De regeling is al goedgekeurd voor Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd."

Transcriptie

1 Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat hoeft u zich weinig zorgen te maken. U heeft dan ook uitstel voor het aanvragen van de toeslagen. Voor de kinderopvangtoeslag geldt dit echter niet. Deze kan met een terugwerkende kracht van maximaal drie maanden worden aangevraagd. Hierbij is te laat ook echt te laat. Vermogenstoets voor zorg- en huurtoeslag en kindgebonden budget Met ingang van 2013 telt ook het vermogen mee bij het bepalen van de hoogte van de toeslagen. Als uw vermogen meer bedraagt dan per persoon, heeft u geen recht meer op huurtoeslag. Bij de zorgtoeslag en kindgebonden budget ligt de grens op voor alleenstaanden en op voor fiscale partners. Het kan dus zo zijn dat u in 2012 nog recht had op de volledige toeslagen en dat in 2013 niet meer het geval is. Als uw vermogen te hoog is, moeten we dit op tijd aan de Belastingdienst doorgeven. Vrijstelling schenking eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 geldt er een verhoogde vrijstelling tot voor een schenking, die wordt gebruikt voor aankoop van een eigen woning voor de ontvanger van de schenking. De schenking mag ook worden gebruikt om de hypotheek op de eigen woning of een restschuld af te lossen. De leeftijd en de relatie tussen schenker en ontvanger zijn hierbij niet van belang. Een aantal banken heeft toegezegd dat, als er van deze regeling gebruik wordt gemaakt, zij geen boeterenten zullen rekenen die bij een versnelde aflossing van de hypotheek normaliter van toepassing is. Let op, niet alle banken werken op deze manier mee aan de regeling. De regeling is al goedgekeurd voor Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Schenking vóór einde jaar Als u van plan bent een deel van uw vermogen te schenken, dan is het verstandig om dat voor het einde van dit jaar te doen. In dat geval wordt het geschonken bedrag namelijk niet meegeteld in uw Box 3 vermogen en hoeft u over dit vermogen dus geen belasting te betalen in 2014.

2 Voorlopige aanslag controleren in verband met hoge rente De Belastingdienst rekent tegenwoordig met een rentepercentage van minimaal 4%. Als u gewoonlijk een (fors) bedrag bij moet betalen op het moment dat uw aangifte wordt gedaan, is het verstandig om een hogere voorlopige aanslag aan te vragen. U betaalt dan de belasting al gedurende het jaar in plaats van achteraf en zo voorkomt u de rente. Periodieke giften zonder notaris Giften aan goede doelen zijn in principe aftrekbaar. Daarbij geldt wel een drempel van 1% van uw inkomen. Het bedrag aan giften wat boven de drempel uit komt wordt ook daadwerkelijk op uw belastbaar inkomen in mindering gebracht. Voor een periodieke gift geldt de drempel niet. Het is nu niet langer nodig om die periodieke giften vast te leggen bij de notaris. U mag daar zelf een overeenkomst voor opstellen. Er zijn nog een aantal voorwaarden aan deze gift verbonden. Neemt u even contact met ons op om de details te bespreken. Zorgaftrek minder en minder In het Belastingplan 2014 wordt de aftrek voor de zorgkosten versoberd. Dat betekent bijvoorbeeld dat aanpassingen aan de woning met ingang van 2014 niet meer aftrekbaar zijn. Als u nog gebruik wilt maken van de aftrek moeten deze kosten dus nog in 2013 worden betaald. Rente op restschuld uit verkoop van de eigen woning blijft aftrekbaar Als u een gedeelte van de hypotheek overhoudt na verkoop van de woning omdat de verkoopwaarde tegen viel, dan blijft de rente op deze restschuld de komende jaren aftrekbaar als hypotheekrente. Verlenging doorverkoopregeling overdrachtsbelasting naar 3 jaar Als u een nieuwe woning heeft gekocht maar de oude woning niet kwijt raakt, kunt u er voor kiezen om de nieuwe woning weer te verkopen. Als dit binnen drie jaar gebeurt is er niet langer overdrachtsbelasting verschuldigd bij de verkoop van de nieuwe woning. Hypotheek verstrekt in 2013 Als u in 2013 hypotheek verstrekt aan een derde (bijvoorbeeld uw kinderen) dan moet die hypotheek vóór 31 december 2014 geregistreerd worden bij de Belastingdienst. De registratie is nodig om ervoor te zorgen dat de lener de hypotheekrente ook af mag trekken. Tevens moet de hypotheek voldoen aan de nieuwe voorwaarden met betrekking tot aflossing.

3 Verbouwing tegen 6% tot eind 2014 Vanaf 1 maart 2013 mag er een laag BTW tarief van 6% worden berekend wanneer er onderhoud of herstelwerk wordt gedaan aan uw woning of uw tuin. Daar valt ook het uitbreiden van de woning onder. Het toepassen van het lage BTW tarief scheelt u 15% op de kosten. De regeling zou gelden voor werk wat vóór 1 maart 2014 klaar is maar is nu verlengd tot eind Let op: De regeling geldt alleen voor de arbeid die wordt verricht. Het materiaal dat benodigd is blijft belast met 21% BTW. BTW teruggave op zonnepanelen Er is meer duidelijkheid gekomen over de BTW in het geval u energie levert / gaat leveren aan uw energieleverancier die is opgewekt met uw zonnepanelen. Het is niet verplicht om u in te schrijven wanneer u slechts kleine hoeveelheden energie levert. Op het moment dat u de zonnepanelen al in bezit heeft hoeft u dus geen actie te ondernemen. Bent u van plan nog zonnepanelen aan te gaan schaffen, dan is het verstandig om u ook aan te melden als ondernemer bij de Belastingdienst. Dit geeft u de mogelijkheid om de BTW op uw zonnepanelen en de installatie daarvan, terug te vragen. Vervolgens bent u wel verplicht om jaarlijks een aangifte omzetbelasting in te dienen. Deze aangifte komt overigens uit op een nul bedrag. Wij kunnen u helpen bij de aanmelding bij de Belastingdienst en uiteraard bij het verzorgen van uw aangifte. Neemt u contact met ons op voor meer informatie. Ondernemer in de eenmanszaak of V.O.F. Investeren om boven de grens voor de aftrek uit te komen Als u gedurende het jaar al een aantal investeringen heeft gedaan zou u moeten controleren of het totaal van deze investeringen boven de grens voor de investeringsaftrekken van uit komt. Is dit niet het geval, dan is het misschien interessant om een eventuele geplande investering nog te doen voor het einde van dit jaar. Als het totaal voor 2013 boven de uit komt, heeft u in ieder geval recht op een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28% van het totaal aan investeringen. Let op: Alleen investeringen van boven de 450 tellen ook daadwerkelijk als investering. Daarnaast zijn er uitzonderingen op deze regeling zoals voor personenauto s, gebouwen, etc. Versneld afschrijven kan nog in 2013 Op investeringen die u doet in 2013 kunt u nog versneld afschrijven. Dat betekent dat 50% van de investering direct in het eerste jaar mag worden afgeschreven. Normaliter is dat maximaal 20%. Neem bij twijfel contact met ons op.

4 Voorlopige aanslag controleren in verband met hoge rente De Belastingdienst rekent tegenwoordig met een rentepercentage van minimaal 4% voor de inkomstenbelasting. Als u gewoonlijk een (fors) bedrag bij moet betalen op het moment dat uw aangifte wordt gedaan, is het verstandig om een hogere voorlopige aanslag aan te vragen. U betaalt dan de belasting gedurende het jaar in plaats van achteraf en voorkomt op die manier de rente. Dit is ook van belang als u een beter resultaat verwacht ten opzichte van vorige jaren. IBAN Vanaf 1 januari 2014 wordt het gebruik van IBAN in plaats van het reguliere bankrekeningnummer verplicht. Zorg er voor dat uw IBAN nummer op uw facturen vermeld staat. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van automatische incasso s, dan moet ook daarvoor actie worden ondernomen. SBR Ons kantoor legt de laatste hand aan de inrichting van SBR. Deze Standard Business Reporting is de nieuwe methode voor aanlevering van rapportages aan banken, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, etc. Hiermee kunnen deze rapportages een stuk efficiënter worden gedaan wat weer in uw voordeel is. BV / DGA Tijdelijk verlaging Box 2 tarief In 2014 geldt een verlaagd tarief van 22% in plaats van 25% voor inkomen uit Box 2. Dat betekent dat u tijdelijk goedkoper dividend uit uw B.V. kunt uitkeren. Ook een eventuele opbrengst bij verkoop van aandelen in uw B.V. is lager belast. Let op: Vanaf 1 oktober 2012 is het verplicht om een balans- en uitkeringstoets uit te voeren voordat er dividend wordt uitgekeerd. Investeren om boven de grens voor de aftrek uit te komen Als u gedurende het jaar al een aantal investeringen heeft gedaan zou u moeten controleren of het totaal van deze investeringen boven de grens voor de investeringsaftrekken van uit komt. Is dit niet het geval, dan is het misschien interessant om een eventuele geplande investering nog te doen voor het einde van dit jaar. Als het totaal voor 2013 boven de uit komt, heeft u in ieder geval recht op een kleinschaligheidsinvesteringsaftrek van 28% van het totaal aan investeringen. Let op: Alleen investeringen van boven de 450 tellen ook daadwerkelijk als investering. Daarnaast zijn er uitzonderingen op deze regeling zoals voor personenauto s, gebouwen, etc. Versneld afschrijven kan nog in 2013 Op investeringen die u doet in 2013 kunt u nog versneld afschrijven. Dit betekent dat 50% van de investering direct in het eerste jaar mag worden afgeschreven. Normaliter is dat maximaal 20%.

5 Stamrecht opnemen In 2014 is het mogelijk om uw stamrecht vervroegd uit te keren zonder dat daar de 20% revisierente over wordt berekend. Daarnaast wordt slechts 80% van de uitkering belast. Het kan dus interessant zijn om (een gedeelte van) uw stamrecht volgend jaar uit te keren. Pensioen in eigen beheer Met ingang van 1 januari 2014 wijzigt de fiscale pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar. Dit heeft gevolgen voor uw pensioenvoorziening in eigen beheer. De opbouwmogelijkheden worden verlaagd, u kunt immers over een langere periode pensioen opbouwen. In de meeste gevallen dient de pensioenovereenkomst aangepast te worden aan de nieuwe fiscale regels. Voor onze bestaande klanten zullen wij in de komende maanden de pensioenen gaan aanpassen. Voorlopige verliesverrekening Als er in een jaar verlies is geleden, is het mogelijk om de Belastingdienst te verzoeken om 80% van dit verlies alvast te verrekenen met een eventuele winst uit het voorgaande jaar. Dit komt de liquiditeit van de B.V. ten goede. Voorlopige aanslag controleren in verband met hoge rente De Belastingdienst rekent tegenwoordig met een rentepercentage van minimaal 8% voor de vennootschapsbelasting (minimaal 4% voor de inkomstenbelasting). Als u gewoonlijk een (fors) bedrag bij moet betalen op het moment dat uw aangifte wordt gedaan, is het verstandig om een hogere voorlopige aanslag aan te vragen. U betaalt dan de belasting al gedurende het jaar in plaats van achteraf en zo voorkomt u de rente. Dit is ook van belang als u een beter resultaat verwacht ten opzichte van vorige jaren. Vrije vergoeding thuiswerkende DGA Voor de DGA die grotendeels vanuit huis werkt is het mogelijk om een belastingvrije vergoeding van 120 op te nemen voor consumpties. Waar dit van toepassing is zullen wij dit meenemen in de loonadministratie. IBAN Vanaf 1 januari 2014 wordt het gebruik van IBAN in plaats van het reguliere bankrekeningnummer verplicht. Zorg er voor dat uw IBAN nummer op uw facturen vermeld staat. Maakt u bijvoorbeeld gebruik van automatische incasso s, dan moet ook daarvoor actie worden ondernomen. SBR Ons kantoor legt de laatste hand aan de inrichting van SBR. Deze Standard Business Reporting is de nieuwe methode voor aanlevering van rapportages aan banken, de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, etc. Hiermee kunnen deze rapportages een stuk efficiënter worden gedaan wat weer in uw voordeel is.

6 Werkgevers Nieuwe minimum lonen bekend Per 1 januari 2014 gelden er nieuwe minimumlonen. Dat betekent dat u misschien de lonen van een aantal van uw werknemers aan moet passen. Werkkostenregeling per 1 januari 2015 verplicht De werkkostenregeling is een jaar opgeschoven en wordt nu verplicht per 1 januari De regeling houdt in dat het systeem van vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel geheel verandert. Er komt een vrije ruimte waaruit u verschillende zaken kan verstrekken / vergoeden. Het is belangrijk om te inventariseren wat er op dit moment aan uw personeel wordt verstrekt / vergoed en vervolgens te kijken hoe dat in de werkkostenregeling kan worden ingericht. Vergoedt of verstrekt u niets of weinig, dan kunt u de vrije ruimte gebruiken voor bijvoorbeeld een belastingvrije eindejaarsvergoeding. Wacht niet tot het laatste moment met de regeling. Het zou zo kunnen zijn dat u tijd nodig heeft om afspraken met uw personeel te maken c.q. aan te passen. Afdrachtvermindering onderwijs wordt een subsidieregeling De afdrachtvermindering voor onderwijs komt aan het einde van 2013 te vervallen. Als u leerwerkplekken beschikbaar stelt moet er worden gekeken of deze onder de vervangende subsidieregeling vallen.

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 De auto in 2014 Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Fiscale bijtelling auto 14%!

Fiscale bijtelling auto 14%! uitgave november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen

Nadere informatie

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%.

Voor schone auto s geldt met ingang van 2008 een bijtelling van 14% (!) i.p.v. 25%. Jaargang 11 november 2007 Geachte lezer, Fiscale bijtelling auto 14%! Voor u ligt ons nieuwsbulletin met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit

Nieuwe lening alleen nog aftrekbaar als wordt afgelost Beperking hypotheekrente vanaf 2014 Restschuldfaciliteit Eindejaarstips 2012 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. We hebben geprobeerd

Nadere informatie

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal

Voorbeeld Als een 100%-aandeelhouder met een fiscale partner in 2007 in totaal Nieuwsbrief Uitgave november 2007 Geachte lezer, Voor u ligt de nieuwsbrief met eindejaarstips 2007. Prinsjesdag heeft een aantal nieuwe ontwikkelingen opgeleverd. Daarnaast zijn er onderwerpen die elk

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie