Stijn Van Buggenhout. Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni :10 Aan: Van: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stijn Van Buggenhout. Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni 2015 13:10 Aan: Van: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief 2015-06"

Transcriptie

1 Stijn Van Buggenhout Van: Zorgnetwerk Zenneland Verzonden: woensdag 24 juni :10 Aan: =?utf-8?q??= Onderwerp: Nieuwsbrief Nieuwsbrief SEL Zorgnetwerk Zenneland * juni 2015 Bekijk deze in je browser In deze nieuwsbrief: Zorgtraject voor geïnterneerden Cijfers MDO 2014 Nieuwe website 'Fit in je Hoofd' Vitalink-oproep iminds Psychosociaal revalidatiecentrum PALM-opleiding Agenda Project zorgtraject voor geïnterneerden Een zorgtraject voor geïnterneerden Wat nu? Geïnterneerden vormen al langer dan vandaag een kwetsbare groep in onze samenleving. In het verleden zagen we dat vele geïnterneerden vaak in het gewone gevangenisregime terechtkwamen, zonder enige vorm van zorg en begeleiding. Vanuit de overheid wil men hier verandering in brengen door de uitbouw van een specifiek zorgtraject voor geïnterneerden, met als doel de uitstroom uit de gevangenis te verhogen en een zo groot mogelijke maatschappelijke en sociale integratie te behalen. Om deze doorstroming van geïnterneerden vanuit de gevangenis naar de maatschappij te bevorderen, wil men nauwer samenwerken met bestaande reguliere en niet- 1

2 gespecialiseerde zorgvoorzieningen. De zorg zal met andere woorden regulier zijn waar mogelijk en gespecialiseerd waar nodig. Een betere re-integratie van geïnterneerden in de samenleving vergt echter van velen een inspanning. Het verhoogt niet alleen het appèl op de ambulante geestelijke gezondheidszorg, maar vraagt ook van jullie, onze partners uit de eerstelijn, een bijkomende investering. Binnen het project zal het expertenteam, gecoördineerd door CGG Passant, instaan voor de ondersteuning en deskundigheidsbevordering van de eerstelijn waar nodig. Juist omdat er aanvankelijk zeer weinig geweten was over de rol die eerstelijnspartners hierin wensten op te nemen, werd er via een bevraging bij een aantal partners nagegaan hoe ze aankijken tegen het werken met geïnterneerden en welke noden ze daarbij ervaren. Hieruit bleek er een grote bereidheid te zijn om voor deze doelgroep de nodige zorg te bieden. Toch zijn er een aantal bezorgdheden die zullen bepalen of men wel of niet aan de slag gaat met een concrete aanmelding. Zo heeft men voornamelijk vraag of nood aan kennis, casusspecifieke handvaten, veiligheid, gedeelde zorg en zelfzorg. Op basis van deze verkregen info werd er samen met de eerstelijn en het expertenteam reeds gekeken welke acties kunnen ondernomen worden naar ondersteuning toe om het werken met geïnterneerden te faciliteren. Zo wordt er momenteel gekeken hoe we gebruik kunnen maken van de bijeenkomsten van de Lokale SEL Werkgroepen binnen het netwerk om op die manier het project meer bekend te maken, vragen te beantwoorden en meer praktijkgericht advies te geven aan de hand van een casus. Heeft u vragen rond het werken met geïnterneerden en/of wilt u advies rond een specifieke casus? Of wilt u meer informatie rond het project en de resultaten van onze bevraging? Aarzel dan niet om ons te contacteren! Steffie Dedobbeleer 02/ of 2

3 Cijfers multidisciplinair overleg 2014 Naar jaarlijks gewoonte verwachtte het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid ook dit jaar weer tegen 31 maart een overzicht van het aantal (GDT-)zorgplannen en het aantal multidisciplinaire overleggen (MDO) dat in 2014 in onze regio georganiseerd werd. Via onze nieuwsbrief willen wij deze gegevens ook delen met onze (eerstelijns)partners. GDT-zorgplannen 13 jaar geleden kende het GDT-zorgplan in onze regio een moeilijke start. De eerste jaren konden we het aantal zelfs op 1 hand tellen, maar een intensieve bekendmakingscampagne en de administratieve ondersteuning via het elektronisch zorgplan zorgden er toch voor dat het aantal GDT-zorgplannen jaar na jaar steeg. Sedert de overgang van SIT naar SEL stelden we echter een dalende tendens vast, maar in 2014 is dit terug omgeslagen en durven we zelfs spreken van een spectaculaire stijging op 1 jaar tijd. We hebben hier niet onmiddellijk een verklaring voor en hopen dan ook dat dit toe te schrijven is aan een groeiende kennis van de mogelijkheden en een toenemend besef van de meerwaarde van overleg en communicatie om kwaliteitsvolle thuiszorg te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. Jaar GDT thuis GDT elders GDT totaal Multidisciplinair overleg Na een min of meer status quo resultaat in 2013 stellen we in 2014 ook hier een stijging vast, zowel in het aantal overleggen als in het aantal patiënten, al moeten we dit hier nuanceren door er aan toe te voegen dat de registratie van het MDO jaar na jaar vlotter verloopt, wat de stijging deels kan verklaren. Toch komen er jaarlijks ook enkele overlegorganisatoren bij in onze regio en horen we in het 3

4 werkveld dat meer en meer hulpverleners de weg vinden naar dit aanbod. MDO Aantal Jaar MDO thuis MDO elders totaal patiënten Wie organiseert al dit overleg? Met 329 MDO s blijven de regionale dienstencentra van de mutualiteiten koploper. Daarnaast werden door Solidariteit voor het Gezin 56 MDO s georganiseerd, vaak in opdracht van één van de kleinere mutualiteiten. De overblijvende 56 MDO s werden, in dalende volgorde, opgenomen door een dienst voor thuisverpleging, een OCMW of een dagverzorgingscentrum. Omdat de druk op de RDC-medewerkers stijgt, willen we van de gelegenheid gebruik maken om er de aandacht op te vestigen dat we binnen onze SEL over een gevarieerde pool aan overlegorganisatoren beschikken die het mogelijk maakt om voor elke patiënt de gewenste of meest aangewezen overlegorganisator te kiezen. Op onze website is bovendien een handige applicatie terug te vinden die u op basis van enkele korte vraagjes voor elke situatie leidt naar de meest aangewezen dienst. Niet alleen de overlegorganisatoren spelen een belangrijke rol in de organisatie van overleg. De rol van de zorgbemiddelaar, die als betrokken hulp- of zorgverlener de situatie opvolgt en een nauwere relatie heeft met de patiënt, is minstens even belangrijk. Daarom vinden we het interessant om ook in kaart te brengen wie deze taak uitvoert. Daarbij stellen we vast dat de cijfers voor beide functies per discipline in dezelfde lijn liggen, met de thuisverpleging als uitzondering. Het aantal keren dat zij als zorgbemiddelaar optreden ligt opmerkelijk hoger dan als overlegorganisator. Aangezien zij vaak dagelijks of zelfs meermaals per dag bij de patiënt over de vloer komen, is dat echter niet verrassend. 4

5 Discipline Overlegorganisatie Zorgbemiddeling Mutualiteiten OCMW Gezinszorg thuisverpleging andere 1 9 PSY MDO Sinds werd de regelgeving voor overleg rond psychiatrische patiënten op een aantal punten aangepast waardoor meer patiënten in aanmerking komen. Daarnaast kunnen we ook stellen dat onze 3 halftijdse psy MDOoverlegorganisatoren in 2014 op kruissnelheid gekomen zijn en de nodige bekendheid in het werkveld verworven hebben, waardoor ook zij een hogere case load bereikt hebben. Jaar Aantal patiënten PSY MDO Besluit Uit deze cijfers en vooral de evolutie ervan kunnen we besluiten dat overleg, communicatie en samenwerking belangrijk zijn als ondersteuning voor het werkveld en dat het loont om hierin te blijven investeren. We hopen dan ook dat dit door de cijfers van 2015 opnieuw zal bevestigd worden. Fit in je hoofd? De website 'Fit in je hoofd - goed in je vel' is vernieuwd! Ontdek de nieuwe tests, oefeningen en filmpjes. Creëer je eigen online werkplek en ga aan de slag met je veerkracht! Je krijgt advies op maat gedurende het hele proces. Daarnaast is er een mobiele app waarmee je aan de hand van opdrachten en tips je positieve levenshouding aansterkt. Dit alles maakt het een uniek concept in Europa. 5

6 De website kwam er in 2006 in het kader van het Vlaams actieplan suïcidepreventie. Het is een website om mentale veerkracht te versterken, voor iedereen ouder dan 16. Deze werd eerder gelanceerd in 2009, met groot succes. Ondertussen werd de website gelanceerd door Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Benieuwd? Of graag weten hoe het met je veerkracht is gesteld? Neem een kijkje op Oproep iminds: verenig u rond het Vitalink medicatieschema! Het Vitalink platform maakt het onderling delen van (o.m.) medicatieschema s mogelijk, maar het gebruik ligt nog erg laag. De koepelorganisaties Domus Medica, Vlaams Apothekers Netwerk, het Wit-Gele Kruis en de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen lanceren daarom samen een oproep: vanaf vandaag kan je op lokaal niveau kleine groepjes van zorgverleners ( clusters ) vormen die afspreken om samen het Vitalink medicatieschema te gebruiken om patiënten beter op te volgen en te begeleiden. Die functie wordt nu al ondersteund door verschillende softwarepakketten voor huisartsen, apothekers en verpleegkundigen. In elke zorgregio zal éénlijn.be een specifieke ondersteuning geven: ze helpen de clusters om concrete werkafspraken te maken (hoe ga je precies samenwerken) en je leert ook Vitalink in je eigen pakket beter te gebruiken. Als je pakket 6

7 de Vitalink Medicatieschema functionaliteit nog niet aanbiedt, kan je toch al je kandidatuur stellen. Eenlijn.be contacteert je en je kan dan meedoen van zodra je pakket wél toelaat medicatieschema s te delen. Interesse? Stel je kandidaat door hier te klikken. Opening psychosociaal revalidatiecentrum Binnenkort opent het psychosociaal revalidatiecentum voor mensen met een ernstig psychiatrisch probleem zijn deuren in het KURTH huis: Stationsstraat 70, Asse. Het helpt mensen die zich maatschappelijk terug willen inschakelen en bereidt hen voor om terug in het arbeidscircuit te komen. DOELGROEP Je bent 16 jaar of ouder en je woont in het arrondissement Halle-Vilvoorde, of je bent een Nederlandstalige Brusselaar die gebruik wil maken van het aanbod in het revalidatiecentrum te Asse. Je hebt tengevolge van een psychiatrische problematiek bepaalde vaardigheden verloren op vlak van wonen, vrije tijd, werk, sociale contacten, autonomie,... en je wilt die opnieuw aanscherpen. Je bent bereid om hiervoor een intensief trainingsprogramma te volgen. Belemmeringen voor een deelname aan het revalidatieprogramma: 1. Een matige of ernstige mentale zwakzinnigheid. 2. Op het moment van een aanmelding is er sprake is van een voortdurend drugs- en/of alcoholmisbruik. 3. Minder dan een jaar geleden vond er een opname plaats in een psychiatrisch ziekenhuis van drie maanden of meer. WERKING 7

8 aanbod zowel individueel, als trainingen in groep zowel binnen als buiten het centrum > vaardigheden die in het centrum getraind worden, worden daarna in de praktijk, buiten het centrum ingeoefend sterke nadruk op herstel het aanbod is eindig en kortdurend assessment in kaart brengen van huidig functioneren, wensen, doelen en obstakels aan de hand van: individuele gesprekken, vragenlijsten, groepsprogramma & instapweken instapweken gedurende 4 weken proeven van het volledige aanbod in het centrum aanwezigheid van 3 volle dagen per week aansluiten bij de groep die al bestaat ontvangst van nieuwe mensen gebeurt door de deelnemers zelf > Na instapweken en assessment zicht hebben op: iemand zijn sterktes zijn toekomstwensen obstakels die dit tot nog toe verhinderen obstakels overwinnen a.d.h.v. een individueel opgesteld trainingsprogramma in modules modulair programma groepsaanbod individuele training in vivo familiebegeleiding regelmatig evalueren en bijsturen van het individueel programma elke deelnemer krijgt een individuele begeleider toegewezen 8

9 voorbeelden van groepsaanbod: assertiviteitstraining internetcursus budgetvriendelijk koken communicatietraining mobiliteit: vb gebruik openbaar vervoer stressmanagement/relaxatie administratieve vaardigheden: briefwisseling, klasseren, betalingen, geld beheren INTAKEPROCEDURE & PLANNING 22 juni: Welkomstdag kennismaking tussen revalidanten onderling en met revalidatieteam verwachtingen en interesses worden in groep besproken samen met de cliënten worden leefregels uitgewerkt 29 juni: Startdag samen met de cliënten wordt vanuit het basisaanbod van de instapweken de komende 4 weken gepland cliënten starten met de modules VRAGEN AAN U 1. Hebt u binnen uw organisatie voorbereidingen voor modules (zie hoger) die u bereid bent te delen met het revalidatiecentrum, dan zijn deze zeer welkom!> 2. Namen van kandidaat revalidanten > PALM-opleiding Vanaf 24 oktober gaat de derde editie van de PALM opleiding, permanente vorming PALliatieve zorg voor Medici en Masters, van start. Deze opleiding is een 5-daagse intensieve opleiding in de palliatieve zorg, georganiseerd door de 9

10 Leerstoel Waardig Levenseinde. Inhoudelijk gaat de aandacht uit naar problemen van palliatieve en chronische zieken zoals pijn-en symptoomcontrole, psychologische begeleiding, sociale opvang en aandacht voor existentieel lijden. De kwaliteit van de opleiding wordt gewaarborgd door experten met jarenlange praktijkervaring. Praktisch zal de PALM-opleiding in het academiejaar doorgaan gedurende 5 zaterdagen op 24/10/'15, 12/12/'15, 20/02/'16, 12/03/'16 en 21/05/'16. De prijs voor de opleiding bedraagt 375 (inclusief lunch, koffie, cursusmateriaal en boeken).voor artsen wordt accreditering aangevraagd. De opleiding vindt plaats in het expertisecentrum Waardig levenseinde W.E.M.M.E.L., J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel. Info en inschrijvingen: via de Leerstoel Waardig Levenseinde: of telefonisch 02/ Agenda Hieronder kan u de agenda van de activiteiten van de Lokale SEL Werkgroepen terugvinden voor de komende maanden. Bij deze bent u van harte uitgenodigd! Wenst u meer informatie of wenst u zich in te schrijven: neem gerust contact op via of via 02/ Tot binnenkort! 10

11 11

12 Copyright 2015, All rights reserved. SEL Zorgnetwerk Zenneland Kattestraat Asse uitschrijven - abonnement aanpassen 12

13 This was sent to why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences SEL Zorgnetwerk Zenneland Kattestraat 6 Asse 1730 Belgium 13