Brandsma & Klijn Postbus AD Leek T: F:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl"

Transcriptie

1 ` Brandsma & Klijn Postbus AD Leek T: F: Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst willen wij u mede namens alle personeelsleden van Brandsma & Klijn, D.C.N.N. en A.v.P.S. een gelukkig en succesvol 2014 wensen. Wij zullen ook komend jaar weer voor u klaar staan en hopen ook in 2014 weer op een prettige samenwerking met u. Afsluiting 2013 Wij willen onze klanten, voor zover van toepassing, vragen om de volgende keer dat u bij ons uw boekhouding aanlevert, of als wij weer bij u komen, de volgende gegevens aan te leveren: -Opgaaf van de aanwezige voorraad per 31 december Lijst onderhanden werk/onderhanden projecten -KM-registratie van uw zakelijk gebruikte auto -Ook facturen die nog niet betaald zijn (eventueel een kopie hiervan) Voor mensen die zelf de btw-aangifte doen: -Wilt u rekening houden met een correctie voor privé gebruik van bijvoorbeeld: autokosten, telefoon, energie. Als wij u dit btw-bedrag nog niet hebben doorgegeven, dan kunt u dit vinden in uw jaarrekening, of u kunt contact met ons opnemen en het bij ons opvragen. -Wilt u indien de margeregeling voor u van toepassing is (bij handel in 2 e handsgoederen, met name auto s), rekening houden met het doorgeven van een negatieve marge aan ons, dan kunnen wij hiervoor een beschikking aanvragen bij de belastingdienst. Nieuwe wet- en regelgeving 2013 Hieronder komen wij met een aantal fiscale en bedrijfseconomisch interessante wijzigingen voor uw onderneming of vermogen. Ook kunt u wijzigingen verwachten op het gebied van de personeels- en salarisadministratie. Hierover wordt u, indien u personeel in dienst heeft, ingelicht door ons loonadministratiekantoor A.v.P.S..

2 Uw administratie over 2006 mag weg U dient uw administratie zeven jaar te bewaren. U kunt dus de administratie over 2006 en eventueel voorgaande jaren wegdoen. Voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een herzieningstermijn van tien jaar. U moet de administratie van onroerende zaken dus langer bewaren dan de zevenjaarstermijn. U heeft deze gegevens wellicht nog eens nodig. Onder omstandigheden kunt u dus overwegen om uw administratie langer te bewaren. Aanpassen briefpapier i.v.m. Sepa 2013 Zoals u waarschijnlijk wel van uw bank vernomen heeft, gaat de betalingswijze veranderen. U kunt straks alleen nog maar betalingen doen met IBAN-nummers en BIC-codes (nu al bij buitenlandse betalingen). De Nederlandse rekeningnummers verdwijnen dan. Deze overgang naar een Europese betaalmarkt gaat echter pas in op 1 februari 2014, dus u heeft nog even de tijd om uw betalingsverkeer aan te passen. Wel is het verstandig, om wanneer u binnenkort toch nieuw briefpapier etc. moet aanschaffen, dit meteen aan te passen en u hierop uw IBAN-nummer laat zetten. Belastingplan 2013 De nieuwe regering, heeft zoals bekend allerlei nieuwe plannen bedacht om, ons land uit de crisis te halen en de staatsschuld te verminderen. Zoals u waarschijnlijk wel vernomen heeft, zal bijna elke Nederlander daar mee te maken krijgen. U treft een aantal belangrijke aandachtspunten aan die wellicht interessant zijn voor uw onderneming: Maak gebruik van de tijdelijke verruiming van de schenkvrijstelling in verband met de eigen woning Onder de wetgeving tot 1 oktober 2013 wordt de eenmalig verhoogde vrijstelling van extra verhoogd tot maximaal (2013), wanneer het geld wordt gebruikt voor de eigen woning (dus niet voor een tweede woning) van het kind. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 worden de hiervoor genoemde schenkvrijstellingen tijdelijk verruimd tot , mits het geld door de begiftigde wordt besteed aan een eigen woning. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen de 18 en 40 jaar vervalt hierbij. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde belastingvrij een schenking kan ontvangen van maximaal , mits dit geld wordt besteed aan een woning. Net als onder het huidige recht geldt de vrijstelling niet alleen wanneer het gaat om de aankoop van een woning, maar ook bij een verbouwing, de aflossing van de eigenwoningschuld of de afkoop van rechten zoals erfpacht. Heeft een kind al gebruik gemaakt van de eenmalig (extra) verhoogde vrijstelling, dan komt de al genoten vrijstelling in mindering op het bedrag van als het kind de schenking van zijn ouders krijgt. Daarnaast wordt bepaald dat de eenmalig extra verhoogde vrijstelling en de tijdelijke verruiming ook geldt wanneer de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van een restschuld wanneer die woning al is verkocht. Voor de toepassing van de schenkvrijstellingen ten behoeve van de eigen woning is (sinds 2012) geen notariële schenkingsakte meer vereist. Ondanks de vrijstelling moet echter wel een aangifte schenkbelasting worden gedaan.

3 Einde aangiftebrief omzetbelasting Verzorgt u zelf de aangifte omzetbelasting van uw bedrijf, dan ontvangt u periodiek van de Belastingdienst de aangiftebrief omzetbelasting. Deze dient ter herinnering dat het weer tijd is om uw btw-aangifte te doen. Bij deze aangiftebrief zit ook altijd een acceptgiro. Beide komen te vervallen. De acceptgiro verdwijnt al per december 2013 en de aangiftebrief vanaf 1 januari Wel krijgt u begin januari eenmalig een jaaroverzicht van de Belastingdienst met daarin de aangiftetijdvakken, de uiterste inlever- en betaaldatums en de betalingskenmerken. Tip Wilt u toch graag periodiek een herinnering van de Belastingdienst ontvangen, dan kunt u dit regelen via het beveiligde gedeelte van de Belastingdienstsite. U ontvangt dan automatisch per bericht een herinnering dat het weer tijd is voor uw btw-aangifte. Gebruikt u aangifte- of administratiesoftware voor de aangifte btw en eventueel de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP), zorg er dan voor dat uw software vanaf 1 januari 2014 geschikt is voor SBR (Software Business Reporting programma). Informeer hier tijdig naar bij uw softwareleverancier. Ook moet u een PKIoverheid (service) servercertificaat hebben of een alternatief. Doet u de aangifte omzetbelasting in het aangifteprogramma op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst, dan verandert er niets. Betaal nooit contant bij het tanken Tankt u voor uw auto van de zaak, betaal dan altijd met uw tankpas, pinpas, of creditcard. Bij een contante betaling loopt u het risico om de btw-aftrek op de brandstofkosten te verspelen! Bij een contante betaling kan de fiscus niet nagaan wie de betaling heeft gedaan. De kassabon is daarvoor onvoldoende. Dat is voor de inspecteur voldoende reden om de btw-aftrek te weigeren. Zelfs als vaststaat dat met de brandstof uitsluitend zakelijke kilometers zijn verreden. Een en ander geldt uiteraard ook voor de tankbeurten van uw medewerkers met een auto van de zaak. Investeer in 2013 nog in een milieuvriendelijke auto Als u in 2013 een milieuvriendelijke auto koopt, komt u in aanmerking voor: vrijstelling van BPM en MRB; verlaagde bijtelling (20%, 14%, 7% of 0%); Milieu-investeringsaftrek; Willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL), en Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Deze faciliteiten maken het investeren in een milieuvriendelijke auto erg aantrekkelijk. Het kost de overheid dan ook erg veel geld. Teveel zelfs. Er wordt daarom voorgesteld om de regelingen meer toe te spitsen op de meest milieuvriendelijke auto s. Voorgesteld wordt om: de bijtelling van een nulemissie-auto per 1 januari 2014 tijdelijk te verlagen van 7% naar 4%; de KIA voor personenauto s af te schaffen; de MIA meer te richten op (semi-)elektrische auto s. Per investering in het kader van de MIA zal een plafond worden geïntroduceerd; de VAMIL niet meer toe te passen op personenauto s. Gezien deze versobering kan het aantrekkelijk zijn om nog in 2013 te investeren in een milieuvriendelijke auto. Willekeurige afschrijving Bent u van plan om nog te investeren in 2013, maak dan gebruik van de willekeurige afschrijving. Voor kwalificerende investeringen die zijn of worden gedaan in de periode 1 juli december 2013 is het mogelijk om, onder voorwaarden, eenmalig ten hoogste 50% willekeurig af te schrijven.

4 Doe een energie- of milieu-investering in 2013 Een energie-investering levert u een extra aftrek op van 41,5%. Een milieu-investering levert u een extra investeringsaftrek op van 13,5%, 27% of zelfs 36%. Een dergelijke extra aftrekpost zorgt voor meer liquiditeit voor uw onderneming. In 2013 geldt zowel voor de energie-investering als voor de milieu-investering een jaardrempelbedrag van voor alle (milieu- of energie-)investeringen samen en een drempelbedrag van 450 per investering. In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld om het drempelbedrag te stellen op per investering en het jaardrempelbedrag te laten vervallen. Doet u kleine investeringen dan is het nuttig om te bekijken of deze nog in 2013 moeten en kunnen plaatsvinden. Meld uw woninglening bij de Belastingdienst Heeft u dit jaar een nieuwe lening voor de eigen woning niet bij een bank of een andere financiële instelling afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een familielid of bij de bv van uw ouder, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan heeft u geen hypotheekrenteaftrek voor deze nieuwe lening. U moet dit melden met het formulier 'opgaaf lening eigen woning' dat de Belastingdienst op haar website ter beschikking stelt. U stuurt het formulier op bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk vóór 31 december Geef een btw-schuld op Heeft u op de balans nog een btw-schuld staan over de periode 2008 tot en met 2012, meldt deze schuld dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst middels een 'suppletie omzetbelasting'. Op die manier voorkomt u dat heffingsrente en boete verder oplopen. De Belastingdienst is op dit moment druk bezig om de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting van ondernemers te vergelijken met de ingediende btw-aangiften. Blijkt hieruit dat er nog een btw-schuld over voorgaande jaren openstaat, dan ontvangt u van de Belastingdienst een brief waarmee u de aangiftegegevens kunt controleren, vóórdat er een aanslag aan u wordt opgelegd. Over deze aanslag kunt u dan een boete verwachten van 10% over het aanslagbedrag. Wanbetalers In deze moeilijke economische tijden, loopt (bijna) elke ondernemer wel eens tegen wanbetalers aan. Altijd erg vervelend en ook weer van invloed op uw eigen liquiditeit. Daarom is het belangrijk om daar goed achter aan te zitten. Bij deze willen wij u dan ook wijzen op de mogelijkheid, om moeilijk inbare vorderingen, in te dienen bij ons eigen incassobureau Debiteuren Centrum Noord-Nederland, afgekort D.C.N.N.. Voor slechts 125,-- per jaar kunt u een abonnement afsluiten, waarvoor u alle oninbare vorderingen bij ons in kunt dienen. De verdere incassokosten komen dan voor rekening van uw niet-betalende klant. Mocht u meer informatie willen hebben over de werkwijze en de eventueel benodigde gegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Via mail: of telefonisch: Motorrijtuigenbelasting Oldtimer De Wetgeving moet nog worden goedgekeurd. Indien de wetgeving in 2013 nog word aangenomen gaat de regeling in per Hou onze website of de website van de belastingdienst hierover in de gaten. De belastingdienst stuurt uit voor zorg de brieven m.b.t. motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn alle motorrijtuigen van 40 jaar en ouder vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt er een overgangsregeling voor personen- en bestelauto s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto s, die op 1 januari jaar of ouder zijn maar nog geen 40 jaar.

5 Tot slot Wij hopen u met deze brief in een notendop, weer wat wijzer te hebben gemaakt. Uiteraard zijn er in sommige gevallen nog wel meer gegevens over 2013 nodig en zijn er nog enkele wetswijzigingen voor volgend jaar te noemen. Deze zijn echter te specifiek om hier te noemen en zullen slechts voor een zeer klein gedeelte van onze klanten gelden. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, of nog meer informatie willen hebben over de in deze brief genoemde punten, dan kunt u zoals altijd (geheel vrijblijvend) contact met ons kantoor op nemen. Rest ons u nogmaals een gezond en succesvol 2014 te wensen. Met vriendelijke groet, Administratiekantoor Brandsma & Klijn

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor zzp ers, eenmanszaken en vof s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Fiscalect Najaarstips 2014

Fiscalect Najaarstips 2014 / Tips voor ondernemers Blad 1 van Inhoud Tips voor ondernemers... 2 Voorkom verliesverdamping... 2 Wilt u juist winst uitstellen?... 2 Houd in december uw werkkapitaal op peil... 2 Betaal nooit contant

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee.

Fiscale eindejaarstips. Alle ondernemers. Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Fiscale eindejaarstips Alle ondernemers Uitstel desinvestering, fiscaal soms een goed idee. Uitstel van een desinvestering kan fiscaal soms een goed idee zijn. Voor bedrijfsmiddelen waarvoor bij de aanschaf

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014

NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 NIEUWSBRIEF 1e KWARTAAL 2014 De auto in 2014 Autorijden wordt in 2014 voor veel automobilisten weer een stukje duurder, met dank aan de aanscherpingen in de diverse autobelastingen. Nog altijd luidt het

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Zorg voor een urenadministratie!

Zorg voor een urenadministratie! JS nieuws december 2012 Fiscaal adviseurs en accountants BV Eindejaartips 2012 voor IB-ondernemers Zorg voor een urenadministratie! Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven

www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven www.pwc.nl Goed op weg naar 2014 Fiscale tips voor particulieren en (familie)bedrijven November 2013 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Directeur-grootaandeelhouder 7 Pensioen in eigen beheer 8

Nadere informatie

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013 In dit nummer Jaargang 23 nr. 5-2013 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE

Nadere informatie

TAK NIEUWSBRIEF. Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf 22.271 22.649

TAK NIEUWSBRIEF. Tarief derde schijf 42,00% 42,00% - waarvan inkomstenbelasting 42,00% 42,00% Lengte derde schijf 22.271 22.649 DECEMBER 2008 TAK NIEUWSBRIEF INKOMSTENBELASTING Oude en nieuwe belasting- en premietarieven 2008 2009 Tarief eerste schijf 33,60% 33,50% - waarvan inkomstenbelasting 2,45% 2,35% - waarvan volksverzekeringen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014

[SPECIAL] Nummer 5 [INHOUD] Eindejaarstips 2014. Tips voor particulieren. Eindejaar 2014 NIEUWS NIEUWS BRIEF BRIEF Eindejaarstips 2014 [SPECIAL] Nummer 5 Maak nu gebruik van de fiscale mogelijkheden, nu het nog kan. Voor veel regelingen betekent dat: actie onder nemen vóór 31 december van

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij!

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Hoewel de troonrede vele crisismaatregelen telt, zijn volgens het Centraal Planbureau de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 Fiscale Eindejaarsspecial 2010 Fiscale eindejaarsactualiteiten 2010 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2011,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010

Nieuwsbrief. Nr. Kwartaal 2010 Nieuwsbrief Nr. 1 Kwartaal 2010 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie