Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden. Landelijke database CQI Palliatieve Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden. Landelijke database CQI Palliatieve Zorg"

Transcriptie

1 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden Landelijke database CQI Palliatieve Zorg Opgesteld door: CKZ/NIVEL Versie 0.2 Datum:

2 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 Inhoudsopgave 1 INLEIDING DOELGROEP DOEL EXTERNE DOCUMENTEN CQI Palliatieve Zorg Patiëntenversie en Nabestaandenversie Werkinstructies voor de CQI Palliatieve Zorg RICHTLIJNEN AANLEVEREN CQI-GEGEVENS RICHTLIJNEN BESTANDS LAY-OUT Bestandsnaam aan te leveren bestand Codeboek voor invoeren van data AANLEVERING RICHTLIJNEN VOOR VALIDATIE CQI-GEGEVENS ALGEMEEN CONTROLE CQI-GEGEVENS VAN ELK AFZONDERLIJK MEETBUREAU CONTROLE CQI-GEGEVENS VAN DE LANDELIJKE DATABASE CQI PALLIATIEVE ZORG VERANTWOORDELIJKHEID CODEBOEK VELDEN CQI-GEGEVENS CQI PALLIATIEVE ZORG PATIENTENVERSIE (CQIPZP) DOMEINEN CQI PALLIATIEVE ZORG PATIËNTEN VERSIE VELDEN CQI-GEGEVENS CQI PALLIATIEVE ZORG NABESTAANDENVERSIE (CQIPZN) DOMEINEN CQI PALLIATIEVE ZORG NABESTAANDEN VERSIE

3 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg Inleiding 1.1 Doelgroep Dit document is bestemd voor: De meetbureaus die CQI-gegevens aanleveren voor de Landelijke database CQI Palliatieve Zorg 2010; 1.2 Doel Het document beschrijft de wijze waarop de meetbureaus de CQI-gegevens dienen aan te leveren bij het CKZ/NIVEL evenals de richtlijnen die het CKZ/NIVEL hanteert voor de validatie van de aangeleverde CQI-gegevens. 1.3 Externe documenten CQI Palliatieve Zorg Patiëntenversie en Nabestaandenversie 2.1 Dit zijn CQI meetinstrumenten welke gehanteerd dienen te worden bij de metingen. De vragenlijsten zijn te vinden op de website van het CKZ ( bij Vragenlijsten (Palliatieve Zorg) Werkinstructies voor de CQI Palliatieve Zorg In deze werkinstructies staan de opschoningsprocedure beschreven zoals die door de meetbureaus gehanteerd dient te worden voorafgaand aan de aanlevering van de CQIgegevens. De werkinstructies zijn te vinden op de website van het CKZ ( bij Vragenlijsten (Palliatieve Zorg). 2

4 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden Richtlijnen aanleveren CQI-gegevens 2.1 Richtlijnen Voor de aanlevering van de CQI gegevens aan het CKZ/NIVEL gelden de volgende richtlijnen. Het betreft: Metingen waarbij gebruik is gemaakt van het meetinstrument CQI Palliatieve Zorg Patiëntenversie en Nabestaandenversie versie 2.1; Metingen die zijn gestart in 2010 en op dit moment zijn afgerond; Gecontroleerde en opgeschoonde databestanden gebaseerd op de opschoningsregels uit de Werkinstructie voor de CQI Palliatieve Zorg (in het databestand dient te zijn aangegeven welke records in aanmerking komen voor verwijdering); Eén databestand voor de Patiëntenversie en één databestand voor de Nabestaandenversie met daarin de data van alle zorginstellingen waarvoor metingen zijn uitgevoerd. 2.2 Bestands lay-out De aanlevering van de CQI-gegevens aan het CKZ/NIVEL dient te gebeuren in SPSS. Indien dit niet mogelijk is, kunt u contact opnemen met de secretaris van de WAR tel: ) Bestandsnaam aan te leveren bestand Voor aanlevering van de CQI-gegevens aan het CKZ/NIVEL dient de naam van het databestand in het volgende format te zijn, CQI Palliatieve Zorg Patiëntenverise: CQIPZP2010-<meetbureau nummer>levering1.sav en CQI Palliatieve Zorg Nabestaandenversie CQIPZN2010-<meetbureau nummer>levering1.sav. Indien de bestandsnamen niet aan dit formaat voldoen zullen de bestanden niet verwerkt worden. Voorbeeld: Het meetbureau met nummer 99 zou als bestandnaam voor de Patiëntenversie de naam CQIPZP levering1.sav moeten gebruiken en voor de Nabestaandenversie de naam CQIPZN levering1.sav Codeboek voor invoeren van data Voor de aanlevering van de CQI-gegevens is door het CKZ/NIVEL een codeboek opgesteld voor het invoeren van de CQI-gegevens (zie hoofdstuk 4). Dit codeboek dient door meetbureaus gevolgd te worden voor de aanlevering van de CQI-gegevens. 2.3 Aanlevering De CQI-gegevens kunt u per opsturen naar de secretaris van de WAR tel: ). Het NIVEL/CKZ verplicht meetbureau de databestanden aan te leveren in een ZIP-file voorzien van wachtwoord. Dit wachtwoord zal door het CKZ/NIVEL aan de meetbureaus telefonisch worden doorgegeven. 3

5 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg Richtlijnen voor validatie CQI-gegevens 3.1 Algemeen Het CKZ/NIVEL is verantwoordelijk voor de validering van de CQI-gegevens. De validering van de CQI-gegevens zal gebeuren in twee fases: Controle CQI-gegevens van elk afzonderlijk meetbureau Controle CQI-gegevens van de gehele landelijke database CQI Palliatieve Zorg 3.2 Controle CQI-gegevens van elk afzonderlijk meetbureau In de eerste fase van de validering zal het NIVEL/CKZ letten op de volgende zaken: Juiste naamgeving variabelen en codering antwoordcategorieën conform codeboek; Juiste opmaak enquêtenummer conform Werkinstructie voor de CQI Palliatieve Zorg en codeboek; Bevat het databestand een variabele opschoning conform Werkinstructie voor de CQI Palliatieve Zorg en codeboek; Zijn bij alle variabelen enkele waarden ingevuld; Voorkomen van onmogelijke waarden; Aantal patiënten en aantal nabestaanden per instelling. Het CKZ/NIVEL behoudt zich het recht voor om deze valideringen uit te breiden als zij daar aanleiding toe ziet. Indien er onregelmatigheden voorkomen in het databestand, zal dit door het NIVEL/CKZ worden teruggekoppeld aan het meetbureau. Het meetbureau lost eventuele fouten op en levert het CKZ/NIVEL een nieuw databestand aan. Dit databestand wordt op dezelfde wijze gevalideerd. 3.3 Controle CQI-gegevens van de landelijke database CQI Palliatieve Zorg De databestanden die akkoord zijn bevonden door het CKZ/NIVEL na fase één van de validatie worden samengevoegd in één landelijk databestand: de database CQI Palliatieve Zorg. In de tweede fase van de validering zal door het NIVEL/CKZ worden gelet op de volgende zaken: Zijn de opschoningstappen door de meetbureaus conform de Werkinstructie voor de CQI Palliatieve Zorg toegepast; De uitval van cases bij de verschillende schoningsstappen. Indien onverwacht veel patiënten uitvallen bij een bepaalde schoningsstap zal het CKZ/NIVEL overwegen of de schoningsstap gewijzigd dient te worden. Eventuele onregelmatigheden in het databestand, zullen door het CKZ/NIVEL worden teruggekoppeld aan het meetbureau. Het meetbureau lost eventuele fouten op en levert het CKZ/NIVEL een nieuw databestand aan. Dit databestand wordt op dezelfde wijze gevalideerd. 4

6 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden Verantwoordelijkheid Het CKZ/NIVEL is verantwoordelijk voor het valideren van de CQI-gegevens en de vergelijkende analyses die met de CQI-gegevens zullen worden uitgevoerd. Het meetbureau is verantwoordelijk voor de invoer en opschoning van data en de juiste hantering van het codeboek. 5

7 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg Codeboek Hieronder staan de velden en domeinen van het codeboek, welke door meetbureaus gevolgd dienen te worden. Het codeboek bevat informatie over de twee vragenlijsten Patiëntenversie en Nabestaandenversie. Let op! De variabele namen zijn case sensitive, wat inhoudt dat de variabele allemaal met kleine letter geschreven dienen te worden. 4.1 Velden CQI-gegevens CQI Palliatieve Zorg Patientenversie (CQIPZP) Nr. variabele Label Type Aantal tekens ckzcode ckz code meetbureau Numeriek 2 agbcode 8-cijferig agb-code zorgaanbieder Numeriek 8 enquetenr 16-cijferige code toegekend door Numeriek 16 meetbureau codeloca Naam/code locatie/afdeling String 256 Missings respnr Respondentnummer Numeriek datum datum dat de vragenlijst retour is Date 11 gekomen opschoning Moeten deze gegevens bij de numeriek 1 opschoning worden verwijderd? V00 Wil niet mee doen numeriek 1 v01 1. Heeft u in de afgelopen week zorg Numeriek 1 9 of een medische behandeling gekregen van deze zorginstelling? v02 2. Hoe lang krijgt u al zorg of Numeriek 1 9 medische behandeling van deze zorginstelling? v03a 3a. thuiszorginstelling Numeriek 1 9 v03b 3b. ziekenhuis Numeriek 1 9 v03c 3c. palliatieve unit in een ziekenhuis Numeriek 1 9 v03d 3d. verpleeghuis Numeriek 1 9 v03e 3e. palliatieve unit in een Numeriek 1 9 verpleeghuis v03f 3f. verzorgingshuis Numeriek 1 9 v03g 3g. palliatieve unit in een Numeriek 1 9 verzorgingshuis v03h 3h. hospice Numeriek 1 9 v03i 3i. bijna-thuis huis Numeriek 1 9 v03j 3j. instelling voor geestelijke Numeriek 1 9 gezondheidszorg v03k 3k. andere instelling Numeriek 1 9 v03kx 3k. andere instelling, namelijk... String 256 v04a 4a. huisarts Numeriek 1 9 v04b 4b. medisch specialist Numeriek 1 9 v04c 4c. verpleeghuisarts/arts in Numeriek 1 9 verpleeghuis v04d 4d. verpleegkundige of verzorgende Numeriek 1 9 v04e 4e. fysiotherapeut Numeriek 1 9 v04f 4f. maatschappelijk werker Numeriek 1 9 v04g 4g. geestelijk verzorger (pastoor, dominee of humanistisch hulpverlener) Numeriek 1 9 6

8 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 Nr. variabele Label Type Aantal tekens v04h 4h. vrijwilligers Numeriek 1 9 v04i 4i. huishoudelijke zorg Numeriek 1 9 v04j 4j. anders Numeriek 1 9 v04jx 4jx. Anders namelijk String 256 v05 5. Krijgt u begeleiding bij pijn? Numeriek 1 9,5 v06 6. Krijgt u begeleiding bij Numeriek 1 9,5 vermoeidheid? v07 7. Krijgt u begeleiding bij Numeriek 1 9,5 benauwdheid? v08 8. Krijgt u begeleiding bij obstipatie Numeriek 1 9,5 (verstopping)? v09 9. Helpen uw zorgverleners u bij uw Numeriek 1 9,5 lichamelijke verzorging? v Krijgt u tijdig hulpmiddelen Numeriek 1 9,3 (bijvoorbeeld speciaal bed, rolstoel, verbandmiddelen? v Krijgt u begeleiding bij angst? Numeriek 1 9,5 v Krijgt u begeleiding bij Numeriek 1 9,5 somberheid? v Zijn uw zorgverleners beleefd Numeriek 1 9 tegen u? v Luisteren uw zorgverleners Numeriek 1 9 aandachtig naar u? v Hebben uw zorgverleners genoeg Numeriek 1 9 tijd voor u? v Nemen uw zorgverleners u Numeriek 1 9 serieus? v Tonen uw zorgverleners Numeriek 1 9 belangstelling voor uw persoonlijke situatie? v Geven uw zorgverleners warme Numeriek 1 9 aandacht? v Is er gelegenheid om met uw Numeriek 1 9 zorgverleners te praten over hoe u zich voelt? v Hebben uw zorgverleners Numeriek 1 9 aandacht voor uw naaste(n)? v Krijgt u van uw zorgverleners Numeriek 1 9,5 ruimte om uw dag in te delen? v Kunt u meebeslissen over uw Numeriek 1 9 zorg? v Houden uw zorgverleners Numeriek 1 9 rekening met uw persoonlijke wensen? v Krijgt u gelegenheid om alleen te Numeriek 1 9,5 zijn als u dat wilt? v Is er gelegenheid om iemand Numeriek 1 9,5 ongestoord te spreken als u dat wilt? v Tonen uw zorgverleners respect Numeriek 1 9,5 voor uw levensovertuiging? v Kunt u bij een geestelijk verzorger Numeriek 1 9,5 terecht? (bijv. een dominee/ pastor, humanistisch raadsman/-vrouw) v Leggen uw zorgverleners u Numeriek 1 9 dingen op een begrijpelijke manier uit? v Geven uw zorgverleners u Numeriek 1 9 tegenstrijdige informatie? v Krijgt u informatie over het te Numeriek 1 9 verwachten ziektebeloop? v Weet u wie het aanspreekpunt is Numeriek 1 9 Missings 7

9 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 Nr. variabele Label Type Aantal tekens voor de zorg? v Krijgt u informatie over de voor- Numeriek 1 9 en nadelen van verschillende behandelingen? v Zijn uw zorgverleners deskundig? Numeriek 1 9 v Sluit de zorg van de verschillende Numeriek 1 9 zorgverleners waarmee u te maken heeft op elkaar aan? v Wordt u tijdig geholpen als u zorg Numeriek 1 9 nodig heeft? v Wordt in acute situaties snel Numeriek 1 9,5 genoeg hulp geboden? v Welk cijfer geeft u de zorg in de Numeriek 2 99 afgelopen week? Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend v Zou u uw zorgverleners bij andere Numeriek 1 9 patiënten die in een vergelijkbare situatie zitten aanbevelen? v Vindt u het belangrijk dat u Numeriek 1 9 begeleiding krijgt als u pijn heeft? v Vindt u het belangrijk dat u Numeriek 1 9 begeleiding krijgt als u vermoeid bent? v Vindt u het belangrijk dat u Numeriek 1 9 begeleiding krijgt als u benauwd bent? v Vindt u het belangrijk dat u Numeriek 1 9 begeleiding krijgt als u obstipatie (verstopping) heeft? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners u helpen bij uw lichamelijke verzorging? v Vindt u het belangrijk dat u tijdig Numeriek 1 9 hulpmiddelen krijgt (bijvoorbeeld speciaal bed, rolstoel, verbandmiddelen)? v Vindt u het belangrijk dat u Numeriek 1 9 begeleiding krijgt als u angst heeft? v Vindt u het belangrijk dat u Numeriek 1 9 begeleiding krijgt als u somber bent? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners beleefd zijn tegen u? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners aandachtig naar u luisteren? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners genoeg tijd voor u hebben? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners u serieus nemen? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners belangstelling tonen voor uw persoonlijke situatie? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners u warme aandacht geven? v Vindt u het belangrijk dat er Numeriek 1 9 gelegenheid is om met uw zorgverleners te praten over hoe u zich voelt? v Vindt u het belangrijk dat de Numeriek 1 9 Missings 8

10 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 Nr. variabele Label Type Aantal tekens zorgverleners aandacht hebben voor uw naaste(n)? v55 55 Vindt u het belangrijk dat u van uw Numeriek 1 9 zorgverleners ruimte krijgt om uw dag in te delen? v Vindt u het belangrijk dat u mee Numeriek 1 9 kan beslissen over uw zorg? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners rekening houden met uw persoonlijke wensen? v Vindt u het belangrijk dat u Numeriek 1 9 gelegenheid heeft om alleen te zijn als u dat wilt? v Vindt u het belangrijk dat er Numeriek 1 9 gelegenheid is om iemand ongestoord te spreken als u dat wilt? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners respect tonen voor uw levensovertuiging? v Vindt u het belangrijk dat u bij een Numeriek 1 9 geestelijk verzorger terecht kan? (bijv. een dominee/ pastor, humanistisch raadsman/-vrouw) v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners u dingen op een begrijpelijke manier uitleggen? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners u geen tegenstrijdige informatie geven? v Vindt u het belangrijk dat u Numeriek 1 9 informatie krijgt over het te verwachten ziektebeloop? v Vindt u het belangrijk dat u weet Numeriek 1 9 wie het aanspreekpunt is voor de zorg? v Vindt u het belangrijks dat u Numeriek 1 9 informatie krijgt over de voor- en nadelen van verschillende behandelingen? v Vindt u het belangrijk dat uw Numeriek 1 9 zorgverleners deskundig zijn? v Vindt u het belangrijk dat de zorg Numeriek 1 9 van de verschillende zorgverleners waarmee u te maken heeft op elkaar aansluit? v Vindt u het belangrijk dat u tijdig Numeriek 1 9 geholpen wordt als u zorg nodig heeft? v Vindt u het belangrijk dat in acute Numeriek 1 9 situaties snel genoeg hulp wordt geboden? v Heeft u hulp nodig bij het baden Numeriek 1 9 of douchen? v Heeft u hulp nodig bij het Numeriek 1 9 aankleden? v Heeft u hulp nodig bij het naar de Numeriek 1 9 toilet gaan? v Wat is uw leeftijd? Numeriek 1 9 v Bent u een man of een vrouw? Numeriek 1 9 v Wat is uw burgelijke staat? Numeriek 1 9 v76x 76x. Anders, namelijk... String 256 V77a 77a. Kanker Missings 9

11 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 Nr. variabele Label Type Aantal tekens V77b V77c V77d V77e V77ex 77b. Hersenbloeding/ herseninfarct (CVA) 77c. Chronische obstructieve longaandoening (COPD) 77d. Hartfalen 77e Anders, 77ex. anders, namelijk v Wat is uw hoogst voltooide Numeriek 2 99 opleiding? v78x 77x anders, namelijk String 256 v Wat is het geboorteland van Numeriek 2 99 uzelf? v79x 79x anders, namelijk String 256 v Wat is het geboorteland van uw Numeriek 2 99 vader? v80x 80x. Anders, namelijk String 256 v Wat is het geboorteland van uw Numeriek 2 99 moeder? v81x 81x. Anders,namelijk String 256 v In welke taal praat u thuis het Numeriek 2 99 meeste? v82x 82x. Anders, namelijk String 256 v Heeft u een bepaalde Numeriek 2 99 levensovertuiging? v83x 83x Anders, namelijk String 256 v Heeft iemand u geholpen om Numeriek 1 9 deze vragenlijst in te vullen? v85a 85a. heeft de vragen voorgelezen Numeriek 1 9 v85b 85b. heeft mijn antwoorden Numeriek 1 9 opgeschreven v85c 85c. heeft de vragen in mijn plaats Numeriek 1 9 beantwoord v85d 85d. heeft de vragen in mijn taal Numeriek 1 9 vertaald v85e 85e. heeft op een andere manier Numeriek 1 9 geholpen v85ex 85ex. Anders, namelijk String 256 v86 v87 v Wat zou u willen veranderen aan de zorg die u nu krijgt? 87. Heeft u onderwerpen in deze vragenlijst gemist die gaan over de kwaliteit van de zorg en die voor u heel belangrijk zijn? 88. Wat vond u van de lengte van de vragenlijst? String 1000 String 1000 Numeriek 1 9 Missings 10

12 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden Domeinen CQI Palliatieve Zorg Patiënten versie Voor de numerieke variabelen geldt dat alleen positieve gehele getallen zonder decimalen zijn toegestaan. Voor de string variabelen geldt een maximum lengte van 256 karakters, met uitzondering van vragen 87 en 88 waar een maximum lengte van 999 karakters is toegestaan. ckzcode >0 en <100 Geldige CKZ code meetbureau agbcode >0 en < Geldige AGB code GGZ instelling enquetenr >0 en < Uniek nummer codeloca >0 en <1000 of a t/m z Uniek nummer/naam respnr >0 en <1000 Uniek nummer datum Vb. 01-jan-2011 Datum Opschoning 0 Nee 1 Ja v00 0 Niet aangekruist 1 Wel aangekruist v01 1 Nee 2 Ja 9 Missing v02 1 korter dan 1 week 2 tussen 1-4 weken 3 4 weken of langer 9 Missing v03a 9 Missing v03b 9 Missing v03c v03d v03e v03f v03g v03h v03i v03j v03k v04a 11

13 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 v04b v04c v04d v04e v04f v04g v04h v04i v04j v05 v06 v07 v08 v09 v10 1 nee 12

14 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden ja 3 n.v.t. v11 v12 v13 v14 v15 v16 v17 9 mssing v18 2 Sommigen 4 Allemaal v19 v20 v21 13

15 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 1 nee, helemaal niet 2 een beetje 3 grootendeels 4 ja helemaal v31 1 nee, helemaal niet 2 een beetje 3 grootendeels 4 ja helemaal v32 1 nee, helemaal niet 2 een beetje 3 grootendeels 4 ja helemaal v33 14

16 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 v34 v35 v36 v v38 1 beslist niet 2 waarschijnlijk niet 3 waarschijnlijk wel 4 beslist wel v39 v40 v41 v42 v43 15

17 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v53 v54 v55 16

18 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 v56 v57 v58 v59 v60 v61 v62 v63 v64 v65 v66 v67 17

19 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 v68 v69 v70 v71 1 nee 2 ja v72 1 nee 2 ja v73 1 nee 2 ja v t/m 24 jaar 2 25 t/m 34 jaar 3 35 t/m 44 jaar 4 45 t/m 54 jaar 5 55 t/m 64 jaar 6 65 t/m 74 jaar 7 75 jaar of ouder v75 1 man 2 vrouw v76 1 ongehuwd 2 gehuwd/ geregistreerd partnerschap 3 ongehuwd samenwonend 4 gescheiden 5 weduwe/ weduwnaar 6 anders V77a V77b V77c V77d V77e v78 1 geen opleiding 18

20 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden lager onderwijs 3 lager of voorbereidend beroepsonderwijs 4 middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 5 middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 6 hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 7 hoger beroepsonderwijs 8 wetenschappelijk onderwijs 9 anders 9 v79 1 Nederland 2 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3 Suriname 4 Marokko 5 Turkije 6 Duitsland 7 Nederlandse Antillen 8 Aruba 9 Anders 9 v80 1 Nederland 2 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3 Suriname 4 Marokko 5 Turkije 6 Duitsland 7 Nederlandse Antillen 8 Aruba 9 Anders 9 v81 1 Nederland 2 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3 Suriname 4 Marokko 5 Turkije 6 Duitsland 7 Nederlandse Antillen 8 Aruba 9 Anders 9 v82 1 Nederlands 2 Fries 3 Nederlands dialect 4 Indonesisch 5 Sranan (Surinaams) 6 Marokkaans-Arabisch 7 Turks 8 Duits 9 Papiaments (Nederlandse Antillen) 10 Anders 9 v83 1 PC en kerkelijk meelevend 2 PC niet kerkelijk meelevend 3 RK en kerkelijk meelevend 4 RK niet kerkelijk meelevend 5 moslim en praktiserend 6 moslim niet praktiserend 7 humanistisch 8 geen levensovertuiging 19

21 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg overig 9 v84 1 nee 2 ja v85a v85b v85c v85d v85e v88 1 veel te lang 2 een beetje te lang 3 precies goed 4 een beetje te kort 5 veel te kort 4.3 Velden CQI-gegevens CQI Palliatieve Zorg Nabestaandenversie (CQIPZN) Nr. variabele Label Type Aantal tekens ckzcode ckz code meetbureau Numeriek 2 agbcode 8-cijferig agb-code zorgaanbieder Numeriek 8 Missings enquetenr 16-cijferige code toegekend door meetbureau Numeriek 16 codeloca Naam/code locatie/afdeling String 256 respnr Respondentnummer Numeriek vragenlijstcode Eerste vragenlijst of herinnering Numeriek 2 Datum datum dat de vragenlijst retour is gekomen Date 11 opschoning Moeten deze gegevens bij de opschoning Numeriek 1 worden verwijderd? v00 Wil niet mee doen numeriek 1 v01 1. Hoe lang is uw naasten overleden? v02a 2a. thuis v02b 2b. ziekenhuis v02c 2c. palliatieve unit in een ziekenhuis v02d 2d. verpleeghuis v02e 2e. palliatieve unit in een verpleeghuis v02f 2f. verzorgingshuis v02g 2g. palliatieve unit in een verzorgingshuis v02h 2h. Hospice V02i 2i. bijna-thuis huis v02j 2j. instelling voor verstandelijk gehandicapten v02k 2k. instelling voor geestelijke gezondheidszorg v02l 2l. andere instelling v02lx Anders namelijk string

22 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 Nr. variabele Label Type Aantal Missings tekens v03a 3a thuiszorginstelling v03b 3b. ziekenhuis v03c 3c. palliatieve unit in een ziekenhuis v03d 3d. verpleeghuis v03e 3e. palliatieve unit in een verpleeghuis v03f 3f. verzorgingshuis v03g 3g. palliatieve unit in een verzorgingshuis v03h 3h. hospice v03i 3i. bijna-thuis huis v03j 3j. instelling voor verstandelijk gehandicapten v03k 3k.instelling voor geestelijke gezondheidszorg v03l 3l. andere instelling v03lx Anders, namelijk string 256 v04a 4a. huisarts v04b 4b. medisch specialist v04c 4c. verpleeghuisarts/arts in verpleeghuis v04d 4d. verpleegkundige of verzorgende v04e 4e. fysiotherapeut v04f 4f. maatschappelijk werker v04g 4g. geestelijk verzorger (pastoor, dominee of humanistisch hulpverlener) v04h 4h. vrijwilligers v04i 4i. huishoudelijke zorg v04j 4j. anders v04jx Anders, namelijk string 256 v05a 5a. huisarts v05b 5b. medisch specialist v05c 5c. verpleeghuisarts/arts in verpleeghuis v05d 5d. verpleegkundige of verzorgende v05e 5e. fysiotherapeut v05f 5f. maatschappelijk werker v05g 5g. geestelijk verzorger (pastoor, dominee of humanistisch hulpverlener) v05h 5h. vrijwilligers v05i 5i. huishoudelijke zorg v05j 5j. anders v05jx Anders, namelijk v6 6. Toonden de zorgverleners respect voor de levensovertuiging van uw naaste?,5 v7 v8 v9 v10 7. Kon uw naaste bij een geestelijk verzorger terecht (bijv. een dominee/ pastor, humnistischraadsman/-vrouw)? 8. Stonden de zorgverleners open voor gesprekken over hoe uw naaste aankeek tegen de afronding van het leven? 9. Hadden de zorgverleners aandacht voor uw naaste? 10. Hielden de zorgverleners rekening met de persoonlijke wensen van uw naaste?,5,5 v Waren de zorgverleners deskundig? v Sloot de zorg van de verschillende zorgverleners op elkaar aan? v Werd in acute situaties snel genoeg hulp geboden?,5 21

23 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 Nr. variabele Label Type Aantal Missings tekens v Informeerden de zorgverleners naar hoe,3 uw naaste dacht over beslissingen rond het levenseinde (bijvoorbeeld palliatieve sedatie, stoppen van levensverlengende behandeling, ophogen van pijnmedicatie met een mogelijk levensverkortend effect)? v Informeerden de zorgverleners naar de wensen over euthanasie?,3 v16 v17 v Had uw naaste gelegenheid om alleen te zijn als hij/ zij dat wilde? 17. Kreeg uw naaste steun van de zorgverleners bij de voorbereiding op het afscheid nemen van naasten? 18. Heeft uw naaste het naderend overlijden kunnen accepteren?,5,5,3 v Is uw naaste rustig gestorven?,3 v Was er aandacht van zorgverleners voor,5 uw angst? v Was er aandacht van zorgverleners voor uw somberheid?,5 v22 v Kon u met de zorgverleners praten over wat het voor u betekende om voor uw ziekte naaste te zorgen? 23. Toonden de zorgverleners repect voor uw levensovertuiging?,5,5 v Waren de zorgverleners beleefd tegen u? v Luisterden de zorgverleners aandachtig naar u? v Hadden de zorgverleners genoeg tijd voor u? v Namen de zorgverleners u serieus? v Werd u betrokken bij besluiten van de zorgverleners over de zorg voor uw naaste? v29 v30 v31 v32 v33 v34 v35 v36 v37 v38 v Kon u zelf bepalen wat uw taak was in de zorg voor uw naaste? 30. Hielden de zorgverleners rekening met uw persoonlijke wensen ten aanzien van de zorg voor uw naaste? 31. Had u gelegenheid om alleen te zijn met uw naaste als u dat wilde? 32. Legden de zorgverleners u dingen op een begrijpelijke manier uit? 33. Gaven de zorgverleners u tegenstrijdige informatie? 34. Wist u wie het aanspreekpunt was voor de zorg? 35. Kreeg u informatie over de voor en nadelen van verschillende behandelingen? 36. Kreeg u informatie over het naderende sterven? 37. Kreeg u informatie over de mogelijkheden bij de uitvaart? 38. Voelde u zich gesteund door zorgverleners direct ná het overlijden van uw naaste? 39. Bent u na het overlijden van uw naaste gewezen op de mogelijkheden van nazorg?,3 22

24 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 Nr. variabele Label Type Aantal Missings tekens v Is er een afscheids- of evaluatiegesprek geweest waarin teruggekeken werd op de verleende zorg en behandeling? v41 v42 v43 v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 v53 v54 v55 v56 v Welk cijfer geeft u de zorg aan uw naaste in de laatste week voor het overlijden? 42. Welk cijfer geeft u voor de begeleiding door zorgverleners van uzelf voor het overlijden van uw naaste? 43. Welk cijfer geeft u de begeleiding door zorgverleners van uzelf na het overlijden van uw naaste? 44. Zou u anderen die in een vergelijkbare situatie zitten aanraden om naar de zorgverleners of zorginstelling te gaan waar uw naaste mee te maken had in de week voor het overlijden? 45. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners respect tonen voor de levensovertuiging van mensen in de allerlaatste levensfase? 46. Vindt u het belangrijk dat mensen in de allerlaatste levensfase bij een geestelijk verzorger terecht kunnen (bijv. een dominee/pastor, humanistisch raadsman/- vrouw)? 47. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners open staan voor gesprekken over hoe mensen in de laatste levensfase aankijken tegen de afronding van het leven? 48. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners aandacht hebben voor mensen in de allerlaatste levensfase? 49. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners rekening houden met de persoonlijke wensen van mensen in de allerlaatste levensfase? 50. Vindt u het belangrijk dat de zorgverleners deskundig zijn? 51. Vindt u het belangrijk dat de zorg van verschillende zorgaanbieders op elkaar aansluit? 52. Vindt u het belangrijk dat in acute situaties snel genoeg hulp kan worden geboden? 53. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners informeren naar hoe mensen in de allerlaatste levensfase denken over beslissingen rond het levenseinde (bv palliatieve sedatie, stoppen van levensverlengede behandeling, ophogen van pijnmedicatie met mogelijk levens verkortend effect)? 54. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners informeren naar hoe mensen in de allerlaatste levensfase denken over euthanasie? 55. Vindt u het belangrijk dat mensen in de allerlaatste levensfase gelegenheid hebben om alleeen te zijn als zij dat willen? 56. Vindt u het belangrijk dat mensen in de allerlaatste levensfase steun krijgen van zorgverleners bij de voorbereiding op het afscheid nemen van naasten? 57. Vindt u het belangrijk dat mensen in de allerlaatste levensfase het overlijden kunnen

25 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 Nr. variabele Label Type Aantal tekens accepteren? Missings v58 v59 v60 v61 v62 v63 v64 v65 v66 v67 v68 v69 v70 v71 v72 v73 v74 v75 v76 v77 v Vindt u het belangrijk dat mensen rustig kunnen sterven? 59. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners aandacht hebben voor angst van naaste familie? 60. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners aandacht hebben voor somberheid van naaste familie? 61. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners praten met naaste familie over wat het voor hen betekent om voor mensen in de allerlaatste levensfase te zorgen? 62. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners respect tonen voor de levensovertuiging van naaste familie? 63. Vindt u het belangrijk dat de zorgverleners beleefd zijn tegen naaste familie? 64. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners aandachtig luisteren naar naaste familie? 65. Vindt u het belangrijk dat de zorgverleners genoeg tijd hebben voor naaste familie? 66. Vindt u het belangrijk dat de zorgverleners naaste familie serieus nemen? 67. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners naaste familie betrekken bij besluiten over de zorg van mensen in de allerlaatste levensfase? 68. Vindt u het belangrijk dat naaste familie zelf kan bepalen wat hun taak is in de zorg? 69. Vindt u het belangrijk dat de zorgverleners rekening houden met persoonlijke wensen van naaste familie ten aanzien van de zorg voor mensen in de allerlaatste levensfase? 70. Vindt u het belangrijk dat naaste familie gelegenheid heeft om alleen te zijn met mensen in de allerlaatste levensfase? 71. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners dingen op een begrijpelijk manier uitleggen? 72. Vindt u het belangrijk dat zorgverleners geen tegenstrijdige informatie geven? 73. Vindt u het belangrijk dat naaste familie weet wie het aanspreekpunt is voor de zorg? 74. Vindt u het belangrijk dat naaste familie informatie krijgt over de voor- en nadelen van verschillende behandelingen? 75. Vindt u het belangrijk dat naaste familie informatie krijgt over het naderend sterven? 76. Vindt u het belangrijk dat naaste familie informatie krijgt over de mogelijkheden bij de uitvaart? 77. Vindt u het belangrijk dat naaste familie zich gesteund voelt direct na het overlijden van naasten? 78. Vindt u het belangrijk dat naaste familie gewezen wordt op de mogelijkheden van nazorg? 24

26 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 Nr. variabele Label Type Aantal Missings tekens v Vindt u het belangrijk dat er een afscheidsof evaluatiegesprek is met naaste familie waarin teruggekeken wordt op de verleende zorg en behandeling? v Wat is uw leeftijd? v Bent u een man of een vrouw? v Wat is uw burgerlijke staat? v82x Anders, namelijk string 256 v Wat was uw relatie met uw overleden naaste? Ik ben zijn/ haar: v Wat is uw hoogst voltooide opleiding? numeriek 2 99 v84x 84x Anders, namelijk string 256 v Wat is het geboorteland van uzelf? numeriek 2 99 v85x 85x. Anders, namelijk string 256 v Wat is het geboorteland van uw vader? numeriek 2 99 v86x 86x. Anders, namelijk string 256 v Wat is het geboorteland van uw moeder? numeriek 2 99 v87x 87x. Anders, namelijk string 256 v In welke taal praat u thuis het meeste? numeriek 2 99 v88x 8x. Anders, namelijk string 256 v Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen? numeriek 2 99 v Heeft u een bepaalde levensovertuiging? numeriek 2 99 v90x 90x. Overig, namelijk string 256 v Had uw naaste een bepaalde numeriek 2 99 levensovertuiging? v91x 91x. Overig, namelijk,.. string 256 v92a 92a. kanker v92b 92b. hersenbloeding/herseninfarct (CVA) v92c 92c. chronisch obstructieve longaandoening (COPD) v92d 92d. hartfalen v92e 92e. dementie v92f 92f. anders v92fx 92fx. Anders,namelijk string 256 v Was uw naaste een man of een vrouw? v Verbleef uw naaste in de laatste maand voor overlijden op de plaats van voorkeur?,5 v Waar wilde uw naaste het liefst overlijden? numeriek 2 99 v95x 95x. Andere instelling, namelijk string 256 v Is uw naaste overleden op de plaats van voorkeur? v Heeft iemand u geholpen om deze vragenlijst in te vullen? v98a 98a. heeft de vragen voorgelezen v98b 98b. heeft mijn antwoorden opgeschreven v98c 98c. heeft de vragen in mijn plaats beantwoord v98d 98d. heeft de vragen in mijn taal vertaald v98e 98e. heeft op een andere manier geholpen v98ex 98ex. heeft op een andere manier geholpen, namelijk string 256 v99 v Wat had u anders gewild in de zorg die uw naaste kreeg? 100. Wat had u anders gewild in de begeleiding die u zelf als familielid kreeg? numeriek string

27 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 Nr. variabele Label Type Aantal Missings tekens v Heeft u onderwerpen over de kwaliteit van string 999 zorg in deze vragenlijst gemist die voor u heel belangrijk zijn? v Wat vond u van de lengte van de vragenlijst? 4.4 Domeinen CQI Palliatieve Zorg Nabestaanden versie Voor de numerieke variabelen geldt dat alleen positieve gehele getallen zonder decimalen zijn toegestaan. Voor de string variabelen geldt een maximum lengte van 256 karakters, met uitzondering van vragen 99, 100 en 101 waar een maximum lengte van 999 karakters is toegestaan. ckzcode >0 en <100 Geldige CKZ code meetbureau agbcode >0 en < Geldige AGB code GGZ instelling enquetenr >0 en < Uniek nummer codeloca >0 en <1000 of a t/m z Uniek nummer/naam respnr >0 en <1000 Uniek nummer vragenlijstcode 01 eerste vragenlijst 02 Herinneringsvragenlijst Datum Vb. 02-feb-2011 Datum opschoning 0 Nee 1 Ja v00 0 Niet aangekruist 1 Wel aangekruist v01 1 korter dan 6 weken geleden 2 tussen 6 weken en 2 maanden geleden 3 tussen 2 en 3 maanden geleden 4 tussen 3 en 4 maanden geleden 5 tussen 4 en 5 maanden geleden 6 tussen 5 en 6 maanden geleden 7 langer dan 6 maanden geleden v02a v02b v02c v02d v02e v02f v02g v02h 26

28 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 v02i v02j v02k v02l v03a v03b v03c v03d v03e v03f v03g v03h v03i v03j v03k 0 niet aangekruisd 1 wel aangekruisd v03l v04a v04b v04c v04d 27

29 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 v04e v04f v04g v04h v04i v04j v05a v05b v05c v05d v05e v05f v05g v05h v05i v05j v6 v7 28

30 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 v8 v9 v10 v11 v12 v13 v14 1 nee 2 ja 3 weet ik niet v15 1 nee 2 ja 3 weet ik niet v16 v17 v18 1 nee 2 ja 3 weet ik niet v19 1 nee 2 ja 3 weet ik niet 29

31 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 v20 v21 v22 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v30 v31 30

32 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 v32 v33 v34 1 nee, helemaal niet 2 een beetje 3 grotendeels 4 ja, helemaal v35 1 nee, helemaal niet 2 een beetje 3 grotendeels 4 ja, helemaal v36 1 nee, helemaal niet 2 een beetje 3 grotendeels 4 ja, helemaal v37 1 nee, helemaal niet 2 een beetje 3 grotendeels 4 ja, helemaal v38 1 nee 2 ja 3 n.v.t. v39 1 nee 2 ja v40 1 nee 2 ja v v

33 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg v v44 1 beslist niet 2 waarschijnlijk niet 3 waarschijnlijk wel 4 beslist wel v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51 v52 32

34 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 v53 v54 v55 v56 v57 v58 v59 v60 v61 v62 v63 v64 33

35 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 v65 v66 v67 v68 v69 v70 v71 v72 v73 v74 v75 v76 34

36 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 v77 v78 v79 v t/m 24 jaar 2 25 t/m 34 jaar 3 35 t/m 44 jaar 4 45 t/m 54 jaar 5 55 t/m 64 jaar 6 65 t/m 74 jaar 7 75 jaar of ouder v81 1 man 2 vrouw v82 1 ongehuwd 2 gehuwd/ geregistreerd partnerschap 3 ongehuwd samenwonend 4 gescheiden 5 weduwe/ weduwnaar 6 anders v83 1 Echtgeno(o)te/partner 2 Zoon/dochter 3 Familie anders dan partner of kind 4 Anders geen familie 9 Missing v84 1 geen opleiding 2 lager onderwijs 3 lager of voorbereidend beroepsonderwijs 4 middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 5 middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs 6 hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 7 hoger beroepsonderwijs 8 wetenschappelijk onderwijs 9 anders 9 v85 1 Nederland 2 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3 Suriname 4 Marokko 5 Turkije 6 Duitsland 7 Nederlandse Antillen 35

37 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg Aruba 9 Anders 9 v86 1 Nederland 2 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3 Suriname 4 Marokko 5 Turkije 6 Duitsland 7 Nederlandse Antillen 8 Aruba 9 Anders 9 v87 1 Nederland 2 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 3 Suriname 4 Marokko 5 Turkije 6 Duitsland 7 Nederlandse Antillen 8 Aruba 9 Anders 9 v88 1 Nederlands 2 Fries 3 Nederlands dialect 4 Indonesisch 5 Sranan (Surinaams) 6 Marokkaans-Arabisch 7 Turks 8 Duits 9 Papiaments (Nederlandse Antillen) 10 Anders 9 v89 1 uitstekend 2 zeer goed 3 goed 4 matig 5 slecht v90 1 PC en kerkelijk meelevend 2 PC niet kerkelijk meelevend 3 RK en kerkelijk meelevend 4 RK niet kerkelijk meelevend 5 moslim en praktiserend 6 moslim niet praktiserend 7 humanistisch 8 geen levensovertuiging 9 overig 9 v91 1 PC en kerkelijk meelevend 2 PC niet kerkelijk meelevend 3 RK en kerkelijk meelevend 4 RK niet kerkelijk meelevend 5 moslim en praktiserend 6 moslim niet praktiserend 7 humanistisch 8 geen levensovertuiging 9 overig 9 36

38 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg bestanden 2010 v92a v92b v92c v92d v92e v92f v93 1 man 2 vrouw v94 5 weet ik niet v95 1 thuis 2 ziekenhuis 3 palliatieve unit in een ziekenhuis 4 verpleeghuis 5 palliatieve unit in een verpleeghuis 6 verzorgingshuis 7 palliatieve unit in een verzorgingshuis 8 hospice 9 bijna-thuis huis 10 instelling voor verstandelijk gehandicapten 11 instelling voor geestelijke gezondheidszorg 12 andere instelling 13 weet ik niet 9 v96 1 nee 2 ja 3 weet ik niet v97 1 nee 2 ja v98a v98b v98c v98d 37

39 Aanlever- en validatie specificaties CQI Palliatieve Zorg 2010 v98e v102 1 veel te lang 2 een beetje te lang 3 precies goed 4 een beetje te kort 5 veel te kort 38

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care

Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Consumer Quality Index Naasten op de Intensive Care Versie 5.0 Deelnemersnummer Deze vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Acute Intensieve Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in samenwerking

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ)

Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) Aanlever- en validatiespecificaties CQ-bestanden Kraamzorg (KZ) t.b.v. aanlevering technische databaseversie 1.2 30-1-2014 Harmen van Oene Inhoud Inhoud... 2 1 Documenthistorie... 3 2 Inleiding... 4 2.1

Nadere informatie

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten

NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Vragenlijst patiënten Zorg voor mensen met kanker en hun naasten 3 Toelichting bij de vragenlijst De vragenlijst Deze vragenlijst gaat over

Nadere informatie

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Palliatieve Zorg

Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Palliatieve Zorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Deel 1 Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Palliatieve Zorg Laurens Cadenza maart april 211 Inhoudsopgave Inleiding... 5

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg

Vragenlijst. Ervaringen met de farmaceutische zorg Vragenlijst Ervaringen met de farmaceutische zorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van de openbare apotheek CQ-index Farmacie versie 1.2 (oktober 2013) Deze

Nadere informatie

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar)

Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) Patient. CQ-index (1x per 2 jaar) CQ-index Ziekte van Parkinson Versie 1.0 TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Voor u ligt een vragenlijst waarin uw ervaringen met de zorg rondom de ziekte van Parkinson centraal

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.1 Online Deze specifieke vragenlijst is

Nadere informatie

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Consumer Quality Index versie 4.0 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie (in te vullen door mantelzorgers) Codering tevredenheidsonderzoek : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Datum verzending : _ _ - _ _ - _

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg

Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg Uitkomsten raadpleging onder Patiënten met de CQ-index Palliatieve Zorg Sint Annaklooster Hospice Hospice In Via Hospice Valkenhaeghe januari - mei 214 Publicatie van (delen van) deze rapportage is toegestaan

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg CQ-index

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care 204 J. Cellarius-Weistra C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners 204 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg

CQ-index Afasie. Ervaringen met de afasiezorg CQ-index Afasie Ervaringen met de afasiezorg Vragenlijst voor interviews met personen van 18 jaar en ouder die zorg (hebben) ontvangen voor afasie Versie 2.0 (januari 2015) Deze vragenlijst is ontwikkeld

Nadere informatie

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016

1. Aanlevering databestanden CQI Farmacie 2016 Memo Aan Meetbureaus die willen gaan meten met de CQI Farmacie voor de landelijke benchmark 2016 Afzender dr. ir. M.H. (Maarten) Batterink Datum Barneveld, 11 november 2015 Significant Thorbeckelaan 91

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Vragenlijst Ervaringen met de kortdurende ambulante geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die zijn/ worden behandeld in de geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg

Vragenlijst. Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg Vragenlijst Ervaringen met de kwaliteit van de antroposofische gezondheidszorg Consumer Quality-Index Antroposofische Gezondheidszorg eerste lijn Versie 4.0 december

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

WAT VINDT U VAN DE ZORG?

WAT VINDT U VAN DE ZORG? WAT VINDT U VAN DE ZORG? Een vragenlijst over de kwaliteit van zorg Mw. dr. Ireen Proot Copyright 2004 Universiteit Maastricht onderzoeker COPZ-M Capgroep Gezondheidsethiek en Wijsbegeerte Instituut voor

Nadere informatie

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care. Totaalrapport 2015 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg

Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care. Totaalrapport 2015 C.M.S. Huijben. Van Loveren & Par tners Kwaliteit in zorg Rapportage CQ-Index Palliatieve zorg Royal Care Totaalrapport 205 C.M.S. Huijben Van Loveren & Par tners 206 Van Loveren & Partners BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg. Kraamzorg JoNa BV Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQI Kraamzorg Kraamzorg JoNa BV Uitgevoerd door Kraamzorg Prestatie Monitor (Qualizorg B.V.) Periode: Van 01 01 2013 t/m 31 12 2013 Geaccrediteerd door : Inleiding In

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (G) Versie

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ verslagjaar 2014 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl GGZ Barneveld,

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager

VRAGENLIJST. Zorgvrager VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening

Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Vragenlijst CQI Chronische Huidaandoening Ervaringen met de zorg voor chronische huidaandoeningen Herziene versie 1 mei 2013 Bestemd voor volwassenen die zijn/worden behandeld voor een chronische huidaandoening

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman

Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman Vragenlijst 2013, 01-01-2013 tot 01-08-2013 Praktijkprofiel gespecifeerd voor Praktijk: Praktijk Manuele Therapie J.C Kropman 1. Welke situatie is op u van toepassing? Ik ben 18 jaar of ouder en vul deze

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking

Vragenlijst. Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Vragenlijst Ervaringen met zorg rondom een borstafwijking Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die onderzoek en/ of een behandeling voor een borstafwijking hebben gehad CQ-index Mammacare (K) Versie

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij Groningen. Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Groningen Ervaringen met de Palliatieve Zorg Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken

Nadere informatie

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager

Short Form Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST. Zorgvrager Project - ziekenhuis ID: Volgnummer: VRAGENLIJST Zorgvrager 1 UW ERVARINGEN ZIJN WAARDEVOL In deze lijst staan vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven. Uw antwoorden

Nadere informatie

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen

Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Vragenlijst klantervaringsonderzoek logopedie 2015 Instellingen Wat vond u van uw behandeling bij de logopedist? Uw logopedist en de beroepsvereniging NVLF, zijn geïnteresseerd in uw mening. Uw mening

Nadere informatie

Als genezing niet meer mogelijk is

Als genezing niet meer mogelijk is Algemeen Als genezing niet meer mogelijk is www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG043 / Als genezing niet meer mogelijk is / 06-10-2015 2 Als

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor interviews met bewoners maart 2007 (versie 2.0)

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V St. Elisabeth Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

CQ-index Astma en COPD

CQ-index Astma en COPD CQ-index Astma en COPD Ervaringen met de zorg voor astma en/of COPD Vragenlijst voor mensen van 16 jaar en ouder Verkorte versie 2.0 November 2013 Deze vragenlijst gaat over ervaringen met de zorg voor

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden

Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden Aanlever- en validatiespecificaties CQIbestanden GGZ 2013 Significant Thorbeckelaan 91 3771 ED Barneveld +31 342 40 52 40 KvK 3908 1506 info@significant.nl www.significant.nl LPGGz Utrecht, 28 januari

Nadere informatie

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis

CQ Index Ervaringen met de zorg thuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg thuis vragenlijst voor thuiswonende cliënten van thuiszorgorganisaties of zorginstellingen maart 2007

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder PREM MSZ. Versie 2.0 Vragenlijst Ervaringen van patiënten met medische specialistische zorg (MSZ) Ervaringen van patiënten met de zorg rondom een staaroperatie Ervaringen van patiënten met de zorg bij een totale heup- of knieoperatie

Nadere informatie

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X

Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg. Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Feedback rapport Kwaliteitsindicatoren palliatieve zorg Fictief voorbeeld feedbackrapport TEAM X Auteurs: Kathleen Leemans, Joachim Cohen Contact: kleemans@vub.ac.be 02/477.47.64 De indicatorenset is ontwikkeld

Nadere informatie

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC

Zorg in de laatste levensfase. Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Zorg in de laatste levensfase Agnes van der Heide Afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC Verschillen Nederland buitenland Palliatieve zorg is geen specialisme Palliatieve zorg is in principe

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 9319521594 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor personen van 18 ar en ouder die hemodialyseren in het dialysecentrum %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1

CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 CQ-index Fysiotherapie, Verkorte lijst, versie 2.1 [Inleidende tekst; deze geldt voor alle drie de lijsten, de routering zit pas na vraag 3] Deze vragenlijst heeft tot doel de kwaliteit van de fysiotherapie

Nadere informatie

Werkinstructie Soorten vragen CQI meetinstrument

Werkinstructie Soorten vragen CQI meetinstrument Werkinstructie Soorten vragen CQI meetinstrument Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: WIS 02.02 Eigenaar: Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Ervaringen thuiszorgcliënten V&V De Buitensluis Alerimus Numansdorp Gemeten met de CQI index April 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek;

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word...

Wat als ik niet meer beter word... Wat als ik niet meer beter word... 1 Deze folder is bedoeld voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en voor hen die betrokken zijn bij een ziek familielid of een andere zieke naaste waarvan het levenseinde

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien

Vragenlijst. Ervaringen met een audicien Vragenlijst Ervaringen met een audicien Bestemd voor mensen die voor een hoortoestel naar een audicien zijn gegaan CQ-index Audiciens Versie 2.1 Deze vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum Klantervaring

Nadere informatie

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring

CQi-GGZ-VZ. Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie. Patiëntervaring Alle Zorgdomeinen m.u.v. Psychogeriatrie, FZ, K&J en Dyslexie Patiëntervaring CQi-GGZ-VZ Instrument Naam instrument CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg Code Versie/uitgever Meetpretentie

Nadere informatie

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning

CQ-index. Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning CQ-index Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Organisatie: Onderdeel: Gehandicaptenzorg Ambulante ondersteuning Copyright 2006 NIVEL 1 310-158_ambulant.indd 1 17-10-2006 22:13:36 Korte uitleg bij

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 220 reacties Alle reacties weergeven richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut, maatschappelijk

Nadere informatie

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3.

Vragenlijst. Bestemd voor personen van 18 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie. CQ-index fysiotherapie. Versie 3. Vragenlijst Ervaringen met eerstelijns fysiotherapie Bestemd voor personen van 8 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van fysiotherapie CQ-index fysiotherapie Versie. Deze specifieke vragenlijst

Nadere informatie

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index)

Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) Ervaringen met de ambulante geestelijke gezondheidszorg Consumer Quality Index ggz (CQ-Index) versie 3.0 juni 2008 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ambulante geestelijke

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren

Vragenlijst Ervaringen met dialyseren 6547470249 Vragenlijst Ervaringen met dialyseren Bestemd voor thuisdialyserende peritoneale en hemodialyse personen van 18 ar en ouder %cen_nm% CQindex Dialyse (Dialysecentrum) versie 2.0 Deze vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Rijn en Valleizorg. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Rijn en Valleizorg Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: November 2012 Januari 2013 Datum rapportage: 04-02-2013

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Verstandelijk Gehandicapten Werkinstructies voor de CQI voor verstandelijk gehandicapten In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI maakt geen deel uit van een

Nadere informatie

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger

Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger Vragenlijst voor patiënt en mantelzorger 1. Waar verblijft u momenteel? 2. Waar zou u momenteel willen verblijven? 3. Wie van de volgende mensen heeft vorige week aan u hulp, verzorging of een behandeling

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg. Kraam Inzicht. december 2012 februari 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Kraam Inzicht december februari 2013 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum

Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum Enquête Patiënttevredenheid + Wensen en Verbeterpunten ten aanzien van het Gezondheidscentrum W.N van Tuijl, huisarts Klaver 1, 9761 LD Eelde Geachte patiënten, beste mensen, Zoals de meesten van jullie

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kraamzorg Attent Kraamzorg Versie 0.0.2 Drs. J.J. Laninga april 2013 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI meting. Deze

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg?

Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? Wat vinden uw cliënten van de kraamzorg? -onderzoek naar ervaringen met de zorg Utrecht, juni '13 is hét kennis- en expertisecentrum in het hart van de zorg. Wij willen de Nederlandse zorgsector optimaal

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren voor Palliatieve Zorg: Praktische Handleiding voor Zorgaanbieders

Kwaliteitsindicatoren voor Palliatieve Zorg: Praktische Handleiding voor Zorgaanbieders Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Kwaliteitsindicatoren voor Palliatieve Zorg: Praktische Handleiding voor Zorgaanbieders A.L. Francke S.J.J.

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis

Rapportage CQI-meting. Thuiszorg Zorg voor Mensen. Ervaringen met de zorg thuis Rapportage CQI-meting Thuiszorg Zorg voor Mensen Ervaringen met de zorg thuis Onderzoeksleider: Margo de Leijer Meetorganisatie: Kleemans B.V. Onderzoeksperiode: september 2012 november 2012 Datum rapportage:

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen

Werkinstructies voor de CQI Hartfalen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van hartfalenzorg te meten vanuit het perspectief van patiënten met chronisch hartfalen. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker juli 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kenmerken respondenten... 3 3. Afspraken over

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg

Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Ervaringen thuiszorgcliënten SWZ-Thuiszorg Gemeten met de CQI index Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze 1 Opbouw

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid

6 1 = Groot probleem; 2 = Klein probleem; 3 = Geen probleem; 99 = Missing Bereikbaarheid Volwassenen cure Verslaving cure CQiv-amb Patiëntervaring Patiëntervaring Instrument Naam instrument CQ-index Kortdurende ambulante GGZ verkort Code Versie/uitgever Meetpretentie Type instrument Type respondent

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg

Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg Rapportage: CQI onderzoek ZuidOostZorg - Thuiszorg In opdracht van ZuidOostZorg Burg. Wuiteweg 140 9203 KP Drachten www.zuidoostzorg.nl (0800) 571 71 71 Contactpersoon Mevr. R. de Jong Uitvoerende organisatie

Nadere informatie

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg?

Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? Wat is palliatieve zorg? Waar denk je aan bij palliatieve zorg? 2 Definitie Palliatieve zorg (WHO 2002) Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten,

Nadere informatie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie

De Lastmeter. Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 00 De Lastmeter Hoeveel last heeft u van problemen, klachten en zorgen? Oncologie 1 Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en behandeling kunnen niet alleen lichamelijke

Nadere informatie

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis

CQ Index. Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis CODE NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg CQ Index Ervaringen met de zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis vragenlijst voor vertegenwoordigers van bewoners maart 2007 (versie

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar.

Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar. praktijkstempel Vragenlijst ervaringen ouder(s)/verzorger(s) van patiënten logopedie jonger dan 12 jaar. Vragenlijst bestemd voor ouder(s) / verzorger(s) van patiënten jonger dan12 jaar, die een logopedisch

Nadere informatie

Het goede wonen in de LeySTER Den Haag

Het goede wonen in de LeySTER Den Haag Woningtype VA en VAsp - vloeroppervlakte van ± 129 m² - voorzien van schuifdeur naar - open - - drie slaapkamers - van ± 16 m² op het zuidwesten 11e verdieping < 179 > < 214 > < 274 > < 142 > < 132 >

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten

Werkinstructies voor de CQI Gehandicaptenzorg Lichamelijk. Gehandicapten CQI zorg Werkinstructies voor de CQI zorg In de vernieuwde werkwijze kwaliteitskader zorg heeft pijler 2B betrekking op het meten van cliëntervaringen. De CQI zorg maakt geen deel uit van een instrumentenwaaier

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW

Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Rapport CQI-meting Beschermd wonen (GGZ) Leger des Heils BW Versie 2.0.0 Drs. A. Weynschenk juli 2012 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CQI

Nadere informatie

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum

De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum De telefonische bereikbaarheid van het gezondheidscentrum Was het een probleem om het GC telefonisch te bereiken voor het maken van een afspraak? aantal respondenten: 72 Was het een probleem om de receptenlijn/herhaallijn

Nadere informatie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie

Introductie Waarvoor worden de onderzoeksresultaten gebruikt? Anonimiteit en privacy Invulinstructie Geachte lezer, Introductie Uw logopedie praktijk heeft u uitgenodigd voor deelname aan een patiëntervaring onderzoek. De vragenlijst gaat over uw ervaringen met de ontvangen logopedische zorg en heeft

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz)

Werkinstructies voor de CQI Begeleid Zelfstandig Wonen (ggz) Werkinstructies voor de 1 Inleiding De CQ-index (of CQI of Consumer Quality Index) Begeleid Zelfstandig geeft informatie over de kwaliteit van het begeleid zelfstandig wonen gezien vanuit het perspectief

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg

Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten cliëntenraadpleging met de CQ-index Kraamzorg De Drechtstromen juni - maart 2014 Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie