Inleiding Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves... 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 3. 1. Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves... 5"

Transcriptie

1

2 Inhoud Inleiding Drijfveren theorie... 4 Clare W. Graves Methode, test en software... 6 Drijfverenprofiel... 7 Vertalingen... 8 Management Drives software Toepassingen Management Drives Toepassing voor uw organisatie Voorbeeld Cultuurtraject: 6-stappenmodel Toepassing voor uw team Voorbeeld van een team workshop Toepassing voor uw werknemer Coaching Communicatie Sales Opleidingen en ondersteuning Onze organisatie

3 Inleiding Management Drives is een beproefde tool die bij uiteenlopende organisaties buitenland toegepast wordt. in binnen- en Wat Management Drives een geliefd instrument maakt is de grote mate van herkenbaarheid van het drijfverenprofiel, zowel op individueel- als op groepsniveau. De korte vragenlijst die verassend veel meer oplevert dan op het eerste gezicht lijkt. En bovenal de praktische toepasbaarheid van het instrument voor de ontwikkeling en effectiviteit van individuen, groepen en organisaties. Waar andere drijfverentools vaak blijven hangen in de analyse van profielen, staat Management Drives zich erop voor juist dan te beginnen. De praktische toepassingen na de analyse is wat de aanpak van Management Drives kenmerkt. Omdat juist de vertaling van theorie waardevol is in uw praktijk, leest u in deze handleiding wat het instrument voor uw organisatie kan betekenen. En op welke manier het instrument te gebruiken in uw organisatie. Management Drives

4 1. Drijfveren theorie Ieder mens heeft talenten, intelligentie, sociale vermogens en vaardigheden. De één is wat slimmer, de andere handiger, weer een ander meer sociaal vaardig. Management Drives helpt een antwoord te vinden op de vraag waarom de talenten en vermogens van een persoon wel of niet uit de verf komen. Het is een goede start als iemand een goed CV heeft en uitstekende assessmentresultaten behaalt. Maar als u met hem gaat samenwerken, wat gaat hij dan daadwerkelijk dóén? En wat betekent dat voor de groep waar iemand deel van uitmaakt? Management Drives helpt de drijfveren van mensen, groepen en organisaties te duiden. Drijfveren vormen de schakel tussen wat u kunt (of denkt te kunnen) en wat u werkelijk gaat doen. Drijfveren geven zo richting aan uw vermogens, maar zeggen niets over de kwaliteit ervan. Wij onderscheiden de volgende zes drijfveren: Mensen worden gedreven door een unieke combinatie van drijfveren. Enerzijds zijn bepaalde drijfveren aantrekkelijk voor ons, anderzijds verwerpen we trekjes van drijfveren. Een Oranje gedreven account manager zal van mening zijn dat regels flexibel moeten worden gehanteerd, terwijl zijn collega van de BackOffice van mening zal zijn dat (Blauw) regels zonder uitzondering voor iedereen en altijd gelden. Als de accountmanager Blauw verwerpt, dan zal de poging van zijn collega om volgens de regels te werken irritatie oproepen. De combinatie van aantrekkelijke en verwerpelijke drijfveren is voor ieder persoon, groep en organisatie zo uniek als een vingerafdruk. 4

5 Clare W. Graves De drijfveren werden in het midden van de vorige eeuw in kaart gebracht door de Amerikaanse psycholoog dr. Clare W. Graves. Hij vroeg mensen, in de leeftijd van 18 tot 61 jaar, naar hun perceptie van een psychologisch volwassen mens. Al snel bleek dat alle antwoorden konden worden ondergebracht in een zeer beperkt aantal categorieën. Uit dit uitgebreide en elegante onderzoek formuleerde dr. Graves onder meer de drijfveren. Don Beck en Chris Cowan werkten het gedachtegoed van dr. Graves verder uit in hun boek Spiral Dynamics. Stephan van der Vat en Cor Keijser hebben het gedachtegoed van Graves en zijn toepassingen uitgewerkt in hun boek Drijfveren in de praktijk. 5

6 2. Methode, test en software De Management Drives gereedschappen, zijn een middel om congruentie te bereiken: de juiste mensen, met de juiste taak, op de juiste manier (van leidinggeven), in de juiste omgeving. Voor een taak zijn specifieke gedragingen nodig die door bepaalde drijfveren makkelijker en sneller worden opgepakt dan door anderen. Denk bijvoorbeeld aan het contrast tussen een R&D taak (Geel/Oranje) in een telecom onderneming en een administratieve taak bij de overheid (Blauw). De voorkeuren voor manieren van werken en omgeving kunnen ook sterk verschillen. Als de juiste mix wordt bereikt, dan kunnen, mogen en willen mensen positieve uiting geven aan hun drijfveren. Ze gaan zich positief gedragen en hun talenten en vermogens ten volle inzetten. Management Drives kan hiertoe op drie niveaus in de organisatie worden ingezet: Individueel: zelfkennis, coaching, communicatie, gedrag Groepen: teamdiagnose, teambuilding, teamontwerp, coaching Organisatie: cultuurdiagnose, cultuurtrajecten, organisatieontwikkeling Naast deze organisatorische invalshoeken, richt Management Drives zich op de volgende vakgebieden: leiderschap, coaching, projectmanagement en verandermanagement. In deze vakgebieden bieden wij opleidingen en ondersteuning voor HR adviseurs, trainers en consultants. 6

7 Drijfverenprofiel Aan de basis van dit alles ligt de Management Drives test. De testresultaten laten zien welke drijfveren voor iemand de hoofdrol spelen (logicapatroon), de sequentie van drijfveren die meestal wordt ingezet (logicavolgorde), de verwerpingen (verwerpingsscore) en een overzicht van welke drijfveren energie geven en kosten (energiebalans). Bij de testuitslag hoort een brochure, waarin ingegaan wordt op voorkeurshandelingen, manier van communiceren, herkenning van drijfveren bij anderen, denkstijl, tijdsbeleving, gerichtheid op de binnenkant van de organisatie of op het totaal, voorkeur voor abstract of concreet, managementstijl, ontwikkeling, volgorde van drijfveren en positief en negatief gedrag. Individueel profiel Logica & Verwerping De logica en verwerping laten zien wat mensen motiveert en hoe ze de wereld en de organisatie zien. De logicavolgorde is sterk voorspellend voor het gedrag van mensen; het laat zien in welke volgorde de drijfveren gehanteerd worden in waarnemen, denken en doen. De verwerping toont de negatieve gevoelens die mensen bij drijfveren of bepaalde organisatieculturen hebben. A/R-schaal Regelmatig treft u bij uzelf of anderen een moment van reflectie aan. Wat zijn we eigenlijk aan het doen, waar gaat het over? Wat is de zin van dit alles? Mensen die hoog op de A/R-schaal scoren 7

8 hebben deze reflectie constant. Voordat zij überhaupt in actie komen stellen zij zich de vraag of hetgeen waarmee zij geconfronteerd worden wel echt relevant of zinvol is. Zij relativeren datgene wat zij als oppervlakkig zien aan deze maatschappij, aan het werk, en willen werken vanuit een gevoel van relevantie. Energiebalans De energiebalans laat de balans zien tussen logica en verwerping. De plussen in de matrix laten drijfveren zien die energie geven; de minnen tonen de drijfveren die energie kosten. Door deze resultaten te 'lezen' kunnen we een hele reeks van gedragsaspecten benoemen en duiden, uiteenlopend van communicatiestijl en leiderschapsstijl tot tijdsbeleving en emotiepatronen. Drijfveren van groepen De individuele resultaten kunnen worden samengenomen tot een groepsprofiel. De testresultaten geven een betrouwbaar beeld van: individuele drijfveren, spanningen en energiebalansen, de communicatie tussen personen en de combinatie van managers en staf. Door groepsprofielen samen te brengen in een organogram kan ook een hele organisatie eenvoudig in kaart worden gebracht. Deze resultaten vertellen ons meer over de cultuur van de organisatie, hoe beslissingen worden gemaakt, hoe taken binnen een groep worden uitgevoerd en waar spanningen in de organisatie kunnen optreden. De groep herkent zijn dominante drijfveren, de spanningen en discussies binnen de groep en de wijze waarop men dagelijks met elkaar omgaat. Vertalingen De MD test wordt in meer dan 30 landen afgenomen, en is momenteel beschikbaar in twaalf talen; Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Pools, Hongaars, Zweeds, Fins, Russisch en Roemeens. Testen die gemaakt zijn in verschillende talen kunnen gezamenlijk worden verwerkt en vergeleken. 8

9 Management Drives software MD werkt met een vragenlijst die afgenomen wordt via internet. Het beantwoorden van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. De uitkomst van de vragenlijst kan worden getoond via speciaal daarvoor ontwikkelde software. Deze software wordt beschikbaar gesteld aan de gecertificeerde partner nadat deze de Certificatie Opleiding Individuele Profielen met goed gevolg heeft afgesloten. Met de software kan MD meteen in de praktijk worden toegepast. De software biedt de mogelijkheid om mensen uit te nodigen de test te maken. Dit gebeurt middels een internetlink. Zodra de test door de deelnemer is gemaakt kan deze worden getoond middels de op maat gemaakte software. We onderscheiden een independent, een corporate en een country testfaciliteit. De testomgevingen lopen via internet zodat men op elk moment van de dag en op elke computer kan inloggen. Independent Gecertificeerden die een beperkt aantal testen per jaar denken af te zetten schaffen een independent aan. Met deze faciliteit betaalt u achteraf per maand de gemaakte testen. U kunt zelfstandig de testen uitgeven en verwerken. De aanschafprijs van deze faciliteit is opgenomen in het opleidingsprogramma Individuele Profielen. Corporate Eindgebruikers en gecertificeerden, die meer dan 150 testen gaan gebruiken, raden wij aan een corporate aan te schaffen. Met deze faciliteit schaft u tegen een aanzienlijk lager tarief de testen aan. U betaalt vooraf per bundel van 100 testen. Testen in een gekochte bundel hebben een onbeperkte houdbaarheid. Daarnaast bevat het beheersysteem extra functionaliteit ten opzichte van een independent. Country De country testfaciliteit is bedoeld voor landenorganisaties. In ons internationale netwerk biedt deze faciliteit de mogelijkheid om zelfstandig independent en corporate faciliteiten aan te maken. Management Drives komt graag in contact met partijen, die met MD als ondernemer, een leidende rol willen spelen in de landen waar wij nog niet vertegenwoordigd zijn. Onze software is medio 2010 geheel vernieuwd, waarbij vooral op functionaliteit veel verbeteringen zijn doorgevoerd. 9

10 3. Toepassingen Management Drives Management Drives geeft als een van de weinige meetinstrumenten in zijn soort de mogelijkheid om een vertaling van drijfveren en gedrag te maken van individu naar team en zelfs naar organisatie. De tool wordt dan ook toegepast bij vele vraagstukken. Hieronder sommen wij een aantal opties voor u op: 10

11 Toepassing voor uw organisatie Het congruentie principe staat bij organisatieontwikkeling centraal: de juiste mensen, met een passende taak, ondersteund door passende werkwijzen, cultuur en leiderschap. Een gezonde organisatie heeft congruente onderdelen waarbinnen positief gehandeld wordt. Om tot congruentie te komen, richt Management Drives zich op de zachte factoren cultuur en drijfveren. Leidinggevenden worstelen vaak met deze factoren, omdat ze een eigen leven lijken te leiden. Cultuur overkomt je meer dan dat je het creëert, is een veel gehoorde misvatting. Management Drives maakt het mogelijk drijfveren snel te meten en cultuur meet- en stuurbaar te maken. De bij individuen gemeten drijfveren worden samengenomen tot een weerspiegeling van de groepsdrijfveren. Aangevuld met metingen van specifieke cultuurverschijnselen wordt een glashelder en overzichtelijk beeld gegeven van de cultuur. Zo is het eenvoudig om de zachte factoren te benoemen, meten en beïnvloeden. Hetzelfde principe kan ook op grotere schaal worden toegepast, waardoor een beeld ontstaat van een hele organisatie of een organisatieonderdeel. Organisatie ontwikkeling op basis van MD omvat de volgende stappen: Cultuurdiagnose: door middel van metingen met de MD test en uitvragen van actuele cultuurverschijnselen, wordt de cultuur, van een team of afdeling, in kaart gebracht. Daarbij komen kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelpunten aan het licht; Cultuurtrajecten: de gewenste verandering krijgen, aan de hand van het 6-stappenmodel, praktische invulling; Organisatie ontwikkeling: de cultuur van een organisatie wordt bewust ontworpen en gecreëerd door leiderschapstrainingen, coaching, verander- en projectmanagement. In mijn ervaring is het in elke grote internationale organisatie een uitdaging om een ambitieuze strategie tot uitvoering te brengen. Ik heb Management Drives in verschillende situaties gebruikt, zowel in Europa als bij Emerging Markets, om effectieve topteams te creëren. Dit heeft gezorgd voor sterkere samenwerking, het sneller oplossen van conflicten en uiteindelijk een betere uitvoering in de bedrijven die ik heb geleid. Anders Moberg, voormalig CEO van Ikea, Ahold en MAF Group Dubai 11

12 Voorbeeld Cultuurtraject: 6-stappenmodel In Management Drives cultuurtrajecten worden zes stappen doorlopen die, afhankelijk van de drijfveren in de organisatie en de cultuurdiagnose, meer of minder nadruk krijgen. Hieronder een opsomming van deze zes stappen: Ontwerpstappen: 1 Missie en Visie: De (existentiële) basis van uw organisatie wordt gevormd door de Missie en Visie. Als de missie van uw organisatie niet op orde is, dan komt het vooral aan op de spontane klik die mensen met elkaar hebben. Of niet, en dan lijkt niets vanzelf te gaan. De Missie beschrijft waar u voor staat, de Visie waar u voor gaat. 2 Strategie en Focus: Deze stap bepaalt wat u neer wilt zetten als organisatie. Welke focus durft u te kiezen en met welke strategie gaat u werken aan de realisatie van de Visie vanuit de Missie? 3 Mens en Structuur: De organisatiekant vraagt de meeste aandacht van de leidinggevenden. Het is echter ook de kant die het minst de actieve aandacht krijgt. Hier wordt de leidinggevende vaak geleefd door de waan van de dag. In deze stap wordt er onverdeelde aandacht gevraagd voor mensen en structuren. Gedragsstappen: 4 Afstemming en Uitvoering: de afstemming in een organisatie gaat via heldere afspraken en het verhaal en de mensen achter die afspraken. Hoe logisch het ook is dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben, je wordt pas een team als je oog hebt voor de ander en hulp aanbiedt. Deze stap gaat over de balans tussen zakelijkheid en menselijkheid. 5 Eigen rol en confrontatie: van iedere deelnemer aan de organisatie, mag gevraagd worden wat zijn rol is in de cultuur en gedragingen in de organisatie. Hoe zorgt hij voor positieve energie? Maar ook: hoe zorgt hij voor negatieve energie? Hoe spreken de mensen elkaar aan? Deze stap gaat over de confrontatie met je eigen rol in de organisatie. 6 Bezinning en reflectie: deze stap gaat over een periodieke bezinning en reflectie op elkaars gedrag en de ontwikkeling van de organisatiecultuur. Geen gegoochel met de Missie en Visie, maar dichtbij de individuen. Wat heb jij gezien bij je collega s dat je is bevallen? Waar baal je van? Hoe zit dat als je naar jezelf kijkt? De gewenste culturele veranderingen, die uit de cultuurdiagnose voortkomen, worden stap voor stap werkelijkheid gemaakt. De zakelijke doelen van de organisatie worden parallel in dezelfde stappen ontworpen en geïmplementeerd. 12

13 Toepassing voor uw team Niet elke groep individuen is een team. Middels teamdesign workshop kijken wij naar de opdracht van het team en geven wij praktische handvaten om het beste uit de drijfveren van de deelnemers te halen. Teamcoaching zorgt er daarbij voor dat het team ook daadwerkelijk het nieuwe gewenste gedrag verankert in zijn werkzaamheden en onderlinge samenwerking. Voorbeeld van een team workshop Stap 1: De cultuurmeting Gestart wordt met het gezamenlijk beantwoorden van een aantal vragen, dat een (meestal latent en onuitgesproken) gedeeld besef laat zien van de cultuur van het team. Een cultuurbesef dat overigens regelmatig haaks staat op de eigen drijfveren. De antwoorden worden weergegeven in de Waardenmatrix, een model dat de culturele balans van uw organisatie zichtbaar maakt. Iedere organisatie moet balans tussen haar drijfveren creëren, passend bij de aard van de organisatie. Wanneer die balans verstoord is, treden problemen op. Zo kan het heel goed zijn dat Blauwe drijfveren (structuur, zekerheden) zó zeer domineren, dat durf, ondernemerschap en strategisch denken onvoldoende ruimte krijgen, of dat Oranje drijfveren (ondernemerschap, resultaatgerichtheid) de broodnodige structuur in de organisatie verstoren. De verklaring van dergelijke situaties wordt moeiteloos gevonden in de aanwezige drijfveren, die ook de sleutel vormen voor oplossingen. Cultuur wordt heel concreet en grijpbaar met behulp van de Waardenmatrix. Voor iedere gewenste verandering kunnen we realistische interventies aanbieden, die passen bij de gemeten drijfveren in uw organisatie. 13

14 Stap 2: Toelichting van de profielen Na het invullen van de Waardenmatrix wordt ingegaan op de individuele MD profielen en de verschillende groepsprofielen. Zoals hierboven gesteld: de oorzaak van de culturele onbalans en de potentiële kansen ter verbetering van die cultuur zijn gelegen in de drijfveren van de mensen die er werken. Stap 3: Vaststellen van de culturele ontwikkelrichting en de ontwikkeldoelen In deze stap worden mogelijke ontwikkelrichtingen gepresenteerd aan de hand van de cultuurmeting en het teamprofiel. Overdrijvingen en blinde vlekken worden daarbij geduid en gecorrigeerd. De resulterende ontwikkelrichtingen zijn strategisch: dat wil zeggen dat ze richting geven in termen van drijfveren. Een voorbeeld is: Minder Groen Meer Rood Meer Blauw De ontwikkelrichting wordt vervolgens vertaald naar tactische ontwikkeldoelen. Een voorbeeld is: Minder Groen: minder overleg, minder consensus en minder anonimiseren Meer Rood: krachtiger besluitvorming en handhaving, meer tempo maken Meer Blauw: meer helderheid over taken, meer zaken echt afmaken Tot slot worden deze doelen vertaald naar dagelijkse gedragingen en acties en de borging daarvan. Het is daarbij essentieel zo concreet mogelijk te zijn in het benoemen van de gedragingen die al dan niet meer gewenst zijn om vervolgens de rol van de leiding hierop te richten 14

15 Toepassing voor uw werknemer Management Drives leert u drijfveren te herkennen en te erkennen. In de eerste plaats die van uzelf. Daarna ook die van de mensen in uw werkomgeving. Bewustzijn is de eerste stap in de eigen ontwikkeling van gedrag. U wordt zich meer bewust van uw eigen gedrag en het effect daarvan op uw omgeving. Binnen teams krijgt u beter inzicht in wat de teamleden drijft, welke vorm van communiceren het beste zal werken en wat u als manager of collega kan doen om de andere teamleden op de toppen van hun kunnen te laten presteren. Daarnaast zijn er tal van praktische toepassingsgebieden, waarvan wij er hieronder een aantal bespreken. Coaching Een Management Drives profiel geeft je een totaal nieuwe kijk op jezelf. De uitkomsten zijn veelal niet onbekend, maar Management Drives reikt een taal aan waarmee het helder en duidelijk kan worden verwoord. Zaken die soms moeilijk onder woorden zijn te brengen worden ineens duidelijk. Het is het begin van het werken aan jezelf. Daarbij gaan wij uit van de kracht van de persoon. Probeer niet om de drijfveren die je mist te ontwikkelen. Je bent wie je bent. Wel kun je werken aan de volwassenheid van je drijfveren en de manier waarop je met je verwerpingen omgaat. Ook is het mogelijk om gedrag te ontwikkelen, maar altijd gemotiveerd vanuit de eigen drijfveren. Leer om te gaan met je eigen drijfveren. Communicatie Mensen communiceren met elkaar in de hoogst gemeenschappelijke drijfveer. De drijfveren leveren ook vaak spanning op met elkaar. Door de drijfveren van de ander te weten, kunt u een goede inschatting maken hoe de boodschap die u verzendt wordt ontvangen. Het is niet de zender, maar de ontvanger die bepaalt hoe effectief er wordt gecommuniceerd. Drijfveren spelen daarin een zeer belangrijke rol. Vertel 'wij gaan iets nieuws doen' tegen een Geel persoon en hij veert op en gaat geïnspireerd aan de slag. Iemand met een dominant Blauwe drijfveer zal zich bij dezelfde opmerking afvragen wat hij dan al die jaren verkeerd heeft gedaan. Inzicht in elkaars drijfveren maakt zaken bespreekbaar en geeft betekenis aan elkaars reactie op bepaalde situaties, waardoor de angel vaak uit het mogelijke conflict wordt getrokken. Sales Tijdens het verkoopproces gaat het vaak om de klik factor. De klik zit hem vaak in de relatie tussen de drijfveren. Een Oranje-Gele verkoper zal geneigd zijn om zijn fantastische voorstel nogmaals uit te gaan leggen aan zijn Blauwe klant. Die is echter alleen maar geïnteresseerd in een helder, duidelijk en realistisch actieplan. Leuk verhaal, maar wat gaan jullie nou eigenlijk doen, laat mij dat eens concreet zien. In ons Sales en MD programma laten wij de verkoper kennismaken met MD, geven wij de verkoper zelfinzicht en geven wij tips en tricks waar de eigen valkuilen zitten en hoe om te gaan met de drijfveren van klanten. Zo kan een verkoper succesvoller opereren en een betere relatie, die is gebaseerd op de behoeften van de klant, opbouwen met de klant. Uiteindelijk leidt dit tot meer omzet op korte, maar met name lange termijn. Deze bewezen aanpak wordt veel gebruikt in de B2B omgevingen. 15

16 4. Opleidingen en ondersteuning. Opleiding De opleidingen die Management Drives u aanbiedt, zijn erop gericht uw bestaande praktijk te verrijken met het Management Drives gedachtegoed en gereedschappen. De certificatietrainingen zijn gericht op het aanleren van de basis van Management Drives: interpreteren van individuele- en groepsprofielen en kiezen van de juiste interventies. De expertclass IP voegt waarde toe voor coaches of managers die MD in hun bestaande aanpak willen integreren. De Leiderschapstraining is voor leidinggevenden, die op een praktische hands-on manier Management Drives willen toepassen in hun actuele situatie. De projectmanagement training reikt u de gereedschappen aan om ook de cultuur in een projectorganisatie goed in te schatten en waar mogelijk bij te sturen. Ondersteuning na de opleiding Voor uw en ons succes is het belangrijk dat u Management Drives op de juiste manier kan inzetten. Onze dienstverlening stopt dan ook niet na de opleiding. Onze consultants denken graag met u mee over de wijze van toepassing in uw organisatie. Bijvoorbeeld door samen met en uw trainers / adviseurs een traject op maat te ontwikkelen of het voorbereiden van een workshop. Deze dienstverlening is inbegrepen bij de opleiding. Wij brengen hiervoor geen extra kosten in rekening. 16

17 5. Onze organisatie Het is de missie van Management Drives om de kennis en toepassingen van de zes drijfveren uit de Waardenmatrix te vergroten en te verspreiden met als doel bij te dragen aan de wellness van organisaties, teams en individuen. Dit betekent dat wij organisaties en professionals faciliteren bij het toepassen van drijfveren in hun praktijk. Management Drives ambieert hét toonaangevende expertisecentrum te zijn voor het meetbaar en beheersbaar maken van zachte factoren binnen organisaties. Dit doen wij door praktische toepassing van drijfveren op management- en organisatiethema's. De rol van MD als expertisecentrum is vierledig: Ontwikkelen van nieuwe kennis en trajecten rond de toepassing van drijfveren Opleiden van professionals en het bouwen van de MD Community Bewerken van de markten waarin die professionals werkzaam zijn Faciliteren van professionals bij de toepassing van de drijfveren in de praktijk Kerncompetentie van Management Drives is het in kaart brengen van de drijfveren van individuen, teams en organisaties. Wij maken zachte factoren zichtbaar en hanteerbaar. Onze consultants helpen bij het vormgeven van organisatie- of cultuurontwikkeling. Ook zijn we gespecialiseerd in teamontwikkeling, coaching en leiderschap. Dit alles gebaseerd op onze eigen test; de Management Drives vragenlijst. Wij hebben er bewust voor gekozen klein te blijven. Dit maakt onze rol ook glashelder: wij willen onze partners en klanten in staat stellen onze producten en diensten zelfstandig in te zetten. Onze klanten variëren dan ook van grote internationale bedrijven en landelijke overheden tot ZZP-ers die Management Drives gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Jaarlijks leiden we gemiddeld 250 mensen op in het gebruik van onze tool; dit zijn onze partners. Samen met deze partners delen we ervaringen en inzichten, zodat ons product steeds verbeterd en vernieuwd wordt. 17

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

De beste teams zijn kleurrijk

De beste teams zijn kleurrijk &it Management competenties thema >>>Quickscan managementstijlen voorkeuren verwerpingen samenstelling team juiste balans De beste teams zijn kleurrijk Business & IT alignment is nog immer een belangrijk

Nadere informatie

Verbeter de performance vanuit de kracht van uw mensen

Verbeter de performance vanuit de kracht van uw mensen Verbeter de performance vanuit de kracht van uw mensen welkom Onze filosofie... 1 Management Drives als gezonde partner... 3 Businesslines en klanten... 5 Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren...

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

8 Managementvaardigheden en competenties

8 Managementvaardigheden en competenties 8 Managementvaardigheden en competenties Communicatie Samenwerking Linda Hamer en Barry Derksen kennis van de organisatie door ICT kennis van ICT door de organisatie in en over organisaties heen educatie

Nadere informatie

Denkt udat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet.

Denkt udat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. Denkt udat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. 1 WAT ISMANAGEMENT DRIVES? DE MANAGEMENT DRIVES TEST Management Drives (MD) is een unieke methode om naar organisaties tekijken. MD laat uheel

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Haal het beste uit uw team Hoe inzicht in drijfveren leidt tot betere resultaten

Haal het beste uit uw team Hoe inzicht in drijfveren leidt tot betere resultaten Profile Dynamics Haal het beste uit uw team Hoe inzicht in drijfveren leidt tot betere resultaten Teamoptimalisatie is iets van alle tijden. Juist in ederland, een land met een sterke kenniseconomie, is

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

De ideale leider bestaat niet! Hoe inzicht in drijfveren uw leiderschap kan helpen verbeteren

De ideale leider bestaat niet! Hoe inzicht in drijfveren uw leiderschap kan helpen verbeteren Profile Dynamics De ideale leider bestaat niet! Hoe inzicht in drijfveren uw leiderschap kan helpen verbeteren Hoe doe ik het goed? Dat vraagt menig leidinggevende zich op dit moment af. Hoe kunnen we

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart 3.0

Marketing vanuit je hart 3.0 Wegwijzer naar een Welvarend bedrijf Marketing vanuit je hart 3.0 Voor zelfstandige ondernemers die hun droom willen realiseren Ingrid Langen Dit e-boek mag je delen en/of publiceren mits je mij als bron

Nadere informatie

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid

De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid. Handleiding Workshop inzetbaarheid Handleiding Workshop inzetbaarheid Qidos B.V. 2009 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inzetbaarheid... 5 De zes bouwstenen van inzetbaarheid...5 Toelichting van de bouwstenen...6 2. De rol van leidinggevenden

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie