Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau."

Transcriptie

1 PERSBERICHT Donderdag 28 februari 2013 Bank J.Van Breda & C realiseert commerciële volumegroei met 8%. Brutobedrijfsresultaat voor belasting stijgt naar recordniveau. Bank J.Van Breda & C heeft in 2012 een geconsolideerde nettowinst gerealiseerd van 27,7 miljoen euro. Gezien een aantal uitzonderlijke elementen in biedt het brutobedrijfsresultaat (excl. waardeverminderingen, belastingen en consolidatieverschillen) de beste basis om de evolutie van de onderliggende resultaten te vergelijken. Hier realiseert de bank een stijging met 22%. Zowel de doelgroepstrategie van Bank J.Van Breda & C als de sterke financiële resultaten van haar dochtervennootschappen ABK en Car Finance dragen bij tot deze resultaatsgroei. Door de voortdurende nieuwe instroom van beleggingen stijgt het toevertrouwd vermogen van cliënten met 7%. De kredietportefeuille groeit met 9%. Bankproduct stijgt met 14% Het geconsolideerde bankproduct stijgt met 14 miljoen euro tot 113,9 miljoen euro (+14%). Exclusief ABK bedraagt de groei 4%. 2 Ondanks de groei van de kredietportefeuille met 9% stijgt het renteresultaat exclusief ABK slechts met 2%. De aanhoudende verstoring van de depositomarkt waarbij een aantal banken spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente vergoeden, weegt op het renteresultaat. Ook de vervlakking van de rentecurve en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement remmen de groei van het renteresultaat af. Inclusief de resultaatsbijdrage van ABK groeit het renteresultaat met 8%. De groei in buitenbalansbeleggingen (+14%) zorgt voor een stijging van de commissie-inkomsten met 7% (8% excl. ABK). De stijging van de meerwaarden op financiële instrumenten en overige opbrengsten is voornamelijk het gevolg van de verkopen uit de beleggingsportefeuille. 1 Het geconsolideerde nettoresultaat van 2011 bedroeg 54,9 miljoen euro, maar werd sterk vertekend door enerzijds een negatieve goodwill van 35,5 miljoen als gevolg van de overname van ABK en anderzijds een aantal waardeverminderingen in de beleggingsportefeuille. 2 Tot en met 31/5/2011 maakte ABK geen deel uit van de consolidatiekring van Bank J.Van Breda & C. Om onderliggende evoluties beter weer te geven worden een aantal resultaatsgegevens exclusief ABK vermeld Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 1

2 Cost income-ratio 58% De kosten bedragen 67 miljoen euro en liggen excl. ABK 6% boven De cost income-ratio bedraagt geconsolideerd 58%, waarmee Bank J.Van Breda & C tot de meest performante Belgische banken behoort. Waardeverminderingen kredieten uitzonderlijk laag De waardeverminderingen en provisies voor kredietdossiers bedragen 2,4 miljoen euro tegenover 1,7 miljoen euro in Zij bedragen slechts 0,08% van de gemiddelde kredietportefeuille. De volgehouden, behoedzame kredietpolitiek en de samenwerking met succesvolle, voorzichtige cliënten blijft ook in een periode van economische crisis zijn vruchten afwerpen. In de beleggingsportefeuille van ABK bevinden zich een aantal vastgoedbevaks en aandelen waarvan de beurskoers zich onder het niveau van de openingsbalans bij overname situeert. Hierop werd een bijzondere waardevermindering geboekt met een resultaatsimpact van 2,3 miljoen euro. ABK treedt uit het statuut van het Beroepskrediet In 2012 heeft ABK gebruik gemaakt van de mogelijkheid om uit het statuut van het Beroepskrediet te treden. Hiertoe werd een bijzondere bijdrage betaald aan de overheid. Aangezien hiervoor bij de overname van ABK een provisie werd aangelegd blijft na verrekening van belastingeffecten - de netto-impact van deze bijdrage op de vermogenspositie van de bank beperkt. Sterke liquiditeit en solvabiliteit Bank J.Van Breda & C blijft goed gewapend om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de financieel-economische crisis dankzij een gezonde liquiditeitspositie. De kredietportefeuille wordt volledig gefinancierd met cliëntendeposito s. Het eigen vermogen (deel van de groep) stijgt van 395 miljoen euro naar 427 miljoen. De gezonde beleggingsportefeuille maakt dat het eigen vermogen, net zoals de voorbije jaren niet wordt aangetast door waardeverminderingen op financiële instrumenten. De groei van het eigen vermogen geeft de bank bijkomende slagkracht om haar gestage groei op een financieel gezonde manier te bestendigen, zelfs bij onvoorziene marktomstandigheden. De solvabiliteit uitgedrukt als eigen vermogen op activa bedraagt 11%, een veelvoud van de 3% die de toezichthouders tegen ten vroegste 2019 willen invoeren onder Basel III. 1. Bank J.Van Breda & C Bank J.Van Breda & C is een gespecialiseerde adviesbank die zich uitsluitend richt tot ondernemers en vrije beroepen. Wij helpen hen bij de systematische opbouw, het beheer en de bescherming van hun vermogen. Bij ons kunnen ze rekenen op een persoonlijke, proactieve begeleiding. Zowel professioneel als privé. Hun leven lang. Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 2

3 Ondernemers en vrije beroepen vertrouwen meer dan 7,6 miljard euro vermogen toe aan Bank J.Van Breda & C De duurzame, voorzichtige aanpak van de bank en de hoge cliëntentevredenheid resulteren in een gestage groei van de commerciële volumes. Het door cliënten belegd vermogen kent in 2012 een groei van 547 miljoen tot 7,6 miljard euro (+8%). Na een volumegroei met 20% in 2011 stagneren de cliëntendeposito s in 2012 op 3,1 miljard euro. In een uiterst concurrentiële marktomgeving, resulteert het vertrouwen van de cliënten in een verschuiving van kortermijntegoeden naar langere looptijden. Zo groeien de termijnrekeningen op meer dan een jaar met 42% tot 646 miljoen euro. In totaliteit stijgen de beleggingen in buitenbalansproducten met 14% tot 4,6 miljard euro, dankzij de instroom van bijkomende beleggingen en de mooie financiële prestaties van de vermogens onder beheer. o In het vermogensbeheer beheert Bank Delen eind miljoen euro voor cliënten van Bank J.Van Breda & C (tegenover miljoen euro in 2011, +19%). Ondersteund door een gunstig beursklimaat werd op deze portefeuilles een mooi rendement gerealiseerd. Met haar behoudsgezinde beleggingsstrategie heeft Bank Delen aangetoond goed bestand te zijn tegen de financiële crisis van de voorbije jaren. Samen met de patrimoniale begeleiding resulteerde dit ook in 2012 in een gestage instroom van nieuw kapitaal, zowel van bestaande als van nieuwe cliënten. o De verzekeringsbeleggingen groeiden tot een volume van miljoen euro (+4%). o De uitstaande reserves in andere verzekeringsproducten (vooral groepsverzekeringen) stegen met 23% tot meer dan 286 miljoen euro. o De beleggingsfondsen groeiden tot een belegd kapitaal van 296 miljoen euro (+29%). Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 3

4 Kredietportefeuille doelgroepbankieren groeit met 10% Ook in 2012 bleef het kredietvolume uit het doelgroepbankieren verder stijgen tot miljoen euro (+10%). De kredietverlening aan succesvolle ondernemers en vrije beroepen steunt op een langetermijnrelatie, die maakt dat kredietverlening voor doordachte en voorzichtige investerings- en groeiprojecten mogelijk blijft, zelfs in een moeilijke financieel-economische omgeving. Bankproduct doelgroepbankieren + 4% De sterke volumegroei in kredieten (+10%) resulteert in een groei van het renteresultaat met slechts 2%. De aanhoudende verstoring van de depositomarkt, waarbij een aantal banken omwille van hun liquiditeitsbehoeften spaargeld aanzienlijk boven de risicovrije rente vergoeden, weegt op het renteresultaat. Ook de vervlakking van de rentecurve en de strategie van de bank om in haar beleggingsportefeuille voorrang te geven aan veiligheid boven rendement beïnvloeden het renteresultaat negatief. De groei in buitenbalansbeleggingen zorgt anderzijds voor een stijging van de commissie-inkomsten met 6%, waardoor het bankproduct doelgroepbankieren 4% hoger uitkomt op 88,6 miljoen euro. De kosten groeien met 6% De personeelskosten stijgen met 7% als gevolg van loonindexering, hogere provisies voor het aandelenoptieplan en bijkomende aanwervingen. Eind 2012 waren er 365 medewerkers (voltijds equivalent) actief in het doelgroepbankieren tegenover 355 eind De niet-personeelskosten stijgen met +3%. Deze stijging wordt verklaard door toegenomen investeringen in informaticatoepassingen, naambekendheid en huisvesting. Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 4

5 Kredietverliezen doelgroepbankieren uitzonderlijk laag De afschrijvingen voor kredietverliezen in het doelgroepbankieren blijven met 1,6 miljoen euro op een zeer laag niveau (op jaarbasis slechts 0,06% van de gemiddelde kredietportefeuille). Resultaat doelgroepbankieren op recordniveau De sterke groei van de commerciële volumes draagt bij tot de stijging van het bankproduct. Deze stijging in combinatie met kosten die onder controle zijn en het zeer lage niveau van de kredietverliezen levert een recordresultaat op. 2. Van Breda Car Finance Als dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C is Van Breda Car Finance in heel België actief in de sector van de autofinanciering en de financiële autoleasing. Van Breda Car Finance wil de béste kredietpartner zijn voor de cliënten van grote, zelfstandige autodealers. Heel de organisatie is toegespitst op snelle kredietoplossingen voor personenwagens via een eigen website. Vanuit de kernwaarden fast, friendly & flexible ondersteunt Car Finance de lokale autodealer in het volledige verkoopproces: van offertefase, aanvraagverwerking en aanmaak van kredietcontracten t.e.m. de controle op de uitbetaling van het dossier. Op die manier vergemakkelijken we de verkoop van onze partners die hun cliëntenservice uitbreiden met kredietverlening. Ondanks een moeilijke marktomgeving, gekenmerkt door een forse daling van de inschrijving van nieuwe personenwagens, resulteert deze strategie in een stijging van de portefeuille met 3% naar 295 miljoen euro. De netto-waardeverminderingen op kredieten blijven ook in 2012 op een uitzonderlijk laag niveau, dankzij het kredietacceptatiebeleid en de recuperaties in probleemdossiers. Samen met een strikte kostenbeheersing resulteerde dit in een recordwinst. 3. ABK ABK is sinds 2011 een dochtermaatschappij van Bank J.Van Breda & C. In 2012 herpositioneerde ABK zich als vermogensbegeleider voor zelfstandigen en particulieren. ABK begeleidt haar cliënten met een langetermijnvisie in de opbouw, beheer en bescherming van vermogen. Daarbij blijft ABK trouw aan de traditie van eenvoudige en transparante producten, in een cultuur van voorzichtigheid en persoonlijke aanpak was voor ABK een belangrijk transitiejaar in diverse opzichten. Strategisch In de strategische oefening ging veel aandacht naar de verwachtingen van de cliënt, die hierin op verschillende momenten geconsulteerd is. Commercieel In 2012 werd de samenwerking met Mercator intussen Baloise Insurance opgestart met een tak 21 en tak 23-aanbod. Als concrete invulling van onze propositie als vermogensbegeleider werd een compacte module geïntroduceerd die de cliënt helpt na te gaan wat het vereiste kapitaal is op pensioenleeftijd en hoe hij Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 5

6 dat kan bereiken door systematisch te sparen en zijn portefeuille gespreid in te vullen. Organisatorisch Sommige ondersteunende activiteiten zoals risicobeheer, audit en personeelsbeleid werden ondergebracht in de afdelingen van Bank J.Van Breda & C. Op die manier kan het beleid bij ABK verder geprofessionaliseerd worden en is er een grotere kennisdeling tussen beide banken. Ook binnen ABK evolueerde het takenpakket van heel wat medewerkers. Vooral de capaciteit om cliënten te begeleiden werd gevoelig verhoogd. Operationeel In 2012 werd gestart met de ontwikkeling om een deel van de activiteiten binnen ABK in 2013 te migreren naar het IT-platform dat ook door Bank J.Van Breda & C wordt gebruikt. Commerciële volumes Per 31/12/2012 hebben de cliënten 329 miljoen euro deposito s toevertrouwd aan ABK, tegenover 303 miljoen euro op het moment van de overname. De kredietportefeuille bedraagt 209 miljoen euro. Waardeverminderingen kredieten onder controle De waardeverminderingen op kredietdossiers bleven op een laag niveau, wat de kwaliteit van de kredietportefeuille en de goede opvolging van debiteuren bevestigt. In de beleggingsportefeuille van ABK bevindt zich een aantal vastgoedbevaks en aandelen waarvan de beurskoers zich onder het niveau van de openingsbalans bij overname situeert. Hierop werd een bijzondere waardevermindering geboekt met een resultaatsimpact van 2,3 miljoen euro. Nieuw statuut voor beroepskrediet In 2012 werd een wet ingevoerd die het voor leden van het beroepskrediet mogelijk maakt om mits het betalen van een bijzondere bijdrage uit het statuut van het beroepskrediet te treden. ABK heeft nog in 2012 van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Bank J.Van Breda & C vermeldde al in haar prospectus bij het bod op ABK dat zij de intentie had om dit te doen. In dit kader werd bij de overname in 2011 een provisie voorzien, waardoor na de verrekening van de belastingeffecten de netto-impact van de bijzondere bijdrage op de vermogenspositie van de bank beperkt blijft. Door het wegvallen van het beperkende kader van het beroepskrediet kan ABK op een meer flexibele manier haar strategie ontwikkelen en wordt het gemakkelijker om de samenwerking tussen Bank J.Van Breda & C en ABK zo efficiënt en transparant mogelijk te organiseren en om het eigen vermogen van de groep optimaal in te zetten voor toekomstgerichte investeringen. Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 6

7 Sterk gewapend voor de toekomst Bank J.Van Breda & C heeft in 2012 sterke financiële prestaties neergezet. De nettowinst bedraagt 27,7 miljoen euro. Het eigen vermogen (deel van de groep) groeit van 395 naar 427 miljoen euro. De liquiditeits- en solvabiliteitspositie blijft uiterst gezond. Hiermee is de bank goed gewapend om het hoofd te bieden aan een financieeleconomische omgeving die gedurende een lange periode erg uitdagend zou kunnen blijven. Uiteraard maakt het huidige onzekere klimaat het moeilijk om winstvoorspellingen te doen. De wankele economische situatie in Europa, maar ook de schuldenproblematiek in de Verenigde Staten van Amerika, evenals de drastische interventies van de monetaire overheden maken het renteklimaat onzeker en erg onvoorspelbaar. De verstoring van de depositomarkt dreigt te blijven wegen op het renteresultaat. Verder is er de aanhoudende economische recessie, die haar impact kan hebben op de waardeverminderingen op de kredieten. Hoewel de evolutie van de nettowinst moeilijk te voorspellen is, verwacht de bank ook in 2013 zonder onvoorziene omstandigheden opnieuw een degelijke prestatie neer te zetten, en dit om diverse redenen: Met haar strategie van vermogensbegeleiding gebaseerd op de langetermijnbelangen van de cliënt, heeft de bank de voorbije jaren bewezen slechts in beperkte mate onderhevig te zijn aan de volatiliteit van de financiële markten. Tegenover de stijging van de personeelskosten als gevolg van bijkomende aanwervingen, staat een versterking van de commerciële slagkracht die mede dankzij de hoge cliëntentevredenheid ook in 2013 zal leiden tot een sterke groei van de commerciële volumes en een verdere uitbouw van het handelsfonds van de bank. Deze volumegroei zal het bankproduct op peil houden en samen met de kostenefficiëntie van de bank het resultaat ondersteunen. De eigen portefeuille van de bank is conservatief belegd op korte looptijden en met een aanzienlijk aandeel in AAA-obligaties. De bescherming van het eigen vermogen van de bank geniet ook in 2013 de hoogste prioriteit. De voorbije decennia situeerden de waardeverminderingen op kredieten zich dankzij de voorzichtige kredietpolitiek aanzienlijk onder het marktgemiddelde. We gaan ervan uit dat deze aanpak ook in de toekomst zijn vruchten blijft afwerpen. Het vertrouwen van de Raad van Bestuur in het langetermijnpotentieel van de strategie van de bank is nog aanzienlijk versterkt sedert het uitbreken van de financieel-economische crisis. De sterke ontwikkeling van de commerciële resultaten in de kernactiviteit vermogensbegeleiding voor ondernemers en vrije beroepen spreken voor zich. Van Breda Car Finance blijft performante financiële resultaten neerzetten en de eerste resultaten van de vernieuwde strategie binnen ABK zijn bemoedigend. Ook al dient het jaar 2013 zich als uitdagend aan, deze successen en de zeer gezonde positie van de bank vormen een solide basis voor een financieel performante groei op lange termijn. Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 7

8 Kerncijfers Personeel Resultaten Bruto bedrijfsresultaat Winst na belastingen (*) Balansgegevens Totaal belegd door cliënten Cliëntendeposito s Buitenbalansproducten Totaal privé-kredietverlening Eigen vermogen deel groep Ratio s Efficiëntieratio (cost income) 60% 60% 57% 61% 58% Rendement op het gemiddelde eigen 9,6% 10% 10% (*) 7% vermogen (ROE) Rendement op activa (ROA) 0,70% 0.77% 0,80% (*) 0,69% Waardeverminderingen op kredieten 0,19% 0,09% 0,15% 0,06% 0,08% Solvabiliteit (eigen vermogen op activa) 7,6% 8,1% 8,1% 9,9% 10,7% Kernkapitaalratio (core tier 1) 10,1% 11,8% 11,3% 14,7% 14,2% Risicogewogen solvabiliteitsratio (RAR) 12,5% 14,6% 14,7% 17,3% 16,4% Gegevens telkens op 31.12, financiële informatie in duizenden EUR (*) Exclusief ABK bedroeg de nettowinst in ,407 miljoen euro. Gezien de uitzonderlijke eenmalige resultaatsimpact (badwill) van de overname van ABK zouden de rendementspercentages over 2011 een vertekend beeld geven van de onderliggende rendabiliteit. Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 8

9 Een gespecialiseerde bank Bank J.Van Breda & C is een gespecialiseerde bank en richt zich specifiek tot vrije beroepen en familiale ondernemers, zowel zakelijk als privé, hun leven lang. Wij helpen hen bij de systematische opbouw en de bescherming van hun vermogen. De bank is gesticht door Jos Van Breda in 1930 in Lier en heeft sindsdien steeds haar eigenheid bewaard. Zij streeft ernaar haar onafhankelijkheid ook in de toekomst te bestendigen. Sinds 1998 zijn de aandelen van de bank verankerd in de holding Finaxis, net zoals deze van Bank Delen, één van de grootste Belgische vermogensbeheerders. Dankzij intense samenwerking biedt Bank J.Van Breda & C haar cliënteel ook de professionele diensten van dit gereputeerde huis aan. Vandaag bezit Ackermans & van Haaren als referentie-aandeelhouder 75% van de aandelen van Finaxis. Promofi participeert voor 25% in het kapitaal, waardoor AvH, direct en indirect via Promofi, in totaal voor 78,75% in Finaxis participeert. Meer info? Voor meer informatie of voor het volledige jaarverslag kan u contact opnemen met Luk Lammens Communicatieverantwoordelijke Ledeganckkaai Antwerpen Persbericht Bank J.Van Breda & C 28/2/2013 9

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep

Jaarverslag 2013. Rabobank Groep Jaarverslag 2013 Rabobank Groep Inhoudsopgave Bericht van de voorzitter 2 Kerngegevens 6 Financiële ontwikkelingen 8 Strategie 19 Coöperatie en governance 23 Duurzaamheid 28 Brede dienstverlening in Nederland

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 6 augustus 2015 (07.00 a.m. CEST) Eerste halfjaar van 2015 levert een stevige winst op van 1,2 miljard euro. De liquiditeitspositie

Nadere informatie

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten

over van lanschot Kerngegevens Profiel verslag raad van bestuur dienstverlening aan onze klanten Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Het Jaarverslag 2013 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op www.vanlanschot.nl/jaarverslagen en www.vanlanschot.nl/annualreports. In geval van verschillen tussen

Nadere informatie

Van Lanschot Jaarverslag 2014

Van Lanschot Jaarverslag 2014 Van Lanschot Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Het Jaarverslag 2014 verschijnt in het Nederlands en in het Engels op corporate.vanlanschot.nl. In geval van verschillen tussen de Nederlandse

Nadere informatie

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV

Fortis Bank - Jaarrekening 2008. Jaarverslag 2008. Fortis Bank SA/NV Fortis Bank - Jaarrekening 2008 Jaarverslag 2008 Fortis Bank SA/NV Fortis Bank Jaarverslag 2008 Fortis Bank Jaarverslag 2008 Inleiding 2008 was een uitermate uitdagend jaar voor Fortis Bank. De bank zag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

Activiteit en resultaten op 30 september 2005

Activiteit en resultaten op 30 september 2005 17/11/ P E R S B E R I C H T Activiteit en resultaten op 30 september Sterke activiteit in alle metiers De resultaten blijven stijgen, na het recordjaar De Return on Equity stijgt sterk, ondanks groei

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be

Op koers in onrustig vaarwater. www.deltalloydbank.be Op koers in onrustig vaarwater J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 www.deltalloydbank.be INHOUDSPAGINA VOORWOORD 05 DEEL 1 BESTUUR 06 1.1 Bestuur en comités 06 1.2 Mandaten 08 DEEL 2 ONZE MENSEN MAKEN HET MOGELIJK

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008

Persbericht. BinckBank sterk in derde kwartaal 2008. Amsterdam, 24 oktober 2008 Persbericht Amsterdam, 24 oktober 2008 BinckBank sterk in derde kwartaal 2008 Gecorrigeerde netto winst in derde kwartaal 14,7 miljoen en 46,1 miljoen in de eerste 9 maanden 2008 Aanhoudende groei; aantal

Nadere informatie

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel!

In de praktijk. Vertrouwen in 2014? Wij wel! In de praktijk Nieuwsbrief enkel voor vrije beroepen januari 2014 Expertise: Hoe vandaag (her)beleggen? Wim Oste, Specialist financiële markten bij Bank J.Van Breda & C, geeft u een korte macro-economische

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 KBC Bank Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 KBC Bank Opmerkingen voor de lezer van dit jaarverslag Naam van de vennootschap Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep

Jaarverslag 2009. Rabobank Groep Jaarverslag 2009 Rabobank Groep Jaarverslag 2009 2 Kerngegevens 4 Rabobank Groep in het kort 6 Bericht van de voorzitter 9 Bankieren in een veranderende omgeving 11 Financiële ontwikkelingen 17 Binnenlands

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie