Zeg het voort Portfolio ambassadeurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeg het voort Portfolio ambassadeurs"

Transcriptie

1 Zeg het voort Portfolio ambassadeurs Portfolio ambassadeurs 1

2 2 Zeg het voort

3 Zeg het voort Portfolio ambassadeurs Zeg het voort Cursus voor Ambassadeurs Geletterdheid

4 Colofon Zeg het voort Portfolio ambassadeurs Cursus voor Ambassadeurs Geletterdheid CINOP, s-hertogenbosch e druk 2011 Auteur: Illustraties: Redactie: Vormgeving: Foto ambassadeurs: Jet Wijdeveld, Marijke van den Bos en Jose Keetelaar Pieter Hogenbirk (ComicHouse, Oosterbeek) CINOP, s-hertogenbosch Evert van de Biezen (CINOP, s-hertogenbosch) Stichting Lezen & Schrijven De ontwikkeling van dit portfolio is tot stand gekomen met steun van de Europese Commissie. Door de Grundtvig subsidie is ROC Nijmegen in staat gesteld deel te nemen aan het internationale project Attract and Retain. ROC Nijmegen coördineerde dit project waarin ambassadeurs en mentoren werden ingezet om nieuwe cursisten te werven en te behouden. De ontwikkeling en het testen van trainingen gebeurde in Nederland, Zweden, Litouwen en Ierland. Bij deze worden de internationale partners bedankt voor hun samenwerking. Voor meer informatie: Het toevoegen van dit portfolio aan de reeds bestaande producten van Zeg het Voort en het verspreiden van het portfolio gebeurt in opdracht van het ministerie van OCW in het kader van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid : Van A tot Z betrokken. De uitvoering van dit plan ligt voornamelijk in handen van Stichting Lezen & Schrijven (L&S), CINOP en Expertisecentrum ETV.nl. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf schriftelijke toestemming van CINOP ( s Hertogenbosch). Teksten van derden, gebruikt in deze uitgave, zijn waar mogelijk voorzien van bronvermelding. 4 Zeg het voort

5 Inhoudsopgave Toelichting Deel A. Curriculum Vitae Wie ben ik? Persoonlijke gegevens Persoonlijke kwaliteiten Cursussen Mijn levensverhaal als ambassadeur Deel B. Denken over leren Met welke activiteiten ga ik beginnen Hoe is het gegaan? Evaluatieformulier Deel C. Bewijzen Overzicht bewijzen Bewijzen Portfolio ambassadeurs 5

6 6 Zeg het voort

7 Toelichting gebruik portfolio ambassadeurs Algemeen Het portfolio wordt gebruikt om de cursist inzicht te geven in zijn leerproces als ambassadeur. In het portfolio wordt het persoonlijke actieplan opgenomen, vorderingen zichtbaar gemaakt en bewijzen verzameld. Het portfolio is eigendom van de ambassadeur. Inhoud In het portfolio zitten: A. curriculum Vitae; (persoonlijke gegevens, persoonlijke kwaliteiten, cursussen en levensverhaal) B. denken over leren ( welke activiteiten, evaluatieformulier) C. bewijzen ( presentatiebewijzen, resultaatformulieren) Werkwijze Elke cursist ontvangt tijdens de ambassadeurscursus zijn eigen portfolio. In de cursus is er aandacht om de verschillende onderdelen van de portfolio in te vullen. Het formulier Mijn levensverhaal als ambassadeur (pagina 13) is een leidraad waardoor het voor ambassadeurs gemakkelijker wordt hun verhaal op te schrijven. In het formulier Activiteiten ambassadeurs (pagina 14) staan verschillende ambassadeursactiviteiten beschreven. Door deze opdracht uit te voeren wordt helder waar de activiteiten voorkeur van de toekomstige ambassadeur ligt. Het evaluatieformulier, het resultaatformulier en het presentatiebewijs worden uitgereikt wanneer de cursist als ambassadeur werkzaam is. De docent of ambassadeurbegeleider gebruikt het evaluatieformulier na elke presentatie/activiteit om deze samen met de ambassadeur in te vullen om zo te reflecteren op zijn presentatie. Hierin stimuleert de docent de ambassadeur zijn ervaringen te vertellen en zijn* eigen vorderingen aan te geven. Ook wordt besproken waar de ambassadeur aan moet werken. Na elke presentatie wordt een presentatiebewijs afgegeven. De docent stimuleert de ambassadeur bewijzen voor zijn portfolio te verzamelen. Bewijzen zijn bijvoorbeeld; foto s, geschreven tekst of video-opname. De resultaatformulieren worden afgegeven als een ambassadeur drie keer voorlichting heeft gegeven waarbij hij 80% van de competenties heeft gehaald. De begeleiders vullen een evaluatieformulier in waarbij ze aangeven of de ambassadeur de betreffende competenties heeft gehaald. De ambassadeur begeleider verzamelt deze gegeven en reikt dit resultaatformulier uit. Een mentor ontvangt een resultaatformulier als hij de nieuwe student drie keer begeleid heeft. De docent beoordeelt de competenties en hanteert de 80% norm. Meer informatie over de portfolio vindt u op de website: * In deze handleiding kiezen wij niet voor het gebruik van de dubbele vorm hij/zij, zijn/haar, cursist/cursiste enz. Voor de leesbaarheid hanteren wij de algemene formuleringen de mannelijke vorm. Portfolio ambassadeurs 7

8 Portfolio Ambassadeur (naam) 8 Zeg het voort

9 Deel A. Curriculum Vitae Wie ben ik? Persoonlijke gegevens Naam:... Meisjesachternaam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoon: Geslacht: Man Vrouw Geboortedatum:... Geboorteland:... Nationaliteit:... Kinderen: Ja Nee Leeftijd:... Portfolio ambassadeurs 9

10 Wie ben ik? Ik ben vriendelijk geduldig creatief zelfstandig rustig druk spontaan kritisch Ik heb humor zelfvertrouwen zelfinzicht belangstelling voor nieuwe dingen/andere mensen ik kan duidelijk spreken me goed inleven in een ander kort en bondig vertellen goed luisteren vragen beantwoorden afspraken maken organiseren met mensen omgaan goed onthouden mij goed concentreren kiezen met anderen samen werken initiatief nemen 10 Zeg het voort

11 Wie ben ik? Mijn Kwaliteiten Mijn belangrijkste kwaliteiten zijn: 1...., want , want , want Portfolio ambassadeurs 11

12 Wie ben ik? Cursussen De cursussen die ik gedaan heb, zijn: Cursus:... Van:... tot... Aantal uur per week:... Lesmateriaal:... Plaats:... Bewijs?:... Cursus:... Van:... tot... Aantal uur per week:... Lesmateriaal:... Plaats:... Bewijs?: Zeg het voort

13 Wie ben ik? Mijn levensverhaal als ambassadeur Wat is de RODE DRAAD in MIJN verhaal: Mijn naam is... Ik ben ambassadeur: ik vertel aan anderen hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven. Dat heb ik zelf meegemaakt. Wat ik beter wilde leren, was... Want ik kon niet zo goed... Dat merkte ik met name wanneer ik... Dat vond ik... Ik ben zeker niet de enige. In Nederland zijn 1,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het moment dat ik heb besloten om er iets aan te doen, was toen ik... Ik hoorde dat ik op het roc een cursus kon volgen. Dat hoorde ik van... Ik volg de roc-cursus Nederlands (in...) Ik vind de cursus... Ik kan nu beter... Ik voel me nu... Heeft u nog vragen? Dank u wel voor uw aandacht. Portfolio ambassadeurs 13

14 Deel B. Denken over leren Met welke activiteiten ga ik beginnen? Activiteiten ambassadeur Wat zou jij het eerst willen doen? Opdracht: Ambassadeurs kunnen veel verschillende activiteiten doen. Deze opdracht is om er achter te komen wat jij leuk/prettig vindt om te doen. Geef wat je het leukst vindt om te doen een 1, wat je daarna het leukst vindt een 2. Zo ga je verder tot de 12. Van leuk naar minder leuk. Meekijken met een andere ambassadeur als ze voorlichting geven Iets vertellen over laaggeletterdheid/ambassadeurschap in andere NT1-groepen. Een gesprek voeren met cursisten, die nog twijfelen (zelfstandig) Speken tijdens voorlichtingsbijeenkomst voor toeleiders (scholen, gemeente, maatschappelijk werk, vakbonden en dergelijke) Ergens folders afgeven en een kort praatje houden (zelfstandig) Ambassadeurs inzetten in de nieuwe training van andere ambassadeurs Ontmoeten van ambassadeurs van andere instellingen (uitwisseling) Meegaan naar nieuwjaarsrecepties en conferenties (grote activiteit) Meewerken aan folders en flyers van het roc door middel van een interview of een foto Iets vertellen over laaggeletterdheid in andere groepen van het roc Openen van gemakkelijk lezen pleinen Het geven van een interview voor een wijkkrant of een (regionale) krant Het geven van een interview voor op de radio, tv en/of dvd 14 Zeg het voort

15 Deel B. Denken over leren Evaluatie formulier Datum:... Waar ben je geweest?... Ben ik tevreden over mijn presentatie? ja nee Wat ging goed?... Wat ging niet goed?... Wat ga ik daar aan doen?... Wat heb ik geleerd?... Welke tips heb ik gekregen?... Welke complimenten heb ik gekregen?... Portfolio ambassadeurs 15

16 Presentatiebewijs Ondergetekenden verklaren dat «VOORLETTER» «VOORVOEG» «NAAM» voorlichting heeft gegeven over laaggeletterdheid aan: Naam functionaris:... Organisatie:... Datum:... Plaats: Zeg het voort

17 Deel C. Bewijzen RESULTAATFORMULIER PORTFOLIO Vaardigheid Schrijven Beheersingsniveau Niveau 1 Subvaardigheid Uitstroomperspectief Eigen ervaringsverhaal Educatief Maatschappelijk Professioneel Beschrijving van de opdracht Cursist kan zijn ervaring onder woorden brengen en erover schrijven. Hij kan zijn gedachten helder en duidelijk vertellen zodat het kan worden opgeschreven. Hij vergroot zijn zelfvertrouwen in het vertellen. Hij kan zijn ervaringen voor zichzelf ordenen. Beslismodel (indien van toepassing 80% score) Hij kan in trefwoorden de belangrijkste dingen opschrijven om ze niet te vergeten. Hij kan en durft hulp te vragen aan anderen bij het schrijven van zijn verhaal. Naam cursist: Datum: Opmerkingen/bijlagen: Handtekening:... Docent Portfolio ambassadeurs 17

18 RESULTAATFORMULIER PORTFOLIO Vaardigheid Schrijven Beheersingsniveau Niveau 2 Subvaardigheid Uitstroomperspectief Eigen ervaringsverhaal Educatief Maatschappelijk Professioneel Beschrijving van de opdracht Cursist brengt eigen ervaring onder woorden en schrijft deze op. Hij kan een strategie toepassen; hij weet dat hij eerst zijn verhaal moet vertellen, dan trefwoorden opschrijven, daarna selecteren en in zinnen formuleren. Hij vergroot het zelfvertrouwen in het vertellen en schrijven. Hij weet dat de inhoud van het verhaal het belangrijkste is. Beslismodel (indien van toepassing 80% score) Hij durft zijn ervaringen op papier te zetten en durft fouten te maken. Hij kan afstand nemen van de tekst en de zinnen (met hulp) verbeteren. Naam cursist: Datum: Opmerkingen/bijlagen: Handtekening:... Docent 18 Zeg het voort

19 RESULTAATFORMULIER PORTFOLIO Vaardigheid Spreken en luisteren Beheersingsniveau Niveau 2 Subvaardigheid Uitstroomperspectief Spreken Educatief Maatschappelijk Professioneel Beschrijving van de opdracht Cursist kan zijn ervaring op een persoonlijke wijze uitdrukken voor een publiek. Hij geeft een beschrijving van zijn eigen ervaringen. Hij verwoordt zijn eigen mening over dit onderwerp. Beslismodel (indien van toepassing 80% score) Hij past zijn stijl van spreken aan de situatie aan. Hij kan adequaat antwoord geven op een aan hem gestelde vraag. Hij spreekt verstaanbaar. Hij richt zicht tot zijn publiek. Naam cursist: Datum: Opmerkingen/bijlagen: Handtekening:... Docent Portfolio ambassadeurs 19

20 RESULTAATFORMULIER PORTFOLIO Vaardigheid Spreken en luisteren Beheersingsniveau Niveau 3 Subvaardigheid Uitstroomperspectief Spreken Educatief Maatschappelijk Professioneel Beschrijving van de opdracht Beslismodel (indien van toepassing 80% score) Cursist kan zich op zo n manier mondeling uitdrukken dat zijn intentie duidelijk en begrijpelijk overkomt. Hij kan een ervaring vertellen. Hij weet dat verschillende gespreksituaties, verschillende doelen hebben en past zijn spreekstijl daarbij aan. Hij kan verwoorden wat hij wil zeggen. Hij spreekt rustig, duidelijk en articuleert goed. Hij kan een volgorde in zijn verhaal aanbrengen. Naam cursist: Datum: Opmerkingen/bijlagen: Handtekening:... Docent 20 Zeg het voort

21 RESULTAATFORMULIER PORTFOLIO Vaardigheid Spreken en luisteren Beheersingsniveau Niveau 4 Subvaardigheid Uitstroomperspectief Monoloog Educatief Maatschappelijk Professioneel Beschrijving van de opdracht Beslismodel (indien van toepassing 80% score) Cursist kan mondeling informatie geven voor een bekend en onbekend publiek. Cursist kan toespraak houden. Hij kan strategieën hanteren, zich voorbereiden, informatie verwerven, informatie verstrekken en terugkijken op eigen deelname. Hij kan spreek en luisterdoel in de situatie tot uitdrukking brengen; hij kan informatie geven, overtuigen en tot handelen aanzetten. Hij kan spreek- en luisterdoel en taalgebruik richten op verschillend publiek ( taalgebruik, woordkeus, houding). Hij kan informatie inzichtelijk ordenen en er is een gestructureerde opbouw. Hij kan een monoloog uitvoeren door aandacht van de luisteraars vasthouden, door inhoud te herhalen of door samen te vatten en door een goede presentatie. Naam cursist: Datum: Opmerkingen/bijlagen: Handtekening:... Docent Portfolio ambassadeurs 21

22 Deel C. Bewijzen Overzicht bewijzen Bewijzen van kennis, vaardigheden en ervaring Nummer Soort bewijs Datum 22 Zeg het voort

23 Portfolio ambassadeurs 23

24 Dit portfolio is door het ROC Nijmegen binnen het internationale project Attract and Retain ontwikkeld. Dit project werd ondersteund door de Europese Commissie middels een Grundtvig subsidie. CINOP heeft het portfolio toegevoegd aan de reeds bestaande producten van Zeg het Voort. Dit is gebeurd in opdracht van het ministerie van OCW in het kader van het Aanvalsplan Laaggeletterdheid : Van A tot Z betrokken. De uitvoering van dit plan ligt voornamelijk in handen van Stichting Lezen en Schrijven (L&S), CINOP en Expertisecentrum ETV.nl 24 Zeg het voort

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking SELECTEREN OP SAFE Leidraad voor het sollicitatiegesprek veiligheid door samenwerking 1 introductie en achtergrondinformatie wat is selecteren op safe? Selecteren op Safe is een hulpmiddel bij de selectie

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO

Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO Leerlingeninstructie voor het profielwerkstuk voor het VWO DEEL 1 WAT IS EEN PROFIELWERKSTUK Het profielwerkstuk is een heel uitvoerig werkstuk over een door jou gekozen onderwerp voor een bepaald vak.

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4

Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Handleiding werken aan competenties Procedures rond portfolio voor de leerlingen van de opleidingen niveau 2,3 en 4 Cohorten 2009-2010 Versie Juni 2009 Inleiding Competentiegericht opleiden heeft tot doel

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1

docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1 docenten handleiding CP06 Lezen en spelen OGODH6-V1.1 Lezen en spelen CP06 Waar gaat het over? Introductie In deze praktijksituatie gaat het over educatieve activiteiten voor en door kinderen: voorlezen,

Nadere informatie

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik

Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Voorkom online pesten en online seksueel misbruik Make IT Safe peer2peer educatie Handleiding voor coaches END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES Deze handleiding

Nadere informatie

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl

Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Toolbox SBCM www.toolbox.sbcm.nl Praktische activiteiten Loopbaanontwikkeling 0-2 uur voorbereidingstijd Inhoudsopgave 0 2 UUR VOORBEREIDINGSTIJD COLLAGE: WIE BEN IK, WAT KAN IK, WAT WIL IK... 4 Bijlage

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Portfolio. Handleiding voor het maken van een portfolio

Portfolio. Handleiding voor het maken van een portfolio Portfolio Handleiding voor het maken van een portfolio 1 Colofon Titel: Portfolio : Handleiding voor het maken van een portfolio Redactie: Marleen Goosen (COA, afdeling uitvoeringsbeleid) Astrid van der

Nadere informatie

Draaiboek In de put, uit de put

Draaiboek In de put, uit de put Nellie Wilschut Pim Cuijpers Draaiboek In de put, uit de put Zelf depressiviteit overwinnen Trimbos-instituut, Utrecht, 2011 Colofon Dit draaiboek is onderdeel van de Handreiking In de put, uit de put.

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 27. De vakopleiding. Wat leert u in deze les? Praten over het verleden, het heden en de toekomst. Een gesprek voeren met de studieadviseur.

Nadere informatie

Beschrijving van het leerproces

Beschrijving van het leerproces Naam: Nathalie Kombolitis Land: Griekenland Studentennummer: 10070478 Supervisor NL: Dorien Voskuil Supervisor GR: Georgios A. Fragkiadakis Datum: 24-1-2013 Stageverslag Inleiding Voor u ligt het stageverslag

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden

LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden LEIDINGGEVEN AAN MIJN MEDEWERKERS Leidraad voor leidinggevenden Verzameldocument gebruikt voor een dag voor leidinggevenden sociaal restaurant in de veranderaanpak van De Wielborgh 2 Inleiding De 4 sociale

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie