Inhoudsopgave. Pagina 1 van 22

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Pagina 1 van 22"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Welkom op het Radius College... 2 Het Radiusconcept: Leren op z n Radius... 3 De structuur van het Radius College... 5 Intakeprocedure bij het Radius College... 5 Intakebijeenkomsten... 5 Na de intake... 6 Documenten voor de definitieve inschrijving... 6 Verdere benodigde administratieve documenten... 7 Praktijkovereenkomst... 7 De Studentenadministratie... 7 Roostering... 7 Vakantierooster voor studenten Eerste lesdag... 9 BOL en BBL... 9 Leermiddelen en boekenlijsten... 9 Lesgeld / Cursusgeld Lesgeld BOL-opleiding Cursusgeld BBL-opleiding Studiefinanciering en OV studentenkaart Afmelden en kwalificatieplicht Digitale Informatie Gids (DIG) Examencommissie Open Leer Centrum (OLC) Studieloopbaanbegeleiding Vertrouwenspersoon Peermediation StagePlaza maakt werk van leren Ouderraad Studentenraad Website Portal en Narrowcasting ComTak Aula en catering Kluisjes Ziek / betermelden Servicecentrum Studie & Beroep Bereikbaarheid Servicecentrum Studie & Beroep Informatievoorziening en voorlichting Belangrijke adressen en nummers Notities Pagina 1 van 22

2 Welkom op het Radius College Jij hebt een keuze gemaakt voor een van onze Techniek opleidingen. Wij gaan er alles aan doen om die studie samen met jou tot een persoonlijk succes te maken. In het begin krijg je veel te veel informatie om te onthouden, vandaar dat wij de belangrijkste informatie voor jou en je ouders/ verzorgers hebben samengevat in dit boekje. Is er iets niet duidelijk? Twijfel niet om ons te bellen of te mailen. Wij wensen je voor nu veel succes met de afronding van je schooljaar, je examen en alvast een fijne vakantie. Voor komend studiejaar, veel plezier en succes met je studie. Frans Bleumer, Directeur Radius College Pagina 2 van 28

3 Het Radiusconcept: Leren op z n Radius Het Radius College herbergt ruim 3100 studenten (en bijna 200 medewerkers, van wie 150 onderwijzend). Een vrij groot college waarbinnen is gekozen voor een kleinschalige aanpak. Er wordt gewerkt in kleine groepjes. Je krijgt de vrijheid je te ontwikkelen binnen de structuur die je nodig hebt, met een eigen docent in een eigen omgeving. Bij ons staat de student centraal. We stimuleren je om door te stromen naar een zo hoog mogelijk niveau, maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat je een diploma haalt. We bieden je de mogelijkheid om je aanwezige talenten te ontwikkelen. Iedereen heeft talenten. Het talent van onze medewerkers is om het maximale uit iedere student te halen, om zich te ontwikkelen tot een zelfbewuste jonge professional, die de wereld om zich heen gaat verbazen met verrassende en slimme oplossingen. De praktijk speelt een heel belangrijke rol binnen onze MBO techniek-opleidingen. De gedachte daarbij is dat je voornamelijk leert door te doen en het dan aan anderen te vertellen. Vandaar dat binnen ons onderwijs denken en doen goed op elkaar zijn afgestemd. Natuurlijk moet je leren hoe bijvoorbeeld een apparaat werkt. Door het uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten, leer je de werking ervan. Theorie is belangrijk, maar dan moet het wel gaan om die theorie die je nodig hebt om de praktijkvraagstukken te kunnen oplossen. Pagina 3 van 22

4 Leren op z n Radius is een onderwijsconcept dat door het Radius College zelf is ontwikkeld. Het houdt in: Leer te luisteren naar de klant: wat is de vraag, wat is het probleem? Analyseer en bestudeer de vraag of het probleem Probeer uit en ontwikkel oplossingen Werk de beste oplossing uit Kijk of je deze oplossingen ook in andere situaties kunt toepassen Onderhoud en verbeter de oplossingen Pagina 4 van 22

5 De structuur van het Radius College De dagelijkse leiding van het Radius College is in handen van algemeen directeur Frans Bleumer. De diverse opleidingen vallen onder vijf managers. Iedere opleiding heeft een eigen teamvoorzitter. Iedere student krijgt een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Deze studieloopbaanbegeleider is een van de docenten van die studierichting. Peter Nooijens is afdelingsmanager van de teams: Bouwkunde, Schilderen en Comtec (ondersteunde afdeling voor het Taal- en Rekenonderwijs) en het OLC. Jack Teuns is afdelingsmanager van de teams: Werktuigbouwkunde, Installatietechniek, Elektrotechniek, Infratechniek en StagePlaza. Remko Ouwehand is afdelingsmanager van de teams: ICT en Mediavormgeving. Conny Wens is afdelingsmanager van de teams: Transport & Logistiek en Engineering. Jasmijn Plug is afdelingsmanager van de teams: Laboratoriumonderwijs, Motorvoertuigentechniek, Mobiele Werktuigen en Schadeherstel. Intakeprocedure bij het Radius College Intakebijeenkomsten Op deze bijeenkomsten krijg je informatie over het Radius College, de onderwijsvormen, de studentbegeleiding en uiteraard over de opleiding waar jij je voor hebt opgegeven. Als er geen bijzonderheden zijn en je vooropleiding is voldoende om de opleiding te beginnen, dan word jij geplaatst. De meeste onderwijsteams organiseren een gezamenlijke intake. Bij sommige teams is het noodzakelijk een individuele intake te doen. Er kunnen redenen zijn om na de gezamenlijke bijeenkomst nog een individueel gesprek te voeren. Een individuele Intake vindt altijd plaats in de volgende situaties: Pagina 5 van 22

6 Je bent nog niet helemaal zeker van je keuze en wilt daar graag over praten Er zijn (medische) zaken waar de school rekening mee moet houden en daar moeten afspraken over gemaakt worden De decaan van je vorige school heeft aangegeven dat een persoonlijk gesprek gewenst is (dit kan zijn aangegeven op het doorstroomformulier van de school waar je nu op zit). Misschien is er een andere reden waarvoor jij of wij een persoonlijk gesprek willen voeren. Als jij voor een individueel gesprek in aanmerking komt, ontvang jij op of na de gezamenlijke intakeavond een uitnodigingsbrief met de datum en de tijd van het geplande gesprek. Als pas op de intakeavond duidelijk wordt dat je een persoonlijk gesprek nodig hebt, dan krijg je daarvoor een nieuwe uitnodiging. Binnen het Radius College zijn er enkele opleidingen met een instroombeperking. Als dit jouw gekozen opleiding betreft en plaatsing niet mogelijk is, gaan we kijken of er een andere mogelijkheid beschikbaar is. Dit kan een tweede keuze zijn maar ook een verwijzing voor hulp via het Servicecentrum Studie & Beroep van ons ROC. De informatie over wat dit servicecentrum voor jou kan betekenen, vind je verderop in dit boekje. Na de intake Na de gezamenlijke intakebijeenkomst en / of het individuele intakegesprek hoor je of je geplaatst kunt worden in de beroepsopleiding van je keuze. Nadat de afdelingsmanager een goedkeuring heeft gegeven voor de plaatsing, ontvang je een schriftelijke bevestiging van de plaatsing voor de opleiding. Documenten voor de definitieve inschrijving Voor de definitieve inschrijving moeten de volgende documenten in het bezit zijn van de administratie: Een kopie van je ID-bewijs Een kopie van een geldig verblijfsdocument (indien van toepassing) Een kopie van je diploma en cijferlijst van je vorige school / opleiding zodra je deze in je bezit hebt Getekende OnderwijsOvereenKomst (OOK). Deze OnderwijsOvereenKomst krijg je rond de zomervakantie toegestuurd met het verzoek deze te ondertekenen en zo spoedig mogelijk terug te sturen. Pagina 6 van 22

7 Als al deze documenten bij ons zijn, kunnen wij je pas definitief plaatsen en staat er niets meer in de weg om aan je gekozen opleiding te gaan beginnen en verder te werken aan jouw toekomst. Verdere benodigde administratieve documenten Praktijkovereenkomst Het leren in de praktijk wordt geregeld via een praktijkovereenkomst (POK). Deze praktijkovereenkomst wordt gesloten tussen de onderwijsinstelling, de student en het leerbedrijf. Met deze overeenkomst worden de rechten en plichten van alle betrokkenen bij de beroepspraktijkvorming vastgelegd. In het geval van een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ondertekent het kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ook, om te bevestigen dat de opleiding plaatsvindt in een leerbedrijf dat door het kenniscentrum is erkend. De praktijkovereenkomst is belangrijk omdat deze de garantie geeft dat je als stagiair / werknemer daadwerkelijk iets leert en daarin wordt begeleid. De praktijkovereenkomst regelt in elk geval: De duur van de beroepspraktijkvorming De begeleiding van de deelnemer De beschrijving van de competenties die in de praktijk gehaald moeten worden. Een praktijkovereenkomst eindigt automatisch op de afgesproken einddatum. Mocht het nodig zijn dan kan deze verlengd worden middels een nieuwe praktijkovereenkomst. De Studentenadministratie De studentenadministraties van de ROC Colleges zijn gecentraliseerd in Etten-Leur en Bergen op Zoom. Studenten van het Radius College kunnen met vragen over de inschrijving en de administratie terecht bij de Deelnemersadminstratie op telefoonnummer: Het Radius College is tijdens de zomervakantie gesloten van 27 juli tot en met 16 augustus Roostering Het Radius College werkt met een 20-minuten rooster. Je eigen rooster kun je vinden op de portal. Een onderwijsactiviteit kan Pagina 7 van 22

8 meerdere blokken duren. De SLB er geeft aan het begin van het schooljaar verdere uitleg over het rooster. ICA RIA4-BEH1B SLB: Ton Hopmans (VOORBEELD) Lestijden Ma Di Woe Don Vrij vht-as vht-as vht-zt ps-as. ps-as vht-zt ps-zt ps-zt vht-zt ps-zt ps-zt vht-zt ps-zt ps-zt ps-zt pgo -as vht-tk ps-zt slb pgo -as vht-tk ps-zt ps-zt slb pgo -olc taal ps-zt ps-zt pgo -olc taal ps-zt ps-zt pgo -olc taal ps-zt vht-as pgo-tk ps-zt ps-tk vht-zt vht-zt pgo-tk pgo-tk pgo-as pgo-as vht-zt ps-zt slb pgo-olc ps-zt POR slb pgo-olc ps-zt POR pgo-olc POR mos ps-tk POR mos pgo-tk pgo-tk slb pgo-olc ps-zt pgo-olc Vakantierooster voor studenten Bij het printen van dit informatieboekje was het vakantierooster van de colleges van ROC West-Brabant nog niet bekend. U kunt het landelijk overzicht schoolvakanties mbo als richtlijn Pagina 8 van 22

9 aanhouden. Zodra het vakantierooster bekend is, wordt dit op de website van het Radius College geplaatst. Eerste lesdag BOL en BBL Alle studenten die zijn geplaatst voor een opleiding, voltijd opleiding (Beroepsopleidende Leerweg, BOL) of een deeltijd opleiding Beroepsbegeleidende Leerweg, BBL), worden voor een informatiebijeenkomst verwacht op: dinsdag 30 juni Tijdens deze bijeenkomst komen in ieder geval de volgende zaken aan bod: Verdere informatie over de opleiding waarin je bent geplaatst Informatie over de start van volgend schooljaar en introductieperiode Informatie over en het invullen van boekenlijst, gereedschapslijst etc. en het bestellen/betalen van deze leermiddelen Informatie over de onderwijsovereenkomst (OOK) en controleren of er aan de gestelde instroomvoorwaarden is voldaan Het maken van foto( s) voor de OLC-pas en de klassenlijst Alle studenten worden in de week van 31 augustus tot en met 4 september 2015 uitgenodigd voor een introductie (een dag voor BBL ers en meerdaagse bijeenkomst voor BOL ers). Tijdens deze dag(en) wordt het rooster van de introductieperiode bekend gemaakt. De eerste lesweek is in de week daaropvolgend. Uitzondering hierop vormen de teams Bouw, Schilderen, BGA en Infra. Zij werken met blokweken. Iedereen ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor de 1 e lesdag of introductiedag. Mocht je nog geen bericht hebben ontvangen op 25 augustus, neem dan contact op met de studentenadministratie. Leermiddelen en boekenlijsten De leermiddelen die je nodig hebt tijdens je opleiding aan het Radius College worden jaarlijks aangegeven op de leermiddelenlijst die je op de website kunt vinden. De kosten voor leermiddelen variëren tussen de 300 en 500, afhankelijk van de studie, studiejaar, BOL/ BBL. De Pagina 9 van 22

10 kosten kunnen worden voldaan via Online bankieren of per pin betaling bij het magazijn aan de Terheijdenseweg 350, als jij de materialen en leermiddelen komt ophalen. Het is mogelijk dat het Radius College gebruik gaat maken van het digitale bestelsysteem PayWorkz. Lesgeld / Cursusgeld Lesgeld BOL-opleiding In de wet is bepaald dat studenten die op 1 augustus 2015 achttien jaar of ouder zijn en een dagopleiding volgen lesgeld moeten betalen. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks door de minister vastgesteld. Voor het schooljaar is het lesgeld voor een dagopleiding vastgesteld op 1131,-. Het lesgeld wordt geïnd door het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschappen. Meer informatie over het lesgeld: DUO, (050) Cursusgeld BBL-opleiding De bedragen voor het wettelijk cursusgeld (BBL-studenten vanaf 18 jaar en ouder) voor het jaar zijn: - De assistent- en basisberoepsopleiding (niveau 1 en 2) 235,- - De middenkader- en specialistenopleiding (niveau 3 en 4) 570,- Indien de student een BBL-opleidingstraject volgt, kan het voorkomen dat de werkgever deze opleidingskosten voor zijn rekening neemt. In dat geval zal de student een verklaring in moeten vullen en deze ondertekend terug in moeten leveren bij de studentenadministratie. Ook in deze situatie blijft de student verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van alle studiekosten. De factuur voor het cursusgeld wordt aan het begin van het schooljaar 2015 naar het huisadres of het adres van de werkgever gestuurd. Op de factuur staat voor welke datum het bedrag betaald moet zijn. Betaling kan geschieden via de bank. Vragen over de rekening en / of de betaling kun je stellen via Studiefinanciering en OV studentenkaart Volg je een BOL-opleiding in het beroepsonderwijs, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op studiefinanciering en een OVstudentenkaart. Om te weten of je in aanmerking komt, kun je de site van DUO kijken Pagina 10 van 22

11 Aanvraagformulieren van DUO zijn verkrijgbaar bij: Afmelden en kwalificatieplicht In Nederland is iedereen tot zijn 16 de jaar volledig leerplichtig. Sinds 1 augustus 2007 heeft de minister van OCW bepaald dat studenten van 16 en 17 jaar de school pas mogen verlaten als zij een startkwalificatie hebben. Dit betekent minimaal een behaald diploma op Niveau 2. Heb je nog geen diploma Niveau 2, maar zou je willen stoppen met je huidige opleiding, dan mogen wij je pas uitschrijven als je aangenomen bent op een andere opleiding. Ook binnen de school is overschrijven van de ene naar een andere opleiding alleen mogelijk als je ook daadwerkelijk aangenomen bent in de nieuwe opleiding. Daarnaast heeft het Radius College de plicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Of jouw verzuim, wel of niet geoorloofd, kun je zelf volgen in het registratiesysteem ComTak. Digitale Informatie Gids (DIG) De DIG is een document waarin in grote lijnen verteld wordt hoe je opleiding in elkaar zit en aan welke voorwaarden je moet voldoen om een diploma te behalen. De DIG die van toepassing is op jouw opleiding, is vanaf de eerste lesdag te vinden op portal. Er is voor de ouders een algemene DIG beschikbaar op de website Examencommissie Het is wettelijk verplicht dat de school een examencommissie heeft. De examencommissie is met name verantwoordelijk voor: De organisatie van examens De afname van examens Het aanwijzen van examinatoren Het verlenen van vrijstellingen Het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens beoordelingen en examinering. Het opstellen van richtlijnen en aanwijzingen voor examinatoren met betrekking tot de beoordeling en de uitslag. Het Radius College heeft een Centrale Examencommissie onder voorzitterschap van de directeur van het Radius College en per afdeling een afdelingsexamencommissie onder voorzitterschap van Pagina 11 van 22

12 de afdelingsmanager. De samenstelling van de verschillende commissies staat vermeld in een bijlage van het Handboek Examinering. Open Leer Centrum (OLC) In het OLC kun je verschillende informatiebronnen raadplegen (Internet, boeken en video s) voor het uitwerken van opdrachten. Medewerkers van het OLC begeleiden, indien nodig, bij het zoeken naar informatie. Het OLC kun je vinden op de tweede verdieping in het gebouw van het Radius College, Terheijdenseweg 350, Breda. Ook op de andere locaties is een soortgelijk centrum aanwezig. Aan het begin van je studie krijg je een pasje dat voor je hele studieperiode als toegangsbewijs voor het OLC geldt. Mocht je dit pasje kwijtraken dan kan tegen vergoeding van de kosten een kopiepasje verstrekt worden. Dit dien je dan zelf in het OLC te regelen. Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding is een vorm van begeleiding waarin de student geleerd wordt zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn studieloopbaan. Tijdens het hele opleidingstraject kun je ondersteuning vragen bij jouw studieloopbaanbegeleider (SLB er).het verloop van je studie kun je volgen in ComTak. Taken/werkzaamheden studieloopbaanbegeleider (SLB er) De SLB er is de basisbegeleider: de persoon die vaak contact heeft met de student. Hij werkt aan het opbouwen van een begeleidingsrelatie op basis van respect en vertrouwen. Hij is ervoor verantwoordelijk om signalen vroegtijdig op te pakken en bespreekbaar te maken met de student of collega`s. Indien de problematiek de grenzen van zijn mogelijkheden overschrijdt, betrekt hij de trajectbegeleider zorg en/of de zorgcoördinator erbij. De taken/werkzaamheden van de SLB er in relatie tot de zorg voor de student zijn: 1. Signaleren: De SLB er maakt vroegtijdig belemmeringen in het onderwijsproces (met betrekking tot het leren leren, het leren kiezen en de persoonlijke ontwikkeling) bespreekbaar. 2. Begeleiden: De SLB er begeleidt de student bij het leerproces, het keuzeproces en de psychosociale ontwikkeling. Dit kan door het Pagina 12 van 22

13 geven van feedback, het begeleiden op vakinhoud en persoonlijke ontwikkeling, en het geven van adviezen. 3. Betrekken: De SLB er betrekt anderen voor aanvullende informatie in de begeleiding van de student, zonder de vertrouwensband met de student te schaden. 4. Melden: De SLB er is verplicht om in bepaalde situaties, bijvoorbeeld vermoedens van mishandeling of bij verzuim, dit te melden bij de daarvoor aangewezen instanties of functionarissen volgens de daarvoor afgesproken procedures. Studenten Carrière Bureau (SCB) Han Snoeijs E: E: Vertrouwenspersoon Bij de vertrouwenspersoon kun je je hart luchten als het gaat om ongewenste omgangsvormen binnen de schoolsituatie of in je privésituatie. Ongewenste omgangsvormen omvatten elk gedrag dat een ander kwetst of kan kwetsen. Denk hierbij aan discriminatie, racisme, pesten, intimidatie of agressie. De vertrouwenspersoon heeft een strikte geheimhoudingsplicht en moet zorgen voor de bescherming van de privacy van alle studenten. Het Radius College heeft de volgende vertrouwenspersonen: - Mevrouw Dalilah Martina (076) of E: - Dhr. Harm van Eenennaam (076) of E: Peermediation Wat is Peermediation? Peermediation is een manier om met conflicten om te gaan waarbij studenten helpen met het oplossen van deze conflicten. Deze studenten hebben een speciale opleiding tot mediator gevolgd en Pagina 13 van 22

14 kunnen hierdoor snel, informeel en effectief bij een conflict bemiddelen. Voor uitgebreide info zie de flyer Peermediation. Wanneer Peermediation? Peermediation als jezelf bij een conflict betrokken bent en er zelf niet uit komt. Tevens is het ook mogelijk een conflict waarbij jezelf niet betrokken bent te melden. Vragen? Vraag aan je studieloopbaanbegeleider informatie over Peermediation. Kijk op de Portal en zoek op Peermediation. Contact via: Studenten Carrière Bureau (SCB) Gerard Ernst Terheijdenseweg AA Breda T: E: Pagina 14 van 22

15 StagePlaza maakt werk van leren StagePlaza is het stagebureau van het Radius College van waaruit deskundige medewerkers je begeleiden richting en tijdens de uitvoering van je stage of op je werkplek. Dagelijks hebben zij contact met interessante bedrijven in de regio, die klaar staan om jou verder te helpen om je dromen te realiseren, want..stageplaza maakt werk van leren. De medewerkers van StagePlaza helpen je graag: Bij het bemiddelen richting stage of werk (ook in het buitenland) Bij het zoeken naar de juiste werkgever / stagebedrijf Bij het voorbereiden van een sollicitatiegesprek Tijdens het uitvoeren van je stage Team StagePlaza: Irma Oomen Team Engineering Marie-José van Deelen Team Engineering Monique Blijlevens Team Engineering / Team Transport & Logistiek Johan van Haperen Team Autoschadeherstel Mandy van Dongen Team Motorvoertuigen Kalinka Dekkers Team Bouwkunde, bedrijfsauto s, Mobiele Werktuigen Ellis Uijtdehage Team ICT Sophie Bontje Team Mediavormgeving Pagina 15 van 22

16 Louis Blankers Team Elektrotechniek Cees Cockx Team Installatietechniek, Werktuigbouwkunde Miranda Krijger Regio West-Nederland Jürgen Kaal Regio Oost-Nederland Ria Welten Frontoffice/ planner Adriënne Mutsaers Teamcoördinator StagePlaza is bereikbaar via (076) of E: Ouderraad Het Radius College heeft een ouderraad. Alle informatie over de ouderraad vind je op de website Studentenraad Het Radius College heeft een studentenraad in oprichting. Kijk voor informatie over de Studentenraad op Website Het Radius College heeft een eigen website Hier kun je onder meer het laatste nieuws en allerlei activiteiten, adressen en telefoonnummers vinden. Deze website is voor iedereen toegankelijk. Daarnaast is het Radius College ook te vinden op You Tube, Facebook en Twitter. Pagina 16 van 22

17 Portal en Narrowcasting Het Radius College heeft een portal. Het adres is: https://portal.rocwb.nl/ Hierop vind je uiteenlopende informatie over de opleiding die je volgt. Hiermee zijn we in staat om snel informatie te verstrekken. Je kunt er bijvoorbeeld je roosters, mailadressen van alle medewerkers en examenreglementen vinden. We adviseren je om regelmatig het nieuws op deze site te bekijken. Je krijgt je toegangscode voor de portal als je inschrijving geaccepteerd is en de opleiding actief is. Op diverse plaatsen in onze gebouwen vind je grote schermen waarop je informatie vindt die belangrijk is voor jou als student. Dit systeem heet narrowcasting. Je krijgt van het Radius College een adres. Dit adres is tijdens je opleiding een belangrijk communicatiemiddel. Veel informatie rondom jouw opleiding komt op dit adres binnen. Check het daarom regelmatig. Je kunt vanaf dit adres ontvangen mail ook automatisch laten doorsturen naar een adres wat je vaker bekijkt. ComTak ComTak is een programma dat jou en je studieloopbaanbegeleider helpt in het kunnen bekijken van jouw voortgang in je studieloopbaan. Je studieloopbaanbegeleider zal je tijdens de introductie wegwijs maken in dit systeem. Aula en catering Aan de Terheijdenseweg 350 is een grote aula met een catering waar je bijvoorbeeld broodjes en drinken kunt kopen. Ook staat er een tafelvoetbalspel en een biljarttafel. Aan de Terheijdenseweg 348 en de Biesdonkweg 31 is een soortgelijke (iets kleinere) voorziening. Kluisjes Je kunt een kluisje huren om jouw spullen in op te bergen. De kluisjes gaan open met een cijfercode. Aan het begin van het schooljaar kun je bij het magazijn een kluisje huren. Je betaalt hiervoor 15. Voor ICT-studenten is het verplicht een kluisje te huren. Het kan ook zijn dat je een kluisje met een gewoon slot krijgt toegewezen. Bij ontvangst van de sleutel moet dan 10 borg betaald worden. De Pagina 17 van 22

18 school stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal bij het openbreken van een kluisje. Of als de code aan een ander is doorgegeven. Het is altijd mogelijk dat de kluisjes aan een (politie) controle worden onderworpen. Ziek- / betermelden Zoals reeds eerder vermeld bij Afmelden en kwalificatieplicht moeten studenten zich op de dag, dat ze bij de lesactiviteiten of stage (BPV) aanwezig moeten zijn, zich op tijd ziek melden. Dit gebeurt via ComTak. Je meldt jezelf s ochtends ziek of af. In de loop van de dag wordt de ziekmelding gecontroleerd door de studieloopbaanbegeleider. Mocht je jezelf niet ziek kunnen melden via ComTak dan mag je bellen naar de receptie Je studieloopbaanbegeleider ziet de melding direct als hij/zij inlogt in ComTak. Zodra je weer deelneemt aan de onderwijsactiviteiten wordt je ziekmelding direct beëindigd als de docent jou present meldt. Indien je geen onderwijsactiviteiten op school volgt, maar je wel hebt ziek gemeld (bv. bij stage) dan is het wel nodig om je weer beter te melden. Dit kan door een te sturen naar je studieloopbaanbegeleider. Servicecentrum Studie & Beroep Advisering over studie en beroep Beroepskeuzeadviseurs helpen bij het kiezen van een passend opleidingstraject, voor studenten van het ROC West-Brabant en andere scholen. De dienstverlening bestaat uit: het voeren van adviesgesprekken testen en onderzoeken (over beroepsinteresse, beroepskeuze, capaciteiten, motivatie, studievaardigheden en communicatieve vaardigheden) (076) Trainingen Voor de studenten van het ROC West-Brabant en andere scholen biedt het Servicecentrum specialistische trainingen, zoals: algemene studievaardigheden, sociaalcommunicatieve vaardigheden, dyslexietraining, assertiviteitstraining en sollicitatievaardigheden. De trainingen vinden zowel individueel als groepsgewijs plaats. Studeren met een functiebeperking De specialisten van deze service afdeling van het ROC adviseren over het optimale begeleidingstraject, rekening houdend met beperkingen en mogelijkheden van de student en bemiddelen bij Pagina 18 van 22

19 plaatsing in een opleiding. Ook bemiddelen zij naar instanties die passende voorzieningen beschikbaar stellen. Trajectadviseurs Passend Onderwijs: (076) (076) ) Bereikbaarheid Servicecentrum Studie & Beroep Servicecentrum Studie en Beroep Trivium 76, 4873 LP Etten-Leur Postbus 699, 4870 AR Etten-Leur (076) / De dienstverlening is gratis voor alle (kandidaat-) studenten van ROC West Brabant. Het kantoor is dagelijks geopend van 8.30 tot uur. Informatievoorziening en voorlichting Voor vragen over alle opleidingen en cursussen van ROC West Brabant, maar ook over VMBO, MBO en HBO-opleidingen van andere scholen. Deze service wordt uitgevoerd door het Infopunt van de Dienst Marketing en Communicatie van ROC West-Brabant. ROC West-Brabant Infopunt Dienst Marketing en Communicatie Trivium 76, 4873 LP Etten-Leur (076) / Belangrijke adressen en nummers Hoofdlocatie/ MBO Techniek / Gespecialiseerde Aannemerij Terheijdenseweg AA Breda : E: Radius College Laboratoriumonderwijs / Mediavormgeving Terheijdenseweg AA Breda Pagina 19 van 22

20 Vakcentrum voor Bouwtechniek (Bouwkunde (i.s.m. Bouwschool Breda), Infra (i.s.m. VIB) en Schilderen (i.s.m. SchildersCool). Biesdonkweg KS Breda Balie OLC of Docentenruimte Schilderen en Bouwkunde Infra: Schilderen: Radius College/ Ingenieursbureau Zondag Opleiding Landmeetkunde Krangstraat 3B 5314 AA Bruchem Ingenieursbureau Zondag Ridderstraat CN Gameren / I: List to do Heb jij de volgende documenten ingeleverd: 0 Aanmeldformulier 0 Kopie diploma en cijferlijst 0 Kopie verblijfsvergunning (indien op jou van toepassing) 0 Doorstroomformulier (indien van toepassing op jou) 0 Kopie identiteitsbewijs 0POK/OOK 0 Eventueel dyslexie / dyscalculie onderzoeksrapportage en de verklaring: deze documenten mogen per mail naar : Pagina 20 van 22

21 Notities Pagina 21 van 22

22 Pagina 22 van 22