voor ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor ondernemers www.planje.nl"

Transcriptie

1 ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting. Met ingang van 2012 wordt de renteaftrek bij excessieve leningen beperkt tot de winst van de overnameholding zelf. Bij overnames met 1 miljoen euro (aan rente) is alle rente aftrekbaar. Ook bij een gezonde overname (eigen vermogen / vreemd vermogen: 1:2). Wikkel een overname vóór 2012 af, bestaande financieringen blijven namelijk buiten beschouwing. 2. Objectvrijstelling Een verlies van een vaste inrichting in het buitenland kan worden verrekend met winsten van uw Nederlandse bedrijf. Bij een buitenlandse dochteronderneming (rechtspersoon) kan dit niet, voor verliesverrekening moet u de buitenlandse deelneming liquideren. Vanaf 2012 wordt dit anders. Verliezen van een vaste inrichting zijn niet meer direct te verrekenen met binnenlandse winsten. Deze maatregel geldt ook voor buitenlands onroerend goed. 3. Research & Development aftrek In 2012 komt er een nieuwe faciliteit voor innovatie, de R&D aftrek. Deze aftrek geldt voor kosten en uitgaven die zijn toe te rekenen aan speur- of ontwikkelingswerkzaamheden. Deze aftrek geldt niet voor loonkosten. Afhankelijk van de investering is een percentage aftrekbaar van de winst, dit percentage zal ongeveer 40% zijn. Netto voordeel derhalve 25% VPB x 40% R&D aftrek = 10% netto voordeel. Doet u aan innovatie, kijk dan ook eens naar de innovatiebox en loonkostensubsidie. U moet wel een WBSO-beschikking aanvragen. Investeer dus pas in Zelfstandigenaftrek Ondernemingsfaciliteit: de huidige zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de winst. Vanaf 2012 wordt dit een vast bedrag. Probeer winsten in 2011 te drukken en deze in 2012 naar voren te laten komen. 5. Omzetting eenmanszaak of VOF naar BV Als uw winsten goed zijn, kunt u overwegen om uw eenmanszaak of VOF in te brengen in een BV. Dit kan zonder belastingheffing. Als u privé weinig geld opmaakt, dan kan dit eerder aantrekkelijk zijn. 6. Investeringsaftrek Heeft u in 2011 al geïnvesteerd en denkt u in 2012 minder te investeren, doe dan uw investering nog in U krijgt een extra aftrek op uw winst van 28% (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek). 7. Arbeidsvergoeding kinderen Als uw kind meewerkt binnen uw bedrijf, dan mag u hiervoor een vergoeding betalen. De betaling is voor uw bedrijf aftrekbaar en bij uw kind (tot zo'n euro) belastingvrij te ontvangen. Over het inkomen is wel een (inkomensafhankelijke) bijdrage voor de premie ZVW verschuldigd.

2 ondernemers 8. Arbeidsvergoeding partner Als uw partner binnen uw bedrijf meewerkt, mag u hiervoor een vergoeding of salaris betalen. Tot zo'n is dit vrijwel belastingvrij. Tot zo'n wordt het salaris tegen het laagste tarief belast. Meestal zijn er geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd. De kosten zijn binnen uw bedrijf aftrekbaar. Voordeel is het verschil in belastingtarief tussen u en uw partner. 9. Huwelijkse voorwaarden In de meeste huwelijkse voorwaarden staat een periodiek verrekenbeding. U moet dan jaarlijks het bespaarde inkomen verrekenen. Doet u dit niet, dan kan er een probleem ontstaan bij een faillissement of echtscheiding. 10. Telefoon en internet thuis De onderneming mag uw telefoon- en internetaansluiting thuis belastingvrij vergoeden, mits u meer dan 10% zakelijk gebruikt. Tevens mag de onderneming een iphone of Blackberry (of andere smartphone) betalen. Mits zakelijk, kan de onderneming u ook een ipad geven (bijvoorbeeld als kerstcadeau). Voor de ipad moet het zakelijk gebruik aantoonbaar 90% of meer zijn. 11. Willekeurige afschrijving In 2011 gekochte zaken kunt u willekeurig afschrijven en dus sneller ten laste van de winst brengen. U kunt overwegen om extra af te schrijven zodat u verlies maakt. Dit verlies kunt u dan wellicht verrekenen met winsten uit het verleden. Hierdoor krijgt u cash geld terug van de Belastingdienst. U mag verliezen uit 2011 verrekenen met winsten uit 2008, 2009 of 2010 of met winsten van de zes toekomstige jaren. In 2012 is de regeling niet meer van toepassing. 12. Onderbouwing onkostenvergoeding Als u aan uzelf of werknemers een vaste belastingvrije onkostenvergoeding heeft betaald, moet hiervan een specificatie aanwezig zijn. Daarnaast is het verstandig om de hoogte van de onkostenvergoeding eens per jaar te controleren via bonnen die de werknemer moet verzamelen. 13. Terugvragen BTW Als een klant zijn factuur niet kan betalen, kunt u de BTW op die factuur terugvragen bij de belastingdienst. Treft u een betalingsregeling dan kunt u de BTW niet terugvragen. 14. Werkkostenregeling Bekijk of u in 2012 gebruik gaat maken van de werkkostenregeling.

3 privé 15. Aftrek levensonderhoud kinderen Deze regeling wordt minder gunstig in 2012, de leeftijdsgrens gaat omlaag van 30 jaar naar 21 jaar. 16. Heffingsvrij vermogen minderjarige kinderen De extra vrijstelling voor kleine spaarrekeningen voor kinderen in box 3 komt te vervallen. 17. Rijksmonumenten De aftrek wordt beperkt. Vanaf 2012 is 80% van de onderhoudskosten voor een Rijksmonument aftrekbaar. Laat onderhoud nog in 2011 uitvoeren. Voor 2012 geldt nog wel een overgangsregeling. Mits u de verplichting tot het onderhoud bent aangegaan in 2011 en de werkzaamheden in 2012 of 2013 laat uitvoeren, zijn wel alle onderhoudskosten aftrekbaar. 18. Studiekosten In 2012 zijn studiekosten eerder aftrekbaar. De drempel wordt verlaagd tot 250. Stel studiekosten uit tot Schenken In 2011 mag u aan uw kinderen schenken en aan kleinkinderen. In beide gevallen kan dit belastingvrij en is een aangifte niet nodig. Voor kinderen tussen 18 en 35 jaar mag u zelfs - onder bijzondere omstandigheden schenken zonder belastingheffing. U kunt ook schenken en teruglenen, schenken onder bewind, schenken met herroeping of schenken met beperkingen (zoals certificaten). Neem altijd een uitsluitingsclausule op in de schenking. Dit voorkomt dat de koude kant recht zou hebben op het geld. 20. Testament Eens per 5 jaar moet u uw testament laten controleren. Dit speelt met name als uw vermogen hoger is dan (inclusief overwaarde van uw woning). 21. Huwelijkse voorwaarden Meestal worden deze opgesteld en in een bureaula gelegd. Als er een verrekeningsbeding in zou staan, is het goed deze uit te voeren. Dit voorkomt onverwachte problemen bij een echtscheiding. 22. Rente eigen woning In 2011 kunt u meer hypotheekrente opvoeren. U mag 6 maanden rente vooruit betalen, dus de rente over Overleg dit wel met uw bank en het moet schriftelijk worden overeengekomen. Dit kan een direct voordeel opleveren voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of middeling. 23. Middeling Heeft u wisselende inkomsten (qua hoogte), dan kunt u het inkomen over 3 aaneengesloten jaren met elkaar middelen. 24. Lijfrente Lijfrentepremies die u in 2011 wilt aftrekken, moet u in 2011 betalen.

4 DGA en werknemer 25. Werkkostenregeling Een belangrijke tip is dat u eens kijkt of de werkkostenregeling voor u aantrekkelijk is. Van deze regeling wordt nog te weinig gebruik gemaakt. Vanaf 2014 moet u over naar deze regeling en komen diverse onkostenvergoedingen te vervallen. 26. Levensloopregeling Deze regeling wordt in 2012 afgeschaft. Mensen met een bestaande levensloop-regeling waar al geld op is gestort (minimaal 3.000) kunnen nog deelnemen in Stort nog in Als u gebruik maakt van de levensloopregeling, mag u geen gebruik maken van de spaarloonregeling. 27. Spaarloonregeling Deze komt per 2012 te vervallen. Bouw dus nog even spaarloon op in U kunt dit heel snel regelen als u met uw werkgever in overleg gaat. 28. Vitaliteitsregeling Deze regeling wordt in 2013 ingevoerd. Hierdoor komen diverse andere regelingen in 2012 te vervallen. Dit zijn: arbeidskorting voor ouderen, de spaarloonregeling en de levensloopregeling. De doorwerkbonus komt in 2013 te vervallen. De nieuwe werkbonus - voor mensen van 62 jaar en ouder - komt er in 2013 en bedraagt Onder de nieuwe vitaliteitsregeling mag u jaarlijks inleggen, dit bedrag is aftrekbaar in box 1. Maximaal mag u opbouwen. 29. DGA Gebruikelijk loon Normaal moet u aan salaris genieten, of het loon van de meestverdienende werknemer die geen aandelen in uw bedrijf heeft. Soms mag u het salaris lager vaststellen. 30. Dividend Dividend uitkeren is voordeliger dan salaris uitkeren, tenminste meestal. Bekijk dus elk jaar of u het salaris kunt of mag verlagen. Een nadelig effect van het verlagen van het salaris is, dat u minder pensioen mag opbouwen. Wellicht kunt u het salaris verlagen omdat u minder bent gaan werken, uw onderneming krimpt of gewoonweg minder goed draait, of als er voor uw functie in de markt lagere salarissen worden betaald. 31. Belastingvrije vergoedingen Loop de belastingvrije vergoedingen eens na. Hierbij kunt u denken aan: privé gereden zakelijke kilometers, mobiele telefoon, internet thuis, thuiswerkplek, auto van de zaak, etc. 32. Bijtelling auto van de zaak Auto van de zaak: de bijtellingspercentages (0%, 14%, 20% en 25%) blijven tot 2016 in stand. Tot 1 juli 2012 blijven de CO2-grenzen voor het 14%-bijtellingspercentage en het 20%-bijtellingspercentage nog in stand, mits voordien afgesloten (maximale leaseperiode 60 maanden).

5 DGA en werknemer 33. Overeenkomsten Controleer of u alle overeenkomsten met uw BV op orde hebt. Denk hierbij aan managementovereenkomsten, pensioenovereenkomsten en leningovereenkomsten. De rechter heeft recentelijk bepaald dat, als u geld uit uw BV leent en dit op een privéspaarrekening zet, het renteverschil moet worden gezien als inkomen (ter beschikking gesteld vermogen, belast in box 1). 34. Thuiswerkende DGA Thuiswerkende DGA: de DGA kan hiervoor een thuiswerkvergoeding van ruim ontvangen en daarnaast nog 120 voor koffie en thee. Beide bedragen zijn belastingvrij. Vestigingen: Planje Accountants en meer Distributieweg CM Alphen aan den Rijn Tel: Fax: Buro van Donk Spoorstraat ED Bodegraven Tel: Fax:

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

VOOR IEDEREEN. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig!

VOOR IEDEREEN. LET OP: Heeft u een (bank)spaarhypotheek of heeft u plannen om een duurder huis te kopen? Dan is aflossen mogelijk niet voordelig! 1 VOOR IEDEREEN 1. Samenwoners: regel fiscaal partnerschap Fiscaal partners mogen zelf kiezen wie van hen aftrekposten (zoals hypotheekrente) en box 3-vermogen aangeeft. Woont u samen en voldoet u niet

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

/ Tips voor ondernemers

/ Tips voor ondernemers / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers...2 Voorkom verliesverdamping...2 Wilt u winst uitstellen?...2 Willekeurige afschrijving...2 Houd in december uw werkkapitaal op peil...2

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2009

Nieuwsbrief December 2009 Nieuwsbrief December 2009 HBK nieuwsbrief Fiscale eindejaarstips 2009 Omdat het einde van het jaar er weer aankomt, hebben wij voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje gezet. Zo kunt u uw

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf Naar schatting 5 miljoen belastingplichtigen krijgen te maken met bijbetaling of minder

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012

FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012 FPN Administratie & Advies Zoetermeer Fiscale Eindejaarsberichten 2012 Zoetermeer, december 2012 Inleiding De jaarwisseling staat weer voor de deur. Dat is traditioneel gezien het moment om terug te kijken

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 De ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder met zijn BV 1. Vennootschapsbelastingtarief Het vennootschapsbelastingtarief blijft voor belastbare winsten boven 200.000

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. Erven en schenken

EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie