VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2010 (OR. fr) 12394/10 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel, donderdag 22 juli 2010 (10.00 uur) 1. Goedkeuring van de agenda en de punten onder diversen 9. Ontwerp-notulen van de vergadering van de Raad (*) a) Buitengewone zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken), gehouden te Brussel op 18 januari /10 PV/CONS 2 I b) 2990e zitting van de Raad (Economische en Financiële Zaken), gehouden te Brussel op 19 januari /10 PV/CONS 3 ECOFIN 34 c) 2994e zitting van de Raad (Economische en Financiële Zaken), gehouden te Brussel op 16 februari /10 PV/CONS 7 ECOFIN ADD 1 + COR 1 (lv) 12394/10 EEK/rb 1

2 10. Resoluties, besluiten en adviezen die door het Europees Parlement zijn aangenomen tijdens de volgende vergaderperiodes: - Straatsburg, juni Brussel, 23 juni Straatsburg, 5 8 juli /10 PE-RE /10/10 PE-RE Informatie- en communicatiesystemen tussen het SGR en de lidstaten 12204/10 COTEL 6 POLGEN 113 CSC Besluit van de Raad houdende wijziging van Besluit 2010/127/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Eritrea 11967/10 PESC 913 RELEX 623 COAFR 255 CONUN 73 FIN /10 PESC 910 RELEX 620 COAFR 253 CONUN 71 FIN Verordening van de Raad inzake beperkende maatregelen ten aanzien van Eritrea 11968/10 PESC 914 RELEX 624 COAFR 256 CONUN 74 FIN /10 PESC 911 RELEX 621 COAFR 254 CONUN 72 FIN Besluit van de Raad inzake de waarnemingsmissie van de Europese Unie in Georgië, EUMM Georgia 11863/10 COPS 351 CIVCOM 413 PESC 892 COSDP 589 RELEX 612 JAI 605 COHOM 175 COEST 215 EUMM GEORGIA /10 COPS 376 CIVCOM 442 PESC 938 COSDP 628 RELEX 645 JAI 631 COHOM 182 COEST 222 EUMM GEORGIA Indicatoren betreffende de alomvattende aanpak voor de uitvoering door de Europese Unie van de resoluties 1325 en 1820 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over vrouwen, vrede en veiligheid 11948/10 COHOM 179 CONUN 70 CIVCOM 423 PESC 907 RELEX 619 COSDP 599 DEVGEN (eventueel) Europees nabuurschapsbeleid - Ontwerp-conclusies van de Raad 12244/10 NIS 89 COEST 228 MED /10 EEK/rb 2

3 17. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ - Facultatieve raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 12222/10 DROIPEN 79 JAI 632 CODEC Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ - Facultatieve raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's 12221/10 DROIPEN 78 MIGR 68 CODEC Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland en Noorwegen betreffende de toepassing van sommige bepalingen van Besluit 2008/615/JBZ van de Raad inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, en van Besluit 2008/616/JBZ van de Raad betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit, met inbegrip van de bijlage 5309/10 JAI 38 ENFOPOL 12 RELEX /10 JAI 634 ENFOPOL 212 RELEX Gewijzigde SISNET-begroting voor /10 SIRIS 110 COMIX Wetgevingsbesluiten in het kader van de procedure inzake het buitensporig tekort in Bulgarije - vaststelling van taalversies die op het tijdstip van de aanneming van de wetgevingsbesluiten door de Raad niet beschikbaar waren: - Besluit van de Raad betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Bulgarije - Aanbeveling van de Raad aan Bulgarije om het buitensporig overheidstekort in Bulgarije te verhelpen 12168/10 ECOFIN 452 UEM /10 ECOFIN 390 UEM /10 ECOFIN 391 UEM Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie - Afdeling VI - Europees Economisch en Sociaal Comité - Afdeling VII - Comité van de Regio's 11930/10 FIN (eventueel) Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC35/2010 binnen afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor /10 FIN 318 INST 271 PE-L (eventueel) Voorstel voor kredietoverschrijving nr. DEC27/2010 binnen afdeling III - Commissie - van de algemene begroting voor /10 FIN 325 INST 272 PE-L /10 EEK/rb 3

4 25. Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 479/2009, wat betreft de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten 11551/10 STATIS 44 ECOFIN 415 UEM /10 STATIS 50 ECOFIN 449 UEM Betrekkingen met Algerije tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 6 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem /10 AL 46 UD 214 WTO 258 MED /10 AL 40 UD 154 WTO 193 MED 47 UE-AL 3103/ Betrekkingen met Egypte tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem /10 EG 8 UD 216 WTO 260 MED /10 EG 5 UD 155 WTO 194 MED 48 UE-EG 2802/ Betrekkingen met Israël tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem /10 ISR 49 UD 215 WTO 259 MED /10 ISR 44 UD 156 WTO 195 MED 49 UE-IL 2902/ /10 EEK/rb 4

5 29. Betrekkingen met Jordanië tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem /10 RHJ 15 UD 217 WTO 261 MED /10 RHJ 6 UD 162 WTO 206 MED 54 UE-RHJ 3301/ Betrekkingen met Libanon tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem /10 RL 6 UD 218 WTO 262 MED /10 RL 4 UD 157 WTO 197 MED 50 UE-RL 3003/ Betrekkingen met Marokko tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem /10 MA 50 UD 219 WTO 263 MED /10 MA 41 UD 158 WTO 198 MED 51 UE-MA 2701/ Betrekkingen met de PLO/Palestijnse autoriteit Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Europese Unie in het gemengd comité dat is opgericht bij de Euro-mediterrane interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 3 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem /10 MED 85 UD 220 WTO /10 MED 52 UD 159 WTO 199 UE-OLP 1851/ /10 EEK/rb 5

6 33. Betrekkingen met Tunesië tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, over de wijziging van bijlage II (de lijst van oorsprongverlenende be- en verwerkingen) bij protocol 4 als gevolg van de inwerkingtreding van het geharmoniseerd systeem /10 TU 46 UD 221 WTO 265 MED /10 TU 41 UD 160 WTO 200 MED 53 UE-TU 2603/ Uitbreiding - Toetredingsonderhandelingen met Kroatië = Hoofdstuk 12: Voedselveiligheid, veterinair en fytosanitair beleid 12226/10 ELARG 59 - Toetredingsonderhandelingen met Kroatië = Hoofdstuk 32: Financiële controle 12227/10 ELARG Uitbreiding - Procedure voor de toetredingsonderhandelingen met IJsland (interne regelingen) 12229/10 ELARG Transparantie - Toegang van het publiek tot documenten - Confirmatief verzoek nr. 14/c/01/10 van mevrouw Viera Knutelská 11679/10 INF 86 API 50 JUR Confirmatief verzoek nr. 15/c/01/ /10 INF 92 API 55 JUR Aanneming van het besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de regeling tussen enerzijds de Europese Gemeenschap en anderzijds de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de wijze waarop deze staten worden betrokken bij het Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie 12110/10 CH 34 FL 29 SCHENGEN 50 FRONTEXT 9 JAI /10 CH 5 FL 4 SCHENGEN 5 FRONTEXT 1 JAI /10 EEK/rb 6

7 38. Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en voorlopige toepassing van een Overeenkomst tussen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van de EER voor de periode , een Overeenkomst tussen de Europese Unie en Noorwegen betreffende een financieel mechanisme van Noorwegen voor de periode , een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en IJsland tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten voor de periode en een Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Noorwegen tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten voor de periode /1/10 REV 1 EEE 22 AELE 24 MI 158 PECHE 111 UD 134 N 11 FL 21 ISL /10 EEE 23 AELE 25 MI 159 PECHE 112 UD 135 N 12 FL 22 ISL Verslag over de nakoming van de verplichtingen van het Verdrag inzake nucleaire veiligheid - Vijfde toetsingsconferentie van de Partijen bij het Verdrag 12284/10 ATO 40 + ADD (eventueel) Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/ /10 FIN Regeling inzake coördinatie bij crisis- en noodsituaties te Brussel - Ontwerp van operationele standaardprocedures 11949/10 CAB 10 PROCIV 92 JAI 614 COCON 33 COTER 59 PESC Ontwerp-conclusies van de Raad over Sudan 12395/10 PESC 978 COAFR 277 ACP 205 COJUR 21 COHAFA Besluit van de Raad houdende wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/851/GBVB inzake de militaire operatie van de Europese Unie teneinde bij te dragen tot het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de Somalische kust 12366/10 COSDP 652 PESC 974 COAFR 274 CONUN 81 SOMALIA /10 COSDP 649 PESC 971 COAFR 272 CONUN 80 SOMALIA Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Afghanistan betreffende de status van de politiemissie van de Europese Unie in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) 11876/10 COR 1 CSC 35 PESC 896 JAI 606 AELE /1/10 REV 1 PESC 671 COSDP 450 JAI 457 CIVCOM 302 RELEX 449 COASI 99 EUPOL/AFG Ontwerp-besluit van de Raad houdende verlenging van de ambtstermijn van een adjunctdirecteur van Europol 12312/10 EUROPOL /10 EEK/rb 7

8 46. Samenwerkingsovereenkomst met het Turks nationaal politie-instituut 9942/10 ENFOPOL 141 JAIEX 47 ELARG Ontwerp-richtsnoeren van de EU voor de conclusies van de tweede Europees-mediterrane ministeriële conferentie over werkgelegenheid en arbeid (Unie voor het Middellandse Zeegebied) 12375/10 MED 87 SOC Aanneming van het besluit van de Raad tot vaststelling van de organisatie en werking van de Europese dienst voor extern optreden 12401/10 POLGEN 120 INST ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 + ADD /1/10 REV 1 POLGEN 104 INST Overleggen van Raadsdocumenten in het kader van de gerechtelijke procedure voor het Hof van Beroep van Düsseldorf 12406/10 JUR 313 PESC 980 (*) Punt waarover het Coreper een procedurebesluit kan aannemen overeenkomstig artikel 19, lid 7, van het reglement van orde van de Raad /10 EEK/rb 8

9 II 50. Voorbereiding van de top EU-China van 6 oktober Oriënterend debat 12354/10 COASI 133 PESC 972 POLGEN 117 RESTREINT UE 51. Voorbereiding van de top EU-ASEM van 4/5 oktober Oriënterend debat 12370/10 PESC 975 COASI 134 ASIE 46 POLGEN 119 RESTREINT UE 52. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule in de vrijhandelsovereenkomst EU-Korea - Voorbereiding van de informele trialoog 12352/10 WTO 267 COMER 124 COASI 132 CODEC Uitbreiding Toetredingsonderhandelingen met IJsland = Ontwerp van algemeen standpunt van de EU 12228/10 ELARG Voorbereiding van de agenda van de zitting van de Raad (Algemene Zaken) op 26 juli 2010 a) Ontwerp-conclusies van de Raad over de opening van de onderhandelingen met IJsland b) Europese Raad (17 juni 2010) - Follow-up door de Raad 12316/10 CO EUR-PREP 43 POLGEN 114 c) Europese Raad (16 september 2010) - Ontwerp van geannoteerde agenda 12298/10 CO EUR-PREP 42 d) Andere punten in verband met de Raadszitting 12394/10 EEK/rb 9

10 55. Presentatie van de agenda van de zitting van de Raad (Algemene Zaken) op 26 juli Iran - Besluit van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB - Verordening van de Raad houdende uitvoering van artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 423/2007 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran 12049/10 PESC 925 RELEX 637 COMEM 144 CONOP 46 COARM 57 FIN 320 CONUN /10 PESC 881 RELEX 607 CONUN 66 COMEM 135 CONOP 45 FIN 298 COARM 61 + ADD 1 RESTREINT UE 12095/10 PESC 930 RELEX 639 COMEM 146 CONOP 47 FIN 311 CONUN 79 COARM 60 + ADD 1 RESTREINT UE - Andere punten in verband met de Raadszitting 56. Presentatie van de agenda van de zitting van de Raad (Economische en Financiële Zaken) op 7 september Hervorming van het financieel toezicht 58. EDEO (in besloten kader) 12394/10 EEK/rb 10

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2012 (23.10) (OR. en) 15276/12 OJ/CRP2 36 COMIX 591 VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2003 (08.10) (OR. en) 13260/03 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2024e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 7 februari 2017 (OR. en) 5974/17 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 november 2005 (22.11) (OR. en) 14428/05 OJ/CRP2 41 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2119e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (tweede deel)

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 mei 2012 (10.05) (OR. en) 9606/1/12 REV 1 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2010 (OR. fr) 15685/10 OJ/CRP2 37 COMIX 713 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 september 2007 12698/07 OJ/CRP2 31 COMIX 774 BERICHT VOORLOPIGE AGENDA Aan: 2196e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: woensdag

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juli 2015 (OR. fr) 10856/1/15 REV 1 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2551 e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2 e deel) Datum: 16

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2007 (13.02) (OR. en) 6230/07 OJ/CRP2 6 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2172e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006

LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 november 2006 (OR. en) 14502/06 PTS A 51 LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel,

Nadere informatie

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen'

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen' RAAD VAN DE EUROPESE UNIE SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, 28 maart 2011 (29.03) (OR. en) 8301/11 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2358e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 8 oktober 2014 Tijd: 10.30 Plaats: 2513e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 15 november 2016 (OR. en) 14431/16 OJ CRP2 37 COMIX 750 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2605e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 april 2002 (23.04) (OR. fr) 8201/02 OJ/CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1960e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur)

A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2017 (OR. en) 9727/1/17 REV 1 OJ CRP2 20 COMIX 394 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2630e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 3 februari 2015 (OR. en) 5823/1/15 REV 1 OJ/CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2528e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2009 (OR. en) 10492/09 OJ CONS 31 JAI 343 COMIX 462 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum:

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 VOORLOPIGE AGE DA Vergadering: 2265e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel, woensdag

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) 14226/14 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2514e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 15 en 16 oktober

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2076e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (deel 2) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2606e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 mei 2012 (07.05) (OR. en) 9606/12 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) datum: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2016 (OR. en) 7787/16 OJ CRP2 13 COMIX 273 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 13 april 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2581e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2016 (OR. en) 9642/16 OJ CRP2 20 COMIX 414 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 1 juni 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2588e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2010 (23.10) (OR.fr) 6723/10 OJ/CRP2 8 COMIX 145 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 oktober 2011 (24.10) (OR. fr) 15883/11 OJ/CRP2 36 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 2 oktober 2017 (OR. en) 12768/17 OJ CRP2 33 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 4 oktober 2017 Tijd: 10.15 Plaats: 2643e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1984e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2343e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2343e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 november 2010 (30.11) (OR. fr) 17181/10 OJ/CRP2 42 COMIX 794 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2343e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE 1 Vergadering: 2384e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE 1 Vergadering: 2384e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2011 (09.11) (OR. fr) 16414/1/11 REV 1 OJ/CRP2 38 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE 1 Vergadering: 2384e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 november 2011 (10.11) (OR. fr) 16414/2/11 REV 2 OJ/CRP2 38 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE 2 Vergadering: 2384e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 18 januari 2017 (OR. en) 5324/1/17 REV 1 OJ CRP2 2 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 19 januari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2612e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 juni 2016 (OR. en) 10700/1/16 REV 1 OJ CRP2 24 COMIX 487 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 30 juni 2016 Tijd: 11.00 Plaats: 2592e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2010 (OR.fr) 16790/1/10 REV 1 OJ/CRP2 41 COMIX 780 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2342e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2625e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 14 maart 2017 (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2620e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (OR. en) 16577/09 PTS A 56 LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 mei 2011 (11.05) (OR. en) 9909/1/11 REV 1 OJ/CRP2 17 COMIX 305 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 4 mei 2016 (OR. ) 8620/16 OJ CRP2 17 COMIX 337 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 mei 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2585E vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 20 oktober 2015 (OR. fr) 13180/1/15 REV 1 OJ/CRP2 37 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 21 oktober 2015 Tijd: 9.30 Plaats: 2560e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2008 (08.10) (OR. fr) 13758/08 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2245e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 juli 2002 (23.07) (OR. en) 11183/02 OJ/CRP2 29 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1974e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (TWEEDE DEEL) Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 december 2003 (03.12) (OR. en) 15460/03 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2032e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juli 2000 (25.07) (OR. fr) 10600/00 LIMITE OJ/CRP2 28 (2e deel) VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II.

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II. Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 13120/16 OJ CRP2 33 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 mei 2012 (29.05) (OR. en) 10433/12 OJ/CRP2 20 COMIX 328 VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) datum:

Nadere informatie

12507/11 PTS A 71. iet-wetgevingswerkzaamheden

12507/11 PTS A 71. iet-wetgevingswerkzaamheden RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 juli 2011 (OR. en) 12507/11 PTS A 71 LIJST VA A-PU TE Betreft: 3105e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 september 2011 (OR. fr) 14093/1/11 REV 1 OJ/CRP2 30 COMIX 563 VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN-

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juni 2012 (20.06) (OR. en) 11531/1/12 REV 1 OJ/CRP2 23 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2624e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2008 (OR. en) 9111/08 PTS A 21 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2016 (OR. en) 13600/16 OJ CRP2 34 COMIX 690 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2602e zitting van het COMITÉ van PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 8 december 2014 (OR. en) 16671/14 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2522e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 9, 10 en 11

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2002 (02.10) (OR. en) 12490/02 OJ/CRP2 34

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 oktober 2002 (02.10) (OR. en) 12490/02 OJ/CRP2 34 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 oktober 2002 (02.10) (OR. en) 12490/02 OJ/CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1979e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Nr. 1 Vergadering: 2389e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Nr. 1 Vergadering: 2389e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 december 2011 (12.12) (OR. fr) 18403/1/11 REV 1 OJ/CRP2 43 COMIX 829 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Nr. 1 Vergadering: 2389e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag 24 oktober 2001 (10.

VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag 24 oktober 2001 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2001 (23.10) (OR. fr) 13037/01 OJ/CRP 36 VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 30 november 2015 (OR. fr) 14792/15 OJ/CRP2 43 COMIX 642 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2566 e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2 e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10.

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2003 (17.12) (OR. en) 16137/03 OJ/CRP2 45 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2003 (24.06) (OR. en) 10798/03 OJ/CRP 22 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2014e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 9 december 2014 (OR. en) 16671/1/14 REV 1 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2522e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 9,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II) Brussel, 4 februari 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) 1. van de agenda van de

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de 1888e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA van de 1888e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 september 2000 (20.09) (OR. fr) 11372/00 LIMITE OJ/CRP2 31 (2e deel) VOORLOPIGE AGENDA van de 1888e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2017 (OR. en) 13580/1/17 REV 1 OJ CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2646e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 25

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 10 november 2014 (OR. en) 15304/14 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2518e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 10, 12 en

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 13 juni 2016 (OR. en) 10238/16 OJ CRP2 22 COMIX 451 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 juni 2016 Tijd: 9.30 Plaats: 2590e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 12. Update over de tenuitvoerlegging van punt 17 van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 Gedachtewisseling

Punten ter bespreking (II) 12. Update over de tenuitvoerlegging van punt 17 van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 Gedachtewisseling Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2019 (OR. en) 11046/19 OJ CRP2 26 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Justus Lipsiusgebouw, Brussel 10 juli 2019 (9.30) Europagebouw,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: Comité van artikel 36 Datum: 19 en 20 mei 2009 Betreft: Voorlopige agenda voor

Nadere informatie

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 15236/1/16 REV 1 OJ CRP2 40 COMIX 806 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 7 december 2016 Tijd: 9.00 Plaats: 2608e vergadering van het COMITÉ VAN

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 6235/17 PTS A 9 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 17 februari 2017 Plaats: 3518e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken,

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355

PUBLIC. Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2946e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2019 (OR. en) 9612/19 OJ CRP2 20 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) 1. Goedkeuring

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 22 mei 2017 (OR. en) 9568/17 OJ CRP2 19 COMIX 376 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 24 mei 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2629e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424. ONTWERPNOTULEN Betreft:

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424. ONTWERPNOTULEN Betreft: Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 ONTWERPNOTULEN Betreft: 3466e zitting van de Raad van de Europese Unie (BUITENLANDSE ZAKEN),

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 27 maart 2017 (OR. en) 7708/17 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 29 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2622e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) a) Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Voortgangsverslag

Punten ter bespreking (II) a) Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Voortgangsverslag Raad van de Europese Unie Brussel, 5 maart 2019 (OR. en) 7065/1/19 REV 1 OJ CRP2 9 COMIX 138 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 en 8 maart

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2072e zitting van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2007 (OR. en) 10520/07 PTS A 27 LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: Luxemburg,

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II)

Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 februari 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 20 februari 2019

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 9 oktober 2017 (OR. en) 13013/17 OJ CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 oktober 2017 Tijd: 10.30 Plaats: 2644e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) 13908/16 PTS A 84 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 8 november 2016 Plaats: 3495e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 september 2007 (OR. en) 12706/07 PTS A 37 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 24 maart 2017 (OR. en) 7493/17 PTS A 23 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3528e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: 27 en 28 maart

Nadere informatie

11168/1/17 REV 1 van/sv 1 GIP 1B

11168/1/17 REV 1 van/sv 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 11 juli 2017 (OR. en) 11168/1/17 REV 1 OJ CRP2 26 COMIX 518 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 juli 2017 Tijd: 9.00 Plaats: 2636e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 40 ECOFIN 702 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: 3480e zitting van de Raad van de Europese Unie (ECONOMISCHE EN

Nadere informatie

14966/16 oms/fb 1 GIP 1B

14966/16 oms/fb 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 november 2016 (OR. en) 14966/16 OJ CRP2 39 COMIX 786 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2607e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+)

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 september 2009 (15.09) (OR. en) 13264/09 OJ CRP1 31 VOORLOPIGE AGE DA vergadering: 2287e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) datum:

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 11 september 2015 (OR. fr) 11850/15 PTS A 62 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3407e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken) Datum: 14 september 2015 Plaats:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Eurpese Unie Brussel, 13 februari 2017 (OR. en) 6234/17 OJ CRP2 6 COMIX 110 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 februari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2616e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 4. Zitting van de Raad (Algemene Zaken/Cohesie), 25 juni 2019: follow-up

Punten ter bespreking (II) 4. Zitting van de Raad (Algemene Zaken/Cohesie), 25 juni 2019: follow-up Raad van de Europese Unie Brussel, 24 juni 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS Europagebouw, Brussel 26 juni 2019 (9.00) 1. van de agenda van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 10178/17 OJ CRP2 22 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 en 15 juni 2017 Tijd: 15.00, 9.00 Plaats: 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 1919e vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel) Brussel, woensdag 16 mei (9.30 uur)

VOORLOPIGE AGENDA 1919e vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel) Brussel, woensdag 16 mei (9.30 uur) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2001 (15.05) (OR. en) 8727/01 LIMITE OJ/CRP2 18 VOORLOPIGE AGENDA 1919e vergadering van het Comité van permanente vertegenwoordigers (2e deel) Datum: Brussel,

Nadere informatie

PUBLIC. 9275/16 eer/dau/mt 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 LIMITE PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388

PUBLIC. 9275/16 eer/dau/mt 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 LIMITE PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388 3465e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA voor: de 2980e ZITTING VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMENTENZAKEN)

VOORLOPIGE AGENDA voor: de 2980e ZITTING VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID, VOLKSGEZONDHEID EN CONSUMENTENZAKEN) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (OR. en) 16585/09 OJ CONS 66 SOC 736 SAN 337 CONSOM 228 VOORLOPIGE AGENDA voor: de 2980e ZITTING VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (WERKGELEGENHEID, SOCIAAL

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 22 september 2017 (OR. en) 12342/17 PTS A 61 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3560e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken) Datum: 25 september 2017 Plaats:

Nadere informatie