Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen!"

Transcriptie

1 Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen! Discussies over Het Nieuwe Werken (HNW) in combinatie met tijdregistratie. Ze duiken met enige regelmaat op. Tegenstanders vinden dat de ouderwetse controle die zij ervaren bij tijdregistratie niet past bij de vrijheid van HNW. Voorstanders zijn daarentegen van mening dat tijdregistratie los staat van HNW. Beiden zijn een tool om te komen tot een hogere efficiëntie en medewerkerstevredenheid. Deze instrumenten kunnen wat hen betreft dan ook prima naast elkaar gebruikt worden, elkaar zelfs versterken. Het enige dat tijdregistratie immers doet, is zeker maken dat je alle uren automatisch en op de juiste manier registreert. Prima input voor een correcte verloning. Het maakt daarbij dan echt niet uit waar die uren gemaakt worden. Je kunt ze altijd en overal registreren. Of je nu oud of nieuw werkt, op kantoor, thuis of onderweg. In deze whitepaper lees je meer over het concept van HNW en de voor- en nadelen daarvan. Ook gaan we in op wat tijdregistratie nu precies is en waarom je dit uitstekend kunt inzetten bij HNW. 1

2 HNW: anders werken Op zich is het concept van HNW niet nieuw. In de afgelopen jaren zijn al veel organisaties met deze eigentijdse manier van werken aan de slag gegaan. Hiermee is HNW gewoon geworden. Vaak wordt gedacht dat het bij HNW alleen gaat om thuiswerken. Maar het is meer dan dat. HNW is plaats- en tijdonafhankelijk werken, ondersteund door ITvoorzieningen. Dit geeft medewerkers een grotere autonomie. Zij krijgen binnen de afgesproken grenzen de ruimte en vrijheid hun eigen werk en tijd in te delen. Dat kan betekenen dat ze niet meer verplicht zijn tijdens de reguliere kantoortijden van 9-5 te werken of altijd op kantoor. Ze kunnen werken waar en wanneer ze willen. Hierdoor is werk beter te combineren met privéverplichtingen, zoals de zorg voor kinderen. Wie thuis werkt, hoeft niet te reizen en heeft geen files. Dat bespaart tijd, is goed voor het milieu én kan een positief effect hebben op het welzijn. Bovendien kun je thuis rustig en ongestoord werken. Dat maakt dat je daar vaak efficiënter en productiever bent. Voor velen is het afmaken van (over)werk dan ook een belangrijke reden om thuis te werken. Daartegenover staat het gevaar dat je thuis té veel gaat werken, dat je de tijd uit het oog verliest, geen grens weet te stellen aan je werktijden, dat werk en privé té veel in elkaar gaan overlopen. Dat kan dan weer onrust geven. Bij HNW is je kantoor altijd en overal en dus eigenlijk nergens. Sommigen gaan deze onzichtbaarheid compenseren door continue bereikbaar te zijn. Door meer te werken dan ooit tevoren. Dat kan zorgen voor stress en psychische klachten als burn-out en depressie. Het is bij HNW daarom zaak om goede afspraken te maken over aanwezigheid, beoordeling, beschikbare faciliteiten, vergoedingen en onderling contact. Daarmee kan je beter maat houden en ben je beter zichtbaar voor je leidinggevende en je collega s. Bij HNW vinden leidinggevenden, net als medewerkers, flexibiliteit belangrijk. Tegelijkertijd hebben ze ook behoefte aan informatie, ze willen weten wat iemand doet. Ze realiseren zich meestal dan nog wel dat het aanwezig zijn op kantoor tijdens traditionele kantooruren eigenlijk niets zegt over je inzet. Maar thuiswerkende medewerkers zijn wel uit het zicht. Dat leidt bij sommigen tot de vraag of deze medewerkers voldoende productief zijn. En dat terwijl uit onderzoek vaak blijkt dat thuiswerkers juist productiever zijn, mits ze gedeeltelijk thuiswerken (TNO 2014). Belangrijk hierbij is dat zij worden aangestuurd op een manier die past bij de flexibiliteit van HNW. Dit flexibele werken op afstand vraagt nu eenmaal om een andere manier van samenwerken, andere rollen, organisatiecultuur, nieuwe vormen van leiderschap. Managers moeten anders gaan sturen. Niet meer op het aanwezig zijn en je uren maken. Dat is bij HNW minder belangrijk. Medewerkers worden hierbij afgerekend op de resultaten van hun werk. In dit licht moeten er resultaatafspraken gemaakt worden over wat je als medewerker wanneer gaat doen. Tevens moet er gesproken worden over de randvoorwaarden die nodig zijn om de afgesproken resultaten te kunnen behalen. Zo moeten medewerkers die buiten kantoor werken prettig en ongestoord kunnen werken. En moet hun werkplek voldoen aan de richtlijnen zoals geformuleerd in de Arbowetgeving. 2

3 Voor- en nadelen van HNW Medewerker Werkgever Voordelen Betere balans werk-privé Grotere autonomie t.a.v. werktijden en werkplek geeft meer verantwoordelijkheidsgevoel Minder last van werkonderbrekingen zorgt voor hogere concentratie en productiviteit Minder tijd kwijt aan woon-werkverkeer Minder reiskosten Minder kinderopvang nodig Grotere betrokkenheid en loyaliteit Hogere tevredenheid over werk Bijdrage aan zorg voor het milieu Flexibiliteit van arbeid Minder (reis)tijdverlies Stijging efficiëntie en arbeidsproductiviteit Hogere medewerkerstevredenheid Besparing op kantoorruimte, reiskosten en energiekosten Duurzame inzetbaarheid personeel Organisatie aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers Betere dienstverlening Innovatie van werkprocessen/ict-technologie Sluit aan bij MVO Nadelen Gemis sociale contacten met collega s Flexibiliteit en 24/7 bereikbaarheid leveren extra druk op Compenseren van onzichtbaarheid door veel meer tijd dan voorheen te besteden aan werk Inrichting werkplek van onvoldoende kwaliteit met risico op lichamelijke klachten Vermindering informele contacten met collega s Onduidelijk wie waar aan het werk is en wanneer Lagere betrokkenheid bij organisatie Afhankelijkheid van ICT Opleiden thuiswerkers HNW: een kwestie van maatwerk Duidelijk is inmiddels dat werken op maat belangrijk is als je HNW succesvol wilt implementeren én in stand houden. Het is geen eenheidsworst die de wensen en behoeften van iedere organisatie en iedere medewerker op dezelfde manier past. Dat is de reden dat HNW bij een productiebedrijf een andere invulling krijgt dan in een kantooromgeving en dat de ene organisatie kiest voor een flexibel rooster en de ander voor thuiswerken. Ook is niet iedere functie even geschikt voor HNW. Overigens is het niet zo dat HNW alleen werkt bij hoogopgeleid kantoorpersoneel. Ook medewerkers met plaatsgebonden werk, zoals achter een receptiebalie of in een productieomgeving, kunnen nieuw werken. Weliswaar niet op een zelfgekozen werkplek maar door hun eigen werktijden te bepalen, bijvoorbeeld met zelfroosteren. 3

4 Waar je ook rekening mee moet houden, is dat HNW niet iedere medewerker past. Er zijn medewerkers die zelf goede redenen hebben om te willen vasthouden aan een vaste werkroutine of werkplek. Simpelweg omdat zij andere verplichtingen hebben op vaste tijden aan het einde van of net na de reguliere werkdag of omdat zij niet houden van veranderingen. Ook is het zo dat niet iedereen de vrijheid aan kan die hoort bij HNW. Sommigen zijn thuis nu eenmaal minder productief dan op kantoor. Omdat ze het thuis te gezellig vinden. En zich daar regelmatig laten storen door hun partner en/of kinderen. Of omdat ze bij gebrek aan zelfsturende capaciteiten wel die directe aansturing op kantoor nodig hebben. Of omdat ze de sociale interactie met collega s, de onderlinge contacten, missen. Te vaak thuiswerken geeft nou eenmaal een minder sterk teamgevoel. In deze setting is kennis tevens minder goed te delen en zal je minder snel een collega raadplegen bij een korte vraag. Dat geeft een grotere kans op misverstanden en een lagere productiviteit. Bovendien beoordelen medewerkers die minder op kantoor werken hun werkgever als minder aantrekkelijk en zijn zij minder loyaal. Dat komt niet ten goede aan de organisatie. Houd daarom je personeel betrokken bij de organisatie. Stuur als leidinggevende je thuiswerkende medewerkers goed aan door een programma op maat te maken. Coach vanaf een afstand, bouw voldoende contactmomenten in, toon betrokkenheid en zorg ervoor dat de medewerker zich verantwoordelijk voelt voor zijn werk. Dan kan jij wat meer loslaten. De vaardigheden en inzet van de manager zijn medebepalend bij het succes van HNW. Bij een goede aansturing waarbij medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen, ben je als werkgever aantrekkelijker voor werknemers en kun je dat goede organisatieimago prima neerzetten. HNW: geen doel op zich maar een middel De hype rondom HNW maakt dat organisaties die nog niet nieuw werken zich afvragen of ze toch ook niet iets zouden moeten met HNW. Betekent niets er mee doen dat ze misschien de boot missen? Maar welke boot dan? Of is HNW weer zo n modeverschijnsel waarover we over een paar jaar toch niets meer zullen horen? En betekent dat dan dat ze er nu niets mee zouden hoeven...? Onafhankelijk van de aanleiding om HNW in te zetten, is het belangrijk om je als organisatie te realiseren dat HNW geen doel op zich is maar een middel dat je kunt inzetten om bepaalde strategische doelstellingen te bereiken. Je wilt bijvoorbeeld de productiviteit verhogen en laat daarom je personeel flexibel werken. Of je wilt het bedrijfsresultaat positief beïnvloeden door kosten te besparen op de huisvestingskosten. Daarom ga je over naar minder vierkante meters per medewerker in combinatie met flexplekken en thuiswerken. Of je wilt een aantrekkelijke werkgever zijn voor de nieuwe generatie werknemers, voor wie HNW nu eenmaal een belangrijke arbeidsvoorwaarde is. Daarom ga je als organisatie over naar mobiel werken. 4

5 Door met HNW kosten te besparen of een hogere medewerkerstevredenheid te bewerkstelligen, kun je als organisatie beter presteren. En laat dat nu ook net de reden zijn waarom organisaties tijdregistratie inzetten. Tijdregistratie: ook van deze tijd In de basis is tijdregistratie het proces van het registreren en verwerken van de werktijden van medewerkers. Dit kan bestaan uit puur het vastleggen van het tijdstip waarop medewerkers binnenkomen en het tijdstip waarop ze de organisatie weer verlaten. Tijdregistratie kan echter meer zijn dan alleen het bijhouden van aan- en afwezigheid. Hiermee kun je ook de uren registreren die de medewerker aan een bepaalde taak, (werk)order of project besteedt. Zo zie je hoeveel tijd dat werk gemiddeld duurt en kost én maak je inzichtelijk waar medewerkers hun tijd aan besteden. Op grond van die informatie kun je als organisatie efficiënter gaan werken, (project)uren doorberekenen en zo besparingen realiseren als het gaat om arbeidstijd. Als medewerker weet je met tijdregistratie zeker dat alle tijd die je besteedt ook vastgelegd wordt voor een correcte loonbetaling en heb je altijd inzicht in je urensaldi. Dat werkt wel zo prettig. Je kunt werktijden op verschillende manieren vastleggen. Vroeger werd dit meestal gedaan op papier met een stempelkaart en een prikklok. Tegenwoordig is dit administratieve proces rondom arbeidstijd vaak geautomatiseerd. Hiermee win je letterlijk tijd. Waar er voorheen veel tijd ging zitten in handmatige registratie en verwerking van uren doe je het werk nu met een druk op de knop. Medewerkers registreren hun werktijden met het voorhouden van een badge of het aanbieden van hun vinger op een moderne tijdregistratieterminal of door gebruik te maken van een app op hun smartphone of tablet. Ook kunnen ze klokken op een virtuele prikklok via het web. Deze moderne manieren van tijdregistratie sluiten goed aan bij de wens van organisaties en medewerkers om altijd en overal te kunnen werken. En is dus ideaal om te combineren met HNW. Zo kun je toch de bestede tijd efficiënt en betrouwbaar registreren. Daarnaast kun je op basis van de informatie die het tijdregistratiesysteem verschaft beter analyseren waaraan de arbeidstijd besteed wordt in je organisatie: hoeveel tijd aan welk project, (werk)order, taak, et cetera. Ook dat geeft inzichten waardoor je de productiviteit kunt verhogen. Een ander voordeel is dat je het systeem kunt koppelen met andere bedrijfstoepassingen, zoals een HR- of salarissysteem. Dat scheelt tijd die je anders kwijt zou zijn aan het dubbel moeten invoeren van gegevens en verkleint de kans op invoerfouten. 5

6 Voordelen tijdregistratiesysteem Beperkt de tijd die nodig is voor het handmatig Er hoeven geen urenbriefjes meer handmatig verwerken van de verschillende tijdschema s ingevoerd te worden, hoogstens een wijziging van een medewerker Neemt PZ veel werk uit handen Berekent de werkelijk gewerkte tijd (houdt Geeft realtime inzicht in gewerkte en rekening met te laat komen, te vroeg aanwezige uren door middel van overzichten vertrekken, uitlopende pauzes, etc.) Voorkomt fraude (tijddiefstal) Geeft realtime overzicht van aan-/afwezigheid; Te koppelen met salaris-/personeelssystemen belangrijk in kader van calamiteiten Integratie door im-/exportmogelijkheden Elimineert de menselijke fouten voorkomt dubbele handmatige invoer Tijdregistratie: optimalisatie van bedrijfsprocessen Tijdregistratie is als het ware een boekhoudsysteem waarmee medewerkers en de organisatie beiden zicht kunnen houden op een correcte verwerking van uren. Door de tijdregistratie te automatiseren, kun je verschillende bedrijfsprocessen optimaliseren die lopen rondom de arbeidstijd: Aanvragen afwezigheden Iedereen kent het wel: het verlofbriefje dat je invult en dan op het bureau neerlegt bij je leidinggevende. Daarna begint het wachten. Want dat briefje moet vervolgens een reis door de organisatie maken om via PZ weer bij jou terug te komen. Soms zie je het briefje niet eens terug. Dan is het ergens op een bureau blijven steken in een stapel. Een tijdregistratiesysteem zet deze workflow om in een directe communicatielijn tussen medewerker en leidinggevende. De medewerker dient de aanvraag digitaal in. De leidinggevende krijgt vervolgens een mailtje dat de aanvraag is gedaan en kan deze goedof afkeuren. Hierbij kan hij/zij via het bezettingsoverzicht direct checken of directe collega s al vrij hebben (gevraagd) voor de door de medewerker aangevraagde dag/periode. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kan de medewerker die heel handig meteen in de Outlookagenda zetten. Omdat deze workflow via het tijdregistratiesysteem verloopt, heeft de HRMafdeling realtime verlofgegevens tot haar beschikking. Bijkomend voordeel is dat je in een tijdregistratiesysteem heel gemakkelijk het recht op verlof kunt bijhouden, met het bijbehorende onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke uren. Zo houd je goed overzicht welke vakantiedagen het eerst op moeten. En heb je als organisatie altijd realtime zicht op de hoeveelheid aan nietopgenomen vrije dagen. Een tegoed dat uiteindelijk wel drukt op je bedrijfsbalans. 6

7 Ook ziekmeldingen kun je gemakkelijk in een tijdregistratiesysteem kwijt. Het voordeel hiervan is dat zowel de leidinggevende als de PZ-afdeling kan zien dat er iemand ziek is en hierop direct actie ondernemen. Loonberekening Om je personeel de correcte salarissen uit te kunnen betalen, ben je als organisatie iedere verloningsperiode druk met het verzamelen van de relevante gegevens zoals aantal gewerkte uren, eventueel overwerk en toeslagen. Deze arbeidsintensieve taak kun je automatiseren met een tijdregistratiesysteem. Hiermee verzamel je de geregistreerde kloktijden. Het systeem berekent de juiste medewerkertijden op basis van de regels uit de CAO, de bedrijfsregelingen en de afspraken met individuele medewerkers. Alle gegevens zijn vervolgens eenvoudig via een koppeling door te sturen naar het payroll-systeem. Op deze manier ontlast je de personeelsadministratie en dat kan een behoorlijke besparing opleveren. Self Service voor medewerkers en management In deze tijd waarin marges onder druk blijven staan, zoeken organisaties nog steeds naar manieren om hun overhead te verminderen. Een manier waarop je kunt besparen, is door het mes te zetten in het vele administratieve werk van de HRM-afdeling. Zij handelen hun processen vaak nog af via de post, per of de telefoon. Als je dit automatiseert, kunnen overheadkosten omlaag en gaat de kwaliteit van de HR-dienstverlening omhoog. Om HR-processen te digitaliseren (e-hrm), zetten organisaties steeds vaker Employee en Management Self Service (ESS en MSS) in. Hierbij gebruiken medewerkers en managers een online portal om voor hen relevante HR-data te bekijken en aan te passen. Ook kunnen ze via dit portal bepaalde taken uitstekend zelf doen. Denk aan verlofmeldingen, ziek- en hersteldmeldingen, het doorgeven van declaraties of het aanpassen van persoonlijke gegevens. Zij krijgen hiermee meer verantwoordelijkheid. En omdat ze hun eigen gegevens kunnen inzien en beheren, hebben ze ook meer inzicht in de status van het proces. Dat is niet alleen prettig voor de medewerker maar ook voor de HRM-afdeling. Zij zijn minder tijd kwijt aan administratieve klussen en krijgen minder telefoontjes van medewerkers over zaken als resterende verlofsaldi en overuren. Hierdoor komen zij beter toe aan strategische taken ter ondersteuning van de organisatie. Rapportages ten behoeve van het management Personeelskosten zijn vaak 60 tot 80% van de totale operationele kosten van een organisatie. Logisch dus dat je veel winst kunt behalen als je meer inzicht krijgt in HRkengetallen. Dit is dan ook de reden waarom de HRM-afdeling veel tijd besteedt aan het verzamelen van data waarover zij vervolgens rapporteert aan de directie. Het verzamelen van alle gegevens is echter vaak een arbeidsintensieve klus. Niet alleen moet je overal informatie vandaan halen. Het is ook belangrijk dat de data van goede kwaliteit is, consistent en bruikbaar om goed gefundeerde beslissingen te kunnen nemen. 7

8 Het voordeel van een tijdregistratiesysteem is dat alle gegevens rondom arbeidstijd in één database te vinden zijn. Daarbij komt dat dit betrouwbare realtime data is die je direct kunt omzetten in overzichtelijke managementrapportages waarop je goed kunt sturen. De gegevens zijn tevens te exporteren naar Excel waar je ze verder kunt bewerken. Ook kun je de rapportages gemakkelijk mailen naar collega s of ze presenteren op het MSS dashboard van de HRM-afdeling of het management. Zij kunnen zo altijd en overal de voor hen relevante informatie bekijken en op basis daarvan direct in actie komen. Voordelen tijdregistratiesysteem vanuit verschillende organisatierollen Medewerker Direct en actueel inzicht in eigen gegevens (transparantie) Actueel overzicht van gewerkte uren Ondersteuning bij het grenzen stellen aan werktijd(en) Specificatie van boekingen, afwezigheden, overwerkuren etc. Up to date saldo s raadplegen (vakantie, TvT, etc.) Correcte verwerking (verrekening) van gewerkte uren conform afspraken "Er is geen onduidelijkheid meer over mijn uren. Eenvoudig en digitaal verlof- en mutatie-aanvragen indienen Projecturen verantwoorden Meer controle over eigen gewerkte uren Correcte loonstrook Leidinggevende Inzicht in aan- en afwezigheden, pauzetijden, begin- en eindtijden, locatie waar medewerker aan het werk is, waar worden de (project)uren aan besteed, etc. Check of medewerkers niet te veel of te weinig uren maken Eenvoudig gegevens muteren Fiatteren van overuren, verlofaanvragen e.d. Geen tijdverlies meer door bijhouden van dubbele administratie zoals bij papieren verlofaanvragen en eigen Excel-lijsten Actueel overzicht van aan- of afwezigheid, TvT- en andere saldo s Heldere rapportages Ik weet precies wie er aan het werk is, en wie niet. HRM-afdeling Automatische toets aan regelgeving en berekeningen Vermindering van administratie Door vastlegging van gegevens in systeem geen discussie meer over wie wat wanneer heeft aangepast en/of aangevraagd Correcte gegevens aan de salarisadministratie aanleveren Correcte verloning Ik hou meer tijd over voor mijn kerntaken. Koppelen met het personeelsinformatiesysteem 8

9 Management Optimaliseren van bedrijfsprocessen Juiste en gestructureerde hantering cao- en bedrijfsregelingen 24 uur per dag inzicht in betrouwbare gegevens over geregistreerde werktijden Kostenbeheersing Budgetbewaking Productiviteit en arbeidskosten kunnen afzetten versus bedrijfsrendement Inzicht in trends op verschillende afdelingen (op maandag meer zieken op afdeling A, structureel veel overwerk op afdeling B, etc.) Ik kan sturen op actuele en correcte informatie. HNW en tijdregistratie Samenvattend kunnen we zeggen dat tijdregistratie een modern instrument is waarmee je een aantal administratieve processen stroomlijnt, zodat je je organisatie efficiënter kunt managen. Met een tijdregistratiesysteem leg je automatisch alle informatie rondom arbeidstijd vast en verwerk je deze correct op basis van de relevante regels en wetten. Hiermee kom je tot een kloppende urenadministratie op grond waarvan je op de juiste manier kunt verlonen én mogelijk kosten kunt besparen. Daarbij maak het niet uit of je medewerkers nou op kantoor, thuis of onderweg werken. Iedereen kan via het web vanaf zijn desktop, laptop, tablet of smartphone op een moderne manier klokken. Dit maakt dat tijdregistratie prima in te zetten is ter ondersteuning van HNW. Ook voor medewerkers en managers levert een tijdregistratiesysteem toegevoegde waarde bij HNW. Zij hebben hiermee altijd en overal zicht op hun werktijd en kunnen ook als zij thuiswerken vertrouwen op een juiste vastlegging van hun uren en daarmee een correcte loonbetaling. Dat voorkomt misverstanden en onnodige discussies en daarmee demotivatie. Groot voordeel is dat je als medewerker realtime ziet hoeveel uren je in de plus of in de min staat. Precies weten hoe je ervoor staat, geeft je meer controle. Je kunt beter sturing geven aan en beschikken over je eigen tijd. En laat dat nou net de kern zijn van HNW. Als organisatie heb je met tijdregistratie zicht op het daadwerkelijke aantal gewerkte uren, weet je exact en realtime hoe je ervoor staat als het gaat om arbeidstijd en de daarmee samenhangende kosten, ook van je flexibel- of thuiswerkend personeel. Je hebt beter zicht op de uren die de medewerker buiten kantoor werkt. En kunt daarom sneller ingrijpen als je ziet dat een medewerker stelselmatig te veel werkt, wat de kans vergroot op een burn-out, met alle gevolgen van dien. Met de tijd(registratie) in handen is tevens hard te maken of de beschikbare capaciteit in overeenstemming is met het aanbod aan arbeid. Als thuiswerkende medewerker is het prettig dat je kunt laten zien dat de jouw toebedeelde tijd niet toereikend is, dat de 9

10 werkzaamheden niet passen binnen de afgesproken contracturen. Anderzijds kan je als organisatie mogelijk besparen op de inzet van inleenkrachten als uit de urenadministratie blijkt dat het werk dat er ligt prima gedaan zou moeten kunnen worden door de eigen medewerkers, of dat nu thuis is of op kantoor. Tenslotte kun je een tijdregistratiesysteem ook inzetten om medewerkers die thuiswerken zichtbaar te maken. Bijvoorbeeld door de gegevens uit de tijdregistratie te koppelen aan een receptiemodule waarin je letterlijk kunt zien waar en wanneer iedereen aan het werk is. Dat is prettig als je wilt weten of je een thuiswerkende collega kunt storen voor een vraag of dat je een klant die belt zo maar kunt doorverbinden. Ook kun je in het geval van calamiteiten vanuit de tijdregistratie in het aan- en afwezigheidsoverzicht snel zien wie er op kantoor aan het werk is en wie daarbuiten, met daarbij vermeld wie bhv-er is en/of een EHBO-diploma heeft. Cruciale informatie om te hebben als je snel moet schakelen. Over Atimo: Atimo is specialist in software voor urenmanagement, specifiek voor de Nederlandse zakelijke markt. Al sinds Wij willen organisaties optimaal adviseren en ondersteunen bij het plannen, registreren, organiseren en calculeren van werktijden en -uren. Kijk voor meer informatie op: 10

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat!

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Werken waar en wanneer jou het uitkomt. Dat klinkt goed, en het is nog slim ook! Want je bent het productiefst op de momenten dat jij je het lekkerste voelt. En

Nadere informatie

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software 7 effecten van AFAS Software HRM/Payroll Software inhoud De 7 effecten van AFAS software Eén softwarepakket voor uw hele organisatie! Inhoud Als u nieuwe software aanschaft voor de personeels- en salarisadministratie,

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

De (a)sociale kant van Het Nieuwe Werken

De (a)sociale kant van Het Nieuwe Werken De (a)sociale kant van Het Nieuwe Werken Whitepaper Pagina 1 van 14 Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken. Een begrip dat vaak opduikt in de media. Het Nieuwe Werken houdt onder andere in dat de medewerkers

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR

WHITEPAPER E-HRM. Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT. Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR WHITEPAPER E-HRM Whitepaper E-HRM VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT Remco van der Hoek & Rob Verberk GIRAFFE HR Remco van der Hoek & Rob Verberk Auteurs:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken

Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Deze bijlage valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie van Reflex Uitgeverij Digitaal Leven en Werken Digitaal werken, flexibel leven pagina 4 Werken in de wolken pagina 9 Hoe duurzaam kan ICT

Nadere informatie

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL ROOSTEREN Overleg: de sleutel tot succes Individueel roosteren is een vorm van organiseren waarbij overleg centraal staat. Primair is dat het overleg tussen leidinggevende

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Wilt u morgen digitaliseren?

Wilt u morgen digitaliseren? Wilt u morgen digitaliseren? Lees dan vandaag deze handleiding Alles over digitale documentstromen Effectief digitaliseren Inhoudsopgave 1 Het nut van Digitaal Werken 5 Wat is digitaal werken? 5 Meer dan

Nadere informatie

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak.

VOICE over. Unified Communications. de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken OT2010. praat tóch anders. Projectaanpak. VOICE over MAGAZINE VOOR DE OVERHEID I NR. 2 december 2012 Unified Communications in vogelvlucht Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie? Iemand in de ogen kijken praat tóch anders OT2010 Projectaanpak

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Het Nieuwe Werken in het MKB Voorwoord In dit boekje staat vertrouwen centraal. Het Nieuwe Werken gaat niet over technologie of een kantoortuin maar over mensen. Hoe stelt u medewerkers instaat het beste

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 11 Acto Informatisering

succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 11 Acto Informatisering succesfactoren over organisatie, processen, software en portfolio nummer 11 Acto Informatisering MAGAZINE Thema: Tijd & Inzicht HVL kiest voor digitale urenregistratie Het dashboard van Mitsubishi: overzicht

Nadere informatie

Telewerken. Een product van De Unie

Telewerken. Een product van De Unie Telewerken Een product van De Unie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 1 Telewerken in opkomst 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Wat is telewerken? 6 2 Voordelen en aandachtspunten 8 2.1 Wat zijn de voordelen van telewerken?

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing

eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing Desight eerst delen, dan vermenigvuldigen Van ad-hoc rapporteren naar integrale sturing Verslag van de Round Tables-workshop op 22 september en 17 november 2011 Georganiseerd door Round Tables www.roundtables.nl

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie