LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 november 2006 (OR. en) 14502/06 PTS A 51 LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november Voorstel voor kredietoverschrijving nr. Inf. 3/2006 binnen afdeling VI - Economisch en Sociaal Comité - van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2006 (NVU) 14192/06 FIN 482 PE-L Voorstel voor kredietoverschrijving nr. inf. 5/2006 binnen afdeling VII - Comité van de Regio's - van de algemene begroting voor het begrotingsjaar 2006 (NVU) 14193/06 FIN 483 PE-L Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen 14259/06 FIN 490 REV 1 (hu) 14502/06 mv/gra/rl 1

2 4. Voorstel voor een beschikking van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd om overeenkomstig de bij artikel 28, lid 6, van Richtlijn 77/388/EEG vastgestelde procedure een verlaagd BTW-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve diensten (WB) 14243/06 FISC 133 OC /06 FISC 127 OC 746 (cs) + COR 2 + COR 3 (fi) + REV 1 (lv) + REV 2 (el) 5. Aanneming van een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 over de invoering van de euro 14206/06 UEM 145 ECOFIN 348 OC /06 UEM 142 ECOFIN 335 OC Vaststelling van de taalversies die ten tijde van de vaststelling van de instrumenten in het kader van de buitensporigtekortprocedure niet beschikbaar waren - Aanbeveling van de Raad om het buitensporige overheidstekort in Hongarije te verhelpen, overeenkomstig artikel 104, lid 7, van het Verdrag 14367/06 ECOFIN 357 UEM /06 ECOFIN 315 UEM REV 1 (fi) 7. Besluit van de Raad houdende machtiging van de Commissie om onderhandelingen aan te knopen over een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten enerzijds, en het Vorstendom Liechtenstein anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiële belangen schaden 12977/06 FL 48 JAI 450 FIN 423 GAF 8 UD 85 COPEN 97 CRIMORG 140 SCHENGEN 85 EEE 64 CH 44 OC 665 RESTREINT UE 8. Besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2003/583/EG van de Raad betreffende de toewijzing van de middelen die door de Europese Investeringsbank zijn ontvangen in het kader van verrichtingen in de Democratische Republiek Congo uit hoofde van het tweede, het derde, het vierde, het vijfde en het zesde EOF 14279/06 ACP 188 FIN 491 PTOM /06 ACP 169 FIN 467 PTOM 51 OC /06 mv/gra/rl 2

3 9. Aanneming van een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Gemeenschap, van een aanvullend protocol inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds (PEOA) 14124/06 ECO 154 PECOS /06 ECO 148 PECOS 52 + COR 2 (pl) 10. Aanneming van een besluit van de Raad betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Internationale Raad voor tropisch hout met betrekking tot de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, /06 PROBA 19 DEVGEN 280 RELEX 717 JUR 406 FORETS Betrekkingen met Azerbeidzjan - Memorandum van overeenstemming inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en de Republiek Azerbeidzjan op energiegebied 14323/06 COEST 274 NIS 152 ENER Betrekkingen met Kazachstan - Memorandum van overeenstemming inzake samenwerking op energiegebied tussen de Europese Unie en de Republiek Kazachstan 14333/06 COEST 276 NIS 154 ENER Betrekkingen met Oezbekistan - Vaststelling van het standpunt van de Europese Unie voor de zevende bijeenkomst van de Samenwerkingsraad EU-Oezbekistan (Brussel, 8 november 2006) 14334/06 PESC 993 NIS 155 COEST Ontwerp van een gemeenschappelijk standpunt van de Raad betreffende de tijdelijke opvang van een aantal Palestijnen door lidstaten van de Europese Unie 14440/06 PESC 1009 COMEP 42 OC /06 PESC 961 COMEP 40 OC /06 mv/gra/rl 3

4 15. Voorstel voor een verordening van de Raad tot beëindiging van het gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek naar de antidumpingrechten die van toepassing zijn op de invoer van rijwielen uit de Volksrepubliek China 13893/06 COMER 173 CHINE 49 OC /06 COMER 174 CHINE 50 OC Voorstel voor een verordening van de Raad tot beëindiging van de procedure, ten behoeve van een nieuwe exporteur, voor de herziening van Verordening (EG) nr. 428/2005 van de Raad tot instelling van definitieve antidumpingrechten op synthetische stapelvezels van polyesters uit, onder meer, de Volksrepubliek China 14070/06 COMER 181 CHINE 53 OC /06 COMER 182 CHINE 54 OC Voorstel voor een verordening van de Raad tot uitbreiding van het bij Verordening (EG) nr. 769/2002 ingestelde definitieve antidumpingrecht op de invoer van cumarine uit de Volksrepubliek China tot de invoer van uit Indonesië of Maleisië verzonden cumarine, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Indonesië of Maleisië 13768/06 COMER 170 CHINE 46 ASIE 89 OC /06 COMER 171 CHINE 47 ASIE 90 OC Toegang van het publiek tot documenten - Confirmatief verzoek 35/c/01/ /1/06 REV 1 INF 174 API 109 JUR Raadgevend Comité voor veiligheid en gezondheid op de arbeidsplaats - Benoeming van de heer Hugh ROBERTSON, ter vervanging van de heer Tom MELLISH, aftredend gewoon lid voor het Verenigd Koninkrijk 12709/06 SOC 404 goedgekeurd door het COREPER, 1e deel, op Raadgevend Comité voor het vrije verkeer van werknemers - Benoeming van de heer Christophe CAROL, ter vervanging van de heer François LEPAGE, aftredend lid voor Frankrijk 14007/06 SOC 460 goedgekeurd door het COREPER, 1 deel, op /06 mv/gra/rl 4

5 21. Aanneming van een besluit van de Raad betreffende een voorstel tot wijziging van bijlage I van het VN/ECE-Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen 13962/06 ENV 536 IND 70 ONU 107 OC /06 ENV 564 IND 73 ONU 111 OC Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de bestrijding van de San José-schildluis (gecodificeerde versie) (WB) 13450/06 CODIF 60 AGRI 308 OC 719 (da) + COR 2 (el) + COR 3 (sl) 14321/06 CODIF 73 AGRI 335 OC Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende glucose en lactose (gecodificeerde versie) (WB) 12847/06 CODIF 43 AGRI 282 OC 661 (en) + COR 2 (hu) + COR 3 (sv) + COR 4 (sl) + COR 5 (es) 14327/06 CODIF 75 AGRI 336 OC Aanneming van een besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende de voorlopige toepassing van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 3 december 2005 tot en met 2 december 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie in het kader van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Gabon inzake de visserij voor de kust van Gabon 13996/06 PECHE /06 PECHE Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 639/2004 betreffende het beheer van de in ultraperifere gebieden geregistreerde vissersvloten (WB) 14328/06 PECHE 323 OC /06 PECHE 287 OC /06 mv/gra/rl 5

6 Openbare beraadslaging 26. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler (WB+V) (eerste lezing) PE-CONS 3630/06 EF 26 ECOFIN 257 CRIMORG 123 CODEC 746 OC 540 (de) + COR 2 + REV 1 (cs) 14023/06 CODEC 1116 EF 44 ECOFIN 339 CRIMORG 152 (da) 27. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een stabiliteitsinstrument (WB+V) (eerste lezing) PE-CONS 3634/06 RELEX 513 PESC 741 FIN 364 DEVGEN 206 ACP 124 CADREFIN 248 CODEC 796 OC /06 CODEC 1113 RELEX 688 PESC 966 FIN 475 DEVGEN 265 ACP 177 CADREFIN /06 mv/gra/rl 6

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2008 (OR. en) 9111/08 PTS A 21 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 april 2002 (23.04) (OR. fr) 8201/02 OJ/CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1960e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel

12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 september 2007 12698/07 OJ/CRP2 31 COMIX 774 BERICHT VOORLOPIGE AGENDA Aan: 2196e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: woensdag

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2007 (13.02) (OR. en) 6230/07 OJ/CRP2 6 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2172e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1984e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen'

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen' RAAD VAN DE EUROPESE UNIE SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, 28 maart 2011 (29.03) (OR. en) 8301/11 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2358e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 VOORLOPIGE AGE DA Vergadering: 2265e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel, woensdag

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 september 2007 (OR. en) 12706/07 PTS A 37 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

12507/11 PTS A 71. iet-wetgevingswerkzaamheden

12507/11 PTS A 71. iet-wetgevingswerkzaamheden RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 juli 2011 (OR. en) 12507/11 PTS A 71 LIJST VA A-PU TE Betreft: 3105e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 24 maart 2017 (OR. en) 7493/17 PTS A 23 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3528e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: 27 en 28 maart

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 mei 2012 (10.05) (OR. en) 9606/1/12 REV 1 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) I (1)

HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) I (1) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2007 (OR. en) 14428/1/07 REV 1 OJ CRP1 38 HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10.

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2003 (17.12) (OR. en) 16137/03 OJ/CRP2 45 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel,

Nadere informatie

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 juli 2002 (23.07) (OR. en) 11183/02 OJ/CRP2 29 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1974e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (TWEEDE DEEL) Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2003 (24.06) (OR. en) 10798/03 OJ/CRP 22 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2014e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2010 (23.10) (OR.fr) 6723/10 OJ/CRP2 8 COMIX 145 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2012 (23.10) (OR. en) 15276/12 OJ/CRP2 36 COMIX 591 VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) 13908/16 PTS A 84 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 8 november 2016 Plaats: 3495e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële

Nadere informatie

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+)

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 september 2009 (15.09) (OR. en) 13264/09 OJ CRP1 31 VOORLOPIGE AGE DA vergadering: 2287e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) datum:

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 11 september 2015 (OR. fr) 11850/15 PTS A 62 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3407e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken) Datum: 14 september 2015 Plaats:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juli 2000 (25.07) (OR. fr) 10600/00 LIMITE OJ/CRP2 28 (2e deel) VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 oktober 2009 (OR. en) 13995/09 PTS A 41

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 oktober 2009 (OR. en) 13995/09 PTS A 41 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 oktober 2009 (OR. en) 13995/09 PTS A 41 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2964e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie) d.d.:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 7 februari 2017 (OR. en) 5974/17 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag 24 oktober 2001 (10.

VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag 24 oktober 2001 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2001 (23.10) (OR. fr) 13037/01 OJ/CRP 36 VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2003 (08.10) (OR. en) 13260/03 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2024e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2072e zitting van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 juni 2012 (02.08) (OR. en) 9927/12 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 108 JEUN 43 CULT 78 SPORT 34

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 juni 2012 (02.08) (OR. en) 9927/12 LIMITE PV/CONS 25 EDUC 108 JEUN 43 CULT 78 SPORT 34 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 juni 2012 (02.08) (OR. en) 9927/12 PUBLIC LIMITE PV/CONS 25 EDUC 108 JEUN 43 CULT 78 SPORT 34 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: 3164e zitting van de Raad van de

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 mei 2012 (07.05) (OR. en) 9606/12 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 14 maart 2017 (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2620e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2624e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 december 2003 (03.12) (OR. en) 15460/03 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2032e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2010 (OR. fr) 15685/10 OJ/CRP2 37 COMIX 713 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 15 november 2016 (OR. en) 14431/16 OJ CRP2 37 COMIX 750 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2605e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702

PUBLIC 11172/16 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PV/CONS 40 ECOFIN 702 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 27 juli 2016 (OR. en) 11172/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 40 ECOFIN 702 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: 3480e zitting van de Raad van de Europese Unie (ECONOMISCHE EN

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 8 oktober 2014 Tijd: 10.30 Plaats: 2513e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 3 oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 ONTWERPNOTULEN Betreft: 3560e zitting van de Raad (Algemene Zaken), gehouden te Brussel op 25 september 2017 12513/17

Nadere informatie

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 18 januari 2017 (OR. en) 5324/1/17 REV 1 OJ CRP2 2 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 19 januari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2612e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2008 (08.10) (OR. fr) 13758/08 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2245e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 3 februari 2015 (OR. en) 5823/1/15 REV 1 OJ/CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2528e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (OR. en) 16577/09 PTS A 56 LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2010 (OR. fr) 12394/10 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) 14226/14 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2514e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 15 en 16 oktober

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II) Brussel, 4 februari 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) 1. van de agenda van de

Nadere informatie

ONTWERP-NOTULEN e zitting van de Raad van de Europese Unie (ECONOMISCHE en FINANCIËLE ZAKEN), gehouden te Brussel op 8 juli 2008

ONTWERP-NOTULEN e zitting van de Raad van de Europese Unie (ECONOMISCHE en FINANCIËLE ZAKEN), gehouden te Brussel op 8 juli 2008 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 september 2008 (16.10) (OR. en) PUBLIC 11572/08 LIMITE PV/CONS 46 ECOFIN 293 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2882e zitting van de Raad van de Europese Unie (ECONOMISCHE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder "diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 maart 2003 (25.03) (OR. fr) 7589/03 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2002e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel ) Datum:

Nadere informatie

A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur)

A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2017 (OR. en) 9727/1/17 REV 1 OJ CRP2 20 COMIX 394 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2630e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 oktober 2011 (24.10) (OR. fr) 15883/11 OJ/CRP2 36 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2003 (14.05) (OR. fr) 9165/03 OJ/CRP1 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2003 (14.05) (OR. fr) 9165/03 OJ/CRP1 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2003 (14.05) (OR. fr) 9165/03 OJ/CRP1 18 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2008e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: donderdag

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden. 1. Bijzondere status van de EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding

Niet-wetgevingswerkzaamheden. 1. Bijzondere status van de EU in de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding Raad van de Europese Unie Brussel, 14 juli 2017 (OR. en) 11104/17 PTS A 57 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 17 en 18 juli 2017 Plaats: 3556e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij)

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2016 (OR. en) 5820/16 PTS A 6 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 12 februari 2016 Plaats: 3445e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 mei 2011 (11.05) (OR. en) 9909/1/11 REV 1 OJ/CRP2 17 COMIX 305 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 juni 2016 (OR. en) 10700/1/16 REV 1 OJ CRP2 24 COMIX 487 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 30 juni 2016 Tijd: 11.00 Plaats: 2592e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II.

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II. Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 13120/16 OJ CRP2 33 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juli 2015 (OR. fr) 10856/1/15 REV 1 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2551 e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2 e deel) Datum: 16

Nadere informatie

9081/17 ADD 1 gys/jel/ln 1 GIP 1B

9081/17 ADD 1 gys/jel/ln 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) 9081/17 ADD 1 ONTWERPNOTULEN Betreft: PV/CONS 21 AGRI 262 PECHE 197 3533e zitting van de Raad van de Europese Unie (Landbouw en Visserij), gehouden

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2076e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (deel 2) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2625e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie) Raad van de Europese Unie Brussel, 3 juni 2016 (OR. en) 9430/1/16 REV 1 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 6 en 7 juni 2016 Tijd: 10.00, 9.30 Plaats: OJ CONS 31 TRANS 191 TELECOM 93 ENER 221 3472e zitting

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2625e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8326/17 PTS A 28 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 25 april 2017 Plaats: 3531e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken) Luxemburg

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 2 oktober 2017 (OR. en) 12768/17 OJ CRP2 33 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 4 oktober 2017 Tijd: 10.15 Plaats: 2643e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 mei 2002 (04.06) (OR. fr) 9519/02 OJ/CRP1 20

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 31 mei 2002 (04.06) (OR. fr) 9519/02 OJ/CRP1 20 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 mei 2002 (04.06) (OR. fr) 9519/02 OJ/CRP1 20 VOORLOPIGE AGENDA 1967e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: dinsdag 4 (16.00

Nadere informatie

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017 (10.00 uur)

WOENSDAG 4 OKTOBER 2017 (10.00 uur) Raad van de Europese Unie Brussel, 2 oktober 2017 (OR. en) 12751/17 OJ CRP1 33 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2643e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: 4 en 6 oktober

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 17 januari 2017 (OR. en) 5325/17 OJ CRP1 2 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 20 januari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2612e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2016 (OR. en) 9642/16 OJ CRP2 20 COMIX 414 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 1 juni 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2588e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2606e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 4 mei 2016 (OR. ) 8620/16 OJ CRP2 17 COMIX 337 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 mei 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2585E vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juli 2009 (19.08) (OR.en) 10804/09 LIMITE PV/CONS 33 ECOFIN 430

PUBLIC LIMITE NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 juli 2009 (19.08) (OR.en) 10804/09 LIMITE PV/CONS 33 ECOFIN 430 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 juli 2009 (19.08) (OR.en) PUBLIC 10804/09 LIMITE PV/CONS 33 ECOFIN 430 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft : 2948e zitting van de Raad van de Europese Unie (ECONOMISCHE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2009 (OR. en) 10492/09 OJ CONS 31 JAI 343 COMIX 462 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum:

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 19 december 2018 (OR. en) 15357/18 PTS A 99 LIJST VAN A-PUNTEN RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Milieu) Europagebouw, Brussel 20 december 2018 Niet-wetgevingswerkzaamheden

Nadere informatie

WOENSDAG 5 DECEMBER 2007 (10.00 uur): WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID

WOENSDAG 5 DECEMBER 2007 (10.00 uur): WERKGELEGENHEID EN SOCIAAL BELEID RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 november 2007 (03.12) (OR. en) 15757/07 OJ CONS 64 SOC 499 SAN 235 CONSOM 143 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2837e ZITTING VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (WERKGELEGENHEID,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1920e COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: Woensdag, 23 mei 2001, uur

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1920e COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: Woensdag, 23 mei 2001, uur RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 mei 2001 (22.05) (OR. fr) 8965/01 LIMITE OJ/CRP1 19 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1920e COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: Woensdag, 23 mei

Nadere informatie

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633

PUBLIC 10451/16 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PV/CONS 35 ECOFIN 633 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2016 (OR. en) 10451/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 35 ECOFIN 633 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: 3475e zitting van de Raad van de Europese Unie (ECONOMISCHE EN

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2004 (14.05) (OR. fr) 9458/04 OJ CONS 27 COMPET 71 RECH 89

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2004 (14.05) (OR. fr) 9458/04 OJ CONS 27 COMPET 71 RECH 89 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (14.05) (OR. fr) 9458/04 OJ CONS 27 COMPET 71 RECH 89 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2583e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 2583e zitting van de RAAD

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 2. Herziening Richtlijn 96/71 Detachering Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord

Punten ter bespreking (II) 2. Herziening Richtlijn 96/71 Detachering Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord Raad van de Europese Unie Brussel, 9 april 2018 (OR. en) 7724/18 OJ CRP1 13 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Justus Lipsiusgebouw, Brussel 11 en 13 april 2018 (10.00,

Nadere informatie

17143/13 asd/hw 1 DPG

17143/13 asd/hw 1 DPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 december 2013 (OR. en) 17143/13 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: OJ CONS 63 SOC 1003 SAN 496 CONSOM 212 3280e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Werkgelegenheid, Sociaal

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juni 2012 (20.06) (OR. en) 11531/1/12 REV 1 OJ/CRP2 23 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2016 (OR. en) 13600/16 OJ CRP2 34 COMIX 690 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2602e zitting van het COMITÉ van PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 27 maart 2017 (OR. en) 7708/17 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 29 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2622e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

I (1) 33. Antwoorden op schriftelijke vragen van leden van het Europees Parlement aan de Raad (+)

I (1) 33. Antwoorden op schriftelijke vragen van leden van het Europees Parlement aan de Raad (+) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 juli 2008 11793/08 OJ CRP1 27 VOORLOPIGE AGE DA Vergadering: 2237e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: woensdag 16 (15.00

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT PE-CONS 3659/1/01 REV 1 EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 27 mei 2002 2001/0138 (COD) LEX 311 PE-CONS 3659/1/01 REV 1 TRANS 181 PECOS 199 CODEC 1126 VERORDENING (EG) Nr. /2002 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

PUBLIC. 9275/16 eer/dau/mt 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 LIMITE PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388

PUBLIC. 9275/16 eer/dau/mt 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 LIMITE PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388 3465e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

14391/16 VER/mt 1 GIP 1B

14391/16 VER/mt 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 14 november 2016 (OR. en) 14391/16 OJ CRP1 37 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2605e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: 16 en 18

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0222 (NLE) 12579/15 PECHE 331 VOORSTEL van: ingekomen: 1 oktober 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Eurpese Unie Brussel, 13 februari 2017 (OR. en) 6234/17 OJ CRP2 6 COMIX 110 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 februari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2616e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 22 september 2017 (OR. en) 12342/17 PTS A 61 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3560e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken) Datum: 25 september 2017 Plaats:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage II

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage II Raad van de Europese Unie Brussel, 3 oktober 2016 (OR. en) 12823/16 OJ CRP1 32 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 5 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2600e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2017 (OR. en) 13580/1/17 REV 1 OJ CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2646e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 25

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 20 februari 2017 (OR. en) 6459/17 OJ CRP1 7 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 22 februari 2017 Tijd: 11.00 Plaats: 2617e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2007 (OR. en) 10520/07 PTS A 27 LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: Luxemburg,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda

1. Goedkeuring van de agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 6 december 2016 (OR. en) 14983/16 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 8 december 2016 Tijd: 9.30 Plaats: OJ CONS 65 SOC 750 EMPL 503 SAN 415 CONSOM 292 3507e zitting van

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 7 mei 2008 (25.06) (OR. fr) 6516/08 ADD 1 PV/CO S 11 EDUC 55 JEU 19 CULT 21 O TWERP- OTULE - ADDE DUM 1 Betreft: 2848e zitting van de Raad van de Europese Unie (O DERWIJS,

Nadere informatie

PUBLIC. 6811/16 jwe/van/hw 1 DG E1 LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 4 april 2016 (OR. en) 6811/16 LIMITE PV/CONS 11 ENV 143 CLIMA 23

PUBLIC. 6811/16 jwe/van/hw 1 DG E1 LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 4 april 2016 (OR. en) 6811/16 LIMITE PV/CONS 11 ENV 143 CLIMA 23 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 4 april 2016 (OR. en) 6811/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 11 ENV 143 CLIMA 23 3452e zitting van de Raad van de Europese Unie (MILIEU),

Nadere informatie

10431/17 1 DG G LIMITE NL

10431/17 1 DG G LIMITE NL Raad van de Europese Unie Brussel, 29 juni 2017 (OR. en) 10431/17 LIMITE PV/CONS 36 ECOFIN 553 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: 3549e zitting van de Raad van de Europese Unie (Economische en Financiële Zaken),

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2008 (12.06) (OR. en) 10616/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0095 (COD) COEST 125 COMAG 16 PESC 778 RELEX 441 FIN 225 DEVGEN 108 MED 36 VOORSTEL van: de Europese

Nadere informatie