweg 15 7636 RC AGELO E-mail: inf@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site t Edit Mdules Vergadering

Nadere informatie

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog!

Goed nieuws; kinderopvangtoeslag omhoog! Data m te nthuden December 2015 04-12 Sinterklaas p schl. Grepen 5 t/m 8 een cntinurster tt 14.00 uur. Neem je eigen lunch mee p 4 december! 13-12 Kerstmarkt vanaf 12.00 tt 18.00 uur, kinderen van De Meeander

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rtterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 31 ktber 2014 nummer 55 Schlntbijt Aanstaande maandag 3 nvember 2014

Nadere informatie

Hardware Practicum Informatica klas 4

Hardware Practicum Informatica klas 4 Hardware practicum Infrmatica Klas 4 Hardware Practicum Infrmatica klas 4 - Dit practicum bestaat uit 2 delen (een uitgebreidere beschrijving van beide delen staat verderp in dit dcument): Deel 1 draait

Nadere informatie

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell?

Wat is de actie met VriendenLoterij naar Attractiepark Duinrell? Wat is de actie met VriendenLterij naar Attractiepark Duinrell? U heeft via de VriendenLterij 4 tegang tickets gewnnen vr Attractiepark Duinrell Op uw winnaarsbrief staat uw cadeaucde Deze cadeaucde dient

Nadere informatie

De aandachtspuntenlijst

De aandachtspuntenlijst De aandachtspuntenlijst Wat is de aandachtspuntenlijst? De aandachtspuntenlijst is een verzicht van nderwerpen die aan de rde kunnen kmen tijdens een afspraak met de neurlg. Onderwerpen waarver u meer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6.

Inhoudsopgave. Inleiding 2. Leerdoelen 3. Samenwerken, hypotheses & onderzoeksonderwerpen 5. Wat wordt ervan jullie verwacht? 6. Inhudspgave Pagina Inleiding 2 Leerdelen 3 Samenwerken, hyptheses & nderzeksnderwerpen 5 Wat wrdt ervan jullie verwacht? 6 Berdeling 8 Prjectrster 2012 11 Afspraken 13 Werkgrepen 2012 14 Onderzeksplan

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

Werkwoordspelling op maat

Werkwoordspelling op maat Werkwrdspelling p maat Muiswerk Werkwrdspelling p maat besteedt aandacht aan het hele algritme van de spelling van regelmatige werkwrden en k aan de verleden tijd van nregelmatige werkwrden. Delgrepen

Nadere informatie

Zelf een webpagina maken met HTML-code

Zelf een webpagina maken met HTML-code Zelf een webpagina maken met HTML-cde Stappenplan: 1. De brncde maken met Kladblk 2. Het resultaat bekijken met Internet Explrer 3. Een tweede webpagina maken en beide pagina s linken 4. De webpagina s

Nadere informatie

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses

Handleiding Inschrijven bedrijfsteam. Ride for the Roses Handleiding Inschrijven bedrijfsteam Ride fr the Rses Hiernder tref je een handleiding vr het inschrijven van een bedrijfsteam. Vr wie? De persn die de inschrijving vr de Ride fr the Rses vr het bedrijf

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen

Onderhoudsdocument / Werkveldopdrachten Wellness. Rekenen Onderhudsdcument / Werkveldpdrachten Wellness Rekenen Ontwikkeld dr : Diny Veldstra Inhud Rekenen in het werkveld... 3 Opdracht 1: De spijkerbrek... 4 Opdracht 2: Het drmhuis... 5 Opdracht 3: Make-up...

Nadere informatie

Mondharmonica. Hét handboek voor mensen die altijd al een instrument wilden bespelen maar er nog nooit aan Begonnen zijn!

Mondharmonica. Hét handboek voor mensen die altijd al een instrument wilden bespelen maar er nog nooit aan Begonnen zijn! Mndharmnica Hét handbek vr mensen die altijd al een instrument wilden bespelen maar er ng nit aan Begnnen zijn! Inhud Ged m vraf te weten (en nit meer te vergeten). Harmnica vasthuden Embuchure, f he stp

Nadere informatie

Eerstelijns ServicePunt B.V.

Eerstelijns ServicePunt B.V. WebsiteService 2015 Eerstelijns ServicePunt B.V. Eerstelijns ServicePunt B.V. Trenallee 20, Videlab Strijp-S 5617 BC Eindhven inf@eerstelijnsservicepunt.nl www.eerstelijnsservicepunt.nl De WebsiteService

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en neemt kort de opzet van de vergadering door. VERSLAG Regivergadering regi 7, 8 & 9 veldvetbal vv Hglanderveen d.d. maandag 15 ktber 2012 Aanwezig: Districtsbestuur Arbeidsrganisatie Landelijk Afgevaardigden Regi Afgevaardigden Verenigingen Jaap Verkrst,

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Presenteren met Impact:

Presenteren met Impact: Presenteren met Impact: Gelven Presenteren is geweldig! Ik geef te, de eerste keer dat ik vr een grep stnd had ik zweethanden en een rd hfd, maar de afgelpen jaren heb ik tientallen keren vr grepen gestaan

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1 Handleiding Handleiding Basecamp Pagina 1 Vrwrd Recentelijk heeft mijnheer Garmin beslten m een nieuwe set geactualiseerde kaarten p de markt te brengen vr de Zum-serie (meest gebruikte navigatietestel

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

De wedstrijd Rookvrije Klassen

De wedstrijd Rookvrije Klassen De wedstrijd Rkvrije Klassen He werkt het? Deelname aan de Wedstrijd Rkvrije Klassen is een engagement dat de leerlingen vrijwillig en in klasverband aangaan, waarbij de klas ernaar streeft m na zes maanden

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen.

Als u een toelichting wilt geven, op één van uw antwoorden, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst doen. VRAGENLIJST Beste mantelzrger, Deze vragenlijst is bedeld vr u. Dr het invullen van bijgaande vragenlijst krijgt u inzicht in de rzaken van uw belasting. Het maakt u bewust van uw situatie. In de vragenlijst

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

Korte uitleg PIXresizer

Korte uitleg PIXresizer Ft's verkleinen - f Resizen Waarm ft s verkleinen? Wanneer we ft s p het internet plaatsen, willen we dat de ft ngeveer 4/5 van de breedte van de mnitr beslaat. Is hij grter dan zul je meten scrllen m

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT KALKOEN VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE KALKOEN BIJ ELKAAR

Nadere informatie

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD

SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD SPREEKBEURT GEWONE DOOSSCHILDPAD l a n d e l i j k i n f r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n REPTIELEN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE GEWONE

Nadere informatie