A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur)"

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2017 (OR. en) 9727/1/17 REV 1 OJ CRP2 20 COMIX 394 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2630e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 31 mei en 1 juni 2017 Tijd: 9.00, Plaats: Brussel A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur) 1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage II 20. Voorbereiding van de top EU-Oekraïne (Kiev, 12/13 juli 2017) = Oriënterend debat 9658/17 COEST 111 CFSP/PESC 455 RESTREINT UE/EU RESTRICTED 21. Presentatie van de agenda van de zitting van de Raad (Buitenlandse Zaken) op 19 juni Presentatie van de agenda van de zitting van de Raad (Algemene Zaken) op 20 juni Top EU-China (Brussel, 2 juni 2017) = Stand van de voorbereidingen 9539/17 COASI 61 ASIE 16 COPS 169 POLGEN 71 CSDP/PSDC 271 CFSP/PESC 449 RELEX 450 DEVGEN 115 CLIMA 144 TRANS 204 CONOP 38 WTO 119 ECOFIN 445 ENER 247 COMPET 435 RECH 205 JAI 523 CYBER 81 ENV 529 MIGR /1/17 REV 1 DAU/sl 1

2 24. Top EU-Japan (Brussel, ntb) = Oriënterend debat 9622/17 COASI 63 ASIE 17 POLGEN 74 RELEX 456 CFSP/PESC 452 CSDP/PSDC 274 CONOP 39 ECOFIN 455 WTO 120 COMPET 441 RECH 208 ENER 252 DEVGEN 117 TRANS 208 AGRI 285 JAI 543 CYBER 87 MIGR 87 POLMAR 15 EDUC 261 ENV 539 CLIMA Presentatie van de agenda van de zitting van de Raad (Economische en Financiële Zaken) op 16 juni Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 = Presentatie door de Commissie 27. Voorbereiding van de zitting van de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) op 8/9 juni 2017 b) ETIAS: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624 (eerste lezing) = Algemene oriëntatie 9580/1/17 REV 1 FRONT 240 VISA 197 DAPIX 205 DATAPROTECT 104 CODEC 904 COMIX /17 ADD 1 FRONT 240 VISA 197 DAPIX 205 DATAPROTECT 104 CODEC 904 COMIX 378 c) Schengeninformatiesysteem (SIS) i) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (eerste lezing) ii) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (eerste lezing) iii) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (voorlopige vertaling) (eerste lezing) = Oriënterend debat/voortgangsverslag 9595/17 JAI 536 SIRIS 96 SCHENGEN 32 ENFOPOL 265 COPEN 175 FRONT 243 MIGR 85 COMIX 384 CODEC (evt.) Passieve toegang tot het VIS voor Bulgarije en Roemenië: - Ontwerpbesluit van de Raad van betreffende de tenuitvoerlegging van bepaalde bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië (voorlopige vertaling) = Beginselakkoord 9074/17 VISA 167 FRONT 209 COMIX /1/17 REV 1 DAU/sl 2

3 27. Voorbereiding van de zitting van de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) op 8/9 juni 2017 a) Terugkeerbeleid 1 i) Uitvoering van de aanbeveling van de Commissie inzake terugkeer = Stand van zaken ii) Ontwerpconclusies van de Raad over het verbeteren van de terugkeer en overname van illegaal verblijvende personen (voorlopige vertaling) = Aanneming 9171/17 MIGR 74 COMIX /1/17 REV 1 MIGR 83 VISA 198 COMIX 379 RESTREINT UE/EU RESTRICTED 9571/17 MIGR 82 VISA 196 COMIX 377 e) Digitale agenda: Levering van digitale inhoud: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud (eerste lezing) = Algemene oriëntatie 9641/17 JUSTCIV 125 CONSOM 232 DIGIT 147 AUDIO 77 DAPIX 208 DATAPROTECT 105 CULT 78 CODEC ADD 1 d) EOM: Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie = Algemene oriëntatie 9476/17 EPPO 17 EUROJUST 76 CATS 52 FIN 318 COPEN 165 GAF 20 CSC /17 EPPO 18 EUROJUST 77 CATS 54 FIN 321 COPEN 169 GAF 21 CSC 109 f) Bescherming van migrerende kinderen i) (evt.) Ontwerpconclusies van de Raad van de Europese Unie en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten over de bescherming van migrerende kinderen = Aanneming 8702/1/17 REV 1 FREMP 52 ASIM 44 COHOM 53 DEVGEN 74 CFSP/PESC 372 JEUN 56 EDUC 162 SOC 297 EMPL 223 CULT 49 CATS 36 COSI 87 VISA 151 SCHENGEN 18 COCON 10 COPEN 123 FRONT 187 ANTIDISCRIM 20 DROIPEN 53 JUSTCIV /17 FREMP 68 ASIM 56 COHOM 66 DEVGEN 116 CFSP/PESC 450 JEUN 73 EDUC 253 SOC 421 EMPL 328 CULT 74 CATS 56 COSI 114 VISA 195 SCHENGEN 27 COCON 17 COPEN 173 FRONT 239 ANTIDISCRIM 29 DROIPEN 69 JUSTCIV Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde landen. 9727/1/17 REV 1 DAU/sl 3

4 ii) Bescherming van migrerende kinderen = Oriënterend debat 9452/17 FREMP 64 ASIM 53 COHOM 64 DEVGEN 109 CFSP/PESC 437 JEUN 69 EDUC 245 SOC 409 EMPL 320 CULT 68 CATS 49 COSI 108 VISA 189 SCHENGEN 25 COCON 15 COPEN 161 FRONT 234 ANTIDISCRIM 25 DROIPEN 65 JUSTCIV 121 g) Andere punten in verband met de Raad 29. EASO: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010 (eerste lezing) = Stand van zaken en richtsnoeren voor verdere werkzaamheden 9563/17 ASILE 36 CODEC 896 CSC COR Blauwe kaart: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan (eerste lezing) = Mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement 9570/17 MIGR 81 SOC 423 CODEC 900 B. DONDERDAG 1 JUNI 2017 (10.00 uur) II 31. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO) en tot instelling van de EFDOgarantie en het EFDO-garantiefonds = Voorbereiding van de trialoog 9680/17 DEVGEN 120 ACP 56 RELEX 460 ECOFIN 461 CODEC 919 CADREFIN 63 ASIM 59 MAMA 96 COEST 112 COAFR Diversen 9727/1/17 REV 1 DAU/sl 4

5 In de marge van het Coreper GEMENGD COMITÉ (woensdag 31 mei, uur) - ETIAS: Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624 (eerste lezing) = Gedachtewisseling 9580/1/17 REV 1 FRONT 240 VISA 197 DAPIX 205 DATAPROTECT 104 CODEC 904 COMIX /17 ADD 1 FRONT 240 VISA 197 DAPIX 205 DATAPROTECT 104 CODEC 904 COMIX Schengeninformatiesysteem (SIS) a) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende op het gebied van grenscontroles, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1987/2006 (eerste lezing) b) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende op het gebied van politiële samenwerking en justitiële samenwerking in strafzaken, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 515/2014 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006, Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie (eerste lezing) c) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende voor de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (voorlopige vertaling) (eerste lezing) = Gedachtewisseling 9595/17 JAI 536 SIRIS 96 SCHENGEN 32 ENFOPOL 265 COPEN 175 FRONT 243 MIGR 85 COMIX 384 CODEC (evt.) Passieve toegang tot het VIS voor Bulgarije en Roemenië: - Ontwerpbesluit van de Raad van betreffende de tenuitvoerlegging van bepaalde bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië (voorlopige vertaling) = Gedachtewisseling 9074/17 VISA 167 FRONT 209 COMIX /1/17 REV 1 DAU/sl 5

6 BIJLAGE WOENSDAG 31 MEI Transparantie - Toegang van het publiek tot documenten Confirmatief verzoek nr. 11/c/01/ /17 INF 66 API Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2 bij de algemene begroting 2017: boeking van het overschot van het begrotingsjaar /17 FIN 315 PE-L Strategische aanpak van de EU voor internationale culturele betrekkingen - Activering van de Groep vrienden van het voorzitterschap en mandaat 9676/17 CULT 79 RELEX 458 DEVGEN 119 COMPET 448 ENFOCUSTOM 140 EDUC 270 COHOM 70 I 35. Betrekkingen met Oezbekistan a) Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige toepassing van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie b) Protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie c) Ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie = Beginselakkoord = Voorbereiding van het verzoek om goedkeuring van het Europees Parlement d) Ontwerpbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting, door de Europese Commissie namens de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van het protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie 9642/17 COEST 110 ELARG 41 ATO /17 COEST 96 ELARG /17 COEST 99 ELARG /17 COEST 97 ELARG /17 COEST 100 ELARG /1/17 REV 1 DAU/sl 6

7 36. Ontwerpbesluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en ontwerpverordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran 9461/17 CORLX 242 CFSP/PESC 438 RELEX 439 CONUN 114 MOG 38 CONOP 37 COARM 135 FIN /17 CORLX 227 CFSP/PESC 406 CONUN 103 MOG 32 CONOP 33 COARM 129 FIN /17 CORLX 231 CFSP/PESC 410 RELEX 400 CONUN 107 MOG 35 CONOP 35 COARM 131 FIN Herziene richtsnoeren bij de EU-strategie ter bestrijding van radicalisering en rekrutering van terroristen 9572/17 CT 50 ENFOPOL 262 COSI 115 COTER /17 CT 52 ENFOPOL 269 COSI 119 COTER Ontwerpconclusies van de Raad over de oprichting van een informeel netwerk van deskundigen op het gebied van de identificatie van slachtoffers van rampen = Aanneming 9478/17 ENFOPOL 256 PROCIV /17 ENFOPOL 255 PROCIV Verslag van het Maltese voorzitterschap over de belangrijkste resultaten op EU-niveau op het gebied van civiele bescherming 9179/17 PROCIV 44 JAI Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Kroatië 9406/17 DAPIX 191 CRIMORG 104 ENFOPOL 240 ENFOCUSTOM 127 JAI /17 JAI 34 DAPIX 26 CRIMORG 16 ENFOPOL 34 ENFOCUSTOM /16 JAI 962 DAPIX 205 CRIMORG 150 ENFOPOL 415 ENFOCUSTOM Nieuwe psychoactieve stoffen a) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1920/2006, wat betreft de uitwisseling van informatie, het systeem voor vroegtijdige waarschuwing en de risicobeoordelingsprocedure inzake nieuwe psychoactieve stoffen ( ) en b) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel, teneinde nieuwe psychoactieve stoffen in de definitie van drug op te nemen (eerste lezing) - Bevestiging van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord 9565/17 CORDROGUE 61 DROIPEN 70 CODEC 897 JAI 529 SAN /17 CORDROGUE 62 DROIPEN 71 CODEC 898 JAI 530 SAN /17 CORDROGUE 63 DROIPEN 72 CODEC 899 JAI 531 SAN /1/17 REV 1 DAU/sl 7

8 42. Ontwerpconclusies van de Raad betreffende het jaarverslag van Eurojust over 2016 = Aanneming 9602/17 COPEN 176 CATS 59 EUROJUST 80 EJN 38 + COR Ontwerpbesluit van de Raad tot wijziging van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea 9733/17 CORLX 252 CFSP/PESC 458 COASI 64 COARM 141 CONUN 122 FIN /17 CORLX 172 CFSP/PESC 277 COASI 41 COARM 100 CONUN 78 FIN Plannings- en uitvoeringsregelingen voor niet-uitvoerende militaire missies van de EU: = Ontwerpbesluit van de Raad tot bepaling van de plannings- en uitvoeringsregelingen voor niet-uitvoerende militaire GVDB-missies van de EU en tot wijziging van de Besluiten 2010/96/GBVB, 2013/34/GBVB en (GBVB) 2016/610 van de Raad = Ontwerp van mandaat en organisatie van de Militaire Staf van de Europese Unie (EUMS) 9389/17 CORLX 241 CFSP/PESC 433 CSDP/PSDC 263 RELEX 432 CONUN 113 EUTM RCA 8 EUTM SOMALIA 9 EUTM MALI 6 CSC /17 CFSP/PESC 375 CSDP/PSDC 226 COPS 143 POLMIL 43 EUMC /17 CORLX 174 CFSP/PESC 279 RELEX 263 CONUN 80 EUTM RCA 4 EUTM SOMALIA 5 EUTM MALI 2 CSC 69 CSDP/PSDC 264 (º) Over dit punt kan het Coreper een procedurebesluit aannemen overeenkomstig artikel 19, lid 7, van het reglement van orde van de Raad. 9727/1/17 REV 1 DAU/sl 8

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2625e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 15 november 2016 (OR. en) 14431/16 OJ CRP2 37 COMIX 750 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2605e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 7 februari 2017 (OR. en) 5974/17 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2606e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2016 (OR. en) 9642/16 OJ CRP2 20 COMIX 414 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 1 juni 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2588e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 18 januari 2017 (OR. en) 5324/1/17 REV 1 OJ CRP2 2 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 19 januari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2612e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 juni 2016 (OR. en) 10700/1/16 REV 1 OJ CRP2 24 COMIX 487 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 30 juni 2016 Tijd: 11.00 Plaats: 2592e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 2 oktober 2017 (OR. en) 12768/17 OJ CRP2 33 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 4 oktober 2017 Tijd: 10.15 Plaats: 2643e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 22 mei 2017 (OR. en) 9568/17 OJ CRP2 19 COMIX 376 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 24 mei 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2629e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 september 2007 12698/07 OJ/CRP2 31 COMIX 774 BERICHT VOORLOPIGE AGENDA Aan: 2196e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: woensdag

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 14 maart 2017 (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2620e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2009 (OR. en) 10492/09 OJ CONS 31 JAI 343 COMIX 462 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2010 (OR. fr) 15685/10 OJ/CRP2 37 COMIX 713 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 9 oktober 2017 (OR. en) 13013/17 OJ CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 oktober 2017 Tijd: 10.30 Plaats: 2644e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juni 2017 (OR. en) 10178/1/17 REV 1 OJ CRP2 22 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 en 15 juni 2017 Tijd: 15.00, 9.00 Plaats: 2632e vergadering van het COMITÉ VAN

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) 10178/17 OJ CRP2 22 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 en 15 juni 2017 Tijd: 15.00, 9.00 Plaats: 2632e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2012 (23.10) (OR. en) 15276/12 OJ/CRP2 36 COMIX 591 VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 11 september 2015 (OR. fr) 11850/15 PTS A 62 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3407e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken) Datum: 14 september 2015 Plaats:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) 14102/16 OJ CRP2 36 COMIX 727 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 november 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2604e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) 14226/14 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2514e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 15 en 16 oktober

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2016 (OR. en) 7787/16 OJ CRP2 13 COMIX 273 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 13 april 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2581e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 4 mei 2016 (OR. ) 8620/16 OJ CRP2 17 COMIX 337 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 mei 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2585E vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B

15236/1/16 REV 1 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 15236/1/16 REV 1 OJ CRP2 40 COMIX 806 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 7 december 2016 Tijd: 9.00 Plaats: 2608e vergadering van het COMITÉ VAN

Nadere informatie

12926/16 nuf/mak/sl 1 GIP 1B

12926/16 nuf/mak/sl 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2016 (OR. en) 12926/16 OJ CONS 48 JAI 804 COMIX 648 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 3490e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 24 maart 2017 (OR. en) 7493/17 PTS A 23 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3528e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: 27 en 28 maart

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2624e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

14354/16 nuf/ass/sl 1 GIP IB

14354/16 nuf/ass/sl 1 GIP IB Raad van de Europese Unie Brussel, 17 november 2016 (OR. en) 14354/16 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 3502e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Nadere informatie

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2017 (OR. en) 13580/1/17 REV 1 OJ CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2646e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 25

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2010 (23.10) (OR.fr) 6723/10 OJ/CRP2 8 COMIX 145 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 mei 2012 (29.05) (OR. en) 10433/12 OJ/CRP2 20 COMIX 328 VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juli 2015 (OR. fr) 10856/1/15 REV 1 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2551 e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2 e deel) Datum: 16

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 mei 2012 (10.05) (OR. en) 9606/1/12 REV 1 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 oktober 2011 (24.10) (OR. fr) 15883/11 OJ/CRP2 36 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2016 (OR. en) 13600/16 OJ CRP2 34 COMIX 690 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2602e zitting van het COMITÉ van PERMANENTE

Nadere informatie

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen'

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen' RAAD VAN DE EUROPESE UNIE SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, 28 maart 2011 (29.03) (OR. en) 8301/11 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2358e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

14966/16 oms/fb 1 GIP 1B

14966/16 oms/fb 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 november 2016 (OR. en) 14966/16 OJ CRP2 39 COMIX 786 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2607e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II.

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II. Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 13120/16 OJ CRP2 33 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 3 februari 2015 (OR. en) 5823/1/15 REV 1 OJ/CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2528e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2625e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 3 oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 ONTWERPNOTULEN Betreft: 3560e zitting van de Raad (Algemene Zaken), gehouden te Brussel op 25 september 2017 12513/17

Nadere informatie

14391/16 VER/mt 1 GIP 1B

14391/16 VER/mt 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 14 november 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2605e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: 16 en 18

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II) Brussel, 4 februari 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) 1. van de agenda van de

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 13 juni 2016 (OR. en) 10238/16 OJ CRP2 22 COMIX 451 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 juni 2016 Tijd: 9.30 Plaats: 2590e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) a) Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Voortgangsverslag

Punten ter bespreking (II) a) Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Voortgangsverslag Raad van de Europese Unie Brussel, 5 maart 2019 (OR. en) 7065/1/19 REV 1 OJ CRP2 9 COMIX 138 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 en 8 maart

Nadere informatie

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 30 november 2015 (OR. fr) 14792/15 OJ/CRP2 43 COMIX 642 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2566 e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2 e deel) Datum:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: Comité van artikel 36 Datum: 19 en 20 mei 2009 Betreft: Voorlopige agenda voor

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 27 maart 2017 (OR. en) 7708/17 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 29 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2622e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II)

Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 februari 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 20 februari 2019

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1984e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2019 (OR. en) 9612/19 OJ CRP2 20 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) 1. Goedkeuring

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 VOORLOPIGE AGE DA Vergadering: 2265e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel, woensdag

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2007 (13.02) (OR. en) 6230/07 OJ/CRP2 6 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2172e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2007 (OR. en) 10520/07 PTS A 27 LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: Luxemburg,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 april 2002 (23.04) (OR. fr) 8201/02 OJ/CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1960e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 8 oktober 2014 Tijd: 10.30 Plaats: 2513e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 november 2010 (OR.fr) 16790/1/10 REV 1 OJ/CRP2 41 COMIX 780 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2342e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II)

Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 27 november 2017 14963/17 OJ CRP2 40 COMIX 796 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 november en 1 december

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 4. Zitting van de Raad (Algemene Zaken/Cohesie), 25 juni 2019: follow-up

Punten ter bespreking (II) 4. Zitting van de Raad (Algemene Zaken/Cohesie), 25 juni 2019: follow-up Raad van de Europese Unie Brussel, 24 juni 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS Europagebouw, Brussel 26 juni 2019 (9.00) 1. van de agenda van

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 mei 2012 (07.05) (OR. en) 9606/12 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) datum: Brussel,

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 6235/17 PTS A 9 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 17 februari 2017 Plaats: 3518e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda

1. Goedkeuring van de agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 14983/16 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 8 december 2016 Tijd: 9.30 Plaats: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 3507e zitting van

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2003 (24.06) (OR. en) 10798/03 OJ/CRP 22 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2014e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (OR. en) 16577/09 PTS A 56 LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) datum: Brussel,

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006

LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 november 2006 (OR. en) 14502/06 PTS A 51 LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juli 2000 (25.07) (OR. fr) 10600/00 LIMITE OJ/CRP2 28 (2e deel) VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2003 (08.10) (OR. en) 13260/03 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2024e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424. ONTWERPNOTULEN Betreft:

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424. ONTWERPNOTULEN Betreft: Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 ONTWERPNOTULEN Betreft: 3466e zitting van de Raad van de Europese Unie (BUITENLANDSE ZAKEN),

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 12. Update over de tenuitvoerlegging van punt 17 van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 Gedachtewisseling

Punten ter bespreking (II) 12. Update over de tenuitvoerlegging van punt 17 van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 Gedachtewisseling Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2019 (OR. en) 11046/19 OJ CRP2 26 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Justus Lipsiusgebouw, Brussel 10 juli 2019 (9.30) Europagebouw,

Nadere informatie

10116/17 ADD 1 REV 1 1 GIP 1B

10116/17 ADD 1 REV 1 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2017 (OR. en) 10116/17 ADD 1 REV 1 ONTWERPNOTULEN Betreft: PV/CONS 33 JAI 586 COMIX 427 3546e zitting van de Raad van de Europese Unie (Justitie en Binnenlandse

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2010 (OR. fr) 12394/10 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel,

Nadere informatie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2008 (08.10) (OR. fr) 13758/08 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2245e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

PUBLIC 10115/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juli 2016 (OR. en) 10115/16 LIMITE PV/CONS 33 JAI 565 COMIX 442

PUBLIC 10115/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juli 2016 (OR. en) 10115/16 LIMITE PV/CONS 33 JAI 565 COMIX 442 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 12 juli 2016 (OR. en) 10115/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 33 JAI 565 COMIX 442 3473e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

ZITTING OP MAANDAG 22 MEI 2017 (10:00 UUR)

ZITTING OP MAANDAG 22 MEI 2017 (10:00 UUR) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2017 (OR. en) 9206/17 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 3541e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs,

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355

PUBLIC. Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2946e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 13 maart 2017 (OR. en) 7218/17 OJ CRP1 10 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2620e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 september 2007 (OR. en) 12706/07 PTS A 37 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

11168/1/17 REV 1 van/sv 1 GIP 1B

11168/1/17 REV 1 van/sv 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 11 juli 2017 (OR. en) 11168/1/17 REV 1 OJ CRP2 26 COMIX 518 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 juli 2017 Tijd: 9.00 Plaats: 2636e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Eurpese Unie Brussel, 13 februari 2017 (OR. en) 6234/17 OJ CRP2 6 COMIX 110 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 februari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2616e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juni 2012 (20.06) (OR. en) 11531/1/12 REV 1 OJ/CRP2 23 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 25 oktober 2017 (OR. en) 13561/17 OJ CRP1 36 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 27 oktober 2017 Tijd: 9.00 Plaats: 2646e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10.

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2003 (17.12) (OR. en) 16137/03 OJ/CRP2 45 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel,

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 23 maart 2011 (25.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 16077/10 LIMITE PV/CO S 58 JAI 935

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 23 maart 2011 (25.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 16077/10 LIMITE PV/CO S 58 JAI 935 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 23 maart 2011 (25.03) (OR. en) 16077/10 LIMITE PV/CO S 58 JAI 935 O TWERP- OTULE 1 Betreft: 3043e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE en BI

Nadere informatie

17143/13 asd/hw 1 DPG

17143/13 asd/hw 1 DPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 december 2013 (OR. en) 17143/13 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: OJ CONS 63 SOC 1003 SAN 496 CONSOM 212 3280e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal

Nadere informatie

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 juli 2002 (23.07) (OR. en) 11183/02 OJ/CRP2 29 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1974e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (TWEEDE DEEL) Brussel,

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) 13908/16 PTS A 84 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 8 november 2016 Plaats: 3495e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële

Nadere informatie

13245/17 dau/cle/fb 1 DPG

13245/17 dau/cle/fb 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 16 oktober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2645e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: 18 en 20 oktober

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 mei 2011 (11.05) (OR. en) 9909/1/11 REV 1 OJ/CRP2 17 COMIX 305 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 17 januari 2017 (OR. en) 5325/17 OJ CRP1 2 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 20 januari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2612e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

9568/1/17 REV 1 ASS/cg 1 GIP 1B

9568/1/17 REV 1 ASS/cg 1 GIP 1B Raad van de Eurpese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9568/1/17 REV 1 OJ CRP2 19 COMIX 376 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 24 mei 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2629e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 8 december 2014 (OR. en) 16671/14 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2522e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 9, 10 en 11

Nadere informatie

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+)

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 september 2009 (15.09) (OR. en) 13264/09 OJ CRP1 31 VOORLOPIGE AGE DA vergadering: 2287e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) datum:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2072e zitting van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

9167/17 pro/dau/ev 1 GIP 1B

9167/17 pro/dau/ev 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 15 mei 2017 (OR. en) 9167/17 OJ CRP1 18 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2628e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: 17 en 19 mei 2017

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2008 (OR. en) 9111/08 PTS A 21 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

ZITTING OP MAANDAG 29 MEI 2017 (9.30 UUR)

ZITTING OP MAANDAG 29 MEI 2017 (9.30 UUR) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9523/17 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: OJ CONS 31 COMPET 434 IND 133 RECH 204 ESPACE 27 3544e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Concurrentievermogen

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 juni 2012 (02.08) (OR. en) 9927/12 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 108 JEUN 43 CULT 78 SPORT 34

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 juni 2012 (02.08) (OR. en) 9927/12 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 108 JEUN 43 CULT 78 SPORT 34 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 juni 2012 (02.08) (OR. en) 9927/12 PUBLIC LIMITE PV/CONS 25 EDUC 108 JEUN 43 CULT 78 SPORT 34 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: 3164e zitting van de Raad van de

Nadere informatie