12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12698/07 BERICHT. woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel"

Transcriptie

1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 september /07 OJ/CRP2 31 COMIX 774 BERICHT VOORLOPIGE AGENDA Aan: 2196e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: woensdag 12 september 2007 (10.00 uur), te Brussel 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda 2. Comité van de Regio's - Benoeming van vijf leden en vijf plaatsvervangers (HU) 11662/07 CDR /07 CDR 53 JUR REV 1 (pt) 3. Comité van de Regio's - Benoeming van een lid en van een plaatsvervanger (FI) 12054/07 CDR /07 CDR 58 JUR COR 1 (en) I 12698/07 1

2 4. Betrekkingen met Israël - Besluit van de Raad betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de Euro-mediterrane waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie 12496/07 ISR /07 PESC 992 COMEM 132 COMED 4 5. Aanbeveling van de Commissie aan de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd onderhandelingen te openen met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over een eventueel noodzakelijke compensatie in verband met het intrekken van verbintenissen inzake loterijen en kansspelen ig artikel XXI van de GATS 12383/07 WTO 170 SERVICES 53 USA 54 RESTREINT UE 6. Anti-dumping - Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van verordening (EG) nr. 1487/2005 van de Raad tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige recht op de invoer van afgewerkte weefsels van polyesterfilamentgarens uit de Volksrepubliek China 12433/07 ANTIDUMPING 51 COMER 139 CHINE Verordening van de Raad (EG) tot wijziging en tot bijwerking van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik 12406/07 COMER 137 PESC 990 CONOP 63 ECO 109 UD 88 ATO /07 COMER 136 PESC 989 CONOP 62 ECO 108 UD 87 ATO Handleiding inzake de benoeming, het mandaat en de financiering van de speciale vertegenwoordigers van de EU - Herziene handleiding: goedkeuring 11328/1/07 REV 1 PESC 842 FIN 331 RELEX Ontwerp van een model inzake de status van de civiele crisisbeheersingsmissie van de Europese Unie in een gaststaat (SOMA) 12330/07 COSDP 653 PESC /07 COSDP 628 PESC 943 RELEX 593 CIVCOM Herzien ontwerp van een model tussen de Europese Unie en een gaststaat over de status van een door de Europese Unie geleide troepenmacht - Machtiging om ig artikel 24 van het VEU onderhandelingen te openen in geval van toekomstige militaire crisisbeheersingsoperaties van de EU 12616/07 COSDP 674 PESC /07 COSDP 611 PESC COR /07 2

3 11. Betrekkingen met Moldavië - Ontwerp-besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van het protocol bij de Partnerschaps- en Samenwerkings (PSO) tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de PSO 12489/07 PESC 998 COEST 245 NIS Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Albanië inzake de 12218/07 VISA 247 COWEB /07 VISA 242 COWEB Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina inzake de 12219/07 VISA 248 COWEB /07 VISA 243 COWEB Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië inzake de 12220/07 VISA 249 COWEB /07 VISA 244 COWEB Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro inzake de 12221/07 VISA 250 COWEB /07 VISA 245 COWEB Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië inzake de 12224/07 VISA 251 COWEB /07 VISA 246 COWEB /07 3

4 17. Aanneming van het besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de tussen de Europese Gemeenschap en Bosnië en Herzegovina betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (WB) 12196/07 MIGR 69 COWEB Aanneming van het besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (WB) 12197/07 MIGR 70 COWEB Aanneming van het besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (WB) 12199/07 MIGR 71 COWEB Aanneming van het besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Servië betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven (WB) 12202/07 MIGR 72 COWEB EPA Jaarverslag /07 ENFOPOL FRONTEX Jaarverslag /07 FRONT 88 COMIX /07 FRONT 74 COMIX Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied 12652/07 JAI 436 CATS 100 EG 90 ENFOCUSTOM /07 JAI 398 CATS 91 ELARG 85 ENFOCUSTOM 82 + COR 1 (es) + REV 1 (el) + REV 2 (it) 24. Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld ig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie 12654/07 JAI 437 CATS 101 ELARG 91 COPEN /07 JAI 399 CATS 92 ELARG 86 COPEN /07 4

5 25. Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 17 juni 1998, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid 12655/07 JAI 438 CATS 102 ELARG 92 COPEN /07 JAI 400 CATS 93 ELARG 87 COPEN Aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn 12656/07 JAI 439 CATS 103 ELARG 93 DROIPEN /07 JAI 401 CATS 94 ELARG 88 DROIPEN Besluit van de Raad inzake de ondertekening namens de Gemeenschap van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 12483/07 JUSTCIV 223 CH 38 ISL 53 N /07 JUSTCIV 218 CH 30 ISL 49 N Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma "Civiel recht" voor de periode als onderdeel van het algemene programma "Grondrechten en justitie" (WB) [tweede lezing] - Goedkeuring van de amendementen van het Europees Parlement 12664/07 CODEC 910 JUSTCIV /07 CODEC 793 JUSTCIV Raadpleging van het Europees Parlement over het ontwerp-besluit van de Raad betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek 12700/07 SCHEVAL 144 COMIX Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende het jaarverslag 2007 over het ontwikkelingsbeleid van de Europese Gemeenschap en de uitvoering van de externe bijstand in 2006 (officieuze vertaling) 12699/07 DEVGEN 157 ACP 151 RELEX /07 5

6 II 31. Voorbereiding van de zitting van de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) op 18 september 2007 a) Versterking van het beginsel van wederzijdse erkenning van niet tot vrijheidsbeneming strekkende beslissingen in de fasen voorafgaand aan en na afloop van het proces = Kaderbesluit betreffende het Europees surveillancebevel (WB) - Oriënterend debat 12494/07 COPEN /07 COPEN /07 COPEN 91 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 + ADD /06 COPEN 91 + ADD 1 + ADD 2 = Initiatief van de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een kaderbesluit van de Raad inzake de erkenning van en het toezicht op voorwaardelijke straffen, alternatieve straffen en voorwaardelijke veroordelingen (WB) - Voortgangsverslag 12495/07 COPEN 124 b) Andere punten in verband met de Raadszitting - Diversen 12698/07 6

7 In de marge van het COREPER: GEMENGD COMITÉ (10.00 uur) - SISone4ALL: stand van zaken van de technische implementatie en evaluaties (officieuze vertaling) 12651/07 SCHEVAL 142 SIRIS 164 COMIX SIS II: stand van zaken - Nieuw SIS communicatienetwerk - stand van zaken (officieuze vertaling) 12657/07 SIS-TECH 130 SIRIS 165 COMIX Gewijzigde ontwerp-verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen 12658/07 VISA 269 COMIX Ontwerp-conclusies van de Raad over de verdere versterking van de zuidelijke zeegrenzen van de EU (officieuze vertaling) 12712/07 ASIM 61 FRONT 94 COMIX Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken - Algemeen akkoord over bepaalde kwesties 12154/1/07 REV 1 CRIMORG 128 DROIPEN 79 ENFOPOL 142 DATAPROTECT 37 COMIX 708 ENFOCUSTOM /07 7

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 september 2007 (OR. en) 12706/07 PTS A 37 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2818e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen'

8301/11 OJ/CRP2 12. 1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder 'Diversen' RAAD VAN DE EUROPESE UNIE SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, 28 maart 2011 (29.03) (OR. en) 8301/11 OJ/CRP2 12 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2358e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2012 (23.10) (OR. en) 15276/12 OJ/CRP2 36 COMIX 591 VOORLOPIGE AGENDA vergadering: 2426e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 februari 2007 (13.02) (OR. en) 6230/07 OJ/CRP2 6 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2172e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 november 2002 (06.11) (OR. en) 13722/02 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1984e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

VOORLOPIGE AGENDA 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 juni 2009 (OR. en) 10492/09 OJ CONS 31 JAI 343 COMIX 462 VOORLOPIGE AGENDA voor: 2946e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juli 2000 (25.07) (OR. fr) 10600/00 LIMITE OJ/CRP2 28 (2e deel) VOORLOPIGE AGENDA van de 1885e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2003 (08.10) (OR. en) 13260/03 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2024e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur)

A. WOENSDAG 31 MEI 2017 (9.00 uur) Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2017 (OR. en) 9727/1/17 REV 1 OJ CRP2 20 COMIX 394 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2630e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 februari 2010 (23.10) (OR.fr) 6723/10 OJ/CRP2 8 COMIX 145 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2309e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 april 2002 (23.04) (OR. fr) 8201/02 OJ/CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1960e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8417/17 OJ CRP2 15 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2625e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een

17. Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming door de Raad van een RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 juli 2002 (23.07) (OR. en) 11183/02 OJ/CRP2 29 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 1974e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (TWEEDE DEEL) Brussel,

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006

LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag 7 november 2006 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 november 2006 (OR. en) 14502/06 PTS A 51 LIJST VAN A-PUNTEN voor: de 2759e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 29 juni 2016 (OR. en) 10700/1/16 REV 1 OJ CRP2 24 COMIX 487 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 30 juni 2016 Tijd: 11.00 Plaats: 2592e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 13 september 2011 (OR. fr) 14093/1/11 REV 1 OJ/CRP2 30 COMIX 563 VOORLOPIGE AGE DA - EERSTE HERZIE I G Vergadering: 2376e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN-

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 15 november 2016 (OR. en) 14431/16 OJ CRP2 37 COMIX 750 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2605e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008

LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel, woensdag 14 mei 2008 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2008 (OR. en) 9111/08 PTS A 21 LIJST VAN A-PUNTEN vergadering: 2866e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en financiële zaken) d.d.: Brussel,

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 2 maart 2009 (OR. en) 6800/09 OJ CRP2 9 VOORLOPIGE AGE DA Vergadering: 2265e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel, woensdag

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 oktober 2011 (24.10) (OR. fr) 15883/11 OJ/CRP2 36 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2382e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 14 maart 2017 (OR. en) 7228/1/17 REV 1 OJ CRP2 10 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 15 maart 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2620e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 7 februari 2017 (OR. en) 5974/17 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 6 oktober 2014 (OR. en) 13914/14 OJ/CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 8 oktober 2014 Tijd: 10.30 Plaats: 2513e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 4 mei 2016 (OR. ) 8620/16 OJ CRP2 17 COMIX 337 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 mei 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2585E vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 juni 2003 (24.06) (OR. en) 10798/03 OJ/CRP 22 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2014e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder diversen RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 mei 2012 (10.05) (OR. en) 9606/1/12 REV 1 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10.

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel, 18 december 2003 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 16 december 2003 (17.12) (OR. en) 16137/03 OJ/CRP2 45 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2034e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2010 (OR. fr) 15685/10 OJ/CRP2 37 COMIX 713 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2339e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B

5974/1/17 REV 1 dau/sv 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) 5974/1/17 REV 1 OJ CRP2 5 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 9 februari 2017 Tijd: 14.30 Plaats: 2615e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (OR. en) 16577/09 PTS A 56 LIJST VAN A-PUNTEN betreft: 2979e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) datum: Brussel,

Nadere informatie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie

25. - Voorontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting staat van uitgaven per afdeling - Afdeling III - Commissie RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 oktober 2008 (08.10) (OR. fr) 13758/08 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2245e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 november 2004 (09.11) (OR. en) 14212/04 OJ/CRP2 39 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2072e zitting van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II.

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) II. Raad van de Europese Unie Brussel, 10 oktober 2016 (OR. en) 13120/16 OJ CRP2 33 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2601e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2017 (OR. en) 8162/1/17 REV 1 OJ CRP2 14 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 12 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2624e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 21 november 2016 (OR. en) 14666/16 OJ CRP2 38 COMIX 769 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2606e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 24 maart 2017 (OR. en) 7493/17 PTS A 23 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3528e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: 27 en 28 maart

Nadere informatie

12926/16 nuf/mak/sl 1 GIP 1B

12926/16 nuf/mak/sl 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 12 oktober 2016 (OR. en) 12926/16 OJ CONS 48 JAI 804 COMIX 648 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 3490e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II)

Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 februari 2019 (OR. en) 6512/19 OJ CRP2 7 COMIX 107 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 20 februari 2019

Nadere informatie

PUBLIC. 9275/16 eer/dau/mt 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 LIMITE PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388

PUBLIC. 9275/16 eer/dau/mt 1 DG G LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 LIMITE PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juni 2016 (OR. en) 9275/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 25 JAI 466 COMIX 388 3465e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken)

LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2007 (OR. en) 10520/07 PTS A 27 LIJST VAN A-PUNTEN Vergadering: 2807e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken) Datum: Luxemburg,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 25 mei 2012 (29.05) (OR. en) 10433/12 OJ/CRP2 20 COMIX 328 VOORLOPIGE AGE DA voor: 2410e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2010 (OR. fr) 12394/10 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2329e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en punten onder diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 december 2003 (03.12) (OR. en) 15460/03 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2032e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder "Diversen"

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en van de punten onder Diversen Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) 14226/14 OJ/CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2514e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 15 en 16 oktober

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2016 (OR. en) 9642/16 OJ CRP2 20 COMIX 414 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 1 juni 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2588e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 23 maart 2011 (25.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 16077/10 LIMITE PV/CO S 58 JAI 935

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 23 maart 2011 (25.03) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 16077/10 LIMITE PV/CO S 58 JAI 935 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 23 maart 2011 (25.03) (OR. en) 16077/10 LIMITE PV/CO S 58 JAI 935 O TWERP- OTULE 1 Betreft: 3043e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE en BI

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 2 oktober 2017 (OR. en) 12768/17 OJ CRP2 33 COMIX 657 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 4 oktober 2017 Tijd: 10.15 Plaats: 2643e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 december 2004 (07.12) (OR. en) 15668/04 OJ/CRP2 43 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2076e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (deel 2) Datum:

Nadere informatie

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B

5324/1/17 REV 1 rts/hh 1 GIP 1B Raad van de Europese Unie Brussel, 18 januari 2017 (OR. en) 5324/1/17 REV 1 OJ CRP2 2 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 19 januari 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2612e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355

PUBLIC. Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE PUBLIC Brussel, 16 juli 2009 (20.08) (OR. en) 10654/09 LIMITE PVCONS 31 JAI 355 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2946e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309

PUBLIC 8221/16 1 DG D LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 LIMITE PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: LIMITE PUBLIC PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2009 (14.05) (OR. en) 9855/09 OJ CATS 4 COMIX 396 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: Comité van artikel 36 Datum: 19 en 20 mei 2009 Betreft: Voorlopige agenda voor

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 4 mei 2012 (07.05) (OR. en) 9606/12 OJ/CRP2 17 VOORLOPIGE AGE DA vergadering 2407e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) datum: Brussel,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag 24 oktober 2001 (10.

VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag 24 oktober 2001 (10. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 oktober 2001 (23.10) (OR. fr) 13037/01 OJ/CRP 36 VOORLOPIGE AGENDA van de: 1937e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Brussel, woensdag

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2009 (08.12) (OR. en) 14984/1/09 REV 1 LIMITE PVCONS 54 JAI 730

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 1 december 2009 (08.12) (OR. en) 14984/1/09 REV 1 LIMITE PVCONS 54 JAI 730 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 1 december 2009 (08.12) (OR. en) PUBLIC 14984/1/09 REV 1 LIMITE PVCONS 54 JAI 730 ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2969e zitting van de Raad van de Europese Unie

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda Raad van de Europese Unie Brussel, 11 april 2016 (OR. en) 7787/16 OJ CRP2 13 COMIX 273 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 13 april 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2581e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) 13908/16 PTS A 84 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 8 november 2016 Plaats: 3495e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) Punten ter bespreking (II) Brussel, 4 februari 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 februari 2019 (9.00) 1. van de agenda van de

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 juni 2012 (20.06) (OR. en) 11531/1/12 REV 1 OJ/CRP2 23 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE nr. 1 vergadering: 2413e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2016 (OR. en) 13600/16 OJ CRP2 34 COMIX 690 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 oktober 2016 Tijd: 10.00 Plaats: 2602e zitting van het COMITÉ van PERMANENTE

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 mei 2011 (11.05) (OR. en) 9909/1/11 REV 1 OJ/CRP2 17 COMIX 305 VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Vergadering: 2363e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol bij de

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 9 oktober 2017 (OR. en) 13013/17 OJ CRP2 34 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 11 oktober 2017 Tijd: 10.30 Plaats: 2644e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG

5823/1/15 REV 1 ROE/hw 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 3 februari 2015 (OR. en) 5823/1/15 REV 1 OJ/CRP2 5 COMIX 59 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2528e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum:

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) Punten ter bespreking (II)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) Punten ter bespreking (II) Raad van de Europese Unie Brussel, 24 mei 2019 (OR. en) 9612/19 OJ CRP2 20 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 29 mei 2019 (10.30) 1. Goedkeuring

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) a) Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Voortgangsverslag

Punten ter bespreking (II) a) Verordening tot wijziging van de verordening inzake de Europese grens- en kustwacht Voortgangsverslag Raad van de Europese Unie Brussel, 5 maart 2019 (OR. en) 7065/1/19 REV 1 OJ CRP2 9 COMIX 138 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 6 en 8 maart

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 11 september 2015 (OR. fr) 11850/15 PTS A 62 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: 3407e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken) Datum: 14 september 2015 Plaats:

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 16 februari 2017 (OR. en) 6235/17 PTS A 9 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 17 februari 2017 Plaats: 3518e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Onderwijs, Jeugdzaken,

Nadere informatie

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+)

13264/09 OJ CRP1 31 I (1) 2. Antwoorden op schriftelijke vragen aan de Raad van leden van het Europees Parlement (+) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 14 september 2009 (15.09) (OR. en) 13264/09 OJ CRP1 31 VOORLOPIGE AGE DA vergadering: 2287e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) datum:

Nadere informatie

14354/16 nuf/ass/sl 1 GIP IB

14354/16 nuf/ass/sl 1 GIP IB Raad van de Europese Unie Brussel, 17 november 2016 (OR. en) 14354/16 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 3502e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0127 (E) 8505/16 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JAI 337 USA 21 DATAPROTECT 41 RELEX 330 BESLUIT

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE Raad van de Europese Unie Brussel, 15 juli 2015 (OR. fr) 10856/1/15 REV 1 OJ/CRP2 28 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2551 e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2 e deel) Datum: 16

Nadere informatie

HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) I (1)

HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) I (1) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2007 (OR. en) 14428/1/07 REV 1 OJ CRP1 38 HERZIENE VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2203e VERGADERING VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 maart 2005 (24.03) 6238/05 JUSTCIV 22 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: het Coreper/de Raad nr.vorig doc.: 11093/04 JUSTCIV 101 Betreft:

Nadere informatie

De in dit addendum opgenomen informatie uit de Raadsnotulen valt niet onder de geheimhoudingsplicht en wordt voor het publiek beschikbaar gesteld.

De in dit addendum opgenomen informatie uit de Raadsnotulen valt niet onder de geheimhoudingsplicht en wordt voor het publiek beschikbaar gesteld. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 januari 2010 (04.02) (OR. fr) 16826/09 ADD 1 PV/CONS 65 JAI 889 ONTWERP-NOTULEN - ADDENDUM 1 Betreft: 2979e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE en BINNEANDSE

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 augustus 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 VOORSTEL van: ingekomen: 3 augustus 2017 aan: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG

13580/1/17 REV 1 pro/sv 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 24 oktober 2017 (OR. en) 13580/1/17 REV 1 OJ CRP2 35 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: 2646e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Datum: 25

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2004 (14.05) (OR. fr) 9458/04 OJ CONS 27 COMPET 71 RECH 89

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 mei 2004 (14.05) (OR. fr) 9458/04 OJ CONS 27 COMPET 71 RECH 89 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 mei 2004 (14.05) (OR. fr) 9458/04 OJ CONS 27 COMPET 71 RECH 89 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2583e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 2583e zitting van de RAAD

Nadere informatie

Raadvande EuropeseUnie Brussel,31oktober2014 (OR.en)

Raadvande EuropeseUnie Brussel,31oktober2014 (OR.en) ConseilUE Raadvande EuropeseUnie Brussel,31oktober2014 (OR.en) 14128/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS48 JAI762 COMIX543 ONTWERPNOTULEN 1 Betreft: 3336ezitingvandeRAADVANDEEUROPESEUNIE(JUSTITIEEN BINNENLANDSEZAKEN),gehoudenteLuxemburgop

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder Diversen

1. Goedkeuring van de voorlopige agenda en de punten onder Diversen RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (03.06) (OR. en) 9987/03 OJ/CRP2 20 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2011e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGEN- WOORDIGERS (Deel 2) Datum: Brussel,

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 22 mei 2017 (OR. en) 9568/17 OJ CRP2 19 COMIX 376 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 24 mei 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2629e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

9079/17 JVS/bb 1 DGC 2A

9079/17 JVS/bb 1 DGC 2A Raad van de Europese Unie Brussel, 30 mei 2017 (OR. en) 9079/17 Interinstitutioneel dossier: 2017/0082 (NLE) COEST 99 ELARG 36 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Protocol bij de Partnerschaps-

Nadere informatie

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424. ONTWERPNOTULEN Betreft:

PUBLIC 9334/16 1 DG C LIMITE NL. Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PV/CONS 26 RELEX 424. ONTWERPNOTULEN Betreft: Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2016 (OR. en) 9334/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 26 RELEX 424 ONTWERPNOTULEN Betreft: 3466e zitting van de Raad van de Europese Unie (BUITENLANDSE ZAKEN),

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad

BIJLAGE. bij. Voorstel voor een Besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 412 final ANNEX 1 BIJLAGE bij Voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, en de voorlopige

Nadere informatie

8221/16 ADD 1 1 DPG. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309. ONTWERPNOTULEN Betreft:

8221/16 ADD 1 1 DPG. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309. ONTWERPNOTULEN Betreft: Raad van de Europese Unie Brussel, 17 mei 2016 (OR. en) 8221/16 ADD 1 ONTWERPNOTULEN Betreft: PV/CONS 20 JAI 316 COMIX 309 3461e zitting van de Raad van de Europese Unie (JUSTITIE EN BINNEANDSE ZAKEN),

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2003 (14.05) (OR. fr) 9165/03 OJ/CRP1 18

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 mei 2003 (14.05) (OR. fr) 9165/03 OJ/CRP1 18 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 mei 2003 (14.05) (OR. fr) 9165/03 OJ/CRP1 18 VOORLOPIGE AGENDA Vergadering: 2008e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (1e deel) Datum: donderdag

Nadere informatie

12507/11 PTS A 71. iet-wetgevingswerkzaamheden

12507/11 PTS A 71. iet-wetgevingswerkzaamheden RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 11 juli 2011 (OR. en) 12507/11 PTS A 71 LIJST VA A-PU TE Betreft: 3105e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken) datum: Brussel, dinsdag

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.4.2007 COM(2007) 217 definitief 2007/0077 (CNS) Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage

1. Goedkeuring van de agenda Goedkeuring van de I-punten in de bijlage Raad van de Europese Unie Brussel, 24 april 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 VOORLOPIGE AGENDA Betreft: Datum: 26 april 2017 Tijd: 10.00 Plaats: 2625e vergadering van het COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 12. Update over de tenuitvoerlegging van punt 17 van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 Gedachtewisseling

Punten ter bespreking (II) 12. Update over de tenuitvoerlegging van punt 17 van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019 Gedachtewisseling Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2019 (OR. en) 11046/19 OJ CRP2 26 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Justus Lipsiusgebouw, Brussel 10 juli 2019 (9.30) Europagebouw,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 3 en 4 juli 2019 (10.00, 9.00)

VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 3 en 4 juli 2019 (10.00, 9.00) Raad van de Europese Unie Brussel, 1 juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) Europagebouw, Brussel 3 en 4 juli 2019 (10.00, 9.00)

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 25 april 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0083 (NLE) 8457/17 ADD 1 COEST 85 ELARG 28 VOORSTEL van: ingekomen: 24 april 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE r. 2 voor: 2426e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel)

VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE r. 2 voor: 2426e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS (2e deel) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 24 ktber 2012 (OR. en) 15276/2/12 REV 2 OJ/CRP2 36 COMIX 591 VOORLOPIGE AGE DA - HERZIE E VERSIE r. 2 vr: 2426e vergadering van het COMITE VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het protocol

Nadere informatie

Niet-wetgevingswerkzaamheden

Niet-wetgevingswerkzaamheden Raad van de Europese Unie Brussel, 11 februari 2016 (OR. en) 5820/16 PTS A 6 LIJST VAN A-PUNTEN Betreft: Datum: 12 februari 2016 Plaats: 3445e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële

Nadere informatie

Punten ter bespreking (II) 4. Zitting van de Raad (Algemene Zaken/Cohesie), 25 juni 2019: follow-up

Punten ter bespreking (II) 4. Zitting van de Raad (Algemene Zaken/Cohesie), 25 juni 2019: follow-up Raad van de Europese Unie Brussel, 24 juni 2019 (OR. en) 10606/19 OJ CRP2 24 VOORLOPIGE AGENDA HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS Europagebouw, Brussel 26 juni 2019 (9.00) 1. van de agenda van

Nadere informatie