EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto 4 Hypotheekrenteaftrek 5 Los een kleine hypotheek af 6 Sluit tijdig een kapitaalverzekering eigen woning af 7 Speel in op de peildatum in box 3 8 Beleggingen? Groen geeft fiscaal voordeel 9 Plan uitgaven voor ziektekosten en andere persoonsgebonden aftrekposten 10 Einde notariële akte voor periodieke giften 11 Bundel aftrekbare giften 12 Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling 13 Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind 2. Tips voor ondernemingen en bv s 14 Check uw voorlopige aanslagen 15 Maak gebruik van de tijdelijke willekeurige (crisis)afschrijving 16 Voorkom verliesverdamping 17 Vraag tijdig innovatiesubsidies aan 18 Speel in op wijzigingen in investeringsaftrek 19 Stel desinvesteringen uit 20 Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen 3. Tips voor dga s en bv s 21 Aangaan van een fiscale eenheid 22 Betaal eigen bijdrage voor privégebruik auto aan uw BV 23 Stel een dividenduitkering uit tot volgend jaar 24 Houd de rekening-courantstand met de eigen BV in de gaten 25 Pensioenregeling 4. Tips voor werkgevers en werknemers 26 Ook volgend jaar werkgeversheffing hoge lonen 27 Versnel het ontslagtraject in verband met afschaffing stamrechtvrijstelling 28 Stamrecht met voordeel op te nemen 29 Pas uw pensioencontracten op tijd aan 30 Overstappen op werkkostenregeling in 2014 of uitstellen? 31 Levensloopregeling: nu nog afkopen? 32 Voorkom bijtelling privégebruik auto van de zaak 33 Personeelsfonds als aantrekkelijke uitkering 5. Tips omzetbelasting 34 Doe vóór 1 april 2014 suppletieaangifte omzetbelasting 35 Verricht u vrijgestelde prestaties? Voorkom integratieheffing! 36 Laatste btw-aangifte: vergeet niet het privégebruik bedrijfsauto 37 Verbeter uw liquiditeitspositie met maand- of kwartaalaangifte 38 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw 39 Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking 40 Check herziening van btw

2 INKOMSTENBELASTINGTIPS VOOR ALLE BELASTINGPLICHTIGEN Algemeen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte. Wilt u nog in 2013 gebruik maken van de aftrek voor lijfrentepremie, dan dient u deze ook daadwerkelijk in 2013 te betalen (of te verrekenen). Alleen ondernemers die hun stakingswinst of oudedagsreserve omzetten in een lijfrente, kunnen de ter zake van deze omzetting voor 1 juli 2014 betaalde premies nog in 2013 aftrekken. Bij omzetting van een eenmanszaak naar een bv kan de oudedagsreserve en (een deel van) de stakingswinst worden omgezet in een lijfrente bij de eigen bv. De middelen blijven dan beschikbaar in de onderneming, zonder dat hoeft te worden afgerekend over (dit deel van) de stakingswinst. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan Voor liefhebbers van oude auto s zijn er veranderingen op komst. Alleen voor oldtimers die op 1 januari 2014 veertig jaar en ouder zijn, blijft in 2014 de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) gelden. Voor een klassieke benzineauto met een leeftijd tussen de 26 jaar en 40 jaar blijft nog een gedeeltelijke vrijstelling bestaan. U betaalt voor een dergelijke auto het kwarttarief in de mrb (maximaal 120 per kalenderjaar), mits u met de auto in de maanden december tot en met februari geen gebruik van de openbare weg maakt. U hebt dus nog tot 1 januari 2014 de tijd om te overwegen wat u doet met uw jonge klassieker. Houders van deze auto s krijgen voor 1 januari 2014 nader bericht van de Belastingdienst. Voor de jonge klassieke auto op diesel of gas bent u vanaf 1 januari 2014 het volle mrb-tarief verschuldigd. 3 Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan krijgt u te maken met een bijtelling, tenzij u kunt aantonen dat u met de auto op jaarbasis minder dan 500 km privé rijdt. Hoe milieuvriendelijker, hoe lager de bijtelling. Hoeveel de bijtelling precies is, hangt af van de CO2-uitstoot van de auto, de brandstof en het moment waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven voor de auto. Elk jaar worden de normen strenger, zo ook per 1 januari Overweegt u de aanschaf van een nieuwe zakelijke auto en wilt u in 2014 fiscaal voordelig rijden, dan loont het de moeite om nog dit jaar uit te kijken naar een model dat voldoet aan de CO2- normen voor de bijtelling van 14 en 20%. In 2013 kunt u in de 14%-categorie vallen wanneer u een niet-dieselauto koopt die minder dan 96 gr/km uitstoot (in 2014 < 88 gr/km) of in de 20%-bijtelling wanneer u een niet-dieselauto koopt die een uitstoot heeft tussen 96 en de 124 gr/km (in 2014 tussen 89 en 117 gr/km). Wanneer uw auto een hogere uitstoot heeft dan de 20%- categorie, valt u automatisch in de hoogste bijtellingscategorie van 25%. Voor dieselauto s zijn de cijfers als volgt: 14%: minder dan 89 gr/km (in 2014 minder dan 86 gr/km); 20%: tussen de 89 en 112 gr/km uitstoot (in 2014 tussen de 86 en 111 gr/km). De bijtelling is gebaseerd op de normen op het moment dat het kenteken van de auto voor het eerst op naam wordt gesteld en geldt dan voor een periode van 60 maanden. Daarna vindt een nieuwe indeling plaats op basis van de dan geldende normen. Wees dus op tijd met uw beslissing om een zuinige auto aan te schaffen in verband met levertijden van nieuwe auto s. Per 1 januari 2014 vervalt de 0%-bijtellingscategorie voor auto s die niet meer dan 50 gr/km aan CO2 uitstoot. Wordt het kenteken pas afgegeven in 2014, dan geldt een bijtellingspercentage van 7%. Voor een nieuwe, volledig elektrische auto bedraagt de bijtelling in %. Het 0%-tarief blijft 60 maanden gelden voor kwalificerende auto s die vóór 1 januari 2014 op naam worden gesteld. Motorrijtuigenbelasting De CO2-uitstoot van uw auto is ook belangrijk voor de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn er nieuwe regels voor de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting. Per die datum geldt de vrijstelling alleen nog maar voor personenauto's waarvan de CO2-uitstoot niet hoger is dan 50 gr/km. Het maakt daarbij niet uit wat voor motor de personenauto heeft.

3 Bpm Koopt u een nieuwe auto, dan moet u ook bpm (belasting op personenauto s en motorrijwielen) betalen. Vanaf 2015 worden ook in deze belasting de CO2-grenzen verder aangescherpt. Bedoeling is dat de bpm de vergroening van het Nederlandse wagenpark beter ondersteunt. Door wijzigingen in de schijven wordt de vrijstelling van de bpm straks beperkt tot uitsluitend nul-emissieauto s en zullen alle auto s, ook de zeer zuinige, hun steentje bijdragen aan de bpm-opbrengsten. Eigen woning 4 Hypotheekrenteaftrek Gaat u een lening (hypotheek) aan voor een eigen woning, dan is de rente op deze lening alleen nog aftrekbaar als de lening in maximaal dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost. Bovendien moeten de aflossingsverplichtingen bij het aangaan van de lening zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en de aflossingen moeten ook daadwerkelijk plaatsvinden. Dit geldt zowel voor nieuwe hypotheken van starters als voor uitbreidingen van hypotheken voor zowel verhuizingen naar een duurdere woning als verbouwing en onderhoud. Voor op 31 december 2012 bestaande hypotheken geldt de aflossingseis niet. Ook hypotheken die in 2013 worden afgesloten maar zien op verplichtingen die zijn ontstaan in 2012 (op grond van een getekende koopovereenkomst of verbouwingsovereenkomst) vallen onder het overgangsrecht mits, als het een verbouwing betreft, de verbouwing voor het einde van 2013 is afgerond. Het overgangsrecht is voorts van toepassing in de situatie dat in de loop van 2012 een eigen woning is verkocht en in 2013 een nieuwe eigen woning wordt aangekocht. Is de woning door tijdelijke verhuur, bijvoorbeeld in verband met tijdelijke terwerkstelling elders (expats), op 31 december 2013 geen eigen woning, maar op enig moment in de toekomst weer wel, dan geldt het oude regime ook voor de eigenwoningschuld die de expat bij vertrek had. Hebt u uw eigen woning in 2013 verkocht, dan hebt u tot 1 januari 2015 de tijd om een nieuwe eigen woning te kopen. Het overgangsrecht dat van toepassing was op de eigenwoningschuld van de verkochte woning gaat dan over op de lening die voor de nieuwe woning wordt opgenomen tot maximaal het bedrag van de oude eigenwoningschuld ten tijde van de verkoop. 5 Los een kleine hypotheek af Hebt u nog maar een lage hypotheekschuld, dan kan het verstandig zijn om de hypotheek af te lossen. Dit is vaak het geval als de aftrekbare hypotheekrente minder is dan het eigenwoningforfait dat u moet betalen en u veel vermogen in box 3 heeft. Een en ander is echter ook afhankelijk van het rendement dat u behaalt op box-3-vermogen en de mogelijkheid om een bestaande hypotheek boetevrij af te lossen. Wilt u weten of aflossen voor u de beste optie is, neem dan contact op met uw adviseur. 6 Sluit tijdig een kapitaalverzekering eigen woning af Sluit u een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning af, dan hebt u recht op een aantal voordelen. Zo is de uitkering te zijner tijd tot een bepaald bedrag belastingvrij. Wel bent u verplicht om de uitkering te gebruiken voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Over de opgebouwde waarde hoeft u geen belasting in box 3 te betalen. Per 1 januari 2013 is het echter als gevolg van de aflossingseis voor de hypotheekrenteaftrek in beginsel niet meer mogelijk om een dergelijk spaarproduct in box 1 onder te brengen. De vrijstelling in box 1 blijft wel bestaan voor bestaande gevallen mits u het verzekerd kapitaal of de over te maken bedragen bij een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning niet verhoogt. Onder dezelfde voorwaarden blijft het ook mogelijk om bijvoorbeeld een kapitaalverzekering eigen woning om te zetten in een ander spaarproduct eigen woning. Ook als u op grond van het overgangsrecht in 2013 nog een hypotheek afsluit waarop het overgangsrecht van toepassing is, kunt u in 2013 nog een nieuw spaarproduct afsluiten en gebruik maken van de voordelen. Dit is o.a. het geval wanneer u uiterlijk op 31 december 2012 reeds een koop- of aanneemovereenkomst of een verbouwingsovereenkomst hebt getekend en uiterlijk 31 december 2013 een lening bent aangegaan voor een nieuwe woning of voor de verbouwing en deze verbouwing voor 1 januari 2014 is afgerond. Ook kunt u in 2013 nog een nieuw spaarproduct afsluiten wanneer u uiterlijk 31 december 2013 een lening aangaat voor een nieuwe eigen woning, terwijl u de oude woning reeds in 2012 hebt verkocht. Hebt u voor 1 april 2013 uw verzekeraar, bank of tussenpersoon verzocht om een spaarproduct af te sluiten of het verzekerde kapitaal te verhogen tot maximaal het bedrag van de eigenwoningschuld waarop het overgangsrecht van toepassing is, dan dient het product voor 1 januari 2014 te zijn afgesloten respectievelijk het kapitaal te zijn verhoogd.

4 Inkomen uit sparen en beleggen 7 Speel in op de peildatum in box 3 Sinds 1 januari 2011 geldt als peildatum voor de vaststelling van uw box 3-inkomen enkel nog 1 januari van elk kalenderjaar. Voor 2014 worden uw bezittingen en schulden op de peildatum 1 januari 2014 vastgesteld. Het verlagen van het box-3- vermogen levert u een belastingbesparing op. Bovendien geldt sinds 1 januari 2013 ook een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget en is de eigen bijdrage voor de AWBZ extra afhankelijk van het vermogen: naast het rendement in box 3 dat onderdeel uitmaakt van het verzamelinkomen wordt nog eens 8% van het belaste box-3-vermogen bij het inkomen opgeteld voor de berekening van de eigen bijdrage. Let wel: voor de berekening van de eigen bijdrage voor de AWBZ telt in beginsel het inkomen van twee jaar eerder, het inkomen en vermogen in 2012 bepaalt de eigen bijdrage in 2014 en het inkomen en vermogen in 2014 bepaalt de eigen bijdrage in Bijvoorbeeld het uitstellen van een dividenduitkering tot in het nieuwe jaar (waarbij tevens gebruik gemaakt kan worden van het in 2014 tijdelijk lagere aanmerkelijkbelangtarief), het nog dit jaar aflossen op de eigenwoningschuld (let wel op eventuele boetebepalingen), het kopen van een nieuwe auto, kunst of andere vermogensbestanddelen die niet tot het box-3-vermogen behoren, kunnen tot een belastingbesparing van 1,2% leiden. Ook het achterwege laten van een verzoek tot een voorlopige teruggaaf, het vooruitbetalen van de rente op de eigen woning (de rente is alleen in box 1 aftrekbaar voor zover niet meer rente wordt vooruitbetaald dan over de eerste zes maanden van 2014) of het vooruitbetalen van een premie arbeidsongeschiktheid of zorgverzekeringswet kan tot een belastingbesparing leiden, evenals het aflossen van een rekeningcourantschuld van de eigen BV aan u uitstellen tot na 31 december of het voor 31 december doen van een schenking. Hebt u box-3-schulden? Overweeg dan deze schulden indien mogelijk voor het einde van dit jaar volledig af te lossen. Daarmee voorkomt u dat u rekening moet houden met de drempel voor schuldenaftrek van ( voor fiscale partners). Om misbruik te voorkomen bestaat er een regeling die vermogen óók aan box 3 toerekent als dat vermogen tijdelijk, rond de peildatum, uit box 3 wordt gehaald, bijvoorbeeld door het voor minder dan zes maanden aan de eigen BV uit te lenen. Bent u voornemens om uw eigen woning te verkopen of heeft u de woning al verkocht en heeft u de mogelijkheid om de levering uit te stellen tot na 1 januari 2013? De gerealiseerde meerwaarde (netto verkoopsom na aflossing van de op de woning drukkende lasten) maakt dan geen deel uit van uw box 3-vermogen en valt dan niet onder de vermogensrendementsheffing. U bespaart dan netto 1,2% van de ontvangen koopsom. Bij een gerealiseerde meerwaarde van bespaart u toch al snel Beleggingen? Groen geeft fiscaal voordeel Hebt u beleggingen, dan moet u de waarde van deze beleggingen ook opgeven in box 3. Belegt u in groene projecten, dan geniet u extra fiscaal voordeel. Dat geldt sinds 2013 niet meer voor de beleggingen in durfkapitaal, sociaal-ethische beleggingen en culturele beleggingen. Voor groene beleggingen echter blijft u een vrijstelling houden in box 3 van maximaal ( voor fiscale partners gezamenlijk). Bovendien blijft u nog recht houden op een heffingskorting van 0,7% (2014) van het vrijgestelde bedrag in box 3. Wilt u gaan beleggen in een groen fonds, check dan ook of dit fonds wel door de Belastingdienst als een dergelijk fonds is aangewezen, want anders profiteert u niet van de voordelen. Heeft u recht op zorg- of huurtoeslag of kindgebonden budget, hou er dan rekening mee dat de vrijstelling voor groene beleggingen in de inkomstenbelasting niet telt voor de toeslagen. Groene beleggingen tellen dus wel mee als vermogen voor de vermogenstoets. Persoonsgebonden aftrek en schenken 9 Plan uitgaven voor ziektekosten en andere persoonsgebonden aftrekposten Ziektekosten en andere uitgaven voor specifieke zorgkosten kunt u onder bepaalde voorwaarden in aftrek brengen, net als uitgaven voor onder meer scholing, levensonderhoud en giften. Bijna altijd geldt een drempel of maximum. Pas als uw uitgaven meer dan het drempelbedrag bedragen, hebt u recht op de aftrekpost. Bij overschrijding van het maximum gaat ook een deel van de aftrekpost verloren. Zorgvuldige planning van de uitgaven kan u een belastingvoordeel opleveren.

5 Daarnaast geldt dat vanaf 1 januari 2014 de aftrekbaarheid van diverse uitgaven voor zorgkosten, na de eerdere beperking per 2013, verder wordt beperkt. Uitgaven voor rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen zijn vanaf 2014 niet meer aftrekbaar. Voor deze voorzieningen komt u mogelijk nog wel in aanmerking voor een bijdrage vanuit uw gemeente. Door, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden, de betaling naar voren te halen of juist uit te stellen, kan de aftrek worden geoptimaliseerd. Voor uw rekening komende kosten die volgend jaar niet meer aftrekbaar zijn, kunnen beter in 2013 worden betaald. Daarnaast kunnen de kosten onder omstandigheden worden gebundeld in één jaar, waardoor mogelijk een groter deel van de uitgaven boven de drempel komt en de aftrek hoger uitvalt. 10 Einde notariële akte voor periodieke giften Bent u van plan om periodiek een bedrag te schenken aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een vereniging met minimaal 25 leden, stel dit dan nog even uit tot volgend jaar. Vanaf 1 januari 2014 vervalt de verplichte notariële akte voor de aftrekbaarheid van de gift in de inkomstenbelasting en dat levert een besparing op van notariskosten. De periodieke gift is vanaf volgend jaar ook aftrekbaar als deze wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en de ontvangende partij. Wel blijft gelden dat een periodieke gift alleen aftrekbaar is als deze een looptijd heeft van minimaal vijf jaar (of eindigt bij eerder overlijden). De Belastingdienst zal binnen enkele maanden een model-schenkingsovereenkomst ter beschikking stellen via een download op de website. Wilt u gebruik maken van de extra aftrek voor giften aan culturele ANBI s, dan kunt u in geval van een periodieke gift overwegen deze toch nog in 2013 in te laten gaan. U kunt dan 5 jaar lang van deze zogenaamde multiplier gebruik maken, waarmee u voor de giftenaftrek het bedrag van de gift mag vermenigvuldigen met 1,25. Na 2017 vervalt deze multiplier, zodat bij een periodieke gift die pas in 2014 aanvangt en doorloopt tot en met 2018 (bij ongewijzigde wetgeving) het laatste jaar wel de reguliere giftenaftrek kan worden verkregen, maar niet meer de multiplier. 11 Bundel aftrekbare giften Wanneer u schenkt aan een algemeen nut beogende instelling, kunt u deze giften aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Daarbij geldt echter wel een drempel van 1% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen, met een minimum van 60. Wanneer u jaarlijks wilt schenken, kunt u overwegen om de giften van meerdere jaren te bundelen en ineens te betalen. U hebt dan maar één keer te maken met de drempel. Houdt wel rekening met het maximum aan giftenaftrek, dat bedraagt 10% van het (gezamenlijke) verzamelinkomen. 12 Maak gebruik van de jaarlijkse en de éénmalig verhoogde schenkingsvrijstelling Voor schenkingen van ouders aan kinderen geldt een jaarlijkse vrijstelling van (2013). Voor schenkingen aan kleinkinderen geldt een vrijstelling van (2013). Naast de jaarlijkse vrijstelling bestaat een eenmalig verhoogde vrijstelling van (2013) in plaats van (2013), die in bepaalde gevallen nog verder kan worden verhoogd tot (2013). De verhoogde vrijstelling kan slechts éénmaal worden benut voor een schenking aan een kind dat tussen de 18 en de 40 jaar oud is. Is uw kind ouder dan 40, maar zijn of haar partner nog niet, dan kan onder voorwaarden toch nog van de verhoogde vrijstelling gebruik gemaakt worden. De extra verhoging tot heeft als voorwaarde dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning of voor het betalen van een dure studie, waarbij de grens voor 'duur' is gelegd bij per jaar (exclusief o.a. kosten van huisvesting en levensonderhoud). De schenking ter zake van een dure studie moet in een notariële akte worden vastgelegd. Vraag uw adviseur naar de exacte voorwaarden. In plaats van geld te schenken ter verwerving, onderhoud of verbetering van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld kan sinds 2013 ook een eigen woning zelf worden geschonken in het kader van de hiervoor genoemde (aanvulling op de) eenmalig verhoogde vrijgestelde schenking. Vanaf 2014 is het ook toegestaan om met de schenking een restschuld die op of na 29 oktober 2012 is ontstaan af te lossen. TIP In het kader van de stimulering van de woningmarkt is het tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 mogelijk om eenmalig te schenken voor de eigen woning. Daarbij geldt geen leeftijdsgrens en hoeft het niet te gaan om een schenking van ouder aan kind. Deze vrijstelling kan ook worden gebruikt ter aflossing van een vóór 29 oktober 2012 ontstane restschuld. Is al eerder gebruik gemaakt van de hiervoor eenmalige verhoogde vrijstelling, dan komt dit eerdere bedrag in mindering op de vrijstelling van Na gebruik van deze eenmalige vrijstelling tot voor een schenking van ouder aan kind kan geen gebruik meer worden gemaakt van de andere eenmalige verhoogde vrijstellingen.

6 13 Vraag een zakelijke rente voor een lening aan uw kind Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voor de aankoop van een eigen woning of voor een onderneming. Voor de ouder vormt de lening een bezitting in box 3 waarover 1,2% belasting verschuldigd is (30% van 4%), het werkelijke ontvangen rentebedrag is voor de belastingheffing in box 3 niet van belang. Voor het kind is de lening voor een eigen woning of de onderneming een schuld in box 1 waarvan de rente in aftrek kan komen op het box-1-inkomen. Een hoger rentepercentage leidt in deze situatie bij de ouder niet tot een hogere belastingheffing, maar bij het kind wel tot een grotere aftrekpost tegen het progressieve tarief. De ouder kan de rente door middel van schenkingen eventueel weer aan het kind terugschenken. Zorg er wel voor dat het kind de rente daadwerkelijk betaalt, anders heeft het kind geen recht op de renteaftrek. Verstrekt u een lening aan uw kind voor een consumptieve aankoop, dan wordt de schuld bij uw kind in box 3 in aanmerking genomen, waarbij een drempel geldt van ( voor fiscale partners). De hoogte van de rente doet dan voor de inkomstenbelasting niet meer ter zake. Wel geldt dat het verstrekken van een renteloze of laagrentende direct opeisbare lening aan uw kind(eren) sinds 1 januari 2010 jaarlijks wordt aangemerkt als een schenking van de (niet bedongen) rente. Bij dergelijke leningen tussen natuurlijke personen wordt een schenking van het vruchtgebruik van de uitgeleende geldsom aangenomen. U berekent dit vruchtgebruik van dag tot dag en u wordt geacht het totale bedrag te hebben geschonken op de laatste dag van het betreffende kalenderjaar dan wel als dat eerder is op de overlijdensdag van uw kind. Uw kind moet dus jaarlijks schenkbelasting betalen over het verschil tussen 6% en de bedongen rente. VOORBEELD Op 1 januari 2013 leent u aan uw kind een bedrag van uit tegen een rente van 3%. De lening is direct opeisbaar. Het fictieve rentebedrag bedraagt (6% x ), terwijl het overeengekomen rentebedrag (3% x ) bedraagt. Vóór 1 maart 2014 moet uw kind aangifte schenkbelasting doen over een schenking van ( ) in 2013, ervan uitgaande dat de jaarlijkse vrijstelling van (2013) reeds is benut. Er is geen overgangsrecht voor direct opeisbare leningen die al vóór 1 januari 2010 zijn aangegaan. Wilt u vanaf 2014 een jaarlijkse schenking van de (niet bedongen) rente voorkomen, dan dient u voor eind 2013 de rente op 6% te stellen dan wel de lening af te lossen. In het laatste geval kan een nieuwe lening met een vaste looptijd worden aangegaan, waarbij wel een zakelijke rente moet worden overeengekomen. Bij een lening met een vaste looptijd kan het zakelijke percentage ook lager zijn dan 6%. TIPS VOOR ONDERNEMINGEN EN BV S 14 Check uw voorlopige aanslagen Tegen het einde jaar van het jaar kunt u de winst over het lopende jaar doorgaans beter inschatten. Het is verstandig om uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting opnieuw onder de loep te nemen en samen met uw belastingadviseur te kijken of aanpassing van uw voorlopige aanslagen nodig is. Ook als uw aangifte over 2012 nog niet is ingediend, is het raadzaam om na te gaan of over 2012 alsnog een voorlopige aanslag moet worden aangevraagd of aangepast. Daarmee voorkomt u dat u onnodig belastingrente betaalt als de winst hoger uitvalt dan in eerste instantie verwacht. Vanaf 1 april 2014 wordt de belastingrente verhoogd. Voor aanslagen vennootschapsbelasting wordt de rente ten minste 8%. Voor andere belastingen geldt dan een minimum van 4%. Voor aanslagen over 2013 vangt de renteberekening aan op 1 juli Verwacht u geld terug van de fiscus, houdt er dan rekening mee dat u alleen rente vergoed krijgt als er vertraging ontstaat bij het opleggen van de (voorlopige) aanslag. Het sparen bij de fiscus door het zo lang mogelijk uitstellen van het indienen van de aangifte is in beginsel niet meer mogelijk. 15 Maak gebruik van de tijdelijke willekeurige (crisis)afschrijving Voor investeringen in de periode 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013 kan tot maximaal 50% van het investeringsbedrag ineens worden afgeschreven bovenop de normale afschrijving. In tegenstelling tot de eerdere willekeurige crisisafschrijving mag het restant dit maal niet in het volgende jaar willekeurig worden afgeschreven. Bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals gebouwen en immateriële activa (goodwill), zijn uitgesloten. Neemt u het bedrijfsmiddel niet gelijk in 2013 in gebruik, dan moet u rekening houden met een betalingscriterium. De willekeurige afschrijving is dan niet alleen beperkt tot 50%, maar ook tot het bedrag dat u daadwerkelijk in 2013 heeft betaald voor uw investering. Daarnaast geldt dat het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik moet worden genomen. Slechts in zéér uitzonderlijke gevallen mag hiervan worden afgeweken.

7 Door gebruik te maken van deze willekeurige afschrijving kunt u een liquiditeitsvoordeel behalen. U schrijft namelijk in 2013 meer af, zodat uw winst lager wordt en u dus minder belasting hoeft te betalen. Dit liquiditeitsvoordeel wordt overigens in de jaren daarna weer teruggenomen, omdat u dan minder kunt afschrijven op het bedrijfsmiddel. 16 Voorkom verliesverdamping Vanaf 2007 is de verliescompensatieregeling voor ondernemers ingeperkt. U kunt verliezen nog gedurende negen jaren voorwaarts verrekenen met winsten in de toekomst. Vanaf 2014 verdampen de uit 2004 nog resterende verliezen. Verrekening van verliezen met oudere winsten (carry-back) is in de vennootschapsbelasting met een jaar mogelijk, voor IB-ondernemers geldt een terugwentelingsmogelijkheid van 3 jaar. Zoek naar mogelijkheden om uw ondernemingsresultaten zo te sturen dat u een verliesverdamping kunt voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activering van kosten of vrijval van fiscale voorzieningen. Hebt u bedrijfsmiddelen met een stille reserve, overweeg dan de mogelijkheid om deze stille reserve te realiseren, bijvoorbeeld door verkoop aan een gelieerde (rechts)persoon. Voor de aangiften 2009 tot en met 2011 gold in de vennootschapsbelasting een tijdelijke verruiming van de carry-backtermijn van één jaar naar drie jaar. Heeft u hier gebruik van gemaakt, dan is de voorwaartse verliesverrekening (carry-forward) beperkt van negen tot zes jaar. 17 Vraag tijdig innovatiesubsidies aan Ook in 2014 kunt u genieten van de voordelen van de R&D-faciliteiten, te weten de WBSO, de innovatiebox en de Research & Development Aftrek (RDA). Voor deze faciliteiten dient vooraf (tijdig) een aanvraag te worden ingediend. Bent u van plan te investeren in onderzoek en ontwikkeling, neem dan in een vroeg stadium contact op met uw adviseur. Voor IB-ondernemers bestaat daarnaast onder voorwaarden recht op toepassing van de S&O-aftrek. U moet dan minimaal uur aan uw onderneming besteden én op jaarbasis meer dan 500 uur aan S&O-werk, waarvoor een S&O-verklaring is afgegeven. Voor 2013 bedraagt de S&O-aftrek Bent u een startende ondernemer, dan is aftrekbaar. 18 Speel in op wijzigingen in investeringsaftrek Investeert u dit jaar voor meer dan in bedrijfsmiddelen van ieder ten minste 450, dan heeft u recht op investeringsaftrek. Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) komt u mogelijk ook in aanmerking voor de energieinvesteringsaftrek (EIA) of de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Door uw investeringen dit jaar goed te plannen, kunt u optimaal profiteren van de aftrek. Hoe hoger uw investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen, des te lager het bedrag van de KIA. Het kan voor u dan ook gunstiger zijn bedrijfsinvesteringen over meerdere kalenderjaren te spreiden. U kunt zodoende per kalenderjaar profiteren van een zo hoog mogelijke aftrek. Ook voorkomt u dat de investeringsaftrek verloren gaat door overschrijding van het maximuminvesteringsbedrag van in In 2013 geldt de maximale KIA van bij een investeringsbedrag tussen en , daarboven wordt de KIA afgebouwd. Per 1 januari 2014 verandert voor de EIA, de MIA en de Vamil het investeringsbedrag per bedrijfsmiddel van 450 naar Het minimum aan totale, kwalificerende bedrijfsmiddel komt daarmee voor deze aftrekken te vervallen. Voor de KIA blijven de huidige regels van toepassing, maar wordt wel de (zeer) zuinige personenauto uitgesloten. Voor deze (zeer) zuinige auto zal in 2014 ook de Vamil niet meer van toepassing zijn en zal de MIA naar verwachting worden beperkt. Als de investering in 2013 wordt gepleegd, dan zijn de huidige regels nog van toepassing, ook als het bedrijfsmiddel pas in 2014 wordt geleverd. Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Naast de genoemde beperking voor personenauto s zijn onder meer effecten, goodwill, gronden, woonhuizen, dieren en vaartuigen voor representatie uitgesloten van aftrek. Wilt u de investeringsaftrek toepassen, dan moet u hierom verzoeken in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U hebt alleen recht op de milieu- of energie-investeringsaftrek als het desbetreffende bedrijfsmiddel tijdig is aangemeld bij Agentschap NL.

8 19 Stel desinvesteringen uit Voor bedrijfsmiddelen waarvoor u bij aanschaf investeringsaftrek heeft genoten, geldt een zogenoemde desinvesteringsbijtelling als u deze bedrijfsmiddelen vervreemdt binnen vijf jaar na aanvang van het kalenderjaar waarin de aanschaf heeft plaatsgevonden. Van vervreemding is niet alleen sprake bij verkoop, maar ook bijvoorbeeld bij ruil, schenking of inbreng in een BV. Als percentage van de desinvesteringsbijtelling geldt het percentage dat eerder bij de investering gold. Om een desinvesteringsbijtelling te voorkomen, is het in bepaalde gevallen raadzaam de desinvestering uit te stellen tot Laat herinvesteringsreservetermijn niet verlopen Wees alert als uw onderneming of BV een herinvesteringsreserve heeft gevormd ter zake van een bedrijfsmiddel dat in de afgelopen drie jaar boven de boekwaarde is verkocht. Met deze herinvesteringsreserve kunt u de belastingheffing over uw boekwinst uitstellen en uw liquiditeitspositie verbeteren. Dit is ook mogelijk als u bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking stelt aan uw bv of de onderneming of bv van uw partner. Zorg er echter wel voor dat u de herinvesteringsreserve tijdig benut voor nieuwe investeringen. Doet uw onderneming of BV dit niet binnen drie jaar, dan valt de reserve vrij ten gunste van het fiscale resultaat. Binnen deze termijn moet de ondernemer of de directie van de BV wel steeds een herinvesteringsvoornemen hebben. Bij bijzondere omstandigheden kunt u met de Belastingdienst overleggen over een termijnverlenging. Ga na of er aan het einde van het boekjaar nog een herinvesteringsvoornemen aanwezig is en leg dit als directie(lid) van de BV jaarlijks vast in een schriftelijk besluit voor het einde van het boekjaar. Dreigt u voor een in 2010 gevormde herinvesteringsreserve uit de termijn van drie jaar te raken en kunt u aannemelijk maken dat dit veroorzaakt wordt door omstandigheden buiten uw wil (denk bijvoorbeeld aan een bank die niet meewerkt aan de financiering of de gemeente die dwarsligt bij de afgifte van een bouwvergunning), overleg dan tijdig met de Belastingdienst over eventuele verlenging van de termijn. TIPS VOOR DGA S EN BV S 21 Aangaan van een fiscale eenheid Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met meerdere vennootschappen kan voordelig zijn. Voordeel van een fiscale eenheid is dat winsten van de ene vennootschap meteen verrekend kunnen worden met verliezen van de andere vennootschap. Tevens hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Een belangrijke voorwaarde is dat de holding 95% van de aandelen, de winstrechten en de stemrechten in de dochtervennootschap bezit. Om vennootschappen per 1 januari 2014 te voegen in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting dient het verzoek hiertoe vóór 1 april 2014 bij de Belastingdienst te zijn ingediend. Raadpleeg uw adviseur of in uw situatie het aangaan van een fiscale eenheid een voordeel oplevert. 22 Betaal eigen bijdrage voor privégebruik auto aan uw BV Indien u een auto van de zaak hebt, is sprake van een bijtelling (deze wordt verwerkt in de loonadministratie). De extra verschuldigde loonbelasting die de bijtelling veroorzaakt kan worden voorkomen door tijdig met uw BV overeen te komen dat voor dit privégebruik een eigen bijdrage is verschuldigd. Deze eigen bijdrage is onder voorwaarden aftrekbaar van de bijtelling privégebruik en leidt derhalve tot een lagere belastingdruk in box 1. Door jaarlijks een (netto)dividend uit te keren ter grootte van de eigen bijdrage houdt u uw netto-inkomen op een fiscaal vriendelijke wijze op peil. Op deze wijze kan een tariefsvoordeel worden behaald. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een eigen bijdrage in combinatie met een hoger salaris, wat leidt tot een hogere pensioengrondslag. De BV is ter zake van de eigen bijdrage btw verschuldigd. Deze bedraagt 21/121 e deel van de eigen bijdrage. Bij privégebruik van de auto van de zaak zonder (of met een te lage) eigen bijdrage dient jaarlijks een btw-correctie voor privégebruik te worden toegepast. 23 Stel een dividenduitkering uit tot volgend jaar Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren, wacht dan nog even tot volgend jaar. Dan gaat het box 2-tarief namelijk voor een jaar omlaag met 3%. Het belastbaar inkomen dat u in 2014 uit aanmerkelijk belang geniet, is dan belast tegen een tarief van 22% in plaats van 25%, voor zover dat inkomen niet hoger is dan Dat is een belastingvoordeel van maximaal

9 Keer niet zomaar dividend uit. Neem hiervoor altijd eerst contact op met uw adviseur, want er is een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Voordat uw bv dividend kan uitkeren, zal er een verplichte uitkeringstoets moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Een extra waarschuwing is op zijn plaats als u ook pensioen in eigen beheer opbouwt. Om te bepalen of er voldoende vermogen in de bv overblijft na de dividenduitkering, moet gekeken worden naar de commerciële waarde en niet naar de fiscale waarde van de pensioenverplichting op de balans. 24 Houd de rekening-courantstand met de eigen BV in de gaten Een rekening-courantvordering op de eigen BV wordt belast in box 1 (maximaal 52%, maar daarbij is wel 14% van het resultaat vrijgesteld). Een rekening-courantschuld aan de eigen BV valt daarentegen in box 3 (1,2% over de stand van de rekeningcourantschuld per 1/1). Wanneer de rekening-courantstand gedurende het jaar niet hoger is dan , blijft deze buiten box 1 dan wel box 3. De BV mag dan ook geen rente in aanmerking nemen. Wilt u in 2014 gebruik maken van deze regeling, zorg dan dat de rekening-courantstand nog in 2013 daalt tot onder en in 2014 ook niet boven dit bedrag uitkomt. 25 Pensioenregeling Met ingang van 1 januari 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen omhoog van 65 naar 67 jaar. De maximale jaarlijkse pensioenopbouw gaat dan omlaag. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de verlaging van de pensioenopbouwpercentages hebben ook gevolgen voor uw pensioen wanneer u dit in eigen beheer bij uw bv opbouwt. De pensioenovereenkomst die u heeft afgesloten met uw bv moet worden aangepast. Neem hiervoor contact op met uw adviseur. Aanpassing van uw pensioenovereenkomst hoeft niet als uw pensioenopbouw is stopgezet vóór 1 januari 2014 of als uw pensioen al is ingegaan. Wilt u nog in 2013 een pensioenvoorziening vormen voor een pensioen in eigen beheer of een bestaande voorziening verhogen door (binnen de wettelijke kaders) een hoger pensioen toe te zeggen, dan is het raadzaam om nog dit jaar in notulen van de Algemene Vergadering van de bv de pensioentoezegging vast te leggen, waarbij voldoende duidelijk moet zijn welke pensioenrechten aan u worden toegekend. Nog beter is om tegelijkertijd de pensioenrechten in een pensioenovereenkomst vast te leggen. Met name in het begin van de opbouwfase zal, indien ook een partnerpensioen is toegekend, sprake zijn van een risicokapitaal. Dit betekent dat bij voortijdig overlijden van de DGA de gevormde pensioenvoorziening te laag is om het toegekende partnerpensioen te kunnen uitkeren. Door het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan in dit tekort worden voorzien. De vorming van een pensioen in eigen beheer leidt tot uitstel van belastingheffing, maar hoeft niet altijd fiscaal het meest voordelig te zijn. Dit hangt onder meer af van de overige inkomsten (voor en na uw pensionering) en de aanwezigheid van aftrekposten in de inkomstenbelasting. Raadpleeg uw adviseur om ongewenste gevolgen te voorkomen. TIPS VOOR WERKGEVERS EN WERKNEMERS 26 Ook volgend jaar werkgeversheffing hoge lonen De voor dit jaar geldende, eenmalige werkgeversheffing over hoge lonen, ook wel crisisheffing genoemd, komt volgend jaar nog een keer terug. Wel heeft het kabinet beloofd dat dit een eenmalige terugkeer is en dat de crisisheffing dus niet structureel wordt. Desalniettemin moet u als werkgever voor elke werknemer die dit jaar een loon heeft van meer dan , in 2014 over het meerdere (wederom) 16% belasting (eindheffing) betalen. Het gaat daarbij om het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over het hele jaar 2013, dus inclusief alle structurele en incidentele beloningen en dus ook inclusief de bijtelling auto. De extra werkgeversheffing komt boven op de reguliere loonkosten die u als werkgever al hebt. U bent de werkgeversheffing op 31 maart 2014 verschuldigd; u moet de heffing in het betreffende aangiftetijdvak aangeven en afdragen aan de Belastingdienst.

10 Wellicht kunt u, al dan niet in overleg met de betreffende werknemers, het loon in 2013 nog beïnvloeden door eventuele bonussen en dergelijke niet in 2013, maar pas in 2014 toe te kennen of op andere wijze het loon in 2013 verlagen. Bijvoorbeeld door het invoeren van een eigen bijdrage voor pensioen of voor privé gebruik van de auto in te voeren of vakantiedagen in te kopen. Omdat het kabinet heeft aangegeven dat de verlenging eenmalig is, levert iedere verlaging van inkomens boven direct een belastingbesparing op. 27 Versnel het ontslagtraject in verband met afschaffing stamrechtvrijstelling Wilt u om wat voor reden dan ook afscheid nemen van een of meer werknemers onder betaling van een ontslagvergoeding, dan helpt u uw werknemers wanneer u de werknemers nog dit jaar ontslag aanzegt. Indien de feitelijke ontslagdatum voor 1 juli 2014 valt kan uw werknemer zo een voordeel behalen, omdat hij nog gebruik kan maken van de stamrechtvrijstelling. Deze wordt namelijk volgend jaar afgeschaft voor nieuwe stamrechten. Daarbij moet wel uiterlijk op 31 december 2013 aan enkele voorwaarden zijn voldaan; zo moet het ontslag definitief zijn en onder meer de toezegging en hoogte van de stamrechtaanspraak schriftelijk zijn vastgelegd. 28 Stamrecht met voordeel op te nemen Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze ondergebracht bij uw bv, een bank, beleggingsinstelling of een verzekeraar, dan kunt u deze nu niet in een keer opnemen. Als, ondanks het afkoopverbod, toch het bedrag ineens opneemt, betaalt u over het hele bedrag belasting naar het progressieve tarief en daar bovenop 20% revisierente over de waarde van het stamrecht. Volgend jaar komt daar verandering in. U krijgt dan de mogelijkheid om de stamrechtaanspraak in één keer op te nemen zonder revisierente van 20% over de waarde van dit stamrecht. Doet u dat in 2014, dan krijgt u bovendien een extra korting waardoor u belasting betaalt over 80% van de uitkering. 20% blijft onbelast. Voorwaarde is wel dat het bedrag vóór 15 november jl. door de (ex)werkgever is overgemaakt naar de stamrecht-bv of andere stamrechtuitvoerder. Deze 80%-regeling geldt alleen bij opname ineens in 2014, niet bij gespreide of latere opname. Neemt u het stamrecht in 2015 of later in één keer op, dan betaalt u wel inkomstenbelasting over 100% van de uitkering. U bent overigens niet verplicht om uw bestaande stamrecht in één keer op te nemen. Voor bestaande stamrechten blijft de stamrechtvrijstelling gewoon gelden. Laat u goed informeren of het voor u aantrekkelijk is om de stamrechtaanspraak in 2014 in één keer op te nemen. U krijgt dan wel een korting, maar u moet nog steeds over een fors bedrag en afhankelijk van de hoogte van de uitkering afrekenen tegen een toptarief van 52% inkomstenbelasting. Bovendien behoort dit vermogen daarna (mits op de peildatum nog aanwezig) tot de rendementsgrondslag van box 3. Hoewel een aantal banken en verzekeraars al wel hebben aangegeven te zullen meewerken aan afkoop van het stamrecht, zijn zij dit niet verplicht. Een van de voorwaarden voor de huidige vrijstelling is immers dat in de stamrechtovereenkomst expliciet een afkoopverbod is opgenomen. Is het stamrecht ondergebracht bij uw bv, dan zal dit minder problemen opleveren. Het is echter maar de vraag of ook in dat geval opname van de stamrechtaanspraak in één keer mogelijk is. Vaak zit het stamrechtkapitaal namelijk vast in de bv. 29 Pas uw pensioencontracten op tijd aan Met ingang van 1 januari 2014 gaat de jaarlijkse pensioenopbouw omlaag. Zo gaat het maximale opbouwpercentage voor middelloonregelingen omlaag van 2,25% naar 2,15% en voor eindloonregelingen van 2% naar 1,9%. Ook de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen gaat met ingang van 2014 omhoog van 65 naar 67 jaar. Beide wijzigingen hebben gevolgen voor de pensioenregeling van uw werknemers. Door deze wijzigingen moeten de pensioenovereenkomsten van uw werknemers mogelijk worden aangepast. Een pensioenreglement hoeft niet te worden gewijzigd wanneer de huidige pensioenregeling binnen de per 1 januari 2014 geldende fiscale kaders blijft. Overleg met het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar waar de pensioenregeling van uw werknemers is ondergebracht, of aanpassing van het pensioenreglement wenselijk dan wel noodzakelijk is en wat de gevolgen hiervan zijn. Het kan zijn dat uw werknemers formeel akkoord moeten gaan met een wijziging van het pensioenreglement. Als werkgever heeft u bovendien de plicht om toe te zien dat de pensioenuitvoerder uw werknemers tijdig inlicht over eventuele wijzigingen.

11 30 Overstappen op werkkostenregeling in 2014 of uitstellen? Een werknemer kan de arbeidskosten in de inkomstenbelasting niet aftrekken, maar de werkgever mag in de loonbelasting wel belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen toekennen. In 2014 kunt u als werkgever nog eenmaal kiezen tussen de nieuwe werkkostenregeling (WKR) en het oude stelsel. De verplichte invoering is namelijk nogmaals met een jaar uitgesteld tot 1 januari In individuele arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen of CAO s hebt u met uw personeel afspraken gemaakt over vergoedingen en verstrekkingen. Deze afspraken kunt u arbeidsrechtelijk niet zomaar ongedaan maken. Maar naar aanleiding van de aanstaande invoering van de WKR kan het wel zo zijn dat u deze afspraken wilt aanpassen. Het is zaak dit tijdig te onderzoeken, zeker nu 2014 het laatste jaar is waarin de oude regeling mag worden toegepast. Of het verstandig is om per 2014 voor de WKR te kiezen, is afhankelijk van de bestaande kostenvergoedingen en verstrekkingen. Daarvoor zal in kaart moeten worden gebracht welke vergoedingen en verstrekkingen niet onder het vrijgestelde budget van 1,5% (2014) van de totale loonsom vallen, bijvoorbeeld omdat deze onder een gerichte vrijstelling vallen zoals de reiskostenvergoeding, en welke vergoedingen wel onder dit budget vallen. Betaalt of verstrekt u meer dan het budget van 1,5%, dan is onder de WKR het meerdere belast tegen 80% eindheffing. Kiest u in 2014 voor de WKR, dan blijven de afspraken met de Belastingdienst over vergoedingen en verstrekkingen gehandhaafd wanneer die gerichte vrijstellingen betreffen. Alle andere afspraken met de fiscus die zijn gemaakt op basis van de wet- en regelgeving tot en met 2010 komen te vervallen bij keuze voor de WKR. U kunt deze bestaande afspraken wel (weer) gebruiken als u in 2014 niet (meer) kiest voor de WKR. Wanneer u, naast kosten die onder gerichte vrijstellingen vallen, veel andere kosten aan uw werknemers vergoedt, dan is de WKR wellicht minder gunstig. Bij bedrijven met sobere secundaire arbeidsvoorwaarden is de WKR in het algemeen een uitkomst en bij zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden niet. De WKR is nadelig voor werkgevers met veel deeltijdwerknemers. De vergoedingen en verstrekkingen voor voltijdwerknemers zijn vaak gelijk aan die voor deeltijdwerknemers, terwijl de totale fiscale loonsom voor deeltijdwerknemers lager is. Bij holdingstructuren of een samenhangende groep inhoudingsplichtigen heeft elke inhoudingsplichtige een eigen budget, zodat de vrijgestelde bedragen per inhoudingsplichtige in de groep zullen verschillen. 31 Levensloopregeling: nu nog afkopen? Neemt u deel aan de levensloopregeling en was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december of meer, dan kunt u door blijven sparen in de regeling tot 1 januari Sinds 2012 bouwt u echter geen levensloopverlofkorting meer op. Vanaf 2013 mag in deze situatie naar keuze de levensloopregeling worden voortgezet of het tegoed bestedingsvrij worden opgenomen, het is dan dus niet meer nodig om bijvoorbeeld daadwerkelijk verlof op te nemen. Neemt u nog in 2013 het volledige tegoed in één keer op, dan betaalt u belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond. Vanaf 1 januari 2014 kunt u geen gebruik meer maken van deze 80%-regeling. Het tegoed dat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2012 is wel volledig belast. Het levenslooptegoed mag ook worden omgezet in pensioen, mits de pensioenregeling daarbij aan de voorwaarden blijft voldoen en niet bovenmatig wordt. In dat geval vervalt de opgebouwde levensloopverlofkorting en wordt geen gebruik gemaakt van voornoemde 80%-regeling. Laat u goed adviseren over alle fiscale gevolgen voordat u tot afkoop overgaat. Afkoop heeft bijvoorbeeld ook effect op de hoogte van uw box-3-vermogen. 32 Voorkom bijtelling privégebruik auto van de zaak Uw werknemer heeft een auto van de zaak waarmee hij op kalenderjaarbasis maximaal 500 privékilometers rijdt. In uw bedrijfsadministratie bewaart u een kopie van de Verklaring geen privégebruik auto. Met deze verklaring hoeft u geen privégebruik auto bij het loon tellen vanaf het eerstvolgende loontijdvak waarover u het loon moet berekenen. Wanneer aan uw werknemer een andere auto van de zaak ter beschikking is gesteld, moet hij voor deze nieuwe auto ook een Verklaring geen privégebruik auto overhandigen. De Verklaring geen privégebruik auto voor de oude auto geldt namelijk niet voor de nieuwe auto.

12 Zorg ervoor dat u bij de terbeschikkingstelling van een andere auto tijdig beschikt over een nieuwe Verklaring geen privégebruik auto. Sinds 2012 bestaat voor bestelauto s de verklaring uitsluitend zakelijk gebruik. Daarmee hoeft geen kilometeradministratie meer te worden bijgehouden, maar mag geen enkele kilometer privé worden gereden. Bij ritten waarvan een verdenking van privégebruik bestaat, moet het zakelijke karakter worden aangetoond. Lukt dat niet, dan moet alsnog voor het hele jaar inhouding over de bijtelling plaatsvinden. In november ontvangt uw werknemer een brief van de Belastingdienst waarmee hij wijzigingen m.b.t. de Verklaring geen privégebruik auto kan doorgeven. Informeer hiernaar bij uw werknemer en administreer eventueel ook het wijzigingsformulier. Zo bent u er in ieder geval op tijd van op de hoogte of u volgend jaar wel of geen rekening moet houden met een bijtelling Ook in 2014 kan de bijtelling worden voorkomen. Bij personenauto s dient daarvoor wel een sluitende rittenadministratie te worden bijgehouden. De keuze om wel of niet privé te rijden geldt per kalenderjaar, bij overschrijding van de 500-km-grens geldt de bijtelling voor het hele jaar. 33 Personeelsfonds als aantrekkelijke uitkering Graag willen we u wijzen op recente ontwikkelingen met betrekking tot de fondsenvrijstelling. Middels een personeelsfonds kunnen werknemers op een fiscaal vriendelijke wijze een uitkering of verstrekking ontvangen. Hierbij kan gedacht worden aan personeelsreizen, een bijdrage in de studiekosten voor de kinderen maar ook aan huishoudelijke zaken zoals koelkasten. Uitkeringen en verstrekkingen uit een dergelijk fonds zijn namelijk onder voorwaarden onbelast. Eén van de voorwaarden is dat de werkgever niet meer in het fonds stort dan de gezamenlijke bijdrage van de bij het fonds betrokken werknemers. De Hoge Raad heeft beslist dat een fonds niet meer vijf (kalender)jaren hoeft te bestaan alvorens onbelaste uitkeringen uit een personeelsfonds mogen worden gedaan. Naast de overige voorwaarden (onder meer dat werknemers geen belastingvrije aanspraak hebben op een uitkering of verstrekking uit het fonds; er geen sprake mag zijn van een uitkering of verstrekking die betrekking heeft op ziekte, adoptie, invaliditeit, overlijden of bevalling) geldt volgens de Hoge Raad slechts dat de werkgever tussen moment van oprichting van het fonds en het kalenderjaar waarin de uitkeringen en/of verstrekkingen plaatsvinden niet meer heeft bijgedragen dan de bij het fonds betrokken werknemers. De oprichting van een personeelsfonds biedt, zeker onder de werkkostenregeling, een mooi alternatief om aan uw werknemers fiscaal vriendelijk een uitkering of verstrekking te doen toekomen. Vanwege de diverse voorwaarden dient een personeelsfonds wel zorgvuldig opgericht te worden. TIPS OMZETBELASTING 34 Doe vóór 1 april 2014 suppletieaangifte omzetbelasting Kijk bij de jaarafsluiting of het saldo van de verschuldigde of te vorderen omzetbelasting op de balans per 31 december 2013 overeenkomt met de omzetbelasting die in de periodieke aangiften is aangegeven. Verschillen kunt u vrijwillig en zonder belastingrente en boete (mits het alsnog te betalen bedrag minder bedraagt dan ) verbeteren door vóór 1 april 2014 een suppletieaangifte in te dienen. Na deze datum brengt de belastingdienst belastingrente in rekening. Op de website van de Belastingdienst kunt u een standaard suppletieformulier vinden. Dit formulier kunt u na invulling ook digitaal indienen. Als het saldo van de te betalen of terug te vragen omzetbelasting in de suppletieaangifte minder dan bedraagt, kunt u dit in de eerstvolgende, reguliere btw-aangifte verwerken. Indien u in het verleden te veel btw op aangifte heeft voldaan, dan kunt u een verzoek om ambtshalve teruggaaf doen. Denk bijvoorbeeld aan: een verkeerde tarieftoepassing; u hebt te weinig btw op aangifte teruggevraagd; u bent vergeten de btw op bepaalde inkoopfacturen mee te nemen. 35 Verricht u vrijgestelde prestaties? Voorkom integratieheffing! De integratieheffing in de omzetbelasting wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de btw-heffing over zelfvervaardigde goederen, waarover nog geen btw werd berekend. U krijgt nu nog te maken met de integratieheffing wanneer u als ondernemer een goed vervaardigt of laat vervaardigen, en hier de materialen voor ter beschikking stelt. De heffing komt dan om de hoek kijken als u het goed vervolgens gaat gebruiken voor (deels) vrijgestelde prestaties. Tijdens de

13 vervaardiging kunt u de btw in aftrek brengen; bij oplevering (ingebruikname) bent u dan btw verschuldigd. Met name vrijgestelde ondernemers die een bedrijfspand laten bouwen op eigen grond hebben nu nog te maken met de integratieheffing. Omdat de integratieheffing wordt afgeschaft, kan het verstandig zijn om de ingebruikname van een nieuw onroerend goed dat u voor vrijgestelde prestaties gaat gebruiken uit te stellen tot na 1 januari Voor ondernemers die nu al btw op goederen en diensten in aftrek hebben gebracht in de veronderstelling dat zij bij ingebruikname van het nieuw vervaardigd goed integratieheffing zouden moeten betalen, is er overgangsrecht. Dit komt er kort gezegd op neer dat u de btw gedurende de vervaardiging nog in aftrek kunt brengen. Bij ingebruikname van het goed voor vrijgestelde prestaties moet u deze btw in een keer terugbetalen. 36 Laatste btw-aangifte: vergeet niet het privégebruik bedrijfsauto Gebruikt u als ondernemer de auto van de zaak ook privé, dan moet u voor de btw met dit privégebruik rekening houden. De eventueel verschuldigde btw geeft u aan en betaalt u bij de laatste btw-aangifte van het jaar. De regel is als volgt. Gebruikt u de auto van de zaak ook privé, dan kunt u de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik aftrekken voor zover u de auto gebruikt voor belaste omzet. Omdat u de auto ook privé gebruikt, moet u over het privégebruik btw betalen. U kunt daarvoor gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Voor de auto die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot uw bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heeft u bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag u voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%. U hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. U mag namelijk ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. U moet dan wel een sluitende kilometeradministratie bijhouden. Denk naast de auto-correctie ook aan de andere gebruikelijke correcties, zoals: de correctie voor privégebruik auto (zowel voor ondernemer als voor personeel); correcties of afgetrokken voorbelasting ten aanzien van verstrekkingen aan het personeel, relatiegeschenken e.d; de correctie voor privégebruik van ondernemingsgoederen en diensten; de herrekening van gedurende het jaar afgetrokken voorbelasting; de herziening van afgetrokken btw-voorbelasting op roerende en onroerende investeringsgoederen; de toepassing van de kleine ondernemersregeling als het over het hele jaar af te dragen btw-bedrag kleiner is dan Verbeter uw liquiditeitspositie met maand- of kwartaalaangifte Zolang u maandelijks btw bent verschuldigd, kan een financieringsvoordeel worden gerealiseerd als u ervoor kiest per kwartaal de aangifte en afdracht van btw te doen. Indien het bedrag van de voorbelasting structureel groter is dan het af te dragen btwbedrag, is het raadzaam om voor maandaangiften omzetbelasting te kiezen. 38 Meld verbreking van de fiscale eenheid voor de btw Heeft uw holdingmaatschappij de aandelen in een werkmaatschappij verkocht en is daardoor de fiscale eenheid voor de btw tussen die twee BV s verbroken? Meld dit dan zo snel mogelijk schriftelijk bij de bevoegde inspecteur. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderdelen van de fiscale eenheid voor de btw eindigt namelijk pas op het moment dat de verbreking van de eenheid bij de inspecteur is gemeld. Niet melden, kan er toe leiden dat uw holdingmaatschappij aansprakelijk wordt gesteld voor de btw van de vroegere dochtermaatschappij, zelfs voor de btw die is ontstaan in de periode na verkoop van de aandelen in deze BV. 39 Stel uw sportaccommodaties btw-belast ter beschikking Op grond van een besluit van de staatssecretaris wordt de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties aan sporters mogelijk eerder aangemerkt als een belaste dienst voor de omzetbelasting. Hierdoor ontstaat voor degene die de sportaccommodatie ter beschikking stelt recht op aftrek van voorbelasting. Bovendien valt de btw-belaste dienstverlening onder het 6%-tarief, waardoor de vooraftrek hoger zal zijn dan de af te dragen btw. Dit is vooral interessant bij nieuwbouw of de aanleg van een kunstgrasveld. Neem voor een nadere toelichting contact op met uw adviseur.

14 40 Check herziening van btw Als u in het verleden zaken heeft gekocht waarbij de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek is gebracht, dan kan het zijn dat deze btw-aftrek moet worden herzien. Herziening kan zich voordoen als het gebruik van de roerende of onroerende zaken wijzigt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een pand in 2013 bent gaan gebruiken voor vrijgestelde prestaties, terwijl u voorheen btwbelaste prestaties verrichtte. Andersom is ook mogelijk: u bent een pand gaan gebruiken voor belaste prestaties, terwijl u voorheen vrijgestelde prestaties verrichtte. In beide gevallen moet u de btw herzien. Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van negen jaar na het jaar van ingebruikneming, voor roerende zaken geldt een termijn van vier jaar na het jaar van ingebruikneming. U verwerkt de herziening in de laatste btw-aangifte van het jaar. Als u onroerende zaken belast met btw verhuurt, informeer dan of uw huurder nog voldoet aan de eisen voor de aftrekgerechtigdheid. Alleen als uw huurder de btw voor 90% of meer kan aftrekken (in bepaalde situaties is een aftrekrecht van 70% voldoende), mag u met btw verhuren. Disclaimer De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Raadpleeg voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur. Ondanks dat deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch KroeseWevers BV zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan.

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR

DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR DE ADVISEUR INFORMATIEBLAD VAN UW REGISTER BELASTING EN BEDRIJFSADVISEUR Voor u ligt de Eindejaarsadviseur van 2013. Daarin staan allerlei aandachtspunten die zo aan het eind van het jaar of juist aan

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen

18 slimme belastingtips. om dit jaar nog je voordeel mee te doen om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoud Tip 1: Betaal je zorgverzekering in één keer... 2 Tip 2: Levensloopregeling voordelig afkopen... 2 Tip 3: Eigenwoninglening registreren bij fiscus... 2 Tip

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier

Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Special Eindejaarstips 2013 voor de Particulier Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53

accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 Joek_nieuwsbrief.indd 39-40 07-11-13 21:53 accountants adviseurs december 2013 Eindejaarsbericht 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Inkomstenbelasting T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premies volksverzekering zijn ingehouden. In dat geval kan het

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015

Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Inkomstenbelasting eindejaarstips 2015 Beslis nog in 2015 voor een andere auto met lager bijtellingspercentage In 2017 volgen waarschijnlijk de echt grote hervormingen ten aanzien van de bijtelling van

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/8] Fiscale eindejaarstips Vennootschapsbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2013

Nieuwsbrief november 2013 Nieuwsbrief november 2013 Het jaar 2013 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling.

bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2016 in gebruik zijn genomen. Bepaalde investeringen zijn uitgesloten van de regeling. Vennootschapsbelasting - eindejaarstips Tijdelijk maximaal 50% ineens afschrijven in 2013 In 2013 bestaat voor vennootschappen opnieuw een tijdelijke mogelijkheid om versneld af te schrijven op investeringen

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. Tips omzetbelasting Check herziening van btw Correcties laatste btw-aangifte 2011 Pas btw-correctie toe op auto van de zaak

Eindejaarstips 2011. Tips omzetbelasting Check herziening van btw Correcties laatste btw-aangifte 2011 Pas btw-correctie toe op auto van de zaak Eindejaarstips 2011 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste tips onder elkaar gezet. s voor iedereen Betaal

Nadere informatie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen pensioendotaties en inleg in de levensloopregeling in mindering komen op het gebruikelijk loon. Inleiding: Hieronder kunt u de aandachtspunten en tips vinden voor de directeur-aandeelhouder van een besloten vennootschap relevant kunnen zijn. Wij hebben de aandachtpunten en tips zoveel als mogelijk

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013: Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Eindejaarstips 2013: Tips voor ondernemers en rechtspersonen Eindejaarstips 2013: s voor ondernemers en rechtspersonen Voor u liggen de eindejaarstips 2013 voor ondernemers en rechtspersonen. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke

Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke KW INTESSENS december 2014 KWintessens is een nieuwsbrief voor relaties van KroeseWevers en verschijnt 5 maal per jaar. Eindejaarstips 2014 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23

3 Privé. RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/ pagina 23 3 Privé RB Eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 - pagina 23 3.1 Schommelende inkomsten? Vraag belasting terug via middeling Heeft u in opeenvolgende jaren te maken met wisselende inkomsten in box

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

Ondernemende accountants.

Ondernemende accountants. Ondernemende accountants. Nieuwsbrief November 2011 Eindejaarstips 2011 Het is slim om sommige belastingzaken nog dit jaar te regelen, want daarmee kunt u flink wat geld besparen. We hebben de belangrijkste

Nadere informatie

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013

Voor iedereen. Eindejaarstips 2013 Eindejaarstips 2013 Voor iedereen Samenwoners regel fiscaal partnerschap Woont u samen maar voldoet u niet aan de regels voor fiscaalpartnerschap, regel dan voor 1 januari 2014 een samenlevingscontract

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Tips voor alle belastingplichtigen

Tips voor alle belastingplichtigen www.stolk-accountants.nl Tips voor alle belastingplichtigen Wat moet u écht nog dit najaar doen, óf juist niet, om iscaal voordeel te behalen? In de tips voor alle belastingplichtigen vindt u volop informatie.

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen

de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen de 13 van 2013 eindejaarssuggesties Algemeen 1 1. Schenken aan kinderen, kleinkinderen en anderen 1 2. Goede doelen financieel steunen 2 3. Privébetalingen en aankopen doen 3 4. Beleggen in groenfondsen

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend

negentig NIEUWS In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies Innovatie blijft ook dit jaar lonend Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang NIEUWS 1 negentig In dit nummer: Ruim baan voor de jongere werknemer Uw auto in 2014: zuinig is het devies

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF

December 2007 TAK NIEUWSBRIEF 1. December 2007 TAK NIEUWSBRIEF IB ondernemer houd uw uren goed bij, dit levert veel fiscale voordelen op waarmee per jaar honderden euro s kunnen worden bespaard.. Als u wilt voldoen aan het urencriterium

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 -

Eindejaarstips 2013. Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 - Eindejaarstips 2013 Adminta Hoogveen 3 9501 XK Stadskanaal Tel: 0599-237775 Fax: 0599-237770 info@adminta.nl www.adminta.nl - 1 - Voorwoord Graag presenteren wij u een selectie van de jaarlijkse Eindejaarstips.

Nadere informatie

24 Slimme Belastingtips!

24 Slimme Belastingtips! Vitis Advies 24 Slimme Belastingtips! 2016-2017 24 slimme belastingtips om dit jaar nog je voordeel mee te doen Inhoudsopgave Tip 1: Schenk vrijgesteld aan kinderen 3 Tip 2: In 2017 extra schenken voor

Nadere informatie

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid

1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid 1. Benut de fiscale oudedagsreserve maar doe dat met beleid De fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR) is een mooie aftrekpost, maar heeft een keerzijde. Bij staking van uw onderneming moet u ook hierover

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

EQUUS NIEUWSBRIEF september 2013

EQUUS NIEUWSBRIEF september 2013 EQUUS NIEUWSBRIEF september 2013 1. Wees op tijd met het aanpassen van pensioencontracten Met ingang van 1 januari 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen omhoog van 65 naar 67

Nadere informatie

HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS.

HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS. Eindejaarstips 2015 november 2015 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)20 570 02 00 T +31 (0)23 516 06 20 F +31 (0)20

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2013 (deel 1)

Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2013 (deel 1) 1/ 9 Westpark Highlights - 3 e kwartaal 2013 (deel 1) 1. Wees op tijd met het aanpassen van pensioencontracten Met ingang van 1 januari 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen omhoog

Nadere informatie

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen?

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Businessclub Bij de Tijd 29 oktober 2013 Ondernemende Accountants Deze presentatie betreft de plannen zoals die op 29 oktober 2013 bekend zijn. Indien u wilt

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

salarissen payrolling administraties

salarissen payrolling administraties salarissen payrolling administraties Eindejaarsbericht 2013 salarissen payrolling administraties INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/12] Fiscale eindejaarstips Inkomstenbelasting Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

RB Eindejaarstips 2009

RB Eindejaarstips 2009 Inkomstenbelasting Verplichtingen periodieke giften en alimentatie uit het box 3-vermogen U kunt onder voorwaarden periodieke giften en alimentatie als persoonsgebonden aftrek in mindering brengen op uw

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet

Van Wantrouwen naar Vertrouwen. 6 december 2011 Gijs van der Voet Van Wantrouwen naar Vertrouwen 6 december 2011 Gijs van der Voet Inleiding Onderneming/BV Belastingplan 2012 Eindejaarstips 2011 Overige zaken Belastingplan 2012 Kabinet: Eenvoudiger, meer solide en fraudebestendig

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen

Eindejaarstips 2013 INKOMSTENBELASTING. Algemeen INKOMSTENBELASTING Algemeen Middelingsteruggave bij sterk wisselend inkomen Als de hoogte van de belastbare inkomens in box 1 (werk en woning) over drie opeenvolgende jaren sterk heeft gewisseld, kan aanspraak

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Belastingcijfers 2016

Belastingcijfers 2016 Belastingcijfers 2016 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: totaal tarief heffing over totaal - 19.922 8,40% 28,15% 36,55% 7.281 19.922

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Boetevrije inkeerregeling tot 1 juli 2014 Overheidskredieten tijdelijk uitgebreid Een gouden handdruk in één keer opneembaar? Verruiming schenkingsvrijstelling pagina 2 pagina 4 pagina 7 pagina 10 NIEUWS

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de

! De belastingrente gaat vanaf 1 april 2014 omhoog. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2011 I. TIPS VOOR ALLE BELASTINGPLICHTIGEN ALGEMEEN

EINDEJAARSTIPS 2011 I. TIPS VOOR ALLE BELASTINGPLICHTIGEN ALGEMEEN EINDEJAARSS 2011 I. S VOOR ALLE BELASTINGPLICHTIGEN ALGEMEEN Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op hetzelfde adres

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor ondernemers en rechtspersonen, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2012 november 2012 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012

1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 1. Correcties in laatste BTW-aangifte 2012 Het is weer tijd voor de laatste BTW-aangifte over het jaar 2012. Deze moet uiterlijk op 31 januari 2013 ingeleverd en betaald zijn aan de Belastingdienst. In

Nadere informatie

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 INKOMSTENBELASTING / PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen...2 - U krijgt mogelijk te maken met bijbetaling of minder IB-teruggaaf... 2 - Bijtellingscategorieën auto

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7]

FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] FISCALE EINDEJAARSTIPS [1/7] Fiscale eindejaarstips Ondernemers met een BV Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning

4-12-2013. Belastingplan 2014 / tips 2013. Schenken voor eigen woning. Eigen woning Belastingplan 2014 / tips 2013 Schenken voor eigen woning Van 1 okt 2013 t/m 31 dec 2014: - Schenken tot 100.000: vrij van schenkbelasting - Van iedereen! (niet alleen ouder-kind) - Aan meerdere begiftigden/van

Nadere informatie

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen

1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Toch geen afbouw zelfstandigenaftrek op termijn De voorgenomen stapsgewijze afbouw van de zelfstandigenaftrek vanaf 2015 gaat niet door. Het is nog niet

Nadere informatie

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken?

4. Wat moet ik als lid doen om een lijfrenteschenking te verstrekken? VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN DOOR LEDEN 1. Zijn er methoden waarbij een lening of schenking voor ons leden fiscaal aantrekkelijk gemaakt kan worden? Ja er zijn enkele financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Vennootschapsbelasting Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80% Als de vennootschap 2012 met winst heeft afgesloten maar in 2013 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te

Nadere informatie

voor milieu-investeringen kan per 1 januari 2014 niet meer worden toegepast op personenauto s.

voor milieu-investeringen kan per 1 januari 2014 niet meer worden toegepast op personenauto s. [ Nieuwsbrief ] DECEMBER 2013 INLEIDING BV EN NV Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het afgelopen jaar en

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer

NIEUWSBRIEF 01-2014. Werkgever. 1. Ruim baan voor de jongere werknemer NIEUWSBRIEF 01-2014 Werkgever 1. Ruim baan voor de jongere werknemer Vanaf begin dit jaar is er een nieuwe 'subsidieregeling' voor werkgevers: de premiekorting jongere werknemer. Het gaat om een tijdelijke

Nadere informatie

zal worden, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 bespaart.

zal worden, zodat de aflossing ook nog eens belasting in box 3 bespaart. Inkomstenbelasting - eindejaarstips Voorlopige aanslag kan in rekening brengen belastingrente voorkomen Wie verwacht (meer) belasting te moeten betalen over 2013, kan verzoeken om een voorlopige aanslag

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Wees op tijd met het aanpassen van pensioencontracten Begrip bouwterrein luistert nauw

negentig NIEUWS In dit nummer: Wees op tijd met het aanpassen van pensioencontracten Begrip bouwterrein luistert nauw Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zestiende jaargang NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Wees op tijd met het aanpassen van pensioencontracten Begrip bouwterrein

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2013, 2 e jaargang, 6 e editie Inhoud 1. Veranderingen per 2014 binnen de inkomstenbelasting 2. Veranderingen per 2014 voor de ondernemer en de inkomstenbelasting

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting Special Eindejaarstips 2013 voor ondernemers in de inkomstenbelasting Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren.

Als u overweegt om op korte termijn te investeren in een (nieuw) bedrijfsmiddel, dan zijn wij op uw verzoek graag bereid om u te adviseren. Investeringen (willekeurige afschrijving + investeringsaftrek) Indien u in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen, dan mag u die bedrijfsmiddelen onder

Nadere informatie

Tips voor ondernemers en rechtspersonen

Tips voor ondernemers en rechtspersonen www.stolk-accountants.nl Tips voor ondernemers en rechtspersonen Pro iteer optimaal van de investeringsaftrek en voorkom dat u door veel kleine investeringen de drempel van 2.300 net niet haalt. Vergeet

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief november 2014 Nieuwsbrief november 2014 Het jaar 2014 nadert zijn einde. Daarom geven wij u in deze nieuwsbrief enkele eindejaarstips en belangrijk fiscaal nieuws. Wat kunt u beter dit jaar nog regelen en wat kunt u

Nadere informatie