Jaarverslag Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

2 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 25 Deugdelijk bestuur 29 Bedrijfsmissie 32 Geconsolideerde jaarrekening 35 Bij ons bent u welkom 44 JAARVERSLAG

3 Voorwoord Bank J.Van Breda & C is ànders Bank J.Van Breda & C is geen bank voor iedereen. Integendeel, doorgedreven specialisatie is onze sterkste troef. Wij bieden ondernemers en vrije beroepen een persoonlijke begeleiding bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Hierbij onderscheiden we ons steeds duidelijker met onze 3 cruciale troeven. Wij zijn: 1. Gespecialiseerd Omdat wij niets anders doen dan omgaan met mensen zoals u, kennen wij de noden en bekommernissen van ondernemers en vrije beroepen. Wij hebben oog voor het financiële evenwicht tussen uw zaak, uw praktijk of officina enerzijds en uw privévermogensopbouw anderzijds. Op belangrijke momenten in uw loopbaan maken wij hierdoor het verschil. 2. Persoonlijk Bij ons hebt u één vaste account manager. Door onze kleinschaligheid kan hij of zij u nog écht een persoonlijke aanpak garanderen. Onze mensen worden opgeleid om eerst te luisteren en dan pas te adviseren. 3. Proactief We houden altijd de langetermijnbelangen van onze cliënten voor ogen. We nemen zelf het initiatief. Ook in 2013 was deze aanpak uiterst succesvol: Door voortdurende nieuwe instroom van beleggingen steeg het door cliënten toevertrouwd vermogen met 1 miljard euro tot miljoen euro (+13%). Ook de kredietportefeuille groeide met 6% tot miljoen euro. De cliëntentevredenheid bleef historisch hoog. 90% van onze cliënten is bereid onze bank aan te bevelen. De bank is jaar na jaar winstgevend en heeft een uitstekende reputatie. Tijdens de bankencrisis vervulde ze haar rol als veilige haven. Bovendien is intussen bewezen dat we duurzaamheid én rendabiliteit kunnen combineren door de economische cycli heen. Dit is enkel mogelijk dankzij een unieke ploeg enthousiaste medewerkers. Hun motivatie wordt aangewakkerd door de waardering van gepassioneerde en interessante cliënten. Ook de volgende jaren blijven we inzetten op cliëntgerichtheid. Ondernemers en vrije beroepen zijn de bestaansreden van Bank J.Van Breda & C. Enkel door u toegevoegde waarde te leveren, te innoveren en onze aanpak verder te verfijnen, blijven wij onze bedrijfsmissie waarmaken. Dirk Wouters Voorzitter van het Directiecomité Bank J.Van Breda & C vanaf 1/4/2014 JAARVERSLAG

4 Kerncijfers In een oogopslag Bank J.Van Breda & C geconsolideerd Personeel Resultaten Winst na belastingen (*) Balansgegevens Totaal belegd door cliënten Cliëntendeposito s Buitenbalansproducten Totaal privé-kredietverlening Eigen vermogen deel groep Ratio s Efficiëntieratio (cost income) 60% 57% 61% 58% 59% Rendement op het gemiddelde eigen vermogen (ROE) 10% 10% (*) 7% 7% Rendement op activa (ROA) 0.77% 0,80% (*) 0,69% 0,72% Waardeverminderingen op kredieten 0,09% 0,15% 0,06% 0,08% 0,04% Solvabiliteit (eigen vermogen op activa) 8,1% 8,1% 9,9% 10,7% 10,2% Kernkapitaalratio (core tier 1) 11,8% 11,3% 14,7% 14,2% 13,7% Risicogewogen solvabiliteitsratio (RAR) 14,6% 14,7% 17,3% 16,4% 15,6% Geconsolideerde gegevens telkens op 31.12, financiële informatie in duizenden EUR (*) Exclusief ABK bedroeg de nettowinst in ,407 miljoen euro. Gezien de uitzonderlijke eenmalige resultaatsimpact (badwill) van de overname van ABK zouden de rendementspercentages over 2011 een vertekend beeld geven van de onderliggende rendabiliteit. JAARVERSLAG

5 Jaarverslag JAARVERSLAG

6 Het toevertrouwd vermogen stijgt met 13% tot een recordniveau van 9 miljard euro Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 1 miljard euro aangroei van het toevertrouwd vermogen en 31, miljoen 2003 euro nettowinst ( %) Het vermogen dat ondernemers en vrije beroepen toevertrouwen aan Bank J.Van Breda & C steeg in 2013 met 1 miljard euro (+13%). Dit commerciële succes vertaalt zich in een geconsolideerde nettowinst van 31,5 miljoen euro, een stijging met 14% tegenover 2012 en dit in een moeilijke marktomgeving. 17,7 19,6 28,8 24,4 24,4 22,4 20,6 23,3 25,7 21,4* Nettowinst na belastingen (Bank J.Van Breda & C geconsolideerd, in mio euro) * Nettowinst 2011 exclusief de winstbijdrage als gevolg van de overname van ABK voor een bedrag van 33,476 miljoen euro. 27, , Succesvolle commerciële strategie Zowel de sterke financiële resultaten van de doelgroepstrategie van Bank J.Van Breda &C als de bijdrage van dochtervennootschappen ABK bank en Van Breda Car Finance dragen bij tot dit resultaat. Door voortdurende nieuwe instroom van beleggingen stijgt het door cliënten toevertrouwd vermogen met 1 miljard euro tot miljoen euro (+13%). Ook de kredietportefeuille groeit met 5% tot miljoen euro. Bankproduct stijgt met 3% Het geconsolideerde bankproduct stijgt met 3,8 miljoen euro tot 117,7 miljoen euro. Ondanks de groei van de kredietportefeuille met 5% en van de deposito s met 8% daalt het renteresultaat met 3%. De aanhoudende verstoring van de depositomarkt, waarbij een aantal banken spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente vergoeden, weegt op het renteresultaat. Ook de vervlakking van de rentecurve en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement verklaren waarom de volumegroei zich vooralsnog niet vertaalt in een hoger renteresultaat. De groei in buitenbalansbeleggingen (+16%) zorgt voor een stijging van de commissie-inkomsten met 18%. Het bedrag aan meerwaarden in de effectenportefeuille en de resultaten van indekkingsinstrumenten bedragen 4,6 miljoen euro tegenover 4,2 miljoen euro in JAARVERSLAG

7 Cost income-ratio 59% De kosten bedragen 69 miljoen euro en liggen 4% boven Deze stijging wordt verklaard door loonindexering en toegenomen investeringen in informaticatoepassingen, naambekendheid en huisvesting. De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 59%, waarmee Bank J.Van Breda & C tot de meest performante Belgische banken behoort. Waardeverminderingen kredieten uitzonderlijk laag De waardeverminderingen en provisies voor kredietdossiers bedragen 1,5 miljoen euro tegenover 2,4 miljoen euro in Zij bedragen slechts 0,04% van de gemiddelde kredietportefeuille. De volgehouden, behoedzame kredietpolitiek en de samenwerking met succesvolle, voorzichtige cliënten blijft ook in een periode van economische crisis zijn vruchten afwerpen. Belang in ABK bank stijgt naar 99,9% ABK bank heeft van de statutaire mogelijkheid gebruik gemaakt om inactieve vennoten uit te sluiten. Doordat ABK bank uit het statuut van het Beroepskrediet is getreden, kunnen vennoten die uittreden voortaan De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 59%, waarmee Bank J.Van Breda & C tot de meest performante Belgische banken behoort. worden vergoed tegen boekwaarde in plaats van de veel lagere nominale waarde. De uitsluiting van inactieve vennoten heeft tot gevolg dat het belang van Bank J.Van Breda & C in ABK bank stijgt van 91,8% naar 99,9%. Doordat de uitsluiting is gebeurd op 31/12/2013 komt het resultaat van ABK bank in 2013 nog voor 8,2% toe aan de minderheidsvennoten. Sterke liquiditeit en solvabiliteit Bank J.Van Breda & C blijft goed gewapend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de financieeleconomische crisis dankzij een gezonde liquiditeitspositie. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito s. Het eigen vermogen (deel van de groep) stijgt van 427 miljoen naar 448 miljoen euro. De gezonde beleggingsportefeuille maakt dat het eigen vermogen net zoals de voorbije jaren niet wordt aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten. De groei van het eigen vermogen geeft de bank bijkomende slagkracht om haar gestage groei op een financieel gezonde manier te bestendigen, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa bedraagt 10,2%, een veelvoud van de 3% die de toezichthouders tegen ten vroegste 2018 willen invoeren onder Basel III. JAARVERSLAG

8 Ondernemers en vrije beroepen vertrouwen 1.164meer dan 8,6 miljard euro vermogen toe aan Bank J.Van Breda & C Bank J.Van Breda & C Bank J.Van Breda & C is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. Wij helpen hen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Bij ons kunnen ze 31,5 rekenen op een persoonlijke, 28,8 proactieve begeleiding. 27,7 Zowel professioneel als privé. Hun leven 25,7 lang. 24,4 24,4 23,3 22,4 Deze activiteiten worden verder 20,6 in de tekst aangeduid 21,4* 19,6 met 17,7 de term doelgroepbankieren. Ondernemers en vrije beroepen vertrouwen meer dan 8,6 miljard euro vermogen toe aan Bank J.Van Breda & C De duurzame, voorzichtige aanpak van de bank en de hoge cliëntentevredenheid resulteren in een gestage groei van de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen kent in 2013 een groei met 1 miljard tot 8,7 miljard euro (13%) Totaal belegd door cliënten (doelgroepbankieren, in mio euro): deposito s + buitenbalansbeleggingen De cliëntendeposito s groeien met 9% tot 3,4 miljard euro. In een uiterst concurrentiële marktomgeving, resulteert het vertrouwen van de cliënten in een verschuiving van kortetermijntegoeden naar langere looptijden. Zo groeien de termijnrekeningen op meer dan een jaar met 20% tot 776 miljoen euro. In totaliteit stijgen de beleggingen in buitenbalansproducten met 16% tot 5,3 miljard euro, dankzij de instroom van bijkomende beleggingen en de financiële prestaties van de vermogens onder beheer. In het vermogensbeheer beheert Bank Delen eind miljoen euro voor cliënten van Bank J.Van Breda & C (tegenover miljoen euro in 2012, +21%). Met haar behoudsgezinde beleggingsstrategie heeft Bank Delen aangetoond goed bestand te zijn tegen de financiële crisis van de voorbije jaren. Samen met de patrimoniale begeleiding resulteerde dit ook in 2013 in een gestage instroom van nieuw kapitaal, zowel van bestaande als van nieuwe cliënten. De verzekeringsbeleggingen groeien tot een volume van miljoen euro (+1%). De uitstaande reserves in andere verzekeringsproducten (vooral groepsverzekeringen) stijgen met 22% tot meer dan 350 miljoen euro. De beleggingsfondsen groeien tot een belegd kapitaal van 416 miljoen euro (+40%). JAARVERSLAG

9 Ook in 2013 bleef het kredietvolume uit het doelgroepbankieren verder stijgen. Kredietportefeuille doelgroepbankieren groeit met 6% Ook in 2013 blijft het kredietvolume uit het doelgroepbankieren verder stijgen tot miljoen euro (+6%). De kredietverlening aan succesvolle ondernemers en vrije beroepen steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte en voorzichtige investerings- en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een moeilijke financieel-economische omgeving. Sterk financieel resultaat De recordgroei van de commerciële volumes draagt bij tot de stijging van het bankproduct. Deze stijging in combinatie met kosten die onder controle zijn en het zeer lage niveau van de kredietverliezen vertaalt zich opnieuw in een sterk financieel resultaat Kredietvolume (doelgroepbankieren, in mio euro) 31,5 17,7 19,6 28,8 24,4 24,4 22,4 20,6 23,3 25,7 21,4* 27,7 JAARVERSLAG

10 Van Breda Car Finance Als dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C is Van Breda Car Finance in heel België actief in de sector van de autofinanciering en de financiële autoleasing. Van Breda Car Finance wil de béste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers. Heel de organisatie is toegespitst op snelle kredietoplossingen voor personenwagens via een eigen website. Vanuit de kernwaarden fast, friendly & flexible ondersteunt Car Finance de lokale autodealer in het volledige verkoopproces: van offertefase, aanvraagverwerking en aanmaak van kredietcontracten t.e.m. de controle op de uitbetaling van het dossier. Op die manier vergemakkelijken we de verkoop van onze partners die hun cliëntenservice uitbreiden met kredietverlening. Ondanks een moeilijke marktomgeving, resulteert deze strategie in een stijging van de portefeuille met 1% naar 300 miljoen euro. De netto-waardeverminderingen op kredieten blijven ook in 2013 op een uitzonderlijk laag niveau, dankzij het kredietacceptatiebeleid en de recuperaties in probleemdossiers. Samen met een strikte kostenbeheersing leidt dit opnieuw tot een degelijk financieel resultaat. JAARVERSLAG

11 ABK ABK bank is sinds 2011 een dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C. Sinds de overname herpositioneerde ABK zich als vermogensbegeleider voor kaderleden en zelfstandigen. ABK begeleidt haar cliënten met een langetermijnvisie in de opbouw, beheer en bescherming van vermogen. Daarbij blijft ABK trouw aan de traditie van eenvoudige en transparante producten, in een cultuur van voorzichtigheid en persoonlijke aanpak. Sinds de overname gaat ABK door een transitie in diverse opzichten. Strategisch In de strategische oefening ging veel aandacht naar de verwachtingen van de cliënt, die hierin op verschillende momenten geconsulteerd is. De strategische keuze voor vermogensbegeleiding resulteerde in een aanpassing van het logo en de huisstijl die in 2013 werd doorgevoerd. Commercieel Na de opstart van een samenwerking met Baloise Insurance met een tak 21- en tak 23-aanbod, werd in 2013 een samenwerking met Bank Delen opgestart voor patrimoniale beleggingsfondsen en discretionair vermogensbeheer. De concrete invulling van onze propositie als vermogensbegeleider gebeurt met een compacte module die de cliënt helpt na te gaan wat het vereiste kapitaal is op pensioenleeftijd en hoe hij dat kan bereiken door systematisch te sparen en zijn portefeuille gespreid in te vullen. Organisatorisch Sommige ondersteunende activiteiten zoals rapportering, risicobeheer, audit en personeelsbeleid zijn ondergebracht in de afdelingen van Bank J.Van Breda & C. Op die manier wordt het beleid bij ABK verder geprofessionaliseerd en is er een grotere kennisdeling tussen beide banken. Dankzij de verhuis in 2013 van de zetel van ABK naar de hoofdzetel van Bank J.Van Breda & C, verloopt deze samenwerking nog intenser en efficiënter. Ook binnen ABK evolueerde het takenpakket van heel wat medewerkers. Om haar strategie uit te rollen, kiest ABK voor een netwerk van eigen kantoren met relatiebeheerders die zich volledig focussen op vermogensbegeleiding. Om die reden werd de samenwerking met zelfstandige agenten in 2013 beëindigd was voor ABK een belangrijk transitiejaar in diverse opzichten. JAARVERSLAG

12 Operationele investeringen In 2013 werd een deel van de activiteiten binnen ABK gemigreerd naar het IT-platform dat ook Bank J.Van Breda & C gebruikt. Dit platform ondersteunt relatiebeheerders o.a. op het vlak van cliëntenadministratie en de verkoop van beleggingsfondsen. In Berchem en Schoten zijn moderne nieuwe kantoren geopend die beschikken over meerdere spreekkamers voor adviesgesprekken. Commerciële volumes Per 31/12/2013 hebben de cliënten 306 miljoen euro deposito s toevertrouwd aan ABK bank, een daling met 23 miljoen tegenover De kredietportefeuille zakt met 28 miljoen naar 189 miljoen euro. De instroom van nieuwe cliënten compenseert nog onvoldoende de afvloei van cliënten buiten de doelgroep en kredietcliënten zonder interesse voor of potentieel tot vermogensbegeleiding. Surplus aan eigen vermogen en liquiditeit rendabel ingezet Eind 2012 heeft ABK bank kredietrisicoprotectie verstrekt op een gedeelte van de kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & C. Hierdoor kan het overschot aan kapitaal binnen ABK worden gebruikt om de gezonde groei van de kredietverlening van Bank J. Van Breda & C uit het verleden ook in de toekomst te bestendigen. In 2013 heeft ABK haar surplus aan liquiditeiten gebruikt voor kredietverlening aan Van Breda Car Finance. Mede dank zij dit meer rendabele gebruik van haar overschotten aan eigen vermogen en liquiditeit zet ABK bank in 2013 een sterk financieel resultaat neer. Uitsluiting inactieve vennoten Doordat ABK bank gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om uit het statuut van het Beroepskrediet te treden, kunnen vennoten die uittreden voortaan worden vergoed tegen boekwaarde. ABK heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om inactieve vennoten uit te sluiten. Als gevolg hiervan stijgt het belang van Bank J.Van Breda & C in ABK bank van 91,8% naar 99,9%. JAARVERSLAG

13 Laag risicoprofiel Hoge eigenvermogensbuffer De bank beschikt over voldoende eigen middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Het eigen vermogen bedraagt 10,2% van het balanstotaal, meer dan het driedubbele van de 3%-norm die de toezichthouder pas tegen 2018 voor ogen heeft. Het eigen vermogen bedraagt 12% van de cliëntendeposito s. Tegenover elke 100 euro cliëntendeposito s staat er dus een buffer van 12 euro eigen vermogen waarmee waardeverminderingen op kredieten of beleggingen kunnen worden opgevangen. Hoge liquiditeit en stabiele financiering Bank J.Van Breda &C financiert haar beleggingsportefeuille en kredietverlening uitsluitend via eigen vermogen en deposito s van cliënten. Naast haar kredietportefeuille beschikt de bank over aanzienlijke liquiditeitstegoeden bij de Nationale Bank van België en een ruime portefeuille obligaties van hoge kwaliteit die gebruikt kunnen worden als buffer om liquiditeitsschommelingen in de thesaurie op te vangen. Eind 2013 dekt deze buffer van 802 miljoen euro meer dan 22% van de cliëntendeposito s. Risicobeheersing: permanente opvolging en controle Ondernemingsrisico s zijn eigen aan de normale activiteiten van een bank. In vergelijking met sectorgenoten zijn Bank J.Van Breda & C en haar dochters echter altijd eenvoudige en transparante instellingen gebleven. Bovendien leggen zij al jarenlang een grote voorzichtigheid aan de dag bij het aanvaarden van risico s. Zij verrichten permanente risico-opvolging en controle. Historisch heeft Bank J.Van Breda & C haar capaciteit om risico s te beheersen ruimschoots bewezen. Vanuit het interne risicocomité wordt op gestructureerde wijze toezicht gehouden op risico s en risicoposities van de instelling en haar dochtervennootschappen. Daartoe laat het risicocomité zich door de diverse afdelingen en activiteiten informeren. JAARVERSLAG

14 Solvabiliteitsrisico Bank J.Van Breda & C wil er zich op elk moment van verzekeren dat de bank aan de reglementaire vereisten beantwoordt en een kapitalisatieniveau aanhoudt dat ruim tegemoetkomt aan het niveau van de activiteit en de genomen risico s. Hierbij geldt dat er voldoende eigen vermogen moet zijn om eventuele schokken door kredietverliezen op te vangen, zodat de spaardeposito s van de cliënteel op geen enkel moment in gevaar komen. De kredietportefeuille van de bank wordt gewogen, volgens de standardised approach-benadering in Basel II. Ook het operationeel risico en het marktrisico wordt gewogen. Het eindresultaat hiervan is het Gewogen risicovolume. Dit laat toe ratio s te berekenen die gerapporteerd worden aan de Nationale Bank van België (NBB) en als benchmark gelden in de markten. Bovendien voldoet de bank nu al aan de solvabiliteitsnormen die het Basel III-akkoord wil invoeren. Eigen vermogen en solvabiliteit Eigen vermogen in de enge zin (core tier 1) (1) Aanvullend eigen vermogen (tier 2) Totaal eigen vermogen (2) Gewogen risicovolume (3) Risicogewogen solvabiliteitsratio (risk asset ratio) (2)/(3) 16,4% 15,6% Kernkapitaalratio (core tier 1 ratio) (1)/(3) 14,2% 13,7% De risicogewogen solvabiliteitsratio zoals die wordt gerapporteerd aan de NBB weegt het totaal eigen vermogen af tegen het gewogen risicovolume. Deze ratio bedraagt 15,6%, terwijl de minimumvereiste momenteel 8% bedraagt. De kernkapitaalratio weegt het eigen vermogen in de enge zin (core tier 1) af tegen het gewogen risicovolume. Deze ratio bedraagt 13,7% bij een huidige minimumvereiste van 4%. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa bedraagt 10%, een veelvoud van de 3% die de toezichthouders tegen ten vroegste 2018 willen invoeren. Bank J.Van Breda & C en haar dochters zijn altijd eenvoudig en transparant gebleven. JAARVERSLAG

15 Bank J.Van Breda & C beschikt over voldoende eigen middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Bank J.Van Breda & C voldeed eind 2010 al ruim aan alle verhoogde solvabiliteitsnormen voor de toekomst. Door de overname van ABK in 2011 zijn de solvabiliteitsratio s nog aanzienlijk toegenomen. Eind 2012 heeft ABK kredietrisicoprotectie verstrekt op een gedeelte van de kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & C. Hierdoor kan het overschot aan kapitaal binnen ABK worden gebruikt om de gezonde groei van de kredietverlening van Bank J. Van Breda & C uit het verleden ook in de toekomst te bestendigen. De bank beschikt hierdoor over bijkomende eigen middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Liquiditeitsbeheer De commerciële bankactiviteiten zijn de belangrijkste bron van liquiditeitsrisico. Dit is het risico dat de bank over onvoldoende middelen zou beschikken om aan de onmiddellijke verplichtingen te voldoen. De bank streeft ook op dit domein een bewust laag risicoprofiel na. De belangrijkste financieringsbron is altijd de cliënteel van de bank: vele duizenden lokale ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen gebruiken Bank J.Van Breda & C voor hun beleggingen en dagelijkse werking. Dit geldt evenzeer voor de kaderleden en zelfstandigen bij ABK. Risico-averse beleggers die opgeschrikt werden door de financiële crisis, staan voor hun beleggingen meer dan vroeger stil bij het risicoprofiel van de bank waar ze hun spaargeld aan toevertrouwen. Zij voelen zich aangesproken door de gezonde financiële positie van Bank J.Van Breda & C en ABK. Hierdoor beschikt de bank over een stabiele financieringsbron, waarvan de volumes gespreid zijn over een grote groep cliënten. Het liquiditeitsrisico van de bank wordt permanent bewaakt door een proactief thesauriebeheer, binnen de krijtlijnen van het Asset & Liability Management (ALM). Voor haar liquiditeitsbeheer maakt de bank o.a. gebruik van liquiditeitsgaprapporten, ratio-analyse en volumeprognoses op korte en lange termijn. De bank werkt ook met een interne liquiditeitsratio die de liquide activa en de beschikbare liquiditeit uit de beleggingsportefeuille afzet tegenover de kortetermijnverplichtingen. Ook de stresstestratio s van de NBB worden maandelijks opgevolgd. De bank bevindt zich ruim binnen de NBB-normen. JAARVERSLAG

16 Kredietrisico De kredietportefeuille is zeer gespreid binnen het door de bank gekende cliënteel van lokale ondernemers en vrije beroepen bij Bank J.Van Breda & C en van kaderleden en zelfstandigen bij ABK. De bank hanteert hierbij concentratielimieten per sector en maximale kredietbedragen per relatie. De kredietportefeuille is onderverdeeld in risicocategorieën die elk hun specifieke opvolging krijgen. Over de kredieten uit de hoogste risicocategorie onzeker verloop wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. In het kader van Basel II hebben Bank J.Van Breda &C en haar dochter ABK gekozen voor de standardised approach. De kredietportefeuille van Van Breda Car Finance wordt gekenmerkt door een zeer grote spreiding. Door een voortdurend verder verfijnen van de acceptatiecriteria en door een proactieve debiteurenopvolging geniet ook deze portefeuille een laag risicoprofiel. Vorderingen die dubieus worden, worden overgedragen naar de afdeling Betwiste zaken. Er gelden criteria voor verplichte overdracht wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen bij onze cliënten, kredietnemers of borgen. Op de kredieten in de hoogste risicocategorie onzeker verloop en op de vorderingen die dubieus worden, worden waardeverminderingen geboekt. JAARVERSLAG

17 Kredietrisico van de beleggingsportefeuille Van de cliëntendeposito s die Bank J.Van Breda & C aantrekt wordt 94% aangewend voor kredietverlening aan lokale ondernemers en vrije beroepen. Daarnaast heeft de bank een beleggingsportefeuille die zij aanhoudt als liquiditeitsbuffer. Het risicoprofiel van deze beleggingsportefeuille wordt daarom al jarenlang bewust erg laag gehouden. Het investeringskader dat jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur bepaalt waarin belegd kan worden en welke limieten gelden. Op geconsolideerd niveau bevat de beleggingsportefeuille per 31/12/2013 slechts 1% aandelen, 23% bedrijfsobligaties en commercial paper, en 76% overheids-obligaties uitgegeven door volgende Europese overheden: Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Zweden en Finland. Er zitten geen obligaties van Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Ierland en Spanje in de portefeuille. In de onderstaande diagrammen vindt u de samenstelling van de geconsolideerde beleggingsportefeuille naar rating en eindvervaldag. 1% Private equity & aandelen 2% Financiële achtergestelde obligaties & perpetuals 2% Onbepaald 7% % Bedrijfsobligaties en Commercial Paper 30% Overheidsobligaties Aaa 20% % 2014 Rating (Moody s) Restlooptijd 25% Overheidsobligaties Aa3 21% Overheidsobligaties Aa1 en Aa2 18% % 2015 Samenstelling geconsolideerde beleggingsportefeuille op 31/12/2013 volgens rating (Moody s) Samenstelling geconsolideerde beleggingsportefeuille op 31/12/2013 volgens restlooptijd JAARVERSLAG

18 Wisselkoersrisico De bank heeft door de aard van haar cliënteel (zowel Bank J.Van Breda & C als ABK en Van Breda Car Finance zijn enkel actief in België) geen eigen materiële muntposities. Marktrisico Doordat al onze activiteiten cliëntgedreven zijn en wij geen marktactiviteiten voor eigen rekening voeren, is ons resultaat minder gevoelig voor de evoluties op de financiële markten. Renterisico De bank voert een voorzichtig beleid qua renterisico, ruim binnen de normen van de Nationale Bank van België. Daar waar de looptijden van activa en passiva onvoldoende overeenkomen, zet de bank indekkingsinstrumenten in om dit te corrigeren. Dit gebeurt met een combinatie van renteswaps (die onze vlottende renteverplichtingen omzetten in vaste) en opties (die bescherming bieden tegen een stijging van de rente boven bepaalde niveaus). Het renterisico wordt o.a. gemeten aan de hand van de Basis Point Value-methodologie. Ook in 2013 werd ervoor gekozen om het renterisico op een relatief laag niveau te houden. De bank voert tevens een uitgebreide rentegapanalyse uit en een scenarioanalyse die rekening houdt met wijzigende marktvoorwaarden, wat toelaat de impact van stressscenario s te analyseren. Operationeel risico Als gespecialiseerde nichespelers genieten Bank J.Van Breda & C en haar dochters de voordelen van hun kleinschaligheid, eenvoudige structuur en korte communicatielijnen. De interne operationele risico s worden o.a. beheerst via: Hoge integriteitsstandaarden Eerlijkheid is zowel voor de organisatie als voor de individuele personeelsleden van fundamenteel belang in onze bedrijfscultuur. Afdelingscharters De kernwaarden gespecialiseerd, persoonlijk en proactief worden op afdelingsniveau gegarandeerd via afdelingscharters. JAARVERSLAG

19 Eerstelijnscontrole De operationele afdelingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het controleren van hun eigen werking en afgeleverde kwaliteit. Informatica De belangrijkste operationele bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd en voorzien van ingebouwde procescontroles. Disaster recovery plan De continuïteit van de activiteiten indien zich een ramp zou voordoen, wordt regelmatig getest en geperfectioneerd. Inkomstenvolatiliteitsrisico De inkomsten uit het relatiebankieren de hoofdactiviteit van de bank, waarbij Bank J.Van Breda & C en ABK elk hun eigen doelgroepspecialisatie hebben worden aangevuld door de gespecialiseerde vendoractiviteit voor autodealers die is ondergebracht in de dochteronderneming Van Breda Car Finance. Zoals andere financiële instellingen is ook Bank J.Van Breda & C afhankelijk van een winstbijdrage uit de transformatiemarge tussen de kortetermijnrente en de langetermijnrente. Dankzij volumestijgingen en het gebruik van indekkingsinstrumenten heeft de bank een daling van rente-inkomsten als gevolg van een ongunstig renteklimaat in het verleden altijd kunnen opvangen. Bijkomend maken commissie-inkomsten 27% uit van het bankproduct in Reputatierisico Bank J.Van Breda & C geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen. Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten. Ook voor onze cliënten stellen wij voorzichtigheid en evenwicht voorop. Dit komt o.a. tot uiting in genuanceerd beleggingsadvies (met oog voor spreiding, langetermijnplanning en beleggingen in kwaliteitswaarden), een gedegen antwoord op kredietaanvragen (met het accent op de kwaliteit van de bedrijfsleiding, de terugbetalingscapaciteit en het eigen vermogen) en hoge standaarden i.v.m. juridisch en fiscaal correct handelen. JAARVERSLAG

20 Strategisch risico De activiteiten van Bank J.Van Breda & C worden consistent gestuurd en uitgevoerd volgens de bedrijfsmissie. Deze bedrijfsmissie ligt al jaren aan de basis van de performante resultaten van de bank. Het Directiecomité toetst consequent alle strategische beslissingen en marktopportuniteiten aan de bedrijfsmissie. De overname van ABK ziet de bank als een unieke opportuniteit om haar succesvolle commerciële strategie uit te breiden buiten de doelgroep van ondernemers en vrije beroepen. Autonomie interne audit en risicobeleid Met het oog op een strikte beheersing van alle bedrijfsrisico s wordt een grote waarde gehecht aan de autonome werking van interne audit, compliance officer, risk manager en ombudsvrouw. De autonomie van de interne auditor is gewaarborgd via de werking van het Auditcomité. JAARVERSLAG

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau.

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. PERSBERICHT Donderdag 28 februari 2013 Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. Bank J.Van Breda & C heeft in 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2012. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be 2012 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be JAARVERSLAG 2012 2 Jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord 4 Kerncijfers 6 Jaarverslag 9 Organogram 30 Deugdelijk bestuur 32 Bedrijfsmissie 35

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2013. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2013 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 21 Bedrijfsmissie 25 Geconsolideerde jaarrekening 28 Bij ons bent

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2012. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2012 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

Persmededeling vanwege de Argenta Groep

Persmededeling vanwege de Argenta Groep Persmededeling vanwege de Argenta Groep Ook in 2008 hebben 100.000 nieuwe cliënten voor Argenta gekozen Datum 27-03-2009 Tijdstip 10:30uur Bericht Pers 2009/01 Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Belgiëlei

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoudstafel Kerncijfers... 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 2 Geconsolideerde balans... 15

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Jaarverslag Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.

Jaarverslag Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. Jaarverslag 2015 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 20 Verslag van de RvB 6 Bank J.Van Breda & Cº 9 ABK bank 11 Van Breda Car Finance

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

v_ Mogen wij u voorstellen aan

v_ Mogen wij u voorstellen aan Mogen wij u voorstellen aan 270 jaar bankervaring 1747 1807 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bank Nagelmackers 1747 01/07/2002 Fusie Delta Lloyd Bank en Bank Nagelmackers

Nadere informatie

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06

Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06 Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering over het boekjaar 2005 op 09.05.06 Raad van bestuur voorzitter: Wilfried H.R. Dierickx gedelegeerd bestuurder: Herman Hendrickx - voorzitter

Nadere informatie

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten

PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Geen stress voor Argenta-cliënten PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Geen stress voor Argenta-cliënten Argenta versterkt zijn kapitaal tot 1,149 mia euro. Hierdoor verhoogt de bancaire tier 1-ratio van 10,24 % naar 14,38

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK

voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK PERSBERICHT voor meer informatie: 21 februari 2008 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com VOORTGAANDE OMZET- EN WINSTGROEI KAS BANK stijging inclusief

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides

in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides in 12 slides Code Buysse II, samengevat in 12 slides 1 Governance principes De ondernemers hebben hun bedrijf nog niet in een vennootschapsstructuur ondergebracht. De ondernemers activeren een raad van

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst

Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst Persbericht 21 augustus 2014 Rabobank halfjaarcijfers 2014: 1,1 miljard euro nettowinst De Rabobank Groep boekte in het eerste halfjaar van 2014 een nettowinst van 1.080 miljoen euro. Het resultaat werd

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Kerncijfers 2007. We work for growth

Kerncijfers 2007. We work for growth Kerncijfers 27 We work for growth Geconsolideerd resultaat van de deelnemingen (vóór Private Equity meerwaarden) ( mio) 2 15 1 5-5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Bouw, bagger en concessies Vastgoed en

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

KION Group neemt de divisie Handling Automation van automatiseringsspecialist Egemin Group over

KION Group neemt de divisie Handling Automation van automatiseringsspecialist Egemin Group over Persbericht KION Group neemt de divisie Handling Automation van automatiseringsspecialist Egemin Group over De Egemin Group is een toonaangevende leverancier van automatiseringsoplossingen voor logistieke

Nadere informatie

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen PERSBERICHT Van Lanschot: nettowinst stijgt in eerste helft 2013 Nettowinst in eerste halfjaar gestegen naar 33,7 miljoen (H1 2012: 10,5 miljoen) dankzij hogere provisie-inkomsten en aanzienlijke kostenbesparingen

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

2016, een jaar met twee gezichten

2016, een jaar met twee gezichten Activiteitenverslag 2016 2016, een jaar met twee gezichten Na de lancering van de nieuwe naam in oktober 2015 werd snel duidelijk dat Nagelmackers een sterk merk blijft voor de Belgische markt. Een sterk

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.

Jaarverslag 2011. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. Jaarverslag 2011 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 4 Kerncijfers 6 Jaarverslag 9 Organogram 31 Deugdelijk bestuur 33 Bedrijfsmissie 36 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 ABN AMRO Groenbank B.V. ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 2012 3 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 6 Enkelvoudige winst- en verliesrekening over 2012 7 Overige gegevens

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014

PERSBERICHT. Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 PERSBERICHT Van Lanschot: solide resultaten eerste zes maanden 2014 Uitvoering strategie ligt op koers, basis gelegd voor verdere ontwikkeling en groei Client assets gestegen naar 56,1 miljard (ultimo

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Jaarverslag Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.

Jaarverslag Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. Jaarverslag 2016 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5-17 Verslag van de RvB 6 Bank J.Van Breda & Cº 9 ABK bank 11 Van Breda Car Finance

Nadere informatie

Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI

Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI GECONSOLIDEERD GROEPSRESULTAAT 2006 2005 2004 (x 1.000.000 euro) IFRS IFRS IFRS 1. BOUW-, BAGGER- EN MILIEUDIENSTEN DEME 25,21 20,34 13,88 Van Laere 4,35 1,40-0,92

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Institutioneel beheer

Institutioneel beheer Institutioneel beheer volgens KBC. Een integrale benadering van uw institutioneel vermogen. Financiering Kasstromen Risico Marktstandaard Regelgeving Opbrengsten Kredieten Inkomen Volgens een duidelijke

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

69,6 miljoen euro voor belastingen.

69,6 miljoen euro voor belastingen. B R U S S E L, 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 7 Crelan Groep: mooie jaarwinst van 69,6 miljoen euro voor belastingen. Een dividend van 2,75 % voor de coöperanten Uitstekende solvabiliteit met nadruk op een

Nadere informatie

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen.

JAARVERSLAG. tweeduizend ennegen. JAARVERSLAG tweeduizend ennegen. inhoudsopgave Inhoudsopgave 11 Kerncijfers 12 Profiel 15 Structuur 22 Activiteiten 27 Directieverslag 30 Geconsolideerde Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 9m 2011 9m 2012 evolutie 3 de kw. 2011 3 de kw. 2012 evolutie Omzet 2.218 2.279 2,8% 719 766 6,5% Kostprijs van verkopen (1.590) (1.637) 3,0%

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession

Private Banking. ten dienste van ondernemers. Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers Paul Bradbury/Ojo Images/GraphicObsession Private Banking ten dienste van ondernemers In elke fase van uw leven en dat van uw onderneming komt u dagelijks grote,

Nadere informatie

Kredieten en beleggingen blijven groeien

Kredieten en beleggingen blijven groeien PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Prestaties Argenta uitzonderlijk in crisisjaar 2011 De op vier na grootste bank van dit land is duidelijk de stiel van het retailbankieren niet verleerd.

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 van het Vlaams Zorgfonds

Jaarrekening 2013 van het Vlaams Zorgfonds De heer P. Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Phoenixgebouw - 11de verdieping Koning Albert II-laan 19 bus 11 1210 BRUSSEL Uw bericht van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Visie, missie en kernwaarden

Visie, missie en kernwaarden Factsheet Profiel BinckBank BinckBank N.V. (BinckBank), opgericht in 2000, is een online bank voor beleggers met marktleiderschap in Nederland en België, een derde positie in Frankrijk en is sinds 2012

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2014 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Groeps-Directiecomité

Groeps-Directiecomité Europese Private Banking Groeps-Directiecomité Ondersteunende diensten op groepsniveau België Centraal- en Oost- Europa en Rusland Merchantbanking Europese Private Banking Gemeenschappelijke diensten en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen

BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen P ERSBERICHT H ALFJAARCIJFERS 2016 BNG Bank draagt bij aan oplossing maatschappelijke uitdagingen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl Duurzaamheid belangrijk deel van de strategie

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013

Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 Van Lanschot NV Halfjaarcijfers 2013 13 augustus 2013 Karl Guha, CEO Constant Korthout, CFRO Halfjaarcijfers 2013 Hoofdpunten Winstherstel Nettowinst 33,7 miljoen Onderliggende nettowinst 37,7 miljoen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem JAARVERSLAG 2012 Centrale Kredietverlening nv Spaarbank Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Raad van bestuur Prof. Dirk Meulemans De h. Patrick Boelaert De h. Luc Boret De h. Rudi Deruytter De h. Hans Schrauwen

Nadere informatie

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen

B.D.M. NV Entrepotkaai Antwerpen RPR Antwerpen Jaarverslag 2011 B.D.M. NV Entrepotkaai 5 2000 Antwerpen 404.458.128 RPR Antwerpen Verslag van woensdag 25 april 2012 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS 2015 2016 evolutie Q4 2015 Q4 2016 niet evolutie Omzet 2.646

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014

Jaarcijfers 2013. Persconferentie. 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Persconferentie 27 februari 2014 Jaarcijfers 2013 Rinus Minderhoud, voorzitter raad van bestuur 2013: een bewogen jaar Moeilijke omstandigheden; ruim 2 miljard euro nettowinst LIBOR-schikking:

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat

stijgt 22% overheden BNG Bank De nettowinst bedroeg miljoen. In 226 miljoen is van mening dat PERSBERI CHT JAARC IJFERS 2 0 15 Nettowinst BNG Bank EUR 226 miljoen Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bngbank.nl - Nieuwe langlopende kredietverlening stijgt 22% - Scherpere tarieven

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV

Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Financieel jaarverslag 2012 DAS Holding NV Profiel Positionering DAS als brede juridische dienstverlener DAS heeft zich in 2012 wederom regelmatig laten zien in de Nederlandse media. Met behulp van televisiecommercials

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later

Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Vermogensbeheer Voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later Een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Dat is de belofte van uw pensioenfonds aan uw deelnemers. Verder gaan is nu zorgen voor

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 Inhoud WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN..........................................

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten.

Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Verder gaan is elke stap zorgvuldig zetten. Integrale aanpak Risicobeheersing staat aan de basis van elk beleggingsbeleid. Omdat het renterisico het belangrijkste risico voor pensioenfondsen

Nadere informatie

basispunten 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 (I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 9.438-2.307 1.134 213 8.478-101 1.

basispunten 31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015 2015 2015 (I) (III) (IV) (V) (VI) (VII) (VIII=IV+VII) 9.438-2.307 1.134 213 8.478-101 1. Risicomanagement De Rabobank voert een risicobeleid dat gericht is op een gematigd risicoprofiel. De risicostrategie is gericht op contuïteit en bewerkstelligt de beschermg van de wst en wstgroei, het

Nadere informatie