Onderwijs- en examenregeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en examenregeling"

Transcriptie

1 Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming... 4 Lintstages... 4 Blokstages... 5 Examinering... 5 Algemeen vormende deel... 5 Beroepsgerichte deel... 5 Diplomering... 6 Regels en afspraken... 7 Instellingsexamens taal en rekenen... 7 Centrale toetsen taal en rekenen... 7 Proeve van Bekwaamheid... 8 Herkansingen... 8 Protocol te laat komen bij centrale toetsen... 9 Onregelmatigheden... 9 De Examencommissie oer AOC de Groene Welle 1

2 Inleiding In dit document zijn de belangrijkste zaken in het kort opgenomen die je moet weten om je opleiding tot een goed einde te brengen, dat wil zeggen met een diploma af te sluiten. Voor uitgebreide informatie wordt regelmatig verwezen naar de volgende documenten: Opleidingsplan behorend bij de door jou gekozen opleiding. Het BPV-boekje Toetsing en examinering AOC de Groene Welle Reglement Commissie van Beroep voor Examens Deze documenten zijn te vinden op intranet of in te zien bij de examensecretaris. De Onderwijs- en Examen Regeling (OER) geldt voor de normale duur van je opleiding. Heb je de opleiding dan nog niet afgesloten dan beslist de examencommissie welk OER voor jou gaat gelden. Het kan zijn dat er zaken niet genoemd worden, dan beslist de examencommissie van De Groene Welle. Heb je vragen of wil je een nadere uitleg dan kun je contact opnemen met: De examensecretaris: H.M. ter Telgte kamer W273 in gebouw Zwolle Mail: Je kunt natuurlijk ook je coach of de opleidingsbeheerder vragen om een toelichting. Veel succes met je MBO-opleiding op De Groene Welle. E. Fikse Directeur 2 OER AOC de Groene Welle

3 De opleiding Het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO) kent twee soorten opleidingen: Beroepsopleidende leerweg (BOL) Bij deze opleiding kunnen de onderwijs activiteiten op alle werkdagen gepland worden en krijg je tijdens de opleiding te maken met verschillende soorten stages. Dit wordt nader beschreven in het hoofdstuk Beroepspraktijkvorming. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Bij deze opleiding worden de onderwijsactiviteiten op ongeveer 1 dag in de week gepland en de rest van de week werk je bij je werkgever. De werkgever heeft dan de plicht je te begeleiden. Om de opleiding succesvol af te sluiten moet je over kennis en vaardigheden beschikken. Deze leer je tijdens je opleiding. Tijdens de opleiding krijg je te maken met drie leervormen: Leren op school Je traint in de les of elders vaardigheden en je doet kennis op. Je doet dat onder begeleiding van een docent of instructeur. Klassikaal, maar ook individueel of in groepjes, voer je opdrachten uit. De begeleiding wordt gegeven door school Leren in de praktijk (LIP) Je voert in een echte situatie, die je later ook in de beroepspraktijk tegen kunt komen, individueel of in kleine groepjes een doelgerichte opdracht van een opdrachtgever uit. Kenmerkend is dat je een product of een dienst aan een opdrachtgever oplevert. De plaats waar je de opdracht uitvoert, kan op school of in de praktijk zijn. De begeleiding wordt gegeven door school. Leren in het bedrijf Tijdens het leren in het bedrijf (je stage ) voer je beroepshandelingen uit in de beroepspraktijk van alledag. Leren in het bedrijf wordt ook wel beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De begeleiding wordt gegeven door de stagebegeleider (van het bedrijf) De opleiding is te verdelen in een beroepsgericht deel en een algemeen vormend deel (avo). oer AOC de Groene Welle 3

4 In de wet is de studieduur per vastgelegd: Soort opleiding Entree (niveau 1) Basisberoepsopleiding (niveau 2) Vakopleiding (niveau 3) Middenkaderopleiding (niveau 4) Instructeur paardensport (niveau 4) Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4) studieduur 1 jaar Minimaal 1 en maximaal 2 jaar Minimaal 2 en maximaal 3 jaar 3 jaar 4 jaar 4 jaar In het Opleidingsplan vind je de uitgebreide informatie over de inhoud en studieduur van de door jou gekozen opleiding. Onderwijstijd In de wet is de onderwijstijd voor elke beroepsopleiding vastgelegd en bestaat uit begeleide onderwijsuren en uren voor de beroepspraktijkvorming (BPV): BOL opleidingen Begeleide onderwijsuren BPV (minimum) Vrije ruimte Totaal Entreeopleiding 600 Geen minimum jarige opleiding jarige opleiding jarige opleiding* Voor de opleiding met de langere studieduur De uren gelden voor de totale studieduur. Daarnaast moet het eerste jaar van de opleidingen op de niveaus 2 t/m 4 altijd uit minimaal 700 uur begeleide onderwijstijd bestaan. BBL opleidingen Begeleide onderwijsuren BPV Totaal Per studiejaar Beroepspraktijkvorming Voor de BBL vindt de beroepspraktijkvorming plaats bij je werkgever. Voor de BOL zijn er verschillende soorten beroepspraktijkvorming: Lintstages Stages waarbij je minimaal één dag in de week beroepspraktijkvorming hebt gedurende het schooljaar. 4 OER AOC de Groene Welle

5 Blokstages Stages die bestaan uit een blok van minimaal 5 weken waarbij je alle werkdagen bij je stagebedrijf bent. In het BPV boekje staat nader informatie over de beroepspraktijkvorming. Examinering Algemeen vormende deel Het examen voor het algemeen vormende deel van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: Nederlandse taal o Niveau 4: Instellingsexamen 3F Landelijke toets 3F o Niveau 1; 2 en 3: Instellingsexamen 2F Landelijke toets 2F Rekenen o Niveau 4: Landelijke toets 3F o Niveau 1; 2 en 3 Landelijke toets 2F Moderne vreemde taal (Engels) o Niveau 4: Instellingsexamen Burgerschap: o Alle niveaus Instellingsexamen Loopbaan: o Alle niveaus Beroepsgerichte deel Het examen voor het beroepsgerichte deel bestaat uit de volgende onderdelen: PvB s o Voor elke opleiding moeten 1 of meerdere proeven van bekwaamheid afgelegd worden. Beroepspraktijkvorming (BPV) o Voor elke opleiding moet een minimaal aantal dagen stage gelopen worden bij een voor de opleiding geaccrediteerd bedrijf oer AOC de Groene Welle 5

6 In het Opleidingsplan staat nadere informatie over de inhoud van de opleiding en de centrale en instellingsexamens. Diplomering Om voor een diploma in aanmerking te komen moet je aan een aantal eisen voldoen: De PvB s moeten allemaal zijn behaald. De BPV moet zijn afgerond met een gunstige beoordeling en met het voor de studie geldende minimale aantal uren bij geaccrediteerde bedrijven. Nederlandse taal, rekenen en Engelse taal o Niveau 4 Voor Nederlandse taal, rekenen en Engels mag er één onvoldoende zijn (niet lager dan een 5), de twee andere eindcijfers moeten ten minste een 6 zijn. Nederlandse taal o Niveau 2 en 3 Voor Nederlandse taal mag het eindcijfer niet lager dan een 5 zijn o Niveau 1 De resultaten van de centrale toetsen tellen niet mee; aan de eisen van de instelling moet wel worden voldaan. Rekenen o Niveau 1, 2 en 3 Het resultaat van de centrale toets telt niet mee, maar mag als instellingsexamen tellen en moet dan voldoen aan de eisen van de instelling. De specifieke eisen die het kwalificatiedossier stelt voor het beroep, Nederlands, rekenen en één of meerdere vreemde talen. Een voldoende resultaat voor Burgerschap. De LOB-portfolio moet met een voldoende zijn afgesloten. 6 OER AOC de Groene Welle

7 Regels en afspraken Om het onderwijs, de toetsen, de BPV en de proeven van bekwaamheid goed te laten verlopen zijn regels opgesteld waaraan je je moet houden. Niet alle regels en afspraken zijn schoolregels, ook de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) bevat voorschriften. Behalve regels zijn er ook afspraken voor de manier waarop je kunt aangeven dat je het oneens bent met een beoordeling of een beslissing en hoe De Groene Welle daar mee om moet gaan. Hieronder staat een verkorte versie van de voornaamste regels en afspraken. Alle regels en afspraken rondom onderwijs en examinering kun je inzien bij de secretaris van de examencommissie, H.M. ter Telgte, kamer W273 in Zwolle. Je vindt de regeling ook op intranet onder Examen. Instellingsexamens taal en rekenen Aan het eind van het tweede studiejaar (niveau 2, 3 en 4) moet voldaan zijn aan de eisen die AOC de Groene Welle stelt aan Nederlands, rekenen en Engels (alleen niveau 4). Voor niveau 1 geldt dat aan het eind van de opleiding aan de eisen die AOC de Groene Welle stelt moet zijn voldaan. Deze eisen worden beschreven in het Opleidingsplan. Centrale toetsen taal en rekenen Niveau 4 o In de tweede helft van de studieperiode moet de centrale toets voor Nederlands 3F gemaakt worden. Je wordt door de examensecretaris uitgenodigd voor de taaltoets 3F. o In de tweede helft van de studieperiode moet de centrale toets rekenen 3F gemaakt worden. Je wordt door de examensecretaris uitgenodigd voor de rekentoets 3F. o In de tweede helft van de studieperiode moet de centrale toets Engels gemaakt worden. Je wordt door de examensecretaris uitgenodigd voor de toets Engels. Niveau 2 en 3 o In de tweede helft van de studieperiode moet de centrale toets Nederlands 2F. Je wordt door de examensecretaris uitgenodigd voor de taaltoets 2F. o In de tweede helft van de studie moet de centrale toets rekenen 2F gemaakt worden. Je wordt door de examensecretaris uitgenodigd voor de rekentoets 2F. oer AOC de Groene Welle 7

8 Niveau 1 o Je wordt uitgenodigd voor het maken van de pilottoets Nederlands. o Je wordt uitgenodigd voor het maken van de pilottoets rekenen. Proeve van Bekwaamheid Als een leereenheid is behaald en als aan de bijbehorende BPV-verplichting is voldaan wordt je toegelaten tot de proeve van bekwaamheid. Je ontvangt tenminste 5 werkdagen voor de afname schriftelijk bericht van de examencommissie waar en wanneer je de proeve af gaat leggen. De beoordeling vindt plaats door twee assessoren. Zij vertellen je de voorlopige uitslag (je hebt de proeve behaald of niet behaald). Je zet je handtekening onder het (meestal digitale) beoordelingsformulier als bewijs dat het resultaat je meegedeeld is. Ben je het niet eens met je beoordeling dan kun je bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Hoe dat gaat lees je in de klachtenprocedure. In het Opleidingsplan staat nadere informatie over de inhoud van de examenonderdelen. Herkansingen Voor de volgende onderdelen kun je bij een onvoldoende resultaat een herkansing aan vragen: Leereenheid PvB Centrale toets Nederlands Instellingsexamen Nederlands Centrale toets rekenen Instellingsexamen rekenen Centrale toets Engels (niveau 4) Instellingsexamen Engels (niveau 4) Burgerschap Loopbaan Deze herkansing kun je na overleg met je coach aanvragen via een mail naar Als het resultaat van de herkansing ook onvoldoende is, kun je in overleg met de coach een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra kans. De examencommissie doet binnen 2 weken een uitspraak over het verzoek en meldt dit schriftelijk aan de student. In het document Toetsing en examinering AOC de Groene Welle staat meer informatie over de te volgen stappen voor het indienen van een verzoek voor een herkansing of een extra kans. 8 OER AOC de Groene Welle

9 Protocol te laat komen bij centrale toetsen Je mag tot 30 minuten na aanvang van de toets nog toe gelaten worden. De eindtijd blijft gelijk. Na 30 minuten na aanvang van de toets worden geen studenten meer toegelaten. Ben je als gevolg van een wettige reden te laat, wordt je indien mogelijk opnieuw uitgenodigd voor de toets in dezelfde periode. Ben je als gevolg van een onwettige reden te laat, wordt je uitgenodigd voor de herkansing in een volgende toetsperiode. Vanaf 15 minuten voor het officiële eind van de toetstijd mag niemand het lokaal meer voortijdig verlaten. Onregelmatigheden Iedere medewerker, die betrokken is bij een examen en waarneemt dat er sprake is van onregelmatigheden, is verplicht de kandidaat hiervan terstond in kennis te stellen en dit schriftelijk te rapporteren aan de Examencommissie. De kandidaat wordt als dit mogelijk is, dit ter beoordeling van de examinator, in staat gesteld om het werk af te maken. Het voorval wordt beschreven in het proces verbaal. Alvorens er een beslissing wordt genomen zul je gehoord worden door (een deel van) de examencommissie. Je kunt je door een door jouzelf aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. Het besluit kan inhouden: o Een disciplinaire maatregel. o Deelname of verdere deelname aan het examenonderdeel wordt verboden. o De kandidaat krijgt geen diploma totdat er een hernieuwd examen is gedaan in de door de Examencommissie aangewezen examenonderdelen. De examencommissie deelt de beslissing mede aan jou, zo mogelijk mondeling en in ieder geval schriftelijk. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in schrift toegezonden aan de ouders/verzorgers van jou, als je minderjarig bent. Je kunt tegen de beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Het beroep moet binnen drie dagen nadat de beslissing schriftelijk ter kennis aan jou is gebracht, eveneens schriftelijk, aan de secretaris van de Commissie van Beroep gericht worden. In het Reglement Commissie van Beroep voor Examens staat meer informatie over de te volgen stappen voor het indienen van een beroep. oer AOC de Groene Welle 9

10 De Examencommissie De examencommissie bestaat uit de volgende leden: Voorzitter: Lid: Lid: Lid: Lid: Mevr. F.W. Hengeveld Dhr. E. Fikse Mevr. E. de Velde Mevr. B. de Boer Dhr. J. Toebes Examensecretaris: Dhr. H.M. ter Telgte 10 OER AOC de Groene Welle

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420

NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97420 NIVEAU 2 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Medewerker bloembinden Crebo-code: 97420 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Als er voor een examen vrijstelling is verleend: vermelding op basis waarvan.

Als er voor een examen vrijstelling is verleend: vermelding op basis waarvan. Aan : Alle belanghebbenden Van : Jan Boerman, secretaris CEC Betreft : Algemeen bindende aspecten uit examenregeling beroepsgericht 15-16 voor alle cohorten Datum : 10-05-2015 De centrale examencommissie

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 E-learning MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie School voor Commerciële Economie Commercieel medewerker binnendienst

Nadere informatie

Toevoeging talen 29-9-2010 1

Toevoeging talen 29-9-2010 1 Inleiding In het schooljaar 2009-2010 zijn er veel (landelijke) ontwikkelingen geweest op het gebied van AVO. Dit memo is niet volledig maar geeft de belangrijkste besluiten aan m.b.t. de examinering van

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Toelichting vrijstellingen

Toelichting vrijstellingen Toelichting vrijstellingen 2018-2019 Vrijstellingsverzoeken voor het afleggen van een of meer examenonderdelen worden alleen in behandeling genomen wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld met

Nadere informatie

Toelichting vrijstellingen

Toelichting vrijstellingen Toelichting vrijstellingen 2017-2018 Vrijstellingsverzoeken voor het afleggen van een of meer examenonderdelen worden alleen in behandeling genomen wanneer het aanvraagformulier volledig is ingevuld met

Nadere informatie

Examineren & Diplomeren doe je zo

Examineren & Diplomeren doe je zo Examineren & Diplomeren doe je zo Brochure Examineren & Diplomeren School voor ZSW, alle opleidingen t/m cohort 2015 2016 Versie 1.2 Wat staat in deze brochure? In deze brochure lees je alles omtrent examineren

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Toelichting examenreglement

Toelichting examenreglement Toelichting examenreglement 2018-2020 Inleiding In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk

Nadere informatie

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB

Examenreglement. 1. Regeling examens in aansluiting op de WEB Examenreglement Het examenreglement heeft betrekking op de opleidingen die vallen onder de Wet Educatie en Beroepsvorming (WEB), zoals geregistreerd in het Centraal Register Beroepsonderwijs (CREBO) en

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016

Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 Vrijstellingsregeling Da Vinci College schooljaar 2015-2016 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720

NIVEAU 3 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016. Crebo-code: 97720 NIVEAU 3 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierverzorger recreatiedieren Crebo-code: 97720 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712

NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97712 NIVEAU 4 VEEHOUDERIJ Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Productiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenhouder hokdieren Crebo-code: 97712 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte gedeelte

Nadere informatie

Examenplan. Maatschappelijke Zorg dossiercode Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Crebocode: Niveau opleiding 4 Cohort 2016

Examenplan. Maatschappelijke Zorg dossiercode Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Crebocode: Niveau opleiding 4 Cohort 2016 Examenplan Maatschappelijke Zorg dossiercode 23181 Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen Crebocode: 25478 Niveau 4 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Zorg, Service

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4

Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 Examenplan Onderwijsassistent niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Onderwijsassistent niveau 4 3 jarig Crebocode: 93500 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S Team:

Nadere informatie

Examenplan. Dienstverlening dossiercode Helpende zorg en welzijn Crebocode: Niveau opleiding 2 Cohort 2016 Leerweg

Examenplan. Dienstverlening dossiercode Helpende zorg en welzijn Crebocode: Niveau opleiding 2 Cohort 2016 Leerweg Examenplan Dienstverlening dossiercode 23189 Helpende zorg en welzijn Crebocode: 25498 Niveau 2 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Datum opgesteld 21-06-2016 Datum vastgesteld

Nadere informatie

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590

NIVEAU 4 PARAVETERINAIR. Startjaar: Versie: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 NIVEAU 4 PARAVETERINAIR Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Paraveterinaire ondersteuning Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Dierenartsassistent paraveterinair Crebo-code: 97590 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Examenplan. Dienstverlening dossiercode Medewerker sport en recreatie Crebocode: Niveau opleiding 2 Cohort 2016 Leerweg

Examenplan. Dienstverlening dossiercode Medewerker sport en recreatie Crebocode: Niveau opleiding 2 Cohort 2016 Leerweg Examenplan Dienstverlening dossiercode 23189 Medewerker sport en recreatie Crebocode: 25500 Niveau 2 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Datum opgesteld 21-06-2016 Datum

Nadere informatie

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2014 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Onderwijsassistent Niveau: 4 Crebonummer: 93500 Kwalificatiedossier: 2012 Cohort: 2012

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Maatschappelijke Zorg Persoonlijk Begeleider gehandicaptenzorg (PB gz) en Persoonlijk Begeleider

Nadere informatie

Examenplan. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Crebocode: Niveau opleiding 4 Nominale opleidingsduur 3

Examenplan. Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Crebocode: Niveau opleiding 4 Nominale opleidingsduur 3 Examenplan Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Crebocode: 92670 Niveau 4 Nominale sduur 3 Leerweg BOL en BBL Dossiercode Geen Kwalificatiedossierjaar 2012 Cohort 2015/2016 Sector Gezondheidszorg, Welzijn

Nadere informatie

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430

NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN. Startjaar: Versie: Crebo-code: 97430 NIVEAU 3 BLOEM & DESIGN Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Bloemendetailhandel Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker bloembinden Crebo-code: 97430 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenreglement MBO-SGB

Examenreglement MBO-SGB Examenreglement 2015-2016 MBO-SGB Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht onderwijs. Voor een verklaring van de begrippen zie bijlage 2 van de onderwijs-

Nadere informatie

Examenplan. Maatschappelijke Zorg dossiercode Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg. Crebocode: Niveau opleiding 4 Cohort 2016

Examenplan. Maatschappelijke Zorg dossiercode Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg. Crebocode: Niveau opleiding 4 Cohort 2016 Examenplan Maatschappelijke Zorg dossiercode 23181 Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg Crebocode: 25477 Niveau 4 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Zorg, Service

Nadere informatie

Examenplan. Verzorgende IG (VVT) en Maatschappelijke Zorg (begeleider specifieke doelgroepen) Crebocode: en 25476

Examenplan. Verzorgende IG (VVT) en Maatschappelijke Zorg (begeleider specifieke doelgroepen) Crebocode: en 25476 Examenplan Verzorgende IG (VVT) en Maatschappelijke Zorg (begeleider specifieke doelgroepen) Crebocode: 25491 en 25476 Niveaus en 3 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier herziene kwalificatiestructuur,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 217 Besluit van 23 april 2012 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO en het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen

Nadere informatie

Examenplan. Dienstverlening Profiel Medewerker facilitaire dienstverlening Crebocode: Dossiercode: 23189

Examenplan. Dienstverlening Profiel Medewerker facilitaire dienstverlening Crebocode: Dossiercode: 23189 Examenplan Dienstverlening Profiel Medewerker facilitaire dienstverlening Crebocode: 25499 Dossiercode: 23189 Niveau opleiding 2 Nominale opleidingsduur Leerweg 2 jaar BOL/BBL Kwalificatiedossier geldig

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Examenplan. Verzorgende IG dossiercode Gehandicaptenzorg Crebocode: Niveau opleiding 3 Cohort 2016

Examenplan. Verzorgende IG dossiercode Gehandicaptenzorg Crebocode: Niveau opleiding 3 Cohort 2016 Examenplan Verzorgende IG dossiercode 23187 Gehandicaptenzorg Crebocode: 25491 Niveau 3 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Zorg Service en Welzijn Datum opgesteld 01-06

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

Examenplan. MBO-Verpleegkunde Gehandicaptenzorg GHZ Crebocode: Niveau opleiding 4 Cohort 2016

Examenplan. MBO-Verpleegkunde Gehandicaptenzorg GHZ Crebocode: Niveau opleiding 4 Cohort 2016 Examenplan MBO-Verpleegkunde 23182 Gehandicaptenzorg GHZ Crebocode: 25480 Niveau 4 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2016 FC school Datum opgesteld 01-06-2016 Datum vastgesteld 22-06-2016

Nadere informatie

Examenplan. Dienstverlening Profiel Helpende zorg en welzijn Crebocode: Dossiercode: Niveau opleiding 2 Nominale opleidingsduur

Examenplan. Dienstverlening Profiel Helpende zorg en welzijn Crebocode: Dossiercode: Niveau opleiding 2 Nominale opleidingsduur Examenplan Dienstverlening Profiel Helpende zorg en welzijn Crebocode: 25498 Dossiercode: 23189 Niveau opleiding 2 Nominale opleidingsduur Leerweg 2 jaar BOL/BBL Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang

Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Examenplan Opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang Niveau 4 3

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) roctop.nl 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot het examen, dan gelden daar voorwaarden voor: je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Samen met

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenplan. Verzorgende IG dossiercode Verpleeg-Verzorgingshuizen en Thuiszorg Crebocode: Niveau opleiding 3 Cohort 2016

Examenplan. Verzorgende IG dossiercode Verpleeg-Verzorgingshuizen en Thuiszorg Crebocode: Niveau opleiding 3 Cohort 2016 Examenplan Verzorgende IG dossiercode 23187 Verpleeg-Verzorgingshuizen en Thuiszorg Crebocode: 25491 Niveau 3 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Zorg Service en Welzijn

Nadere informatie

Examenplan. Verzorgende IG (gehandicaptenzorg) en Maatschappelijke Zorg (begeleider gehandicaptenzorg) Crebocode: en 25475

Examenplan. Verzorgende IG (gehandicaptenzorg) en Maatschappelijke Zorg (begeleider gehandicaptenzorg) Crebocode: en 25475 Examenplan Verzorgende IG (gehandicaptenzorg) en Maatschappelijke Zorg (begeleider gehandicaptenzorg) Crebocode: 25491 en 25475 Niveaus en 3 Cohort 2016 Leerweg BOL/BBL Versie kwalificatiedossier herziene

Nadere informatie

Examenplan. Dienstverlening Profiel Medewerker sport en recreatie Crebocode: Dossiercode: Niveau opleiding 2 Nominale opleidingsduur

Examenplan. Dienstverlening Profiel Medewerker sport en recreatie Crebocode: Dossiercode: Niveau opleiding 2 Nominale opleidingsduur Examenplan Dienstverlening Profiel Medewerker sport en recreatie Crebocode: 25500 Dossiercode: 23189 Niveau opleiding 2 Nominale opleidingsduur Leerweg 2 jaar BOL/BBL Kwalificatiedossier geldig vanaf 1

Nadere informatie

Examenplan. Sociaal werk dossiercode Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Crebocode: Niveau opleiding 4 Cohort 2016

Examenplan. Sociaal werk dossiercode Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Crebocode: Niveau opleiding 4 Cohort 2016 Examenplan Sociaal werk dossiercode 23185 Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Crebocode: 25489 Niveau 4 Cohort 2016 Leerweg Bol/BBL Versie kwalificatiedossier 2015 FC school Zorg, Service en Welzijn

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 september 2016 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Onderwijsassistent (DAPA) Niveau: 4 Crebonummer: 93500 Kwalificatiedossier: 2012 Cohort:

Nadere informatie

Examenplan. MBO-Verpleegkunde Crebocode: Niveau opleiding 4 Nominale opleidingsduur

Examenplan. MBO-Verpleegkunde Crebocode: Niveau opleiding 4 Nominale opleidingsduur Examenplan MBO-Verpleegkunde Crebocode: 95520 Niveau 4 Nominale sduur 4 jaar Leerweg BOL/BBL Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus 2012 Cohort 2015-2016 Sector ZSW Team 445 VP Versie 1 september

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2012 Cohort 2013 Leerwegen

Nadere informatie

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015

Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Examenreglement Beroepsgericht onderwijs 2014-2015 Mbo SG Bonaire Kaya Korona # 4 Kralendijk 7178142 EXAMENREGLEMENT Dit examenreglement mbo van SG Bonaire is van toepassing op de examinering van beroepsgericht

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau 4 3 jarig Crebocode: 92662 Leerweg:

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Onderwijsassistent Niveau 4 Crebonummer 93500 Kwalificatiedossier 2010 Cohort 2011 Leerwegen

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij. Crebocode: 25470 Examenplan : Vakbekwaam medewerker paardensport en - houderij Crebocode: 25470 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Niveau 3 3 jarig Crebocode: 92620 Leerweg: bol Cohort:

Nadere informatie

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Opleiding Pedagogisch Medewerker Kinderopvang 1. Overzicht 1.1. Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Pedagogisch Medewerker Kinderopvang Niveau 3 1,5 jarig Crebocode: 92620 Leerweg: bbl Cohort:

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMEEGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Pedagogisch medewerker Niveau 3 Crebonummer 92620 Kwalificatiedossier 2012 Cohort 2012 Leerwegen

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING

DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING DA VINCI COLLEGE VRIJSTELLINGSREGELING 2017-2018 De vrijstellingsregeling heeft betrekking op alle examens van de mbo-opleidingen van het Da Vinci College en is geldig in het schooljaar 2017-2018 voor

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Verkoper. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Verkoper. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan opleiding: Verkoper Crebocode: 25503 (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2018-2019 Leerweg BOL/ BBL Niveau opleiding 2 Datum opgesteld 8-6-2018 Datum

Nadere informatie

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam>

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4

Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 Opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Niveau 4 3 jarig en maatwerktraject

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456

Examenplan opleiding: Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek. Crebocode: 25456 Examenplan : Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek Crebocode: 25456 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 3 Datum opgesteld 8-5-17

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau: 4 Crebonummer: 93670 Kwalificatiedossier:

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Medewerker secretariaat en receptie (P1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Medewerker secretariaat en receptie (P1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25150 Kwalificatiedossier Ondersteunende administratieve beroepen Instroom crebo 23068 Domein Economie en administratie Domein crebo

Nadere informatie

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2017 en 2018, examenplan en diplomavereisten Pedagogisch medewerker kinderopvang (p1) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie BOL en BBL Uitstroom crebo 25486 Kwalificatiedossier Pedagogisch Werk Instroom crebo 23183 Domein Zorg en welzijn Domein crebo 79140 Versiejaar KD

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT VMBO

EXAMENREGLEMENT VMBO EXAMENREGLEMENT VMBO 2018 2019 Dit reglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO Zone College Locatie Zwolle Koggelaan 7 8017 JN Zwolle Verzonden aan Inspectie (oktober) Uitgereikt aan de kandidaten

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Groen, grond, infra 4 (Manager gemechaniseerd loonbedrijf) niveau 4 Crebonummer: 97650 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie Bedrijfsleider paardensport en -houderij 25468

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie Bedrijfsleider paardensport en -houderij 25468 EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Bedrijfsleider paardensport en -houderij 25468 Niveau Studiejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2013 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Niveau 4 Crebonummer 92670 Kwalificatiedossier 2012

Nadere informatie

GROENE WELLE EXAMENREGLEMENT VMBO GROEN

GROENE WELLE EXAMENREGLEMENT VMBO GROEN GROENE WELLE EXAMENREGLEMENT VMBO GROEN 2017 2018 Dit reglement is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO 2017 EXAMENREGLEMENT VMBO GROEN 2017 2018 Groene Welle Zwolle Koggelaan 7 8017 JN Zwolle Verzonden

Nadere informatie

1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden... 3

1. INLEIDING ALGEMENE BEPALINGEN Afnemen eindexamen Indeling eindexamen Onregelmatigheden... 3 INHOUDSOPGAVE PTA MAVO VAN CHR. COLLEGE DE POPULIER 1 1. INLEIDING... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 3 2.1 Afnemen eindexamen... 3 2.2 Indeling eindexamen... 3 2.3 Onregelmatigheden... 3 3. INHOUD VAN HET

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Montagemedewerker industrieel produceren met hout Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 sbu EXAMENPLAN 2016 Crebocode: 25008 Leerweg: bbl Cohort: 2016 2018 Sector: T&V Team: M&H 1.Examenoverzicht

Nadere informatie

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Verkoper. (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan , 2018, examenplan en diplomavereisten Verkoper. (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Verkoper Uitstroom crebo 25167, 25503 Kwalificatiedossier Verkoop Instroom crebo 23080 Domein Handel en ondernemerschap Domein crebo 79080 Versiejaar

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Titel : Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB opleiding mbo-verpleegkundige Project/Werkgroep : Voor vragen kunt

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 augustus 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Opleiding: Pedagogisch werker Jeugdzorg Niveau: 4 Crebonummer: 92631 Kwalificatiedossier: 2013 Cohort:

Nadere informatie

2. Deelname aan het examen

2. Deelname aan het examen 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat je wilt starten met je mbo-examens, beslis je

Nadere informatie

Examenplan (25261) examenplan en diplomavereisten Assistent verkoop/retail (P5) (HKS, vanaf augustus 2016)

Examenplan (25261) examenplan en diplomavereisten Assistent verkoop/retail (P5) (HKS, vanaf augustus 2016) Examenplan (HKS, vanaf augustus 2016) Naam kwalificatie Uitstroom crebo 25257 (25261) Kwalificatiedossier Entree Instroom crebo 23110/23192 Domein Domein crebo 0 Versiejaar KD 1-8-2016 Niveau 1 Geldig

Nadere informatie