Meer halen uit lezen. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer halen uit lezen. met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs"

Transcriptie

1 Meer halen uit lezen met de Bibliotheek Rotterdam voor het basisonderwijs

2 Goed lezen = goed leren... Wie een kwartier per dag leest, leert in een jaar duizend nieuwe woorden. Hoe meer een kind leest, hoe beter het taalniveau. Meer lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen, schrijven en daarmee op de studievaardigheid.* We hoeven u er niet van te overtuigen hoe belangrijk lezen is voor kinderen. Als onderwijsprofessional weet u dat als geen ander. De Bibliotheek Rotterdam is bij uitstek een leesprofessional en kan uw leesonderwijs op school naar een hoger niveau brengen. Dat doen we vanuit een professionele visie, met actuele kennis, structureel en met aandacht voor de behoefte van individuele scholen. Ons doel is het plezier en de motivatie voor lezen bij leerlingen verhogen door onze kennis te delen met leerkrachten. Leesplezier is de basis van beter leren lezen. Kinderen leren daardoor boeken te ervaren als vanzelfsprekende bronnen die je verder brengen in je ontwikkeling. Dat goed leesonderwijs de kernvakken positief beïnvloedt is zeker. Ook dat hoeven we u natuurlijk niet uit te leggen. Deze brochure beschrijft kort onze activiteiten voor basisscholen. Die zijn zowel voor scholen die meedoen aan de Bibliotheek op school, als voor scholen die (nog) geen deelnemer zijn. Wilt u meer weten? Wij geven graag een toelichting. Bel of mail naar: Bibliotheek Rotterdam Accountmanagers : : : * Bron: Meer lezen, beter in taal; effecten van lezen op taalontwikkeling (2011 en 2014). Uitgave van Kunst van Lezen 1. 2.

3 Wat is 'de Bibliotheek op school'?... Is uw school al deelnemer aan de Bibliotheek op school? Bijna 60% van de Rotterdamse basisscholen is dat wel en hun aantal groeit. Uw school doet dan mee aan een landelijk programma en werkt structureel aan taalontwikkeling, meer leesplezier en mediawijsheid van leerlingen in het basisonderwijs. De Bibliotheek op school is een samenwerking tussen bibliotheken en basisscholen. Scholen die meedoen werken planmatig aan verbetering en verdieping van hun leesonderwijs. U betaalt als deelnemer een bedrag per leerling. Voor leerlingen van groep 0 t/m 4 ontvangt u gewoon een wisselcollectie. Daarnaast krijgen alle deelnemers aan de Bibliotheek op school een bibliotheekabonnement voor leerkrachten en ondersteuning door een leesconsulent van de bibliotheek. Voor deze ondersteuning kunt u kiezen uit verschillende activiteiten. Sommige van die activiteiten zijn al automatisch onderdeel van het pakket van de Bibliotheek op school, te herkennen aan: Bent u als school geen deelnemer aan de Bibliotheek op school? Ook dan kunt u gebruik maken van onze expertise. U betaalt in dat geval per activiteit. Wilt u meer weten? Wij geven u graag een toelichting. : : : Andere activiteiten raden wij sterk aan als u deelnemer bent aan de Bibliotheek op school ; ze zijn herkenbaar aan: Bent of wordt u deelnemer dan krijgt u een boekencollectie van de Bibliotheek Rotterdam. Er zijn twee mogelijkheden. Op de volgende pagina s beschrijven wij wat de Bibliotheek Rotterdam voor basisscholen kan betekenen. Dit overzicht is ingedeeld in: Programma de Bibliotheek op school presentaties advies en ondersteuning scholing activiteiten 1) DE WISSELCOLLECTIE U krijgt een actuele collectie boeken voor leerlingen van groep 0 t/m 8, samengesteld door de Bibliotheek Rotterdam. Dit is een aanvulling op de eigen boekencollectie van uw school. Deze wisselcollectie actualiseert de Bibliotheek Rotterdam een paar keer per schooljaar. Daarnaast kunt u kiezen voor extra andere activiteiten uit deze brochure. Doelen, afspraken en activiteiten leggen we samen aan het begin van het schooljaar vast in een jaaroverzicht. Tijdens het schooljaar is er regelmatig overleg tussen uw school en de Bibliotheek Rotterdam om te bekijken of het leesonderwijs goed op koers ligt. 2) DE WEBCOLLECTIE Naast bovengenoemde wisselcollectie kunt u ook kiezen voor een webcollectie voor leerlingen vanaf groep 5. Hierbij hoort een website waar leerlingen zelf fysieke boeken bij ons kunnen bestellen. ouderbetrokkenheid 3. 4.

4 Fris leesbegin in het nieuwe schooljaar Hoe kun je je team nog warmer maken om kinderen met meer plezier te laten lezen? Met collega s die elkaar scherp houden en samen een goede kijk hebben op leesonderwijs? Natuurlijk is draagvlak in het team belangrijk om het leesniveau naar een hoger niveau te brengen. Hoe bestel je boeken voor de webcollectie? Voor leerlingen van groep 5 t/m 8 kunt u kiezen voor een webcollectie, als aanvulling op de eigen boekenvoorraad van de school. Dan is het handig om te weten hoe leerlingen digitaal boeken kunnen bestellen. Bovendien kan er meer met deze bestelwebsite dan u misschien denkt. In het leesplan komt alles bij elkaar. Tijdens een bijeenkomst met het leerkrachtenteam geeft de leescoördinator van de school hier een toelichting op. Het maakt duidelijk hoe de school het leesbeleid in het nieuwe schooljaar concreet aanpakt. Scholen die starten met de Bibliotheek op school vertellen wij graag over onze missie met dit programma. Leerkrachten en directies. Leerkrachten groep 5 t/m 8. Een presentatie bij u op school. Een presentatie bij u op school en uitleg over de bestelwebsite. PRESENTATIES Als team de visie van de Bibliotheek op school helder krijgen of verfijnen, je doelen bepalen met leesonderwijs en benoemen hoe je die kunt bereiken. Leerkrachten wegwijs maken in het gebruik van de bestelwebsite

5 Een goed gefundeerd lees- en mediaplan Effectief werken aan leesplezier begint met een leesplan. Dat is de basis, geeft houvast en structuur. Wij geven ondersteuning en advies bij het maken van een goed doordacht leesplan. Zo n plan is een combinatie van leesbeleid en een praktisch activiteitenplan voor het hele schooljaar. Als u wilt, is het vergroten van mediawijsheid hier een onderdeel van. Monitor: leesplezier nader bekeken Weet u wat uw leerlingen lenen en lezen? Wat hun motivatie is? Wat de inspanningen van leerkrachten om lezen te stimuleren eigenlijk opleveren? Met de monitor van de Bibliotheek op school werken school en bibliotheek samen doelgericht aan leespromotie. De monitor meet het effect van lezen bij leerlingen. Leerkrachten, leerlingen en directies. De monitor bestaat uit jaarlijkse digitale vragenlijsten voor leerlingen, leerkrachten en leescoördinatoren. De leesconsulent van de Bibliotheek Rotterdam presenteert de uitkomsten aan het team om vervolgens samen te kijken wat goed gaat en wat beter kan. Daarmee kunt u bijvoorbeeld het leesplan bijstellen. Drie mogelijkheden: 1) Ondersteuning om een presentatie over de monitor voor het team op school voor te bereiden. ADVIES EN ONDERSTEUNING Leescoördinator van de school. Advies en ondersteuning bij het maken van een lees- en mediaplan op uw basisschool. De leescoördinator verbetert hiermee het leesklimaat op school. 2) Ondersteuning aan leerkrachten om leerlingen te helpen bij het invullen van de vragenlijsten; dit gaat vooral om groep 4. 3) Ondersteuning om een rapportage te maken als de uitkomsten bekend zijn. U kunt kiezen voor een van deze mogelijkheden of voor alledrie. Leesonderwijs effectiever maken via een planmatige cyclus van analyseren, doelen en werkwijze bepalen en uitvoeren

6 De schoolbibliotheek opgefrist Oude boeken uit uw eigen schoolbibliotheek wegdoen en nieuwe boeken aanschaffen. Moeilijk? Maakt u de juiste keus? Of uw school een eigen schoolbibliotheek of boekencollectie heeft of niet, de bibliotheek kan u helpen bij het actualiseren of aanleggen van een collectie. Een goede en actuele schoolbibliotheek is een fundament onder het leesonderwijs. Leesplezier stimuleren: dubbel leesplezier. Leerkrachten die het leesplezier van hun leerlingen weten te vergroten hebben zelf meer plezier in het geven van goed leesonderwijs. De leesconsulenten van de Bibliotheek Rotterdam delen graag hun kunde en kennis met leerkrachten om leerlingen meer lol in lezen te geven. Hoe haal je het meest uit interactief voorlezen, een boekpresentatie, theaterlezen, poëzie, de Kinderjury, de Voorleeswedstrijd of andere leesbevorderingsactiviteiten? Dáár gaat het om in deze workshops. Leerkrachten en directies. Drie mogelijkheden om de schoolbibliotheek of boekencollectie op te frissen. 1) Wij komen op school naar uw boeken kijken en geven een advies waarmee u zelf aan de slag kunt. 2) Wij geven praktische ondersteuning en advies bij het saneren en aanschaffen van boeken en de inrichting van uw schoolbibliotheek. 3) Wij zorgen voor een nieuw bibliotheeksysteem op uw school met veel digitale mogelijkheden, SchoolWise. Dit is de eigentijdse opvolger van het beproefde uitleensysteem Educat-B. Inzicht in wat een moderne kwalitatieve schoolbibliotheek is en hoe je die op orde houdt. SCHOLING Leerkrachten Een workshop over leesbevordering bij u op school voor leerkrachten die hier leren om kinderen te prikkelen tot meer lezen. Per workshop behandelen we één onderwerp. Deskundigheidsbevordering van leerkrachten in het vergroten van leesplezier bij kinderen

7 Trainingen Open Boek Een school die serieus werk maakt van leesbevordering kan niet zonder een deskundige leescoördinator. Deze leescoördinator zet een structureel en gedegen leesbevorderingsbeleid op school neer en introduceert diverse leesbevorderende activiteiten. De leescoördinator is ook een steun en vraagbaak voor collega leerkrachten. Leerkrachten opleiden tot leescoördinator, dat kan met deze trainingen. Er zijn twee mogelijkheden. 1) De training Open Boek 1.0 is de basis voor elke leescoördinator. Hier leer je wat leesplezier eigenlijk is, hoe je dit kunt bevorderen, hoe je een leesplan voor je school maakt en structureel uitvoert. Je maakt kennis met verschillende soorten jeugdboeken en je krijgt tips and tricks om van een niet-lezer een lezer te maken. 2) De training Open Boek 2.0 is een vervolg op de basistraining. We gaan dieper in op leesbevordering bij kinderen en bij collega leerkrachten. Je leert als leescoördinator hoe je collega s enthousiast houdt om leerlingen te blijven prikkelen tot leesplezier.. Leescoördinatoren die de basistraining Open Boek 1.0 hebben afgerond. Workshops en lezingen door het schooljaar heen. Verdieping in kennis over kinderboeken, lezen, leesbeleid en actuele inzichten in de leeswereld van leerlingen. Voor de leescoördinator is dit een verdere specialisatie in kennis. Training Open Boek light De training Open Boek light laat leerkrachten kennis maken met de wereld van lezende leerlingen en recente ontwikkelingen daarin. Rode draad: leerkrachten inspireren leerlingen om boeken te gebruiken. In de klas, bij zaakvakken, bij verwerkingsopdrachten en om gewoon lekker te lezen. Leerkrachtenteam van een school. Workshop leesbevordering. Leerkrachten meer professionele bagage geven om leesplezier over te brengen op leerlingen. Leerkrachten en medewerkers ouderbetrokkenheid. Vier trainingsbijeenkomsten van drie uur. SCHOLING Na de training Open Boek 1.0 kan de leerkracht op school aan de slag als gecertificeerde leescoördinator

8 Bijblijven en inspiratie opdoen What s new? De wereld van leesbevordering is in het hele land voortdurend in beweging. Het is heel inspirerend om daarop mee te liften. Dat kan via diverse bijeenkomsten die de Bibliotheek Rotterdam organiseert. Er zijn twee typen bijeenkomsten. 1) Een conferentie kennis delen over lezen en voorlezen, leesbevordering en leesplezier bij leerlingen t/m 12 jaar. Leerkrachten, directies en leescoördinatoren. 2) Een inspiratiebijeenkomst rond landelijke leesbevorderende activiteiten zoals de Kinderboekenweek, Nationale Voorleesdagen of Nationale Gedichtenweek. Leerkrachten en leescoördinatoren. Een bijeenkomst in de Bibliotheek Rotterdam ter verdieping op landelijke leespromotie. Leerkrachten inspiratie geven om meer plezier en rendement te halen uit landelijke leesbevorderende activiteiten. Een jaarlijkse grote bijeenkomst in de Bibliotheek Rotterdam met lezingen en workshops. Deskundigheidsbevordering en verdieping rond leesplezier en leesbevordering. Ook een goede gelegenheid om onderling te netwerken en ideeën uit te wisselen

9 Wegwijs in de bieb De weg weten in de bibliotheek is het begin van de weg naar meer kennis en plezier. Bibliotheekbezoek helpt om leerlingen ervaring en routine te geven in het vanzelfsprekend opzoeken van die kennis en dat leesplezier. Wie weet er beter de weg in de bibliotheek dan de bibliotheek zelf? Wij geven een rondleiding of verzorgen een activiteit. Zin in lezen: de kunst afkijken De bibliotheek weet precies hoe het werkt: leesplezier bij kinderen aanboren en versterken. Onze leesconsulenten doen dat met allerlei activiteiten in de groepen. Denk aan interactief voorlezen, boekpresentaties, theaterlezen, een boekenkring of meer doen met de Nationale Voorleesdagen of de Kinderboekenweek. De leerkracht doet actief mee en pikt de fijne kneepjes op. Leerlingen, leerkrachten en eventueel ook ouders. Ontvangen van leerkrachten en leerlingen in de bibliotheek en het verzorgen van een rondleiding of activiteit. Beter benutten van de mogelijkheden van de bibliotheek. Leerkrachten en leerlingen. Voorbereiden, plannen, bespreken, uitvoeren en evalueren van activiteiten in de groepen bij u op school. Daarna kan de leerkracht dit zelf doen. Leerkrachten inspireren om leesplezier bij kinderen te vergroten. ACTIVITEITEN

10 Thuis ook lezen:... met ouders! Voorlezen is een kunst. Voor elke leeftijd doe je dat weer anders en zoek je het juiste boek. Ouders die thuis regelmatig met hun kinderen lezen of voorlezen maken een wereld van verschil in het leesgedrag van kinderen. Ook als dat eventueel in hun eigen moedertaal is. Deze activiteit legt binnen het lezen verbinding tussen thuis en school. Ouderbijeenkomst mediawijsheid van kinderen Ouders hoeven echt geen expert in internet te zijn om hun kind hierin te kunnen begeleiden. Maar het helpt natuurlijk wel als je iets van de basis afweet. Dan kun je beter met je kind praten over wat het online meemaakt. Internetten, gamen, sociale media, volgt u het nog? Ouders die meer weten, vergroten de kans op positief succes bij leerlingen die digitale media gebruiken. Ouders en medewerkers ouderbetrokkenheid; leerkrachten zijn ook welkom. Twee mogelijkheden: 1) Bijdragen aan ouderbijeenkomsten om het belang van (voor)lezen thuis duidelijk te maken. 2) Een training van meer bijeenkomsten over dit onderwerp, waardoor verdieping ontstaat. Leesplezier van kinderen stimuleren door het leesklimaat thuis te versterken. Ouders; leerkrachten en medewerkers ouderbetrokkenheid zijn ook welkom. Een positieve en interactieve bijeenkomst voor ouders over kinderen en hun gebruik van sociale media, internet en gamen. Invulling van de bijeenkomst gebeurt in overleg met de school. Onbekendheid wegnemen bij ouders die weinig weten van sociale media, internet en gamen, zodat zij hun kind beter kunnen begeleiden

11 Wilt u meer weten? De Bibliotheek Rotterdam staat voor u klaar. : : : colofon Dit is een publicatie van de Bibliotheek Rotterdam tekst: vormgeving: beeld: juni 2015 De Jong teksten, Marleen de Jong Proforma visual identity, Wendy van Veen Eric Brinkhorst, Eric Fecken

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie

Lesaanbod 2014/2015. Primair Onderwijs. Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www.bibliotheekzwolle.nl/educatie Lesaanbod 2014/2015 Primair Onderwijs Bibliotheek Zwolle Stadkamer i.o. Afdeling Educatie www./educatie 0 Inhoudsopgave WELKOM 2 TAAL & LEZEN Kerndoelen 6 Voorlezen is leuk! (groep 1 en 2) 8 Kikker en

Nadere informatie

Lezen meten. een basis voor beleid. Monitor

Lezen meten. een basis voor beleid. Monitor Lezen meten een basis voor beleid Monitor meting 2012-2013 Colofon Auteurs Sardes, Kees Broekhof Sardes, Maryse Broek Met medewerking van Sardes, IJsbrand Jepma Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Lezen? Lekker belangrijk!

Lezen? Lekker belangrijk! Lezen? Lekker belangrijk! Veel lezen verbetert het leerproces enorm. Jammer dat veel kinderen niet met plezier een boek pakken. Hoe kunnen we kinderen weer plezier in het lezen geven en waarom is dat zo

Nadere informatie

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties

Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties Gids voor bibliotheken en provinciale serviceorganisaties uitgave september 2013 Colofon Auteurs Kernteam de Bibliotheek op school: SIOB, Astrid van Dam Stichting Bibliotheek.nl, Jan Klerk Kunst van Lezen,

Nadere informatie

Meedoen met de Monitor

Meedoen met de Monitor Meedoen met de Monitor met de Bibliotheek Een school die deelneemt aan de Monitor de Bibliotheek op school (Monitor dbos) wil doelgericht samenwerken met de Bibliotheek om de taalontwikkeling en de informatievaardigheden

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

aanbod voor basisscholen

aanbod voor basisscholen 2015-2016 Bibliotheek De tweede verdieping Stadsplein 1c 3431 LZ Nieuwegein 030-604 58 34 info@detweedeverdieping.nu voor basisscholen www.detweedeverdieping.nu inhoudsopgave 2015-2016 ons voor basisscholen

Nadere informatie

Samen! de Bibliotheek. trefwoord. De Bibliotheek op school in de praktijk: lees waarom (en hoe) het werkt!

Samen! de Bibliotheek. trefwoord. De Bibliotheek op school in de praktijk: lees waarom (en hoe) het werkt! Samen! de Bibliotheek trefwoord De Bibliotheek op school in de praktijk: lees waarom (en hoe) het werkt! Wat lezen kinderen het liefst? Ze vertellen het hier! Meten is weten: wat zeggen de cijfers en wat

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013

Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Ouderbeleidsplan OBS de Kubus 2012-2013 Hoofdstuk 1 - Algemene doelstellingen en uitgangspunten Inleiding Alle scholen in Rotterdam worden aangemoedigd tot actief ouderbeleid. De school draagt zorg voor

Nadere informatie

Een strategisch verhaal

Een strategisch verhaal B O E K S T A R T Een strategisch verhaal Eerste druk: december 2011 C O L O F O N OPDRACHTGEVER Kunst van Lezen TEKST Julienne van den Heuvel EINDREDACTIE Anette Heideman FOTO S Eric Brinkhorst Janiek

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap

Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Het model van de 5 partnerschappen van Actief Ouderschap Integraal en planmatig werk maken van ouderbetrokkenheid In dit artikel geven wij u een toelichting op het model van de vijf partnerschappen. Dit

Nadere informatie

Beter leren door informatievaardigheden

Beter leren door informatievaardigheden Beter leren door informatievaardigheden Informatievaardigheden als basisvaardigheid in het vmbo Colofon Auteurs Sardes, Denise Bontje Sardes, Frank Studulski Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Colofon. Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman de Bibliotheek op school, Astrid van Dam. Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong

Colofon. Eindredactie Kunst van Lezen, Anette Heideman de Bibliotheek op school, Astrid van Dam. Grafische vormgeving Cubiss, Ingrid de Jong Handboek HRM Colofon Auteurs Kunst van Lezen, Stieneke Eising Cubiss, Annemieke Wiercx Cubiss, Marieke Koppejan Cubiss, Hans Klink Kunst van Lezen, Adriaan Langendonk Eindredactie Kunst van Lezen, Anette

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl/mbo

APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl/mbo APS beroepsonderwijs Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016 www.aps.nl/mbo Voorwoord APS-talen mbo begeleidt ook in het schooljaar 2015-2016 docenten en teamleiders in het mbo bij de realisatie van

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen

Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen ebook Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen ebook Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen. Drie artikelen met interventies om direct toe te passen: 1. Scholen

Nadere informatie

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Alpha-uitnodiging Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Inhoudsopgave Inleiding 3 Beoordeel de kwaliteit van je Alpha-cursus 4 Volg een landelijke training 6 Organiseer een lokale teamtraining 7

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie