Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt"

Transcriptie

1 Zes manieren waarop e-hrm de werkdruk verlaagt Efficiënter werken dankzij het optimaliseren van HR-processen Een Visma-whitepaper

2 Samenvatting De invoering van e-hrm zorgt er op een aantal manieren voor dat HR-processen efficiënter verlopen. Zaken als verzuimregistratie, verlofaanvragen en declaraties worden voortaan in de lijn belegd. Het systeem controleert de gegevens zelfstandig op volledigheid en correctheid. Nabellen door de HR-afdeling is niet meer nodig, doordat het systeem automatisch de juiste procedures afdwingt. De invoering van e-hrm zorgt er op allerlei manieren voor dat de administratieve werkdruk op HR-afdelingen dramatisch daalt. e-hrm maakt het HR-vak hierdoor opnieuw levendig en interessant.

3 Inhoud HR-processen groeien historisch Voordelen van e-hrm Voordeel 1: Nooit meer nabellen Voordeel 2: Altijd op tijd Voordeel 3: Actuele gegevens Voordeel 4: Nooit meer fouten corrigeren Voordeel 5: Geen dubbel werk Voordeel 6: Optimaal overzicht

4 HR-processen groeien historisch HR-processen ontstaan vaak in de loop der jaren. Organisaties worden groter, fuseren en breiden hun activiteiten uit, zegt HR-procesconsultant Jasper Brandt van RheiGroup. HR-afdelingen moeten zich continu aanpassen aan veranderende bedrijfsculturen, nieuwe manieren van werken en aanpassing van regelgeving. Wanneer de HR-afdeling gevraagd wordt een nieuw proces te ondersteunen, creëert deze in veel gevallen een nieuw formulier of breidt een bestaand formulier uit. Toch vragen organisaties zich slechts heel zelden af: verlopen onze HR-processen op het gebied van de in-, door- en uitstroom van medewerkers nog steeds efficiënt? Voordelen van e-hrm e-hrm geeft organisaties de kans hun HR-processen opnieuw te bekijken. Het systeem dwingt correcte procedures af, die bovendien automatisch worden afgehandeld. De werkdruk op HRafdelingen daalt hierdoor gemiddeld zo n veertig procent, is de ervaring van Brandt: Een doordachte implementatie van e-hrm voorkomt dat HR-adviseurs dubbel werk moeten doen, fouten moeten corrigeren en handmatig de status van aanvragen moeten nabellen. In deze whitepaper worden zes redenen besproken waarom de werkdruk op HR-afdelingen dramatisch daalt na de invoering van e-hrm. HR-adviseurs krijgen daardoor de tijd om zich te richten op de kern van hun vak: het vinden, binden en boeien van werknemers. Voordeel 1: Nooit meer nabellen Organisaties waar e-hrm nog niet is ingevoerd hebben vaak voor elke mutatie een ander papieren document. Er is een indiensttredingsbrief, er wordt een papieren personeelsdossier bijgehouden, er is een formulier voor de declaratie van reiskosten, onkosten, voor verlofaanvragen, enzovoort, zegt Brandt. Al dat papier leidt vaak tot inefficiënte procedures. Werknemers die een declaratie willen indienen, moeten eerst op zoek naar het juiste formulier, dit vervolgens volledig invullen inclusief gegevens die al lang bekend zijn bij de organisatie en de aanvraag in het postvakje van hun manager leggen. De leidinggevende moet de aanvraag ondertekenen, deze naar de HR-afdeling doorsturen, die het weer naar de salarisadministratie zendt. Tijdens dit proces kan veel fout gaan. Omdat dit soort aanvragen over veel schijven lopen en de HR-afdeling geen overzicht heeft over de aanvragen die in de pijplijn zitten, ontstaan onvoorspelbare vertragingen. Managers handelen vaak niet dagelijks hun administratie af. Ze laten de stapel mutatieformulieren groeien, totdat ze in één keer een paar mutaties tegelijk kunnen afhandelen. Dat kan voor werknemers pijnlijk zijn wanneer het bijvoorbeeld om een grote declaratie gaat. Ze bellen de HR-afdeling, om te klagen over de trage afhandeling. Die afdeling is in veel gevallen niet eens op de hoogte van de aanvraag. HR-adviseurs moeten daardoor iedereen in de keten nabellen om te achterhalen op wiens bureau het mutatieformulier is blijven steken. Door de invoer van e-hrm worden processen optimaal in de lijn belegd. HR-medewerkers hoeven hun kostbare tijd niet meer te verspillen met het bellen van iedereen die zijn goedkeuring aan een mutatie moet verlenen, om zo te achterhalen waar in het proces een papieren formulier is blijven steken. De medewerker vult zijn of haar declaratie rechtstreeks in het e-hrm-systeem in. De manager krijgt automatisch een melding van het systeem met het verzoek om al dan niet akkoord te geven. Wanneer de manager hierop niet tijdig reageert, kan het systeem de melding automatisch opnieuw sturen, bijvoorbeeld voorzien van een rood uitroepteken. Mocht de manager dan nog niet reageren, dan kan het systeem bijvoorbeeld de manager van de manager hierover informeren. HR

5 afdelingen hoeven daardoor niet meer te controleren of processen wel correct verlopen. Voordeel 1: Altijd op tijd Binnen organisaties waarbinnen e-hrm nog niet is geïmplementeerd, moeten HR-adviseurs continu controleren of procedures juist gevolgd worden. Brandt: Zo eist de Wet Verbetering Poortwachter onder meer dat de manager van de zieke werknemer tijdig een Plan van Aanpak opstelt. Leidinggevenden zijn vaak echter niet bezig met hun zieke werknemers. Ze hebben het druk genoeg met de dagelijkse gang van zaken. Dat maakt dat HR-afdelingen managers continu moeten najagen om er zeker van te zijn dat verzuimprocedures volgens het boekje verlopen. Wanneer dit soort processen niet correct worden afgehandeld, kan dat namelijk veel geld kosten. HR-adviseurs zijn bovendien veel meer tijd kwijt met dit soort processen dan absoluut noodzakelijk is. Dit betekent een verspilling van kostbare arbeidsuren op de HR-afdeling. Dankzij e-hrm krijgen managers tijdig een signaal wanneer actie moet worden ondernomen, zoals het maken van een afspraak met de zieke werknemer om de voortgang te bespreken of het opstellen van een Plan van Aanpak. Dit scheelt HR-afdelingen tijd. Ze kunnen er op vertrouwen dat procedures correct verlopen. Verplichte meldingen die nodig zijn op het gebied van verzuimregistratie worden door het systeem automatisch en onder water afgehandeld, waardoor boetes worden voorkomen. Bovendien worden organisaties minder afhankelijk van interne en externe experts op bijvoorbeeld het gebied van ziekteverzuim. Deze kennis is namelijk impliciet aanwezig in het e-hrm-systeem. Voordeel 3: Actuele gegevens Wanneer HR-processen via papier, telefoon en fax worden afgehandeld, bezorgt dat niet alleen HRadviseurs veel extra werk. Zo wordt bijvoorbeeld ook het werk van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van werkroosters ernstig bemoeilijkt. Brandt: Als medewerkers op papier een verlofaanvraag doen, maar deze wordt niet tijdig verwerkt, is het onmogelijk actuele en correcte werkroosters te maken. Na invoering van e-hrm hebben HR-afdelingen, planners en medewerkers altijd onmiddellijk zicht op de nieuwste HR-data over de teambezetting. Die zijn gegarandeerd bijgewerkt op basis van de laatste mutaties. Dankzij e-hrm hebben planners op deze manier actueel inzicht in de ontwikkeling van onder meer verzuim, verlof, bezetting en doorstroom. Wanneer dat nodig is kan snel worden bijgestuurd. Ook managers hebben altijd zicht op de nieuwste HR-data over hun team. Anticiperen wordt eenvoudiger. Vacatures kunnen bijvoorbeeld sneller worden ingevuld, voordat onderbezetting een feit is. Voordeel 4: Nooit meer fouten corrigeren Als procedures via papieren mutatieformulieren verlopen en er ergens in de keten een fout wordt gemaakt, wordt dat in veel gevallen pas na een aantal stappen ontdekt. Zo kan een onkostendeclaratie na een lange reis langs allerlei bureaus door de salarisadministratie toch nog terug worden gestuurd naar de werknemer, omdat de datum bijvoorbeeld ontbreekt. Daarnaast bestaat het gevaar dat formulieren zoek raken. Brandt: Ik heb eens geadviseerd binnen een organisatie waarbij alle formulieren voor de HR-afdeling uit één printer rolden. Regelmatig had een HR-adviseur een document in handen die iemand anders geprint had. Hij of zij moest niet vergeten de print terug te leggen of die bij de juiste persoon te bezorgen. Door dit geschuif met

6 printjes verdween continu zo n twintig procent van de mutatieformulieren spoorloos. De invoering van e-hrm lost dit soort problemen op. Het systeem controleert automatisch de volledigheid en correctheid van gegevens. De HR-afdeling kan erop vertrouwen dat de informatie correct is verwerkt. Werknemers kunnen bovendien op elk moment zelf in het systeem controleren hoe het is gesteld met de status van hun aanvragen. Het is niet meer nodig om de HR-afdeling hiervoor te storen. Voordeel 5: Geen dubbel werk Organisaties die nog niet zijn overgegaan tot de invoering van e-hrm hebben vaak twee aparte backoffice-toepassingen draaien: één voor de salarisadministratie en één voor HR-gegevens. Elk van die administraties wordt apart bijgehouden. Daardoor vullen verschillende medewerkers dezelfde gegevens vaak noodgedwongen opnieuw in. De kans op fouten neemt daardoor toe. Wanneer een nieuwe medewerker in dienst komt, moeten NAW-gegevens vaak tweemaal worden ingevoerd: eenmaal in het HR-systeem en eenmaal in de salarisadministratie. De invoering van e-hrm verandert deze situatie. Wanneer een sollicitant wordt aangenomen is een belangrijk deel van zijn of haar gegevens vaak al aanwezig in het systeem, doordat CV s online kunnen worden ingediend. Personeelsgegevens zijn automatisch zowel aanwezig voor HRadviseurs als salarisadministrateurs. De gegevens kunnen in de loop der tijd worden uitgebreid met gegevens over onder meer beoordelingsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP s) en gevolgde opleidingen en trainingen. Voordeel 6: Optimaal overzicht De rapportagemogelijkheden van verouderde systemen zijn meestal beperkt. Om toch overzicht te houden over belangrijke cijfers houdt elke afdeling in veel gevallen eigen Excel-sheets bij. Brandt: Dezelfde gegevens worden daardoor soms tot driemaal toe ingevuld in verschillende systemen: eenmaal in de HR-administratie, eenmaal in de salarisadministratie en per afdeling in een eigen Excel-rapport om zicht te houden op relevante trends. De definities die binnen deze rapporten gehanteerd worden verschillen echter nogal eens. De ene afdeling kan zwangerschapsverloven meetellen in het verzuimpercentage, terwijl een andere dat niet doet. Of de ene afdeling telt de bezetting in FTE s, terwijl de andere in werknemers rekent. Daardoor kunnen er ongemerkt misverstanden ontstaan over belangrijke ken- en stuurgetallen. De invoering van e-hrm maakt een einde aan deze onduidelijke situatie. Excel-rapporten zijn niet meer nodig. Omdat alle personeelsgegevens uit één en dezelfde bron komen, zijn er geen misverstanden meer over de definitie van belangrijke stuurgetallen. Conclusie Een doordachte invoering van e-hrm zorgt ervoor dat de werkdruk op HR-afdelingen gemiddeld met zo n veertig procent daalt. e-hrm voorkomt fouten doordat gegevens niet meer handmatig hoeven te worden overgetikt en het systeem gegevens zelfstandig op volledigheid en correctheid controleert. Dubbel werk gebeurt niet meer. Werknemers kunnen hun aanvragen naar keuze vanaf hun pc, tablet of smartphone doen en de status van die aanvragen op elk moment inzien. Ze hoeven HR-adviseurs hierover dus niet meer lastig te vallen. Dankzij e-hrm worden processen optimaal in de lijn belegd en krijgt de HR-afdeling de handen vrij om zich te richten op strategische taken zoals

7 het terugdringen van verzuim, het opzetten van opleidingsbibliotheken en het aanwerven van de juiste mensen op de juiste plekken op het juiste moment.

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt

UNIT4 Personeel & Salaris. De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt UNIT4 Personeel & Salaris De oplossing die voor u werkt Organisaties hebben steeds meer behoefte aan een HR business partner: een partij die meedenkt

Nadere informatie

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software

7 effecten. van AFAS Software. HRM/Payroll Software 7 effecten van AFAS Software HRM/Payroll Software inhoud De 7 effecten van AFAS software Eén softwarepakket voor uw hele organisatie! Inhoud Als u nieuwe software aanschaft voor de personeels- en salarisadministratie,

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Hoe call. verhoog je de. rentabiliteit van je inbound center? Haken en ogen en meest voorkomende valkuilen; een praktische handleiding CCM

Hoe call. verhoog je de. rentabiliteit van je inbound center? Haken en ogen en meest voorkomende valkuilen; een praktische handleiding CCM Haken en ogen en meest voorkomende valkuilen; een praktische handleiding Hoe call rentabiliteit van je inbound center? verhoog je de Een call center is een organisatie die zich voornamelijk bezighoudt

Nadere informatie

Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen!

Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen! Tijdregistratie en HNW? Dat kan prima samen! Discussies over Het Nieuwe Werken (HNW) in combinatie met tijdregistratie. Ze duiken met enige regelmaat op. Tegenstanders vinden dat de ouderwetse controle

Nadere informatie

Procesoptimalisatie in de zorg met e-hrm

Procesoptimalisatie in de zorg met e-hrm Procesoptimalisatie in de zorg met e-hrm In deze whitepaper geven wij inzicht in hoe procesoptimalisatie P&O kan helpen om efficiënter te werken. Als voorbeeld wordt het proces registreren van de verzuimmelding

Nadere informatie

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice

De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De functionaliteitenoverzicht van HRsalarisservice De salarispraktijk vraagt om een nieuwe aanpak. Onze efficiënte verwerking en kostenbesparende oplossingen bieden volop mogelijkheden voor de toekomst.

Nadere informatie

Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie

Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie Wegen naar een efficiëntere HR- en payrolladministratie de wereld werkt met white paper ADP Nederland BV September 2010 - Wim Ydo en Howard Woei Over ADP 1,4 miljoen (oud)werknemers in Nederland krijgen

Nadere informatie

BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem

BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem BDO ONLINE PERSONEEL Uw online salaris- en HR-systeem Omdat mensen tellen. 2 BDO Online Personeel OVER BDO Volgens BDO is accountancy en advisering veel meer dan regels en cijfers. We werken met mensen.

Nadere informatie

Aangeboden door MuldersGroep

Aangeboden door MuldersGroep Aangeboden door MuldersGroep Wat is Prinsys Personeel vormt de ruggengraat van iedere organisatie. Aan het personeelsbeleid worden dan ook steeds hogere eisen gesteld. Meer doen met minder, efficiënter,

Nadere informatie

JOURNAALNUMMER 9. Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit ten goede

JOURNAALNUMMER 9. Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit ten goede Elektronisch Cliënten Dossier JOURNAALNUMMER 9 APRIL 2007 De brug tussen kwaliteit en kwantiteit Het ECD als bron van informatie voor elke medewerker Een schat aan bedrijfsinformatie komt de kwaliteit

Nadere informatie

In 9 stappen naar de juiste HRM-software Zelf de regie houden over het selectieproces

In 9 stappen naar de juiste HRM-software Zelf de regie houden over het selectieproces Zelf de regie houden over het selectieproces Het kiezen van een nieuw ehrm-pakket is een verantwoordelijke taak. De software moet rekening houden met ieders wensen, snel presteren en er aantrekkelijk uit

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie

Hoe HR meerwaarde levert

Hoe HR meerwaarde levert Hoe HR meerwaarde levert 1 Het leveren van meerwaarde aan de business: 6 tips Zorg dat HR meer is dan een administratief orgaan HR is meer dan een administratieve verantwoordelijkheid in de vorm van salarisadministratie

Nadere informatie

Kostenreductie bij inhuur van flexkrachten door gemeenten

Kostenreductie bij inhuur van flexkrachten door gemeenten A1253 1 Kostenreductie bij inhuur van flexkrachten door gemeenten Mr. M. Bassie 1 1 Inleiding A1253 3 2 Wat zijn flexkrachten A1253 3 3 Inzicht in aantallen en doelen A1253 4 4 Inzicht in de mate van en

Nadere informatie

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010 N 1/2010 Een kopzorg minder Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. De stroom papierwerk moet en kan veel minder, daar werken wij hard aan. Sander te Wierik van I-Signaal Wij bedienen bijna

Nadere informatie

Exact Synergy. Maakt beslissen overzichtelijk

Exact Synergy. Maakt beslissen overzichtelijk Exact Synergy Maakt beslissen overzichtelijk Inhoud 2 Ontwikkeld voor úw uitdagingen 4 Exact Synergy, het product 6 De motor achter Exact Synergy 10 Grip op menselijk kapitaal 18 Volledig inzicht in de

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

telefoonaanname.nl Waarmee kan ik u van dienst zijn?

telefoonaanname.nl Waarmee kan ik u van dienst zijn? telefoonaanname.nl Waarmee kan ik u van dienst zijn? Onze naam zegt het al: wij verzorgen telefoonaanname met uw bedrijfsnaam. Met ruim twintig jaar ervaring op dit vlak, zijn wij toonaangevend op het

Nadere informatie

De (nabije) toekomst van e-hrm? Dat bepaald HR zelf!

De (nabije) toekomst van e-hrm? Dat bepaald HR zelf! !"## $!"## %&'()*&+,%-./&'()*&+,%- De (nabije) toekomst van e-hrm? Dat bepaald HR zelf! Inleiding: De laatste jaren is er veel gebeurd op het gebied van e-hrm en deze ontwikkeling is nog lang niet voorbij.

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 3, oktober 2004 Acto Informatisering Service-special Mitsubishi wil klanten beter bedienen met Service Management Systeem Onderhoudsbeleid

Nadere informatie

KETENINTEGRATIE. Service Management Simplified

KETENINTEGRATIE. Service Management Simplified KETENINTEGRATIE Service Management Simplified 2 KETENINTEGRATIE CONTENTS 04 GEMEENTE LELYSTAD OPENT DEUREN MET TOPDESK EN UMRA 06 OP ÉÉN LIJN MET UW LEVERANCIER 08 INEN15221 HELPT BIJ REGIE VOEREN 3 KETENINTEGRATIE

Nadere informatie

Anytime, anyplace, anywhere

Anytime, anyplace, anywhere Anytime, anyplace, anywhere Talent & Salaris de software voor Human Resource Management Self Service Overal om ons heen is Self Service een bekend begrip. Van internet bankieren en online vakanties boeken

Nadere informatie

Elvy Document Scanning (DS)

Elvy Document Scanning (DS) Elvy Document Scanning (DS) "Door Elvy niets meer op papier. Digitaal inboeken en archiveren in een handomdraai." Karel Spoorenberg Jabarika "Elvy biedt gemak, betrouwbaarheid en terugvindbaarheid. Het

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie