Jaarverslag Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen

2 Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 25 Deugdelijk bestuur 29 Bedrijfsmissie 32 Geconsolideerde jaarrekening 35 Bij ons bent u welkom 44 JAARVERSLAG

3 Voorwoord Bank J.Van Breda & C is ànders Bank J.Van Breda & C is geen bank voor iedereen. Integendeel, doorgedreven specialisatie is onze sterkste troef. Wij bieden ondernemers en vrije beroepen een persoonlijke begeleiding bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Hierbij onderscheiden we ons steeds duidelijker met onze 3 cruciale troeven. Wij zijn: 1. Gespecialiseerd Omdat wij niets anders doen dan omgaan met mensen zoals u, kennen wij de noden en bekommernissen van ondernemers en vrije beroepen. Wij hebben oog voor het financiële evenwicht tussen uw zaak, uw praktijk of officina enerzijds en uw privévermogensopbouw anderzijds. Op belangrijke momenten in uw loopbaan maken wij hierdoor het verschil. 2. Persoonlijk Bij ons hebt u één vaste account manager. Door onze kleinschaligheid kan hij of zij u nog écht een persoonlijke aanpak garanderen. Onze mensen worden opgeleid om eerst te luisteren en dan pas te adviseren. 3. Proactief We houden altijd de langetermijnbelangen van onze cliënten voor ogen. We nemen zelf het initiatief. Ook in 2013 was deze aanpak uiterst succesvol: Door voortdurende nieuwe instroom van beleggingen steeg het door cliënten toevertrouwd vermogen met 1 miljard euro tot miljoen euro (+13%). Ook de kredietportefeuille groeide met 6% tot miljoen euro. De cliëntentevredenheid bleef historisch hoog. 90% van onze cliënten is bereid onze bank aan te bevelen. De bank is jaar na jaar winstgevend en heeft een uitstekende reputatie. Tijdens de bankencrisis vervulde ze haar rol als veilige haven. Bovendien is intussen bewezen dat we duurzaamheid én rendabiliteit kunnen combineren door de economische cycli heen. Dit is enkel mogelijk dankzij een unieke ploeg enthousiaste medewerkers. Hun motivatie wordt aangewakkerd door de waardering van gepassioneerde en interessante cliënten. Ook de volgende jaren blijven we inzetten op cliëntgerichtheid. Ondernemers en vrije beroepen zijn de bestaansreden van Bank J.Van Breda & C. Enkel door u toegevoegde waarde te leveren, te innoveren en onze aanpak verder te verfijnen, blijven wij onze bedrijfsmissie waarmaken. Dirk Wouters Voorzitter van het Directiecomité Bank J.Van Breda & C vanaf 1/4/2014 JAARVERSLAG

4 Kerncijfers In een oogopslag Bank J.Van Breda & C geconsolideerd Personeel Resultaten Winst na belastingen (*) Balansgegevens Totaal belegd door cliënten Cliëntendeposito s Buitenbalansproducten Totaal privé-kredietverlening Eigen vermogen deel groep Ratio s Efficiëntieratio (cost income) 60% 57% 61% 58% 59% Rendement op het gemiddelde eigen vermogen (ROE) 10% 10% (*) 7% 7% Rendement op activa (ROA) 0.77% 0,80% (*) 0,69% 0,72% Waardeverminderingen op kredieten 0,09% 0,15% 0,06% 0,08% 0,04% Solvabiliteit (eigen vermogen op activa) 8,1% 8,1% 9,9% 10,7% 10,2% Kernkapitaalratio (core tier 1) 11,8% 11,3% 14,7% 14,2% 13,7% Risicogewogen solvabiliteitsratio (RAR) 14,6% 14,7% 17,3% 16,4% 15,6% Geconsolideerde gegevens telkens op 31.12, financiële informatie in duizenden EUR (*) Exclusief ABK bedroeg de nettowinst in ,407 miljoen euro. Gezien de uitzonderlijke eenmalige resultaatsimpact (badwill) van de overname van ABK zouden de rendementspercentages over 2011 een vertekend beeld geven van de onderliggende rendabiliteit. JAARVERSLAG

5 Jaarverslag JAARVERSLAG

6 Het toevertrouwd vermogen stijgt met 13% tot een recordniveau van 9 miljard euro Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering 1 miljard euro aangroei van het toevertrouwd vermogen en 31, miljoen 2003 euro nettowinst ( %) Het vermogen dat ondernemers en vrije beroepen toevertrouwen aan Bank J.Van Breda & C steeg in 2013 met 1 miljard euro (+13%). Dit commerciële succes vertaalt zich in een geconsolideerde nettowinst van 31,5 miljoen euro, een stijging met 14% tegenover 2012 en dit in een moeilijke marktomgeving. 17,7 19,6 28,8 24,4 24,4 22,4 20,6 23,3 25,7 21,4* Nettowinst na belastingen (Bank J.Van Breda & C geconsolideerd, in mio euro) * Nettowinst 2011 exclusief de winstbijdrage als gevolg van de overname van ABK voor een bedrag van 33,476 miljoen euro. 27, , Succesvolle commerciële strategie Zowel de sterke financiële resultaten van de doelgroepstrategie van Bank J.Van Breda &C als de bijdrage van dochtervennootschappen ABK bank en Van Breda Car Finance dragen bij tot dit resultaat. Door voortdurende nieuwe instroom van beleggingen stijgt het door cliënten toevertrouwd vermogen met 1 miljard euro tot miljoen euro (+13%). Ook de kredietportefeuille groeit met 5% tot miljoen euro. Bankproduct stijgt met 3% Het geconsolideerde bankproduct stijgt met 3,8 miljoen euro tot 117,7 miljoen euro. Ondanks de groei van de kredietportefeuille met 5% en van de deposito s met 8% daalt het renteresultaat met 3%. De aanhoudende verstoring van de depositomarkt, waarbij een aantal banken spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente vergoeden, weegt op het renteresultaat. Ook de vervlakking van de rentecurve en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement verklaren waarom de volumegroei zich vooralsnog niet vertaalt in een hoger renteresultaat. De groei in buitenbalansbeleggingen (+16%) zorgt voor een stijging van de commissie-inkomsten met 18%. Het bedrag aan meerwaarden in de effectenportefeuille en de resultaten van indekkingsinstrumenten bedragen 4,6 miljoen euro tegenover 4,2 miljoen euro in JAARVERSLAG

7 Cost income-ratio 59% De kosten bedragen 69 miljoen euro en liggen 4% boven Deze stijging wordt verklaard door loonindexering en toegenomen investeringen in informaticatoepassingen, naambekendheid en huisvesting. De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 59%, waarmee Bank J.Van Breda & C tot de meest performante Belgische banken behoort. Waardeverminderingen kredieten uitzonderlijk laag De waardeverminderingen en provisies voor kredietdossiers bedragen 1,5 miljoen euro tegenover 2,4 miljoen euro in Zij bedragen slechts 0,04% van de gemiddelde kredietportefeuille. De volgehouden, behoedzame kredietpolitiek en de samenwerking met succesvolle, voorzichtige cliënten blijft ook in een periode van economische crisis zijn vruchten afwerpen. Belang in ABK bank stijgt naar 99,9% ABK bank heeft van de statutaire mogelijkheid gebruik gemaakt om inactieve vennoten uit te sluiten. Doordat ABK bank uit het statuut van het Beroepskrediet is getreden, kunnen vennoten die uittreden voortaan De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 59%, waarmee Bank J.Van Breda & C tot de meest performante Belgische banken behoort. worden vergoed tegen boekwaarde in plaats van de veel lagere nominale waarde. De uitsluiting van inactieve vennoten heeft tot gevolg dat het belang van Bank J.Van Breda & C in ABK bank stijgt van 91,8% naar 99,9%. Doordat de uitsluiting is gebeurd op 31/12/2013 komt het resultaat van ABK bank in 2013 nog voor 8,2% toe aan de minderheidsvennoten. Sterke liquiditeit en solvabiliteit Bank J.Van Breda & C blijft goed gewapend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de financieeleconomische crisis dankzij een gezonde liquiditeitspositie. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito s. Het eigen vermogen (deel van de groep) stijgt van 427 miljoen naar 448 miljoen euro. De gezonde beleggingsportefeuille maakt dat het eigen vermogen net zoals de voorbije jaren niet wordt aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten. De groei van het eigen vermogen geeft de bank bijkomende slagkracht om haar gestage groei op een financieel gezonde manier te bestendigen, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa bedraagt 10,2%, een veelvoud van de 3% die de toezichthouders tegen ten vroegste 2018 willen invoeren onder Basel III. JAARVERSLAG

8 Ondernemers en vrije beroepen vertrouwen 1.164meer dan 8,6 miljard euro vermogen toe aan Bank J.Van Breda & C Bank J.Van Breda & C Bank J.Van Breda & C is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. Wij helpen hen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Bij ons kunnen ze 31,5 rekenen op een persoonlijke, 28,8 proactieve begeleiding. 27,7 Zowel professioneel als privé. Hun leven 25,7 lang. 24,4 24,4 23,3 22,4 Deze activiteiten worden verder 20,6 in de tekst aangeduid 21,4* 19,6 met 17,7 de term doelgroepbankieren. Ondernemers en vrije beroepen vertrouwen meer dan 8,6 miljard euro vermogen toe aan Bank J.Van Breda & C De duurzame, voorzichtige aanpak van de bank en de hoge cliëntentevredenheid resulteren in een gestage groei van de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen kent in 2013 een groei met 1 miljard tot 8,7 miljard euro (13%) Totaal belegd door cliënten (doelgroepbankieren, in mio euro): deposito s + buitenbalansbeleggingen De cliëntendeposito s groeien met 9% tot 3,4 miljard euro. In een uiterst concurrentiële marktomgeving, resulteert het vertrouwen van de cliënten in een verschuiving van kortetermijntegoeden naar langere looptijden. Zo groeien de termijnrekeningen op meer dan een jaar met 20% tot 776 miljoen euro. In totaliteit stijgen de beleggingen in buitenbalansproducten met 16% tot 5,3 miljard euro, dankzij de instroom van bijkomende beleggingen en de financiële prestaties van de vermogens onder beheer. In het vermogensbeheer beheert Bank Delen eind miljoen euro voor cliënten van Bank J.Van Breda & C (tegenover miljoen euro in 2012, +21%). Met haar behoudsgezinde beleggingsstrategie heeft Bank Delen aangetoond goed bestand te zijn tegen de financiële crisis van de voorbije jaren. Samen met de patrimoniale begeleiding resulteerde dit ook in 2013 in een gestage instroom van nieuw kapitaal, zowel van bestaande als van nieuwe cliënten. De verzekeringsbeleggingen groeien tot een volume van miljoen euro (+1%). De uitstaande reserves in andere verzekeringsproducten (vooral groepsverzekeringen) stijgen met 22% tot meer dan 350 miljoen euro. De beleggingsfondsen groeien tot een belegd kapitaal van 416 miljoen euro (+40%). JAARVERSLAG

9 Ook in 2013 bleef het kredietvolume uit het doelgroepbankieren verder stijgen. Kredietportefeuille doelgroepbankieren groeit met 6% Ook in 2013 blijft het kredietvolume uit het doelgroepbankieren verder stijgen tot miljoen euro (+6%). De kredietverlening aan succesvolle ondernemers en vrije beroepen steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte en voorzichtige investerings- en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een moeilijke financieel-economische omgeving. Sterk financieel resultaat De recordgroei van de commerciële volumes draagt bij tot de stijging van het bankproduct. Deze stijging in combinatie met kosten die onder controle zijn en het zeer lage niveau van de kredietverliezen vertaalt zich opnieuw in een sterk financieel resultaat Kredietvolume (doelgroepbankieren, in mio euro) 31,5 17,7 19,6 28,8 24,4 24,4 22,4 20,6 23,3 25,7 21,4* 27,7 JAARVERSLAG

10 Van Breda Car Finance Als dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C is Van Breda Car Finance in heel België actief in de sector van de autofinanciering en de financiële autoleasing. Van Breda Car Finance wil de béste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers. Heel de organisatie is toegespitst op snelle kredietoplossingen voor personenwagens via een eigen website. Vanuit de kernwaarden fast, friendly & flexible ondersteunt Car Finance de lokale autodealer in het volledige verkoopproces: van offertefase, aanvraagverwerking en aanmaak van kredietcontracten t.e.m. de controle op de uitbetaling van het dossier. Op die manier vergemakkelijken we de verkoop van onze partners die hun cliëntenservice uitbreiden met kredietverlening. Ondanks een moeilijke marktomgeving, resulteert deze strategie in een stijging van de portefeuille met 1% naar 300 miljoen euro. De netto-waardeverminderingen op kredieten blijven ook in 2013 op een uitzonderlijk laag niveau, dankzij het kredietacceptatiebeleid en de recuperaties in probleemdossiers. Samen met een strikte kostenbeheersing leidt dit opnieuw tot een degelijk financieel resultaat. JAARVERSLAG

11 ABK ABK bank is sinds 2011 een dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C. Sinds de overname herpositioneerde ABK zich als vermogensbegeleider voor kaderleden en zelfstandigen. ABK begeleidt haar cliënten met een langetermijnvisie in de opbouw, beheer en bescherming van vermogen. Daarbij blijft ABK trouw aan de traditie van eenvoudige en transparante producten, in een cultuur van voorzichtigheid en persoonlijke aanpak. Sinds de overname gaat ABK door een transitie in diverse opzichten. Strategisch In de strategische oefening ging veel aandacht naar de verwachtingen van de cliënt, die hierin op verschillende momenten geconsulteerd is. De strategische keuze voor vermogensbegeleiding resulteerde in een aanpassing van het logo en de huisstijl die in 2013 werd doorgevoerd. Commercieel Na de opstart van een samenwerking met Baloise Insurance met een tak 21- en tak 23-aanbod, werd in 2013 een samenwerking met Bank Delen opgestart voor patrimoniale beleggingsfondsen en discretionair vermogensbeheer. De concrete invulling van onze propositie als vermogensbegeleider gebeurt met een compacte module die de cliënt helpt na te gaan wat het vereiste kapitaal is op pensioenleeftijd en hoe hij dat kan bereiken door systematisch te sparen en zijn portefeuille gespreid in te vullen. Organisatorisch Sommige ondersteunende activiteiten zoals rapportering, risicobeheer, audit en personeelsbeleid zijn ondergebracht in de afdelingen van Bank J.Van Breda & C. Op die manier wordt het beleid bij ABK verder geprofessionaliseerd en is er een grotere kennisdeling tussen beide banken. Dankzij de verhuis in 2013 van de zetel van ABK naar de hoofdzetel van Bank J.Van Breda & C, verloopt deze samenwerking nog intenser en efficiënter. Ook binnen ABK evolueerde het takenpakket van heel wat medewerkers. Om haar strategie uit te rollen, kiest ABK voor een netwerk van eigen kantoren met relatiebeheerders die zich volledig focussen op vermogensbegeleiding. Om die reden werd de samenwerking met zelfstandige agenten in 2013 beëindigd was voor ABK een belangrijk transitiejaar in diverse opzichten. JAARVERSLAG

12 Operationele investeringen In 2013 werd een deel van de activiteiten binnen ABK gemigreerd naar het IT-platform dat ook Bank J.Van Breda & C gebruikt. Dit platform ondersteunt relatiebeheerders o.a. op het vlak van cliëntenadministratie en de verkoop van beleggingsfondsen. In Berchem en Schoten zijn moderne nieuwe kantoren geopend die beschikken over meerdere spreekkamers voor adviesgesprekken. Commerciële volumes Per 31/12/2013 hebben de cliënten 306 miljoen euro deposito s toevertrouwd aan ABK bank, een daling met 23 miljoen tegenover De kredietportefeuille zakt met 28 miljoen naar 189 miljoen euro. De instroom van nieuwe cliënten compenseert nog onvoldoende de afvloei van cliënten buiten de doelgroep en kredietcliënten zonder interesse voor of potentieel tot vermogensbegeleiding. Surplus aan eigen vermogen en liquiditeit rendabel ingezet Eind 2012 heeft ABK bank kredietrisicoprotectie verstrekt op een gedeelte van de kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & C. Hierdoor kan het overschot aan kapitaal binnen ABK worden gebruikt om de gezonde groei van de kredietverlening van Bank J. Van Breda & C uit het verleden ook in de toekomst te bestendigen. In 2013 heeft ABK haar surplus aan liquiditeiten gebruikt voor kredietverlening aan Van Breda Car Finance. Mede dank zij dit meer rendabele gebruik van haar overschotten aan eigen vermogen en liquiditeit zet ABK bank in 2013 een sterk financieel resultaat neer. Uitsluiting inactieve vennoten Doordat ABK bank gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om uit het statuut van het Beroepskrediet te treden, kunnen vennoten die uittreden voortaan worden vergoed tegen boekwaarde. ABK heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om inactieve vennoten uit te sluiten. Als gevolg hiervan stijgt het belang van Bank J.Van Breda & C in ABK bank van 91,8% naar 99,9%. JAARVERSLAG

13 Laag risicoprofiel Hoge eigenvermogensbuffer De bank beschikt over voldoende eigen middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Het eigen vermogen bedraagt 10,2% van het balanstotaal, meer dan het driedubbele van de 3%-norm die de toezichthouder pas tegen 2018 voor ogen heeft. Het eigen vermogen bedraagt 12% van de cliëntendeposito s. Tegenover elke 100 euro cliëntendeposito s staat er dus een buffer van 12 euro eigen vermogen waarmee waardeverminderingen op kredieten of beleggingen kunnen worden opgevangen. Hoge liquiditeit en stabiele financiering Bank J.Van Breda &C financiert haar beleggingsportefeuille en kredietverlening uitsluitend via eigen vermogen en deposito s van cliënten. Naast haar kredietportefeuille beschikt de bank over aanzienlijke liquiditeitstegoeden bij de Nationale Bank van België en een ruime portefeuille obligaties van hoge kwaliteit die gebruikt kunnen worden als buffer om liquiditeitsschommelingen in de thesaurie op te vangen. Eind 2013 dekt deze buffer van 802 miljoen euro meer dan 22% van de cliëntendeposito s. Risicobeheersing: permanente opvolging en controle Ondernemingsrisico s zijn eigen aan de normale activiteiten van een bank. In vergelijking met sectorgenoten zijn Bank J.Van Breda & C en haar dochters echter altijd eenvoudige en transparante instellingen gebleven. Bovendien leggen zij al jarenlang een grote voorzichtigheid aan de dag bij het aanvaarden van risico s. Zij verrichten permanente risico-opvolging en controle. Historisch heeft Bank J.Van Breda & C haar capaciteit om risico s te beheersen ruimschoots bewezen. Vanuit het interne risicocomité wordt op gestructureerde wijze toezicht gehouden op risico s en risicoposities van de instelling en haar dochtervennootschappen. Daartoe laat het risicocomité zich door de diverse afdelingen en activiteiten informeren. JAARVERSLAG

14 Solvabiliteitsrisico Bank J.Van Breda & C wil er zich op elk moment van verzekeren dat de bank aan de reglementaire vereisten beantwoordt en een kapitalisatieniveau aanhoudt dat ruim tegemoetkomt aan het niveau van de activiteit en de genomen risico s. Hierbij geldt dat er voldoende eigen vermogen moet zijn om eventuele schokken door kredietverliezen op te vangen, zodat de spaardeposito s van de cliënteel op geen enkel moment in gevaar komen. De kredietportefeuille van de bank wordt gewogen, volgens de standardised approach-benadering in Basel II. Ook het operationeel risico en het marktrisico wordt gewogen. Het eindresultaat hiervan is het Gewogen risicovolume. Dit laat toe ratio s te berekenen die gerapporteerd worden aan de Nationale Bank van België (NBB) en als benchmark gelden in de markten. Bovendien voldoet de bank nu al aan de solvabiliteitsnormen die het Basel III-akkoord wil invoeren. Eigen vermogen en solvabiliteit Eigen vermogen in de enge zin (core tier 1) (1) Aanvullend eigen vermogen (tier 2) Totaal eigen vermogen (2) Gewogen risicovolume (3) Risicogewogen solvabiliteitsratio (risk asset ratio) (2)/(3) 16,4% 15,6% Kernkapitaalratio (core tier 1 ratio) (1)/(3) 14,2% 13,7% De risicogewogen solvabiliteitsratio zoals die wordt gerapporteerd aan de NBB weegt het totaal eigen vermogen af tegen het gewogen risicovolume. Deze ratio bedraagt 15,6%, terwijl de minimumvereiste momenteel 8% bedraagt. De kernkapitaalratio weegt het eigen vermogen in de enge zin (core tier 1) af tegen het gewogen risicovolume. Deze ratio bedraagt 13,7% bij een huidige minimumvereiste van 4%. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa bedraagt 10%, een veelvoud van de 3% die de toezichthouders tegen ten vroegste 2018 willen invoeren. Bank J.Van Breda & C en haar dochters zijn altijd eenvoudig en transparant gebleven. JAARVERSLAG

15 Bank J.Van Breda & C beschikt over voldoende eigen middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Bank J.Van Breda & C voldeed eind 2010 al ruim aan alle verhoogde solvabiliteitsnormen voor de toekomst. Door de overname van ABK in 2011 zijn de solvabiliteitsratio s nog aanzienlijk toegenomen. Eind 2012 heeft ABK kredietrisicoprotectie verstrekt op een gedeelte van de kredietportefeuille van Bank J.Van Breda & C. Hierdoor kan het overschot aan kapitaal binnen ABK worden gebruikt om de gezonde groei van de kredietverlening van Bank J. Van Breda & C uit het verleden ook in de toekomst te bestendigen. De bank beschikt hierdoor over bijkomende eigen middelen om op eigen kracht verder te groeien, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. Liquiditeitsbeheer De commerciële bankactiviteiten zijn de belangrijkste bron van liquiditeitsrisico. Dit is het risico dat de bank over onvoldoende middelen zou beschikken om aan de onmiddellijke verplichtingen te voldoen. De bank streeft ook op dit domein een bewust laag risicoprofiel na. De belangrijkste financieringsbron is altijd de cliënteel van de bank: vele duizenden lokale ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen gebruiken Bank J.Van Breda & C voor hun beleggingen en dagelijkse werking. Dit geldt evenzeer voor de kaderleden en zelfstandigen bij ABK. Risico-averse beleggers die opgeschrikt werden door de financiële crisis, staan voor hun beleggingen meer dan vroeger stil bij het risicoprofiel van de bank waar ze hun spaargeld aan toevertrouwen. Zij voelen zich aangesproken door de gezonde financiële positie van Bank J.Van Breda & C en ABK. Hierdoor beschikt de bank over een stabiele financieringsbron, waarvan de volumes gespreid zijn over een grote groep cliënten. Het liquiditeitsrisico van de bank wordt permanent bewaakt door een proactief thesauriebeheer, binnen de krijtlijnen van het Asset & Liability Management (ALM). Voor haar liquiditeitsbeheer maakt de bank o.a. gebruik van liquiditeitsgaprapporten, ratio-analyse en volumeprognoses op korte en lange termijn. De bank werkt ook met een interne liquiditeitsratio die de liquide activa en de beschikbare liquiditeit uit de beleggingsportefeuille afzet tegenover de kortetermijnverplichtingen. Ook de stresstestratio s van de NBB worden maandelijks opgevolgd. De bank bevindt zich ruim binnen de NBB-normen. JAARVERSLAG

16 Kredietrisico De kredietportefeuille is zeer gespreid binnen het door de bank gekende cliënteel van lokale ondernemers en vrije beroepen bij Bank J.Van Breda & C en van kaderleden en zelfstandigen bij ABK. De bank hanteert hierbij concentratielimieten per sector en maximale kredietbedragen per relatie. De kredietportefeuille is onderverdeeld in risicocategorieën die elk hun specifieke opvolging krijgen. Over de kredieten uit de hoogste risicocategorie onzeker verloop wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. In het kader van Basel II hebben Bank J.Van Breda &C en haar dochter ABK gekozen voor de standardised approach. De kredietportefeuille van Van Breda Car Finance wordt gekenmerkt door een zeer grote spreiding. Door een voortdurend verder verfijnen van de acceptatiecriteria en door een proactieve debiteurenopvolging geniet ook deze portefeuille een laag risicoprofiel. Vorderingen die dubieus worden, worden overgedragen naar de afdeling Betwiste zaken. Er gelden criteria voor verplichte overdracht wanneer bepaalde gebeurtenissen zich voordoen bij onze cliënten, kredietnemers of borgen. Op de kredieten in de hoogste risicocategorie onzeker verloop en op de vorderingen die dubieus worden, worden waardeverminderingen geboekt. JAARVERSLAG

17 Kredietrisico van de beleggingsportefeuille Van de cliëntendeposito s die Bank J.Van Breda & C aantrekt wordt 94% aangewend voor kredietverlening aan lokale ondernemers en vrije beroepen. Daarnaast heeft de bank een beleggingsportefeuille die zij aanhoudt als liquiditeitsbuffer. Het risicoprofiel van deze beleggingsportefeuille wordt daarom al jarenlang bewust erg laag gehouden. Het investeringskader dat jaarlijks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur bepaalt waarin belegd kan worden en welke limieten gelden. Op geconsolideerd niveau bevat de beleggingsportefeuille per 31/12/2013 slechts 1% aandelen, 23% bedrijfsobligaties en commercial paper, en 76% overheids-obligaties uitgegeven door volgende Europese overheden: Duitsland, Nederland, België, Oostenrijk, Zweden en Finland. Er zitten geen obligaties van Frankrijk, Griekenland, Italië, Portugal, Ierland en Spanje in de portefeuille. In de onderstaande diagrammen vindt u de samenstelling van de geconsolideerde beleggingsportefeuille naar rating en eindvervaldag. 1% Private equity & aandelen 2% Financiële achtergestelde obligaties & perpetuals 2% Onbepaald 7% % Bedrijfsobligaties en Commercial Paper 30% Overheidsobligaties Aaa 20% % 2014 Rating (Moody s) Restlooptijd 25% Overheidsobligaties Aa3 21% Overheidsobligaties Aa1 en Aa2 18% % 2015 Samenstelling geconsolideerde beleggingsportefeuille op 31/12/2013 volgens rating (Moody s) Samenstelling geconsolideerde beleggingsportefeuille op 31/12/2013 volgens restlooptijd JAARVERSLAG

18 Wisselkoersrisico De bank heeft door de aard van haar cliënteel (zowel Bank J.Van Breda & C als ABK en Van Breda Car Finance zijn enkel actief in België) geen eigen materiële muntposities. Marktrisico Doordat al onze activiteiten cliëntgedreven zijn en wij geen marktactiviteiten voor eigen rekening voeren, is ons resultaat minder gevoelig voor de evoluties op de financiële markten. Renterisico De bank voert een voorzichtig beleid qua renterisico, ruim binnen de normen van de Nationale Bank van België. Daar waar de looptijden van activa en passiva onvoldoende overeenkomen, zet de bank indekkingsinstrumenten in om dit te corrigeren. Dit gebeurt met een combinatie van renteswaps (die onze vlottende renteverplichtingen omzetten in vaste) en opties (die bescherming bieden tegen een stijging van de rente boven bepaalde niveaus). Het renterisico wordt o.a. gemeten aan de hand van de Basis Point Value-methodologie. Ook in 2013 werd ervoor gekozen om het renterisico op een relatief laag niveau te houden. De bank voert tevens een uitgebreide rentegapanalyse uit en een scenarioanalyse die rekening houdt met wijzigende marktvoorwaarden, wat toelaat de impact van stressscenario s te analyseren. Operationeel risico Als gespecialiseerde nichespelers genieten Bank J.Van Breda & C en haar dochters de voordelen van hun kleinschaligheid, eenvoudige structuur en korte communicatielijnen. De interne operationele risico s worden o.a. beheerst via: Hoge integriteitsstandaarden Eerlijkheid is zowel voor de organisatie als voor de individuele personeelsleden van fundamenteel belang in onze bedrijfscultuur. Afdelingscharters De kernwaarden gespecialiseerd, persoonlijk en proactief worden op afdelingsniveau gegarandeerd via afdelingscharters. JAARVERSLAG

19 Eerstelijnscontrole De operationele afdelingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het controleren van hun eigen werking en afgeleverde kwaliteit. Informatica De belangrijkste operationele bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd en voorzien van ingebouwde procescontroles. Disaster recovery plan De continuïteit van de activiteiten indien zich een ramp zou voordoen, wordt regelmatig getest en geperfectioneerd. Inkomstenvolatiliteitsrisico De inkomsten uit het relatiebankieren de hoofdactiviteit van de bank, waarbij Bank J.Van Breda & C en ABK elk hun eigen doelgroepspecialisatie hebben worden aangevuld door de gespecialiseerde vendoractiviteit voor autodealers die is ondergebracht in de dochteronderneming Van Breda Car Finance. Zoals andere financiële instellingen is ook Bank J.Van Breda & C afhankelijk van een winstbijdrage uit de transformatiemarge tussen de kortetermijnrente en de langetermijnrente. Dankzij volumestijgingen en het gebruik van indekkingsinstrumenten heeft de bank een daling van rente-inkomsten als gevolg van een ongunstig renteklimaat in het verleden altijd kunnen opvangen. Bijkomend maken commissie-inkomsten 27% uit van het bankproduct in Reputatierisico Bank J.Van Breda & C geniet een onberispelijke reputatie en wenst deze te bestendigen. Permanente aandacht voor integriteit en discretie vormt de rode draad in al onze activiteiten. Ook voor onze cliënten stellen wij voorzichtigheid en evenwicht voorop. Dit komt o.a. tot uiting in genuanceerd beleggingsadvies (met oog voor spreiding, langetermijnplanning en beleggingen in kwaliteitswaarden), een gedegen antwoord op kredietaanvragen (met het accent op de kwaliteit van de bedrijfsleiding, de terugbetalingscapaciteit en het eigen vermogen) en hoge standaarden i.v.m. juridisch en fiscaal correct handelen. JAARVERSLAG

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoud Voorwoord 3 Kerncijfers 4 Jaarverslag 5 Organogram 21 Bedrijfsmissie 25 Geconsolideerde jaarrekening 28 Bij ons bent

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2014. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen. www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2014 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Inhoudstafel Kerncijfers... 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 2 Geconsolideerde balans... 15

Nadere informatie

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau.

Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. PERSBERICHT Donderdag 28 februari 2013 Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. Bank J.Van Breda & C heeft in 2012

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Experience. the difference

Jaarverslag 2006. Experience. the difference Jaarverslag 2006 Experience the difference Experience the difference 1 Kerncijfers 2 2 Bestuur en toezicht 4 3 Mission Statement 5 4 Organigram 6 5 Historiek 8 6 Het jaar 2006 10 7 Wereldeconomie 16 8

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be

Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be Op koers in onrustig vaarwater J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 www.deltalloydbank.be INHOUDSPAGINA VOORWOORD 05 DEEL 1 BESTUUR 06 1.1 Bestuur en comités 06 1.2 Mandaten 08 DEEL 2 ONZE MENSEN MAKEN HET MOGELIJK

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2014. www.keytradebank.be

JAAROVERZICHT 2014. www.keytradebank.be JAAROVERZICHT 2014 www.keytradebank.be Inleiding Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 Missie:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

Verslag aan de samenleving over 2012

Verslag aan de samenleving over 2012 Verslag aan de samenleving over 2012 WIE ZIJN WIJ? Een bank-verzekeraar die zich toelegt op de invulling van de behoeften van particulieren, kmo s en grotere ondernemingen in België, Tsjechië, Slowakije,

Nadere informatie

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007

Van Lanschot nv Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Keuzes maken Voor 20 07 koos Van Lanschot keuzes maken als thema. Een thema dat ons na aan het hart ligt. We maken immers al 270 jaar keuzes. Heel bewuste keuzes. Zo kiezen we ervoor klein

Nadere informatie

ASR Bank N.V. Jaarverslag

ASR Bank N.V. Jaarverslag ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 a.s.r. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asr.nl ASR Bank N.V. ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 3 ASR Bank N.V. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Profiel ASR Bank

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2014 Gecombineerd jaarverslag met duurzaamheidsverslag Kengetallen Argenta Bank- en Verzekeringsgroep Medewerkers Aantal verkooppunten in België 2.264 2.368 2.416

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2009

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2009 Fortis Bank nv Jaarverslag 2009 Inleiding Het Jaarverslag 2009 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010

Fortis Bank nv. Jaarverslag 2010 Fortis Bank nv Jaarverslag 2010 Inleiding Het Jaarverslag 2010 van Fortis Bank omvat zowel de Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van de Raad van

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat 2013...11

Nadere informatie

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011 Fortis Bank NV Jaarverslag 2011 Inleiding Het Jaarverslag 2011 van Fortis Bank omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport

Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport Pijler 3-toelichtingen 2013 Kapitaaltoereikendheid & risicorapport 2 PIJLER 3-TOELICHTINGEN 2013 PIJLER 3-TOELICHTINGEN 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2. Toepassingskader

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie