Campagne Zelf kunnen in Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Campagne Zelf kunnen in Amsterdam"

Transcriptie

1 Campagne Zelf kunnen in Amsterdam 1. Karakteristieken In Amsterdam was het aantal deelnemers aan NT1-onderwijs sterk teruggelopen. De terugval was te wijten aan de versnippering van het NT1-onderwijs over zeven lokaties en aan verdringing van NT1 door NT1½ en gemengde groepen. Voor de herkenbaarheid is het NT1- onderwijs voortaan gecentraliseerd in één lokatie, met twee satellieten in Noord en Zuid- Oost. Van de grote herkenbaarheid gaat een sneeuwbaleffect uit op potentiële nieuwe cursisten. De centralisatie maakt bovendien meer differentatie mogelijk, evenals een bundeling van expertise. Om meer deelnemers aan te trekken is een brede wervingscampagne gehouden. De ambassadeurs alfabetisering, voortgekomen uit een werkgroep belangenbehartiging, speelden in deze campagne een belangrijke rol. Gelijktijdig aan de wervingscampagne is het onderwijs grondig vernieuwd: de intake en plaatsing gaan voortaan sneller, en het onderwijs is competentiegericht geworden. De invoering van competentiegericht onderwijs bracht een omslag teweeg bij zowel docenten (van docent naar coach) als deelnemers (van passief informatie-ontvanger naar verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces). 2. Wie voeren de campagne? Campagneleidsters waren aanvankelijk Annemiek Willemen (2 dagdelen per week) en Hank Gronheid (3 dagdelen per week). Beiden zijn docente educatie bij ROC van Amsterdam. Vanaf september 2005 werd de campagne volledig getrokken door Hank Gronheid. Van januari tot juni 2006 was zij volledig (5 dagdelen per week) vrijgeroosterd ten behoeve van de campagne. Sinds augustus 2006 heeft zij echter nog slechts vijf wervingsuren per week. 3. Wat is de doelgroep? De primaire doelgroep zijn Nederlandstalige laaggeletterden van 18 jaar en ouder, die lees-, schrijf- en rekenvaardig zijn tot niveau 3. Er vindt geen selectie plaats op basis van huidskleur of land van herkomst. In Amsterdam is er voor de betreffende primaire doelgroep een aparte school, zodat Nederlandssprekenden niet met niet-nederlandssprekenden in dezelfde klas zitten. De secundaire doelgroep bestaat uit toeleiders, zoals familie en vrienden van laaggeletterden, het CWI, sociale diensten, bewonersadvies, vrijwilligerscentrale, reïntegratie, schuldhulpverlening, gezondheidscentrum, stadsdelen, sociaal raadslieden, maatschappelijk werk, bibliotheek, voedselbank, formulierenbrigades, welzijnswerk, bedrijven, werkgeversorganisaties, FNV, Leger des Heils, kerkgenootschappen, huisartsen, enz. 4. Wie zijn er nog meer bij betrokken? Gemeente Amsterdam DMO (maar ook DWI, EZ, Taalpunt Osdop en Slotervaart, gemeentereiniging, sociale werkvoorziening).

2 Kamer van Koophandel en een branchevereniging (met het oog op het benaderen van bedrijven). 5. Wat zijn de doelen? - verdubbeling van het aantal cursisten van 25 naar 50 in de periode van september 2004 tot en met december 2004, en daarna een verdubbeling van 50 naar 100 cursisten in de periode van januari 2005 tot juni 2005; - deze cursisten vervolgens, op een speciaal voor Nederlands sprekende laaggeletterden bestemde locatie, een cursus lees-, schrijf- en reken- en computervaardigheden aanbieden; - een plaatselijk expertisecentrum creëren, teneinde de eigen expertise te vergroten, mee te werken aan onderzoek, en uitwisseling van deskundigheid en ervaringen te bevorderen; - oprichting van een werkgroep belangenbehartiging (ambassadeurswerkgroep); - intensivering van de begeleiding van de deelnemers; - ontwikkeling van de leerlijn en van het didactisch materiaal, met een intensieve koppeling naar de werk- en leefomgeving van de cursisten. 6. Methodiekbeschrijving Aan de campagne lag geen wervingsplan ten grondslag. Achteraf gezien kan worden geconstateerd dat het goed zou zijn geweest als er een communicatieplan was opgesteld dat focus en richting had gegeven aan de verschillende activiteiten, en waarin stond aangegeven hoeveel procent van de tijd en het geld aan toeleiders zou worden besteed, aan de media, etc. Ook zou het wellicht hebben geholpen wanneer degenen die belast werden met de werving, vantevoren een cursus communicatie c.q. projectmanagement hadden kunnen volgen, en / of meer ondersteuning hadden gekregen van de PR-afdeling van het ROC. Tot de gebruikte communicatiemiddelen behoorden: - twee herkenningswijzers (één algemene en één voor bedrijven), - drie posters met cartoons ( Moeite met lezen?, Moeite met schrijven?, Moeite met rekenen? ), - abri s / billboards, - freecards, - advertenties in het Parool en de Echo, - nieuwsbrieven, persberichten, redactionele bijdragen aan kranten en tijdschriften, - de de televisieserie Van A tot Z met portretten van laaggeletterden die een lees- en schrijfcursus volgen (inmiddels in alle vier de grote steden uitgezonden); - interviews voor lokale radiostations; - face-to-face voorlichting op conferenties, in sportclubs, buurthuizen, CWI, huisartsen, consultatiebureaus, apotheken, enz. - powerpointpresentatie t.b.v. voorlichting; - flyers (één algemene, één voor bedrijven).

3 De flyers bevatten cartoons en geven voorbeelden van dingen uit het dagelijks leven die de doelgroep zal kunnen doen wanneer hij leert lezen, schrijven en rekenen, zoals: - de kinderen voorlezen; - een brief schrijven; - een sms-je versturen; - kortingen berekenen; - weten hoeveel behang je moet inkopen. Op lokaal niveau is in Amsterdam een eigen beelddrager ontwikkeld, waarbij het plaatselijk inbelnummer wordt vermeld. Belangrijk in de campagne was de inzet van ambassadeurs. Zij verrichtten onder meer de volgende activiteiten: - interpersoonlijke (lijfelijke) één-op-één communicatie met laaggeletterden; - optredens in de media (bijv. TV, radio, persinterviews, personeelsbladen); - het (onder begeleiding) bewerken van directeuren / personeelsmanagers van bedrijven; - bewustmaking van personeel op de werkvloer van bedrijven; - voorlichting aan / training van toeleiders; - beoordelen van de communicatie-uitingen en / of inrichting van bedrijven, waaronder de Rabobank en de NS, op toegankelijkheid; - beoordelen van de communicatie-uitingen of inrichting van het CWI; - distributie van voorlichtings- en wervingsmateriaal. In wat mindere mate werden de ambasadeurs ook ingeschakeld bij: - de productie van voorlichtings- en wervingsmateriaal voor het KAN; - het benaderen van sleutelpersonen in de wijk; - achterhalen welke combinaties van vindplaats, wervingsmoment, wervingsmethode en wervingsmedium het meest effectief zijn. De ambassadeurs hebben voor hun werkzaamheden een training gevolgd, en zich inmiddels verenigd in een belangengroep die is aangesloten bij stichting ABC. Het begeleiden van de ambassadeurs vergt relatief veel tijd. Een deel van de begeleiding vindt plaats tijdens vergaderingen van de beleidsgroep ambassadeurs van Stichting ABC. Omdat er thans nog maar vijf uur per week beschikbaar is voor ambassadeursbegeleiding, moeten de ambassadeurs zelfstandiger kunnen functioneren dan voorheen. Zij vroegen dan ook om een duidelijke(r) taakomschrijving, waaraan zij inmiddels zelf, in samenspraak met de ambassadeursbegeleidster, hebben vormgegeven. 7. Dwarsverbanden met andere problematieken Preventie van laaggeletterdheid door voorlichting van VMBO-scholieren door ambassadeur, en voorlichting van PABO-studenten. 8. Duur van het traject

4 De campagne liep van september 2004 tot juni Thans is er nog 5 uur voor werving vrijgeroosterd, uit de docenturen. 9. Regio Amsterdam. 10. Financieringsbronnen De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam financierde voor een groot deel de werving. 11. Resultaten In het eerste jaar zijn er in acht maanden tijd circa honderd nieuwe NT1-cursisten binnengehaald. Het jaar daarna is dit resultaat herhaald. De campagne kreeg bovendien veel aandacht in de media, waardoor het ROC in het algemeen en het KAN in het bijzonder duidelijk voor het voetlicht kwamen. Beleidsmakers tenslotte zijn voortaan op de hoogte van de problematiek en tonen zich geïnteresseerd. De vele organisaties die zijn benaderd, blijken echter niet allemaal alle beloften die zij hebben gedaan, te zijn nagekomen. Thans zijn er plannen in voorbereiding om de werving provinciaal aan te gaan pakken om en (dus) meer samen te werken met andere ROC s in Noord-Holland. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het coördineren van wervingsactiviteiten en aan het organiseren van een gezamenlijk symposium. 12. Contactpersoon: Hank Gronheid Kenniscentrum Alfabetisering Nederlandstaligen ROC van Amsterdam 1 e Helmersstraat 271 Amsterdam (w) / (p) Bronnen: CINOP / KAN ROC van Amsterdam, Taalportfolio voor Nederlandssprekenden. September, Folder t.b.v. werving van cursisten en ander promotiemateriaal. Formulier voor nominatie Nationale alfabetiseringsprijzen Gronheid, Hank, Werkvormen bij het boven tafel krijgen van de leerwensen. Gronheid, Hank, Wervingsactiviteiten bij het KAN, Gronheid, Hank, Wervingsactiviteiten van het KAN,

5 Gronheid, Hank, Wervingsactiviteiten tijdens de zomervakantie, gedurende de weken 29 t/m 36. Instroomcijfers cursisten van het KAN. KAN, De KrANt, nummer 7, maart Powerpoint presentatie KAN t.b.v. schuldhulpverlening. ROC van Amsterdam, Help analfabetisme de wereld uit (map). ROC van Amsterdam, Rapportage Zelf kunnen campagne alfabetisering Amsterdam, maart 2005.

Monitor Laaggeletterdheid G52

Monitor Laaggeletterdheid G52 Monitor Laaggeletterdheid G52 Stand van zaken bij de aanpak van laaggeletterdheid in de G52 gemeenten CINOP, s Hertogenbosch Anna Geertsma met medewerking van Maarten Ooms, Ieteke Bos en Jan Jongeneelen

Nadere informatie

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014

Communicatieplan laaggeletterdheid. Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 Communicatieplan laaggeletterdheid Bibliotheeknetwerk Gelderland en Overijssel 2013-2014 de Bibliotheek, deuren open voor een rijker leven Versie : definitief Datum : donderdag 18 september 2014 Auteur

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland

Jaarverslag 2011. Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Gelderland Landstede Training, Opleiding & Advies Verslag educatieve trajecten en projecten op basis van productovereenkomsten met gemeenten. Elburg Ermelo Harderwijk

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Juryrapport nominaties Nationale Alfabetiseringsprijzen 2015

Juryrapport nominaties Nationale Alfabetiseringsprijzen 2015 Week van de Alfabetisering 2015: Tijd voor Taal Juryrapport nominaties Nationale Alfabetiseringsprijzen 2015 Juryleden Abdelkader Benali (voorzitter): schrijver en tv- presentator; Stijn Fransen: actrice

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht

Jaarverslag 2013. Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarverslag 2013 Stichting Prago Avondschool Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Jaarrekening 2013 84658 / Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag:

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek

Rekenkamercommissie. Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam. Schiedam-Vlaardingen. Commissie voor beleidsonderzoek Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen Commissie voor beleidsonderzoek Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie gemeente Schiedam juni 2009 Quick Scan communicatiebeleid en burgerparticipatie

Nadere informatie

Een digitale materialenkast voor lezen, schrijven en opvoedingsondersteuning

Een digitale materialenkast voor lezen, schrijven en opvoedingsondersteuning Een digitale materialenkast voor lezen, schrijven en opvoedingsondersteuning 1. Karakteristieken CIO2, hetgeen staat voor Constructie Instrumentarium OpvoedingsOndersteuning, is als het ware een digitale

Nadere informatie

VOORWOORD ZUID-HOLLAND

VOORWOORD ZUID-HOLLAND Netwerken Sociale Initiatieven (NSI Zuid-Holland) is een initiatief van de provincie Zuid-Holland om kennis over het sociale domein te delen en te ontwikkelen. Deze elektronische nieuwsbrief is bedoeld

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Emmen

Rekenkamercommissie Emmen Rekenkamercommissie Emmen Op enkel spoor gezet. Brief aan de raad betreffende het gevoerde beleid ter bestrijding van laaggeletterdheid Inhoud: 1. Inleiding 2. Het beleid 3. De uitvoering 4. Evaluatie

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Methodiekhandboek Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Dit handboek is een uitgave van EcoSol BV Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem Tel. 023 5430970 www.ecosol.nl

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Gebruikersonderzoek Oefenen.nl 2012 Gebruikersonderzoek Oefenen.nl Een kwantitatief onderzoek onder actieve en niet-actieve accounthouders van de portal Oefenen.nl van ETV.nl. [ A d r e s v a n b e d r i j f ] Gebruikersonderzoek Oefenen.nl

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

Meer vrijwilligers in kortere tijd

Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Interventiebeschrijving Meer vrijwilligers in kortere tijd * * * 2 Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Contactpersoon

Nadere informatie

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam Edith van Eck Irma Heemskerk Amsterdam, april 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15.

LOKAAL STIMULERINGS BELEID...33 1.14 Het Opstap en Opstapje project...33 1.14.1 Deelnemers...33 1.14.2 Stapmedewerkers...33 1.15 Piramide...34 1.15. INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...3 INLEIDING...3 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 SOCIAAL CULTUREEL WERK...4 1.1 Algemeen...4 1.2 Ontwikkelingen...4 1.2.1 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie