HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL. Inhoudsopgave NR. 9 - AUGUSTUS Horst SCHUMACHER DE ADVIESCOMMISSIE...8 HOOFDARTIKEL...1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL. Inhoudsopgave NR. 9 - AUGUSTUS 2004. Horst SCHUMACHER DE ADVIESCOMMISSIE...8 HOOFDARTIKEL...1"

Transcriptie

1 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 1 de nieuwsbrief van F e d e r a t i e v e E u r o p e s e Ve r e n i g i n g v o o r P e n s i o e n e n e n S p a r e n HOOFDARTIKEL HOOFDARTIKEL NR. 9 - AUGUSTUS 2004 Inhoudsopgave HOOFDARTIKEL...1 BELEGGEN OP DE BEURZEN : TWEE NIEUWE PRODUCTEN...2/3 ACTUELE THEMA'S...4 VOORGESTELDE BESLUITEN...5 INFORMATIE OVER DE BESLUITEN...6 VOORSTELLING VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIEEL RESULTATEN VOOR Geachte leden, Ik heb het genoegen u uit te nodigen op onze jaarlijkse algemene vergadering Deze vergadering vindt plaats: in Hotel METROPOLE de Brouckèreplein te Brussel op donderdag 7 oktober 2004 om uur stipt Hierbij ingesloten vindt u uw persoonlijke uitnodiging. Sinds zijn ontstaan heeft AFER EUROPE een lange en veelbewogen weg afgelegd. Onze vereniging is erin geslaagd haar eigenheid te bewaren en wist nieuwe leden aan te trekken. Binnenkort zal onze vereniging leden tellen; samen met onze zustervereniging AFER FRANCE vertegenwoordigen we in totaal Europeanen die een deel van hun spaargeld, goed voor meer dan 30 miljard euro, aan AFER hebben toevertrouwd. Zo zijn wij voor de nationale en Europese overheden een onbetwistbare sterke speler geworden met wie zij voortaan rekening moeten houden. Ik wens te benadrukken dat onze vereniging heel bedrijvig is geweest sinds onze laatste algemene vergadering op 18 december 2003: Het protocol van overeenkomst dat we met AVIVA hebben gesloten, zorgt voor een stevige basis van onze betrekkingen met de verzekeraar, na een moeilijke periode van 2 jaar tijdens dewelke uw spaargeld niettemin op geen enkel moment gevaar heeft gelopen. De vereniging is met dit protocol sterker geworden en is verzekerd van haar financieel duurzaamheid, die garant staat voor haar onafhankelijkheid. AFER EUROPE biedt u nu al de kans een multisupport-levensverzekeringscontract aan te gaan waardoor u niet alleen een Waarborgfondscontract kunt afsluiten, maar ook toegang hebt tot de beurzen via de bevek AFER-SFER of het GBF AFER-EUROSFER. Vandaag breiden we ons aanbod uit met 2 nieuwe producten op basis van aandelen : PLANISFER en DYNAFER, die het huidige sterk euro -gerichte gamma van het contract aanvullen. In dit nummer vindt u de nodige informatie over deze nieuwe producten. Samen met onze verzekeraar hebben we een nieuwe werking van het stelsel van de voorschotten ontwikkeld. Een artikel van deze nieuwsbrief is daaraan gewijd. Heel wat Belgische aangeslotenen stellen ons vragen over hun AFER EUROPE-contract en over de nieuwe bepalingen inzake buitenlandse rekeningen of over de beruchte EBA (eenmalige bevrijdende aangifte). Tijdens onze algemene vergadering zullen deze zaken vast en zeker ter sprake komen, maar ik kan u nu al geruststellen: uw AFER EUROPEcontract is een levensverzekeringscontract en valt in de huidige staat van de wetgeving niet onder de nieuwe bepalingen. Een deel van onze vergadering zal bovendien gewijd zijn aan de evolutie van de financieel markten sinds het begin van het jaar, alsook aan de rendementsperspectieven voor 2004 en de komende jaren. We hebben Eric DUVAL de LA GUIERCE uitgenodigd; hij is voorzitter van AVIVA Gestion d Actifs, d.i. het team dat belast is met het financieel beheer van AVIVA FRANCE en dat dit jaar diverse onderscheidingen heeft gekregen voor zijn uitstekende prestaties. Een ander belangrijk punt is de oprichting van de Adviescommissie van AFER EUROPE, waarvan we hopen dat ze binnenkort operationeel zal zijn. In dit nummer vindt u informatie over de oprichting van deze Commissie. Ik hoop u mogen verwelkomen op onze algemene vergadering. Met oprechte groeten, Horst SCHUMACHER DE ADVIESCOMMISSIE...8 Voorzitter

2 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 2 BELEGGEN OP DE BEURZEN Sinds enkele maanden kunt u inschrijven op de nieuwe multisupportovereenkomst AFER EUROPE, waarmee u op de aandelenbeurzen kunt beleggen via AFER- SFER of AFER- EUROSFER. Onlangs hebben we ons aanbod nog uitgebreid met 2 nieuwe producten: DYNAFER en PLANISFER. Deze producten bieden u de kans op lange termijn te beleggen en uw spaargeld te diversifiëren. Loopt uw huidige lidmaatschap van vóór 1 december 2003 en wenst u op dit aanbod in te gaan, dan moet u een nieuw contract aangaan, wat om fiscale redenen overigens een verantwoorde beslissing kan blijken. U kunt zoals in het verleden geld blijven storten voor uw bestaande contract. Telkens u een bedrag stort, beslist u zelf of dit bedrag bestemd is voor uw oude monosupportovereenkomst, d.i. uw Waarborgfondscontract of Tak 21, dan wel of het veeleer moet gaan naar uw nieuwe multisupportovereenkomst of Tak 23 -contract en u op de beurs wenst te beleggen zoals het u best uitkomt, onmiddellijk of via arbitrage naderhand. Onze financieel beheerders worden door de economische en financieel pers regelmatig geloofd om de uitstekende resultaten die ze behalen met zowel het Waarborgfondscontract als de Multisupportovereenkomst ; waarom zou ook u daarvan niet profiteren? AFER-SFER is een gediversifieerde bevek die voor minimaal 60% - 68% op 1 juli wordt belegd in aandelen (waaronder de voornaamste waarden op de beurs van Parijs); de rest wordt belegd in obligaties. Gelet op de risico s die worden genomen als gevolg van de beursschommelingen, moet AFER-SFER worden gezien als een dynamische belegging met het vooruitzicht van hoge prestaties op middellange en lange termijn. AFER-EUROSFER is een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat is samengesteld uit de hoogste 50 waarden van de eurozone. Dit product heeft tot doel de D.J. EURO STOXX 50 van antwoord te dienen. Het is bestemd voor aangeslotenen die voor langere tijd wensen te beleggen met een bijzonder offensieve benadering. Het onderdeel EUROSFER geniet automatisch een minimumwaarborg in geval van overlijden vóór uw 75ste verjaardag. 2

3 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 3 TWEE NIEUWE PRODUCTEN PLANISFER is een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat voor ten minste 60% belegt in internationale aandelen en zo voornamelijk profiteert van de vooruitzichten op de Amerikaanse en Aziatische beurzen. PLANISFER geniet ook een dynamische geografische spreiding in alle andere geografische zones, meer bepaald in de opkomende landen, met uitzondering van de landen in de eurozone. Dit product heeft tot doel een valorisatie te bieden die overeenkomt met een beleggingshorizon van meer dan 5 jaar. DYNAFER streeft ernaar, dankzij een actief beleid van spreiding van de activa, een regelmatige jaarlijkse valorisatie te bieden die hoger is dan die van het Waarborgfonds. De beheerder geniet een grote bewegingsvrijheid om te reageren op situaties die zich voordoen en om volop gebruik te maken van zijn bekwaamheid die algemeen wordt erkend door de markt. Zo kan de portefeuille direct of in de vorm van ICBE s worden blootgesteld aan categorieën van activa (aandelen, obligaties), geografische zones (euro, V.S., Azië) en economische sectoren. AFER- SFER, AFER- EUROSFER, PLANISFER en DYNAFER zijn producten die werken met aandelen. De waarden ervan weerspiegelen dus, zowel naar omhoog als naar omlaag, de schommelingen van de beursmarkten. Als tegenprestatie voor het nemen van risico s, bieden ze u resultaten op lange termijn. Ze zijn uitermate voor u geschikt als u op lange termijn wenst te investeren. Bijgevolg bevelen wij u aan verstandig in deze ICBE s te beleggen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, en uw beleggingen voldoende te diversifiëren zodat u niet alleen maar gaat investeren in producten die risico s inhouden. Hebt u belangstelling voor deze nieuwe producten? Spreek erover met uw makelaar, raadpleeg onze website (www.afer-europe.com) of neem contact op met ons informatiebureau in Brussel op het nummer U ontvangt dan ons volledig informatiedossier over de diverse formules die wij u aanbieden. 3

4 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 4 ACTUELE THEMA S STAND VAN ZAKEN STAND VAN ZAKEN De Europese richtlijn betreffende de belastingheffing op het spaargeld Deze richtlijn is niet toepasbaar op uw levensverzekeringscontract AFER EUROPE De overeenkomst die de 15 lidstaten van de Europese Unie enkele maanden geleden hebben gesloten in het dossier van de belastingheffing op het spaargeld, bepaalt dat België, Luxemburg en Oostenrijk het bankgeheim handhaven tot in het jaar 2020 en dus niet meedoen aan het uitwisselen van informatie, naar het voorbeeld van de 12 overige landen van de Unie. Daarentegen zullen deze 3 landen een afhouding toepassen op de betaling van interesten aan niet-ingezetenen. Deze afhouding zal 15% bedragen vanaf 2005, 20% vanaf 2008 en 35% vanaf Dit akkoord had in werking moeten treden op 1 januari 2005, maar dit werd uitgesteld tot 1 juli In overeenstemming met artikel 6 heeft het akkoord alleen betrekking op de interesten van beleggingen tegen tarieven die niet-ingezetenen ontvangen. Kortom, in de huidige staat van de wetgeving heeft de richtlijn geen betrekking op uw levensverzekeringscontract AFER EUROPE. Eenmalige bevrijdende aangifte Dit is niet toepasbaar op uw levensverzekeringscontract AFER EUROPE Uw contract AFER EUROPE is een levensverzekeringscontract naar Frans recht van de tak 21 en/of de tak 23, afhankelijk van de investeringsluiken. Dit betekent dat het niet valt onder de toepassing van de bepalingen betreffende de E.B.A. Kent u echter iemand die zou overwegen zijn kapitaal te repatriëren met het oog op een regularisatie, dan kunt u hem het AFER EUROPE-contract aanbevelen. Dit contract biedt niet alleen een aantrekkelijk rendement, maar kan ook dienst doen als verzamelplaats van zijn gerepatrieerde kapitaal door gebruik te maken van de E.B.A. Op het ogenblik waarop we deze nieuwsbrief schreven, was de E.B.A. goed voor een regularisatie van bijna 200 miljoen euro en waren 650 dossiers ingediend. U hebt nog slechts enkele maanden de tijd om gebruik te maken van deze regularisatie: op 1 januari 2005 is het definitief te laat. Onze consulenten staan tot uw beschikking om u hierover alle gewenste inlichtingen te bezorgen. Tot slot herinneren we u eraan dat u geen melding moet maken van uw levensverzekeringscontract AFER EUROPE in uw belastingaangifte als een buitenlandse (bank-)rekening. Dit vloeit voort uit een correcte toepassing van de wet. ON LINE MET AFER EUROPE Sinds kort kunt u uw AFER EUROPE-rekening direct en 24 uur per dag raadplegen via internet, zonder dat u zich daarvoor hoeft te verplaatsen; een simpele klik volstaat: Het algemene gedeelte van de website is toegankelijk zonder geheime code. Zo kunt u de evolutie van de waarde van de aandelen van de rekeneenheden raadplegen (deel: investeringsluiken ), enz U hebt wel een toegangscode en een wachtwoord nodig (geldig voor al UW aansluitingen) om uw aansluitingen in alle vertrouwelijkheid te raadplegen. Om een code en een wachtwoord te krijgen, volstaat het te surfen naar te klikken op Welkom, daarna op lid en tot slot op on line ; daarna kunt u uw toegangscode aanvragen. Binnen 10 dagen zult u uw code per post ontvangen. 4

5 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 5 ALGEMENE VERGADERING VAN 7 OKTOBER 2004 Hotel METROPOLE, de Brouckèreplein - Brussel. VOORGESTELDE BESLUITEN VOORGESTELDE BESLUITEN 1. GOEDKEURING VAN DE REKENINGEN De algemene vergadering keurt de jaarrekening van het boekjaar 2003 goed, verleent kwijting aan de bestuurders voor hun beheer en draagt het resultaat van het boekjaar opnieuw over. 2. GOEDKEURING VAN DE BEGROTING De algemene vergadering keurt de begroting van het boekjaar 2004 goed. 3. WIJZIGING VAN DE STATUTEN (STEMMEN OP AFSTAND) Op voorstel van de raad van bestuur en om aan de aangeslotenen de kans te bieden op afstand te stemmen, keurt de algemene vergadering de toevoeging goed, in artikel XIII (Algemene vergadering) van de statuten van de vereniging, van een 4 de lid dat als volgt luidt: De raad van bestuur mag gelijk welke telecommunicatiemiddelen gebruiken om de stemmen van de leden te verzamelen. 4. INVOERING VAN DE REKENEENHEDEN IN DE COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST Opdat de aangeslotenen van AFER EUROPE hun spaargeld in nieuwe beleggingsproducten zouden kunnen investeren, verleent de algemene vergadering aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de met de verzekeraar gesloten collectieve verzekeringsovereenkomst te wijzigen teneinde er nieuwe rekeneenheden in op te nemen. 5. WIJZIGING VAN DE COLLECTIEVE VERZEKERINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE HET STELSEL VAN DE VOORSCHOTTEN De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de collectieve verzekeringsovereenkomst te wijzigen met het oog op het actualiseren van het stelsel van de huidige en toekomstige voorschotten die aan de leden worden toegekend, wel te verstaan dat de jaarlijkse rentevoet wordt bepaald door de raad van bestuur, in overleg met de verzekeraars, binnen de beperking van het brutorendement van het vorige jaar van het Waarborgfonds AFER EUROPE, vermeerderd met ten hoogste één punt. 6. BENOEMING VAN BESTUURDERS Op voorstel van de raad van bestuur verlengt de algemene vergadering het mandaat van bestuurder, voor een periode van 3 jaar (die verstrijkt op de algemene vergadering van 2007 die beslist over de rekeningen van het boekjaar 2006), van Horst SCHUMACHER, Georges GALLAIS-HAMONNO en Bruno de la VILLARMOIS. 7. BENOEMING VAN EEN BESTUURDER De algemene vergadering bekrachtigt de coöptatie door de raad van bestuur van Fabienne van der VLEUGEL-COMBES als bestuurder, voor een mandaat van 3 jaar (dat verstrijkt op de algemene vergadering van 2007 die beslist over de rekeningen van het boekjaar 2006). 8. VERHOUDING MET AVIVA De algemene vergadering keurt de wens van de raad van bestuur goed om alles in het werk te blijven stellen opdat de bepalingen van het protocol van overeenkomst dat op 29 oktober 2003 met AVIVA werd gesloten, zouden worden toegepast. 5

6 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 6 INFORMATIE OVER DE BESLUITEN Hervorming van de wijze van beheer van de voorschotten (Besluit nr. 5) Uw contract past in het Europese kader van de vrije dienstverlening om een eventuele fiscale herkwalificatie van het voorschot als gedeeltelijke afkoop te vermijden; dit besluit blijkt noodzakelijk. Immers, het voorschot vermindert vandaag het beschikbare spaargeld en de rente wordt alleen gecrediteerd op het saldo van de aansluiting. In een antwoord bevestigde de minister dat de voorschotten de wiskundige voorzieningen (of het spaargeld) niet mogen verminderen; zoniet worden ze gelijkgesteld met een gedeeltelijke afkoop die dus belastbaar kan zijn. Aangezien het voorschot een lening is, moet het worden beheerd op een afzonderlijke leningsrekening die voorschotrekening wordt genoemd, terwijl het verzekeringscontract rente moet blijven voortbrengen op het totaal van het spaargeld op de rekening. Bijgevolg, indien uw spaargeld bedraagt en u een voorschot geniet van , dan beschikt u over een voorschotrekening van , die rente zal voortbrengen, en over een aansluiting van waarop de rente van het Waarborgfonds tegen de definitieve rentevoet wordt berekend. Onmiddellijk na de invoering van deze nieuwe wijze van beheer zullen de aangeslotenen met een lopend voorschot tegelijk met hun voorlopig overzicht en hun jaarlijks overzicht een overzicht van hun voorschotrekening ontvangen. Zo beantwoordt onze nieuwe wijze van voorschotbeheer aan de interpretatie van de teksten. Voorts, om zich te beschermen tegen een eventuele rentestijging en om het risico te dekken dat er op de aansluiting een rentebedrag moet worden gecrediteerd dat hoger is dan de rente van het voorschot, is het noodzakelijk voor de voorschotten een forfaitaire rentevoet op leningen te bepalen, gelijk aan de brutorente van het Waarborgfonds van het vorige jaar, vermeerderd met maximaal één punt. Onder het gewone stelsel zal de raad van bestuur deze meerkosten beperken tot 0,1 of 0,2 punt, opdat de kosten van de voorschotten het brutorendement van het lopende jaar zo dicht mogelijk zouden benaderen. Het verschil dat kan voortvloeien uit het toepassen op de voorschotrekening van de forfaitaire rentevoet en uit het toepassen op het Waarborgfonds van het definitieve rendement, wordt gevoegd bij de opbrengsten van de Financieel Directie van AVIVA Beheer van activa. Zo kunnen de kosten van het voorschot individueel hoger zijn dan de huidige kosten, maar het verschil komt ten goede aan alle aangeslotenen. Dit besluit treedt ten vroegste begin 2005 in werking, nadat alle leden met een lopend voorschot persoonlijk op de hoogte zullen zijn gebracht. Voorstelling van Fabienne van der VLEUGEL-COMBES (Besluit nr. 7) Onder besluit nr. 7 stellen wij u de kandidatuur voor van Fabienne van der VLEUGEL-COMBES als bestuurder van uw vereniging. Fabienne van der VLEUGEL is getrouwd en heeft één kind; ze is geboren op 1 september 1971 in Malmédy (België). Ze behaalde een diploma van kandidate in de rechten te Namen en van licentiate in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven; daarna studeerde ze in het kader van het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus aan de Universiteit van Sevilla, waar ze haar kennis van het Spaans vervolmaakte. Vervolgens trok ze voor één jaar naar Washington D.C. (Georgetown University Law Center), waar ze een Master of Laws behaalde. Vandaag woont Fabienne van der VLEUGEL-COMBES in Frankrijk (bij Parijs). Zij is verbonden aan de balie van Brussel, New-York en Parijs. Ze spreekt verschillende talen (Frans, Nederlands, Engels en Spaans) en bezit erkende ervaring op het gebied van loonsparen. 6

7 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 7 VOORSTELLING VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIEEL RESULTATEN VOOR 2003 De rekeningen die we u voorstellen, zijn dezelfde als die welke u zult moeten goedkeuren op de algemene vergadering van 7 oktober Ze brengen verslag uit over onze activiteiten in I Rekeningen van de vereniging (in euro) 1) Inkomsten In 2003 bedroegen de totale inkomsten van de vereniging waarvan toetredingsrechten tot de vereniging, werkingstoelage en financieel opbrengsten uit de eigen beleggingen van de vereniging. 2) Uitgaven In 2003 bedroegen de uitgaven ten laste van de vereniging ; het betreft vooral de kosten van de algemene vergadering en van de nieuwsbrief van AFER EUROPE. 3) Resultaten In 2003 bedroeg het positief resultaat De raad van bestuur legt dit resultaat ter bekrachtiging voor aan de algemene vergadering van de leden en stelt voor het over te dragen, waardoor het gecumuleerd positief resultaat sinds de oprichting van AFER EUROPE in 1988 op wordt gebracht. 4) Begroting 2004 Voor 2004, verwachten wij dat er zich 1750 nieuwe leden zullen aansluiten, wat een opbrengst van naar schatting met zich zal brengen. Resultatenrekening op 31 december 2003 (in euro) Boekjaar 2003 Begroting Opbrengsten Toetredingsrechten Werkingstoelage Financieel opbrengsten Totaal van de opbrengsten Lasten Andere externe diensten Belastingen en heffingen Totaal van de lasten Resultaat van het boekjaar (overschot) Vorige boekjaren Cumul van de boekjaren II Rekeningen van de economische belangengemeenschap GIE AFER (in euro) AFER EUROPE maakt volledig deel uit van de GIE AFER. Dit verklaart waarom de onderstaande rekeningen alle elementen bevatten die betrekking hebben op de administratieve en boekhoudkundige activiteiten van AFER en van AFER EUROPE. De GIE AFER is belast met alle verrichtingen die betrekking hebben op het beheer van uw aansluitingen, met uitzondering van het financieel beheer van uw spaargeld waarvoor de verzekeraars direct verantwoordelijk zijn en waarop de GIE toeziet voor rekening van de vereniging. Verdeling van de lasten van het boekjaar 2003 onder de leden van de GIE GIE AFER AFER EUROPE SEV AVIVA VIE Aankopen Externe diensten Andere externe diensten Belastingen en heffingen Personeelskosten Dotaties aan de afschrijvingen Financieel opbrengsten en lasten Winst en verlies TOTAAL Het gedeelte betreffende de beheersactiviteit van AFER EUROPE bedraagt III - Bedrijfsresultaten van de medeverzekeraars (AVIVA VIE, SEV) Beheersontvangsten De beheersontvangsten van de medeverzekeraars worden gevormd op basis van de bedragen die jaarlijks van uw spaargeld worden afgenomen als beheerskosten (0,475% van het beheerde spaargeld). In 2003 bedroegen deze ontvangsten betreffende de activiteit van AFER EUROPE Winsten uit beheer Het verschil tussen deze beheersontvangsten en de door de GIE AFER opgelopen kosten (deel van AFER EUROPE) vertegenwoordigt de winst van onze partners-verzekeraars, te weten:

8 MEP Lettre Afer Europe NL.qxd 13/09/04 16:36 Page 8 DE ADVIESCOMMISSIE In overeenstemming met de statuten van de vereniging heeft deze commissie als opdracht de raad van bestuur bij te staan in belangrijke beslissingen die bindend zijn voor AFER EUROPE. De commissie telt een beperkt aantal leden die nadenken en voorstellen formuleren, geeft advies over de zaken die haar worden voorgelegd en treedt op als tussenpersoon tussen de leden en de raad van bestuur. De commissie wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur, die haar werking organiseert. De commissie bestaat uit een beperkt aantal vrijwillige leden die worden gekozen onder de aangeslotenen die officieel hun kandidatuur hebben ingediend; de commissie wordt regelmatig vernieuwd. De diversiteit van de vereiste bekwaamheden, de beschikbaarheid van de kandidaten en hun betrokkenheid bij het verdedigen van de belangen van AFER EUROPE zijn de elementen op grond waarvan de commissie wordt samengesteld. Een dossier van kandidaatstelling wordt op schriftelijk verzoek gericht aan: AFER EUROPE Adviescommissie BP Paris Cedex 09 - France Heel wat vragen van onze aangeslotenen hebben betrekking op de structuur die werd ontwikkeld om uw contracten te beheren. We schetsen kort de rol van de verschillende organen die betrokken zijn bij het beheer van het AFER EUROPE-contract. a) De vereniging In overeenstemming met haar maatschappelijk doel neemt de vereniging alle uitgaven op zich die betrekking hebben op het bekendmaken van de activiteiten van de vereniging : kosten van algemene vergaderingen, publiceren van de nieuwsbrief van AFER EUROPE Deze uitgaven worden niet direct gemaakt, maar terugbetaald aan de GIE AFER die ze draagt voor rekening van de vereniging. b) De verzekeringsmaatschappijen AVIVA VIE en Société d Épargne Viagère (S.E.V.) Deze maatschappijen zijn de institutionele partners van de vereniging. Zij leveren hun uitvoeringsgarantie aan het contract AFER EUROPE en nemen het financieel beheer van uw spaargeld op zich. AVIVA VIE is een dochteronderneming voor 100 % van de Groep AVIVA (1 ste Engelse verzekeraar en 5 de Europese verzekeraar), S.E.V. is een dochteronderneming voor 75 %. c) De economische belangengemeenschap GIE AFER STRUCTUUR STRUCTUUR Deze gemeenschap werd in 1982 opgericht tussen de verenigingen AFER en AFER EUROPE (sinds haar ontstaan in 1988) enerzijds en de verzekeringsmaatschappijen anderzijds. Alle activiteiten inzake administratief, boekhoudkundig of actuarieel beheer die noodzakelijk zijn voor het correct bijhouden van uw rekeningen, vinden plaats binnen deze GIE. Deze organisatie, die tegelijk heel eenvoudig en bijzonder doeltreffend is, maakt het mogelijk de reële werkingskosten van het AFER EUROPE-contract en de bedrijfswinst die aan de verzekeraars toekomt in alle duidelijkheid te bepalen. Vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de wet van 1 juli 1901 Onze volgende afspraken Salon INITIATIVES van 20 tot 22 oktober 2004 in de Halles des Foires te Luik Salon Zenith 2004 van 23 tot 27 november 2004 op de Heizel te Brussel Gratis toegangskaarten zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek aan ons informatiebureau in Brussel per telefoon op het nummer , per fax op het nummer of via Nieuwsbrief van de Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen AFER EUROPE 74, rue Saint Lazare Parijs Nieuwsbrief nummer 9 - Directie Publicatie: Horst SCHUMACHER Wettelijk depot bij de verschijning ISSN LAE 09F ( ) - Imp. EDIMPRA, Paris

Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen. Ter gelegenheid van de 30 ste verjaardag van Afer

Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen. Ter gelegenheid van de 30 ste verjaardag van Afer AFER EUROPE NL N 11.qxd 29/05/06 14:24 Page 1 N 11 - MEI 2006 de nieuwsbrief van Federatieve Europese Vereniging voor Pensioenen en Sparen Algemene Vergadering - 20 juni 2006 om 18 u - Hotel LE PLAZA -

Nadere informatie

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT

Welkom. Finance Day 1 juni 2013. Christophe REGOUT Welkom Finance Day 1 juni 2013 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 37 jaar

Nadere informatie

Sommige spaargelden brengen meer op dan andere.

Sommige spaargelden brengen meer op dan andere. Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - januari 2013 Sommige spaargelden brengen meer op dan andere. Dat bewijzen wij bij AFER

Nadere informatie

Debat DE NIEUWSBRIEF VAN. Algemene vergadering. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Vrijdag 17 september 2010 om 10.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre

Debat DE NIEUWSBRIEF VAN. Algemene vergadering. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Vrijdag 17 september 2010 om 10.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre Nr 16 - Augustus 21 Algemene vergadering Vrijdag 17 september 21 om 1.15 uur in het SQUARE Brussels Meeting Centre Ravensteinstraat 2 te 1 Brussel (tegenover het BOZAR en vlak bij het Centraal Station)

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING

Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Myriad TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering die een, door de verzekeringsmaatschappij, gewaarborgd rendement (Tak 21) en een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen (Tak 23) combineert. WAARBORGEN

Nadere informatie

WELKOM. Finance Avenue 22 Oktober Christophe REGOUT

WELKOM. Finance Avenue 22 Oktober Christophe REGOUT WELKOM Finance Avenue 22 Oktober 2011 Christophe REGOUT «De levensverzekering : een beleggingsinstrument met nog veel onbekende mogelijkheden!» AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds 35 jaar Heeft het domein

Nadere informatie

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT

Finance Avenue 20 Oktober 2012. Christophe REGOUT Welkom Finance Avenue 20 Oktober 2012 Christophe REGOUT Wegens de dalende rentes, bestaat er nog een belegging g die uw spaargeld in alle veiligheid laat opgroeien? AFER Europe AFER Europe Bestaat sinds

Nadere informatie

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015.

Financiële Infofiche. Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. NN Life Opti Choice Financiële Infofiche Deze Financiële Infofiche beschrijft de modaliteiten van het product in voege op 1 april 2015. Type levensverzekering Levensverzekering van tak 23 waarvan het rendement

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere.

Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere. Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - januari 2013 Bepaalde spaartegoeden brengen meer op dan andere. Dat bewijzen wij bij AFER

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames

Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds Spaarverzekering met vrije stortingen en opnames Informatiedossier - maart 2012 Ongeacht de conjunctuur bloeit uw spaargeld in alle veiligheid met AFER Europe!

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

D E N I E U W S B R I E F V A N

D E N I E U W S B R I E F V A N D E N I E U W S B R I E F V A N Nr. 14 - Mei 28 Voorwoord Algemene vergadering Donderdag 12 juni 28 om 1.15 uur in Wolubilis Paul Hymanslaan 251-12 Sint-Lambrechts-Woluwe (tegenover het Woluwe Shopping

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten.

Groen + Tervuren. Statuten. Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Groen + Tervuren Statuten Tussen de ondergetekenden werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten met onderstaande statuten. Artikel 1: Omschrijving van de vereniging 1.1. De naam van de

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien!

Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Aantrekkelijke gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ Laat uw belegging veilig groeien! Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar! AG Safe+ biedt u absolute zekerheid 1. Jaar na jaar

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel:

Life Cycle Plan 1. Aanvullende waarborg optioneel: Life Cycle Plan 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde (= verzekeringsnemer) op

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel:

Junior Life Cycle 1. Aanvullende waarborgen optioneel: Junior Life Cycle 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement verbonden is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - In geval van leven van het verzekerde kind op de einddatum:

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie:

BELEGGINGSPROFIEL. Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: BELEGGINGSPROFIEL Naam cliënt: Cliëntnummer: Rekening nummer: Datum: Referentie: Beleggingsadvies impliceert in de eerste plaats dat wij een voldoende inzicht krijgen in uw risico-profiel, uw kennis en

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen

Bereid uw pensioen voor met pensioensparen VIVIUM Pensioensparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met pensioensparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond. Maar dan

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen

Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Het product De risico s De kosten De opbrengst Bereid uw pensioen voor met langetermijnsparen Tijdens uw pensioen wilt u die dingen doen waarvoor u vroeger nooit de tijd vond.

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder bij het

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement

SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement SPAREN OF BELEGGEN BIJ P&V Verzeker u van een aantrekkelijk rendement Welke beleggingsformules het best zijn aangepast aan uw doelstellingen, bespreekt u best met uw P&V adviseur. Hij helpt u graag verder

Nadere informatie

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer

VIVIUM Managed Funds. Tak 23-fonds met een mooi rendement. Professioneel portefeuillebeheer VIVIUM Managed Funds Tak 23-fonds met een mooi rendement Professioneel portefeuillebeheer door experts Interessante fiscale voordelen Een belegging aangepast aan uw profiel Verdient u meer dan wat u vandaag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST INVEST Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract - Eerste storting - Onbetwistbaarheid

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen

Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Feitelijke Vereniging Helleense Gemeenschap Turnhout-Kempen Tussen de ondergetekenden (De stichtende leden - aanleiding bij de laatste pagina van deze statuten), werd overeengekomen een feitelijke vereniging

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18-02-1998-De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 18.02.1998 De Huisarts BUITENBEENTJE AMMA VERZEKERINGEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt :

Inlichtingen betreffende de fysieke persoon dewelke de profiliscoop opstelt : PROFILOSCOOP Doelstelling inzake rendement en risicoprofiel : Het rendement dat u beoogt is wezenlijk en onverbiddelijk verbonden aan het risico dat u aanvaardt te lopen of niet te lopen om dit te bekomen.

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (afgekort S.A.B.C.A. Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 30 mei 2013, op de maatschappelijke

Nadere informatie

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op

Verslag. Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005. van het Rekenhof. 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) stuk ingediend op stuk ingediend op 37-A (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Waarborgbeheer nv: Controle van de rekeningen 2004-2005 verzendcode: REK 2 Stuk 37-A (2009) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 100

MEDEDELING NR. D. 100 Brussel, 23 juli 1992 55415/PC4/MG MEDEDELING NR. D. 100 Betreft : Statistiekstaat van de levensverzekeringen. (rechtstreekse verzekeringsverrichtingen in België). ---------- ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Dynamic Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 december 2016 FACT SHEET 31 december 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie