Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X"

Transcriptie

1 Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen Contact: 02/ De indicatorenset is ontwikkeld door de Alliantie Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en deels gerealiseerd met de steun van Kom op tegen Kanker, de campagne van de Vlaamse Liga tegen Kanker.

2 Inhoud A. Inleiding Pag. 3 B. Gegevens van de respondenten Pag. 4 C. Algemeen overzicht van de indicator scores per domein Pag. 6 D. Gedetailleerd overzicht van de indicatoren Pag. 8 Domein 1: fysieke aspecten van zorg Pag. 8 Domein 2: psychosociale aspecten van zorg Pag. 10 Domein 3: communicatie en zorgplanning met de patiënt Pag. 11 Domein 4: communicatie en zorgplanning met de familie Pag. 13 Domein 5: communicatie en zorgplanning tussen de hulpverleners Pag. 14 onderling Domein 6: type van zorg en omstandigheden rond overlijden Pag. 15 Domein 7: coördinatie en continuïteit van zorg Pag. 17 Domein 8: zorg voor de familie Pag. 18 2

3 A. Inleiding In dit rapport vind je de beknopte resultaten terug van de eerste meting die jullie deden met de kwaliteitsindicatoren in jullie team. Later krijg je nog een uitgebreider rapport. Er werden 4 vragenlijsten uitgestuurd om de kwaliteitsindicatoren te meten: 1) Aan patiënten onder begeleiding 2) Aan de zorgverleners van deze patiënten 3) Aan de nabestaanden van patiënten die overleden zijn 4) Aan de zorgverleners van deze patiënten Hieronder vind je per domein de resultaten terug van de indicatoren, samen met de beschrijving van de indicator, bij wie het gemeten werd en welke vraag werd gesteld. De resultaten van de indicatoren werden berekend op basis van een geanonimiseerde database die werd samengesteld uit de teruggestuurde vragenlijsten van alle respondenten. Voor elke indicator werd het aantal van de teller gedeeld door het aantal van de noemer. Zo krijg je per indicator een percentage als resultaat. Dit percentage is de indicator score. Alle scores samen geven jullie als team een beeld van de kwaliteit van jullie zorg. Het is nu aan jullie om de resultaten in dit rapport te gebruiken om de kwaliteit van jullie zorg te evalueren. Jullie kunnen als team samen bespreken welke resultaten jullie goed vinden en welke resultaten jullie minder goed vinden. Bespreek zeker ook of je de resultaten had verwacht of niet, en wat er beter of slechter gaat als verwacht. Aan de hand van deze evaluatie, kunnen jullie dan samen een aantal verbeterpunten opstellen waar jullie het komende half jaar aan willen werken. Hierbij kan je je focussen op één bepaald domein (bv. communicatie), of op één bepaalde as in de zorg (bv. alles wat te maken heeft met symptoomcontrole). Wanneer je een idee hebt waaraan je de komende tijd wil werken met je team, kan je nadenken over mogelijke acties die jullie kunnen ondernemen om de zorg te verbeteren. Dit kan gaan van het introduceren van een nieuwe meetschaal, het volgen van een cursus, het houden van een groepsgesprek, tot het bespreken van de resultaten met andere zorgverstrekkers (bv. op netwerk niveau). Tot slot: vergeet zeker niet een nieuwe datum te plannen voor de volgende meting binnen een zestal maanden. Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn, aarzel niet om contact op te nemen met één van de onderzoekers. De helpdesk garandeert een antwoord binnen de 24 uur. Kathleen Leemans (helpdesc) 02/ Joachim Cohen (projectleider) 3

4 B. Gegevens van de respondenten Respons In onderstaande tabel vind je een overzicht van het aantal patiënten dat geïncludeerd werd en dus het aantal vragenlijsten die verstuurd werden, samen met het aantal respondenten per groep dat geantwoord heeft. Op die manier kan je de respons berekenen per groep van respondenten. Team x Patiënt Hulpverlener Nabestaande Arts of andere hulpverlener Geïncludeerd Geantwoord Respons (%) Palliatieve support teams (PST) Patiënt Hulpverlener Nabestaande Arts of andere hulpverlener Geïncludeerd Geantwoord Respons (%) Palliatieve eenheden (PE) Patiënt Hulpverlener Nabestaande Arts of andere hulpverlener Geïncludeerd Geantwoord Respons (%)

5 Patiënt gegevens In onderstaande tabellen vind je enerzijds de patiënt gegevens terug van de patiënten die geïnclueerd werden, en anderzijds van de patiënten die een vragenlijst ingevuld hebben. 1. Geïncludeerde patiënten op de dienst/in begeleiding N=123 Aantal % Geslacht Man Vrouw Leeftijd Diagnose Kanker Niet-kanker 8 7 Lengte van begeleiding/opname < 1 week weken weken > 4 weken Patiënten op de dienst/in begeleiding die geantwoord hebben N=101 Aantal % Geslacht Man Vrouw Leeftijd Diagnose Kanker CVA 1 1 Hartfalen 4 4 Chronische aandoening 5 5 Wijze van invullen Zelfstandig Met hulp van een vriend of familielid Met hulp van een zorgverlener

6 2. Geïncludeerde patiënten 4 weken tot 4 maanden geleden overleden N=423 Aantal (%) Geslacht Man Vrouw Leeftijd Diagnose Kanker Niet-kanker 38 9 Lengte van totale begeleiding/opname < 1 week weken weken > 4 weken

7 C. Overzicht van alle indicator scores per domein Titel Domein 1: fysieke aspecten van zorg 1. Percentage patiënten van wie de algemene symptoomlast werd geëvalueerd op een gevalideerde schaal 2. Percentage patiënten bij wie de symptoomlast grotendeels onder controle was in de laatste week voor hun overlijden 3. Percentage patiënten dat een pijnmeting kreeg, al dan niet met een pijnschaal 4. Percentage patiënten dat aangaf dat de behandeling de pijn voldoende verbeterd heeft 5. Percentage patiënten bij wie de kortademigheid werd verlicht binnen 48 uur na de opname of het opstarten van de palliatieve zorg Domein 2: Psychosociale aspecten van zorg 6. Percentage patiënten dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig peilen naar hoe ze zich voelen 7. Percentage patiënten met een score van 5 of meer op een schaal van 0 tot 10 voor levenskwaliteit 8. Percentage patiënten dat aangaf dat de zorgverleners meestal of altijd hun persoonlijke wensen respecteerden en meestal of altijd ruimte kregen om hun dag in te delen en mee te beslissen over de zorg Domein 3: Communicatie en zorgplanning met de patiënt 9. Percentage patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over de diagnose 10. Percentage patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over het ziekteverloop 11. Percentage patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over de palliatieve zorgopties 12. Percentage patiënten dat aangeeft dat ze meestal of altijd begrijpelijke en nooit of soms tegenstrijdige informatie hebben gekregen 13. Percentage patiënten (of vertegenwoordigers) bij wie navraag gedaan werd over hoe deze dacht over beslissingen rond het levenseinde en euthanasie 14. Percentage patiënten met wie de (huis)arts sprak over hun wensen in verband met de zorgdoelen 15. Percentage patiënten van wie de vraag/elk van de vragen naar behandel- of levenseindebeslissing serieus werd(en) genomen Domein 4: Communicatie en zorgplanning met naasten 16. Percentage nabestaanden dat de juiste hoeveelheid informatie ontving over de toestand van de patiënt en de voor- en nadelen van behandelingen 17. Percentage nabestaanden dat de juiste hoeveelheid informatie ontving over het naderende sterven van de patiënt 18. Percentage patiënten voor wie een gesprek over de voorkeuren van de zorg plaatsvond tussen de zorgverleners en de familie in de week na de opname of starten palliatieve zorg Eigen score Gem PE Gem totaal Eigen score = score van je eigen team Gem PST = gemiddelde scores van alle 6 de support teams die deelnamen Gem totaal = gemiddelde scores van alle teams die deelnamen (6 eenheden en 6 support teams) 7

8 Domein 5: Communicatie tussen de hulpverleners 19. Percentage patiënten over wie minstens 1 maal per week een formeel multidisciplinair overleg over de zorgdoelstellingen van de patiënt plaatsvond Domein 6: Omstandigheden rond het overlijden 20. Percentage patiënten bij wie de stervenskwaliteit 5 of meer scoorde op een schaal van 0 tot 10 (volgens de nabestaanden) 21. Percentage patiënten bij wie de stervenskwaliteit 5 of meer scoorde op een schaal van 0 tot 10 (volgens de hulpverlener) 22. Percentage patiënten bij wie de palliatieve zorg ten minste 2 weken voor hun overlijden werd gestart 23. Percentage patiënten dat meer dan een keer werd overgebracht naar de spoedafdeling sinds de opname of het opstarten van de palliatieve zorg (lage score is beter) 24. Percentage patiënten dat werd opgenomen op de intensieve zorgafdeling sinds de opname of het opstarten van de palliatieve zorg (lage score is beter) Domein 7: Coördinatie en continuïteit van zorg 25. Percentage patiënten bij wie de zorgverleners de zorgdoelstellingen en de reanimatiestatus kregen tijdens of na de opname of aanmelding 26. Percentage patiënten voor wie de prognose, psychosociale symptomen, functionele status, algemene symptoomlast en documentatie t.a.v. de gewenste zorg binnen 48 uur na de opname of het starten van de palliatieve zorg werden ingevoerd in het dossier 27. Percentage patiënten dat wekelijks contact had met hun huisarts in de 3 maanden voor hun overlijden (persoonlijk of aan de telefoon) had Domein 8: Zorg voor familie 28. Percentage nabestaanden dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig met hen spraken over wat het voor hen betekende om voor hun zieke naaste te zorgen 29. Percentage nabestaanden dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig peilden naar hoe ze zich voelden 30. Percentage nabestaanden dat zich gesteund voelde na het overlijden van de patiënt (inclusief evaluatiegesprek) en geïnformeerd werd over de mogelijke nazorg 31. Percentage nabestaanden dat zoveel hulp als nodig kreeg bij het zorgproces Eigen score = score van je eigen team Gem PST = gemiddelde scores van alle 6 de support teams die deelnamen Gem totaal = gemiddelde scores van alle teams die deelnamen (6 eenheden en 6 support teams) 8

9 D. Gedetailleerd overzicht van de indicatoren Domein 1: fysieke aspecten van zorg Titel Gemeten bij Beschrijving Totaal 1. Algemene symptoomevaluatie op een gevalideerde schaal Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten van wie de algemene symptoomlast werd geëvalueerd op een gevalideerde schaal Symptoom last onder controle in de laatste week voor overlijden Arts of andere hulpverlener Na overlijden Teller: Aantal patiënten bij wie de symptoomlast grotendeels onder controle was in de laatste week voor hun overlijden wie de indicator gemeten werd Pijn gemeten bij de patiënt Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten dat een pijnmeting kreeg, al dan niet met een pijnschaal Significante verbetering in pijn Patiënt Teller: Aantal patiënten dat aangaf dat de behandeling de pijn voldoende verbeterd heeft Noemer: Aantal patiënten behandeld voor pijn Aantal patiënten dat aangaf behandeld te worden voor pijn 79 N=72 5. Verlichten van kortademigheid binnen de 48 uur na de opstart van palliatieve zorg Hulpverlener Teller: Aantal patiënten bij wie de kortademigheid werd verlicht binnen 48 uur na de opname of het opstarten van de palliatieve zorg 79 Voor overlijden Noemer: Totaal aantal patiënten met kortademigheid Aantal patiënten bij wie kortademigheid werd vastgesteld N=28 9

10 Domein 1: fysieke aspecten Indicator scores (%) Eigen score Gem PE Gem totaal

11 Domein 2: psychosociale aspecten van zorg Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 6. Regelmatige evalueren psychosociale noden Patiënt Teller: Aantal patiënten dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig peilen naar hoe ze zich voelen Kwaliteit van leven Patiënt Teller: Aantal patiënten met een score van 5 of meer op een schaal van 0 tot 10 voor levenskwaliteit Respect voor autonomie Patiënt Teller: Aantal patiënten dat aangaf dat de zorgverleners meestal of altijd hun persoonlijke wensen respecteerden en meestal of altijd ruimte kregen om hun dag in te delen en mee te beslissen over de zorg 83 Ruimte om dag in te delen 98 Mee beslissen over zorg 86 Respect voor persoonlijke wensen 94 Domein 2: psychosociale aspecten Indicator scores (%) Eigen score Gem PE Gem totaal Psychosociaal peilen (P) Levenskwaliteit >5 (P) Respect voor autonomie (P) 11

12 Domein 3: communicatie en zorgplanning met de patiënt Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 9. Voldoende informatie ontvangen over diagnose Patiënt Teller: Aantal patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over de diagnose Voldoende informatie ontvangen over ziekteverloop Patiënt Teller: Aantal patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over het ziekteverloop Voldoende informatie ontvangen over palliatieve zorgopties Patiënt Teller: Aantal patiënten dat de juiste hoeveelheid informatie kreeg over de palliatieve zorgopties Duidelijke en niet tegenstrijdige informatie ontvangen Patiënt Teller: Aantal patiënten dat aangeeft dat ze meestal of altijd begrijpelijke en nooit of soms tegenstrijdige informatie hebben gekregen 85 Meestal of altijd begrijpelijke informatie 92 Nooit of soms tegenstrijdige informatie Vragen naar hoe patiënt denkt over beslissingen rond het levenseinde Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten (of vertegenwoordigers) bij wie navraag gedaan werd over hoe deze dacht over beslissingen rond het levenseinde en euthanasie Navraag naar beslissingen rond het levenseinde Navraag naar euthanasie

13 Vervolg domein 3: communicatie met de patiënt Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 14. Zorgdoelen besproken met arts Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten met wie de (huis)arts sprak over hun wensen in verband met de zorgdoelen 84 Na overlijden 15. Vraag naar behandel- Nabestaande of levenseindebeslissing serieus genomen Teller: Aantal patiënten van wie de vraag/elk van de vragen naar behandel- of levenseindebeslissing serieus werd(en) genomen Noemer: Aantal patiënten dat inlichtingen vroeg over een levenseindebehandeling of beslissing Aantal patiënten dat inlichtingen (1 of meer) vroeg volgens de naasten 95 N=136 Domein 3: Communicatie met patiënt Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Informatie diagnose (P) Informatie ziekteverloop (P) Informatie PZ (P) Informatie begrijpelijk (P) Wensen levenseinde (HV) Wensen zorgdoelen (HV) Vragen serieus genomen (N) 13

14 Domein 4: communicatie en zorgplanning met naasten Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 16. Voldoende geïnformeerd over de toestand van de patiënt en zijn behandelingen Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat de juiste hoeveelheid informatie ontving over de toestand van de patiënt en de voor- en nadelen van behandelingen 67 Noemer: Totaal aantal nabestaanden bij Informatie over toestand van de patiënt Informatie over voor- en nadelen van behandelingen Voldoende geïnformeerd over het naderende sterven Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat de juiste hoeveelheid informatie ontving over het naderende sterven van de patiënt Noemer: Totaal aantal nabestaanden bij Gesprek over voorkeuren van de zorg met familie in eerste zorgweek Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten voor wie een gesprek over de voorkeuren van de zorg plaatsvond tussen de zorgverleners en de familie in de week na de opname of starten palliatieve zorg 75 Domein 4: Communicatie met naasten Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Informatie toestand (N) Informatie sterven (N) Gesprek met familie (HV) 14

15 Domein 5: comminucatie en zorgplanning tussen de hulpverleners Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 19. Herhaaldelijk formeel multidisciplinair overleg Hulpverlener Teller: Aantal patiënten over wie minstens 1 maal per week een formeel multidisciplinair overleg over de zorgdoelstellingen van de patiënt plaatsvond 67 Voor overlijden wie de indicator werd gemeten Domein 5: Communicatie zorgverleners Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Mutlidisciplinair overleg (HV) 15

16 Domein 6: type van zorg en omstandigheden rond het overlijden Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 20. Kwaliteit van sterven Nabestaande Teller: Aantal patiënten bij wie de stervenskwaliteit 5 of meer scoorde op een schaal van 0 tot 10 (volgens de nabestaanden en de huisartsen) Kwaliteit van sterven Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten bij wie de stervenskwaliteit 5 of meer scoorde op een schaal van 0 tot Na overlijden 22. Tijdig starten van palliatieve zorg Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten bij wie de palliatieve zorg ten minste 2 weken voor hun overlijden werd gestart 43 Na overlijden 23. Herhaaldelijke opname op spoed sinds opname of opstarten palliatieve zorg Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten dat meer dan één keer werd overgebracht naar de spoedafdeling sinds de opname of het opstarten van de palliatieve zorg 5 Na overlijden 24. Opname of intensieve zorgen sinds opname of opstarten palliatieve zorg Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten dat werd opgenomen op de intensieve zorgafdeling sinds de opname of het opstarten van de palliatieve zorg 2 Na overlijden 16

17 Domein 6: Omstandigheden overlijden Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Stervenskwaliteit >5 (N) Stervenskwaliteit >5 (HV) PZ 2 weken voor (HV) Meer dan 1 spoedopname (HV) 2 Opname IZ (HV) 17

18 Domein 7: coördinatie en continuïteit van zorg Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 25. Zorgdoelen en reanimeerstatus gekregen tijdens of na opname Hulpverlener Voor overlijden Teller: Aantal patiënten bij wie de zorgverleners de zorgdoelstellingen en de reanimatiestatus kregen tijdens of na de opname of aanmelding 54 Zorgdoelstellingen gekregen 75 Reanimeerstatus gekregen Dossier geüpdate binnen 48u na opname of starten palliatieve zorg Hulpverlener Teller: Aantal patiënten voor wie de prognose, psychosociale symptomen, functionele status, algemene symptoomlast en documentatie t.a.v. de gewenste zorg binnen 48 uur na de opname of het starten van de palliatieve zorg werden ingevoerd in het dossier 22 Voor overlijden 27. Wekelijks contact met huisarts in de laatste 3 maanden Arts of andere hulpverlener Teller: Aantal patiënten dat wekelijks contact had met hun huisarts in de 3 maanden voor hun overlijden (persoonlijk of aan de telefoon) had 28 Na overlijden Domein 7: Coördinatie en continuïteit Eigen score Gem PE Gem totaal 100 Indicator scores (%) Transfer zorgdoelen (HV) Geupdate dossier binnen 48u (HV) Wekelijks contact HA (HV) 18

19 Domein 8: zorg voor de familie Titel Gemeten bij Beschrijving IndiEator seore 28. Regelmatig spreken met de nabestaanden over wat het voor hen betekent om voor hun zieke naaste te zorgen Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig met hen spraken over wat het voor hen betekende om voor hun zieke naaste te zorgen 17 Noemer: Totaal aantal nabestaanden die zorgden voor hun zieke naaste Aantal nabestaanden die aangaven voor hun zieke naaste te zorgen N= Regelmatig evalueren van psychosociale noden Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat aangaf dat de zorgverleners regelmatig peilden naar hoe ze zich voelden Noemer: Totaal aantal nabestaanden bij Gesteund na overlijden Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat zich gesteund voelde na het overlijden van de patiënt (inclusief evaluatiegesprek) en geïnformeerd werd over de mogelijke nazorg 34 Noemer: Totaal aantal nabestaanden bij Voelden zich gesteund Werden geïnformeerd over nazorg Kregen evaluatiegesprek Voldoende hulp bij zorgproces Nabestaande Teller: Aantal nabestaanden dat zoveel hulp als nodig kreeg bij het zorgproces Noemer: Totaal aantal nabestaanden die hulp nodig hadden bij het zorgproces 87 Aantal nabestaanden die aangaven hulp nodig te hebben bij het zorgproces N=209 19

20 Domein 8: Zorg voor naasten Eigen score Gem PE Gem totaal Indicator scores (%) Peilen zorglast (N) Psychosociaal peilen (N) Steun na overlijden (N) Voldoende hulp (N) 20

Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de multidisciplinaire begeleidings equipes

Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de multidisciplinaire begeleidings equipes Afname van kwaliteitsindicatoren Kwaliteit in de palliatieve van palliatieve zorg in Vlaanderen zorg Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de multidisciplinaire begeleidings equipes

Nadere informatie

Kwaliteit van palliatieve zorg

Kwaliteit van palliatieve zorg Kwaliteit van palliatieve zorg Een handleiding voor afname van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve eenheden in ziekenhuizen Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen, Lieve Van den Block, Anneke L.

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017

Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017 Onderzoeksvragen vanuit de praktijk 17/10/2017 Deze lijst van onderzoeksvragen kwam tot stand na een bevraging bij de coördinatoren van de regionale netwerken voor palliatieve zorg en de voorzitters van

Nadere informatie

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger 1. Waar verblijft u momenteel? 2. Waar zou u momenteel willen verblijven? 3. Wie van de volgende mensen heeft vorige week aan u hulp, verzorging of een behandeling

Nadere informatie

Vier kernvragen in de palliatieve zorg:

Vier kernvragen in de palliatieve zorg: Palliatieve thuiszorg in het nieuws In deze presentatie: 1. Palliatieve zorg in de 21 e eeuw, de stand van zaken Het PaTz project Een andere focus op palliatieve zorg 2. Het PaTz project in de praktijk

Nadere informatie

Richtlijnen Palliatieve en Supportieve zorg

Richtlijnen Palliatieve en Supportieve zorg Laarbeeklaan 101 1090 Brussel Oncologisch Handboek Palliatieve zorg V1.2008 PALLIATIEVE ZORG: TOELICHTING EN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 1 Inleiding In 2002 werden drie wetten met betrekking tot de zorg voor

Nadere informatie

SAMENVATTING. Samenvatting

SAMENVATTING. Samenvatting SAMENVATTING. 167 Met de komst van verpleegkundigen gespecialiseerd in palliatieve zorg, die naast de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg, thuiswonende patiënten bezoeken om te zorgen dat patiënten

Nadere informatie

Zorgpad Stervensfase. Kwaliteit van zorg in de laatste levensdagen voor de patiënt en diens naasten. Lia van Zuylen, internist-oncoloog Erasmus MC

Zorgpad Stervensfase. Kwaliteit van zorg in de laatste levensdagen voor de patiënt en diens naasten. Lia van Zuylen, internist-oncoloog Erasmus MC Zorgpad Stervensfase Kwaliteit van zorg in de laatste levensdagen voor de patiënt en diens naasten. Lia van Zuylen, internist-oncoloog Erasmus MC (H)erkennen stervensfase Mw van Dalen, 52 jaar bekend met

Nadere informatie

De lange weg is vaak te kort.

De lange weg is vaak te kort. www.hhzhlier.be 1 h.-hartziekenhuis vzw De lange weg is vaak te kort. Dr. F. Krekelbergh Geriater Verantwoordelijke arts palliatieve zorgen Levenseinde is belangrijk moment Vroeg of laat Leven : veel verlieservaringen

Nadere informatie

Het zorgtraject van de bewoner in De Wingerd

Het zorgtraject van de bewoner in De Wingerd Woon- & Zorgcentrum De Wingerd Het zorgtraject van de bewoner in De Wingerd Dr. Jo Lisaerde Het zorgtraject van de bewoner Belevingsgerichte zorg: wie is deze bewoner? Zorgplanning: wat wenst de bewoner

Nadere informatie

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van

Onderzoek naar. levenskwaliteit. bij colorectale (ex-)kankerpatiënten. Basisrapport. Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Met financiële steun van Onderzoek naar levenskwaliteit bij colorectale (ex-)kankerpatiënten Basisrapport Auteurs: De Gendt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care 204 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners 204 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgpad Stervensfase. Lia van Zuylen, internist-oncoloog. Kenniscentrum Palliatieve Zorg Erasmus MC, Rotterdam

Zorgpad Stervensfase. Lia van Zuylen, internist-oncoloog. Kenniscentrum Palliatieve Zorg Erasmus MC, Rotterdam Zorgpad Stervensfase Lia van Zuylen, internist-oncoloog Kenniscentrum Palliatieve Zorg Erasmus MC, Rotterdam Inhoud Herkenning stervensfase Inhoud van Zorgpad Stervensfase Onderzoeksresultaten Zorgpad

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Samenvatting Deel I Onderzoeksmethodologie in onderzoek naar palliatieve zorg in instellingen voor langdurige zorg

Samenvatting Deel I Onderzoeksmethodologie in onderzoek naar palliatieve zorg in instellingen voor langdurige zorg Samenvatting Palliatieve zorg is de zorg voor mensen waarbij genezing niet meer mogelijk is. Het doel van palliatieve zorg is niet om het leven te verlengen of de dood te bespoedigen maar om een zo hoog

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Continue sedatie tot aan het overlijden in Vlaamse woonzorgcentra

Continue sedatie tot aan het overlijden in Vlaamse woonzorgcentra Continue sedatie tot aan het overlijden in Vlaamse woonzorgcentra Prof. Johan Bilsen Dr. Sam Rys OZ-groep Mental Health and Wellbeing, Department of Public Health, Vrije Universiteit Brussel Achtergrond

Nadere informatie

WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN?

WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN? CONCRETE ZORGPLANNING WAT PLAN JE ZOAL IN JE LEVEN? 1 ZORGZAME ZORG OP MEERDERE DOMEINEN OMTRENT MEDISCHE ZORGEN 3 OMTRENT HET BLIJVEN WONEN ALS JE EEN DAGJE OUDER WORDT DE KINDEREN NIET KORTBIJ WONEN

Nadere informatie

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm.

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm. Samenvatting Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm Samenvatting 173 Vanaf halverwege de jaren '90 is palliatieve zorg door de Nederlandse

Nadere informatie

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra.

BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. BIJLAGEN (website) Bijlage 1: Stroomdiagram voor de implementatie van vroegtijdige zorgplanning in woon- en zorgcentra. 1 2 Bijlage 2: Gesprekssjablonen (naar M. Keirse) STAPPENPLAN VOOR BESPREKING VAN

Nadere informatie

Sterven met dementie in Vlaanderen. Lieve Van den Block Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, VUB-Ugent

Sterven met dementie in Vlaanderen. Lieve Van den Block Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, VUB-Ugent Sterven met dementie in Vlaanderen Lieve Van den Block Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde, VUB-Ugent Sterven met dementie in België Studie Huisartsenpeilpraktijken: sterfgevallen +65jb in 2008 31%

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Cnossen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 10-4-2014

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Multidisciplinaire begeleidingsequipe Aanmelding - MBE (100) Aantal begeleidingen (tabel)

Multidisciplinaire begeleidingsequipe Aanmelding - MBE (100) Aantal begeleidingen (tabel) Multidisciplinaire begeleidingsequipe Aanmelding - MBE (100) Aantal begeleidingen (tabel) (Hulp: Nieuwe begeleidingen: de begeleidingen die in het jaar zelf gestart zijn.lopende begeleidingen: de begeleidingen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Het PaTz project : Een ander focus op palliatieve zorg. Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider

Het PaTz project : Een ander focus op palliatieve zorg. Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider Het PaTz project : Een ander focus op palliatieve zorg Dr. Bart Schweitzer, huisarts, projectleider De Volkskrant 8 oktober 2013 In deze presentatie: 1.Palliatieve zorg in de 21 e eeuw, de stand van zaken

Nadere informatie

Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad

Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad Hoe omgaan met een verzoek om euthanasie? Een leidraad Groep Philippus Neri - VZW Sint-Lucia Deze leidraad geldt voor een verzoek om euthanasie door een patiënt bij ondraaglijk psychisch en fysisch lijden.

Nadere informatie

Palliatieve zorg in de eerste lijn. Ruben S. van Coevorden, huisarts IKA Consulent palliatieve zorg

Palliatieve zorg in de eerste lijn. Ruben S. van Coevorden, huisarts IKA Consulent palliatieve zorg Palliatieve zorg in de eerste lijn Ruben S. van Coevorden, huisarts IKA Consulent palliatieve zorg Palliatieve zorg Geen Cure, maar Care streven naar een comfortabel einde Als genezing niet meer mogelijk

Nadere informatie

Advance care planning Laatste stand van zaken palliatieve zorg. Karin van der Rijt Hoogleraar palliatieve oncologische zorg

Advance care planning Laatste stand van zaken palliatieve zorg. Karin van der Rijt Hoogleraar palliatieve oncologische zorg Advance care planning Laatste stand van zaken palliatieve zorg Karin van der Rijt Hoogleraar palliatieve oncologische zorg Advance care planning Open communicatie met patiënt en naasten over: Situatie

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Weidevenne - Huisarts Konijn Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Weidevenne - Huisarts Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

Familie perspectief op palliatieve zorg bij dementie

Familie perspectief op palliatieve zorg bij dementie Familie perspectief op palliatieve zorg bij dementie Jenny T. van der Steen, PhD Deel presentatie: met alleen gepubliceerde gegevens Department Quality of General of Practice Care & Elderly Care Medicine

Nadere informatie

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Zorg in de laatste levensfase Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Verschillen Nederland buitenland Palliatieve zorg is geen specialisme Palliatieve zorg is in principe

Nadere informatie

Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden. Landelijke database CQI Palliatieve Zorg

Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden. Landelijke database CQI Palliatieve Zorg Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden Landelijke database CQI Palliatieve Zorg Opgesteld door: CKZ/NIVEL Versie 0.2 Datum: 02-12-2011 Aanlever- en validatie specificaties

Nadere informatie

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg

Tijd voor de dood. Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen. Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Beleidsnotitie Palliatieve Zorg Tijd voor de dood Stilstaan bij en tijd nemen voor de dood Oprecht en stap voor stap afscheid nemen Beleidsnotitie Tijd voor de dood Auteur(s) A.Trienekens Datum September

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care. Totaalrapport 2015 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care. Totaalrapport 2015 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care Totaalrapport 205 C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners 206 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van palliatieve zorg meten in de woonzorgcentra

Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van palliatieve zorg meten in de woonzorgcentra Kwaliteitsindicatoren kwaliteit van palliatieve zorg meten in de woonzorgcentra Q-PAC studie Vlaanderen VUB-Ugent Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Friday,

Nadere informatie

HET ZORGPAD STERVENSFASE

HET ZORGPAD STERVENSFASE HET ZORGPAD STERVENSFASE 7 OKTOBER 2015 RHEA STROES ALINA PIETERMAN ZORGPAD STERVENSFASE WEER IETS NIEUWS Zorgpad, meer dan een checklist Volledig patiëntendossier, een checklist én een evaluatie- instrument

Nadere informatie

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders

Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders Het organiseren van palliatieve zorg voor kinderen met kanker: wensen en ervaringen van ouders De afgelopen vijf jaar is, mede door de inzet van de VOKK, meer kennis opgebouwd en beschikbaar gemaakt over

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Guy Hannes Coördinator PNAT

Guy Hannes Coördinator PNAT Dementie : palliatieve benadering? Guy Hannes Coördinator PNAT Palliatieve zorg = van alle tijden Een waardig afscheid, omringd door geliefden Voedingsbodem vooruitgang van de geneeskunde : we leven langer.

Nadere informatie

Dossier Voorafgaande zorgplanning

Dossier Voorafgaande zorgplanning Dossier Voorafgaande zorgplanning Elk jaar komen heel wat mensen in een situatie terecht waarin ze, omwille van een onomkeerbare coma, dementie of een andere aandoening, niet meer in staat zijn om zelf

Nadere informatie

1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen?

1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen? 1 Heb je zelf wel eens nagedacht over welke medische zorg je in de laatste levensfase misschien nog wel, of niet zou willen krijgen? Ik heb daar regelmatig en concreet over nagedacht 263 Ik heb daar wel

Nadere informatie

Voorafgaande zorgplanning en omgaan met het levenseinde informatie voor patiënten

Voorafgaande zorgplanning en omgaan met het levenseinde informatie voor patiënten Voorafgaande zorgplanning en omgaan met het levenseinde informatie voor patiënten 2 Wilsverklaring en levenseinde Stilstaan bij je levenseinde is nooit gemakkelijk. Toch kan het zinvol zijn erover na te

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee. Hulp bij het Huishouden 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Eilandzorg Schouwen-Duiveland Zierikzee Hulp bij het Huishouden Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Gemiddelde

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen

hoofdstuk 1 doelstellingen hoofdstuk 2 diagnosen Dit proefschrift gaat over moeheid bij mensen die dit als belangrijkste klacht presenteren tijdens een bezoek aan de huisarts. In hoofdstuk 1 wordt het onderwerp moeheid in de huisartspraktijk kort geïntroduceerd,

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

WEBINAR. Consultvoorbereiding door de patiënt. 19 mei 2015. Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform. Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum

WEBINAR. Consultvoorbereiding door de patiënt. 19 mei 2015. Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform. Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum WEBINAR 19 mei 2015 Consultvoorbereiding door de patiënt Elmar Brantjes Manager Kenniscentrum Stephan Hulsbergen Mijn Gezondheidsplatform Techniek, gedurende gehele webinar kan je vragen stellen via de

Nadere informatie

Praat voor je gaat. Tijdige zorg voor het levenseinde

Praat voor je gaat. Tijdige zorg voor het levenseinde Praat voor je gaat. Tijdige zorg voor het levenseinde KWB Baal 15 februari 2016 1 Praten over je levenseinde Dat is voor later, ik wil daar nu nog niet aan denken Ik ben nog gezond en in de bloei van mijn

Nadere informatie

Macht- en krachtrelaties in de palliatieve zorg

Macht- en krachtrelaties in de palliatieve zorg Macht- en krachtrelaties in de palliatieve zorg Naomi Van De Moortele, psychologe hematologie en palliatieve zorgen UZ Gent An Lievrouw, psychologe digestieve oncologie UZ Gent Workshop: 1. Palliatieve

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft?

Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft? Zou het u verbazen als deze patiënt over een jaar nog leeft? Het belang van een integraal anticiperend beleid 22 maart 2012 Bernardina Wanrooij Huisarts, consulent palliatieve zorg AMC Palliatieve zorg

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Symposium palliatieve zorg

Symposium palliatieve zorg Symposium palliatieve zorg Zorgmodule palliatieve zorg Markeren van de palliatieve fase Markeren van de palliatieve fase 20 oktober 2016 Angelie van de Crommert Karin van Veen Als ik sterven zal. Claudia

Nadere informatie

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING - VEEL GESTELDE VRAGEN

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING - VEEL GESTELDE VRAGEN VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING - VEEL GESTELDE VRAGEN VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING Wat is vroegtijdige zorgplanning? Patiënten en de hulpverleners hebben niet altijd gelijklopende ideeën, verwachtingen en percepties

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT (cliëntenthermometer)

Nadere informatie

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen

Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Ongeneeslijk ziek: samen uw zorg tijdig plannen Uw specialist heeft u verteld dat u ongeneeslijk ziek bent. Niet meer kunnen genezen is een bericht met ingrijpende gevolgen en het valt niet mee om hier

Nadere informatie

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen

Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen Juni 2014 ARGO BV www.argo-rug.nl Rapportage Stichting Eerstelijnszorg Haaksbergen 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1.1 Inleiding Deze rapportage bevat de uitkomsten

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008).

Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008). Kwaliteitsindicatoren voor de opvolging van borstkanker (2007-2008). Datum publicatie: 20/12/2013 Wanneer mensen met kanker af te rekenen krijgen, dan mogen ze terecht hopen op de best mogelijke zorg om

Nadere informatie

casus Nood aan duidelijke criteria voor het opstarten alsook stopzetten van sondevoeding

casus Nood aan duidelijke criteria voor het opstarten alsook stopzetten van sondevoeding Peg of Pech casus casus Bewoonster verblijft vanaf eind jaren tachtig in het WZC en er wordt dan beslist (heel terecht) om een PEG-sonde te plaatsen. Criteria zijn de levensverwachting, kwaliteit van leven

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening

Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Patiëntgerichte zorg voor mensen met gevorderde kanker of een ernstige chronische aandoening Wat zijn uw ervaringen? Informatie voor mantelzorgers Wat houdt het onderzoek in? Er kan nog veel verbeteren

Nadere informatie

Palliatieve zorg bij COPD in onze regio. Karin Janssen-van Hemmen Jeroen Verheul

Palliatieve zorg bij COPD in onze regio. Karin Janssen-van Hemmen Jeroen Verheul Palliatieve zorg bij COPD in onze regio Karin Janssen-van Hemmen Jeroen Verheul Inhoud Stellingen Wie zijn we? Wat is ons doel? En waarom? Wat hebben we tot nu toe gedaan? Toekomst? Antwoorden op stellingen

Nadere informatie

palliatieve eenheid ten oever

palliatieve eenheid ten oever palliatieve eenheid ten oever Korte voorstelling Een palliatieve eenheid richt zich tot patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, hiervoor geen behandeling meer krijgen en die een korte levensverwachting hebben.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren

Aan de slag! Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Aan de slag! Gebruikershandleiding voor patiëntervaringsonderzoek voor fysiotherapeuten Deel 1 van 3 > Aan de slag Deel 2 van 3 > Verdieping Deel 3 van 3 > Verbeteren Welkom! Qualizorg biedt u het inzicht

Nadere informatie

6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie

6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie 6. Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en euthanasie 6.1 Palliatieve zorg Palliatieve zorg is de totaalzorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening bij wie geen genezende behandeling meer

Nadere informatie

Patiënten begeleid door een multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging

Patiënten begeleid door een multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging Patiënten begeleid door een multidisciplinaire begeleidingsequipe voor palliatieve verzorging 2008-2012 Met uitzondering van 2010 hebben alle vijftien multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve

Nadere informatie

Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie

Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie Dag van de Dementiezorg 2016 Palliatieve zorg bij dementie Workshop Paul Vogelaar, verpleegkundig expert palliatieve zorg en pijn Lux Nova, palliatieve zorg & training 2 Work-shoppen 3 Dementie Combinatie

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen

Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Ervaringen met zorg van personen die thuiszorg ontvangen Onderzoek van ZorgDNA naar ervaringen met zorg op basis van een enquête onder thuiswonende cliënten Verpleeghuis Bergweide Versie 1.0 drs. J.J.A.

Nadere informatie

Implementatie Zorgpad stervensfase

Implementatie Zorgpad stervensfase Implementatie Zorgpad stervensfase Navigatie naar een goed einde Navigatie naar een goed einde René de Bakker Verpleeghuisarts Verpleeghuis De Blaauwe Hoeve Hulst rdebakker@curamus.nl Navigatie naar een

Nadere informatie

Zorgpad Stervensfase

Zorgpad Stervensfase Zorgpad Stervensfase de laatste stand van zaken Lia van Zuylen, internist-oncoloog Kenniscentrum Palliatieve Zorg Erasmus MC, Rotterdam Inhoud Belang markering stervensfase Zorgpad Stervensfase Nieuwe

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Geertsen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven: Een aantal onderzoeksprojecten. Michael A. Echteld

Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven: Een aantal onderzoeksprojecten. Michael A. Echteld Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven: Een aantal onderzoeksprojecten Michael A. Echteld Overzicht van activiteiten Onderzoeksprojecten: Evaluatie van zorg in units voor terminale zorg bij verpleeghuizen:

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

HET PALLIATIEF ZORGBELEID. Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden

HET PALLIATIEF ZORGBELEID. Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden HET PALLIATIEF ZORGBELEID Alles wat nog gedaan moet worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden Palliatieve zorg is totaalzorg De term palliatie is afgeleid van het latijnse woord: pallium

Nadere informatie

Casus Hoe wensen mensen te sterven? Waarom vroegtijdig nadenken over zorg? Samen werken rond. vroegtijdige zorgplanning.

Casus Hoe wensen mensen te sterven? Waarom vroegtijdig nadenken over zorg? Samen werken rond. vroegtijdige zorgplanning. DEELSEL Gent : (SEL : samenwerking Eerste Lijn) Samen werken rond vroegtijdige zorgplanning Samen werken rond Vroegtijdige Zorgplanning Palliatieve Zorg Gent-Eeklo Uitgangspunt van dit project : Toename

Nadere informatie

Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening

Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening Kernboodschappen Resultaten: Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening Een onderzoek bij patiënten met een reumatische aandoening, 2008 3 op 4 patiënten heeft dagelijks pijn ondanks bevredigende

Nadere informatie

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen

Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Analyserapport van de patiëntenvragenlijsten over de huisarts: Leenen Datum aanmaak rapport:26-11-2015 1 Laatste ronde patiëntenvragenlijsten huisarts Periode waarin ingevuld van: 31-10-2013 tot 9-11-2013

Nadere informatie

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? 2 Definitie Palliatieve zorg (WHO 2002) Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten,

Nadere informatie

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok)

Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken Medi-Mere Stad (Bartok) Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Eerstelijns zorgcentra door Cliënten Bekeken werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams

Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams Feed-back over de enquête over de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams Een vragenlijst betreffende de behoeften aan permanente vorming van het personeel van de zorgteams

Nadere informatie

Beslissingen omtrent het levenseinde

Beslissingen omtrent het levenseinde Beslissingen omtrent het levenseinde Heb je er al over nagedacht? Als ik mijn vrouw niet meer herken, wil ik euthanasie (Etienne Vermeersch) Dit is volgens de wet onmogelijk! als ik mijn vrouw niet meer

Nadere informatie

Psychosociale aspecten bij longkankerpatiënten. Christine De Coninck Palliatief Support Team UZ Gent 1 december 2007

Psychosociale aspecten bij longkankerpatiënten. Christine De Coninck Palliatief Support Team UZ Gent 1 december 2007 Psychosociale aspecten bij longkankerpatiënten Christine De Coninck Palliatief Support Team UZ Gent 1 december 2007 Overzicht Inleiding Prevalentie psychosociale problemen Specifieke aspecten bij longkanker

Nadere informatie

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren

Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici. Inleiding. Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Indicatoren Zichtbare Mondzorg Tandprothetici Terugkoppeling praktijkgegevens zorginhoudelijke indicatoren Inleiding Zichtbare Mondzorg In de mondzorg wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant

Nadere informatie

Dankwoord 13. Achtergrond en opzet van de studie Inleiding Onderzoeksmethodes 21

Dankwoord 13. Achtergrond en opzet van de studie Inleiding Onderzoeksmethodes 21 Inhoud Dankwoord 13 DEEL 1 Achtergrond en opzet van de studie 15 1. Inleiding 17 2. Onderzoeksmethodes 21 1. SENTI-MELC studie (Hoofdstukken 6, 7, 8, 9, 15) 21 2. Studie naar de frequentie en kenmerken

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

VANDAAG ZORGEN VOOR MORGEN

VANDAAG ZORGEN VOOR MORGEN VANDAAG ZORGEN VOOR MORGEN BROCHURE VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING Beste bewoner, Dat is immers onze zorg: betrokken zijn op u en uw naasten en u zoveel als mogelijk gelukkig zien. Wij zijn blij dat u koos

Nadere informatie

Onbekend maakt onbemind

Onbekend maakt onbemind De bekendheid van palliatieve zorg bij de Vlaamse bevolking - een nulmeting Onbekend maakt onbemind Promotor: Prof. Guido Van Hal Onder begeleiding van: Trudie Van Iersel, Jessica Fraeyman Studenten: Elynn

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie