De Ondernemende Commissaris Testlounge.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Ondernemende Commissaris Testlounge."

Transcriptie

1 u zelf. uw team. uw bedrijf. De Ondernemende Commissaris Testlounge. Goed bestuur: het fundament onder goed ondernemerschap. GOED bestuur gaat over mensen. 1

2 mensen. In onze testlounge vindt u gevalideerde testen die u helpen om te reflecteren, nieuwe inzichten te krijgen en te ontwikkelen. - Uzelf (uw leiderschaps en gedragsstijl, uw talenten) - Uw team (samenstelling, effectiviteit en samenwerking) - Uw organisatie (cultuur en drijfveren) En zo te bouwen aan het menselijk kapitaal van goed bestuur. Alle testen zijn online te maken, stuur een mail naar We nemen contact met u op en u krijgt een inlogcode. Onze goed bestuur scan is op dit moment in ontwikkeling en wordt gevalideerd. Wij houden u op de hoogte! Een aantal testen bieden we alleen aan samen met een individueel- of teamgesprek om optimaal rendement uit de (test)resultaten te halen. Hierin besteden we ook ruim aandacht aan de belangrijkste uitdagingen in uw omgeving en de eisen die deze stellen: aan u zelf, uw team en uw bedrijf. U kunt meteen aan de slag! 2

3 Leiding en Management: Quinn managementrollen. Talent en vaardigheden. 360 graden feedback. Gedrag en persoonlijkheid: DISC. mensen. u zelf. Deze testen geven op verschillende aanvullende manieren inzicht in uw persoonlijke profiel en ontwikkeling. Door middel van persoonlijk advies bekijken we met u de relatie met de ontwikkeling van uw bedrijf. 3

4 Testlounge. Leiding en Management: Quinn managementrollen. Quinn managementrollen De theorie van Robert Quinn is een uitwerking van de opvattingen van Ichak Adizes over de verschillende ontwikkelfases van een bedrijf. Het rollenmodel van Quinn omvat 8 managementrollen en worden geplaatst in een model waarin de volgende dimensies zijn verwerkt: - interne beheersbaarheid versus externe positionering - stabiliteit versus flexibiliteit - mensgericht versus resultaatgericht - beheersgericht versus verandergericht Samen vormen deze dimensies vier kwadranten met elk een eigen verzameling indicatoren voor de effectiviteit van de organisatie. Te weten mensgerichte cultuur, verandergericht, resultaatgericht en beheersgerichte cultuur. Quinn is van mening dat een sterke manager goed in staat is om alle acht rollen te combineren en ze op het juiste moment kan toepassen afhankelijk van de interne en externe omstandigheden van de organisatie. Hoe beter een ondernemer of manager dit beheerst, des te meer waarde zal hij of zij de toevoegen aan het bedrijf. Zo groeit u mee met uw bedrijf! 4

5 Testlounge. Talent en vaardigheden. 360 graden feedback. 360 Feedback De 360 graden feedbackmethode is een proces van gestructureerd verzamelen, verwerken en bespreken van feedback vanuit meerdere perspectieven ten behoeve van het verbeteren en beoordelen van leidinggevenden, teamleden en teams als geheel. Doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie. Deze methodiek vormt een goede aanvulling op (of vervanging van) de traditionele beoordeling/evaluatie en kan tot verrassende nieuwe inzichten leiden. U verdiept uw zelfinzicht door nieuwe perspectieven en geeft zo een impuls aan uw persoonlijke ontwikkeling. U krijgt zicht op uw blinde vlekken en ook op uw kwaliteiten. Dit instrument is volledig vrij in te richten naar gelang van uw specifieke behoefte. 5

6 Testlounge. Gedrag en persoonlijkheid: DISC. Deze test komt beschikbaar per medio

7 Team(samenwerking): EDGE. Team(samenwerking): Lencioni. Team(rollen): Belbin. mensen. uw team. Deze testen geven op verschillende aanvullende manieren inzicht in het functioneren en de samenstelling van uw team. Door middel van persoonlijk advies bekijken we met u de relatie met de ontwikkeling van uw bedrijf. Deze tests kunnen onderdeel zijn van een periodieke evaluatie van uw team en/of RvA/RvC. Hiervoor hebben wij een aanvullende aanpak. 7

8 Testlounge. Team(rollen): Belbin. Een team is niet een willekeurig stel mensen met verschillende functies, maar een groep mensen met ieder een eigen rol die voor de andere teamleden duidelijk is. Teamleden zoeken bewust bepaalde rollen op en zij functioneren optimaal in de rol die hun van nature het beste ligt. Als de mensen in een team de juiste rollen hebben, versterken ze elkaar en is de kans veel groter, dat ze goed werk leveren. Maar de verkeerde combinatie van teamrollen kan zelfs het slechtste uit de beste mensen halen. De teamrol test biedt een gestructureerde manier om naar succesvolle teamsamenstelling te kijken. In dit model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaars presteren versterken of juist afzwakken. De test is gebaseerd op de studies van Meredith Belbin. Het is essentieel om hierbij tevens te kijken naar de belangrijkste uitdagingen waarvoor uw team gesteld wordt. Zo kunt u kijken of uw team optimaal is samengesteld om deze uitdagingen aan te gaan. Iedere ondernemer weet hoe belangrijk een team is voor succes. Te belangrijk om aan het toeval over te laten! 8

9 Testlounge. Team(samenwerking): Lencioni. De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni, directeur van de Table Group, gespecialiseerd in het begeleiden van managementteams en duurzame organisatieontwikkeling, bestaat teamwerk uit 5 pijlers. De 5 pijlers zijn: -Vertrouwen -Openheid -Betrokkenheid -Verantwoordelijkheid -Resultaatgerichtheid Deze rapportage geeft inzicht in hoe u heeft gescoord op de 5 teampijlers, zowel voor de huidige als voor de gewenste situatie. Op basis van de scores geeft het rapport een interpretatie van de situatie (wat lijkt hier aan de hand te zijn). Per situatie zijn acties geformuleerd ter verbetering. Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden stevig bijdragen aan de discussies, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Het is dan een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en het sturen op het realiseren van de collectieve doelen. De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent al een gevaar voor het goed functioneren van een team. 9

10 Testlounge. Team(samenwerking): EDGE. EDGE Het EDGE model is gebaseerd op diverse theorieën uit de literatuur over teams. Er is met name gebruik gemaakt van het gedachtegoed van Katzenbach, Adizes, Quinn en Cameron. U verdiept en objectiveert uw inzicht in de kenmerken die de effectiviteit van teams bepalen. En heeft zo een handvat om zaken te analyseren en te verbeteren, samen met betrokkenen. In de praktijk toegepast Naast het houden van interviews met de betrokkenen, de teamleden zelf en hun interne en externe opdrachtgevers/klanten, is Edge ingezet om een foto te maken van hoe het team aankijkt tegen sterke en minder sterke thema s in het team. Er volgt een tweedaagse teamontwikkeling. Daarbij wordt de Edge ingezet als bespreekplaat voor hoe het team zichzelf scoort op diverse thema s. Alle zogenaamde harde issue s zoals doelen, taken, functies, verwachtingen klanten, systemen, e.d. blijken helder. Met name als het gaat om enkele zachtere thema s als elkaar aanspreken op zaken, informeren, overleg, tijdig bespreken opkomende conflicten etc. blijkt dat het team erg ontevreden is over zichzelf. Dit wordt uitvoering besproken en gerelateerd aan hun wens, de toekomstige situatie. Samen met de urgenties in het werk wordt een plan van aanpak gesmeed en concrete werkafspraken gemaakt. 10

11 Cultuur scan Quinn. Spiral dynamics en drijfveren. Deze testen geven op verschillende aanvullende manieren inzicht in de cultuur en de belangrijkste drijfveren van de medewerkers in uw bedrijf. mensen. uw bedrijf. Door middel van persoonlijk advies bekijken we met u de relatie met de ontwikkeling van uw bedrijf. Deze tests kunnen onderdeel zijn van uw jaarplan. Onze goed bestuur scan is op dit moment in ontwikkeling en wordt gevalideerd. Wij houden u op de hoogte! 11

12 Testlounge. Cultuur en organisatie: Cultuur scan Quinn. Quinn cultuurscan Voor het duiden van de cultuur binnen een bedrijf of een afdeling is onder andere op basis van de studies van Cameron, Quinn en Rohrbaugh de cultuurscan ontwikkeld. Zij brachten de belangrijkste indicatoren van effectieve organisaties op basis van analyse in kaart. Hieronder teruggebracht naar twee hoofddimensies: - stabiliteit en beheersbaarheid versus flexibiliteit en vrijheid van handelen - interne gerichtheid en integratie versus externe gerichtheid en differentiatie Deze beide dimensies vormen vier kwadranten met een typering voor de effectiviteit van de cultuur van een bedrijf: mensgerichte cultuur, verandergericht, resultaatgericht en beheers gerichte cultuur. Uit onderzoek komt naar voren dat de meeste organisaties een dominante culturele stijl ontwikkelen. Er zijn nauwelijks organisaties met maar één cultuurtype. Het gaat om de voor iedere organisatie juiste mix van de vier organisatieculturen. Er is dus geen ultieme 'beste' organisatiecultuur, alleen in een bepaalde context werkt de ene cultuur beter dan de andere. Het is dus vooral belangrijk om te kijken of de cultuur past bij uw omgeving en strategische ambities. En culture eats strategy for breakfast! Zo krijgt u inzicht in de aard en (positieve en negatieve) kracht van de cultuur in uw bedrijf. 12

13 Testlounge. Cultuur en organisatie: Spiral dynamics en drijfveren. DBR Drijfverenscan De DBR drijfverenscan is gebaseerd op het werk van de Amerikaan Graves, hoogleraar in de psychologie. Chris Cowan en Don Beck hebben zijn werk verder verdiept onder de naam Spiral Dynamics. Graves concludeerde uit zijn onderzoek dat mensen tot nu toe acht waardesystemen hebben ontwikkeld in reactie op specifieke problemen en uitdagingen. Een waardesysteem bestaat uit een samenhangend stelsel van waarden en overtuigingen en komt tot uiting in gedrag. Dit geeft inzicht in de voorspelbaarheid in (uw) gedrag wat heel nuttig is in het sturen op veranderingen. Het gaat daarbij om de menskant van veranderen. Graves stelde onder andere dat: waarden(-systemen) en drijfveren een fundamentele invloed hebben op hoe mensen en organisaties denken, voelen en handelen. Ook stelde hij dat er een logische evolutie bestaat in de ontwikkeling van de waardensystemen. Het is zinvol om inzicht te hebben in de vaak ongeschreven drijfveren van de mensen in uw bedrijf. Ze brengen samenhang en kracht. Passen ze bij de bedrijfsdoelen of bij de uitdagingen waar uw bedrijf voor staat? Juist in dynamische tijden zijn deze waarden de emotionele solvabiliteit van uw bedrijf. 13

14 Testlounge. Cultuur en organisatie: Spiral dynamics en drijfveren. 14

15 Onze testlounge: overzicht testen. Kosten zijn excl. BTW en per testresultaat. Maatwerkafspraken mogelijk, bijvoorbeeld bij meerdere testresultaten (team, organisatie). * skype, telefonisch, persoonlijk Quinn managementrollen Vanaf 235 euro Deze test bieden we alleen aan inclusief een adviesgesprek* van ongeveer 1,5 uur. Cultuur scan Quinn (alleen voor teams) Vanaf 35 euro Direct online of met advies. Spiral dynamics en drijfveren Vanaf 295 euro Deze test bieden we alleen aan inclusief een adviesgesprek van ongeveer 1,5 uur. Teamrollen Belbin Vanaf 35 euro Direct online of met advies. Teamsamenwerking Lencioni Vanaf 295 euro Deze test bieden we alleen aan inclusief een adviesgesprek van ongeveer 2 uur. Edge Teameffectiviteit Vanaf 295 euro Deze test bieden we alleen aan inclusief adviesgesprek van ongeveer 2 uur. DISC Test is beschikbaar medio graden feedback (alleen voor teams) Vanaf 15 euro Direct online of met advies. 15

16 mensen. Geïnteresseerd in één van deze testen? Heeft u nog vragen over optimale inzet? Neem dan contact met ons op! u zelf. uw team. uw bedrijf. Alle testen zijn online te maken, stuur een mail naar We nemen contact met u op, we maken (indien nodig) een afspraak over de rapportage en het persoonlijk gesprek of advies. Als u betaald hebt krijgt u van ons de inloggegevens voor de test. GOED bestuur gaat over mensen. U kunt meteen aan de slag! 16

3 Team coaching & ontwikkeling

3 Team coaching & ontwikkeling 3 Team coaching & ontwikkeling Team-Talenten-Trainingen van SVision Management Consultants verbeteren de teamprestatie. De deelnemers begrijpen en benutten na afloop elkaars talenten beter. Het resultaat?

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Assessment Center voor Teamleiders

Assessment Center voor Teamleiders Assessment Center voor Teamleiders Wilt u weten of uw teamleider(s) werkelijk leidinggevende(n) zijn, of bent u daarvan al overtuigd maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties

LUTEIJN GROEP. Sterke mensen, sterke organisaties LUTEIJN GROEP Sterke mensen, sterke organisaties 3 Luteijn Groep, omdat mensen het verschil maken. We laten graag zien waar Luteijn voor staat en op welke manier dit een bijdrage kan leveren aan de resultaten

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering

23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering 23 Survey feedback en de rol van leidinggevenden bij cultuurverandering Cultuurverandering in een gemeentelijke organisatie Maurits Jan Vink en Anushka Derks Verandering van organisatiecultuur komt tot

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com

Trainingen. ZIN advies, Fluessen 20, 9204 HP Drachten, www.zinadvies.com tel. (0595) 44 52 58, e-mail info@zinadvies.com Trainingen INVESTORS IN PEOPLE TRAINING INTERNAL FACILITATOR IIP 1) TRAINING INTERNAL FACILITATOR COACH 1) ALGEMEEN MANAGEMENT/SOCIALE VAARDIGHEDEN PRAKTISCH LEIDINGGEVEN 1) DE MANAGER ALS COACH 1) TEAMBUILDING

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert

Wanneer ervaring belangrijk wordt. Jean-Pierre Soetaert 1 Jean-Pierre Soetaert Senior consultant 10 jaar ervaring als trainer en senior consultant in diverse bedrijven 20 jaar bedrijfservaring in personeelsmanagement bij Renault Industrie Belgique Implementatie

Nadere informatie

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement

ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement TPC public control integraal risicomanagement norm ISO 31000 verankering implementatie ISO 31000 stimuleert integraal risicomanagement Het voor integraal risicomanagement vaak gebruikte COSO-model biedt

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit Persoonlijke effectiviteit Focus op Houding en Gedrag Team prestaties verbeteren Een geaccrediteerde cursus voor Persoonlijke effectiviteit Medewerkers doen hun werkzaamheden in een sterk veranderende

Nadere informatie