Nieuwsbrief december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief december 2012"

Transcriptie

1 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond van de zogenoemde thin capitalization-regeling mogelijk voorkomen door voor het einde van het jaar de hoogte van het eigen vermogen en/of het vreemd vermogen aan te passen. Overigens komt de thin capitalization-regeling met ingang van 1 januari 2013 te vervallen. Wel treedt dan een nieuwe renteaftrekbeperking in werking voor deelnemingen die bovenmatig zijn gefinancierd met leningen. Deadline eind december voor ontvoeging uit fiscale eenheid Wilt u per 1 januari 2013 een of meer vennootschappen uit een bestaande fiscale eenheid ontvoegen? Zorg er dan voor dat het verzoek tot ontvoeging uiterlijk op 31 is ingediend. Herinvestering reserve uit 2009 valt vrij zonder besteding in 2012 Hebt u in het kalenderjaar 2009 een herinvesteringsreserve gevormd als gevolg van de verkoop van een bedrijfsmiddel? Als u dan niet voor het einde van 2012 een herinvestering doet, valt de reserve vrij in de winst en wordt dus belast. Desinvesteringsbijtelling Hebt u minder dan vijf jaar geleden een bedrijfsmiddel aangeschaft en bent u van plan om dit bedrijfsmiddel te verkopen? Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen, is het wellicht raadzaam om dit bedrijfsmiddel pas begin 2013 te verkopen. Recht op kleinschaligheidsaftrek aan maximum gebonden Bent u van plan om nog dit jaar in uw onderneming investeringen te doen of hebt u dat al gedaan? Let dan op dat het recht op investeringsaftrek volledig vervalt als u het maximale investeringsbedrag van euro overschrijdt. Dreigt u dit maximumbedrag te overschrijden, dan kan het verstandiger zijn om investeringen (deels) uit te stellen tot 2013.

2 Aandachtspunten: Renteaftrekbeperking bij overname Overweegt u om een overname te plegen of is een dergelijk traject al in gang gezet? Besef dan dat de rente die wordt betaald op een lening die is bedoeld om een andere vennootschap te verwerven, misschien niet volledig aftrekbaar is. Voor de vennootschapsbelasting gelden namelijk verschillende renteaftrek beperkende regelingen. Met een juiste structurering kan worden voorkomen dat rente onnodig onder de aftrekbeperking valt. Versnelde verliesneming Heeft uw vennootschap in de belastingjaren 2009, 2010 en/of 2011 verliezen geleden en zijn de definitieve aanslagen nog niet opgelegd? Voor die jaren geldt een tijdelijke maatregel, waarbij u ervoor kunt kiezen om de termijn voor achterwaartse verliesverrekening te verlengen van één jaar naar drie jaar. Gevolg van deze keuze is overigens wel dat de termijn voor voorwaartse verliesverrekening wordt ingekort van negen naar zes jaar. Op elk extra verrekeningsjaar kunt u bovendien maximaal 10 miljoen euro aan verlies terugwentelen. Is achterwaartse verliesverrekening niet mogelijk? In dat geval kan het voor u juist gunstiger zijn om het ontstaan van verliezen zo veel mogelijk te voorkomen en uit te stellen in verband met de beperkte voorwaartse verliescompensatietermijn van negen jaar. U bent daarbij wel gebonden aan de regels van goed koopmansgebruik. Verliesverdamping Beschikt uw vennootschap over fiscale verliezen en dreigen die te verdampen? Als hoofdregel geldt dat verliezen negen jaar voorwaarts verrekenbaar zijn. Na die termijn verdampen de verliezen. Meestal kan verliesverdamping worden voorkomen door tijdig maatregelen te treffen.

3 Eindejaar tips voor de Aanmerkelijk Belanghouder Voorkomen 16%-werkgeversheffing Gaat u over 2012 een (gebruikelijk) loon ontvangen van meer dan euro? Dan is het voor u aantrekkelijk te bekijken of dit kan worden verlaagd door bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de auto van de zaak of additionele pensioendotaties. Over het meerdere moet uw werkgever namelijk 16 procent belasting afdragen, bovenop de al ingehouden 52 procent loonbelasting. Deze regeling geldt ook voor dga s die loon ontvangen van een bv waarin zij een aanmerkelijk belang houden. Timing inkomen uit aanmerkelijk belang Bent u van plan om dividend uit te keren op aandelen die een aanmerkelijk belang vormen? Of wilt u uw aanmerkelijkbelangaandelen verkopen? Let er dan op dat u zowel de dividenduitkering als de verkoop uitstelt tot na 1 januari Dit in verband met de peildatum voor box 3 op 1 januari. Als u echter een aanmerkelijkbelangverlies verwacht, kan verkoop vóór 1 januari 2013 per saldo aantrekkelijker zijn indien daardoor het verlies naar een eerder jaar met positief box 2-inkomen kan worden teruggewenteld. Dividenduitkering voordeliger dan uitbetaling extra loon Wilt u dit jaar aan uzelf nog extra loon uitbetalen? Zo ja, dan is de keuze voor een dividenduitkering een fiscaal aantrekkelijker alternatief. Over extra loon wordt in 2012 maximaal 52 procent inkomstenbelasting geheven, terwijl op een dividenduitkering ten laste van de lopende jaarwinst een gecombineerde inkomsten- en vennootschapsbelastingdruk van 40 tot 43,75 procent rust. Aflossen of verkopen van in box 1 belaste vordering voordeliger na jaarwisseling Overweegt u een in box 1 belaste vordering op uw eigen bv af te lossen of te verkopen? Let er dan op dat u de aflossing of de verkoop uitstelt tot na 1 januari Daarmee bespaart u een vol jaar box 3-heffing over het bedrag van de aflossing.

4 Renseigneringsplicht voor vanaf 2013 bij de eigen BV aangegane eigenwoningschuld Overweegt u geld te lenen van uw bv voor de aanschaf of verbetering van uw eigen woning? Let dan op dat de rente op deze eigenwoningschuld vanaf 2013 alleen aftrekbaar is als u - naast de normale voorwaarden - de basisgegevens van deze lening aan de Belastingdienst doorgeeft. Herfinanciering eigenwoningschuld bij de eigen bv Bent u van plan uw bestaande eigenwoningschuld te herfinancieren bij uw eigen bv? Let dan op dat de rente vanaf onder overigens gelijke omstandigheden - alleen aftrekbaar is als de hele lening of het hele leningsdeel wordt geherfinancierd.

5 Eindejaar tips voor de particulier Versobering van hypotheekrenteaftrek Wilt u (extra) geld lenen om uw eigen woning te verbouwen of een nieuwe aan te schaffen? Dan kan het aantrekkelijk zijn om de lening al in 2012 aan te gaan. Vanaf 2013 is de rente over (nieuwe) eigenwoningschuld alleen nog maar aftrekbaar als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost. Aan de aftrek zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Vooruitbetalen van hypotheekrente Verwacht u in 2013 een (veel) lager inkomen in box 1 dan in 2012? Dan kan het in verband met de aftrek tegen een hoger progressief tarief onder voorwaarden aantrekkelijk zijn hypotheekrente van het eerste halfjaar van 2013 vooruit te betalen in Aflossing van geringe eigenwoningschuld Hebt u als huiseigenaar alleen nog een geringe rentedragende hypothecaire lening op uw huis? Dan kunt u in 2013 volledig profiteren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld door deze lening vóór 1 januari 2013 volledig af te lossen. Beleggen in vrijgestelde box 3-vermogensbestanddelen Hebt u belangstelling voor het beleggen in vermogensbestanddelen waarvoor fiscale faciliteiten bestaan (vrijstellingen in box 3 en soms extra heffingskortingen)? Heffing van inkomstenbelasting in 2012 kunt u beperken als u nog vóór 1 januari 2013 in deze beleggingscategorieën belegt. Maar bent u van plan om een box 3-vermogensbestanddeel te verkopen dat nu is vrijgesteld, dan kunt u die verkoop beter uitstellen tot na 1 januari De ontvangen koopprijs verhoogt immers de box 3-heffing.

6 Betaal belastingschulden voor de jaarwisseling Moet u nog een belastingaanslag betalen? Het kan aantrekkelijk zijn om uw openstaande (definitieve) belastingaanslagen nog dit jaar te betalen. Nog niet betaalde belastingschulden mogen namelijk niet in box 3 in aftrek worden gebracht, met uitzondering van te betalen schenk- en erfbelasting. Hebt u vóór 1 oktober 2012 schriftelijk verzocht om een (nadere) voorlopige aanslag en is deze niet vóór 31 opgelegd waardoor u die niet voor het einde van 2012 kunt betalen? Dan mag u op 1 januari 2013 een bedrag ter grootte van de na 31 opgelegde en betaalde belastingaanslag toch in aftrek brengen op de belaste bezittingen in box 3. Aflossen lage box 3-schulden voor 2013 loont Hebt u tot box 3 behorende schulden die in totaal minder bedragen dan het drempelbedrag van (voor partners in beginsel 5.800)? Dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn deze vóór 1 januari 2013 zo veel mogelijk met eigen geld af te lossen. Schaf als buitenlands belastingplichtige Nederlands vastgoed pas na jaarwisseling aan Woont u niet in Nederland, maar bent u van plan om een in Nederland gelegen onroerende zaak aan te schaffen? Let er dan op dat u het vastgoed pas na 1 januari 2013 aanschaft. Voor u als buitenlands belastingplichtige begint de belastingplicht van box 3 op het moment dat u het vastgoed koopt. U wordt pas in de box 3-heffing betrokken op het moment dat u het vastgoed op 1 januari bezit. Dit artikel is gepubliceerd op 1. Nadien zijn er geen wijzigingen meer in het artikel aangebracht, derhalve zijn ook wijzigingen in regelgeving of ontwikkelingen in de rechtspraak van latere datum, niet verwerkt.

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 13 oktober 2014 Onderwerp Nieuwsbrief 06 2014 L.s., Bijgevoegd treft u onze nieuwsbrief aan. Een aantal onderwerpen is zoals gebruikelijk daarin wat uitgebreider

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 6-2014

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 6-2014 INHOUD 2 3 4 5 Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer Herinvesteringsreserve? Houd de regels in acht Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Beleggen in privé

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 06/2014 1. Extra voorwaarden voor toepassing premiekorting jongere werknemer WERKGEVER Vanaf 1 juli aanstaande kunt u als werkgever een premiekorting ontvangen als u in 2014 en/of 2015

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief aandacht voor:

In deze nieuwsbrief aandacht voor: In deze nieuwsbrief aandacht voor: Premiekorting voor in dienst nemen werknemer vanuit een ww- of bijstandspositie Uitstellen belastingheffing over boekwinst door gebruik van herinvesteringsreserve Verscherping

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5

BRIEFNIEUWS. [SPECIAL] Nummer 5 NIEUWS BRIEFNIEUWS BRIEF [SPECIAL] Nummer 5 Eindejaarstips 2013 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van dit jaar. Onze eindejaarstips

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014

Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Kort nieuws. In principe ook btw-vrijstelling voor zzp ers in de zorg. Fiscaal Actueel 3-2014 Fiscaal Actueel 3-2014 Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast De werkkostenregeling is sinds 2011 van kracht en is mede daardoor nog enigszins nieuw en onbekend. De onbekendheid is groter omdat

Nadere informatie

Optimaal beleggen in box 3

Optimaal beleggen in box 3 Eindejaarstips 2012 Tips voor particulieren Schenkingsvrijstellingen 2012 Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2012

Nadere informatie

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~

IFAA. In dat geval worden de emolumenten. Fiscaal Actueel. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 aangepast. Vrije ruimte wordt verlaagd tot 1,2% ~ Fiscaal Uitgave van het Register Belastingadviseurs 03 IFAA IFAA Accountants & Belastingadviseurs - Amsterdam Singel 148, 1015 AG, Amsterdam Postbus: 3732, 1001 AM, Amsterdam T +31 (0) 20 771 99 09 F +31

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO:

Juni 2007 NIEUWSBRIEF. Vrijstelling basispremie WAO: NIEUWSBRIEF Juni 2007 Vrijstelling basispremie WAO: Werknemers die na 1 januari 2004 in dienst zijn genomen en toen ouder waren dan 50 jaar, krijgen vrijstelling voor de basispremie WAO. (Dit geldt ook

Nadere informatie

Zakelijk / Ondernemers

Zakelijk / Ondernemers Eindejaartips 2012 Eindejaarstips 2012 Een aantal gevarieerde tips die de aandacht vragen en nog vóór 1 januari 2013 uitgevoerd kunnen worden. Meer informatie/overleg: Bel 0318 507 061! Zakelijk / Ondernemers

Nadere informatie