Beschrijving algemene terminalproces

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschrijving algemene terminalproces"

Transcriptie

1 Beschrijving algemene terminalproces Algemeen: Bij alledrie de aan het project deelnemende terminals, te weten OCT, BTT en CCT, is een analyse uitgevoerd van de terminalprocessen. Het doel van deze analyse is: in kaart brengen welke procedures gehanteerd worden en hoe de goederen- (en bijbehorende informatie-) stroom verloopt. Op basis daarvan kan het huidige veiligheidsniveau bepaald worden evenals het risicoprofiel. Dat vormt dan weer de basis voor het nemen van mogelijke, passende securitymaatregelen. De analyse bij deze terminals is uitgevoerd middels een chronologische beschrijving van alle elementen van het proces, aan de hand van een puntenlijst die als bijlage bij dit document is opgenomen. Hierbij is specifiek gefocust op de terminalprocessen zelf c.q. op die gedeelten van de processen die door of onder regie van de terminal uitgevoerd worden, en dus niet op de processen in de aanpalende schakels in de keten. Tijdens de analyse bleek, dat bepaalde onderdelen uitvoeriger of juist minder uitvoerig aan de orde kwamen, c.q. minder relevant / opportuun bleken te zijn, dan vooraf ingeschat. Per terminal is de beschrijving uitgewerkt in een verslag, aan de hand van de volgende punten: Algemeen Vaarweginfrastructuur Klanten Organogram Toegevoegde waarde-activiteiten / ladingbehandeling op de terminal Het proces Export Import Documentenstromen Beveiliging Schepen Het terminalproces voor zowel export- als importcontainers bestaat uit een aantal parallelle trajecten: Het organisatorische proces Het fysieke proces van de container De informatiestroom De documentenstroom Hieronder volgt een generieke beschrijving van deze parallelle trajecten, gebaseerd op de processen zoals die verlopen bij de drie terminals. Hoewel elke terminal deze processen op zijn eigen manier uitvoert en de processen dus per terminal iets kunnen afwijken - en de werkwijze bij vooral CCT afwijkt omdat dit louter een terminal operator is die niet tevens een lijndienst exploiteert, moeten deze afwijkingen meer gezien worden als variaties op het algemene thema. In het kader van dit project is alleen het deel van de keten tussen de verlader in het achterland en de zeehaventerminal relevant, waarbij uiteraard met name wordt gekeken naar Rotterdam. Alleen deze schakels zullen dan ook beschreven worden. Omdat voor dit project met name het exportproces van belang is, wordt hier de meeste aandacht aan besteed. Uiteraard is voor de volledigheid ook het importproces beschreven. 1

2 Het organisatorische proces: EXPORT: De klant (dit kan een verlader zelf zijn of een expediteur namens een verlader) boekt bij een deepsearederij het deepseavervoer van een container. Hierbij ontvangt de klant diverse informatie die benodigd is voor de volgende stadia van het proces: de uithaalreferentie en het empty depot (voor het uithalen van de lege container) en de naam van de zeeboot, closingtijd van de betreffende container, inleverterminal, bestemmingshaven en de rederijreferentie (voor het exporteren van de beladen container). Afhankelijk van carrier of merchant haulage boekt de rederij dan wel de merchant (verlader / expediteur) vervolgens het voortransport vanaf het adres van de verlader naar de zeehaventerminal en de overslag bij de terminal / barge operator. De boeking bij de terminal / barge operator geschiedt over het algemeen per mail of per fax en wordt na ontvangt in het terminalsysteem ingevoerd. Alledrie de terminals maken gebruik van het systeem van Modality. Na ontvangst van een exportboeking zorgt de terminal / barge operator eerst voor een lege container. Afhankelijk van de gemaakte afspraken wordt deze eerst in de zeehaven opgehaald, of er wordt gebruik gemaakt van een lege container van de betreffende deepsearederij die al op de terminal voorhanden is. De lege container gaat vervolgens per truck naar de klant om daar beladen te worden. Het containernummer is nu bekend en kan aan gekoppeld worden aan de boeking in Modality. De verlader belaadt op zijn eigen terrein de container, sluit deze en verzegelt deze, en hij maakt de benodigde documenten op. Afhankelijk van de klant wordt de container ófwel direct beladen en meteen meegenomen naar de terminal, ófwel de container wordt de volgende dag opgehaald. De beladen, verzegelde en van documenten voorziene container arriveert vervolgens per truck op de terminal. Daar worden de documenten ingenomen en de ontbrekende gegevens (containergewicht) in het Modality-systeem ingevoerd. Afhankelijk van de terminal en de met de klant gemaakte afspraken vindt er al dan niet controle plaats op schade de container. Er wordt geen controle uitgevoerd (ingaand noch uitkomend) op zegelnummers. Daarna wordt de container van de truck gelost en in de stack gezet. Afhankelijk van de terminal wordt er al dan niet met de deuren tegen elkaar gestackt. Over het algemeen wordt er gestackt op bestemmingsterminal. Zowel de kraanmachinisten als de reachstackers hebben het scherm van het Modality-systeem voor zich en zien in welk vak de container staat. In het geval van CCT kunnen de terminalmedewerkers vanuit hun cabine rechtstreeks gegevens over de stacklocatie in het Modality-systeem invoeren. Bij BTT geschiedt een en ander in iets andere volgorde: daar wordt de container eerst gelost, en pas daarna meldt de chauffeur zich waarbij hij/zij zélf de gegevens in het Modality-systeem invoert. Langzaam maar zeker stromen op deze manier de vakken per bestemmingsterminal in Rotterdam (& Antwerpen) vol met containers die voor die terminal bestemd zijn. Ook het Modality-systeem wordt aldus gevuld met informatie over de exportcontainers die reeds op de terminal aanwezig zijn om per barge verder naar de zeehaven te gaan. Op basis van de informatie in het Modality-systeem plant de lichterplanning lichters. De lichters worden zoveel mogelijk op terminal gepland, met andere woorden: zoveel mogelijk dedicated 2

3 voor de Delta of de Stad. Hoppen wordt aldus zoveel mogelijk voorkomen. De te laden containers worden, indien nodig, uit de stack gehaald en in het bereik van de kraan geplaatst. Door het systeem wordt aldus een laadlijst gegenereerd die naar de schipper gestuurd wordt. Op basis daarvan maakt de schipper een stuwplan. De lichter wordt beladen volgens dit stuwplan. Vervolgens worden de containers in het Modality-systeem uit de stack geboekt. Voor vertrek van de lichter worden de bijbehorende verzamelde documenten in een envelop aan de schipper meegegeven. Na belading gaat de lichter varen en is het fysieke proces op de inland terminal ten einde. Ook administratief hebben de containers, met het uitboeken uit de stack, de terminal verlaten. Via de applicatie Bargeplanning van Port infolink wordt de lichter door de lichterplanning van de terminal aangemeld bij de belangrijkste Rotterdamse terminals (ECT Delta, ECT Home, Hanno, APM-T, Interforest). Daarbij wordt gemeld: de gewenste behandeltijd en het aantal containers dat gelost en geladen moet worden. Aanmelding bij die terminals die geen gebruik maken van de Bargeplanning-applicatie vindt telefonisch plaats. In reactie op deze aanmelding wordt er door de terminals in Rotterdam een planning afgegeven die veelal - qua behandeltijd - afwijkt van de aangevraagde tijd. Uiteindelijk komt er, eventueel na (telefonisch) overleg over en weer tussen barge operators en zeehaventerminals, een definitieve planning tot stand voor de behandeling van de lichter door de verschillende terminals en empty depots. OCT en BTT nemen deel aan het VITO-project, waarbij met de andere VITO-leden in onderlinge afstemming een schema opgezet is waarbij elke deelnemende barge operator op de ECT Delta-terminal een vaste window heeft. De operationele afstemming hierover vindt plaats met de op de Delta-terminal gestationeerde VITO-man. Na de aanmelding van de lichter op lichterniveau via Bargeplanning moeten ook de ladinggegevens voorgemeld worden. Het gaat hier om dezelfde gegevens die eerder in het systeem zijn ingevoerd: soort container, containernummer, ladingsoort, gewicht, inleverterminal, zeebootnaam, rederijreferentie, overzeese zeehaven. Deze informatie gaat via een Excel-sheet, gegenereerd vanuit het Modality-systeem, naar de terminals. De betreffende informatievoorziening naar ECT verloopt via EDI, eveneens vanuit het Modality-systeem. Er vindt uiteraard frequente communicatie plaats tussen de lichters en de terminalmedewerkers. De schepen bellen regelmatig naar de terminal om te melden waar zij zijn. De planning van de lichter in de zeehaven gebeurt weliswaar door de barge operator, maar de feitelijke uitvoering van het los- en laadproces is afhankelijk van hoe het loopt in de zeehaven de schipper handelt daarbij, in afstemming met de operator, naar bevind naar zaken. Aan het eind van dit proces zijn de exportcontainers, vergezeld van de documenten, per lichter vertrokken naar Rotterdam en hebben ze ook volgens het Modality-systeem de terminal verlaten. IMPORT: Bij de boeking door de merchant dan wel de carrier wordt de volgende informatie geleverd: naam zeeboot, containernummer, soort container, gewicht, afhaaldatum en -terminal, PINnummer. De boekingen komen binnen per mail of per fax en worden door de operator in het Modality-systeem ingevoerd. Op de betreffende datum wordt de inmiddels per zeeboot in Nederland gearriveerde container uit Rotterdam opgehaald en naar de terminal in het achterland gevaren. Aanmelding van de lichter bij de terminals in Rotterdam, voor het laden van de containers, geschiedt ook hier weer via Bargeplanning van Port infolink, en de ladinggegevens 3

4 (containernummer en -type, gewicht, PIN-nummer, naam van de zeeboot, afhaalterminal) volgen per Excel-sheet vanuit het Modality-systeem. In het geval van ECT via EDI. Zodra de lichters in het achterland zijn aangekomen worden de containers gelost en in de stack gezet. Ook worden de containers na lossing uit de lichter ingeboekt in het Modality-systeem en de begeleidende documenten worden ingenomen. De klant wordt geïnformeerd wanneer zijn container(s) gearriveerd zijn op de terminal in het achterland. Afhankelijk van de gemaakte afspraken gaan de containers direct naar de klant, dan wel in opslag. Op afroep worden de betreffende containers per truck bij de klant afgeleverd, voorzien van de begeleidende documentatie, en uitgeboekt uit het Modality-systeem (= Gate out, zodat ze ook administratief het terrein hebben verlaten). De containers worden, na aflevering bij de klant, ofwel direct leeggemaakt, ofwel ze worden een dag later leeg opgehaald. Na binnenkomst van de lege containers bij de inland terminal wordt direct het retourtransport naar de zeehaven gepland. Het fysieke proces: Het fysieke proces wordt beschreven vanuit het perspectief van de individuele container. EXPORT: Het fysieke exportproces begint met een lege container. Op diverse locaties in zowel zeehavens als in het achterland bevinden zich empty depots waar de lege containers van een bepaalde deepsearederij opgeslagen worden. Na een exportboeking gaat er allereerst een lege container naar de verlader. Deze kan afkomstig zijn uit een empty depot in de zeehaven en via de inland terminal naar de verlader vervoerd worden, maar deze kan ook rechtstreeks vanuit een depot op de inland terminal naar de verlader gaan. De lege container is niet verzegeld. Het vervoer van de lege container van de zeehaventerminal naar de inland terminal vindt per barge plaats; het vervoer van de inland terminal naar de verlader per truck (c.q. per tugmaster). De lege container wordt bij de verlader beladen, gesloten en verzegeld. Afhankelijk van de klant gebeurt dit ófwel direct en gaat de container meteen per truck terug naar de inland terminal, ófwel de container wordt de volgende dag per truck opgehaald. Voor vertrek wordt de container op schade gecontroleerd. Vanaf dit moment is de container beladen, gesloten en verzegeld! Na aankomst op de terminal wordt de beladen, gesloten en verzegelde container van de truck gelost en in een stack gezet, in afwachting van verder transport naar de zeehaven. Een container kan aldus enkele dagen tot maximaal enkele maanden op een terminal staan. Er vindt (over het algemeen) geen controle op schade plaats na aankomst van de container op de inland terminal. De containers worden veelal per klant / rederij of bestemmingsterminal in een bepaald vak op de terminal gestackt, al dan niet geblokt (met de deuren tegen elkaar). Zodra de lichter gearriveerd is wordt de container in de lichter geladen, waarna het vervoer naar de zeehaven plaatsvindt. Tijdens het vervoer per lichter staan alle containers tegen elkaar aan, waarbij alleen de containers aan het uiteinde en in de laag die boven de dennenboom van de lichter uitkomt potentieel toegankelijk zijn. 4

5 IMPORT: De importcontainers arriveren per lichter op de inlandterminal. Ze zijn gesloten en verzegeld. Na lossing op de inland terminal worden ze in de stack gezet. Afhankelijk van de afspraken met de klant gaan de containers meteen naar de klant, al dan niet op afroep, al dan niet in een bepaalde volgorde, of ze gaan eerst in opslag. Het natransport naar de klant geschiedt per truck (c.q. tugmaster). Bij de klant wordt de container ofwel direct ofwel de volgende dag leeggemaakt, en gaat daarna leeg weer terug naar de inland terminal. Vanaf dit moment is de container weer leeg en niet meer verzegeld. Na aankomst van de lege container op de inland terminal wordt deze in de stack voor lege containers gezet, in afwachting van verder vervoer per lichter naar de zeehaven. De informatiestroom: Dit proces wordt beschreven vanuit het perspectief van het terminalinformatiesysteem. EXPORT: Bij de boeking bij de inland terminal / barge operator verschaft de klant (merchant of carrier) in elk geval de volgende informatie over de container: Type container (20, 40, HC, reefer) Inhoud (aard van de goederen) Voor het uithalen van een lege container: Uithaalreferentie (die moet matchen met de referentie die het empty depot heeft ontvangen van de rederij) Empty depot Voor export van de beladen container: Naam van de zeeboot Closingtijd Inleverterminal Bestemmingshaven Rederijreferentie De per klant geleverde informatie lijkt in de praktijk per geval enigszins te variëren; er is geen eenduidig format voor het aanleveren van de juiste informatie. De boeking bij de terminal / barge operator geschiedt over het algemeen per mail of per fax en wordt na ontvangt in het terminalsysteem ingevoerd. Alledrie de terminals maken gebruik van het systeem van Modality. De lege container gaat naar de klant om daar beladen te worden. Het containernummer is nu bekend en kan aan gekoppeld worden aan de boeking in Modality. Zodra de beladen container weer terug is op de inland terminal is ook het gewicht bekend en dat kan eveneens gekoppeld worden aan de boeking in Modality. Zodra een container op de inland terminal arriveert wordt hij geregistreerd in Modality, en aldus gekoppeld aan alle informatie die daar op dat moment al is opgeslagen over de betreffende container. De container wordt in een stacklocatie gezet, die eveneens in Modality wordt opgeslagen. Afhankelijk per terminal worden containers per vak of op positie gestackt. De informatie over de stacklocatie is zichtbaar voor de kraanmachinisten en reachstackers; op één terminal (CCT) kunnen zij zelf de positie van de container in het systeem invoeren. 5

6 Na vertrek van de container wordt deze uit Modality geboekt. De hierboven genoemde gegevens per container moeten tevens aan de zeehaventerminals gemeld worden (per dan wel per EDI). Op de zeehaventerminals wordt deze informatie vervolgens gematcht met informatie die van de rederijen ontvangen is. IMPORT: Bij de boeking van een importcontainer bij de inland terminal / barge operator wordt de volgende informatie aangeleverd: Type container (20, 40, HC, reefer) Containernummer Naam zeeboot Gewicht Afhaaldatum Afhaalterminal PIN-nummer Deze gegevens worden in Modality ingevoerd. Ook worden deze gegevens doorgegeven aan de zeehaventerminals, waar ze moeten matchen met gegevens die de zeehaventerminals van de rederijen ontvangen hebben. Na aankomst van de container op de inland terminal wordt deze in Modality in een stacklocatie geboekt (per vak of per positie). Na vertrek van de container vanaf de inland terminal naar de klant wordt deze weer uitgeboekt. Als de lege container weer terug arriveert op de inland terminal wordt deze wederom in Modality in een stacklocatie geboekt, tot vertrek per lichter naar de zeehaven, waarna de container weer wordt uitgeboekt. Port infolink: Hierboven is de informatiestroom op containerniveau beschreven. Daarnaast vindt er een informatiestroom op lichterniveau plaats, en wel via de applicatie Bargeplanning van Port infolink. Via deze applicatie worden, door de barge / terminal operator, de lichters aangemeld bij de (belangrijkste) terminals in Rotterdam. De volgende gegevens worden verstrekt: Naam van de lichter Aantal te lossen en laden containers Gewenste behandeltijd per terminal (Afhankelijk van de wensen van de zeehaventerminal: naam van de zeeboot / radio call sign / eerste loshaven) Na de aanmelding door de barge / terminal operator via Bargeplanning wordt er door de zeehaventerminals een planning uitgewerkt die wordt teruggekoppeld via Bargeplanning. Aanmelding van de lichter en afstemming van de planning bij terminals die geen gebruik maken van Bargeplanning verloopt telefonisch. De documentenstroom: Opvallend is, dat aan de documentenstroom relatief weinig aandacht besteed wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de verlader ervoor te zorgen dat de containers voorzien zijn van de juiste documenten. De inland terminals voeren daarop geen controle uit maar fungeren slechts als doorgeefluik. De documenten die een container vergezellen worden bij ontvangst van de container ingenomen en bij de overgang naar de volgende schakel in de keten weer 6

7 doorgegeven. (Dit geldt uiteraard niet daar waar de barge / terminal operator voor een klant tevens als douane-expediteur optreedt en in die hoedanigheid zelf documenten opmaakt.) Het gaat om de volgende documenten: douanedocumenten, ADR- of ADNR-documenten in geval van gevaarlijke stoffen, en eventueel een vrachtbrief. Bij lege containers zitten geen documenten. Er wordt (in de zeehavens) nauwelijks gebruik gemaakt van interchanges. De lichter lost zijn containers in de zeehaven zonder bewijs van ontvangst. * * * 7

8 ANALYSE Het doel van de analysefase is: in kaart brengen welke procedures nu gehanteerd worden en hoe de goederenstroom verloopt. Op basis daarvan kan het huidige veiligheidsniveau bepaald worden evenals het risicoprofiel. Dat vormt dan weer de basis voor het nemen van passende maatregelen. De analyse is uitgevoerd aan de hand van onderstaande puntenlijstje. Terminal algemeen (factsheet): Lijndiensten (binnenvaart & spoor) Aantal containers / TEU s per jaar Leeg / vol / import / export Belangrijkste klanten Grootte terrein Aantal medewerkers Organogram van de organisatie Logistiek: Overzicht goederenstromen: Grootte van de stromen Verladers / rederijen Herkomst van de goederen Bestemmingen en mogelijke routes Type goederen (gevaarlijk / ongevaarlijk) Frequentie van zendingen Boeking: Boekingsprocedure: via expediteur / rederij / rechtstreeks Boeking digitaal of op papier Aangeleverde gegevens (containernummers, naam zeeschip) Ontvangst containers: Fysieke bescherming Type (electronische) zegels, RFID, smart seals Tracking / tracing Stack planning Vastlegging digitaal / papier Handling: Frequentie en hoeveelheid van laden / lossen Snelheid van overslag Aantal schepen / vrachtwagens per dag Aansluiting spoor Wachttijd voor schepen op inland terminal Mogelijke opslag op terminal Toegevoegde waarde activiteiten Terminalplanning Vastlegging digitaal / papier Controle op zegelnummers / schade aan containers / etc. tijdens laden / lossen 8

9 (Mogelijke) scanning van containers Ontgassing van containers Van toepassing zijnde (veiligheids-) maatregelen Aansturing afhandeling op zeehaventerminal: Aanmelding & planning lichters Containerinformatie Documentatie: Welke soorten documenten Wijze van afhandeling Douanedocumentatie Vrachtbrieven CMR / AVC / andere vervoersdocumenten Interchange ADNR / ADR / IMO Veterinaire documenten Digitaal / papier Rode draad referentie Inland terminal: Omgeving: Industrieterrein, woonwijk, zeehaven, weiland Toegankelijk via (openbare) weg Beveiligingshardware: hekken, camera s, poorten Beveiligingsprocedures: Portier, beveiligingsbedrijf Toegang: Legitimatie, speciaal pasje Toegang van vrachtwagenchauffeur Toegang van een schipper Van tevoren aanmelden Personeel: Achtergrond personeel Instructie / opleiding / training t.a.v. beveiliging Bewustwording beveiliging Logistiek op terminal: Langdurige opslag van containers (vol of leeg) Procedures t.a.v. opslag van containers (met deuren tegen elkaar, videobewaking, etc.) Toegevoegde waarde activiteiten Schip: Traject tussen inland- en zeehaventerminal Eventuele tussenstops Sluizen / bruggen Wachttijden bij zeehaven- en inland terminals Opleiding / kennisniveau bemanningsleden Aanmelding op terminals 9

10 Planning / volgorde van terminals / aanlopen van andere terminals / optimale route Beladingsgraad Stuwplan (met deuren tegen elkaar, etc.) 10

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009

Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 Short Sea Shipping Arno Swagemakers 11 juni 2009 1 Historie 1966 Oprichting bedrijf 1966 1985 Conventioneel vervoer 1985 1995 Containervervoer (20ft-40ft) 1995 Verhuizing naar Axelse vlakte in Westdorpe

Nadere informatie

< Straight into Europe >

< Straight into Europe > < Straight into Europe > Straight into Europe > Betrouwbaar Efficiënt Duurzaam Flexibel Eén ingang voor al uw vervoer tussen de zeehavens en de Europese markt. European Gateway Services (EGS) biedt u een

Nadere informatie

Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com

Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com Pagina: 1/8 Procedure Avis bij Verbrugge Terminals B.V. www.verbruggeinternational.com Pagina: 2/3 1. AVIS In de afgelopen jaren heeft onze organisatie, mede door uw steun en vertrouwen, zich verder kunnen

Nadere informatie

Zeecontainervervoervoorwaarden

Zeecontainervervoervoorwaarden Zeecontainervervoervoorwaarden Opgesteld ten behoeve van de Alliantie van Zeecontainervervoerders en de Vereniging van Zeecontainervervoerders (VZV) en mede namens Transport en Logistiek Nederland gedeponeerd

Nadere informatie

Portbase Terminal en Depot Selector

Portbase Terminal en Depot Selector Portbase Terminal en Depot Selector Services Portbase verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven

Nadere informatie

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL

Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL Full Service Container Logistics Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL 4-10-2013 Corporate presentatie 2 4-10-2013 Corporate presentatie 3 Watertransport Wegtransport Op- en Overslag VACL MCS.

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Betreft: Bijdrage van het bedrijfsleven aan de uitwerking van een gids voor goede praktijken inzake de stabiliteit van de containerschepen

Betreft: Bijdrage van het bedrijfsleven aan de uitwerking van een gids voor goede praktijken inzake de stabiliteit van de containerschepen Centrale Rijnvaartcommissie t.a.v. de heer Mr. Ing. H.A.F. van der Werf Secretaris-Generaal Per e-mail: h.vanderwerf@ccr-zkr.org Rotterdam, 19 juni 2015 Betreft: Bijdrage van het bedrijfsleven aan de uitwerking

Nadere informatie

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep

Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Philippe Govers COO BCTN Groep Binnenvaart anno 2014 - Schepen / Varen - Inland terminals - Toegevoegde waarden Toekomstbeeld van transporten - Schaalvergroting

Nadere informatie

Handleiding eportal. Volg container

Handleiding eportal. Volg container Handleiding eportal Volg container oktober 2012 Volg container In dit menupunt kan u de gedetailleerde historiek van een container zoeken. Dit menupunt is enkel toegankelijk voor agenten en PSA ANTWERP

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017,

Besluit 2017-I-11. gezien de conclusies van de hoorzitting met het binnenvaartbedrijfsleven in maart 2017, Besluit 2017-I-11 De Centrale Commissie, gezien de RIS-strategie die door de CCR bij Besluit 2012-I-10 is aangenomen en het belang dat wordt toegekend aan het gebruik van elektronische meldingen, gezien

Nadere informatie

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit

Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming. Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Optimale informatiestroom zorgt voor maximale doorstroming Op Maasvlakte 2 gaat informatie altijd de containers vooruit Rianne Groffen Directeur Marketing & Sales Nils Minor Sales Manager Achterland services

Nadere informatie

Portbase Terminal Selector

Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Portbase Terminal Selector Rotterdam is de nr. 1 containerhaven van Europa. Vanaf de Noordzee tot 48 kilometer landinwaarts bieden meerdere containerterminals u een op maat gesneden

Nadere informatie

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196)

Praktijkinstructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) instructie Externe transportplanning 3 (CLO12.3/CREBO:50196) pi.clo12.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015

Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015 Informatiebijeenkomst Barge operators 23 april 2015 PROGRAMMA 14.45 uur Welkom (Niels Dekker) Presentatie RWG algemeen (Niels Dekker) Presentatie RWG achterlandstrategie (Grant Pinkney) Presentatie operationeel

Nadere informatie

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011

Rotterdam en de kracht van het achterland. Oss, 6 april 2011 Rotterdam en de kracht van het achterland Oss, 6 april 2011 Inhoud Containerontwikkeling Rotterdam Achterlandstrategie Logistiek knooppunten 2 Ontwikkeling overslagvolume 30 2008 2009 2010 25 20 15 10

Nadere informatie

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur

The Blue Road De verbinding met het achterland. Miranda Volker Logistiek Adviseur The Blue Road De verbinding met het achterland Miranda Volker Logistiek Adviseur Topics Even voorstellen Facts and figures Nieuwe mogelijkheden o 45 ft containerstromen o Reefers o Palletvervoer Even voorstellen

Nadere informatie

Agro Businessclub Westland

Agro Businessclub Westland Agro Businessclub Westland multimodaal vervoer van geconditioneerde Groenten & Fruit containers richting het achterland 1 Landelijke logistieke G&F hotspots en verbindingen Mainports Greenports Hoofdroutes

Nadere informatie

Rhinecontainer. Delivering our promise.

Rhinecontainer. Delivering our promise. Rhinecontainer Rhinecontainer One of the leading barge operators Rhinecontainer is een vooruitstrevende, dynamische en groeiende onderneming. Sinds 1978 onderhouden wij regelmatige containerlijndiensten

Nadere informatie

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200)

Materials handling 3 MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) MATERIALS HANDLING 3 (CLO08.3/CREBO:50200) sd.clo08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Planning en Control in Multimodale Versketens

Planning en Control in Multimodale Versketens Planning en Control in Multimodale Versketens Programma van eisen voor een neutrale informatievoorziening voor de multimodale planning van gecontaineriseerde verstromen Thierry Verduijn, Flowinnovation

Nadere informatie

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd!

Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Since 1987 Duurzaam, betaalbaar en op tijd! Who we are? BCTN was the first intermodal barge operator in the Netherlands. With more than 25 years of experience BCTN is the leading intermodal barge operator

Nadere informatie

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1

Vrachtbon uitleg. Paraaf voor akkoord.. 1 Vrachtbon uitleg Tijdens het uitvoeren van de ritopdracht maakt u gebruik van een zogenaamde Easy2send vrachtbon, hieronder vindt u een voorbeeld. Veel van onze klanten hebben al voorgedrukte exemplaren

Nadere informatie

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen)

CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) CASUS DEEL 2 Supersauna (20 vragen) Casus Supersauna is een handelsonderneming voor sauna s en toebehoren van sauna s. Supersauna heeft in Indonesië 50 handgemaakte hardhouten sauna s gekocht. Deze worden

Nadere informatie

Handleiding invoeren opdracht

Handleiding invoeren opdracht Handleiding invoeren opdracht De opdracht invoer pagina Op de opdracht invoer pagina kunt u zelf transportorders invoeren. 1. In het veld type zending voert u uw keuze in, u kunt kiezen uit de volgende

Nadere informatie

Handleiding aanleveren wagenlijsten

Handleiding aanleveren wagenlijsten Handleiding aanleveren wagenlijsten Van Auteur ProRail / Verkeersleiding Floris van Zonneveld Kenmerk 1580025 Versie 1.0 Datum 28-09-09 Bestand Handleiding aanleveren wagenlijsten Status Definitief 1-7

Nadere informatie

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008

De KMO en zijn import-export WORKSHOP. De KMO en zijn import--export in het Shortseagebied. in het Shortseagebied. (Europa) Maandag 27 oktober 2008 WORKSHOP De KMO en zijn import-export in het Shortseagebied (Europa) Maandag 27 oktober 2008 De rol van de expediteur in de import-export van de KMO Spreker: Dhr. Marc Huybrechts Voorzitter VEA (Vereniging

Nadere informatie

Introductie. Havens als belangrijk knooppunt

Introductie. Havens als belangrijk knooppunt Les 3. Havens Introductie De onderdelen voor de pennen van Pennenland bv komen uit de Verenigde Staten. De bedrijven die deze onderdelen aan Pennenland verkopen (leveranciers) verschepen hun onderdelen

Nadere informatie

Makkelijker en efficiënter

Makkelijker en efficiënter l i w w w. u a b - o n n e. n Makkelijker en efficiënter vóóraanmelden via internet voor tankterminals, schippers en havenbedrijven l UAB-Online bespaart tijd en geld Eerder en beter inzicht in de te verwachten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Worldlinksysteem 31)598-630807 Fax: +(31)598-626100 E-mail: Inhoudsopgave:

Gebruikershandleiding Worldlinksysteem 31)598-630807 Fax: +(31)598-626100 E-mail: Inhoudsopgave: Gebruike Gebruikershandleiding Worldlinksysteem 31)598-630807 Fax: +(31)598-626100 E-mail: Inhoudsopgave: Onderwerp: Inloggen, gebruikersnaam en wachtwoord 01 Order overzichtsscherm... 02 Nieuwe order

Nadere informatie

Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen

Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen WWW.STC-BV.NL STC B.V. is een onderdeel van de STC-Group en voorziet in trainingen en opleidingen voor alle transportmodaliteiten en haven gerelateerde werkgebieden,

Nadere informatie

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7

code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum pag. 1 van 7 code BIPVS-13 versie 1.3 ingangsdatum 28-05-2015 pag. 1 van 7 Versie Goedkeuring datum 3.1 28-05-2015 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie Aanpassing van de tekst, aangegeven d.m.v. kantlijn. Opmaak

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op

Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Kerntaak 1: Ontvangt en slaat goederen op Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De logistiek medewerker bereidt, op basis van de opdracht van de leidinggevende, zijn werkzaamheden

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS

VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS EUROMAX TERMINAL ROTTERDAM VEILIGHEIDS- EN GEDRAGSREGELS VOOR BEZOEKERS EN CHAUFFEURS VEILIG EN BEVEILIGD Welkom op de Euromax Terminal Rotterdam. Onze terminal wordt dagelijks druk bezocht. Niet alleen

Nadere informatie

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten

SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten BIJLAGE IV ter SELF ASSESSMENT - Toelichting voor maritieme agenten Toelichting : NVT = Niet Van Toepassing S = AEO Security certification C = AEO Customs certification F = AEO Full certification Scheepsagent

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

Handleiding eportal. Bijlage: orders

Handleiding eportal. Bijlage: orders Handleiding eportal Bijlage: orders Oktober 2012 Welkom op e-orders e-portal biedt de mogelijkheid om orders (leeg uit, leeg in, vol in, vol uit) aan te maken, te beheren en te raadplegen. De applicatie

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen

Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen Kerntaak 1: Assisteert bij de ontvangst en opslag van goederen Werkproces 1.1: Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor De assistent logistiek medewerker ontvangt van de leidinggevende/ervaren

Nadere informatie

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010

mr. T. (Ton) Verveer 4/15/2010 Btw en transport per 1 januari 2010 mr. C.F.C. C (Frank) Resseler mr. T. (Ton) Verveer 1 Btw in perspectief Btw en transport INHOUD Btw en met transport samenhangende diensten Bemiddeling Verhuur vrachtwagens

Nadere informatie

Artikel 2. Elektronische berichten. Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel

Artikel 2. Elektronische berichten. Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel Artikel 2 Lid 1 Lid 2 Elektronische berichten Toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel Bewijskracht van elektronische berichten Artikel 2 lid 1 Toelaatbaarheid van elektronische berichten

Nadere informatie

BICS2 instructiekaart

BICS2 instructiekaart BICS2 instructiekaart betreffende: Invoeren en aanmelden reis Deze instructiekaart legt in stappen uit hoe u uw reis en ladinggegevens kan melden aan de vaarwegbeheerder met behulp van BICS2. 1 Opstarten

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. ALV ELC, Venlo 30 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder

Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Informatietechnologie / meldsystemen gevaarlijke stoffen vanuit het perspectief van de vaarwegbeheerder Jos van Splunder Senior Adviseur Scheepvaartverkeerscentrum SVC 21 oktober 2011 Elektronisch Melden,

Nadere informatie

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007

Checklist. Certificeringsregeling. Archief- en datavernietiging VPGI. Versie: 1 november 2007 Checklist Certificeringsregeling Archief- en dataveriging Versie: 1 november 2007 VPGI VPGI Amstelveen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR VRACHTWAGENCHAUFFEURS

HANDLEIDING VOOR VRACHTWAGENCHAUFFEURS EUROMAX TERMINAL ROTTERDAM HANDLEIDING VOOR VRACHTWAGENCHAUFFEURS TRUCKAFHANDELING: ONE-STOP-PROCESSING Welkom op de Euromax Terminal Rotterdam. In deze folder leggen we stap voor stap uit hoe de truckafhandeling

Nadere informatie

Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet

Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet Project Nationaal Rail Informatienetwerk: NRI Factsheet Datum: Februari 2011 Door: Portbase Strategy & Business Development Contact: Paul J. Swaak copyright 2010 Portbase. Alle rechten voorbehouden Seattleweg

Nadere informatie

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen

Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Titel: BIPVS_11 Doorgereden veterinaire partijen Opgesteld door: TO Import/Export Inhoudelijk beoordeeld door: Teamleideroverleg TUI Goedgekeurd door documenteigenaar: Teamleider TO Import/Export d.d.:

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg?

Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? Welke afweging is te maken voor modaliteitskeuze binnenvaart of weg? drs. H.M. van Raalte, HVR Logistiek, Rotterdam Een globale kostenafweging tussen binnenvaart- en wegtransport: welke aspecten zijn van

Nadere informatie

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden

Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) Copyright 2012 Portbase. Alle rechten voorbehouden Still ( eindbeeld filmpje zwart gat) 2 Eenvoudig en probleemloos exporteren via Rotterdam en Amsterdam 3 Portbase: Aandeelhouders Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam Gezamenlijk Port Community System

Nadere informatie

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven

Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Kerntaak 1: Laadt, lost en transporteert goederen t.b.v. de haven Werkproces 1.1: Bereidt het laden, lossen en transporteren van goederen voor De medewerker havenoperaties neemt voor aanvang van zijn werkzaamheden

Nadere informatie

Het gewicht kan op twee manieren worden vastgesteld: I. Iedere container wereldwijd wegen op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug.

Het gewicht kan op twee manieren worden vastgesteld: I. Iedere container wereldwijd wegen op een gecertificeerde en gekalibreerde weegbrug. DOSSIER: Verifiëren containergewichten (SOLAS amendement) Het SOLAS Amendement De verplichting van een verlader om het juiste gewicht bij de rederij op te geven, heeft altijd bestaan. Het amendement verscherpt

Nadere informatie

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens

De Rotterdamse haven en het achterland. Havenvisie 2030 en achterlandstrategie. Ellen Naaykens De Rotterdamse haven en het achterland Havenvisie 2030 en achterlandstrategie Ellen Naaykens Havenbedrijf Rotterdam N.V. Movares symposium 29 november 2011 Inhoud Profiel haven Rotterdam Ontwerp Havenvisie

Nadere informatie

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8

Algemene Informatie T5-Instructie (ALIM08) 04 maart 2014 Versie 1.0.8 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Deze instructie beschrijft de uitvoering van de T5-procedure door de NVWA in geval van kanalisatie naar het bedrijf van bestemming van dierlijke producten bij invoer of wederinvoer

Nadere informatie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie Plan van aanpak klein Schip Bijlage 4: Logistieke efficiëntie Zie hoofdstuk 7 van het hoofdrapport verkenning samenwerkingsvormen mogelijke organisatie modellen November 2011 1 1. Inleiding Het is van

Nadere informatie

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart

Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Impactproject Bundeling goederenstromen in de Extended Gateway Antwerpen/Rotterdam met een focus op de binnenvaart Slotbijeenkomst Maastricht 3-12-2014 A. Verhoeven KvK Nederland Projectpartners Impactproject:

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk:

De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk: Frequent gestelde vragen en antwoorden De elektronische meldplicht De elektronische meldplicht, deze regeling wordt voor Nederland uitgewerkt in twee reglementen, namelijk: - Het Rijnvaartpolitiereglement

Nadere informatie

Welkom in de wereld van de containers.

Welkom in de wereld van de containers. Welkom in de wereld van de containers. Hoe verloopt het containervervoer over zee? Het containertransport kan je vergelijken met de route of het traject van een lijnbus. Zo n traject herhaalt zich steeds

Nadere informatie

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga

Stabiliteit containerschepen. Jan Kruisinga Stabiliteit containerschepen Jan Kruisinga Stabiliteit berekenen Belangrijk voor veiligheid schepen, bemanning en milieu Huidige rekenmethode voldoet Opleiding Onbetrouwbare containergewichten Juiste containergewichten

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

titel BPR 29 (VGC) Afhandeling GDB in VGC en vorming van dossier van levende dieren code BPR 29 versie 7 ingangsdatum pag.

titel BPR 29 (VGC) Afhandeling GDB in VGC en vorming van dossier van levende dieren code BPR 29 versie 7 ingangsdatum pag. code BPR 29 versie 7 ingangsdatum 03-06-2016 pag. 1 van 5 Versie Goedkeuring datum Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie 07 Omzetten procedure in nieuw format 1 Onderwerp Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer

Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bronnenlijst Monitor Logistiek & Goederenvervoer Bron Naam figuur / tabel publicatie Indicator Publicatiejaar (jaar van toegang) Link (indien mogelijk) A.1 CBS Vervoerd gewicht door beroeps- en eigen vervoer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transport Trading Amsterdam (T.T.A.) B.V., gevestigd te (1047 HM) Amsterdam, aan het adres Ruijgoordweg

Nadere informatie

De standaard voor de digitale vrachtbrief

De standaard voor de digitale vrachtbrief De standaard voor de digitale vrachtbrief Onjuiste en onvolledige informatie in de logistieke keten leidt tot vertraging, extra werk en niet-afgeleverde goederen. Bij 5% van alle zendingen gaat bij de

Nadere informatie

Containerlogistiek. finale-opdracht voor de

Containerlogistiek. finale-opdracht voor de Containerlogistiek finale-opdracht voor de Alympiade 2009 Garderen, 13 en 14 maart 2009 1 WERKWIJZER FINALE WISKUNDE A-LYMPIADE 2009 VOORAF: - Lees eerst de volledige tekst van de opdracht door zodat je

Nadere informatie

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen

Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften module tweede verzamelslag en weideschapen Voorschriften verzamelcentra Norm 01 01a AANVOERMOGELIJKHEDEN Voorafgaand aan de aanvoer dient een blokperiode te worden aangevraagd voor ofwel

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels

Handleiding. Cliëntenvervoer InteraktContour. Informatie en regels Handleiding Cliëntenvervoer InteraktContour Informatie en regels Waarom deze handleiding? Connexxion Taxi Services verzorgt het groepsvervoer voor InteraktContour. Dit vervoer is bestemd voor cliënten

Nadere informatie

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015

LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 1 1. Administratief traject : LOGISTIEKE VOORWAARDEN Versie oktober 2015 Order via Florecom (voorkeur) Order wordt elektronisch doorgegeven, waarbij aantal, prijs, hoogte van de plant (we verwachten steeds

Nadere informatie

Containerbinnenvaart 2010. : Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart De heer dr. ir. J.U. Brolsma

Containerbinnenvaart 2010. : Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart De heer dr. ir. J.U. Brolsma Containerbinnenvaart 2010 Opdrachtgever : Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart De heer dr. ir. J.U. Brolsma Dit document is opgesteld door : Stichting Projecten Binnenvaart N.A. Schoonen W.K.

Nadere informatie

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten

Afval: een serieuze partner in de logistieke keten Barge en shortsea congres Transport/logistiek waste-products van weg naar water Tilburg, 4 februari 2016 Rick Martens, manager logistics Afval: een serieuze partner in de logistieke keten 1 Introductie

Nadere informatie

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart

Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart Resultaten enquête: ICT in de binnenvaart De binnenvaartondernemer Profiel Gebruik ICT ICT-maturiteit Nood aan online informatie RIS De bevrachter Profiel Gebruik ICT Nood aan online informatie RIS Conclusies

Nadere informatie

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker

Stellingen panel 1. Titel Stellingen. Spreker Stellingen panel 1 Stellingen Panel 1 : inplanting, hinterlandverbindingen en arbeid A. Inplanting 1. Ligging shortsea hub moet vlakbij deepsea terminal omwille van de feederlading, die met pure intra

Nadere informatie

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL

NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL NEUTRALE OPLOSSING, GEMEENSCHAPPELIJK VOORDEEL BARGE SERVICE CENTER HAALBAAR, BETAALBAAR EN STARTKLAAR VAN DRIE NAAR VIJF CONTAINERTERMINALS In 2014 versnippert de containerstroom in de Rotterdamse haven

Nadere informatie

BINNENVAART HANDLEIDING

BINNENVAART HANDLEIDING BINNENVAART HANDLEIDING juni 2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...03 2. HAVENNUMMERS...03 3. AFVALSTOFFENBESLUIT BINNENVAART...03 4. AANMELDEN VOOR BELADEN...04 5. AFMEREN VOOR BELADEN...05 6. BELADEN...06

Nadere informatie

Basisdocument Containerbinnenvaart. Rotterdam, juni 2003

Basisdocument Containerbinnenvaart. Rotterdam, juni 2003 Basisdocument Containerbinnenvaart Rotterdam, juni 2003 Basisdocument Containerbinnenvaart 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 ACHTERGROND...3 1.3 PROBLEMATIEK...4 1.4 ONDERZOEKSDOELSTELLING...5

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Worldlinksysteem

Gebruikershandleiding Worldlinksysteem Worldlinksysteem Versie RN-2008.10.10.003 Inhoudsopgave: Onderwerp: Pagina: Inloggen, gebruikersnaam en wachtwoord... 02 Order overzichtsscherm. 03 Nieuwe order opgeven 03 Printen diverse stickers, vrachtbrieven

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Handeling Tarieven 2011. van de officiële logistieke dienstverlener van Amsterdam RAI

Handeling Tarieven 2011. van de officiële logistieke dienstverlener van Amsterdam RAI Handeling Tarieven 2011 van de officiële logistieke dienstverlener van Amsterdam RAI 1 Officiële logistieke dienstverlener Amsterdam RAI: DB SCHENKER International B.V. Europaplein 2-22 / P9 NL - 1078

Nadere informatie

Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart

Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart Project Uitvoering Wachtplaatsenbeleid binnenvaart Betty de Keizer, Nautische Sector/ afdeling Beleid 7 oktober 2009, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Inhoud presentatie

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

RESOLUTIE VAN ALFAPORT ANTWERPEN VAN 3 SEPTEMBER 2010 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE VRIJGAVE VAN CONTAINERS IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

RESOLUTIE VAN ALFAPORT ANTWERPEN VAN 3 SEPTEMBER 2010 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE VRIJGAVE VAN CONTAINERS IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN RESOLUTIE VAN ALFAPORT ANTWERPEN VAN 3 SEPTEMBER 2010 BETREFFENDE DE ELEKTRONISCHE VRIJGAVE VAN CONTAINERS IN DE HAVEN VAN ANTWERPEN Artikel 1. Goedkeuring van Modelconvenanten Worden goedgekeurd: 1 het

Nadere informatie

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar

Back-up procedure. Melding Schip Haven van Rotterdam. Bezoek Schip. Contact. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar 4 Melding Schip Haven van Rotterdam System Interface Web Interface De procedure is generiek. Het Port Community System (PCS) is niet beschikbaar Hoe te handelen tijdens de storing? U dient zelf te controleren

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a)

ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms Snel en eenvoudig online douane uitvoerdocumenten maken (EX-a, EU-a en CO-a) ecustoms ecustoms is een douane formaliteiten portaal. Ontwikkeld en beheerd door EasyProgram B.V. Middels ecustoms

Nadere informatie

Handleiding online order entry van Gebr. Van Veldhuizen Transport BV.

Handleiding online order entry van Gebr. Van Veldhuizen Transport BV. Handleiding online order entry van Gebr. Van Veldhuizen Transport BV. Via onze website www.vanveldhuizentransport.nl kunt u onder het icoon online order entry inloggen in ons systeem. U krijgt dan onderstaand

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS

Demo applicatie. Functionele Beschrijving SPITS Demo applicatie Aantonen functioneren LogiFlor systematiek Functionele Beschrijving SPITS Standaardisatie Project Informatievoorziening Transport Sierteelt onderwerp: Functionele beschrijving Demo applicatie

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN BLN-Koninklijke Schuttevaer start ledengroep containervaart Deze nieuwsbrief van BLN heeft als thema Containervervoer. BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft een nieuwe ledengroep

Nadere informatie

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010

Welkom. Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Welkom Supply Chain Projecten The Greenery 2010 Harry Geelen Business Consultant EDI The Greenery Voorzitter Wg Standaardisatie FrugICOm Wat doet de Wg Standaardisatie Wg. standaardisatie definieert de

Nadere informatie

Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding

Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding Datum: 16-06-2014 Versie 1.0 Pagina: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Dagoverzicht 18 Browser 3 Dagoverzicht Printen verzendetiketten 20 Inloggen 3 Dagoverzicht

Nadere informatie

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk?

Wat is er geregeld rond het transport van vuurwerk? Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu van vuurwerk? Vraag van vuurwerk? Stilstaan tijdens transport Parkeren voertuig met vuurwerk Transport Laden en lossen Herkenning voertuig Classificatie

Nadere informatie

vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie

vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie KWALITEITSZORGSYSTEEM VOOR HET VERVOER Administratief en organisatorisch luik van de traceerbaarheidsprocedure van de vzw Grondbank. V080315 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven

Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven + verschillende functies en jobs in een haven Cijfers over de haven? Kan je spelen met de cijfers van de haven van Antwerpen? Bekijk de volgende documenten en ook het brochuurtje

Nadere informatie

BESCHRIJVING ORGANISATIE, INNAMEPROCEDURES EN ADMINISTRATIE

BESCHRIJVING ORGANISATIE, INNAMEPROCEDURES EN ADMINISTRATIE Projectdocument Datum 22 maart 2016 Auteur Ing. Th.J.M. Brienen Projectnummer 8.5091 Betreft Beschrijving organisatie, innameprocedures en administratie OOC Terminals BV locatie T2 aan de Merwedestraat

Nadere informatie