DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR"

Transcriptie

1 DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan het begin van het nieuwe jaar van belang zijn om te overdenken. Als ze op u van toepassing zijn, kunt u wellicht een hoop geld besparen. Uw adviseur kan u daarbij behulpzaam zijn. Algemeen Lijfrentepremie op tijd betalen Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar onvoldoende pensioen hebt opgebouwd. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of de reserveringsruimte. Is er inderdaad sprake van een pensioentekort, dan moet u de premie wel in 2013 betalen. Doet u dit niet, dan kunt u de premie ook niet bij uw aangifte over 2013 in aftrek brengen. Hierop geldt één uitzondering: Als u uw onderneming staakt in 2013 en u zet de stakingswinst vóór 1 juli 2014 om in een lijfrente, dan is de premie aftrekbaar in 2013 als u deze premie in de eerste zes maanden van 2014 betaalt. Dit geldt ook bij omzetting van een oudedagsreserve in een lijfrente. Plannen van specifieke zorgkosten U kunt de persoonsgebonden uitgaven voor specifieke zorgkosten aftrekken voor zover die boven een bepaalde drempel uitkomen. De drempel is afhankelijk van het verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek. Onder specifieke zorgkosten vallen onder andere uitgaven voor genees- en heelkundige hulp, voorgeschreven medicijnen, hulpmiddelen (op brillen en contactlenzen na), voor extra gezinshulp en voor extra kosten van een op medisch voorschrift gehouden dieet. Onder hulpmiddelen worden begrepen aanpassingen van de eigen woning op medisch voorschrift. Uitgaven betaald in 2013 zijn in dat jaar aftrekbaar. Vanaf 2014 wordt de aftrek voor specifieke zorgkosten versoberd en zijn onder andere aanpassingen aan de woning niet langer aftrekbaar. Belastingteruggaaf 2008? Verwacht u over 2008 belastinggeld terug? In 2013 kunt u daar voor het laatst een verzoek voor doen. Regel het verzoek om teruggaaf daarom vóór 1 januari Inhoud FISCAAL Voorlopige aanslag 2013 Investeer nog in 2013 om gebruik te maken van de tijdelijke willekeurige afschrijving Doe een energie- of milieu-investering in 2013 Haal nog in 2013 investeringsaftrek binnen Benut de herinvesteringsreserve Voorkom verliesverdamping Geef een btw-schuld op Last van integratieheffing? Stel ingebruikname nieuw pand uit tot 2014! Schenken voor eigen woning tijdelijk extra voordelig Betaal hypotheekrente vooruit Laat uw woning nog in 2013 leveren Voltooi het onderhoud of de verbouwing van uw eigen woning in 2013 Investeer in 2013 nog in een milieuvriendelijke auto Stel een dividenduitkering uit tot volgend jaar Groensparen of beleggen Geblokkeerde bankspaarrekening tot overlijden Verlaging te betalen belasting in box 3 Grote vermogens onderbrengen in een BV COLOFON De Adviseur is een uitgave van NIBA, Postbus BH Gouda. Het blad is bestemd voor cliënten van aangeslotenen bij NIBA. Vormgeving: Het volgende reguliere nummer verschijnt in het voorjaar van Brillen en contactlenzen vallen niet onder specifieke zorgkosten

2 Voorlopige aanslag 2013 Heeft u een voorlopige aanslag over 2013 ontvangen en valt uw inkomen of de winst waarschijnlijk lager uit? Dan kan ook de voorlopige aanslag te hoog geweest zijn. Verzoek dan om herziening van de voorlopige aanslag. Over 2013 wordt in principe geen belastingrente vergoed over terug te betalen bedragen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het is aan te raden om bij een te verwachten hogere belastinglast tijdig te verzoeken om herziening van de voorlopige aanslag. Indien dit verzoek vóór 1 mei 2014 wordt gedaan, is over de voorlopige aanslag geen belastingrente verschuldigd, mits deze conform het verzoek wordt aangepast. Het is zinvol om in het vierde kwartaal van 2013 maar uiterlijk in de eerste maanden van 2014 te (laten) onderzoeken of u waarschijnlijk zult moeten bijbetalen. Ondernemers Investeer nog in 2013 om gebruik te maken van de tijdelijke willekeurige afschrijving Heeft u investeringsplannen, dan kan het lonen om deze nog dit jaar te realiseren. Investeert u namelijk nog vóór 1 januari in een nieuw bedrijfsmiddel, dan mag u hier in 2013 direct 50% op afschrijven. Deze tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving vervalt op 1 januari Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2016 in gebruik worden genomen. Bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en goodwill, zijn uitgesloten. Wordt het bedrijfsmiddel niet gelijk in 2013 in gebruik genomen, dan geldt het betalingscriterium. De willekeurige afschrijving is dan niet alleen beperkt tot 50%, maar ook tot het bedrag dat betaald is voor de investering in Doe een energie- of milieu-investering in 2013 In 2013 geldt voor de energie- en milieu-investeringen een jaardrempelbedrag van voor alle (milieu- of energie-)investeringen samen en een drempelbedrag van 450 per investering. In 2014 wordt het drempelbedrag verhoogd tot per investering. Doet u kleine investeringen dan is het aan te bevelen deze nog in 2013 te doen. Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Haal nog in 2013 investeringsaftrek binnen Bij een hogere belastinglast tijdig verzoeken om herziening van de voorlopige aanslag. Tijdelijke verruiming van de willekeurige afschrijving vervalt op 1 januari 2014 Door uw investeringen dit en volgend jaar goed te plannen, kunt u optimaal profiteren van de aftrek. Voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van niet haalt. Mogelijk kunt u investeringen in dat geval naar voren halen. Bij grote investeringen is het wellicht verstandig om deze te spreiden over meerdere jaren. De KIA neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Bij een investeringsbedrag van meer dan is in 2013 helemaal geen aftrek meer mogelijk. Benut de herinvesteringsreserve 2 De herinvesteringstermijn voor een in het verleden gevormde herinvesteringsreserve (HIR) bedraagt maximaal drie jaar na het jaar waarin het bedrijfsmiddel waarop boekwinst is behaald is verkocht. Dat betekent dat als in 2010 de boekwinst van een bedrijfsmiddel is toegevoegd aan de HIR, u nog tot

3 31 december 2013 de tijd heeft om in een nieuw bedrijfsmiddel te investeren. Doet u dit niet, dan valt de HIR in 2013 vrij en moet u hierover belasting betalen. In zeer bijzondere gevallen is het mogelijk om de herinvesteringstermijn te verlengen. Voorkom verliesverdamping Bedrijfsverliezen zijn niet onbeperkt verrekenbaar met toekomstige winsten. Een verlies kan verrekend worden met de winsten uit de volgende negen jaar. Is er in 2004 een verlies geleden dat nog niet verrekend is, dan zal dit verlies in 2014 verdampen. Misschien kunt u dit jaar nog winst naar voren halen. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel verkopen, stel dit dan niet uit. Behaalt u met de verkoop een belaste (boek)winst, dan kunt u hiermee nog oude verliezen verrekenen. Geef een btw-schuld op Staan er nog btw-schulden over de periode 2008 tot en met 2012 op de balans, meld deze schuld dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst met een 'suppletie omzetbelasting'. Op die manier voorkomt u dat heffingsrente en boete verder oplopen. De Belastingdienst is op dit moment zeer actief om de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting van ondernemers te vergelijken met de ingediende btw-aangiften. Blijkt hieruit dat er nog een btw-schuld over voorgaande jaren open staat, dan ontvangt u van de Belastingdienst een brief waarmee u de aangiftegegevens kunt controleren, vóórdat er een aanslag aan u wordt opgelegd. Dit voorkomt echter niet dat er een boete wordt opgelegd. Last van integratieheffing? Stel ingebruikname nieuw pand uit tot 2014! De integratieheffing in de omzetbelasting wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Daarmee komt een einde aan de btwheffing over zelf vervaardigde goederen, waarover nog geen btw werd berekend. U krijgt als ondernemer te maken met de integratieheffing als u een goed vervaardigd heeft of heeft laten vervaardigen met ter beschikkingstelling van de materialen en het goed vervolgens in 2013 gaat gebruiken voor (deels) vrijgestelde prestaties. Omdat de integratieheffing wordt afgeschaft, kan het verstandig zijn om de ingebruikname van een nieuw onroerend goed, dat u voor vrijgestelde prestaties gaat gebruiken, uit te stellen tot in Stel ingebruikname nieuw pand uit tot 2014 VAR-verklaring aanvragen Tot en met 2013 kon de VAR-verklaring automatisch worden verstrekt als u als zzp-er gedurende drie jaar achtereen om een VAR-verklaring had verzocht. Met ingang van 1 januari 2014 wordt de VARverklaring niet langer automatisch verstrekt. Die moet u zelf aanvragen. Heroverwegen van de rechtsvorm De huidige economische omstandigheden kunnen voor u het moment zijn de gekozen rechtsvorm waarbinnen u uw onderneming drijft, te heroverwegen. Belangrijke factoren die hierbij een rol kunnen spelen, zijn het effect van de fiscaliteit op uw besteedbaar inkomen voor u als ondernemer en de risico s die met uw onderneming gepaard gaan. Uiteraard kunnen meer factoren een rol spelen. Bij terugkeer uit een bv of nv naar een eenmanszaak of vof kunt u gebruikmaken van een fiscale faciliteit, waarbij u geruisloos (dus zonder af te rekenen met de Belastingdienst) kunt terugkeren uit een bv of nv. Bespreek dit eens met uw adviseur. Heroverwegen van rechtsvorm 3

4 Eigen woning Schenken voor eigen woning tijdelijk extra voordelig Om de woningmarkt te stimuleren is een tijdelijke verruiming van de vrijstelling schenkbelasting van kracht als de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. De huidige maximale vrijstelling van wordt verhoogd tot Dit bedrag moet wel worden verminderd met de feitelijk al benutte bedragen onder de huidige regeling. Op de vrijstelling moet in de verplichte aangifte schenkbelasting een beroep worden gedaan. Deze regeling is tijdelijk en geldt sinds 1 oktober 2013 tot en met 31 december De toepassing is ruimer omdat er geen leeftijdsgrenzen gelden en de vrijstelling niet beperkt is tot de relatie ouder-kind. Het geschonken bedrag moet worden gebruikt voor de aanschaf van een eigen woning, voor de aflossing van een eigenwoningschuld of zogenoemde restschuld of voor de kosten van verbetering of onderhoud van een eigen woning. Is nog nooit gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling dan mag tot een bedrag van van de schenking gebruikt worden voor andere doeleinden dan de woning onder de voorwaarde dat het om een schenking gaat van ouder aan kind en dat het kind nog geen 40 jaar is. Bij de bestedingsdoelen aankoop van een woning of het aflossen van de schulden geldt de vrijstelling Schenken voor eigen woning tijdelijk voordelig onder een opschortende voorwaarde. Dit houdt in dat de aankoop of aflossing volledig moet zijn afgerond binnen het tijdvak waarin de regeling geldt. Dit is met name op het eind van 2014 van belang. Aankoop van een woning alleen op basis van een zogenoemde voorlopige koopakte is in deze zin niet voldoende. De woning kan op basis hiervan namelijk nog niet beschouwd worden als een eigen woning in de zin van de wet. De schenking, waarop de vrijstelling van toepassing moet zijn, kan niet alleen tot stand komen door het geld per bank over te maken. Het is van belang dat er een akte, deze hoeft niet notarieel te zijn, opgesteld wordt waarin alle afspraken en voorwaarden worden verwoord. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van een uitsluitingsclausule, die er voor zorgt dat de schenking bij scheiding van het kind niet voor de helft bij de ex-partner komt. Voor leningen voor de woning geldt sinds 1 januari 2013 een verplichte aflossingseis, wil de rente aftrekbaar zijn. In verband hiermee is het van belang stil te staan bij de vraag of schenken direct bij de aankoop of een periode later verstandig is. Het is niet verstandig een lening waaraan een bank- of verzekeringsproduct fiscaal is gekoppeld af te lossen. Het gevolg hiervan kan namelijk zijn dat het rendement op dat product uiteindelijk (gedeeltelijk) belast wordt. Dat is niet de bedoeling. Deze regeling is een mooie gelegenheid om vermogen over te doen aan de volgende generatie zonder heffing van schenkbelasting. Het is echter belangrijk niet te lichtvaardig om te gaan met deze regeling. Laat u adviseren door uw adviseur. Betaal hypotheekrente vooruit U kunt in 2013 een hoger bedrag aan hypotheekrente opvoeren door maximaal zes maanden rente vooruit te betalen. Dit kan om een aantal redenen van belang zijn. Indien u belasting betaalt in box 3, vermindert u hiermee uw vermogen waarover u deze belasting moet betalen. U kunt wellicht ook een hogere belastingbesparing realiseren indien uw inkomen in 2013 hoger is dan in Ook kan het vooruitbetalen van rente een voordeel opleveren voor de kinderopvangtoeslag. Er kan maximaal zes maanden rente vooruit worden betaald, mits uw leningsvoorwaarden dit toestaan. 4

5 Laat uw woning nog in 2013 leveren Had u in 2012 een eigenwoningschuld en hebt u uw woning verkocht in 2012? Wanneer u dan in 2013 weer een woning aankoopt, waardoor u eind 2013 weer een eigenwoningschuld hebt, hoeft U op deze schuld in ieder geval om fiscale redenen niet af te lossen. Ditzelfde geldt ook indien u op 31 december 2012 een onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst tot koop van een eigen woning heeft getekend. Wanneer eind 2013 deze woning is geleverd en een eigenwoningschuld bestaat, geldt dit als een zogenoemde bestaande eigenwoningschuld. U hoeft dan op deze schuld in ieder geval om fiscale redenen niet af te lossen. Voltooi het onderhoud of de verbouwing van uw eigen woning in 2013 Indien u op 31 december 2012 een onherroepelijke, schriftelijke overeenkomst tot het verrichten van onderhoud of verbouwing van uw eigen woning had en het onderhoud of de verbouwing is in 2013 voltooid, wordt de daarmee samenhangende schuld nog als bestaande eigenwoningschuld gezien. U hoeft dan op deze schuld in ieder geval om fiscale redenen niet af te lossen. Tip auto van de zaak Investeer in 2013 nog in een milieuvriendelijke auto Als u als ondernemer in 2013 investeert in een elektrische auto of plug-in hybride, komt deze in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek (MIA), kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en willekeurige afschrijving (VAMIL). De KIA en VAMIL voor een milieuvriendelijke auto vervallen met ingang van 1 januari Alleen de MIA blijft over. Door nog in 2013 in een milieuvriendelijke auto te investeren, kunt u deze voordelen veilig stellen. Om deze voordelen nog in 2013 te realiseren, moet de auto in 2013 in gebruik genomen zijn of moet er voldoende aanbetaald zijn. Maar de voordelen kunnen ook in 2014 benut worden, men neemt ze als het ware mee. Als men pas in 2014 investeert, bestaat geen recht op Investeer in een milieuvriendelijke auto KIA en WA meer. Gebruikt u de auto ook privé, dan krijgt u te maken met een bijtelling, tenzij u aantoont dat de auto op jaarbasis minder dan 500 km privé gereden wordt. Hoe milieuvriendelijker, hoe lager de bijtelling. De CO2-grenzen worden in 2014 scherper gesteld. In 2013 gelden nog de oude normen, dus kan het lonen zo n auto nog in 2013 aan te schaffen. Let wel op: het gaat om het moment waarop de auto op naam (kenteken) wordt gezet. De aangeschafte auto blijft het bijtellingspercentage bij aanschaf houden voor een periode van zestig maanden. Aan het eind van die periode wordt bekeken of de auto tegen de dan geldende CO2-grenzen opnieuw voor een verlaagd bijtellingspercentage in aanmerking komt. De CO2-uitstoot van uw auto is ook van belang voor de motorrijtuigenbelasting (MRB). Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe regels voor de vrijstelling van de MRB. Per die datum geldt de vrijstelling alleen nog maar voor personenauto's waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gr/km. Het maakt daarbij niet uit wat voor motor de personenauto heeft. DE DGA Stel een dividenduitkering uit tot volgend jaar Heeft de BV voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren, wacht dan nog even tot volgend jaar. Dan gaat het box 2-tarief namelijk voor een jaar omlaag met 3%-punt. Het belastbaar inkomen dat men in 2014 uit aanmerkelijk belang geniet, is dan belast tegen een tarief van 22% in plaats van 25%, voor zover dat inkomen niet hoger is dan Bij gemeenschap van goederen kan het verlaagde tarief toegepast worden op een box 2-inkomen van maximaal Let op: keer niet zomaar dividend uit. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de adviseur, want er is een aantal zaken waar men rekening mee moet houden, waaronder de uitkeringstoets. 5

6 TIPS VOOR BOX 3 Groensparen of beleggen In box 3 moet u vermogensrendementsheffing betalen. Daaronder vallen bijvoorbeeld spaartegoeden en beleggingen. Maar gaat u groensparen of groenbeleggen, dan krijgt u een vrijstelling voor deze beleggingen tot een bedrag van ( voor partners gezamenlijk). Daarover bespaart u 1,2% rendementsheffing. Daarnaast bestaat in 2014 recht op een heffingskorting van 0,7% over het vrijgestelde bedrag in box 3. Als u dus van plan bent om te beleggen in een groenfonds, dan is het zinvol na te gaan of deze belegging door de belastingdienst wordt aangemerkt als een belegging waarvoor de vrijstelling geldt. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is 1 januari. Als u dus van plan bent te gaan groensparen of beleggen kunt u dit het beste nog in 2013 doen. Let op: groensparen of groene beleggingen tellen mee voor het vermogen voor de toeslagen zoals bijvoorbeeld de huurtoeslag, de zorgtoeslag of het kindgebonden budget. Geblokkeerde bankspaarrekening tot overlijden In box 3 geldt een vrijstelling voor geblokkeerde bankspaartegoeden tot 6.859, voor zover die tegoeden pas vrij komen bij het overlijden van een aangewezen persoon. Die aangewezen persoon kunt u zelf zijn maar ook uw partner of uw kinderen. Indien u een dergelijke bankspaarrekening nog niet heeft zou u deze, in verband met de peildatum voor de vermogensrendementheffing van 1 januari, nog in 2013 kunnen openen. Let op: de vrijstelling vervalt indien het tegoed op de rekening boven de komt. De vrijstelling is tevens van toepassing op zogenoemde uitvaartverzekeringen. Indien u een dergelijke polis heeft mag het totaal verzekerde bedrag plus het bankspaartegoed niet meer dan bedragen. Verlaging te betalen belasting in box 3 Om dezelfde reden kan het handig zijn een voorgenomen verkoop van bepaalde zaken uit te stellen tot na 31 december Daarbij kunt u denken aan de eigen woning, aandelen van een BV waarin u een aanmerkelijk belang heeft of een auto. Het kan handig zijn om een voorgenomen verkoop uit te stellen tot na 31 december 2013 Grote vermogens onderbrengen in een BV Voor grote vermogens kan het aantrekkelijk zijn om deze onder te brengen in een BV. Daardoor betaalt u minder vermogensrendementsheffing en hoeft u waarschijnlijk een lagere bijdrage te betalen mocht u in een AWBZ-instelling terecht komen. Ook hier geldt dat de peildatum voor de vermogensrendementsheffing 1 januari is. Als u dus van plan bent uw vermogen onder te brengen in een BV kunt u dit het beste nog in 2013 doen. 6 Voor de bepaling hoeveel vermogensrendementsheffing u moet betalen, is uw vermogen op 1 januari van een jaar van belang. Het kan daarom handig zijn bepaalde betalingen te doen vóór 1 januari, zodat minder vermogensrendementsheffing verschuldigd is. Daarbij kunt u denken aan belastingbetalingen, schulden, de zorgpremie op jaarbasis. Misschien levert de betaling van de zorgpremie voor een heel jaar ook nog een korting op de te betalen premie op. En dat is toch mooi meegenomen. Ondanks de uiterst zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets misgaan. De redactie, de uitgever en de verspreider sluiten bij deze aansprakelijkheid uit ter zake van eventuele onjuiste berichtgeving.

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013: Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Eindejaarstips 2013: Tips voor ondernemers en rechtspersonen Eindejaarstips 2013: s voor ondernemers en rechtspersonen Voor u liggen de eindejaarstips 2013 voor ondernemers en rechtspersonen. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2013

Nieuwsbrief november 2013 Nieuwsbrief november 2013 Het jaar 2013 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Toch geen afbouw zelfstandigenaftrek op termijn De voorgenomen stapsgewijze afbouw van de zelfstandigenaftrek vanaf 2015 gaat niet door. Het is nog niet

Nadere informatie

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?)

Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Tip 1. Recht op toeslagen? (ook als u eigen geld heeft?) Uit onderzoek blijkt dat mensen er regelmatig geen gebruik van maken, omdat ze denken dat ze er geen recht op hebben. En dat is weggegooid geld!

Nadere informatie

2.17. Innovatiekosten

2.17. Innovatiekosten 2.17. Innovatiekosten Om innovatie te stimuleren, bestaat er een belangrijke fiscale faciliteit, de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). De WBSO is een fiscale korting die u mag verrekenen

Nadere informatie

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 INKOMSTENBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 - U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf... 2 - Bijtellingscategorieën auto

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto 21-01-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto dan heeft u kunnen genieten van een groot

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

20 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

20 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Thema s VERMINDER JE VERMOGEN... 3 1. Verminder je box 3-vermogen... 3 2. Los kleine schulden af... 3 3. Betaal belastingaanslagen... 3 4. Schenk nog snel belastingvrij

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Nieuwsbrief november 2015 Het jaar 2015 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12] Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar

Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar Met ingang van 1 januari 2015 zijn ook buitenlandse boeten niet langer aftrekbaar. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2017

Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Nieuwsbrief van 9 februari 2017 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: WOZ-beschikking 2017 Vervallen tijdklem bij Kapitaalverzekering Eigen Woning Autobelastingen 2017 Geen aftrek BTW bij postbusnummer

Nadere informatie

Geachte cliënt, Wij wensen u en uw naasten fijne feestdagen toe en een gezond 2016 En ook voor 2016 gaan wij weer voor een prima samenwerking.

Geachte cliënt, Wij wensen u en uw naasten fijne feestdagen toe en een gezond 2016 En ook voor 2016 gaan wij weer voor een prima samenwerking. Geachte cliënt, Het jaar 2015 nadert weer zijn einde. Wij hebben voor u een aantal fiscale tips en weetjes verzameld en hebben de tips per categorie gebundeld in een handig document. U treft de categorieën

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016

Energie-investeringsaftrek: Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Fiscale voordelen bij aanschaf van zonnepanelen in 2016 Investeren in zonne-energie is voor veel ondernemers een slimme keuze. U bespaart niet alleen jaarlijks op uw energiekosten, u profiteert als ondernemer

Nadere informatie

Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017

Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017 Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017 Sprekers Bas Pijnaker - Leidt fiscale groep Govers - Sinds 1 nov 2013 werkzaam bij Govers Mr. F.J.W.A. (Manfred) Maas RB - Leidt fiscale groep

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2016, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Herziening aftrek voorbelasting Auto van de zaak Werkkostenregeling

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Eindejaarstips voor inkomstenbelasting

Eindejaarstips voor inkomstenbelasting Eindejaarstips voor inkomstenbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014

Vragenlijst voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 Beste Lezer, Voor het invullen van uw aangifte hebben wij veel gegevens nodig. D.m.v. deze vragenlijst stellen wij u in staat om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren. Wij verzoeken u

Nadere informatie

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013

DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN LEAF IN 2013 DE FISCALE VOORDELEN VOOR U ALS ONDERNEMER BIJ AANSCHAF VAN EEN NISSAN IN 2013 Bij de aanschaf van een nieuwe Nissan komt u als ondernemer in aanmerking voor enkele fiscale voordelen die het nog interessanter

Nadere informatie

zal worden, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 bespaart.

zal worden, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 bespaart. Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar

Special Eindejaarstips Tips voor de. woningeigenaar Tips voor de woningeigenaar 62. Wacht met schenken voor de eigen woning tot 2017 Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar 100.000. Wacht daarom nog even als

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Actiepunten najaar 2017

Actiepunten najaar 2017 Actiepunten najaar 2017 Inleiding Naast de acties die nodig zijn in verband met de Belastingplannen 2018 zijn er jaarlijks terugkerende acties die u voor het einde van het jaar moet ondernemen, maar die

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M.

Fiscaal optimaal van start. P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Fiscaal optimaal van start P.M. (Marijn) Bremmer LL.M. Het MKBTR-verhaal 4 pijlers Visie & strategie Organisatie Rapportage Wet- en regelgeving Het MKBTR-verhaal 3 kernwaarden Eerlijk Eenvoudig Effectief

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

24 Slimme Belastingtips!

24 Slimme Belastingtips! Vitis Advies 24 Slimme Belastingtips! 2016-2017 24 slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoudsopgave Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen 3 Tip 2: In 2017 extra schenken voor

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen INKOMSTENBELASTING Algemeen Middelingsteruggave bij sterk wisselend inkomen Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak

Nadere informatie

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart

Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Vragenlijst aangifte inkomstenbelasting 2015 In te dienen voor 15 maart Algemene gegevens Naam en Voorletters Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Email adres Sofinummer (BSN) Geboortedatum Bankrekening

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Inkomstenbelasting Inkomstenbelasting Buitenlandse boeten vanaf 2015 niet meer aftrekbaar Met ingang van 1 januari 2015 zijn ook buitenlandse boeten niet

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee

IBAN Bank- of Gironummer teruggaaf: Burgerlijke staat: Gehuwd / ongehuwd / samenwonend / 1) ja/nee ja/nee. ja/nee ja/nee ja/nee Algemeen 1. Uw persoonsgegevens Indien u voor de eerste keer de aangifte laat verzorgen door DeFeX, noteer uw voorletters, naam, geboortedatum en BSN nummer (of stuur het belastingformulier mee) en die

Nadere informatie