27 november Sprekers: belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "27 november 2013. Sprekers: belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Seminar Belastingplan 2014 cs 27 november 2013 Sprekers: Jolanda van Nunen belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Wendy Boenders belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Govert Vorstenbosch belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs 1

2 Jolanda van Nunen Belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Onderwerpen 1. De hypotheekrenteaftrek. 2. De verruimde vrijstelling schenkbelasting. 1

3 Hypotheekrenteaftrek (1) Belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2013: Rente alleen nog aftrekbaar voor een lening die in maximaal 360 maanden minimaal annuïtair wordt afgelost. De rente op een restschuld die is ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 blijft nog 10 jaar aftrekbaar. Er geldt geen aflossingseis. 2 Hypotheekrenteaftrek (2) Voorbeeld annuïteitenlening: Lening: , rente: 5%, aflossingstermijn: 30 jaar. Jaarlijkse annuïteit: afgerond , , , , , , ,00 Aflossing Rente Netto maandlasten 0,

4 Hypotheekrenteaftrek (3) Overgangsrecht: Eerbiedigende werking voor bestaande leningen op 31 december Specifieke gevallen: Verkoop oude woning in 2012 en aankoop nieuwe woning in 2013 (tijdelijke huursituatie). Als op 31 december 2012 een onherroepelijke koop(aanneem)overeenkomst is aangegaan en de woning in 2013 daadwerkelijk wordt geleverd. Als op 31 december 2012 een onherroepelijke overeenkomst is aangegaan voor een verbouwing en de werkzaamheden in 2013 ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. 4 Hypotheekrenteaftrek (4) Voorbeeld regeling per 1 januari 2013: A kocht in 2001 een woning voor Voor de volledige aankoopsom heeft hij een aflossingsvrije hypotheek afgesloten. A verkoopt zijn woning in 2013 voor In datzelfde jaar koopt hij een nieuwe woning voor Hoe verloopt de hypotheekrenteaftrek? 5

5 Hypotheekrenteaftrek (5) Uitwerking: : aflossingsvrij, renteaftrek tot : op grond van de bijleenregeling geen renteaftrek meer : annuïteitenhypotheek, renteaftrek tot Aftrekbare rente lening Aftrekbare rente lening Netto maandlasten 6 Hypotheekrenteaftrek (6) Wijziging per 1 januari 2014 (maatregel regeerakkoord): Beperking tarief waartegen hypotheekrente aftrekbaar is in de vierde schijf (afbouw: 0,5 procentpunt per jaar tot 38%). Voorbeeld: A heeft een inkomen van per jaar. Hij betaalt hypotheekrente. Zonder rekening te houden met het eigenwoningforfait ontvangt hij in belasting retour. In Ieder jaar (t/m 2042) krijgt A 100 minder belasting terug. In 2042 en toekomstige jaren kost dit A per jaar. 7

6 Hypotheekrenteaftrek (7) Alternatief voor woon-werkpanden: volledig zakelijk etiketteren. Voordelen: Rente aftrekbaar ook al is geen sprake van een annuïteitenlening. Geen aftrekbeperking tot 30 jaar. Geen beperking tarief renteaftrek. Rente aftrekbaar voor het gehele pand (privé en zakelijk). Onderhoudskosten zijn volledig aftrekbaar. Nadelen: Een eventuele waardestijging wordt belast bij het staken van de onderneming. Renteaftrek wordt beperkt door MKB-winstvrijstelling (en bijtelling privé-gebruik). 8 Vrijstelling schenkbelasting (1) Regeling tot en met 30 september 2013: Van ouders aan hun kinderen: Jaarlijkse vrijstelling óf Eenmalige verhoging tot voor een kind tussen de 18 en 40 jaar. óf Eenmalige verhoging tot voor een kind tussen de 18 en 40 jaar indien de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning of een dure studie (sinds ). Overgangsrecht: aanvullend bedrag. 9

7 Vrijstelling schenkbelasting (2) Voorstel Belastingplan 2014: verruiming vrijstelling Verruiming bestedingsmogelijkheden. Ook voor aflossing van restschulden (structureel). Verruiming kring + verhoging bedrag vrijstelling (tijdelijk). 10 Vrijstelling schenkbelasting (3) Verruiming kring + verhoging bedrag vrijstelling: Tijdelijk: van 1 oktober 2013 tot en met 31 december Verhoging vrijstelling tot (was ). Eenmalig: gebruiken in 2013 óf Geen ouder-kindrelatie vereist. Vooruitlopend op goedkeuring Tweede Kamer èn Eerste Kamer: goedkeuring gepubliceerd in besluit van 16 september Aangifteplicht en desgevraagd bewijsstukken aanleveren dat het geld voor de eigenwoning is gebruikt. Overgangsrecht indien al eerder een beroep is gedaan op de verruimde vrijstelling. De verruiming geldt niet voor dure studies. 11

8 Vrijstelling schenkbelasting (4) Vragen: Mag een begiftigde van meerdere personen een bedrag van belastingvrij ontvangen? (ja, maar) Mag een schenker aan meerdere personen een bedrag van belastingvrij schenken? (ja, maar) Kan een rechtspersoon schenkingen doen? (ja, maar) Mag de schenking ook worden gebruikt voor woningen in het buitenland? (ja, maar) 12 Vrijstelling schenkbelasting (5) Vragen (vervolg): Mag een deel van de schenking ook voor andere doeleinden worden gebruikt? (ja, maar) Wat als in het verleden al gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling? (overgangsrecht) Is gespreide betaling mogelijk? (ja, maar) Binnen welke termijn moet het geld worden besteed? 13

9 Wendy Boenders Belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs Onderwerpen 1. Het levenslooptegoed. 2. Stamrecht: Vervallen vrijstelling. 80%regeling. 3. Pensioen: Algemeen. Eigen beheer. Afstempelen. 4. Dividend: Verlaagd tarief. 1

10 Het levenslooptegoed Heeft u nog levenslooptegoed? Regeling is vanaf 1 januari 2012 afgeschaft. U mag doorsparen tot 31 december 2021: Over inleg vanaf 2012 geen levensloopkorting. Opname naar behoefte, geen bestedingsverplichting. U kunt dit in 2013 voordelig laten uitkeren: Bij volledige uitkering ineens: slechts 80% belast. Bij volledige uitkering in delen: laatste deel slechts 80% belast. Bij uitkering in delen: 100% belast. 2 Stamrecht (1) Stamrechtvrijstelling vervalt per 1 januari Stamrechten mogen voortaan vrij worden uitgekeerd; hoeft niet meer in periodieke termijnen. Revisierente vervalt. Bestaande stamrechtovereenkomsten wijzigen in beginsel niet. Wilt u nog gebruik maken van de vrijstelling? Dat kan: Stamrechtovereenkomst vóór 1 januari 2014 ondertekenen. Ontslag moet zijn aangezegd vóór 1 januari Ontslagdatum en afstorten vóór 1 juli Vergeet niet akkoord te vragen bij de Belastingdienst. 3

11 Stamrecht (2) Tijdelijke maatregel 2014: 80% regeling. Alléén bij volledige vrijval in 2014 wordt slechts 80% belast met loonheffingen. Let op: commerciële voorziening! Anticipatiemaatregel: om in 2014 van de 20% vrijstelling gebruik te maken, moet het stamrecht vóór 15 november 2013 zijn afgestort. Pas na 15 november 2013 gestort? Uitkering mogelijk op reguliere basis. 4 Stamrecht (3) Wat wilt u met uw stamrecht? Dit is afhankelijk van: De vermogenspositie van uw B.V. Uw andere inkomsten. Uw bestedingswensen. Het te verwachten rendement op beleggingen. Uw levensverwachting. Wat bij uw wensen past, is maar op één manier te bepalen:!!! UITREKENEN!!! 5

12 Pensioen algemeen Het pensioenakkoord - definitieve wetgeving per 1 januari 2014: Pensioendatum naar 67. Opbouwpercentages worden verlaagd. Pensioenfondsen: opgebouwde rechten invaren in nieuwe regeling? Nader akkoord (nog in behandeling): Verdere verlaging opbouwpercentages vanaf Pensioengrondslag over gemaximeerd salaris van Mogelijkheid tot pensioensparen in box Pensioen in eigen beheer (1) Wilt u nog pensioen opbouwen? Hoeveel heeft u inmiddels al opgebouwd? Welke andere voorzieningen heeft u getroffen? Toch nog verder opbouwen? Pensioendatum naar 67. Opbouwpercentages verlagen. Toch op 65 jaar met pensioen? Dat kan. Laat u informeren! Aktie noodzakelijk! Hoe houdt u rekening met de nog komende wijzigingen? 7

13 Pensioen in eigen beheer (2) B.V. in zwaar weer: is afstempelen van pensioen iets voor u? Afstempelen = financieel minder waard maken. Verlagen van de jaarlijkse pensioenuitkering vanwege onderdekking door tegenvallende beleggingsresultaten. De voorwaarden: Eenmalig. Op pensioeningangsdatum of in 2013 bij een ingegaan pensioen. Minimaal 25% onderdekking. Fiscale voorziening ten opzichte van de verder commerciële balans! Onderdekking mag niet veroorzaakt zijn door DGA: 7 jaar terug! 8 Pensioen in eigen beheer (3) Voorbeeld: Opgebouwde aanspraak per jaar Benodigd fiscaal kapitaal op 65 jaar Benodigd commercieel kapitaal op 65 jaar Commerciële waarde activa (incl. stille reserves) Passiva: alleen pensioenverplichting. Aantal mogelijke uitkeringen: +/- 11 jaarlijkse termijnen. Besluit tot afstempelen Onderdekking bedraagt 32%, afstempelen is mogelijk. Aanspraak wordt verlaagd met 32% tot per jaar. Aantal uitkeringen: levenslang! Let op: nabestaandenpensioen wordt evenredig verlaagd! 9

14 Dividend Tarief box 2 (aanmerkelijk belang): Nu 25%. In 2014: 22% tot maximaal Voordeel derhalve maximaal Denk aan de uitkeringstest. (met name in verband met pensioen) 10

15 Govert Vorstenbosch Belastingadviseur bij Inventive Control Accountants & Belastingadviseurs fiscale varia

16 Update bedrijfsopvolgingsfaciliteit Rechtbank Breda 3 juli 2012, nummer AWB 11/5509: Strijd met het gelijkheidsbeginsel. BOF voor iedereen! Hof Den Bosch 18 april 2013, LJN BZ7841: Geen strijd met het gelijkheidsbeginsel! Conclusie AG IJzerman, 30 september 2013: Deels strijd met het gelijkheidsbeginsel: namelijk voor zover de vrijstelling hoger is dan 75%. Hoge Raad, 22 november 2013: geen strijd met het gelijkheidsbeginsel! 1 Giftenaftrek en ANBI s Periodieke giften: Voorwaarde notariële akte bij periodieke gift vervalt. Belastingdienst stelt een modelovereenkomst op: Tenminste vijf jaren schenken. Eindigen bij overlijden. Schenking aan culturele ANBI s Multiplier giften aan culturele ANBI s wordt verlengd tot 1 januari 2018 (25% IB en 50% VPB). 2

17 Giftenaftrek en ANBI s Publicatieplicht website ANBI s per 1 januari 2014: De naam van de instelling. Het RSIN/fiscaal nummer. De contactgegevens. De doelstelling. Het beleidsplan. De bestuurssamenstelling. De namen van de bestuurders. Het beloningsbeleid. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten. Een financiële verantwoording. 3 Aanpassing percentages belastingrente Belasting- en invorderingsrente thans 3% (wettelijke rente), ingaande 6 maanden na afloop kalenderjaar Per 1 januari 2014: Vennootschapbelasting: wettelijke rente voor handelstransacties (thans 8,5%!) met een minimum van 8%! Overige belastingen: wettelijke rente voor niethandelstransacties met een minimum van 4%! Sparen bij de fiscus? NEE! 4

18 Maatregelen loonheffingen Eenmalige werkgeversheffing hoge lonen nog één keer!? 16% pseudo-eindheffing voor loon boven Strijd met Europees recht? Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling praktijkleren : Maximaal per werknemer. Bedoeld voor: VMBO leerlingen die een leer-werktraject volgen ( 1,4 mio). MBO beroepsbegeleidende leerweg ( 188,9 mio). HBO opleiding techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving) combinatie werken en leren ( 8 mio). promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding ( 6,7 mio). Vóór 15 september uur aanvragen. 5 Maatregelen omzetbelasting Afschaffing integratieheffing. Koop- aanneemovereenkomsten. Verlenging laag tarief bouwsector tot 1 januari 2015 in plaats van 1 maart 2014: Laag BTW-tarief (6%). Voor renovatie of verbouwing van woningen van tenminste twee jaar oud. Beperkt tot arbeidskosten. 6

19 Maatregelen formeel belastingrecht (1) Navordering: Nu: Navorderingstermijn 5 jaar òf 12 jaar na afloop tijdvak. Alleen bij nieuw feit. En bij redelijkerwijs kenbare fouten (30% bewijsvermoeden). Wordt: Navorderingstermijn tot 3 jaar na ontvangst aangifte. Bij kwader trouw: navorderingstermijn 12 jaar. Bij verstoringen en fouten in gegevensverwerkingssystemen: 6 mnd. Nieuw feit blijft. Redelijkerwijs kenbaar (bewijsvermoeden vervalt), niet beperkt tot fouten. Bewijslast ligt bij inspecteur. 7 Maatregelen formeel belastingrecht (2) Ambtshalve vermindering: Nu: Termijn 5 jaar na afloop tijdvak. Bezwaar of beroep niet mogelijk. Wordt: Termijn blijft 5 jaar. Alleen als belastingplichtige redelijkerwijs de informatie niet eerder kon verstrekken. Mogelijkheid tot bezwaar en beroep. 8

20 Voor meer informatie kunt u terecht bij: Mr. J.J.G.M. (Jolanda) van Nunen W.M.M. (Wendy) Boenders MB FB Accountants Belastingadviseurs Mr. G.J. (Govert) Vorstenbosch Postbus AC Vught Vughterweg 47 m 5211 CK s-hertogenbosch Tel aankomende seminars: 26 maart juni september november 2014 Noteer deze data alvast in uw agenda. Accountants Belastingadviseurs Wij hopen u tijdens (één van) deze seminars te mogen verwelkomen. Bezoek ook onze website Postbus AC Vught Vughterweg 47 m 5211 CK s-hertogenbosch Tel

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Geachte relatie, met vriendelijke groet, Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy

Geachte relatie, met vriendelijke groet, Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy Geachte relatie, Prinsjesdag ligt inmiddels ruim een maand achter ons. Het kabinet Rutte-II heeft in de afgelopen periode stevig onderhandeld over de fiscale plannen voor 2014. Ten opzichte van onze Prinsjesdag

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Top 40 Eindejaarstips

Top 40 Eindejaarstips Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #2 - november - 2013 Top 40 Eindejaarstips Wordt 2014 het jaar van groei? Het afgelopen jaar bracht

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2013 Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 De auto in 2014 Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

Fiscaal Actueel 3-2013

Fiscaal Actueel 3-2013 Fiscaal Actueel 3-2013 Btw-aftrek voor zonnepanelen Onlangs heeft het Hof van Justitie van de EU een uitspraak gedaan over een Oostenrijkse particulier die zonnepanelen heeft geïnstalleerd op zijn eigen

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek

Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek HORLINGS NIEUWSBRIEF NR.3-2013 IN DIT NUMMER Van de redactie Hogere kosten bij ziekte flexwerkers Echtscheiding kan gevolgen hebben voor de hypotheek Help, mijn bedrijfspand is minder waard Bedrijfsemigratie:

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie