Debat DE NIEUWSBRIEF VAN. Algemene vergadering. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Vrijdag 17 september 2010 om uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Debat DE NIEUWSBRIEF VAN. Algemene vergadering. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Vrijdag 17 september 2010 om 10.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre"

Transcriptie

1 Nr 16 - Augustus 21 Algemene vergadering Vrijdag 17 september 21 om 1.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre Ravensteinstraat 2 te 1 Brussel (tegenover het BOZAR en vlak bij het Centraal Station) - Parking Albertina DE NIEUWSBRIEF VAN Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen Debat Uitweg uit de crisis door de inflatie? Wat de geschiedenis ons leert! Dat is het thema van het boeiende debat dat onder leiding van Jean BLAVIER, economisch en financieel journalist, zal worden gevoerd tijdens onze Algemene Vergadering worden gevoerd. Twee kenners zullen ons hun nuttige en waardevolle mening geven : Bruno COLMANT, professor aan de UCL en de Vlerick Management School en Jean-François BOULIER, Voorzitter van AVIVA Investors France, onze financieel beheerder. Voorwoord Geacht Lid, INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Voorstelling van de rekeningen Voorgestelde besluiten... 5 SRI, de expertise van AVIVA Investors.. 6 In memoriam - Mevr. Schumacker... 6 Onze leden... 7 Praktische informatie... 8 Richtingswaarden... 8 RENTE 28 4, 3 6 % RENTE 26 4, 3 3 % RENTE 24 RENTE 27 4, 4 2 % 4, 7 5 % DECAVI 24 DECAVI 25 DECAVI 29 RENTE 29 4, 1 2 % nets RENTE 25 4, 4 1 % Marc VRIJMAN Voorzitter 4,12% in 29 op de AFER Europe rekening! En toch slaapt nog altijd 2 miljard euro op Belgische spaarboekjes was een recordjaar voor onze vereniging. Tegenover 28, dat zoals geweten een jaar was om vlug te vergeten, werd het aantal nieuwe leden vervijfvoudigd en het geïnde bedrag verdrievoudigd. En 21 is onder een goed gesternte gestart! In het eerste semester mochten we nieuwe leden verwelkomen (tegenover 739 op 3 juni 29 en over het hele jaar 29) en 64 miljoen euro innen (tegenover 35 miljoen euro op 3 juni 29). Deze ontwikkeling hebben we helemaal aan u te danken. Want 3 op 4 leden komen erbij op uw aanbeveling, waarvoor onze dank. Met een rentevoet van 4,12% was het rendement van ons AFER Europe contract in 29 een van de allerbeste op de markt. Het blijft ruimschoots hoger dan de rentevoet van onze klassieke spaarboekjes. Die hebben in België trouwens onlangs twee nieuwe, zij het trieste, records gevestigd : het record van het beheerde uitstaande tegoed, met meer dan 2 miljard euro, en het record van de laagste rentevoet in de geschiedenis, schommelend tussen 1,25% en 2,4%, premies inbegrepen! Onze zuiderburen investeren bijna 6% van hun financieel spaargeld in levensverzekeringen. Meer nog : tijdens de afgelopen weken werd bij het sparen bijna 9% geïnvesteerd in verzekeringsproducten! Waarom is de houding in België zo totaal anders?./..

2 U weet welk belang u heeft bij het inschrijven op een AFER Europe contract, maar we hebben nog een hele weg af te leggen om de miljoenen Belgische spaarders te overtuigen om hun spaargeld te beleggen in verzekeringen. En daarvoor rekenen wij op uw actieve steun. EENDRACHT MAAKT MACHT! Met hoe meer we zullen zijn, hoe beter wij onze belangen als spaarders zullen kunnen verdedigen. 29 is een recordjaar geworden voor AFER Europe. En 21 is onder een goed gesternte gestart! In de huidige context van economische en financiële crisis hebben onze financiële beheerders er uiterste zorg aan besteed om het juiste evenwicht te vinden tussen de liquiditeit van de investeringen en het rendement op lange termijn waarvan de leden van AFER Europe dienen te genieten. Daarover hebben wij trouwens gewaakt met de Commissie voor Toezicht en Beheer van de Fondsen. In deze geest leggen wij u besluit nr. 4 ter goedkeuring voor, de omvorming van de gewaarborgde minimumrente in een gegarandeerde bodemrente. Hiermee zal het financieel beheer veel soepeler kunnen verlopen en zal het rendement in de toekomst in de hoogste kunnen worden gehouden. Deze gegarandeerde bodemrente zal bij het begin van het jaar worden vastgelegd, op hetzelfde moment als de definitieve rente voor het vorige jaar, in overleg met onze partner-verzekeraar, met strikte naleving van de geldende regelgevende teksten. Wij hebben bovendien de vergoeding tegen de definitieve rente van uw spaartegoed in een overeenkomst gegoten in geval van gedeeltelijke opvragingen en/of overdracht van de kapitalen bij overlijden. Zo wordt uw trouw beloond (zie pagina 5)! Tijdens deze vergadering stellen wij u ook een besluit voor waarmee we ons aanbod kunnen uitbreiden, ontbeerlijk voor de effectieve lancering van onze nieuwe Rekeneenheid, gericht op duurzame ontwikkeling. De teams van Aviva Investors hebben op dit vlak een onmiskenbare expertise verworven (zie pagina 6). Tot slot zou het Belgische filiaal van Aviva Vie, waarover we het in het verleden al hebben gehad en dat in december 28 werd opgericht, zeer binnenkort actief moeten worden. Ik hoop dat we op 17 september hierover meer informatie zullen kunnen geven. Na het statutaire gedeelte van onze Vergadering hebben we het genoegen Jean-François BOULIER te mogen ontvangen, de nieuwe voorzitter van AVIVA Investors France. Hij zal ons uitleg geven over het beleid voor financieel beheer van ons Waarborgfonds (Tak 21) in de context van historisch lage rentevoeten en van onze verschillende producten in Rekeneenheden (Tak 23). Daarna hebben we net als vorig jaar opnieuw een interessant debat willen aanbieden met Bruno COLMANT die deze keer het samen met Jean-François BOULIER, het zal hebben over de uitweg uit de crisis... via de inflatie. We hopen u talrijk te mogen ontmoeten op onze vergadering die rond 12.3 uur zal worden afgesloten met een lunchreceptie, waar u gesprekken zult kunnen aanknopen met de leden van onze raad van bestuur, onze adviseurs en de verantwoordelijken van GIE Afer. Tot op 17 september dus! Marc VRIJMAN adres : 2 In 29 hebben we nieuwe leden gekregen, 5,5 keer zoveel als in 28! Op 31/12/9 telde onze vereniging aansluitingen. En wat 21 betreft : op 3 juni tellen we al nieuwe leden! In 29 hebben we 86 miljoen euro geïnd, 3,3 keer zoveel als in 28! 21 zou nog beter moeten worden, want eind juni hadden we al 64 miljoen euro geïnd! De door AFER Europe beheerde fondsen bedroegen op 31/12/9 72 miljoen euro. Op 3/6/21 bedroeg dit bedrag 772 miljoen euro. En wat de Groep AFER betreft : (Cijfers AFER Europe inbegrepen) nieuwe leden werden in 29 door de Groep AFER verwelkomd, een stijging van 1% ten opzichte van 28. In september 29 vierden we het 7.ste lid! 2,8 miljard euro Dat is het bedrag dat door de Groep in 29 werd geïnd, een stijging met 3,3% ten opzichte van ,5 miljard euro Dat is het spaartegoed dat door de Groep per 31/12/9 wordt beheerd, een stijging met 8,5% tegenover 28.

3 Presentatie van de rekeningen van de vereniging per 31 december 29 I. Rekeningen van de vereniging (in euro) Inkomsten In 29 bedroegen de inkomsten van de vereniging euro, waarvan euro toetredingsrechten, euro werkingstoelage en 254 euro financiële opbrengsten, hetzij een stijging van 33% ten opzichte van 28. Uitgaven In 29 bedroegen de uitgaven van de vereniging euro. Zoals elk jaar betreft het vooral de kosten van onze algemene vergadering, te weten 26 2 euro, een daling van de uitgaven met 22% ten opzichte van 28. Resultaten In 29 bedroeg het positief resultaat euro, eveneens een sterke stijging (met 115%) ten opzichte van 28. De raad van bestuur legt dit resultaat ter bekrachtiging voor aan de algemene vergadering van de leden en stelt voor het "over te dragen", waardoor het gecumuleerd positief resultaat sinds de oprichting van AFER Europe in 1988 op euro wordt gebracht. Begroting 21 Voor 21 werd een budget opgesteld op basis van 2 25 nieuwe leden, een verwachte opbrengst van 12 euro en verwachte uitgaven voor een bedrag van 62 5 euro. Resultatenrekening op 31 december 29 (in euro) Opbrengsten Toetredingsrechten Werkingstoelage Financiële opbrengsten Totaal van de opbrengsten Lasten Aankopen Externe diensten Andere externe diensten Totaal van de lasten Resultaat van het boekjaar (overschot) Vorige boekjaren Cumul van de boekjaren Boekjaar 29 Begroting Balans op 31 december 29 Actief Voorschotten op bestellingen Overige schulden Geldbeleggingen Liquide middelen Passief Overdracht Resultaat van het boekjaar Kredietinstellingen Handelsschulden Sociale en fiscale lasten Balanstotaal Balanstotaal

4 II. De exploitatierekening (GIE AFER - Groupement d Intérêt Economique) (in euro) GIE AFER is belast met alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer van uw aansluiting, met uitzondering van het financiële beheer van uw spaargeld, waarvoor de verzekeraars direct verantwoordelijk zijn en waarop de vereniging controle uitoefent. Verdeling van de lasten van het boekjaar 29 onder de leden van de GIE Achats Externe diensten Andere externe diensten Belastingen en heffingen Personeelskosten Kosten dagelijks beheer Dotatie aan afschrijvingen Uitzonderlijke opbrengsten en lasten Totaal GIE AFER Achats AFER AFER Europe AVIVA Vie S.E.V III. Waarborgfonds (in euro) Rekeningen van technische en financiële winsten 29 (definitieve resultaten) Aan de creditzijde Bruto-opbrengsten van de portefeuille Interesten op voorschotten Opbrengsten van de kapitalisatiereserve Netto-gerealiseerde meerwaarden uitgevoerd op aandelen Totaal credit Nettoheffingen op de kapitalisatiereserve Fiscale vorderingen Technische winsten op lopende lijfrenten Overdracht van winst van het voorgaande boekjaar Aan de debetzijde Netto dotatie aan de voorzieningen voor waardeverminderingen Kosten voor financieel beheer 5% van de bijdragen aan Organic De rente gecrediteerd aan de aangeslotenen tegen definitieve rentevoet Totaal debet Over te dragen creditsaldo in De wiskundige voorzieningen (of spaartegoed van de leden) van het Waarborgfonds bedragen per 31/12/29, uitgezonderd in 29 uitgekeerde interesten : 35,93 miljard euro. 1,622 miljard euro wordt aangewend voor de vergoeding van het gewogen gemiddelde spaartegoed voor 29 : 35,132 miljard euro. Hierdoor komt het rendement op het spaartegoed voor 29 uit op 1,622/35,132 =,4618. Dit komt neer op een brutoreturn van 4,618% die, na verrekening van de beheerskosten voor het contract, een return van (1+4,618%) * (1-,475%) = 1,4121 hetzij 4,12% oplevert. Het weekrendement bedraagt : (1 +4,618 %) 1/52 1 =,868% en niet 4,618% / 52 =,888%. Ook de beheerskosten voor een week komen uit op : (1 +,475%) 1/52 1 =,911% en niet,475% / 52 =,913%. 4

5 Besluiten ter stemming voorgelegd aan de algemene vergadering van AFER Europe van 17 september 21 Besluit nr. 1 : Activiteitenverslag van de raad van bestuur Na voorlezing van het activiteitenverslag van de raad van bestuur keurt de algemene vergadering het activiteitenverslag goed. Besluit nr. 2 : Goedkeuring van de jaarrekening 29 Na voorlezing van het rapport betreffende de jaarrekening 29 door de penningmeester van de vereniging, keurt de algemene vergadering de jaarrekening van de vereniging voor het boekjaar 29 goed zoals ze werd voorgesteld, evenals de verrichtingen die erin voorkomen en werden samengevat in het rapport, ze verleent kwijting aan de bestuurders en draagt het resultaat van het boekjaar opnieuw over. Besluit nr. 3 : Goedkeuring van de begroting van het boekjaar 21 Na kennis te hebben genomen van de begroting van de vereniging voor het boekjaar 29 zoals deze werd voorgesteld, keurt de algemene vergadering deze begroting goed, evenals de verrichtingen die erin worden gepland. Besluit nr. 4 : Goedkeuring van de gegarandeerde bodemrente De algemene vergadering bekrachtigt de contractuele implementatie van de gegarandeerde bodemrente, ter vervanging van de gegarandeerde minimumrente en gelast de raad van bestuur om de betrokken teksten bij te werken. Besluit nr. 5 : Provisie voor deelname aan de winsten De Provisie voor deelname aan de overschotten is gewijzigd in de Provisie voor deelname aan de winsten. De algemene vergadering keurt deze nieuwe benaming goed. Besluit nr. 6 : Producten in Rekeneenheden De algemene vergadering keurt de ontwikkeling en de versterking goed van het aanbod in Rekeneenheden (Tak 23), met name voor het duurzame beleggen, en gelast de raad van bestuur om de teksten in kwestie te wijzigen. Toelichtingen betreffende besluit nr. 4: Wanneer uw trouw iets opbrengt! Indien besluit nr. 4 wordt goedgekeurd, worden de in het Waarborgfonds (Tak 21) belegde kapitalen voortaan vergoed tegen de definitieve rente van het jaar in geval van gedeeltelijke afkoop of arbitrage in de loop van het jaar. Dit was al het geval op praktisch vlak, maar werd nooit in de vorm van een overeenkomst gegoten. Wat nieuw is : bij een onmiddellijke herbelegging in kapitalen bij overlijden door de begunstigde(n) in een aansluiting op zijn (hun) naam, dan wordt de rente van de overgedragen kapitalen herberekend tussen de gegarandeerde bodemrente en het definitieve tarief, zodra dit laatste gekend is en prorata temporis. Tot nu werden de overgedragen kapitalen na een overlijden vergoed op basis van een forfaitaire rente van 1 januari tot de datum van de overdracht. Omdat het verschil 1 % kan bedragen, wordt uw trouw dus altijd beter beloond. 5

6 Duurzame ontwikkeling : het engagement van AFER Europe...en de expertise van onze financieel beheerder Sinds meer dan 1 jaar beschikt Aviva Investors in Londen over een team dat gespecialiseerd is in duurzaam beleggen (SRI, socially responsable investing). Aviva Investors is een van de pioniers van deze klasse activa, werd meermaals erkend voor zijn expertise ter zake en heeft vandaag tal van prestigieuze klanten. Vandaag telt dit team 16 leden, zowel analisten als marketingmensen. Voor Aviva Investors heeft duurzaam beleggen een dubbele taak : resultaten op middellange termijn voortbrengen en bedrijven aansporen om 'best practices' aan te nemen inzake duurzame ontwikkeling. Voor de onderneming leidt het aannemen van deze 'best practices' tot een beter engagement van het personeel, een beter gebruik van de resources en de bescherming van een immaterieel vast actief, het merk. Ondernemingen die de criteria van duurzame ontwikkeling niet naleven, brengen hun imago immers in gevaar. In de huidige geglobaliseerde wereld kan dit risico verreikende (en dure) gevolgen hebben. Aviva Investors heeft een uitgebreide methodologie uitgewerkt om ondernemingen te quoteren op het vlak van duurzaam beleggen. Analisten quoteren ondernemingen op het "duurzame" karakter van hun producten (zo zal een apotheek een betere waardering krijgen dan steenkool bijvoorbeeld), evenals op de mate waarin het management rekening houdt met de zogenaamde ESG-criteria (Environmental, Social en Governance). Met deze originele aanpak kunnen de producten en het management van een onderneming worden geëvalueerd alvorens wordt overgegaan tot de tweede grote stap : het bestuderen van de beurswaardering van effecten. Het team toont interesse voor alle ondernemingen, zolang ze maar aan de hierboven uitgelegde criteria voldoen. Bovendien geven de analisten een bijzondere aandacht aan vier sectoren in verband met duurzame ontwikkeling, om er potentiële ideeën voor investeringen op te sporen : klimaatverandering, levenskwaliteit, duurzame consumptie en corporate governance. Laatste deel van de SRI-aanpak : de stemming op de algemene vergadering, een belangrijk element; want hierdoor kan het aannemen van de best practices op het vlak van corporate governance door ondernemingen pas echt ingang vinden. Hiervoor worden alle stemmen van de Londense beheersmaatschappij gestuurd door het SRI-team, wat een sterke gerichtheid op duurzaam beleggen geeft aan de stemmen van de beheersmaatschappij. Tot slot moet er ook op worden gewezen dat het team intensief lobbywerk verricht, met name bij de VN om de zaak van de duurzame ontwikkeling te promoten. In memoriam Eind vorig jaar is Mevrouw Schumacker ons ontvallen. Zij is bij ons gekomen op een leeftijd waarop vele anderen al lang gestopt zijn met werken en zij heeft het laatste deel van haar professioneel leven gewijd aan het succesvol overtuigen van Belgische spaarders om lid te worden van onze vereniging. Dat was geen eenvoudige opdracht, want in die tijd waren wij pioniers. Zij was vastberaden en vol passie, en zag niet op een uur meer of minder. Zij vergat zelfs vaak om verlof te nemen... Zij gaf een 'prospect' nooit op! Velen onder u weten dit... en zijn haar daarvoor nog altijd dankbaar! Zij was nooit ontmoedigd en raakte nooit uitgepraat over Congo, zo graag wilde zij haar herinneringen met ons delen. Zoals ik haar zo vaak zei, maakte zij deel uit van ons meubilair. We zullen haar heel erg missen. Wie doorgaat en volhardt, zal zegevieren! zo zei zij ons zo vaak... Om haar herinnering te eren zullen wij dus doorgaan. 6

7 Onze leden... Geslacht Op 3 juni 21 telden we leden, met aansluitingen en een spaartegoed van 772 miljoen euro. Ons jongste lid was maar enkele dagen oud en ons oudste lid is 92 jaar! De bedragen die op de rekeningen van AFER Europe worden gestort, varieerden van 4 euro tot 8 miljoen euro... Maar wie zijn onze leden, als we deze cijfers even buiten beschouwing laten? 48,6% van onze leden zijn vrouwen, 51,4% zijn mannen die respectievelijk goed zijn voor 45,4% en 54,6% van het beheerde spaartegoed; Uw gemiddelde leeftijd is 52,7 jaar, de leden die in 29 toetraden zijn jonger : gemiddeld 47,8 jaar. De groep boven 6 jaar (43,5%) is oververtegenwoordigd op het vlak van het beheerde spaartegoed (61,4%), terwijl de groep tussen 4 en 59 jaar in het gemiddelde ligt (33% voor 3,2%) en de leden onder de 4 jaar (23,5%) slechts 8,4% van het totaal sparen; 1 14 aansluitingen, hetzij 49,7% werden ten minste al sinds 8 jaar geopend, wat fiscaal interessant is. Ook hier zien we hetzelfde fenomeen : de oudste aansluitingen, die van meer dan 1 jaar (33,6%) zijn goed voor 45,1% van het spaartegoed, die van 4 tot 1 jaar bevinden zich in het gemiddelde (43,7% voor 43%) en die van minder dan 4 jaar (22,7%) zijn slechts goed voor 11,9% van het beheerde spaartegoed. Leeftijd van de aansluitingen Leeftijd Beheerd spaartegoed volgens de leeftijd Beheerd spaartegoed volgens de leeftijd van de aansluitingen Bronnen : GIE AFER, Interne statistieken, juni en de AFER Europe Rekening Vergelijking tussen het rendement van een AFER Europe Rekening, de inflatie in België en het brutorendement van de Belgische staatsobligaties op 1 jaar : het rendement van het Waarborgfonds blijft meestal ruimschoots boven de inflatie. 2 Evolutie van een storting van 1 euro op 5, 1, 15 en 2 jaar : 1. euro gestort op 1 januari 199 in het Waarborgfonds is op 2 jaar tijd 3,3 keer meer waard geworden! 7

8 Word peter van uw naasten en kennissen en kies uw geschenken! Bij AFER Europe werkt niets zo goed als mond-tot-mondreclame! Dit is veruit de meest voorkomende manier om lid te worden van onze vereniging! Want dat lijkt zonneklaar : wie lid is van AFER Europe, die wil dat blijven en die wil zijn familieleden en kennissen daar ook van laten genieten! We moeten u daar hartelijk voor danken. Want net dat is immers onze grote kracht! Voor meer informatie of praktische hulp hoe u peter kan worden, kunt u terecht bij een van onze adviseurs hieronder of bij uw gebruikelijke makelaar. Neem contact op met uw adviseur : Ons kantoor van Brussel staat voor u open, van 9 tot 18 uur, in de Lloyd Georgelaan 6 te 1 Brussel. Algemeen nummer : Marc Vrijman : Christophe Regout : Pascal Lecocq : Valérie Crabbé : Didier Jans : Catherine Hesbeen : Carine Van Hollebeke : Volgende afspraken : Het Forum des Entrepreneurs in de Halles des Foires van Luik op 2 en 21 oktober 21 Finance Avenue op de site van Tour & Taxis in Brussel op zaterdag 23 oktober 21 Zénith in de Heizel in Brussel van 16 tot 2 november 21 Papi on in de Halles des Foires van Luik van 11 tot 13 maart 211 Gratis kaarten zijn te verkrijgen op het nummer of via Volg dagelijks de inventariswaarden van onze fondsen : Via - rubriek : Investeringsluiken. Prestaties van het WAARBORGFONDS in 29 : Prestaties van onze FONDSEN * op 28/7/21 : DYNAFER : SFER : PLANISFER : EUROSFER : in 29 : 6,87% 2,62% 26,53% 24,93% sinds 1 maand :,88% 1,85% -,78% 3,66% + 4,12% sinds 31/12/29 :,66% sinds 1 jaar : 2,96% 11,5% 21,89% 1,23% sinds 3 jaar : - 2,85% OPENSFER : 11,34%,45% 2,84% 7,88% (Gecreëerd in 27) - 1,73% 9,1% - 4,68% - 1,31% - 15,9% - 29,66% De AFER Europe contract is een levensverzekeringsproduct van Tak 21 en Tak 23 dat gewaarborgd is door Aviva (de vijfde grootste verzekeraar wereldwijd) en SEV. Financiële informatiefiche beschikbaar op of op aanvraag op * Prestaties uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst. Onze Fondsen in Rekeneenheden hebben geen gewaarborgd rendement of klikeffect, maar genieten van een bodemgarantie bij overlijden voor 75 jaar. AFER Europe - Lloyd Georgelaan 6 - B-1 BRUSSEL Tel.: Fax: , rue Saint-Lazare - F-759 PARIS - Tél.: Fax: Gedrukt op gerecycleerd papier

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT Welkom Finance Day 1 juni 2013 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 37 jaar

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

D E N I E U W S B R I E F V A N

D E N I E U W S B R I E F V A N D E N I E U W S B R I E F V A N Nr. 14 - Mei 28 Voorwoord Algemene vergadering Donderdag 12 juni 28 om 1.15 uur in Wolubilis Paul Hymanslaan 251-12 Sint-Lambrechts-Woluwe (tegenover het Woluwe Shopping

Nadere informatie

Sommige spaargelden brengen meer op dan andere.

Sommige spaargelden brengen meer op dan andere. Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - januari 2013 Sommige spaargelden brengen meer op dan andere. Dat bewijzen wij bij AFER

Nadere informatie

Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames

Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - maart 2012 Ongeacht de conjunctuur bloeit uw spaargeld in alle veiligheid met AFER Europe!

Nadere informatie

WELKOM. Finance Avenue 22 Oktober Christophe REGOUT

WELKOM. Finance Avenue 22 Oktober Christophe REGOUT WELKOM Finance Avenue 22 Oktober 2011 Christophe REGOUT «De levensverzekering : een beleggingsinstrument met nog veel onbekende mogelijkheden!» AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 35 jaar Heeft het domein

Nadere informatie

Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere.

Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere. Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - januari 2013 Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere. Dat bewijzen wij bij AFER

Nadere informatie

Deze uitstekende resultaten zijn het logische gevolg van onze naar Belgisch

Deze uitstekende resultaten zijn het logische gevolg van onze naar Belgisch Algemene vergadering Dinsdag 8 december 2015 om 10.15 uur in BOZAR paleis voor schone Kunsten - ravensteinstraat 23 te 1000 brussel (vlakbij het Centraal station) parking albertina de nieuwsbrief van +

Nadere informatie

HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL. Inhoudsopgave NR. 9 - AUGUSTUS 2004. Horst SCHUMACHER DE ADVIESCOMMISSIE...8 HOOFDARTIKEL...1

HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL. Inhoudsopgave NR. 9 - AUGUSTUS 2004. Horst SCHUMACHER DE ADVIESCOMMISSIE...8 HOOFDARTIKEL...1 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 1 de nieuwsbrief van F e d e r a t i e v e E u r o p e s e Ve r e n i g i n g v o o r P e n s i o e n e n e n S p a r e n HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL NR.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN DE FEDERATIEVE VERENIGING VOOR PENSIOENEN EN SPAREN IN EUROPA

NIEUWSBRIEF VAN DE FEDERATIEVE VERENIGING VOOR PENSIOENEN EN SPAREN IN EUROPA Algemene vergadering Donderdag 2 oktober om 10.15 uur in BOZAR Paleis voor Schone Kunsten - Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina Met zoals elk jaar de

Nadere informatie

Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina

Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina Algemene vergadering 20 september 2012 om 10.15 uur in BOZAR (Paleis voor Schone Kunsten) Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel (vlakbij het Centraal Station) - Parking Albertina met de traditionele economische

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen. Ter gelegenheid van de 30 ste verjaardag van Afer

Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen. Ter gelegenheid van de 30 ste verjaardag van Afer AFER EUROPE NL N 11.qxd 29/05/06 14:24 Page 1 N 11 - MEI 2006 de nieuwsbrief van Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen Algemene Vergadering - 20 juni 2006 om 18 u - Hotel LE PLAZA -

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 cambio CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie Tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23. For Kids 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekeringen voor combinatie van tak 21 en tak 23 For Kids 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering met gegarandeerde rentevoet (tak 21). Voor wat de winstdeling

Nadere informatie

ING Lifelong Income 1

ING Lifelong Income 1 ING Lifelong Income 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien

Gewaarborgde rentevoet. AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Gewaarborgde rentevoet AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien Een vaste, gewaarborgde rentevoet AG Safe+ is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Ze is onderworpen aan Belgisch

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave ProVAPZ 1 Het product isave ProVAPZ is een levensverzekering waarbij de klant de keuze heeft tussen één van of een

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 tak 23 Type levensverzekering isave Invest 1 Het product isave Invest is een levensverzekering die een combinatie biedt van de volgende beleggingsvormen:

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

financiele infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMBIO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Cambio garandeert

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 Post Optima SELECTION 1 Type levensverzekering Waarborgen Een individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan het beleggingsfonds Post Optima Invest Post Optima SELECTION (tak 23).

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie

Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Waarborg Tak 21 kapitaalsgarantie, rendementsgarantie Tak 23 geen kapitaal garantie Tak 26 - kapitalisatie Beschrijving Een tak-21-levensverzekering biedt u een gewaarborgd rendement, met eventueel een

Nadere informatie

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal

Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal Totaal C.D.V. Statistieken Leven : Collectie Rentabiliteit (1) Bijlage I Levensverzekeringen tak 21 tak22 Rechtstreekse zaken individueel (zonder KB 14 mei 69) groep (zonder KB 14 mei 69) KB 14 mei 1969 Totaal

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1

FINANCIELE INFORMATIEFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR COMBINATIE VAN TAK 21 EN TAK 23 Onyx Portfolio 1 Type levensverzekering Een levensverzekering waarbij een gewaarborgd rendement (tak 21) gecombineerd kan worden met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). De verzekeringnemer bepaalt

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 28 oktober 2016 van KBC Ancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3000 Leuven, Mgr. Ladeuzeplein

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering

Post Optima Flex 1. Type levensverzekering FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 OPEN Post Optima Flex 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering van onderworpen aan het Belgisch recht waarvan het rendement gekoppeld is

Nadere informatie