Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen!"

Transcriptie

1 Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen! Discussies over Het Nieuwe Werken (HNW) in combinatie met tijdregistratie. Ze duiken met enige regelmaat op. Tegenstanders vinden dat de ouderwetse controle die zij ervaren bij tijdregistratie niet past bij de vrijheid van HNW. Voorstanders zijn daarentegen van mening dat tijdregistratie los staat van HNW. Beiden zijn een tool om te komen tot een hogere efficiëntie en medewerkerstevredenheid. Deze instrumenten kunnen wat hen betreft dan ook prima naast elkaar gebruikt worden, elkaar zelfs versterken. Het enige dat tijdregistratie immers doet, is zeker maken dat je alle uren automatisch en op de juiste manier registreert. Prima input voor een correcte verloning. Het maakt daarbij dan echt niet uit waar die uren gemaakt worden. Je kunt ze altijd en overal registreren. Of je nu oud of nieuw werkt, op kantoor, thuis of onderweg. In deze whitepaper lees je meer over het concept van HNW en de voor- en nadelen daarvan. Ook gaan we in op wat tijdregistratie nu precies is en waarom je dit uitstekend kunt inzetten bij HNW. 1

2 HNW: anders werken Op zich is het concept van HNW niet nieuw. In de afgelopen jaren zijn al veel organisaties met deze eigentijdse manier van werken aan de slag gegaan. Hiermee is HNW gewoon geworden. Vaak wordt gedacht dat het bij HNW alleen gaat om thuiswerken. Maar het is meer dan dat. HNW is plaats- en tijdonafhankelijk werken, ondersteund door ITvoorzieningen. Dit geeft medewerkers een grotere autonomie. Zij krijgen binnen de afgesproken grenzen de ruimte en vrijheid hun eigen werk en tijd in te delen. Dat kan betekenen dat ze niet meer verplicht zijn tijdens de reguliere kantoortijden van 9-5 te werken of altijd op kantoor. Ze kunnen werken waar en wanneer ze willen. Hierdoor is werk beter te combineren met privéverplichtingen, zoals de zorg voor kinderen. Wie thuis werkt, hoeft niet te reizen en heeft geen files. Dat bespaart tijd, is goed voor het milieu én kan een positief effect hebben op het welzijn. Bovendien kun je thuis rustig en ongestoord werken. Dat maakt dat je daar vaak efficiënter en productiever bent. Voor velen is het afmaken van (over)werk dan ook een belangrijke reden om thuis te werken. Daartegenover staat het gevaar dat je thuis té veel gaat werken, dat je de tijd uit het oog verliest, geen grens weet te stellen aan je werktijden, dat werk en privé té veel in elkaar gaan overlopen. Dat kan dan weer onrust geven. Bij HNW is je kantoor altijd en overal en dus eigenlijk nergens. Sommigen gaan deze onzichtbaarheid compenseren door continue bereikbaar te zijn. Door meer te werken dan ooit tevoren. Dat kan zorgen voor stress en psychische klachten als burn-out en depressie. Het is bij HNW daarom zaak om goede afspraken te maken over aanwezigheid, beoordeling, beschikbare faciliteiten, vergoedingen en onderling contact. Daarmee kan je beter maat houden en ben je beter zichtbaar voor je leidinggevende en je collega s. Bij HNW vinden leidinggevenden, net als medewerkers, flexibiliteit belangrijk. Tegelijkertijd hebben ze ook behoefte aan informatie, ze willen weten wat iemand doet. Ze realiseren zich meestal dan nog wel dat het aanwezig zijn op kantoor tijdens traditionele kantooruren eigenlijk niets zegt over je inzet. Maar thuiswerkende medewerkers zijn wel uit het zicht. Dat leidt bij sommigen tot de vraag of deze medewerkers voldoende productief zijn. En dat terwijl uit onderzoek vaak blijkt dat thuiswerkers juist productiever zijn, mits ze gedeeltelijk thuiswerken (TNO 2014). Belangrijk hierbij is dat zij worden aangestuurd op een manier die past bij de flexibiliteit van HNW. Dit flexibele werken op afstand vraagt nu eenmaal om een andere manier van samenwerken, andere rollen, organisatiecultuur, nieuwe vormen van leiderschap. Managers moeten anders gaan sturen. Niet meer op het aanwezig zijn en je uren maken. Dat is bij HNW minder belangrijk. Medewerkers worden hierbij afgerekend op de resultaten van hun werk. In dit licht moeten er resultaatafspraken gemaakt worden over wat je als medewerker wanneer gaat doen. Tevens moet er gesproken worden over de randvoorwaarden die nodig zijn om de afgesproken resultaten te kunnen behalen. Zo moeten medewerkers die buiten kantoor werken prettig en ongestoord kunnen werken. En moet hun werkplek voldoen aan de richtlijnen zoals geformuleerd in de Arbowetgeving. 2

3 Voor- en nadelen van HNW Medewerker Werkgever Voordelen Betere balans werk-privé Grotere autonomie t.a.v. werktijden en werkplek geeft meer verantwoordelijkheidsgevoel Minder last van werkonderbrekingen zorgt voor hogere concentratie en productiviteit Minder tijd kwijt aan woon-werkverkeer Minder reiskosten Minder kinderopvang nodig Grotere betrokkenheid en loyaliteit Hogere tevredenheid over werk Bijdrage aan zorg voor het milieu Flexibiliteit van arbeid Minder (reis)tijdverlies Stijging efficiëntie en arbeidsproductiviteit Hogere medewerkerstevredenheid Besparing op kantoorruimte, reiskosten en energiekosten Duurzame inzetbaarheid personeel Organisatie aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers Betere dienstverlening Innovatie van werkprocessen/ict-technologie Sluit aan bij MVO Nadelen Gemis sociale contacten met collega s Flexibiliteit en 24/7 bereikbaarheid leveren extra druk op Compenseren van onzichtbaarheid door veel meer tijd dan voorheen te besteden aan werk Inrichting werkplek van onvoldoende kwaliteit met risico op lichamelijke klachten Vermindering informele contacten met collega s Onduidelijk wie waar aan het werk is en wanneer Lagere betrokkenheid bij organisatie Afhankelijkheid van ICT Opleiden thuiswerkers HNW: een kwestie van maatwerk Duidelijk is inmiddels dat werken op maat belangrijk is als je HNW succesvol wilt implementeren én in stand houden. Het is geen eenheidsworst die de wensen en behoeften van iedere organisatie en iedere medewerker op dezelfde manier past. Dat is de reden dat HNW bij een productiebedrijf een andere invulling krijgt dan in een kantooromgeving en dat de ene organisatie kiest voor een flexibel rooster en de ander voor thuiswerken. Ook is niet iedere functie even geschikt voor HNW. Overigens is het niet zo dat HNW alleen werkt bij hoogopgeleid kantoorpersoneel. Ook medewerkers met plaatsgebonden werk, zoals achter een receptiebalie of in een productieomgeving, kunnen nieuw werken. Weliswaar niet op een zelfgekozen werkplek maar door hun eigen werktijden te bepalen, bijvoorbeeld met zelfroosteren. 3

4 Waar je ook rekening mee moet houden, is dat HNW niet iedere medewerker past. Er zijn medewerkers die zelf goede redenen hebben om te willen vasthouden aan een vaste werkroutine of werkplek. Simpelweg omdat zij andere verplichtingen hebben op vaste tijden aan het einde van of net na de reguliere werkdag of omdat zij niet houden van veranderingen. Ook is het zo dat niet iedereen de vrijheid aan kan die hoort bij HNW. Sommigen zijn thuis nu eenmaal minder productief dan op kantoor. Omdat ze het thuis te gezellig vinden. En zich daar regelmatig laten storen door hun partner en/of kinderen. Of omdat ze bij gebrek aan zelfsturende capaciteiten wel die directe aansturing op kantoor nodig hebben. Of omdat ze de sociale interactie met collega s, de onderlinge contacten, missen. Te vaak thuiswerken geeft nou eenmaal een minder sterk teamgevoel. In deze setting is kennis tevens minder goed te delen en zal je minder snel een collega raadplegen bij een korte vraag. Dat geeft een grotere kans op misverstanden en een lagere productiviteit. Bovendien beoordelen medewerkers die minder op kantoor werken hun werkgever als minder aantrekkelijk en zijn zij minder loyaal. Dat komt niet ten goede aan de organisatie. Houd daarom je personeel betrokken bij de organisatie. Stuur als leidinggevende je thuiswerkende medewerkers goed aan door een programma op maat te maken. Coach vanaf een afstand, bouw voldoende contactmomenten in, toon betrokkenheid en zorg ervoor dat de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn werk. Dan kan jij wat meer loslaten. De vaardigheden en inzet van de manager zijn medebepalend bij het succes van HNW. Bij een goede aansturing waarbij medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen, ben je als werkgever aantrekkelijker voor werknemers en kun je dat goede organisatieimago prima neerzetten. HNW: geen doel op zich maar een middel De hype rondom HNW maakt dat organisaties die nog niet nieuw werken zich afvragen of ze toch ook niet iets zouden moeten met HNW. Betekent niets er mee doen dat ze misschien de boot missen? Maar welke boot dan? Of is HNW weer zo n modeverschijnsel waarover we over een paar jaar toch niets meer zullen horen? En betekent dat dan dat ze er nu niets mee zouden hoeven...? Onafhankelijk van de aanleiding om HNW in te zetten, is het belangrijk om je als organisatie te realiseren dat HNW geen doel op zich is maar een middel dat je kunt inzetten om bepaalde strategische doelstellingen te bereiken. Je wilt bijvoorbeeld de productiviteit verhogen en laat daarom je personeel flexibel werken. Of je wilt het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden door kosten te besparen op de huisvestingskosten. Daarom ga je over naar minder vierkante meters per medewerker in combinatie met flexplekken en thuiswerken. Of je wilt een aantrekkelijke werkgever zijn voor de nieuwe generatie werknemers, voor wie HNW nu eenmaal een belangrijke arbeidsvoorwaarde is. Daarom ga je als organisatie over naar mobiel werken. 4

5 Door met HNW kosten te besparen of een hogere medewerkerstevredenheid te bewerkstelligen, kun je als organisatie beter presteren. En laat dat nu ook net de reden zijn waarom organisaties tijdregistratie inzetten. Tijdregistratie: ook van deze tijd In de basis is tijdregistratie het proces van het registreren en verwerken van de werktijden van medewerkers. Dit kan bestaan uit puur het vastleggen van het tijdstip waarop medewerkers binnenkomen en het tijdstip waarop ze de organisatie weer verlaten. Tijdregistratie kan echter meer zijn dan alleen het bijhouden van aan- en afwezigheid. Hiermee kun je ook de uren registreren die de medewerker aan een bepaalde taak, (werk)order of project besteedt. Zo zie je hoeveel tijd dat werk gemiddeld duurt en kost én maak je inzichtelijk waar medewerkers hun tijd aan besteden. Op grond van die informatie kun je als organisatie efficiënter gaan werken, (project)uren doorberekenen en zo besparingen realiseren als het gaat om arbeidstijd. Als medewerker weet je met tijdregistratie zeker dat alle tijd die je besteedt ook vastgelegd wordt voor een correcte loonbetaling en heb je altijd inzicht in je urensaldi. Dat werkt wel zo prettig. Je kunt werktijden op verschillende manieren vastleggen. Vroeger werd dit meestal gedaan op papier met een stempelkaart en een prikklok. Tegenwoordig is dit administratieve proces rondom arbeidstijd vaak geautomatiseerd. Hiermee win je letterlijk tijd. Waar er voorheen veel tijd ging zitten in handmatige registratie en verwerking van uren doe je het werk nu met een druk op de knop. Medewerkers registreren hun werktijden met het voorhouden van een badge of het aanbieden van hun vinger op een moderne tijdregistratieterminal of door gebruik te maken van een app op hun smartphone of tablet. Ook kunnen ze klokken op een virtuele prikklok via het web. Deze moderne manieren van tijdregistratie sluiten goed aan bij de wens van organisaties en medewerkers om altijd en overal te kunnen werken. En is dus ideaal om te combineren met HNW. Zo kun je toch de bestede tijd efficiënt en betrouwbaar registreren. Daarnaast kun je op basis van de informatie die het tijdregistratiesysteem verschaft beter analyseren waaraan de arbeidstijd besteed wordt in je organisatie: hoeveel tijd aan welk project, (werk)order, taak, et cetera. Ook dat geeft inzichten waardoor je de productiviteit kunt verhogen. Een ander voordeel is dat je het systeem kunt koppelen met andere bedrijfstoepassingen, zoals een HR- of salarissysteem. Dat scheelt tijd die je anders kwijt zou zijn aan het dubbel moeten invoeren van gegevens en verkleint de kans op invoerfouten. 5

6 Voordelen tijdregistratiesysteem Beperkt de tijd die nodig is voor het handmatig Er hoeven geen urenbriefjes meer handmatig verwerken van de verschillende tijdschema s ingevoerd te worden, hoogstens een wijziging van een medewerker Neemt PZ veel werk uit handen Berekent de werkelijk gewerkte tijd (houdt Geeft realtime inzicht in gewerkte en rekening met te laat komen, te vroeg aanwezige uren door middel van overzichten vertrekken, uitlopende pauzes, etc.) Voorkomt fraude (tijddiefstal) Geeft realtime overzicht van aan-/afwezigheid; Te koppelen met salaris-/personeelssystemen belangrijk in kader van calamiteiten Integratie door im-/exportmogelijkheden Elimineert de menselijke fouten voorkomt dubbele handmatige invoer Tijdregistratie: optimalisatie van bedrijfsprocessen Tijdregistratie is als het ware een boekhoudsysteem waarmee medewerkers en de organisatie beiden zicht kunnen houden op een correcte verwerking van uren. Door de tijdregistratie te automatiseren, kun je verschillende bedrijfsprocessen optimaliseren die lopen rondom de arbeidstijd: Aanvragen afwezigheden Iedereen kent het wel: het verlofbriefje dat je invult en dan op het bureau neerlegt bij je leidinggevende. Daarna begint het wachten. Want dat briefje moet vervolgens een reis door de organisatie maken om via PZ weer bij jou terug te komen. Soms zie je het briefje niet eens terug. Dan is het ergens op een bureau blijven steken in een stapel. Een tijdregistratiesysteem zet deze workflow om in een directe communicatielijn tussen medewerker en leidinggevende. De medewerker dient de aanvraag digitaal in. De leidinggevende krijgt vervolgens een mailtje dat de aanvraag is gedaan en kan deze goedof afkeuren. Hierbij kan hij/zij via het bezettingsoverzicht direct checken of directe collega s al vrij hebben (gevraagd) voor de door de medewerker aangevraagde dag/periode. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de medewerker die heel handig meteen in de Outlookagenda zetten. Omdat deze workflow via het tijdregistratiesysteem verloopt, heeft de HRMafdeling realtime verlofgegevens tot haar beschikking. Bijkomend voordeel is dat je in een tijdregistratiesysteem heel gemakkelijk het recht op verlof kunt bijhouden, met het bijbehorende onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke uren. Zo houd je goed overzicht welke vakantiedagen het eerst op moeten. En heb je als organisatie altijd realtime zicht op de hoeveelheid aan nietopgenomen vrije dagen. Een tegoed dat uiteindelijk wel drukt op je bedrijfsbalans. 6

7 Ook ziekmeldingen kun je gemakkelijk in een tijdregistratiesysteem kwijt. Het voordeel hiervan is dat zowel de leidinggevende als de PZ-afdeling kan zien dat er iemand ziek is en hierop direct actie ondernemen. Loonberekening Om je personeel de correcte salarissen uit te kunnen betalen, ben je als organisatie iedere verloningsperiode druk met het verzamelen van de relevante gegevens zoals aantal gewerkte uren, eventueel overwerk en toeslagen. Deze arbeidsintensieve taak kun je automatiseren met een tijdregistratiesysteem. Hiermee verzamel je de geregistreerde kloktijden. Het systeem berekent de juiste medewerkertijden op basis van de regels uit de CAO, de bedrijfsregelingen en de afspraken met individuele medewerkers. Alle gegevens zijn vervolgens eenvoudig via een koppeling door te sturen naar het payroll-systeem. Op deze manier ontlast je de personeelsadministratie en dat kan een behoorlijke besparing opleveren. Self Service voor medewerkers en management In deze tijd waarin marges onder druk blijven staan, zoeken organisaties nog steeds naar manieren om hun overhead te verminderen. Een manier waarop je kunt besparen, is door het mes te zetten in het vele administratieve werk van de HRM-afdeling. Zij handelen hun processen vaak nog af via de post, per of de telefoon. Als je dit automatiseert, kunnen overheadkosten omlaag en gaat de kwaliteit van de HR-dienstverlening omhoog. Om HR-processen te digitaliseren (e-hrm), zetten organisaties steeds vaker Employee en Management Self Service (ESS en MSS) in. Hierbij gebruiken medewerkers en managers een online portal om voor hen relevante HR-data te bekijken en aan te passen. Ook kunnen ze via dit portal bepaalde taken uitstekend zelf doen. Denk aan verlofmeldingen, ziek- en hersteldmeldingen, het doorgeven van declaraties of het aanpassen van persoonlijke gegevens. Zij krijgen hiermee meer verantwoordelijkheid. En omdat ze hun eigen gegevens kunnen inzien en beheren, hebben ze ook meer inzicht in de status van het proces. Dat is niet alleen prettig voor de medewerker maar ook voor de HRM-afdeling. Zij zijn minder tijd kwijt aan administratieve klussen en krijgen minder telefoontjes van medewerkers over zaken als resterende verlofsaldi en overuren. Hierdoor komen zij beter toe aan strategische taken ter ondersteuning van de organisatie. Rapportages ten behoeve van het management Personeelskosten zijn vaak 60 tot 80% van de totale operationele kosten van een organisatie. Logisch dus dat je veel winst kunt behalen als je meer inzicht krijgt in HRkengetallen. Dit is dan ook de reden waarom de HRM-afdeling veel tijd besteedt aan het verzamelen van data waarover zij vervolgens rapporteert aan de directie. Het verzamelen van alle gegevens is echter vaak een arbeidsintensieve klus. Niet alleen moet je overal informatie vandaan halen. Het is ook belangrijk dat de data van goede kwaliteit is, consistent en bruikbaar om goed gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. 7

8 Het voordeel van een tijdregistratiesysteem is dat alle gegevens rondom arbeidstijd in één database te vinden zijn. Daarbij komt dat dit betrouwbare realtime data is die je direct kunt omzetten in overzichtelijke managementrapportages waarop je goed kunt sturen. De gegevens zijn tevens te exporteren naar Excel waar je ze verder kunt bewerken. Ook kun je de rapportages gemakkelijk mailen naar collega s of ze presenteren op het MSS dashboard van de HRM-afdeling of het management. Zij kunnen zo altijd en overal de voor hen relevante informatie bekijken en op basis daarvan direct in actie komen. Voordelen tijdregistratiesysteem vanuit verschillende organisatierollen Medewerker Direct en actueel inzicht in eigen gegevens (transparantie) Actueel overzicht van gewerkte uren Ondersteuning bij het grenzen stellen aan werktijd(en) Specificatie van boekingen, afwezigheden, overwerkuren etc. Up to date saldo s raadplegen (vakantie, TvT, etc.) Correcte verwerking (verrekening) van gewerkte uren conform afspraken "Er is geen onduidelijkheid meer over mijn uren. Eenvoudig en digitaal verlof- en mutatie-aanvragen indienen Projecturen verantwoorden Meer controle over eigen gewerkte uren Correcte loonstrook Leidinggevende Inzicht in aan- en afwezigheden, pauzetijden, begin- en eindtijden, locatie waar medewerker aan het werk is, waar worden de (project)uren aan besteed, etc. Check of medewerkers niet te veel of te weinig uren maken Eenvoudig gegevens muteren Fiatteren van overuren, verlofaanvragen e.d. Geen tijdverlies meer door bijhouden van dubbele administratie zoals bij papieren verlofaanvragen en eigen Excel-lijsten Actueel overzicht van aan- of afwezigheid, TvT- en andere saldo s Heldere rapportages Ik weet precies wie er aan het werk is, en wie niet. HRM-afdeling Automatische toets aan regelgeving en berekeningen Vermindering van administratie Door vastlegging van gegevens in systeem geen discussie meer over wie wat wanneer heeft aangepast en/of aangevraagd Correcte gegevens aan de salarisadministratie aanleveren Correcte verloning Ik hou meer tijd over voor mijn kerntaken. Koppelen met het personeelsinformatiesysteem 8

9 Management Optimaliseren van bedrijfsprocessen Juiste en gestructureerde hantering cao- en bedrijfsregelingen 24 uur per dag inzicht in betrouwbare gegevens over geregistreerde werktijden Kostenbeheersing Budgetbewaking Productiviteit en arbeidskosten kunnen afzetten versus bedrijfsrendement Inzicht in trends op verschillende afdelingen (op maandag meer zieken op afdeling A, structureel veel overwerk op afdeling B, etc.) Ik kan sturen op actuele en correcte informatie. HNW en tijdregistratie Samenvattend kunnen we zeggen dat tijdregistratie een modern instrument is waarmee je een aantal administratieve processen stroomlijnt, zodat je je organisatie efficiënter kunt managen. Met een tijdregistratiesysteem leg je automatisch alle informatie rondom arbeidstijd vast en verwerk je deze correct op basis van de relevante regels en wetten. Hiermee kom je tot een kloppende urenadministratie op grond waarvan je op de juiste manier kunt verlonen én mogelijk kosten kunt besparen. Daarbij maak het niet uit of je medewerkers nou op kantoor, thuis of onderweg werken. Iedereen kan via het web vanaf zijn desktop, laptop, tablet of smartphone op een moderne manier klokken. Dit maakt dat tijdregistratie prima in te zetten is ter ondersteuning van HNW. Ook voor medewerkers en managers levert een tijdregistratiesysteem toegevoegde waarde bij HNW. Zij hebben hiermee altijd en overal zicht op hun werktijd en kunnen ook als zij thuiswerken vertrouwen op een juiste vastlegging van hun uren en daarmee een correcte loonbetaling. Dat voorkomt misverstanden en onnodige discussies en daarmee demotivatie. Groot voordeel is dat je als medewerker realtime ziet hoeveel uren je in de plus of in de min staat. Precies weten hoe je ervoor staat, geeft je meer controle. Je kunt beter sturing geven aan en beschikken over je eigen tijd. En laat dat nou net de kern zijn van HNW. Als organisatie heb je met tijdregistratie zicht op het daadwerkelijke aantal gewerkte uren, weet je exact en realtime hoe je ervoor staat als het gaat om arbeidstijd en de daarmee samenhangende kosten, ook van je flexibel- of thuiswerkend personeel. Je hebt beter zicht op de uren die de medewerker buiten kantoor werkt. En kunt daarom sneller ingrijpen als je ziet dat een medewerker stelselmatig te veel werkt, wat de kans vergroot op een burn-out, met alle gevolgen van dien. Met de tijd(registratie) in handen is tevens hard te maken of de beschikbare capaciteit in overeenstemming is met het aanbod aan arbeid. Als thuiswerkende medewerker is het prettig dat je kunt laten zien dat de jouw toebedeelde tijd niet toereikend is, dat de 9

10 werkzaamheden niet passen binnen de afgesproken contracturen. Anderzijds kan je als organisatie mogelijk besparen op de inzet van inleenkrachten als uit de urenadministratie blijkt dat het werk dat er ligt prima gedaan zou moeten kunnen worden door de eigen medewerkers, of dat nu thuis is of op kantoor. Tenslotte kun je een tijdregistratiesysteem ook inzetten om medewerkers die thuiswerken zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door de gegevens uit de tijdregistratie te koppelen aan een receptiemodule waarin je letterlijk kunt zien waar en wanneer iedereen aan het werk is. Dat is prettig als je wilt weten of je een thuiswerkende collega kunt storen voor een vraag of dat je een klant die belt zo maar kunt doorverbinden. Ook kun je in het geval van calamiteiten vanuit de tijdregistratie in het aan- en afwezigheidsoverzicht snel zien wie er op kantoor aan het werk is en wie daarbuiten, met daarbij vermeld wie bhv-er is en/of een EHBO-diploma heeft. Cruciale informatie om te hebben als je snel moet schakelen. Over Atimo: Atimo is specialist in software voor urenmanagement, specifiek voor de Nederlandse zakelijke markt. Al sinds Wij willen organisaties optimaal adviseren en ondersteunen bij het plannen, registreren, organiseren en calculeren van werktijden en -uren. Kijk voor meer informatie op: 10

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning Sneller en gemakkelijker plannen met Time-Wize Planning Time-Wize Planning Betere grip op arbeidstijd en daarmee personeelskosten Hoeveel medewerkers zijn er? Wie is er wanneer? Wie gaat het werk doen?

Nadere informatie

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket

De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket De volledige HR- en salarisadministratie overzichtelijk en papierloos in één Online pakket Uw personeels- en salarisadministratie zijn van groot belang voor uw bedrijf en uw personeel. Om er voor te zorgen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

SpotOnMedics Personeel

SpotOnMedics Personeel SpotOnMedics Personeel Online personeel & salarisadministratie De personeelsadministratie op orde in één digitale omgeving? Dat kan. SpotOnMedics richt zich alleen op fysiotherapeuten en paramedisch specialisten.

Nadere informatie

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee

SYNERGY HRM 3.0. Henke Willemsen Justus van Hoegee SYNERGY HRM 3.0 Henke Willemsen Justus van Hoegee Trends in HRM Strategische rol Robotics Talent Management Vermindering van back office Cloud computing HR Analytics E-Recruitment HR als Business Partner

Nadere informatie

HET KLOKSYSTEEM. De boeman of oplossing?

HET KLOKSYSTEEM. De boeman of oplossing? HET KLOKSYSTEEM De boeman of oplossing? INTRODUCTIE Leuk dat je dit kennisdocument hebt gedownload! Tijd- en urenregistratie zijn voor veel organisaties cruciale bedrijfsonderdelen van de interne boekhouding,

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken!

Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Efficiënter werken? Dat kan met Salariszaken! Met de online diensten van Salariszaken heeft u altijd toegang en overzicht. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht het nodig zijn, dan

Nadere informatie

altijd en overal uw zaken in beeld

altijd en overal uw zaken in beeld HR en salaris online altijd en overal uw zaken in beeld Met de online diensten van de Jong & Laan hebt u altijd en overal uw zaken in beeld. Dit is makkelijk, efficiënt en bespaart tijd en geld. Mocht

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory

Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen. Audit Tax Advisory Personeels- en Salarisadministratie anno nu Snel schakelen door slimme online toepassingen 2012 1 Overal en altijd toegankelijk Voor de toegang is alleen een pc nodig met een internetverbinding U heeft

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking

Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking Visma DBS Talent & Salaris Software voor HRM en salarisverwerking 5 goede redenen Papierloze administratie Altijd en overal beschikbaar Manager & Employee Self Service (ESS/MSS) Waterdichte beveiliging

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt

Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Efficiënter werken dankzij het optimaliseren van HR-processen Een Visma-whitepaper Samenvatting De invoering van e-hrm zorgt er op een aantal manieren voor

Nadere informatie

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE

SALARISSERVICE EN -SOFTWARE MAAKT TIJD VOOR ONDERNEMEN SALARISSERVICE EN -SOFTWARE CBBS Salarisservice is opgericht in 1960 en daarmee één van de langst bestaande zelfstandige salaris verwerkers. Wij zijn uit - gegroeid tot een allround

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Astrow Web en de Management Self Service (MSS)

Astrow Web en de Management Self Service (MSS) Astrow Web en de Management Self Service (MSS) Astrow Web is een compleet modulaire oplossing voor tijdregistratie, aanwezigheids-registratie, HR management, employee self service, toegangscontrole en

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud

Werken in de Cloud. Prijzen.xls. Geschikt voor. Werken in de cloud Pag. 1 Downloads.xls Facturatie.xls Voorraad.xls Prijzen.xls Prijzen.xls Werknemers.xls Klantgegevens.xls Prijzen.xls Voorraad.xls xls Werknemers.xls Voorraad.xls Werknemers.xls Downloads.xls Werknemers.xls

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

Personeelsplanning voor de toekomst

Personeelsplanning voor de toekomst Personeelsplanning voor de toekomst Het belang van personeelsplanning Goede personeelsplanning van groot belang Een goede personeelsplanning is cruciaal voor een organisatie. Het draagt bij aan de tevredenheid

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Met de online verloftool van OKc HR Software vragen medewerkers via het internet zelf hun afwezigheden aan, raadplegen ze de status van hun aanvragen en bekijken het overblijvend

Nadere informatie

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar

research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar research manager is een product van: Cloud9 Software B.V. www.cloud9software.nl wij maken kwaliteit in de zorg meetbaar U kunt via onderstaande

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT

UNIT4 Multivers. Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT UNIT4 Multivers Personeel & Salaris UNIT4. SOFTWARE VOORUITGEDACHT 2 UNIT4 Multivers Personeel & Salaris Software voor uw complete personeels- en salarisadministratie Moderne personeels- en salarisadministratie

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen

100 redenen, 1 oplossing. urenregistratie 101 eenvoudige software voor de bouw. Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen 100 redenen, 1 oplossing Eenvoudig Webbased Kostenbesparend Te koppelen Planning en projecten Personeel & materieel op locatie Veel personeel van bouwbedrijven verschijnt niet elke dag op kantoor, maar

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Zakelijk declareren veroorzaakt veel onnodige problemen. Bonnetjes die kwijtraken, vermoedens van fraude,verwarring met privé-uitgaven, nodeloze

Zakelijk declareren veroorzaakt veel onnodige problemen. Bonnetjes die kwijtraken, vermoedens van fraude,verwarring met privé-uitgaven, nodeloze Zakelijk declareren veroorzaakt veel onnodige problemen. Bonnetjes die kwijtraken, vermoedens van fraude,verwarring met privé-uitgaven, nodeloze discussies en tijdverlies. Een groot landelijk onderzoek

Nadere informatie

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS

Personele Systemen. HRM strijd(t) voor tijd Return on investment voor ESS & MSS Een overgrote meerderheid van de HR-afdelingen is nog altijd een groot gedeelte van de tijd kwijt aan de administratieve verwerking van onder andere verlofaanvragen, NAW wijzigingen, declaraties en ziekmeldingen.

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015

Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015 Het onafhankelijke Platform Over Het Nieuwe Werken heeft in het voorjaar van 2015 voor de vijfde maal de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken gehouden. In totaal deden 5300 professionals hieraan mee,

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer?

Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? DRV Salaris Online Wat verwacht u van uw salarisadministratie? Is een goede loonstrook goed genoeg of wilt u meer? Uw salarisadministratie bevat een schat aan informatie. Maar, welke informatie is voor

Nadere informatie

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap

ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap ondernemer: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als ondernemer moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen, moet je kunnen loslaten

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Vijf concrete voordelen van ehrm

Vijf concrete voordelen van ehrm Vijf concrete voordelen van ehrm Waarom het optimaliseren van HR processen loont Een Visma whitepaper Samenvatting De invoering van ehrm levert veel meer op dan enkel kostenbesparing. Doordat werknemers

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN

6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN 6 VRAGEN OM HET JUISTE BOEKHOUDPAKKET TE KIEZEN Reken op je cijfers voor meer succes www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE E-BOOK BOEKHOUDEN INHOUD 1 Eerste hulp bij het ondernemen 2 6 vragen om het juiste

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Medewerker vakantiekaart (OOP)

Medewerker vakantiekaart (OOP) 1 Door Jan de Vries 2 Inhoud Nieuw: S2.1.4 Regeling (Cao) Registratie in Foleta Ander verlof Overwerk Rapportages 3 Nieuwe menuoptie: S2.1.4 Werk- en vakantie-uren OOP Geen taakbeleid OOP Wel registratie

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

Je kunt ESS op twee manieren bereiken: via een webpagina en via en app op je smartphone.

Je kunt ESS op twee manieren bereiken: via een webpagina en via en app op je smartphone. Instructie Employee Self Service (ESS) Versie 22-6-2015 ESS wordt onder ander gebruikt om digitaal de loonstroken aan te bieden. Deze service heeft echter nog meer mogelijkheden voor de toekomst zoals

Nadere informatie

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s!

HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW Dienstverlening Gemakkelijk, tijdbesparend, kostenverlagend en geen risico s! HTW is gespecialiseerd in het aanbieden van diensten en producten op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wij leveren

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument Thuiswerk en telewerk Privé-sector Infodocument 201506/Provikmo-I-2004 Thuiswerk en telewerk 1 Definitie Telewerk: een vorm van werkorganisatie waarin, met gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie,

Nadere informatie

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten!

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Eén datawarehouse, één informatieverzamelpunt het is een wens die de markt al langer koestert. Market Scan vervult deze

Nadere informatie

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt

Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt Onderzoek naar arbeidsbeleving in combinatie met Het Nieuwe Werken gerelateerd aan nadere krapte op de arbeidsmarkt ALGEMENE INFORMATIE Ik ben een man / vrouw Mijn leeftijd is tussen 20 30 jr / 30 40 jr

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Kenniskring. Journalistiek artikel

Kenniskring. Journalistiek artikel Kenniskring Journalistiek artikel Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931 P4 A3 Avans Hogeschool

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche..

In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. In de maand september heeft FNV Metaal onderzoek gedaan naar de praktijk en de ervaringen met werktijden in de branche.. Drie hoofdvragen: 1. Dragen de werktijden in de branche bij aan behoud van vitaliteit

Nadere informatie

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher

Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding. coacher Totaal oplossing voor loopbaanbegeleiding coacher Loopbaancoach als regisseur U wilt als loopbaanbureau minder administratieve handelingen, de kansen van uw kandidaten vergroten en meer klanten werven.

Nadere informatie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Versie 23 mei 2014 Inleiding Wanneer de term planner wordt gebruikt wordt in het geval van Medrie ook leidinggevende bedoeld.

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 29 april 2015 Agenda Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden Waarom? Inhoudelijke toelichting Afronding en samenvatting Flexibilisering secundaire arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo.

Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Maak ondernemen eenvoudig, kies voor Tentoo. Payrolling Human resources Salarisadministratie tentoo.nl Ondernemers zijn altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer werk gevers kiezen

Nadere informatie

DDi Factuur. Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële organisatie. DDi. DDi Factuur

DDi Factuur. Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële organisatie. DDi. DDi Factuur DDi B.V. Binnenweg 18 2132 CT Hoofddorp T +31 (88) 567 2030 info@ddi.nl www.ddi.nl Rabobank 34.58.63.003 K.v.K. Haarlem 34081856 DDi Factuur Geordende digitale factuurverwerking schept rust in de financiële

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software

Productsheet. Een greep uit de vele gebruikers van de Vendor Management Software Productsheet Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject van flexibele arbeid te digitaliseren en automatiseren,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer

Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen Uren, looptijden, uitbetaling en meer Veelgestelde vragen over uren, looptijden, uitbetaling en meer 1. Wat is het verschil tussen contracturen, looptijd en werktijd? Contracturen Het

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

Whitepaper. Relatiemanagement & Sales Force Automation

Whitepaper. Relatiemanagement & Sales Force Automation Whitepaper Relatiemanagement & Sales Force Automation Deze whitepaper bestaat uit de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Customer Relationship Management (CRM) in 2013. Na het lezen van deze

Nadere informatie

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken

Inhoud. 1 Veilig werken 2 Kostenbesparend werken 3. Efficiënt werken. Mobiel werken. Duurzaam werken Tips & Tricks Inleiding Ricoh helpt u graag beter en makkelijker te werken en leven. Daarom vindt u in deze waaier praktische tips, die u inspireren om uw informatie effectiever te organiseren en te creëren.

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2012 Dit document bevat de enquêteresultaten van het onderzoek over Het Nieuwe Werken dat in 2012 in België werd

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie