Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage ontwikkelassessment [NAAM KANDIDAAT]"

Transcriptie

1 Rapportage ontwikkelassessment Uitgevoerd door : Voor: [NAAM ORGANISATIE] 1 van 5

2 Rapport Ontwikkelassessment [NAAM ORGANISATIE] Persoonlijk en vertrouwelijk Naam : Functie : Doelstelling : Ontwikkelassessment Opdrachtgever : Assessor : Yuri Kweekel Datum assessment : Introductie heeft deelgenomen aan een ontwikkelassessment in de vorm van een competentiemeting. Deze meting is gericht op het verkrijgen van een actueel beeld van het persoonlijkheidsprofiel van, zijn ontwikkelbehoefte op competentieniveau en zijn ontwikkelpotentieel. Als uitgangspunt voor het assessment gelden de volgende competenties: leiding geven, ondernemerschap, resultaatgerichtheid, samenwerken en communiceren. Het assessment heeft bestaan uit de volgende onderdelen: persoonlijkheidsvragenlijst (The Bridge Personality); terugkoppelingsgesprek persoonlijkheidsvragenlijst; competentiegericht interview; gesprekssimulatie (Rollenspel Management); cognitieve capaciteitentest (abstract, numeriek, verbaal). Dit rapport geeft inzicht in hoe zich ten opzichte van de genoemde competenties kwalificeert. De in dit rapport beschreven bevindingen zijn specifiek gericht op de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de gemeten competenties. Als zodanig is de inhoud van het rapport niet generaliseerbaar. De ruwe gegevens en het rapport worden in het tweede jaar na de onderzoeksdatum vernietigd. Binnen deze periode kunnen de verschillende gegevens opnieuw worden ingezien bij de afdeling HR van [NAAM ORGANISATIE]. Cognitieve capaciteiten De kandidaat heeft een cognitieve capaciteitentest gemaakt met een HBO referentiegroep. De kandidaat voldoet aan een licht beneden gemiddeld tot gemiddeld HBO werk- en denkniveau. De mate waarin iemand in staat is een competentie te ontwikkelen verschilt per persoon. Een competentie is opgebouwd uit kennis, vaardigheden, motivatie en persoonlijkheid. Van [NAAM KANDIDAAT] mag worden verwacht dat hij enige moeite zal moeten doen om competenties verder te ontwikkelen. De rapportages van de 3 onderdelen van de cognitieve capaciteitentest zijn als bijlage aan dit advies toegevoegd. Behaalde stenscores (0-10): Abstract Numeriek Verbaal 4 (licht beneden gemiddeld) 5 (gemiddeld) 4 (licht beneden gemiddeld) 2 van 5

3 Toelichting advies Competentie scores (schaal 0 5) 1 Rollenspel Management Competentiegericht Interview Bridge + gesprek Totaal Leiding geven 2,86 3,00 4,50 3,45 Ondernemerschap 3,17 2,50 3,00 2,89 Resultaatgerichtheid 3,71 3,00 3,50 3,40 Samenwerken 2,60 3,00 4,00 3,20 Communiceren 2,83 2,50 3,00 2,78 3,03 2,80 3,60 3,14 In Good Company [NAAM] Norm Leiding geven 5,00 Communicatie 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Ondernemerschap Samenwerken Resultaatgerichtheid 1 Score 0 2,8 Score 2,8 3,2 Score 3,2 3,5 Score 3,5 5 : aanzienlijke tot enige afstand tot het gewenste niveau; : rond het gewenste niveau; : boven het gewenste niveau; : ruim boven het gewenste niveau. 3 van 5

4 Toelichting per competentie Leiding geven is een besluitvaardig type; hij neemt sneller beslissingen dan de meeste mensen, ook in onzekere situaties. Hij stelt zich vaak sterk sturend op en probeert controle te houden over de situatie. Hij is daarbij taak- en procesgericht. Hij stuurt aan op basis van logica en gezond verstand en verwacht van anderen dat zij zich ordelijk en efficiënt opstellen. Hij geeft daarbij graag het goede voorbeeld; lead by example. Hij treedt graag met medewerkers in gesprek en probeert hen te overtuigen van zijn gelijk. Hij mag zich daarbij meer open stellen voor een meer mensgerichte aanpak; complimenten en waardering geven. Hij geeft zelf aan veel vragen te stellen, maar in het rollenspel valt op dat dit vooral gesloten vragen zijn. Ook ontbreken de controlevragen. Hij toont weliswaar leiderschap, maar doet dit vrij directief en dominant. Hij laat weinig ruimte voor de ander en voor alternatieve manieren van werken en motiveert de ander op deze manier onvoldoende. Ondernemerschap Ondernemerschap in de zin van relatiebeheer gaat over het opdoen van nieuwe contacten, de omgang met mensen en betrokkenheid bij anderen. Al deze elementen zijn enigszins aanwezig in het persoonlijkheidsprofiel van. Hij is geen netwerker pur sang en ook niet haantje de voorste in vergaderingen discussies. is redelijk makkelijk in de omgang, maar heeft zeker enige tijd nodig zich op zijn gemak te voelen in een nieuwe omgeving. Wanneer we ondernemerschap meer beschouwen vanuit het aanpassen aan veranderende omstandigheden, zien we min of meer eenzelfde beeld. [NAAM KANDIDAAT] gaat zo nu en dan een nieuwe uitdaging aan, heeft een redelijk positieve kijk op zaken en staat ook redelijk open voor advies van anderen. In het rollenspel valt op dat [NAAM KANDIDAAT] heel snel naar een resultaat toe wil werken. Hij slaat daarbij veel stappen over en lijkt beperkt vanuit de klant en een toekomstvisie te redeneren. Anderzijds toont hij veel initiatief (ook nu weer vooral procesgericht) en laat hij zich niet uit het veld slaan door tegenslag. Resultaatgerichtheid is ambitieus en redelijk doelgericht. Hij kan zich goed focussen op een opdracht, maar moet zich er soms wel toe zetten. Hij mag meer vasthoudendheid tonen. Hij is redelijk proactief en werkt in een redelijk hoog tempo. Toch mag hij meer van zichzelf eisen. Hij heeft de neiging zaken uit te stellen en laat zich tegenhouden door zaken die vooral buiten hemzelf liggen (omgeving, omstandigheden). Hij is goed in staat om de situatie te analyseren en kan vervolgens prima een visie ontwikkelen gericht op de lange termijn, maar hij verbindt er te weinig consequenties aan in de vorm van actiebereidheid. In het rollenspel toont vervolgens aan dat die resultaatgerichtheid er wel degelijk in zit. Hij benoemt diverse mogelijkheden voor verbetering, gaat recht en gestructureerd op zijn doel af en bewaakt de voortgang van het gesprek. Vooraf stelt hij zich ook duidelijke en meetbare doelen. spreekt ook zijn verwachtingen uit over het resultaat, minder over gewenst gedrag. Samenwerken kan goed alleen werken, maar ook prima functioneren in een team. Hij besteedt zo nu en dan tijd aan het helpen van mensen met problemen en is redelijk betrokken bij mensen. haalt veel plezier uit het motiveren en coachen van anderen. Op basis van de resultaten van het assessment lijkt hij daar vooral toe in staat wanneer er geen sprake is van een hiërarchische relatie. In het rollenspel wordt dit benadrukt. Hij toont zich weliswaar op de hoogte van de teamdoelstellingen, maar biedt eigenlijk nauwelijks hulp of steun aan. Hij lijkt de druk om dat toch te doen wel te voelen, maar weet het niet om te zetten in de spreekwoordelijke arm om de schouder. Juist wanneer die het verschil kan maken. Communiceren is welbespraakt. Hij is goed in staat zijn verhaal te onderbouwen met argumenten en weet op die manier anderen te overtuigen van zijn mening. Tegelijkertijd maakt hij gemiddeld gebruik van feedback om zijn eigen prestaties te verbeteren. Hij vindt het belangrijk om gewaardeerd te worden, maar spreekt die waardering voor anderen zelf weinig uit. kan soms ook in zichzelf keren of zelfs afhaken wanneer hij het gevoel dat de ander niet met hem mee wil. Hij vergeet soms om dat ook bij de ander te checken. In het rollenspel gebeurt dat ook. Hij formuleert helder en duidelijk en komt snel ter zake, maar toetst niet of de ander de boodschap heeft begrepen. Hij formuleert weliswaar in termen van oplossingen, maar doet dat relatief ongenuanceerd en weet zo moeizaam vertrouwen te creëren. 4 van 5

5 Toelichting eindscore en ontwikkeling De competenties leiding geven en resultaatgerichtheid scoren bij boven het gewenste niveau en zijn relatief sterk ontwikkeld. Het gaat daarbij dan vooral om zijn sterk sturende houding. Hij toont leiderschap, straalt autoriteit uit en neemt het voortouw. Op het moment dat er onder grote druk beslissingen moeten worden genomen en mensen directief aangestuurd moeten worden, is daar goed toe in staat. Hij toont weinig stijlflexibiliteit wanneer er een meer mensgerichte benadering gevraagd wordt. Zijn coachende kwaliteiten lijkt hij in de rol van leider of manager minder toe te (kunnen) passen. Zijn wil om resultaat te behalen, kan hem soms blind maken voor zaken die ook belangrijk zijn, maar wat verder van dat resultaat af lijken te liggen. Min of meer noodzakelijke randvoorwaarden kan hij missen. Zeker wanneer deze gaan over de mens en emotie in plaats van inhoud en proces. Op de competentie samenwerken is er sprake van een score rond het gewenste niveau. Dat wordt met nam veroorzaakt door het beeld dat vanuit de persoonlijkheidsvragenlijst naar voren komt. Ten opzichte van het concreet geobserveerde gedrag in het rollenspel is er toch een groot verschil te zien. Hij lijkt zaken voor de ander op te willen lossen door sterke sturing in plaats van samen het probleem te lijf te gaan. Het lijkt erop dat in een 1-op-1 situatie zonder hiërarchie beter in staat is om te luisteren, open vragen te stellen en ruimte te geven. Mogelijk ligt hier een link met zijn vermogen zich sterk te kunnen focussen op een taak; wanneer het zijn expliciete taak is de rol van coach op zich te nemen, is hij daartoe in staat. Wellicht mist de flexibiliteit om in een situatie, vanuit diezelfde sterke focus, verschillende gedragsstijlen toe te passen. In het geval van ondernemerschap en communiceren liggen de scores het verst af van het gewenste niveau. is eerder resultaatgericht dan ondernemend. Hij kan zich sterk focussen op een opdracht en die tot een goed einde brengen, maar lijkt meer moeite te hebben met het opbouwen van een onderneming. Dat vraagt veel investering zonder direct resultaat. Hier ligt een belangrijk keuzemoment; wil en kan deze investering doen? Op basis van de resultaten van dit assessment lijkt het erop dat het ondernemerschap niet voor de hand liggend is. Zijn wens om minder tijd per week te werken, gecombineerd met een naar eigen zeggen luiheid door relatief makkelijk behaalde successen uit het verleden vormen geen goede basis voor ondernemerschap. Al communicerend laat een dubbel beeld zien. Welbespraakt, helder, duidelijk, recht voor de raap, maar ook te snel, weinig open vragen, weinig toetsing. Advies Wij adviseren naar aanleiding van dit ontwikkelassessment om allereerst een duidelijke keuze te maken voor ondernemen of niet ondernemen. Wij zijn van mening dat ondernemen alleen kan vanuit absolute wil, passie, vertrouwen en volledige toewijding. De vraag is of die zaken nog kan en wil oproepen bij zichzelf. De keuze voor niet ondernemen betekent focus op een nieuwe vaste baan. Daartoe kunnen wij diverse praktische handvatten aanreiken. Een tussenoplossing zou nog kunnen zijn om als interim manager aan te sluiten bij een detacheringorganisatie. De druk van het binnenhalen van opdrachten is dan anders. Bovendien is de mate van vrijheid en verandering over het algemeen hoger dan bij een vaste baan. De vraag is echter of dat in de huidige markt een reële optie is. In alle gevallen is het de vraag of het reëel is om minder dan 4 dagen per week actief te zijn. Die vraag zal door zelf beantwoord dienen te worden. Op competentieniveau verwachten wij dat met name baat heeft bij het volgen van een training op het vlak van situationeel leiding geven en gedragsbeïnvloeding. 5 van 5

Rapport ontwikkelgericht assessment

Rapport ontwikkelgericht assessment Rapport ontwikkelgericht assessment Datum: Kandidaat: dhr Voorbeeld Organisatie: XYZ Rol: Trainee Adviseur: Dit rapport beschouwen wij als strikt vertrouwelijk en zal niet zonder toestemming van de kandidaat

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE Naam: Datum: VTA Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding talentenanalyse Deel 2. Overzicht talenten Deel 3. Persoonlijkheidskenmerken Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot competenties

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies

RAPPORT WPV. J. van de Doe Administratienummer: Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2. Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies RAPPORT WPV Van: J. van de Doe Administratienummer: A1237 Datum: 08 Jul 2008 Normgroep: selectie 0.2 Mevr. van den Consultant Consulente Orga Advies 1. Inleiding Vooraf Dit rapport is een hulpmiddel om

Nadere informatie

Verantwoordelijke psycholoog : Mevrouw drs M. Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP : Mevrouw drs I.H.P. Hendrickx Registerpsycholoog NIP

Verantwoordelijke psycholoog : Mevrouw drs M. Kramer-Kemps Registerpsycholoog NIP : Mevrouw drs I.H.P. Hendrickx Registerpsycholoog NIP Kandidaat : De heer X. Voorbeeld Geboortedatum : 25 maart 1972 Opdrachtgever Onderzoeksvorm Niveau : Brisel B.V. : LEAN ontwikkelingsassessment : Green Belt Datum : 9 januari 2015 Dossiernummer : 15. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Inleiding

Inhoud. Voorwoord Inleiding Inhoud Voorwoord Inleiding IX XI 1. Leiderschap & Invloed 1. Het situationeel leiderschapsmodel 3 Succesvol leidinggeven door flexibel te zijn en af te stemmen op de situatie 2. Het model van concurrerende

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Over Dingerdis Customer Care

Over Dingerdis Customer Care Ronald Dingerdis Over Dingerdis Customer Care Dingerdis Customer Care helpt bedrijven om het klantgericht werken te optimaliseren. Waarschijnlijk denk je bij de term klantgericht werken direct aan je externe

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties 1 2 Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Geschiktheidsassessment met ontwikkelingsmogelijkheden

Geschiktheidsassessment met ontwikkelingsmogelijkheden Geschiktheidsassessment met ontwikkelingsmogelijkheden Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling Arbeidsgedrag en loopbaan Training Arbeid en

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com

Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com Een ondernemend Leven! Het is de vraag of iedereen een leven als ondernemer ambieert. Dat is waarschijnlijk niet

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat

Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360. Test Kandidaat Rapport Persoonlijke Effectiviteit i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Inzetten op eigen kracht

Inzetten op eigen kracht Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling Inzetten op eigen kracht Empowermentmethodieken binnen de SW Arbeidsontwikkeling 1 Colofon Postbus 556 2501 CN Den Haag

Nadere informatie