Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan voor de aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning blijft een eigenwoningschuld als ook aan de overige voorwaarden (zoals de aflossingseis) wordt voldaan en valt daardoor in box 1. Dit is geen keuzemogelijkheid. Vraag 2: Mag ik voor 31 december mijn kapitaalverzekering eigen woning nog verhogen of verlengen? Ja, dat mag. Tot 31 december 2012 mag een bestaande kapitaalverzekering eigen woning (KEW), spaarrekening eigen woning (SEW) of beleggingsrekening eigen woning (BEW) worden aangepast of omgezet. Tot 1 april 2013 bestaat de mogelijkheid om een KEW/SEW/BEW af te sluiten voor op 31 december 2012 bestaande aflossingsvrije eigenwoningschulden. Een KEW, SEW en BEW die op 31 december 2012 bestaat mag vanaf 1 januari 2013 niet worden aangepast, tenzij dit gebeurt op grond van gebruikelijke contractuele bepalingen welke voor 1 januari 2013 waren overeengekomen. Vraag 3: Moet de KEW ook mee naar de nieuwe woning in de nieuwe regeling? Als de eigenwoningschuld onder de nieuwe regeling valt en moet voldoen aan onder andere de aflossingsverplichting, dan kan er geen KEW bestaan. Als het een bestaande eigenwoningschuld is die onder het overgangsrecht valt, kan de KEW mee naar de nieuwe eigen woning. Vraag 4: Hoe werkt het in de praktijk met de aflossingseis bij een eigenwoningschuld via een lening van ouders? Hoe kan dit aangetoond worden behalve middels bankoverschrijving? Mag het ook contant en dan middels verklaring of kwitantie? Er geldt een vrije bewijsleer waarbij het aannemelijk moet zijn dat er rente is betaald en is afgelost. Dit kan op vele manieren zichtbaar worden gemaakt. Vraag 5: Als je niet voldoet aan de aflossingsverplichting, moet je méér rente betalen. Is dit dan ook aftrekbaar?

2 Nee, rente over betalingsachterstanden is nooit aftrekbaar. Alleen de rente over de eigenwoning-schuld is aftrekbaar. Overigens vervalt het recht op aftrek van eigenwoningrente als niet aan de aflossingsverplichting wordt voldaan. Vraag 6: Kan je nu een lening afsluiten, en daarmee volgend jaar een huis mee kopen. Geldt dan ook de eerbiedigende werking van het oude regime? Nee, de eerbiedigende werking geldt alleen voor verplichtingen ten aanzien van koop of bouw van een eigen woning. Er zal dus voor 31 december 2012 een schriftelijke onherroepelijke koop- of aannemingsovereenkomst moeten zijn. Vraag 7: Als er sprake is van een onherroepelijke koop- of aannemingsovereenkomst vóór , geldt dan voor de eigenwoningschuld de oude regeling of is de passeerdatum leidend? Dan is het oude regime van toepassing. De onherroepelijke overeenkomst is leidend, mits de levering en de financiering in 2013 rond komen. Vraag 8: Blijft eigenwoningrente aftrek op een lege te koop staande woning gehandhaafd? Als de woning een eigen woning was, bestemd is voor de verkoop en de termijnen binnen de bestaande verhuisregeling zijn nog niet verstreken, dan blijft renteaftrek bestaan. Vraag 9: Als de rentevaste periode afloopt, kan dan een nieuwe hypotheek bij een andere bank worden afgesloten of zit men, om de hypotheekrenteaftrek volgens het oude regime te kunnen behouden, aan de huidige geldverstrekker vast? Wisseling van geldverstrekker heeft geen invloed op de status van de eigenwoningschuld. Als sprake is van een bestaande eigenwoningschuld dan blijft dit zo, ook na oversluiten bij een andere geldverstrekker. Vraag 10: Als per 31 december van het lopend jaar niet voldaan is aan verplichting van informatieverstrekking, zijn er dan nog (ambtshalve) reparatiemogelijkheden? Niet voor het jaar zélf, wel voor volgende jaren nadat de informatie alsnog is aangeleverd. Vraag 11: Als ik mijn huis verkoop en nog geen nieuwe woning heb gekocht, wat gebeurt er dan met mijn hypotheekrente aftrek als ik weer een huis koop?

3 De termijn van 30 jaar (of 360 maanden) wordt gestuit door het huren en loopt weer verder vanaf de aankoop van een volgende eigen woning. Betreft het een eigen woning schuld van vóór 1 januari 2013, behoudt deze lening alleen de oude status als uiterlijk in het kalenderjaar volgend op het jaar van verkoop weer een nieuwe woning wordt gekocht. Als pas na deze periode een nieuwe eigen woning wordt gekocht, gaat de lening onder het nieuwe regime vallen. Vraag 12: Gaat de informatieverplichting voor leningen van niet-financiële instelling ook gelden voor leningen van voor 2013? Nee, dit geldt alleen voor na 1 januari 2013 afgesloten leningen, binnen een jaar na afloop van het jaar waarin de lening is afgesloten. Vraag 13: Belastingplichtige leent bij een in het buitenland gevestigde bank voor de eigen woning tegen een maandelijks variabele rente. Wat betekent dit voor de informatieverplichting. Moet er maandelijks bij rentewijziging een opgave gedaan worden? Nee, melding van de wijzigingen moet 1 keer per jaar worden gedaan door de belastingplichtige die de rente wil aftrekken, binnen 1 maand na afloop van het kalenderjaar waarin de wijzigingen zich hebben afgespeeld. Vraag 14: In welke box valt een gereserveerde winstopbrengst na verkoop wachtend op nieuwe aankoop? Als op de peildatum van box 3 (1 januari) de verkoopopbrengst nog aanwezig is, valt het saldo in box 3. Levensloopregeling Vraag 15: Wat te doen met een opgebouwde levensloop van iemand zonder werkgever? Deze mocht ingebracht worden in vitaliteitsparen. Maar nu? Levenslooptegoed wordt gespaard bij een financiële instelling en kan daar blijven staan na het beëindigen van de dienstbetrekking. Bij een saldo onder de valt het tegoed in 2013 verplicht vrij. Bij een saldo van of meer heeft men de keuze om het gehele tegoed op te nemen of het tegoed te laten staan. Het niet invoeren van het vitaliteitssparen verandert daar niets aan.

4 Vraag 16: Kun je na gebruikmaking van opname saldo levensloop daarna wel weer storten tot 2022? Als het saldo van de levensloop op 31 december 2011 groter is dan kun je gebruik blijven maken van de levensloop. Als iemand een opname heeft gedaan, kan daarna gewoon worden bijgestort. Als iemand gebruik maakt van de eenmalige opname van het totale tegoed in 2013, waarbij het saldo per 31 december 2011 voor 80% van de waarde in de heffing wordt betrokken, eindigt de levensloop en kan niet meer worden gestort. Werkbonus Vraag 17: Is de werkbonus ook terug te vragen bij voorlopige teruggave? De werkbonus wordt vanaf 2014 in de loonheffing verrekend. Over 2013 wordt deze bij de definitieve aanslag IB over dat jaar verrekend. Het aangifteprogramma voor een voorlopige aanslag voorziet niet in de werkbonus. Vraag 18: Als de werkbonus niet of niet geheel kan worden benut (door een te laag inkomen), kan deze worden doorgeschoven? Nee, de werkbonus is een heffingskorting. Niet gebruikte heffingskortingen of gedeelten daarvan kunnen niet met andere jaren worden verrekend. Belastingrente Vraag 19: Als een belastingplichtige een te hoge voorlopige aanslag heeft betaald, ontvangt hij dan nog een rentevergoeding over de teruggave? Als de definitieve aanslag wordt vastgesteld in overeenstemming met de ingediende aangifte en met de definitieve aanslag wordt een voorlopige aanslag verrekend, vindt de renteberekening van de rentevergoeding plaats in overeenstemming met de renteberekening bij herziening van een voorlopige aanslag (artikel 30fd lid 4 AWR). Dit betekent concreet dat de rentevergoeding bestaat uit de eerder bij de voorlopige aanslag in rekening gebrachte belastingrente. Over het verschil tussen het positieve (belasting)bedrag van de voorlopige aanslag en het negatieve (belasting) bedrag van de definitieve aanslag wordt belastingrente vergoed als de aanslag in overeenstemming met de ingediende aangifte is en tussen de datum van ontvangst van die aangifte en de datum van vaststelling van de aanslag meer dan 13 weken zijn verstreken. (artikel 30fb juncto artikel 30fa AWR)

5 Vraag 20: Als de Belastingdienst op één onderdeel afwijkt van de ingediende aangifte, heeft de belastingplichtige dan geen recht op vergoeding van belastingrente? Als het na het verstrijken van 6 maanden na afloop van het belastingtijdvak een aanslag met een terug te geven bedrag wordt vastgesteld, wordt belastingrente vergoed als de aanslag in overeenstemming is met de ingediende aangifte en tussen de datum van ontvangst van die aangifte en de datum van vaststelling van de aanslag meer dan 13 weken zijn verstreken. Als bij de vaststelling van de aanslag wordt afgeweken van de aangifte, bestaat geen recht op vergoeding van belastingrente. Scholingsuitgaven Vraag 21: Zijn computeraccessoires ook niet meer aftrekbaar onder de scholingsaftrek? Vanaf 2013 zijn kosten van computers (een tablet is ook een computer) en randapparatuur niet meer aftrekbaar als scholingsuitgaven. Ook niet de afschrijving van voor 1 januari 2013 aangeschafte computers en randapparatuur. Uitstel Vraag 22: Kan de belastingplichtige weer uit de blokkeringsregeling komen door verbeterd gedrag? Ja, dat kan. De blokkeringsregeling treedt in werking als in de laatste 3 jaar tenminste 2 keer een aangifte te laat is gedaan. Door de aangifte weer tijdig te doen, kan voor het volgend jaar dan wel het jaar erop de blokkeringsregeling weer vervallen.

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl.

Voor vragen of opmerkingen over deze uitgave kunt u zich wenden tot de samensteller: ruben.stam@chello.nl. Reproductie toegestaan Deze uitgave mag in zijn geheel worden vermenigvuldigd, worden verspreid via e-mail of internet, dit laatste bijvoorbeeld door plaatsing op een (eigen) internetsite. Voor vragen

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was IB 174-1T41FD 14 Is Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2014 een eigen woning? Dan moet u voor deze woning een bedrag bij uw

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling

Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling De wijzigingen in de eigenwoningregeling per 2013 artikelsgewijs toegelicht Fotografie en samenstelling: mr. Ruben Stam Herziene versie (2013.1) Reproductie

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren.

Het spaargeld uit de levensloopregeling kunt u gebruiken om de periode van onbetaald verlof te financieren. Levensloop. Wat is levensloop? De levensloopregeling (of: levensloop) is een fiscale regeling die vanaf 1 januari 2006 in Nederland bestaat om het sparen voor een vervangend inkomen tijdens een periode

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning

Schenkbelasting. Tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning 03-10-13 Schenld:lelasting I tijdelijke varruiming van de lofijstelling 1.00r de schenl

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening

Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening Veelgestelde vragen en antwoorden ASR lijfrente opbouwrekening mei 2012 53268 (05-12) Algemeen De ASR lijfrente opbouwrekening is een geblokkeerde bankrekening waarop de rekeninghouder een lijfrentekapitaal

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21181 23 oktober 2012 Advies Raad van State betreffende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie