Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken 2015"

Transcriptie

1 Het onafhankelijke Platform Over Het Nieuwe Werken heeft in het voorjaar van 2015 voor de vijfde maal de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken gehouden. In totaal deden 5300 professionals hieraan mee, vooral op gebied van HRM, openbaar bestuur, overheid, facilitair en algemeen management. Belangrijkste onderzoeksvraag: wat heeft Het Nieuwe Werken opgeleverd?

2 1 Win-win HNW: minder kosten, meer tevreden werknemers Het gros van de organisaties is anno 2015 min of meer bezig met Het Nieuwe Werken of bereidt de invoering ervan voor. Wat voor organisatievorm het precies moet hebben, lijkt niet zo belangrijk meer. Het gaat vooral om nieuwe manieren van samenwerken. De belangrijkste vraag is dan ook: wat heeft Het Nieuwe Werken eigenlijk tot nog toe opgeleverd? Naast kostenbesparing leidt Het Nieuwe Werken tot meer tevreden medewerkers, die met meer energie en plezier werken. Kortom, een win-winsituatie voor zowel werknemers als werkgevers. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken, die dit jaar voor de vijfde keer is uitgevoerd. Er deden dit jaar weer meer professionals mee dan voorgaande jaren: bijna Ingeburgerd Dat Het Nieuwe Werken (HNW) allang niet nieuw meer is bleek al uit de voorgaande edities van de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken. Ruim de helft van de organisaties (56 procent) werkt geheel of voor een belangrijk deel volgens de principes van Het Nieuwe Werken. Dat is veel meer dan tijdens het onderzoek van vorig jaar (36 procent). Opvallend is dat bijna een derde van de ondervraagde professionals zegt dat hun organisatie sinds twee jaar werkt met Het Nieuwe Werken en bijna een kwart al langer dan vijf jaar. Kostenbesparing De allerbelangrijkste reden voor organisaties om Het Nieuwe Werken in te voeren, is om kosten te besparen op de huisvesting; 56 procent van de professionals beaamt dat. De behoefte om te besparen met HNW lijkt de afgelopen drie jaar alleen maar groter te zijn geworden. In 2013 noemde nog 38 procent van de professionals dit als reden, vorig jaar was dat 46 procent. Hoe groter het bedrijf, des te groter deze behoefte, zo lijkt het. Bij bedrijven groter dan 500 werknemers noemde 39 procent van de professionals kostenbesparing als reden om HNW in te voeren, bij bedrijven kleiner dan 100 medewerkers was dat maar 16 procent. Naast financiële besparingen wordt Het Nieuwe Werken ook ingevoerd voor redenen die meer met duurzame inzetbaarheid te maken hebben. Zo zegt 34 procent meer verantwoordelijkheid te willen geven aan werknemers en om tegemoet komen aan de wensen van de werknemers (30 procent). Verder wordt nog aantrekkelijk werkgeverschap (20 procent) en productiviteitsverhoging (17 procent) als reden genoemd.

3 2 Wat levert het nu op? Nu HNW aardig ingeburgerd raakt bij organisaties is het dus tijd om de balans op te maken. Wat levert het nu eigenlijk op? De enquête laat zien dat de belangrijkste reden om Het Nieuwe Werken in te voeren niet voor niets is. Kostenbesparing wordt genoemd als het belangrijkste resultaat (50 procent van de professionals). Daarnaast zijn ook meer tevreden werknemers (35 procent) en meer verantwoordelijkheidsgevoel bij de medewerkers (32 procent) belangrijke opbrengsten. Andere duidelijke pluspunten zijn aantrekkelijk werkgeverschap en verhoging van de productiviteit (beide 16 procent). Volgens een kleine 8 procent van de ondervraagden levert invoering van Het Nieuwe Werken helemaal niets op. Bij de echte pioniers, de bedrijven die al meer dan tien jaar bezig zijn met Het Nieuwe Werken, is kostenbesparing niet de belangrijkste opbrengst. Zij noemen vooral verantwoordelijkheid als belangrijkste opbrengst van HNW voor hun organisatie. Ook verschilt het per branche. Zo is in de industrie, detailhandel en zakelijke dienstverlening werknemerstevredenheid belangrijker dan kostenbesparing. En hoe zit het met de werknemers? Worden die nu blijer van al die nieuwe manieren van werken? Opvallend is dat slechts 36 procent zegt meer betrokken te zijn geworden bij hun werk dankzij HNW. Daarentegen zegt 64 procent meer energie te hebben gekregen, 69 procent is er productiever door geworden, 88 procent heeft er meer vrijheid door gekregen en 66 procent vindt het werk plezieriger geworden. Het Nieuwe Werken heeft dus beslist een positieve invloed op het welzijn van medewerkers.

4 3 Stijl van leidinggeven Hoe zit het met managers? Kunnen zij zich aanpassen aan de nieuwe manier van omgaan met hun medewerkers? Van werken op afstand tot meer sturen op output? Een overgrote meerderheid (79,5 procent) van de respondenten zegt dat de leidinggevende geen moeite heeft gehad met de invoering van Het Nieuwe Werken. Dat is dan weer goed te verklaren omdat, opvallend genoeg, de stijl van leidinggeven volgens de meesten dan ook niet is veranderd na de invoering. Slechts een derde zegt dat hun managers anders zijn gaan leidinggeven. Het gaat dan vooral om meer resultaatgericht (49 procent), meer coachend (28 procent) en meer hiërarchisch (9 procent) leidinggeven.

5 4 Veel respondenten zeggen dat de baas meer controlerend en op afstand is gaan werken. Soms lijkt het daarom meer om controle op lijstjes te gaan dan om mensen; anderen zeggen weer extra vertrouwen te genieten. Het is veel kouder en taak- en resultaatgericht. Je werkt niet meer voor een persoon, maar realiseert een taak voor het bedrijf. Een andere respondent: De contactmomenten met leidinggevenden staan in het teken van knelpunten bespreken om te helpen die op te lossen. Anderen vinden het juist weer het tegenovergestelde: Het was al mensgericht, nu heeft het nóg meer dat accent, ook van andere middelmanagers. Het zoemt meer! Dat de stijl van leidinggeven niet verandert, is opvallend, zegt Henny van Egmond, partner bij Yolk organisatie-advies. Hij adviseert bedrijven al jaren over de beste manier om met HNW om te gaan. Nieuwe manieren van leidinggeven zijn juist hartstikke noodzakelijk, anders verandert er nog niet veel. Ik denk dat in veel gevallen het doel alleen kostenbesparing is. Dat is bijvoorbeeld vaak het geval in gemeentehuizen, waar ze kleiner moeten gaan werken. De stijl van het leidinggeven blijft dan vaak hetzelfde. Kostenbesparing alleen is zó twintigste eeuws Volgens Van Egmond zijn er juist steeds meer signalen vanuit bedrijven dat ze bezig zijn met het veranderen van het businessmodel als reactie op veranderingen in de markt. Organisaties moeten gaan nadenken hoe ze in de toekomst toegevoegde waarde kunnen hebben. Daarom moeten ze hun huidige manier van werken aanpassen. Dat zou dus een reden zijn om nieuwe manieren van werken in te voeren. Kostenbesparing alleen is zo twintigste eeuws. Ik snap het wel, maar het is geen zinvolle strategie. Kosten komen niet direct overeen met opbrengsten. Verandering bijbenen Het is volgens Van Egmond ook opvallend dat de betrokkenheid van werknemers niet toeneemt bij de invoering van Het Nieuwe Werken. Als je de stijl van leidinggeven niet aanpast, HNW alleen invoert voor kostenbesparing en geen betrokkenheid hebt van je werknemers heb je bij elkaar een giftige cocktail. Dan ga je problemen creëren. Wil je snel succesvol zijn, dan moet je snel kunnen veranderen. Daar heb je betrokken werknemers voor nodig, mensen die de verandering snel kunnen omarmen. Het Nieuwe Werken heeft eigen verantwoordelijkheid nodig, veel vertrouwen en veel betrokkenheid. Anders zijn organisaties nooit in staat verandering bij te benen. Als je alleen kostenbesparing gebruikt als reden ben je met de verkeerde dingen bezig en loop je juist risico s in deze veranderende tijd. Als dit niet leidt tot betrokkenheid en dus tot betere prestaties heb je ook geen hogere productiviteit. Samenwerken Hoe zit het met die nieuwe manieren van werken? Heeft HNW nu ook betere manieren van samenwerken opgeleverd? Niet echt, is het duidelijke antwoord. Slechts een op de vijf respondenten zegt dat de samenwerking is verbeterd sinds de

6 5 implementatie van Het Nieuwe Werken. Bijna de helft vindt dat het niet is veranderd en een kleine 20 procent kan er nog niets over zeggen omdat het pas net is ingevoerd. Wel is de samenwerking voor de meeste mensen prettiger geworden. Bijna de helft (46 procent) van de specialisten en managers is anders gaan samenwerken sinds Het Nieuwe Werken is ingevoerd. Er wordt meer gewerkt op basis van vertrouwen en output, mensen zijn meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor deadlines en hebben beter leren omgaan met tijd en productiviteit. Er wordt bewuster samenwerking gezocht met de collega's waarmee de 'klus' geklaard moet worden, bewuster gezocht naar momenten van samenwerken en bewuster gekeken naar het indelen van tijd en plaats. Agenda s worden beter bewaakt en chats en video- en teleconferenties zijn inmiddels normaal geworden. Door de nieuwe manieren van samenwerken verandert ook het contact met collega s. Die wordt creatiever, effectiever en efficiënter. Niet alleen door gebruik van technologie maar omdat het op een ander niveau komt. Het gaat meer om coachen richting elkaar. De contacten met collega's worden sneller persoonlijk, zegt een van de respondenten. Een ander: Er is meer openheid en behoefte om samen te werken. Oorzaak: de stimulans en noodzaak door invoering van een gezamenlijk nieuw systeem om meer samen te doen. Voorheen werkte iedereen vanuit de 'eigen' locatie. Nu is het gewoon elkaar buiten de eigen locatie te zien. Ook voel ik me hierdoor meer welkom op locaties waar ik voorheen nooit kwam. We kennen elkaar daardoor beter. Ook al wordt er meer op afstand gewerkt, toch blijkt dat hoe complexer de vraagstukken zijn hoe groter de behoefte is om weer samen te komen, aldus een onderzoek van TNO Delft. Henny van Egmond: Brainstormen werkt nu eenmaal het beste als je elkaar in de ogen kunt kijken. Het begint met vertrouwen Nog steeds is vertrouwen het centrale begrip bij de invoering van Het Nieuwe Werken. Daarmee begint het, zegt 70 procent van de professionals. Dat is even veel als in de voorgaande jaren. Verder zijn ook de beschikbaarheid van de juiste technologie (51 procent), een heldere visie en strategie (30 procent) en de juiste bedrijfscultuur (27 procent) belangrijk bij het starten met Het Nieuwe Werken. De grootste uitdagingen zitten volgens de ondervraagden in de communicatie vanuit management richting medewerkers over wat HNW precies is, hoe het wordt ingevoerd en wat er van hen wordt verwacht. Er moet een heldere visie komen waarom we het gaan doen, wat het moet opleveren en of dat alles binnen een bepaalde termijn ook is gerealiseerd, zegt een van de professionals. Medewerkers moeten worden gemotiveerd om in de trein te stappen, afdelingen en teams

7 6 moeten structureel met elkaar in gesprek blijven om informatie uit te wisselen en er moet aandacht zijn voor de sociale kant van het samenwerken. Andere genoemde uitdagingen bij Het Nieuwe Werken blijven de werk-privé balans, de sociale cohesie en de betrokkenheid. Vooral voor het met elkaar kunnen sparren over vraagstukken is de ander nodig. Je kunt wel een gerichte vraag stellen als je collega thuiswerkt maar het spel van vraag en antwoord, non-verbale signalen, het zoeken naar, is moeilijker. Maar ook leidinggevenden moeten het leren, vinden de respondenten. Managers vinden het niet altijd makkelijk om hun medewerkers aan te sturen. Sturen op output, hoe doe je dat? Ook moeten ze wel zelf meedoen. Zolang de top zich in bestuurs- en directiekamers blijft opsluiten en als digibeten blijft leunen op hun secretaresses is er nog een lange weg te gaan, merkt een van de professionals op. Niet overal gaat de invoering van Het Nieuwe Werken dan ook even soepel. Van de respondenten die hebben aangegeven HNW nog niet te hebben ingevoerd, zegt 38,4 procent dat de organisatie er wel mee bezig is, maar dat het is nog niet ingevoerd. Onze organisatie is er wel mee bezig. Echter de meeste medewerkers en het management zijn nog old school. Daardoor duurt het lang, verklaart een van de ondervraagden. Een kwart van de respondenten geeft als reden daarvoor op dat het niet (meer) past bij hun organisatie. In branches als de zorg en de hotellerie past HNW gewoon niet. Ook bij het rijk duurt het allemaal wat langer, zegt een ambtenaar die meedoet aan de enquête. Bij gemeenten zit decentralisatie van veel centrale overheidstaken naar de gemeenten in de weg, zegt een andere ambtenaar. Dit veroorzaakt eveneens veel veranderingen en vertroebelt de ontwikkeling van HNW. Flexibiliteit en vrijheid Maar wat is Het Nieuwe Werken dan precies? De term zelf staat ook steeds vaker ter discussie en krijgt andere namen, zoals anders werken of genetwerkt samenwerken'. Van de typeringen om het begrip te omschrijven werden flexibiliteit en vrijheid veruit het vaakst benoemd (75 procent), gevolgd door nieuwe manieren van samenwerken (34 procent) en veranderende organisatievormen (27 procent). Vrijheid is voor sommigen 24/7 overal, ook buiten bedrijf, kunnen werken, voor anderen is het juist het samenwerken. Het gaat niet meer om aanwezigheid maar om bereikbaarheid. Een soort virtuele aanwezigheid. het vraagt in die zin dus ook meer vertrouwen in elkaar. Je kunt er niet meer van uitgaan dat collega's standaard op kantoor zijn. Dus webex, webmeetings, screensharen is een andere, nieuwe invulling van toch kennis met elkaar delen. Opvallend is dat nieuwe technologie (17 procent) en de toekomst van werk (15 procent) beduidend minder belangrijk zijn bij Het Nieuwe Werken dan in voorgaande

8 7 jaren. Toch heeft technologie het wel mogelijk gemaakt, zeggen meerdere mensen. HNW is in mijn optiek niet meer dan meegaan met de tijd. De huidige tijd heeft het met technologie mogelijk gemaakt om plaats-, apparaat- en tijdonafhankelijk te werken. Daar moeten we met zijn allen mee leren omgaan. Thuiswerken Ruim de helft (54,1 procent) van de werknemers werkt 1 tot 2 dagen in de week thuis, terwijl 13 procent zegt meer dan de helft van de week thuis te werken. Dat is meer dan voorgaande jaren. Vorig jaar was dat nog 44 procent, in procent en het jaar daarvoor 32 procent. Voor 1 op de 3 werknemers is thuiswerken echter nog steeds zeer beperkt mogelijk, terwijl 3,6 procent zegt nooit te kunnen thuiswerken. Thuiswerken is voor sommigen dan ook vooral iets wat s avonds en in het weekeinde gebeurt. Bij iets meer dan de helft is dat aandeel thuiswerken groter geworden in vergelijking met drie jaar geleden. De flexibiliteit en vrijheid blijkt wel uit het feit dat bijna 78 procent van de mensen in dit onderzoek zegt zelf te beslissen waar ze hun werk doen. 68 procent beslist zelf wanneer ze hun werk doen en bijna 60 procent werkt op diverse plekken buiten het pand van de werkgever. Vorig jaar zei 62 procent zelf te beslissen waar en wanneer ze hun werk doen. Ook buiten kantooruren werken is normaal aan het worden: 64 procent van de professionals werkt regelmatig s avonds en in het weekeinde, iets meer dan voorgaande jaren. Wel zegt bijna de helft van de specialisten dat thuiswerken prima is, maar dat het weekeinde werkvrij is. Ruim 97 procent zegt de verantwoordelijkheid van HNW aan te kunnen, 85 procent zegt dat de meesten van de collega's dat ook kunnen. Werken in vrijheid betekent ook dat werk en privé steeds meer door elkaar lopen. Voor 83 procent van de professionals levert dat alleen voordelen op. Twee derde van hen zegt dan ook dat dit geen extra stress oplevert.

9 8 Afstand tot de werkvloer Toch levert thuiswerken nog altijd twijfels op. Zo twijfelen collega s op kantoor of de thuiswerkers wel echt hun best doen. Of dat die thuiswerkers zich minder betrokken voelen bij de organisatie, ver weg van de collega s en de baas. In de werkelijkheid valt dat mee. Slechts een kwart van de mensen twijfelt wel eens of collega's wel echt werken als ze dat buiten zicht doen. Een op de vijf professionals stelt dat HNW heeft gezorgd voor vervreemding van de organisatie. Dat was in 2012 nog 31 en vorig jaar 27 procent. Toch vindt bijna een op de drie professionals dat HNW heeft gezorgd voor verzakelijking van de verhoudingen en bijna de helft vindt dat HNW niet heeft gezorgd voor meer openheid en transparantie. Collega s zijn de belangrijkste reden om naar het werk te gaan Hoe belangrijk de collega s zijn voor ons, wordt maar weer eens onderstreept: 86 procent van de ondervraagde professionals noemt de collega s dé belangrijkste reden om naar werk te gaan. Ze geven ons inspiratie (44 procent) en gezelligheid (20 procent). De tweede reden om naar kantoor te gaan is om zichtbaar te zijn en jezelf te profileren (47 procent), zowel naar de baas toe als richting collega s. Opvallend is dat 81 procent zegt regelmatig zelf contact te zoeken met collega s als ze niet op kantoor werken. Bijna driekwart zegt toch regelmatig naar het werk te komen, ook al mogen ze de hele week thuiswerken. En dat terwijl toch 89 procent van de respondenten zegt dat hun manager hen helemaal vertrouwt als ze thuiswerken. Als ik niet zichtbaar ben, vlieg ik er straks als eerste uit Dat mensen regelmatig naar kantoor komen, heeft te maken met onzekerheid, verklaart Henny van Egmond. In veel sectoren zijn ontslagen gevallen. Ik heb het gezien op een groot kantoor waar de helft van de medewerkers thuiswerkte. Daar steeg de bezettingsgraad toch weer van 70 naar 90 procent. Dat is echt het gevolg van die onzekerheid: als ik niet zichtbaar ben, vlieg ik er straks als eerste uit. Overigens vindt 60 procent het goed dat de baas meer hun output controleert wanneer ze buiten kantoor werken. Dit moet niet worden vastgelegd in beleid of regelgeving, zoals bijvoorbeeld de nieuwe Wet flexibel werken die waarschijnlijk dit jaar in werking treedt. Ruim de helft (52 procent) van de professionals vindt namelijk dat je HNW volledig vrij moet laten. Een formeel besluitvormingsproces of een medewerker flexibel kan werken is niet nodig; je regelt het onderling. Veel van de doelen worden gehaald. Kostenbesparing en meer tevreden werknemers. Toch geven de resultaten van dit onderzoek ook een waarschuwing, stelt Van Egmond. De afgelopen twintig jaar hebben we vooral op medewerkerstevredenheid gestuurd. Nu moeten we gaan sturen op medewerkersbevlogenheid. Je moet je serieus zorgen maken als je medewerkers minder betrokken raken. Zeker als dat afneemt door besparingen in de huisvesting.

10 9 Over het onderzoek Voor de vijfde keer heeft het onafhankelijke Platform Over Het Nieuwe Werken de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken gehouden. In de maand april hebben een kleine 5300 deelnemers, werkzaam bij de overheid, in het onderwijs, de culturele en welzijnssector en in het bedrijfsleven hun opvattingen over het onderwerp kenbaar gemaakt. Het zijn vooral kennisspecialisten en managers die zich met het onderwerp bezighouden. Ze werken op HRM (20 procent), bij het openbaar bestuur en de overheid (17), op facility management (9) en in het algemeen management (8). Ruim de helft van de respondenten is kennisspecialist/professional, 34 procent is manager en 14 procent werkt faciliterend/ondersteunend. De meeste mensen die meededen aan het onderzoek werken bij grote ondernemingen van 500 werknemers en meer (55 procent). Nog geen kwart van hen werkt bij kleinere ondernemingen van 100 werknemers of minder. De meeste respondenten werken bij de overheid (35 procent), in de zakelijke dienstverlening (13 procent) en onderwijs, cultuur en welzijn (10 procent). Over het algemeen gaat het om de meer ervaren professionals en managers en 71 procent is 45 jaar of ouder. Over het Platform Over Het Nieuwe Werken Het platform Over Het Nieuwe Werken van Vakmedianet wil zoveel mogelijk mensen informeren over werken onafhankelijk van tijd en plaats, inclusief alles wat daarbij komt kijken op de gebieden ICT, HR en facility. Het Platform organiseert jaarlijks een congres en een scala aan opleidingen, seminars en masterclasses. Meer informatie hierover op: Overhetnieuwewerken.nl

11 10 Bijlage: cijfers HNW door de jaren heen Als ik buiten kantoor werk, vind ik het goed dat mijn manager mijn output meer controleert Bij HNW gaat het vooral om kostenbesparing (niet dezelfde formuleringen door de jaren) ,00% 60,00% 60,00% 38,00% 46,00% 56,00% Door HNW zijn mensen minder betrokken bij de organisatie 33,00% 27,00% 20,00% HNW is de toekomst van het werken 42,00% 17,00% 15,00% Ik beslis grotendeels zelf waar en wanneer ik werk (niet dezelfde formulering door de jaren heen) Ik twijfel eerlijk gezegd wel eens of mijn collega's wel echt werken als ik ze niet zie 54,00% 61,00% 62,00% 68,00% 31,00% 29,00% 27,00% 26,00% Ik werk gemiddeld een dag per drie dagen thuis 7,50% 10,00% 10,00% 54,00% Ik werk gemiddeld een tot twee dagen per week thuis 39,00% 44,00% 54,00% Ik werk regelmatig 's avonds of in het weekend 55,00% 60,00% 60,00% 64,00% Invoeren van Het Nieuwe Werken begint met vertrouwen in medewerkers Mijn organisatie heeft Het Nieuwe Werken al geïntroduceerd/werkt geheel of deels met HNW 68,00% 70,00% 69,00% 70,00% 38,00% 36,00% 56,00% Wij hebben binnen 2 jaar HNW ingevoerd 26,00% 18,00% 19,00% 32,00% Wat levert HNW nu eigenlijk op: Kostenbesparing 50,00% Wat levert HNW nu eigenlijk op: Meer tevreden werknemers 35,00% Wat levert HNW nu eigenlijk op: Meer verantwoordelijkheid bij de werknemers 32,00%

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven

Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Het Nieuwe Werken in opmars bij Belgische bedrijven Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2012 Dit document bevat de enquêteresultaten van het onderzoek over Het Nieuwe Werken dat in 2012 in België werd

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2011

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2011 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2011 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 1 september 2011 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 3 Onderzoek... 3 Verantwoording... 3 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS Auteur: Wiebe Zijlstra - (26 augustus 2011) Generatie Y word alom geroemd om haar flexibiliteit, om haar vermogen tot multi tasking en om het op natuurlijke wijze kunnen

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013

Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 Internationaal Flexibel Werken Onderzoek 2013 In oktober 2013 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek uitgevoerd onder HRprofessionals in Duitsland, Engeland, België en Nederland met als thema Flexibel

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken (HNW) een verkenning van kansen voor het SHARED SERVICE CENTER Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum

Het Nieuwe Werken (HNW) een verkenning van kansen voor het SHARED SERVICE CENTER Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Het Nieuwe Werken (HNW) een verkenning van kansen voor het SHARED SERVICE CENTER Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum December 2011 1 1. Inleiding Het Nieuwe Werken (HNW) lijkt definitief

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek

Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek Tempo-Team arbeidsmarkt en werkvloer onderzoek team.xx Methodologie Representatieve steekproef België: 550 werknemers 200 HR managers Duitsland: 529 werknemers 200 HR managers Kwantitatieve peiling naar

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoek naar loyaliteit (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 102 topbestuurders

Nadere informatie

HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS. Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie

HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS. Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie HET NIEUWE SAMENWERKEN BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR IN BALANS Whitepaper voor HR-, Facilityen ICT-managers met visie Dit is Het Nieuwe Samenwerken Ontwikkelingen als digitalisering, globalisering en meer

Nadere informatie

5 TIPS VOOR TEAMBUILDING OP AFSTAND

5 TIPS VOOR TEAMBUILDING OP AFSTAND 5 TIPS VOOR TEAMBUILDING OP AFSTAND ZO KAN JE VERLOST WORDEN VAN JE DURE HUURCONTRACT Wil je meer flexibiliteit in huis halen of misschien wel helemaal van je dure kantoor af. Dan is virtueel werken misschien

Nadere informatie

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO

Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO NEUTRAAL Het Nieuwe Leidinggeven of: Hoe krijg je managers in beweging Case ABN AMRO Angela Hagen-Verdooren ABN AMRO Susan Smulders Moneypenny Consulting & Training 19 november 2013 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor

Het nieuwe werken. gedragsverandering is de succesfactor Het nieuwe werken gedragsverandering is de succesfactor Kees Froeling, Bart Atema Overheidsorganisaties willen een aantrekkelijke werkgever zijn, nu en in de toekomst. Daarbij hoort een virtuele werkomgeving

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015

Leiderschap bij organisatie verandering. Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 1 1 Leiderschap bij organisatie verandering Prof. dr. Janka Stoker Faculteit Economie en Bedrijfskunde Divosa, 22 mei 2015 Het belang van leiderschap: overal om ons heen 2 Thema s 3 1. Wat is leiderschap?

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012

Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL. Manja Jongsma Januari 2012 Leiderschap in Het Nieuwe Werken bij SNS REAAL Manja Jongsma Januari 2012 99 Agenda Presentatie HNW bij SNS REAAL Doelen Heden versus toekomst Leiding geven binnen HNW Onderscheidende aspecten Resultaten

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services. carolien.glasbergen@uwv.nl. Twitter: CarolienGl

Het Nieuwe Werken. Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services. carolien.glasbergen@uwv.nl. Twitter: CarolienGl Het Nieuwe Werken Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services carolien.glasbergen@uwv.nl Twitter: CarolienGl Wat is het eigenlijk? Plaats, tijdsonafhankelijk Resultaatgericht Vertrouwen Mandaat Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Bijeenkomst personeelsgeleding CMR, 9 april 2008 Opzet van de presentatie 1. Leeftijdsopbouw Hoger onderwijs 2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2015

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2015 Vakmedianet 2015 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2015 Het onafhankelijk Platform Duurzame Inzetbaarheid heeft begin 2015 voor de vijfde maal het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Flexwerken is LEUK. Beverwijk gaat flexen. Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening. Willem van den Berg 5 juli 2011

Flexwerken is LEUK. Beverwijk gaat flexen. Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening. Willem van den Berg 5 juli 2011 Flexwerken is LEUK Beverwijk gaat flexen Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening Willem van den Berg 5 juli 2011 Kantoor oude situatie: 2 locaties 80 werkplekken 100 werkplekken

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf Nationaal Onderzoek duurzame inzetbaarheid 2013 laat zien: Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf Duurzame inzetbaarheid, het is best wel belangrijk, ondanks (of misschien juist wel dankzij) de economische

Nadere informatie

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Leiderschapsrollen Uitgelicht

Leiderschapsrollen Uitgelicht Leiderschapsrollen Uitgelicht Waarom wil je als organisatie een verandering van onderop laten ontstaan De huidige organisatievorm - doorgaans hiërarchisch - voldoet niet meer Om gebruik te maken van de

Nadere informatie

WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken. Bartjan van der Jagt en Susan Smulders

WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken. Bartjan van der Jagt en Susan Smulders WORKSHOP: Managers en Het Nieuwe Werken SPREKER: Bartjan van der Jagt en Susan Smulders Even voorstellen Bartjan van der Jagt Teammanager Operations ABN AMRO - Hypotheken Susan Smulders Partner Moneypenny

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

HET NIEUWE TEAMWERKEN

HET NIEUWE TEAMWERKEN HET NIEUWE TEAMWERKEN PROF. DR. DIRK BUYENS WAAROM DEZE WEBINAR? Interactief kennisplatform Met steun van het Europees Sociaal Fonds Vlerick Business School & Arteveldehogeschool 2 www.hetnieuweteamwerken.be

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie

Het nieuwe werken ontrafeld

Het nieuwe werken ontrafeld Het nieuwe werken ontrafeld Over Bricks, Bytes & Behavior HR Festival 14 april 2011 Ruurd Baane Het onderzoek naar het nieuwe werken Deze presentatie is gebaseerd op de resultaten van een onderzoek dat

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM

Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Impact van de invoering van Het Nieuwe Werken op BCM Agenda 1. Wie is SNS REAAL? 2. HNW bij SNS REAAL? 3. Impact HNW op BCM 4. BCM tijdens de overgang naar HNW 5. Lessons learned 6. Vragen? 1. Wie is SNS

Nadere informatie

Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW

Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW Slimmer en anders! werken, organiseren & positioneren! Kansen door Het Nieuwe Werken?! Juni 2012 @RosanGompers #HNNW Kansen door Het Nieuwe Werken?! #Het Nieuwe Werken De nieuwe werkcontext Wat is Het

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 1 Resultaten Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 2 Duurzame inzet in 2017 blijft een

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Rapportage 1-meting Juni 2017

Rapportage 1-meting Juni 2017 Rapportage 1-meting Juni 2017 Doel Doel van de evaluatie is meer inzicht te krijgen in hoe de medewerkers bij NS het output-gerelateerd werken ervaren en of deze beleving is veranderd in het afgelopen

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam

Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam Toekomst Nederlandse kantoren(markt) 29 april 2015 Herman van den Berg 43 e VOGON studiemiddag, UP Amsterdam v De veranderende mens Concentratie bewegingen Afnemende plaatsgebondenheid Alles gaat sneller

Nadere informatie

RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE

RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE RONTH MANAGEMENT OP WEG NAAR EEN VRAAGGESTUURDE ORGANISATIE RON VAN HELVOIRT 1964 BUSINESS DEVELOPMENT TRAINING INTERIM DIRECTEUR COACH ONDERNEMER START-UPS Wat ga ik niet doen Vertellen hoe ik de PPS-en

Nadere informatie

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen Peter Meijers 29 oktober 2013 Het Gildehuis van morgen Even voorstellen Peter Meijers Achtergrond bedrijfskundige informatica. 17 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken Als zelfstandig adviseur en programmamanager

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties. Jaargang 6 17 juli 2006.

Ernst & Young ICT Leadership. Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties. Jaargang 6 17 juli 2006. Ernst & Young ICT Leadership Resultaten ICT Barometer over de invloed van ICT tijdens vakanties Jaargang 6 17 juli 2006 ICTbarometer Bereikbaarheid medewerkers tijdens vakantie - vraagpunten Werkt men

Nadere informatie

Het Nieuwe Samenwerken. Laveren tussen structuur en vrijheid

Het Nieuwe Samenwerken. Laveren tussen structuur en vrijheid Het Nieuwe Samenwerken Laveren tussen structuur en vrijheid Het Nieuwe Samenwerken Zo n 5 jaar geleden gingen veel organisaties over op Het Nieuwe Werken (HNW). Wat is ervan terechtgekomen? Resultaten

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon

Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015. Goede maat en juiste toon Visiedocument Zorggroep Almere 2010-2015 Goede maat en juiste toon 0 2015 2010 2015 2010 2015 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 0 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET

WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET TEKST: JUDITH KATZ, KARIN BOJORGE ILLUSTRATIE EN INFOGRAPHICS: MAREN BRUIN FORUM-ONDERZOEK WAT MAAKT EEN ONDERNEMER GELUKKIG? NOU, GELD IN ELK GEVAL NIET Wat vinden ondernemers nou het leukste aan het

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016

Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong. Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Vakantiewerk onderzoek 2016 FNV Jong Hans de Jong & Anouk Vermeulen Juni/juli 2016 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 410 Respondenten SAMPLE CRITERIA WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie

HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers. Het Nieuwe Werken. Integrale Vormgeving. Probleemstelling. efficiëntie Het Nieuwe Werken Effecten op bedrijfsdoelstellingen HNW Er wordt veel over geschreven HNW Feiten en Cijfers Merle Blok Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een visie op een manier van werken die optimaal

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Samenvatting Het Nationale Werkplekonderzoek

Samenvatting Het Nationale Werkplekonderzoek Samenvatting Het Nationale Werkplekonderzoek november 2010 De werkomgeving is overspannen! Nederlandse werknemer wil gewoon goed zijn werk kunnen doen in een prettige sfeer. I n l e i d i n g In 2006 heeft

Nadere informatie

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten

OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? Voor gemeentelijke diensten en producten OP AFSPRAAK WERKEN? VOOR GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN PRODUCTEN 2014 Colofon In opdracht van: Afdeling Inwoners Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend,

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management

Het Nieuwe Werken. Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management Het Nieuwe Werken Marie-Noelle De Clercq Consultant People Management INHOUD VOORDRACHT 1. HET NIEUWE WERKEN 2. ZES TOEGEVOEGDE WAARDEN 2 =6 BA TEN 3. VRAGEN 2 Het nieuwe werken Evolutie, op alle vlak?

Nadere informatie