Draaiboek De organisatie van een beweegactie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek De organisatie van een beweegactie"

Transcriptie

1 Draaiboek De organisatie van een beweegactie

2 Door regelmatig te bewegen kunnen de ademhalingsklachten verminderen en raak je minder vermoeid. Getrainde spieren hebben namelijk minder zuurstof nodig dan ongetrainde spieren. Uiteindelijk worden de klachten minder of minder ernstig. Je kunt meer doen met minder lucht! Samen bewegen met andere longpatiënten kan helpen. Je voelt je vaak meer begrepen en kunt steun en motivatie vinden bij elkaar. Veel longpatiënten niet actief Té veel longpatiënten zijn helaas niet voldoende in beweging. Veelgehoorde redenen zijn: men durft niet goed vanwege de ziekte men heeft angst voor benauwdheid de arts heeft (nog) geen persoonlijk beweegadvies gegeven de kosten zijn te hoog de mogelijkheden in de directe woonomgeving zijn niet bekend Tijd voor actie Om al deze knelpunten in één keer aan te pakken, heeft het projectteam bewegen voor de rayons een draaiboek ontwikkeld waarmee een beweegactie georganiseerd kan worden. De beweegactie daagt volwassen longpatiënten uit om op een verantwoorde manier te gaan bewegen. De beweegactie sluit aan bij een bestaand beweegevenement. De beweegactie ziet er als volgt uit: een groep longpatiënten doet mee met een bestaand beweegevenement in de regio. Tijdens dit beweegevenement wordt een bepaalde afstand afgelegd. Bijvoorbeeld 5 of 10 kilometer wandelen bij een lokaal wandelevenement. Om de afstand af te kunnen leggen, wordt van te voren in groepsverband getraind. Per beweegactie wordt bekeken welke training en hoeveel trainingen hiervoor nodig zijn. De beweegvorm (wandelen, fietsen, zwemmen enz.) kan zelf gekozen worden. Dit is ook afhankelijk van de beweegevenementen die in de regio plaatsvinden. Het uiteindelijke doel van de beweegactie is dat longpatiënten aansluiting vinden bij beweeggroepen en hierdoor blijven bewegen. Voorbeeld Een mooi voorbeeld is de beweegactie in Groesbeek. In maart 2008 is daar een groep van 25 volwassen longpatiënten met een Nordic Walking training gestart en hebben hierdoor op 26 april 2008 mee kunnen lopen met de jaarlijkse wandeltocht van de Groesbeekse Nordic Walking vereniging. Uiteindelijk zijn 20 longpatiënten lid geworden van deze vereniging, die speciaal daarvoor twee nieuwe wandelgroepen heeft opgericht. Draaiboek Wil je de beweegactie ook graag zelf organiseren? Volg dan de volgende 11 stappen van het draaiboek. Voor hulp, vragen en meer informatie kan contact op worden genomen met de verenigingsconsulenten. Zij worden graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Ook staan zij altijd klaar om te helpen. Veel succes met de organisatie van de beweegactie! Meer doen met minder lucht Samen bewegen is gezond en leuk en je ontmoet mensen. Ben je longpatiënt dan is het motto: regelmatig bewegen geeft lucht! Het liefst minimaal 30 minuten per dag. Stap 1» Evenement bepalen en team samenstellen Bekijk in de regio welke beweegevenementen er plaatsvinden en geschikt zijn om met een beweegactie aan te sluiten. De voorbereiding en uitvoering van een beweegactie kost al snel 3 tot 6 maanden. Ga daarom op zoek naar evenementen waar je nog even de tijd voor hebt. Zoek contact met de organisatoren van het evenement en bespreek of er binnen het evenement een beweegactie voor longpatiënten georganiseerd kan worden. Vraag wat de mogelijkheden zijn en bekijk waar de organisatie kan helpen. Stel een team samen van minimaal drie personen om de beweegactie te organiseren. Het is verstandig om hier ook iemand van de organisatie van het evenement aan toe te voegen. Stap 2» Plannen Maak samen met het team een (tijds)planning zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Hiervoor kun je gebruik maken van de actiepuntenlijst die te vinden is op onder goede voorbeelden en beweegactie. Geef de beweegactie een pakkende naam, bijvoorbeeld Longpatiënten lopen voor lucht. De einddatum is de datum van het evenement. Op deze datum moeten alle deelnemers klaar zijn om aan het evenement te kunnen deelnemen. Afhankelijk van de hoeveelheid trainingen kan de start van de training berekend worden. Houd rekening met vakanties, feestdagen en jaargetijden. Plan een introductiebijeenkomst voor de deelnemers. Op deze dag kunnen zij meer informatie krijgen over de beweegactie en zich eventueel al inschrijven. Neem contact op met de verenigingsconsulent van het Astma Fonds om de beweegactie te bespreken en houd hem of haar op de hoogte van de ontwikkelingen. > nordic walking > fietsen > zwemmen > dansen > dansen > wandelen > jeu de boules >

3 Stap 3» Samenwerking Stap 4» Kosten en budget Stap 5» Promotie en uitnodigen Stap 6» Aanmeldingen Een beweegactie succesvol organiseren kan alleen Bereken wat de kosten zijn voor het organiseren van de beweegactie. Denk hierbij aan het promotiemateriaal, de Bespreek met het team hoe de doelgroep het beste bereikt kan worden. Na de verspreiding van de uitnodigingen kunnen deelnemers zich aanmelden voor de als er goed samengewerkt wordt met anderen. kosten voor de training, deelnemerskosten voor het evenement, zaalhuur, professionele begeleiding etc. Bekijk van te voren hoeveel mensen minimaal en maximaal kunnen deelnemen beweegactie. Leg contact met je netwerk om te vragen wat zij van de Voor de beweegactie kan subsidie worden aangevraagd bij het Astma Fonds. De aanvraagformulieren en richtlijnen aan de training en het evenement. Registreer de contactgegevens van deze deelnemers en nodig hen uit voor de introductie- beweegactie vinden. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, staan op de website onder praktische info en subsidies. Belangrijk hierbij is dat op Zorg voor voldoende promotiemateriaal (posters / flyers) en uitnodigingsbrieven. bijeenkomst. Zorg dat de deelnemers ook een adres en telefoonnummer van de organisatie longverpleegkundigen, praktijkondersteuners, het aanvraagformulier bij de vraag Wat gaat u organiseren de beweegactie wordt vermeld en bij de opmerking Is dit Zorg dat je contactgegevens hierop goed vermeld zijn en de datum en tijd van de hebben. sportverenigingen of sportinstellingen. Vraag hen of zij bewegen wordt ingevuld. De subsidie kan tot uiterlijk 2 maanden voor aanvang van de beweegactie aangevraagd introductiebijeenkomst. Geef tijdens de introductiebijeenkomst informatie over het belang van bewegen en over de willen helpen bij de organisatie van de beweegactie. worden. Voorwaarde voor een Astma Fonds subsidie is dat de deelnemers een eigen bijdrage ter hoogte van 2,50 Voorbeelden van promotiemateriaal zijn te vinden op de website veiligheids- en begeleidingsaspecten van deze beweegactie. Er zijn minimaal één beweegaanbieder en één per les betalen. onder goede voorbeelden en beweegactie. Geef tijdens de introductiebijeenkomst informatie over de opzet en verloop van het zorgverlener nodig voor de beweegactie. Beweeg- Zoek sponsors bij bedrijven, gemeenten, provinciale sportraad of beweegaanbieders. Je kunt bijvoorbeeld hun naam of Neem contact op met de verenigingsconsulent om te kijken of het Astma Fonds trainingsprogramma en over het evenement zelf. aanbieders kunnen zijn: een sportvereniging, een logo noemen in het promotiemateriaal en hiervoor een financiële vergoeding vragen. hierin ondersteuning kan bieden. Zorg voor aanvullende informatie over schoeisel/kleding/verzorging e.d. sportschool, revalidatiecentrum etc. Een geschikte Wellicht zijn de samenwerkingspartners bereid een deel van de uitgaven voor hun rekening te nemen of kunnen zij Verstuur een uitnodigingsbrief naar alle Astma Fonds leden in de omgeving. Zorg dat de informatie ook op papier staat, zodat geïnteresseerden dit mee naar huis zorgverlener is bijvoorbeeld een fysiotherapeut of een sponsoren in een andere vorm. Bijvoorbeeld een gratis zaal of consumpties, gratis drukwerk, reiskostenvergoeding Maak een lijst van locaties waar je de uitnodigingen en het promotiemateriaal kunnen nemen en kunnen nalezen of bespreken met naasten. longverpleegkundige. of presentjes. graag wilt neerleggen. Denk daarbij aan locaties waar veel longpatiënten komen, Na afloop van de introductiebijeenkomst kunnen deelnemers zich aanmelden voor het Ga op zoek naar een coach die de trainingsavonden wil Misschien zijn de deelnemers bereid om hun kilometers te laten sponsoren ten gunste van het Astma Fonds. Zij kunnen bijvoorbeeld: apotheken, ziekenhuizen, huisartsen, winkels, etc. trainingsprogramma. Zorg daarom voor een inschrijfformulier. uitvoeren. Hij of zij moet op de hoogte zijn van wat een actie starten via het internetplatform Vraag zorgverleners om mogelijke deelnemers op de beweegactie te wijzen. Zorg voor een rekeningnummer voor overmaking van de eigen bijdragen. bewegen is voor longpatiënten. Werk alleen samen met Bijvoorbeeld longverpleegkundigen, fysiotherapeuten of apotheken. Zorg dat de deelnemers ook ingeschreven worden voor het evenement. deskundige instructeurs die ervaring hebben met het Probeer een oproep te plaatsen in lokale kranten of het dorpsblad. begeleiden van mensen met een beperking. Laat de beweegactie in Luchtwijzer en op de website van het Astma Fonds plaatsen. > nordic walking > fietsen > zwemmen > dansen > wandelen > jeu de boules > nordic walking > fietsen > zwemmen >

4 Stap 7» De training Stap 8» Veiligheid Stap 9» Tijdens het evenement Stap 10» Blijven bewegen Stap 11» Evaluatie Stuur deelnemers die zich aangemeld hebben voor de Zorg dat de deelnemers weten dat deelname op eigen Probeer met een stand, kraam of met de promotie- Probeer deelnemers te motiveren om ook na het Zorg voor een leuke afsluiting waarin het team terugkijkt training schriftelijk het trainingsprogramma en gegevens risico is. caravan aanwezig te zijn tijdens het evenement. evenement te blijven bewegen. en evalueert. over de startdatum en startlocatie. Vraag een fysiotherapeut of longverpleegkundige met de Probeer media aandacht te krijgen voor het evenement Vraag de beweegaanbieder of deze de deelnemers iets Maak een lijst van positieve punten en een lijst van Zorg dat altijd iemand van de organisatie aanwezig is beweegactie mee te doen als de deelnemers dit prettig door een journalist en/of fotograaf uit te nodigen. kan aanbieden, zodat alle deelnemers ook na het verbeterpunten. bij de (eerste) training om te zien of alles goed gaat. vinden. Zorg ook voor een eigen fotograaf die foto s tijdens het evenement kunnen blijven bewegen. Vraag het ook aan de deelnemers: Wat vonden zij Vraag regelmatig aan de coach of hij of zij nog iets Vraag aan de organisatoren van het evenement hoe de evenement maakt. ervan? Welke suggesties hebben zij? nodig heeft en hoe het gaat. EHBO geregeld is en geef dit door aan de deelnemers. Zorg dat een contactpersoon aanwezig is, waar Schrijf een bedankbrief aan alle mensen en sponsors die Zorg op de laatste training voor een laatste update over Als er twijfel is over de gezondheid van één van de deelnemers met vragen terecht kunnen. geholpen hebben. het evenement (startlocatie, begintijd enz.). deelnemers, adviseer hem of haar dan de eigen arts te Schrijf na afloop nog een leuk verhaal voor bijvoorbeeld raadplegen. een rayonnieuwsbrief. Vraag aan de organisatie van het evenement of deze volgend jaar weer mee wil helpen bij het organiseren van een beweegactie. Stuur een subsidieafrekening naar het Astma Fonds. Laat de verenigingsconsulent weten hoe de beweegactie is verlopen. > nordic walking > fietsen > zwemmen > dansen > wandelen > jeu de boules > nordic walking > fietsen > zwemmen >

5

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

organiseer een programma voor starters

organiseer een programma voor starters organiseer een programma voor starters 1 Pagina 1 van 11 1 1 Introductie... 3 2 Waarom vormen senioren een interessante doelgroep?... 3 3 Wat willen starters?... 4 a. Leren... 5 b. Ontmoeten... 6 c. Binden...

Nadere informatie

1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7.

1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7. Inhoud 1. Inspiratie 2 2. Draaiboek 3 3. Begroting 6 4. Persbenadering: tips en tricks 7 5. Uitnodigingsposter 9 6. Uitnodigingskaarten 10 7. Uitnodigingsposter bedrijf 11 8. Uitnodigingskaart bedrijf

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Open Dag?

Hoe organiseer ik een Open Dag? Hoe organiseer ik een Open Dag? Praktische handleiding & tips voor het organiseren van een Open Dag als activiteit van de Dag van de Chemie Algemene informatie over de Dag van de Chemie De Dag van de Chemie

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie

HANDLEIDING. Kom In Actie HANDLEIDING Kom In Actie Inhoudsopgave Checklist voor het plannen van je actie... 3 Kominactie.rodekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede organisatoren toevoegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

stappenplan leefbaarheidsinitiatieven

stappenplan leefbaarheidsinitiatieven stappenplan voor leefbaarheidsinitiatieven Je hebt een idee, en wat voor één! Een idee waarmee je de leefbaarheid van je dorp kunt versterken. Een idee waarmee je een langgekoesterde wens in vervulling

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Zelf starten. van een genoegteam

Zelf starten. van een genoegteam Zelf starten van een genoegteam Nynke van der Hoek September 2009 Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Wat wil je 2 3. Wie is je doelgroep 2 4. Werven van deelnemers 3 5. Financiën 3 6. Frequentie

Nadere informatie

Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging Leven met vermoeidheid. Leven met vermoeidheid. Omgaan met de gevolgen van een CVA (beroerte). 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging Leven met vermoeidheid CVA (Cerebro Vasculair Accident)

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas

blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas blijvend bewegen Handreiking voor de opzet van een beweeginterventie naar voorbeeld van de Beweegpas Colofon Eerste druk, december 2012 2012 Vilans Onderdelen van deze uitgave mogen worden overgenomen

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging

Voorbeelden van een doelstelling Werven van jeugd en/of senior leden Het onder de aandacht brengen van een nieuw bowlingcentrum/bowlingvereniging Draaiboek open dag Een open dag biedt de gelegenheid om belangstellenden die informatie te geven waar de uitgenodigde doelgroep behoefte aan heeft. Door een open en enthousiaste opstelling kunt u ervoor

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod. Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Sporten en Bewegen 55+ Vraag en aanbod Den Dolder, 07-07-2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave

Nadere informatie

DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL

DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL DENNIS J. JANSEN 40 MANIEREN OM NIEUWE KLANTEN TE WERVEN WWW.TIPSVOORMEEROMZET.NL Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 40 tips om nieuwe klanten te werven.

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

TOOLKIT. www.curadoet.com. Address: Sta. Rosaweg 17 Willemstad, Curaçao. T +599 9 7361951 ext 218 F +599 9 7361751. curadoet@curacaocares.

TOOLKIT. www.curadoet.com. Address: Sta. Rosaweg 17 Willemstad, Curaçao. T +599 9 7361951 ext 218 F +599 9 7361751. curadoet@curacaocares. Address: Sta. Rosaweg 17 Willemstad, Curaçao T +599 9 7361951 ext 218 F +599 9 7361751 curadoet@curacaocares.org TOOLKIT 1. Ideeën voor klussen en activiteiten 2. Stappenplan voor het opzetten van een

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Bijlage 1 Matrix Themas (E) is mogelijke enquêtevraag City Trainer: welke thematische vragen zijn er t.a.v. de verschillende actoren? Jongeren Jongeren Jongeren die al vrijwilligerswerk doen/willen gaan

Nadere informatie