Banketbakkerij Merba, van inpakster naar machinebediener

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Banketbakkerij Merba, van inpakster naar machinebediener"

Transcriptie

1 Banketbakkerij Merba, van inpakster naar machinebediener 1. Karakteristieken Circa 14 laaggeletterde Turkse vrouwen werken als inpakster bij Banketbakkerij Merba. De werkzaamheden van de inpaksters worden overgenomen door robots. Er worden daardoor andere eisen gesteld aan deze medewerksters: Als zij in dit bedrijf willen blijven werken, dan moeten ze leren om een machine te bedienen, kwaliteitsformulieren in te vullen, klok te kijken, een etiket te lezen en de weegschaal af te lezen. Dat betekent dat zij moeten worden omgeschoold van inpakster tot machinebediener. Om deze omslag te kunnen maken en de cursus machinebediener te kunnen volgen is het noodzakelijk dat men voldoende kennis van de Nederlandse taal heeft en over voldoende lees- en schrijfvaardigheid beschikt. Een op maat ontwikkelde taal- en lees/schrijftraining op de werkvloer en een nauwe samenwerking met de vakdocent die de cursus machinebediener verzorgde, maakten het mogelijk dat de vrouwen nu als machinebediener werken. 2. Wie geven het onderwijs? Een docente van Taalvakwerk geeft de cursus taalvaardigheid waardoor de deelneemsters het niveau bereiken om de cursus machinebediener te kunnen volgen. Aansluitend geeft zij taalondersteuning aan zowel de docent / opleider als aan de deelneemsters. De cursus machinebediener wordt gegeven door een ontwikkelaar / docent van AOC Helicon Opleidingen. 3. Wie volgen het onderwijs? 14 laaggeletterde Turkse vrouwen die als inpakster werken bij Banketbakkerij Merba. Zij werken fulltime in drieploegendienst en zijn daarnaast belast met het huishouden. Een aantal zorgt bovendien voor de opvoeding van de kinderen en heeft de zorg voor de grootouders. 4. Wie zijn er nog meer bij betrokken? Bedrijfsleider Banketbakkerij Merba (initiatiefnemer). Productieleider, inpakchefs en ploegchefs Banketbakkerij Merba: Zij eisen van de werknemers dat zij Nederlands spreken op de werkvloer en mixen daarom de mensen aan de lijn. Hun open en duidelijke communicatie voorkomt strubbelingen. De echtgenoten van de vrouwen: Sommigen wilden aanvankelijk niet dat hun vrouw deelnam aan de cursus, maar zij staan er nu zij de resultaten zien - wél achter. 5. Wat zijn de leerdoelen? - verbeteren algemene taalvaardigheid; - de interne communicatie binnen het bedrijf verbeteren; - verbeteren beroepsgerichte taalvaardigheid; - verbetering van de kennis van de productie in het bedrijf;

2 - verbetering van de houding van de werknemers: stimuleren van samenwerking, autonomie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid en initiatief; - verbeteren taalvaardigheid ten behoeve van de opleiding machinebediende; - de opleiding machinebediende met succes afronden. 6. Methodiekbeschrijving De methodiek omvat vier componenten: 1. Aan de hand van authentiek materiaal van de werkvloer, zoals onderdelen, bediening en onderhoud van de machine, aanpak van storingen, ontwikkelt en verzorgt Taalvakwerk een voorbereidende cursus verhoging van de algemene taalvaardigheid. Voorafgaand aan de voorbereidende cursus vindt een intake plaats: Aan de hand van ICE-toetsen wordt het beginniveau van de deelnemers bepaald. Daarna brengen de werknemers in kaart welke strategieën zij toepassen in de communicatie op de werkvloer. Hierdoor worden zij zich ervan bewust wat hun leerproces bevordert. Op basis van de doelen en een aantal gegevens, zoals mondelinge aanspreekbaarheid, aanwezigheid van een praktijkcomponent, en tijd is geld, is een lesopzet gemaakt bestaande uit: - een mondeling gedeelte (inslijpen van standaardzinnen, bespreken waarom schoonmaken belangrijk is); - een schriftelijk gedeelte (herkennen en naschrijven van letters in bedrijfsteksten); - het invullen van formulieren en andere bedrijfsteksten; - praktische vaardigheden (bijvoorbeeld het noteren van de tijd, de datum, de plaats van dingen in de ruimte). Het lesmateriaal bestaat vrijwel geheel uit materiaal van de werkvloer, zoals checklists, formulieren, opschriften en nieuwsbrieven. Met het oog op de cursus is dit materiaal bewerkt en gerelateerd aan de doelen van het CEF (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader Moderne Vreemde Talen). Aan het eind van de cursus meet men het lees- en schrijfniveau met de ICE-vorderingentoets. Behalve aan taalvaardigheid werkt men ook aan houding, rekenvaardigheden en interculturele communicatie. De verworven kennis en vaardigheden oefent men in de praktijk met situaties die men direct in het werk nodig heeft. 2. Taalvakwerk ondersteunt de ontwikkelaar / docent van de cursus machinebediener van Helicon opleidingen. In een aantal sessies is het oorspronkelijke cursusmateriaal aangepast, zodat de vrouwen die nog niet vlot konden lezen en schrijven, de cursus gemakkelijker kunnen volgen. 3. Vooraf gaf Taalvakwerk de ontwikkelaar / docent van de cursus machinebediener van Helicon opleidingen een aantal tips met betrekking tot diens taalgebruik, didactiek rond het aanleren van nieuwe woorden en contextrijk leren. Aan de hand van deze tips is de werkwijze aangepast. Zo neemt men nu het examen niet schriftelijk af, maar mondeling aan de machine.

3 4. Aan deelneemsters van de cursus machinebediener geeft Taalvakwerk een uur per week extra ondersteuning op het gebied van taal-, schrijf- en leesvaardigheid, zodat zij hetgeen zij moeten leren, begrijpen. De Helicon-docent is bij dit extra uur aanwezig, zodat hij precies weet waar taalkundige knelpunten liggen. Zo kan hij in zijn cursus effectiever aan de slag gaan met het technische deel van de cursus machinebediener. Toetsing en evaluatie: Elke 10 weken sluit men af met een zelf ontwikkelde stoftoets, elke drie maanden met een ICE niveauvorderingentoets voor lezen en schrijven. Regelmatig evalueert men met de leidinggevende en met de cursisten. Hiervoor zijn aparte evaluatieformulieren ontwikkeld. 7. Dwarsverbanden met andere problematieken of doelstellingen - verhoging van het bedrijfsrendement, veiligheid en kwaliteit; - personeelsbeleid (vergroting van de binding van het personeel met het bedrijf, doorstroming); - vergroting van arbeidsmarktkansen en behoud van werkgelegenheid; - deelname van allochtonen aan de Nederlandse samenleving; - vrouwenemancipatie. 8. Frequentie van de lessen en duur van het traject De voorbereidende cursus algemene verhoging van de taalvaardigheid duurt tien weken, twee uur per week. De extra taal-, lees- en schrijfondersteuning die tegelijk met de cursus machinebediener plaatsvindt, bedraagt een uur per week. In totaal hebben de deelneemsters bijna 40 weken les. De lessen vinden plaats in eigen tijd. De deelneemsters vinden zelf oplossingen voor vervoersproblemen en andere problemen van praktische aard. 9. Leeromgeving De lessen zijn deels in een apart leslokaal en deels in de personeelskantine gegeven. Nederlandse collega s volgden vanuit hun ooghoek de lessen en kregen daardoor bewondering voor hun allochtone collega s. 10. Financieringsbronnen Europees Sociaal Fonds (50%) en Banketbakkerij Merba BV (50%). 11. Resultaten Zeventig procent van de deelneemsters kan lezen en schrijven in het Nederlands. Negen deelneemsters verhoogden hun lees- en schrijfvaardigheid met één tot anderhalf CEF-niveau. Twintig procent volgt de vervolgcursus taal-, lees- en schrijfvaardigheid. De helft van de deelneemsters volgt de cursus machinebediener. De deelneemsters zijn autonomer en initiatiefrijker geworden en sturen elkaar bij.

4 Een aantal deelneemsters is van een tijdelijk uitzendcontract doorgestroomd naar een Merbacontract. Hun ambitieniveau is gestegen: Eén streeft ernaar om bandleidster te worden. De deelneemsters spreken meer Nederlands op het werk. Hun Nederlandstalige leidinggevenden en collega s hebben nu meer begrip voor hen. De deelneemsters hebben ook in hun privéleven profijt van de cursus: Ze lezen hun kind voor, kijken naar de Nederlandse televisie, zijn rijles gaan nemen, zijn in staat zich telefonisch ziek te melden, zelf hun persoonlijke gegevens op te geven en zelf formulieren in te vullen bij de dokter, het ziekenhuis, enzovoorts. Bij de deelneemsters thuis helpen de echtgenoot en de kinderen voortaan mee om bepaalde taken, die traditioneel aan de moeder toevallen, te verlichten. Het project maakt onderdeel uit van een breder en meerjarig proces: Merba wil naast de verbetering van de taalvaardigheid op de werkvloer dat elke anderstalige werknemer (ovenist, deegzetter, bandleider, machinebediener) minimaal niveau A2 bezit. Uiteindelijk hebben 35 werknemers, op verschillende niveaus, lessen gevolgd. Vijf werknemers zijn afgevallen. Soms kwam dit niet door een gebrek aan leervaardigheid, maar doordat het thuisfront het initiatief niet steunde of door een gebrek aan inzet en motivatie. De afvallers zijn doorverwezen naar de reguliere lees- en schrijfcursus van het ROC. Daar hebben zij echter niet aan kunnen deelnemen, aangezien zij in ploegendienst werken en de lestijden van het ROC hier niet op zijn afgestemd. Aangezien thans alle deelneemsters kunnen lezen en schrijven, zal de taalvaardigheidscursus in 2007 niet op deze manier worden verlengd. Maar als het aan de deelneemsters zelf ligt, begint het nu pas: Ze hebben zin om dóór te leren en vragen spontaan om extra (vak)scholing. Er is dan ook een vervolg bedacht waarin deelnemers en werkvloer samen aan de slag gaan met het verder ontwikkelen van de taalvaardigheid. Taalvakwerk en Helicon opleidingen ontwikkelen daartoe praktijkopdrachten. Een collega op de werkvloer zal als een soort taalmaatje de allochtone werkneemsters begeleiden bij het uitvoeren van de opdrachten. Een nieuwe aanpak en een nieuwe uitdaging! 12. Contactpersonen Marja Fick Directeur Taalvakwerk Titulaerlaan GS Prinsenbeek J.P. Visser Banketbakkerij Merba BV Postbus 119

5 4900 AC Oosterhout Bronnen: Arbeidsgerichte taaltraining bij Banketbakkerij Merba, in: Databank Taal en Arbeid (www.taalenarbeid.nl). Fick, Marja, Koekjes bakken en Nederlands leren. Alfabetiseren op de werkvloer bij Banketbakkerij Merba BV, in: ALFA-nieuws, nr. 2, mei Formulier voor nominatie Nationale alfabetiseringsprijzen Merba wint alfabetiseringsprijs, op website Mulkens, Mariëtte, en Tanja van der Made, Succes voor werkneemsters Merba, in: BN / De Stem, 28 september Taalvakwerk, Praktijktest cursus machinebediener inpak. Taalvakwerk boort nieuwe doelgroepen aan. Van alfabetisering productiemedewerksters tot studiegerichte taalondersteuning, in: ITTA-nieuwsbrief nr. 38.

Inhoud. Van de redactie. ...een sprekend voorbeeld... nr. 38 juli 2004

Inhoud. Van de redactie. ...een sprekend voorbeeld... nr. 38 juli 2004 nr. 38 juli 2004 Van de redactie Inhoud Vele lezers van deze nieuwsbrief zullen nu voorbereidingen treffen voor een welverdiende zomervakantie of zijn al onderweg naar verre oorden. Zij zullen pas bij

Nadere informatie

Lager opgeleiden in beweging

Lager opgeleiden in beweging Employability van lager opgeleiden, aanbevelingen en praktijkvoorbeelden Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO A.A. Smit, S. Andriessen, K. Stark Employability van

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

Een leven lang leren. POWI 2008: leren en werken

Een leven lang leren. POWI 2008: leren en werken Een leven lang leren POWI 2008: leren en werken 2 De opleidingen worden uitgevoerd door Leren en werken in Twente Kennis veroudert snel in onze samenleving. Eén van de grootste uitdagingen van het huidige

Nadere informatie

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten:

Er zijn verschillende redenen om de kennis van vrijwilligers te vergroten en hiervoor scholing in te zetten: is een project van Vilans i.s.m. MOVISIE, V&VN, Agora, ActiZ en VGN. Scholing Scholing en deskundigheidsbevordering passen in de huidige tijd van kwaliteitseisen, leveren van verantwoorde zorg en klanttevredenheid.

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Maatjesproject voor allochtone vrouwen

Maatjesproject voor allochtone vrouwen Handleiding Maatjesproject voor allochtone vrouwen Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeenten, en andere organisaties, die participatie van allochtone vrouwen willen bevorderen door het inzetten

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage 'Basisvaardigheden in Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen' Karlien Haak (a-advies) Mariska Stuivenberg (Basis & Beleid) November 2013 2013-108/KH/MS/eb Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008

Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk. Amsterdam-Haarlem 2008 Re-integratie Taal Beroepsopleidingen Werk Amsterdam-Haarlem 2008 Stichting Helpdesk Allochtonen Stichting Helpdesk is een bureau voor inburgering, sociale activering en arbeidsparticipatie. De organisatie

Nadere informatie

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving

Ongekend Talent. Methodiekbeschrijving Ongekend Talent Methodiekbeschrijving Colofon Tekst: Astorita Burleson Redactie: Willy Hilverda Foto s: Astorita Burleson, Liesbeth van Well Vormgeving: Bureau Karakter, Tanja E. Algra Uitgave: maart 2009

Nadere informatie

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1

Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Plan van aanpak Kenniskring NT1: Voorstellen voor een goede intake NT1 Datum 28 05 09 Versie 2 Opdrachtgever Opdrachtnemer Contactpersoon Auteurs

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Kenniskring NT1. Competentieprofiel docent volwasseneneducatie / NT1

Kenniskring NT1. Competentieprofiel docent volwasseneneducatie / NT1 Kenniskring NT1 Competentieprofiel docent volwasseneneducatie / NT1 Document Competentieprofiel docent volwasseneneducatie / NT1 Datum 28 05 09 Versie 02 Opdrachtgever Contactpersoon Opdrachtnemer Auteurs

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015

Activiteitenplan 2015 Activiteitenplan 2015 Stichting Prago Vestigingen in Amersfoort, Houten, Leidsche Rijn, Nieuwegein en Utrecht Inhoud Voorwoord 4 DEEL A: OVER PRAGO 1. Wat is Prago? 6 Organisatie 1.1 Ontstaan en oprichting

Nadere informatie

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten.

5.2. LEERONDERSTEUNING. Productidentificatie. Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten. 5.2. LEERONDERSTEUNING Productidentificatie Type product: Methodiekontwikkeling Open Leercentrum (OLC) voor de OKOT-trajecten Gebruikers: Centra voor Basiseducatie Competentiecentra VDAB Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Methodiekhandboek Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Dit handboek is een uitgave van EcoSol BV Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem Tel. 023 5430970 www.ecosol.nl

Nadere informatie

Een digitale materialenkast voor lezen, schrijven en opvoedingsondersteuning

Een digitale materialenkast voor lezen, schrijven en opvoedingsondersteuning Een digitale materialenkast voor lezen, schrijven en opvoedingsondersteuning 1. Karakteristieken CIO2, hetgeen staat voor Constructie Instrumentarium OpvoedingsOndersteuning, is als het ware een digitale

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Inleiding. Wat is de taalscan?

Inleiding. Wat is de taalscan? Taalscan Inleiding Herkent u dit? Een collega die instructies niet begrijpt. Een medewerker die niet meepraat in het werkoverleg. Een medewerker die niet mee kan doen aan de vakscholing. Taalproblemen

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie