Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:"

Transcriptie

1 Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht bent u zeer tevreden over uw Teamleider(s) en is het een mooi moment om uw Teamleider(s) passender te gaan begeleiden in groei? Of bent u van plan een nieuwe Teamleider aan te nemen en wilt u uw eigen oordeel naast een objectief assessment leggen? Teamleiders.nu heeft haar jarenlange ervaring, kennis en kunde samengevoegd en biedt in Nederland en België een Assessment Center aan dat specifiek gericht is op Teamleiders binnen de klantcontactbranche. De eerste laag leidinggevenden binnen front-, mid- en back-office omgevingen. Wij willen hiermee afdelingsmanagers en HR-professionals ondersteunen in een kwalitatief juiste en kloppende selectie en ontwikkeling van Teamleiders. Om zo te komen tot groei van Teamleiders, goed teamwork en betere prestaties binnen de afdeling. Het Assessment Center is geschikt voor zowel een individuele Teamleider als voor een groep Teamleiders. Wij vergelijken de ontwikkelingen, ambities en doelstellingen van uw afdeling/organisatie én uw persoonlijke wensen ten aanzien van het Teamleiderprofiel met de gebruikelijke Teamleidervaardigheden en de persoonlijkheid, ervaring en kunde van de betreffende Teamleider(s). Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: of de Teamleider past binnen een leidinggevende functie, of de Teamleider in de toekomst past binnen uw organisatie, welke begeleiding de Teamleider van uw organisatie nodig heeft in de toekomst om te groeien in zijn vak. Opdrachtgevers schakelen ons in om een Assessment Center uit te voeren, bij: aanname van Teamleider(s); wanneer meer achtergrondinformatie van de kandidaat en een objectieve check is gewenst, een potentieelmeting van de Teamleider(s) binnen de afdeling. Bij een goed en ook bij een minder goed functionerende Teamleider(groep); wanneer meer inzicht in de Teamleiders is gewenst om zo beter passende begeleiding te geven en groei te realiseren, ontwikkeltrajecten van Teamleiders, behoefte om inzicht te krijgen in de samenstelling van het team met Teamleiders om van daaruit de samenwerking te kunnen optimaliseren. We zijn binnen het Assessment Center gekomen tot een tweetal varianten die nader zijn uitgewerkt. De Assessments worden afgenomen door ervaringsdeskundigen en door gecertificeerde MDI-consultants. We stellen in onze opzet de kandidaat centraal. Wat heeft de kandidaat in huis? Welke competenties bezit de kandidaat? Welke drijfveren heeft de kandidaat? De kracht van ons Assessment Center is dat er een combinatie van instrumenten wordt ingezet. Daarnaast heeft de kandidaat een of meerdere gesprekken met ervaren managers, die naast leidinggeven ook veel ervaring hebben met het voeren van selectiegesprekken en begeleiding van Teamleiders.

2 Onze instrumenten en werkwijze 1. DISC-gedragsanalyse (Succes Insights) Deze gedragsanalyse geeft binnen een half uur een betrouwbaar en objectief beeld van zowel het natuurlijke gedrag van de kandidaat, als het gedrag dat hij of zij als reactie op de omgeving vertoont. We leggen hierbij de nadruk op het unieke van ieder individu. Dat wil zeggen: iedere analyse levert een unieke rapportage op die uitgaat van de individuele gedragskenmerken van de kandidaat. Dat maakt de MDI-Gedragsanalyse tot het instrument bij uitstek om meer rendement uit menselijk talent te halen. Er is sprake van een win-win situatie: zowel de kandidaat als de organisatie profiteren van het inzicht dat een MDI-Gedragsanalyse verschaft. Kandidaten vinden in hun analyse een hulpmiddel om een grotere persoonlijke effectiviteit te bereiken. De opdrachtgever heeft een sleutel in handen tot effectief people management en plukt de vruchten in de vorm van gemotiveerde medewerkers die op hun taak berekend zijn. Het rapport geeft in een begrijpelijke taal informatie over: Algemene gedragskenmerken, Waarde voor de organisatie, Effectieve communicatie, Responssstijl, Sleutels tot motivatie, Sleutels tot effectief management, Aandachtspunten. 2. Werkgerelateerde drijfverenanalyse Het achterhalen van iemands drijfveren is niet eenvoudig. Vaak is het voor de kandidaat zelf al heel moeilijk om te verwoorden vanuit welk perspectief hij of zij de wereld bekijkt. Niet voor niets spreekt men ook wel over hidden motivators. De MDI-werkgerelateerde drijfverenanalyse maakt het makkelijk om door te dringen tot de belevingswereld van de kandidaat. We brengen in korte tijd de drijfveren achter het gedrag in kaart. Er ontstaat inzicht in het waarom iemand de dingen doet zoals hij of zij ze doet. Dit stelt ons in staat om samen met de kandidaat te bepalen tegen welke voorwaarden en prijs prestaties geleverd kunnen worden. Sterker nog, of die prestaties wel geleverd kunnen worden zonder dat de betrokkene in conflict komt met zijn of haar innerlijke beweegredenen. De drijfveren die in deze analyse in kaart worden gebracht, zijn gebaseerd op een zestal, door de Zwitserse gedragswetenschapper Eduard Spranger geformuleerde basisattituden. Deze drijfveren lenen zich bij uitstek voor toepassingen in een omgeving waar mensen zich ontplooien en moeten samenwerken om een doel te bereiken. De twee (soms drie) drijfveren waarop de kandidaat het hoogst scoort, motiveren hem of haar om in actie te komen. Het rapport bevat voor elk van de zes drijfveren een vertaling naar: Algemene kenmerken, Waarde voor de organisatie, Sleutel tot management en motivatie, Tips voor training, ontwikkeling en leren, Aandachtspunten persoonlijke ontwikkeling.

3 3. Capaciteitentest We maken hierbij gebruik van een IQ-test. De test is verdeeld in 4 hoofdgebieden: Verbaal (woordomschrijvingen, woordbetekenis, antoniemen, synoniemen), Numeriek (cijferreeksen, redactiesommen), Logica (syllogismen, analogieën, verzamelingen), Ruimtelijk (figurenreeksen, kubussen, samengestelde figuren. De score wordt afgezet tegen de Nederlandse beroepsbevolking en wordt tevens afgezet tegen een opleidingsniveau. De Capaciteitentest is op verzoek aan te passen, wanneer accenten in de functie anders liggen. 4. Praktijksimulatie De kandidaat krijgt twee praktijksituaties voorgelegd, dit zijn situaties waar je als Teamleider dagelijks mee te maken zou kunnen hebben. Het zijn allen medewerker - manager gesprekken. We putten hier uit een groot aantal verschillende situaties. De keuze van de twee situaties is afhankelijk van de competenties die in zijn of haar eigen functie belangrijk zijn (opgave opdrachtgever). Deze competenties combineren we met onze bevindingen uit de analyse(s) en het interview. De kandidaat krijgt input vooraf op papier en bereidt zich voor op de simulatie, vervolgens vindt het gesprek plaats met een tegenspeler. Na afloop vindt er een korte eerste evaluatie plaats met de observator en de tegenspeler. De eindevaluatie heeft plaats tijdens het interview. 5. Persoonlijk gesprek We hebben een persoonlijk gesprek van circa 1,5 uur met de kandidaat en bespreken zijn of haar motivatie. Een directe, no-nonsense en verhelderende gespreksstijl zorgt ervoor dat Teamleiders zich openen. Het gesprek gaat over persoonlijkheid, het vak, de organisatie en toekomst. Daarnaast toetsen we in dit gesprek 3 of 4 competenties door middel van de STAR-methodiek. De competenties worden vooraf in overleg met de opdrachtgever bepaald. De kandidaat en opdrachtgever ontvangen een verslag van dit interview. 6. Rapportage Na afloop ontvangt de kandidaat en u als opdrachtgever een beknopt rapport van het Assessment Center met daarin een concreet antwoord op de vooraf door de opdrachtgever gestelde vraag. We bespreken dit rapport met de kandidaat en daarnaast ook met u als opdrachtgever. Tevens ontvangen u en de teamleider het complete MDI-rapport.

4 Assessment Center varianten Basis Assessment 1.250,- (ex btw) Dit bestaat uit: DISC Gedragsanalyse, Werkgerelateerde drijfverenanalyse, Capaciteitentest, Bespreken testen, Persoonlijk gesprek met Teamleider, Rapportage, Advies, Bespreken uitslag en eindgesprek met kandidaat en opdrachtgever. Excellent Assessment 1.750,- (ex btw) Dit bestaat uit: DISC Gedragsanalyse, Werkgerelateerde drijfverenanalyse, Capaciteitentest, Bespreken testen, Praktijksimulatie, Persoonlijk gesprek met Teamleider, Rapportage, Advies, Bespreken uitslag en eindgesprek met kandidaat en opdrachtgever.

5 Assessment Center - Individueel of of Groepsassessment Fase 1 Introductiegesprek Teamleiders.nu en opdrachtgever Bespreken achtergrondinformatie organisatie, afdeling, manager en huidige teamleider(s), Bespreken behoefte (selectie- of ontwikkel-assessment / groeps of individueel). Fase 2 Opdrachtgever informeert Teamleiders.nu Huidige ontwikkelingen organisatie/afdeling en verwachte ontwikkelingen komende 2-3 jaar, Doelstellingen afdeling korte en lange termijn, Profiel teamleiders (huidig en ideaal profiel), Eigenschappen en 4 belangrijkste competenties binnen de afdeling, De eigenschappen, leiderschapsstijl en verwachtingen van de huidige manager. Fase 3 Teamleiders.nu legt contact met de teamleider Introductie Assessment Center aan de teamleider en uitnoding voor Assessment Center Dag online-testen en vervolg. Be Fase 4 Uitvoering MDI-test en capaciteitentest (online) door de teamleider In de MDI-test wordt zowel ingegaan op het gedrag als de drijfveren van de teamleider, De teamleider besteed ongeveer 60 minuten aan de testen (in totaal). Fase 5 Assessment Center Dag Teamleiders.nu Praktijksimulatie (45 minuten / enkel van toepassing bij het Excellent Assessment), In persoonlijk gesprek (90 minuten): focus op leven en persoonlijkheid van de teamleider, houding/gedrag, het teamleidervak, ervaring, competenties en ambitie/toekomst, Tijdsbesteding per teamleider 1 dagdeel. Fase 6 Verslaglegging door Teamleiders.nu Beknopte verslaglegging bevat: uitslag testen, praktijksimulatie, persoonlijk gesprek, advies omtrent geschiktheid teamleidervak/organisatie en ontwikkelmogelijkheden teamleider(s). Fase 7 Eindgesprek met opdrachtgever en teamleiders Teamleiders.nu bespreekt de uitslag van het Assessment Center en de MDI-rapportage met de Teamleider(s), Opdrachtgever en Teamleiders.nu bespreken de uitslag van het Assessment Center en de individuele Teamleider(s), Bij een Groepsassessment volgt ook rapportage en gesprek over combinatie teamleiders, samenstelling groep en synergie (evt. samen met de teamleiders), Algemene ervaringen en feedback Assessment Center en vragen, Blik op de toekomst (vervolgtraject).. 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1

FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 FRANCHISE - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Heer Janszdorp 1 4493 EA Kamperland Telefoon: (076) 52 44 930 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Bart

Nadere informatie

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1

SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 SOLLICITANTEN - INFORMATIE DEEL 1 Holland Training Nederland BV Mezenlaantje 7 1861 ME Bergen Telefoon: (072) 58 15 241 Internet: www.holland-training.com E-mail: info@holland-training.com Algemeen Gregor

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

3 Team coaching & ontwikkeling

3 Team coaching & ontwikkeling 3 Team coaching & ontwikkeling Team-Talenten-Trainingen van SVision Management Consultants verbeteren de teamprestatie. De deelnemers begrijpen en benutten na afloop elkaars talenten beter. Het resultaat?

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt

Wezenlijke vragen over persoonlijkheid en training. De ITTI -methodiek: het antwoord dat de essentie raakt Door uzelf te kennen kunt u pas echt succesvol zijn. Weten wat uw ware persoonlijkheid is en waar u goed in bent. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen binnen uw organisatie.

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT

EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT EXTERNE HERPLAATSING/OUTPLACEMENTTRAJECT Algemeen De loopbaanadviseurs van Middelhoff Personele Diensten zijn professionele duizendpoten: vakkundig en creatief in de aanpak. Vanuit hun mensenkennis kiezen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Praktische verkenning naar de wijze waarop sociale werkbedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden Den Haag, januari 2015

Nadere informatie