Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud"

Transcriptie

1 Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school? Hoofdstuk 4: Hoeveel kost je opleiding? Hoofdstuk 5: Aanwezig zijn op school Hoofdstuk 6: Hoe gaan we met elkaar om? Hoofdstuk 7: Wat doen we met je persoonlijke gegevens? Hoofdstuk 8: Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Hoofdstuk 9: Wat kun je doen als je een klacht hebt? Hoofdstuk 10: Wil je meepraten? Hoofdstuk 11: Wie beslist over deze regels? Hoofdstuk 12: Welke regels gelden nog meer? 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 1

2 Hoofdstuk 1. Inleiding In dit boekje vind je alle regels die gelden bij De Groene Welle. Ze gelden voor de Mbo-opleidingen en vo opleidingen)van de vestigingen Zwolle en Hardenberg. Je krijgt deze regels als je hier op school komt. Lees ze goed. Het deelnemersstatuut is ook te vinden op intranet onder leerlingeninformatie. We gaan ervan uit dat iedereen zich aan deze regels houdt. Overal waar we in deze regels wij schrijven, bedoelen we de directie. Voor wie zijn deze regels? Deze regels gelden voor jou als je bij De Groene Welle staat ingeschreven voor een mbo-opleiding of vo opleiding. Dat betekent dat je een onderwijsovereenkomst getekend hebt voor die opleiding. Ben je jonger dan 18 jaar als je begint met de opleiding? Dan moet er ook een handtekening opstaan van één van je ouders. Of van je wettelijk vertegenwoordiger. Dit is bijvoorbeeld je verzorger of voogd. Wie heeft deze regels gemaakt? Het College van Bestuur heeft deze regels gemaakt. De medezeggenschapsraad heeft de regels goedgekeurd. Met deze regels zorgen we ervoor dat iedereen op school tevreden is en blijft. Wanneer gelden deze regels? De regels gelden tijdens je opleiding. Niet alleen in de les, maar ook bijvoorbeeld tijdens excursies en stage. De regels gelden voor jou, het personeel van de school en voor de schoolleiding. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan gelden de regels ook voor je ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Staat er in de wet iets anders? In dit boekje staan je rechten en plichten. Staat er in de wet iets anders? Dan gelden de regels uit de wet. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 2

3 Hoofdstuk 2. Waar moet de school voor zorgen? De school moet ervoor zorgen dat jij je opleiding goed kunt volgen. De school moet bijvoorbeeld studievoorlichting geven. En studiebegeleiding of studieadvies als je dat nodig hebt om je opleiding goed te kunnen doen. Je moet een rooster krijgen en je moet bijvoorbeeld een computer kunnen gebruiken. Er zijn regels voor hoe je omgaat met al deze voorzieningen. Deze vind je in hoofdstuk 5. Heb je een praktijkovereenkomst gesloten, maar kun je toch geen stage lopen waar je dat wilde doen? Dan moet de school, in overleg met jou, een andere stage regelen. Mag de school jouw opleiding niet meer aanbieden? Dan heb je recht op schadevergoeding. Hierover lees je meer in de onderwijsovereenkomst. Deze bepaling was actueel ten tijde van invoering cgo (experimentele opleidingen). Geldt nu als de minister het recht een opleiding aan te bieden ontneemt. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 3

4 Hoofdstuk 3. Wanneer laten we je toe op deze school? Wij beslissen of je een opleiding mag doen. Hierbij houden wij ons aan de wet. Voldoe je niet aan alle eisen? Dan kunnen we soms toch beslissen om je toe te laten. De Groene Welle heeft ook een toelatingsregeling. Hierin staan regels over drie onderwerpen: Aan welke eisen je moet voldoen om te worden toegelaten. Hoe we beslissen of we je toelaten. Wat je kunt doen als we je niet toelaten. Heb je een langdurige ziekte of een handicap? Dan mogen wij je om die reden niet weigeren. Je hebt ook recht op aanpassingen die nodig zijn om de opleiding te kunnen doen. Bijvoorbeeld toetsen met een grote letter, aangepaste lestijden of aangepaste tafels en stoelen. Wij moeten zorgen voor deze aanpassingen. Dat hoeven we alleen te doen als de kosten hiervoor redelijk zijn. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 4

5 Hoofdstuk 4. Hoeveel kost je opleiding? Hoeveel kost het onderwijs? Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? En sta je op 1 oktober van hetzelfde jaar ingeschreven voor een voltijd opleiding beroepsopleidende leerweg (BOL)? Dan betaal je lesgeld aan het Ministerie van Onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs bepaalt elk jaar hoeveel lesgeld je moet betalen. Kijk voor de bedragen op Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder? En sta je op 1 oktober van hetzelfde jaar ingeschreven voor een opleiding beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of een deeltijd BOL-opleiding? Dan betaal je cursusgeld aan de school. De school betaalt het cursusgeld weer aan het Ministerie van Onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs bepaalt elk jaar hoeveel cursusgeld je moet betalen. Kijk voor de bedragen op Hoeveel kost het lesmateriaal? Je ontvangt een nota voor de overige schoolkosten. We geven zo duidelijk mogelijk aan waarvoor de kosten zijn. Wij zorgen ervoor dat de kosten zo laag mogelijk zijn. Vo kosteloos m.u.v. ouderbijdrage. Hoeveel kosten speciale activiteiten? Soms vraagt de school je om extra te betalen voor speciale activiteiten. Bijvoorbeeld een diplomafeest. Die activiteiten zijn niet verplicht. Een overzicht van de extra kosten staat ook op de schoolkostennota. Betaal je niet voor de activiteiten? Dan mag de school beslissen dat je niet mee kunt doen met de activiteit. Je kunt ook met de school afspreken dat je de extra kosten in delen betaalt. Of je spreekt een andere betalingsregeling af. Kun je geld terugkrijgen? Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je er misschien recht op dat je studiekosten terugkrijgt. Dat hangt af van de opleiding waarvoor je staat ingeschreven. En van de hoogte van het inkomen van je ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Je moet zelf bij de Informatie Beheer Groep aanvragen of je geld terug kunt krijgen. Kijk voor meer informatie op Ben je 18 jaar of ouder? En doe je een voltijd BOL-opleiding? Dan heb je recht op studiefinanciering. Je moet dat zelf op tijd aanvragen bij de Informatie Beheer Groep. Kijk voor meer informatie op 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 5

6 Hoofdstuk 5. Aanwezig zijn op school Je moet aanwezig zijn bij al het onderwijs. Dat zijn dus lessen, praktijklessen, instructies en projecten. Maar ook excursies of stages. Je mag alleen wegblijven als je een goede reden hebt. Bijvoorbeeld als je ziek bent. De regels hiervoor staan in het verzuimprotocol. In de wet staan ook regels waar je je aan moet houden. Hieronder lees je de belangrijkste. Je moet naar school tot en met het schooljaar waarin je 16 wordt. Dat noemen we leerplichtig. Heb je dan nog geen diploma van de havo, vwo of mbo niveau 2, 3, of 4? Dan moet je naar school totdat je 18 wordt of een diploma behaalt. Dat noemen we kwalificatieplichtig. Tot je 23 e of het moment dat je een diploma haalt ben je meldplichtig, Ben je leerplichtig, kwalificatieplichtig of meldplichtig? En ben je vaak niet op school? Dan moeten wij dat melden bij de Informatie Beheer Groep of de gemeente. Dat kan gevolgen hebben voor jou. Je krijgt dan misschien geen studiefinanciering meer. Of je ouders krijgen een boete of een korting op de kinderbijslag, als je minderjarig bent. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 6

7 Hoofdstuk 6. Hoe gaan we met elkaar om? De Groene Welle wil graag dat iedereen zich op school prettig en veilig voelt. Dit geldt ook bij bijvoorbeeld excursies en stages. Hier besteden we veel aandacht aan. We hebben hiervoor regels gemaakt. Dit zijn regels die ook buiten school gelden: Je discrimineert anderen niet. Je scheldt niemand uit. Je pest anderen niet. Je valt niemand seksueel lastig. Je zit niet aan spullen van anderen. Je bedreigt niemand. Je vecht niet met anderen. Je doet geen dingen die iemand anders niet wil. Voor het VO zijn de regels vormgegeven in 4 posters die zichtbaar in de school hangen: Toon iedereen respect Wat heb jij geleerd vandaag We doen normaal Jouw spullen mijn spullen We behandelen elkaar met vertrouwen en respect Leerlingen en medewerkers van de school behandelen elkaar met vertrouwen en respect. Iedereen is gelijkwaardig. Je bent er ook zelf verantwoordelijk voor dat je je aan de regels houdt. Zie je dat iemand zich hier niet aan houdt? Dan zeg je dat tegen deze persoon. We gaan met respect om met de school, de spullen in de school, en de spullen van anderen. Houd je je niet aan deze regels? Dan kan de school maatregelen nemen. Heb je iets strafbaars gedaan? Dan doet de school altijd aangifte bij de politie. Iedereen mag zijn mening geven op school. Maar je kunt natuurlijk geen dingen zeggen die anderen kwetsen of beledigen. Iedereen mag zelf weten hoe hij eruitziet. Maar soms zijn er wel regels over kleding, om te zorgen dat je veilig kunt werken. Kijk hiervoor bij Veilig en gezond werken. Heb je last van iemand? Dan vraag je hem of haar om te stoppen. Als dat niet helpt, vraag je een medewerker van de school om hulp. Zie je dat een ander wordt lastig gevallen? Vraag dan ook een medewerker om hulp. Als dat nog niet helpt, kun je een klacht indienen. In onze klachtenregeling lees je hoe dat gaat. Je kunt ook naar een vertrouwenspersoon gaan. In de regeling vertrouwenspersonen staat wie dat zijn. Je mag niet discrimineren, beledigen, agressief zijn, vernielen, geweld plegen of iemand seksueel lastig vallen. Wij hebben geregeld wat we doen tegen ongewenst gedrag. Dit staat in de Regeling ongewenst gedrag en sociale veiligheid. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 7

8 Veilig en gezond werken De Groene Welle vindt het belangrijk dat leerlingen en medewerkers van de school gezond en veilig kunnen werken. Hier besteden we veel aandacht aan. Iedereen moet zich houden aan de regels over veiligheid en gezondheid. Ook bij stages en excursies. Je moet je houden aan de volgende regels: Je gebruikt machines, toestellen en transportmiddelen op de juiste, veilige manier. Je gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen als dat nodig is. In het Arbo en schoolveiligheidsbeleid lees je welke regels nog meer gelden. Voor jouw opleiding kunnen speciale regels gelden voor je eigen veiligheid. Bijvoorbeeld over kleding. De school kan verplichten dat je bepaalde kleding aan moet doen. Roken, alcohol, drugs In de school mag je niet roken. Op het terrein van de school mag dat wel. Je mag op school geen alcohol drinken. Je mag het ook niet bij je hebben of verkopen. Je mag op school geen drugs gebruiken. Je mag ze ook niet bij je hebben of verkopen. Je mag op school geen wapens gebruiken. Je mag ze ook niet bij je hebben of verkopen. Je mag ook niet in de school komen als je drank of drugs hebt gebruikt. Bij sommige feesten kan de school beslissen dat je wel alcohol mag drinken. Regels van de vestiging De Groene Welle stelt elke twee jaar een schoolreglement vast. De schoolleiding moet dit reglement goedkeuren. Dan is het onderdeel van de regels in dit boekje. Het reglement geldt voor jou, de schoolleiding en voor medewerkers van de school. Zie je dat iemand zich hier niet aan houdt? Zeg dat dan tegen die persoon. In het schoolreglement op te nemen onderwerpen zijn o.a.: o Leerlingen zijn verplicht de lessen volgens het voor hen geldende rooster te volgen, tenzij er een andere regeling is getroffen. o Leerlingen kunnen bij de schoolleiding wijzigingen in het rooster voorstellen. o Te laat komen o Absentieregels+ verzuim (denken aan melden en studiefinanciering) o Rookverbod/regels o Namen en spreekuren vertrouwenspersonen o Iedereen laat de door hem gebruikte ruimtes opgeruimd achter o Gebruik van ruimtes en voorzieningen o Pauze, vrije uren en tussenuren o mobieltjes o Overige huisregels o Boerka/petjes/met trekker naar school/kleding algemeen 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 8

9 Hoofdstuk 7. Wat doen we met je persoonlijke gegevens? Welke gegevens mag de school vastleggen? We bewaren je gegevens in een dossier. Volgens de wet moeten we bepaalde gegevens vastleggen. Daarnaast bepalen we wie jouw gegevens mag bekijken en gebruiken. Dit staat in het Privacyreglement. Daarbij houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wie mogen je dossier bekijken? Wil iemand anders je gegevens bekijken? Dan moeten wij en jij daar toestemming voor geven. We mogen altijd gegevens geven als dit moet volgens de wet. Hoe bewaren we het dossier? Je dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Toegang tot je dossier hebben alleen daartoe gemachtigde personen. Je eigen portfolio Je bewaart zelf ook gegevens in je portfolio. Dit dossier is van jou. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 9

10 Hoofdstuk 8. Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Houd je je niet aan de regels? Dan kan de school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld: Je mag niet meedoen met de les. Je moet een gemiste les inhalen. Dat kan ook buiten schooltijd. Je moet rommel opruimen die je gemaakt hebt. Of je moet graffiti die je gespoten hebt schoonmaken. Je krijgt een waarschuwing. Je mag niet meedoen met activiteiten. Je wordt geschorst. Je moet definitief van school. Meer informatie over de maatregelen vind je in de schoolgids van de locatie. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 10

11 Hoofdstuk 9. Wat kun je doen als je een klacht hebt? De Groene Welle heeft veel leerlingen, en er werken veel mensen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Is dat bij jou een keer niet zo en heb je met iemand een probleem? Bespreek dat dan met hem of haar. Kom je er samen niet uit? Dan kun je naar de vertrouwenspersoon gaan. Kijk hiervoor in de klachtenregeling. Kom je er dan nog niet uit? Dan kun je een klacht indienen. Hiervoor hebben we één of meerdere klachtenregelingen. Je vindt de klachtenregelingen en het meldingsformulier op Intranet. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 11

12 Hoofdstuk 10. Wil je meepraten? De deelnemersraad De deelnemersraad zorgt ervoor dat je kunt meepraten over beslissingen van de school. Je hebt ook het recht om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen. De Ondernemingsraad (OR) moet dit deelnemersstatuut goedkeuren. Vergaderen op school Je hebt het recht om in de school te vergaderen over dingen die met school te maken hebben. Dat hoeft niet perse in de deelnemersraad te zijn. Waar en wanneer je kunt vergaderen, spreek je af met de schoolleiding. Wij zorgen voor een ruimte en spullen die je nodig hebt. Ouderraad. info van ouderraad 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 12

13 Hoofdstuk 11. Wie beslist over deze regels? Is er onduidelijkheid over de regels in dit boekje? Dan beslist het College van Bestuur. De ondernemingsraad/deelnemersraad mag advies geven. Vanaf wanneer gelden deze regels? De regels gelden vanaf Ze gelden 2 jaar. Stelt de schoolleiding of de medezeggenschapsraad/deelnemersraad niet voor om de regels te veranderen? Dan gelden de regels steeds weer voor 2 jaar. Wie kan de regels veranderen? Het College van Bestuur kan deze regels zelf veranderen, of na een voorstel van anderen. Wie mogen een voorstel doen? De Ondernemingsraad De Deelnemersraad 10 of meer leerlingen 10 of meer personeelsleden 10 of meer ouders De schoolleiding Ouderraad vo Wij veranderen de regels pas als de medezeggenschapsraad/deelnemersraad akkoord heeft gegeven. Minimaal één keer per drie jaar bespreken de schoolleiding, de Medezeggenschapsraad en de deelnemersraad of de regels goed werken. Samen beslissen ze of veranderingen nodig zijn. Waar vind je de regels? Wij zorgen ervoor dat je deze regels kunt vinden. De regels staan op de website. Veranderen de regels of worden ze opnieuw vastgesteld? Dan zorgen wij ervoor dat alle leerlingen de regels kunnen lezen. In de schoolgids staat ook waar je de regels kunt vinden. Het College van Bestuur van De Groene Welle heeft deze regels vastgesteld op februari 2013 De Ondernemingsraad heeft de regels goedgekeurd op.. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 13

14 Hoofdstuk 12. Welke regels gelden nog meer? Naast de regels in dit boekje gelden ook de volgende regels: De onderwijsovereenkomst Hierin staan de afspraken tussen jou en de school over de opleiding die je gaat doen. De praktijkovereenkomst Hierin staan de afspraken tussen jou, de school en het stagebedrijf over de stage die je gaat doen. De toelatingsregeling Hierin staan de regels over aanmelding, toelating, intake, plaatsing en inschrijving. De vrijstellingenregeling Hierin staat hoe de school vrijstellingen vaststelt. We doen dat door je eerdere opleiding, werkervaring en andere kennis te vergelijken met de inhoud van de opleiding. Zo kunnen we beslissen dat je bepaalde onderdelen van de opleiding niet hoeft te doen. Of dat je meteen een examen kunt doen. De onderwijsregeling Hierin staat hoe het onderwijs van de opleiding gebeurt. De examenregeling Hierin staat hoe de toetsen en examens van de opleiding gaan. Het schoolreglement Hierin staan de algemene regels voor iedereen binnen de school Het stagereglement Hierin staat hoe de stage van de opleiding geregeld is. De schoolgids Hierin staan de schoolregels van een opleiding of vestiging. De klachtenregeling Hierin lees je waar en hoe je een klacht kunt indienen. Het Verzuimprotocol Hierin staan regels over aanwezig zijn op school. 27/2/13 Deelnemersstatuut AOC de Groene Welle Pagina 14

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

DEELNEMERSSTATUUT MBO

DEELNEMERSSTATUUT MBO DEELNEMERSSTATUUT MBO Vastgesteld door het College van Bestuur op 26 augustus 2011 Ingangsdatum 1 oktober 2011 Deelnemersstatuut augustus 2011 1 Inhoud deelnemersstatuut 1. Inleiding 2. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO 2015

Studentenstatuut MBO 2015 2015 INDEX INLEIDING 3 - Algemeen 3 - Vaststellen en wijzigen van dit statuut 3 1. RECHTEN EN PLICHTEN 4 5 - Hoe gaan we met elkaar om? 4 - Waar moet de school voor zorgen? 4 - Gebruik van onderwijsvoorzieningen

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2015-2016

Regeling studentengelden 2015-2016 Regeling studentengelden Versie Datum Omschrijving 1.1 2.1 3.1 09-07-2013 28-06-2014 04-06-2015 Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Definitief vastgesteld Pagina: 2 van 14 Inhoud 1. Kosten voor

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3

Studentenstatuut. mbo AOC Oost. Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 Studentenstatuut mbo AOC Oost Datum: 12 mei 2014 Status: Vastgesteld Versie 1.3 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Artikel 1 Toelichting op begrippen 4 Artikel 2 Het studentenstatuut in het Algemeen 8 Artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2013-2014 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie

Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie Deelnemersstatuut 2012-2014 MBO en Educatie Colofon Datum 07-10-2013 Titel Deelnemersstatuur 2012-2014 MBO Educatie Dienst / school / auteur Corporate - Onderwijs Kwaliteitzorg en Innovatie / Diana Streppel

Nadere informatie

Deelnemerstatuut ROC Horizon College 25 januari 2011

Deelnemerstatuut ROC Horizon College 25 januari 2011 Deelnemerstatuut ROC Horizon College 25 januari 2011 Inhoud: Inleiding Hoofdstuk 1: Toelichting op de begrippen Hoofdstuk 2: Het deelnemerstatuut in het algemeen Hoofdstuk 3: Omgangsvormen Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5 Veel gestelde vragen vavo april 2015: ALGEMEEN... 3 Wat betekent vavo?... 3 Hoe oud moet je zijn voor vavo?... 3 Wat zijn de lestijden?... 3 Hoe groot zijn de klassen?... 4 TOELATINGSEISEN, AANMELDING

Nadere informatie

Leerlingen- en ouderstatuut VO

Leerlingen- en ouderstatuut VO Leerlingen- en ouderstatuut VO In dit Leerlingen- en ouderstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen van het Noorderpoort in het voortgezet onderwijs en belangrijke informatie voor de wettelijke

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Regeling studentengelden MBO

Regeling studentengelden MBO Regeling studentengelden MBO Schooljaar 2016-2017 Deze regeling studentengelden is van toepassing op: - studenten van het Summa College die gedurende het schooljaar 2016-2017 een MBO opleiding volgen -

Nadere informatie

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5

ALGEMEEN... 3 TOELATINGSEISEN, AANMELDING EN INTAKE... 4. TRAJECT... 5 Welke opleidingen worden aangeboden?... 5 Veel gestelde vragen VAVO april 2016: ALGEMEEN... 3 Wat betekent vavo?... 3 Hoe oud moet je zijn voor vavo?... 3 Wat zijn de lestijden?... 3 Hoe groot zijn de klassen?... 4 TOELATINGSEISEN, AANMELDING

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

De regels van het SSgN-spel

De regels van het SSgN-spel De regels van het SSgN-spel Schooljaar 2015-2016 De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen houdt er niet van om regels en gedragscodes dwingend op te leggen. Toch ontkom je er niet aan om op een plek waar

Nadere informatie

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik.

Gedragscode e-mail en internetgebruik Hierin staan de regels die studenten en medewerkers moeten naleven bij het internet- en e-mailgebruik. Algemene informatie voor studenten van ROC Mondriaan studiejaar 2014-2015 In deze algemene informatie over Mondriaan vind je informatie over: - studentenreglementen waarin je rechten en plichten staan;

Nadere informatie

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl

THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl INFORMATIE SCHOOLKOSTEN Schooljaar 2014-2015 THINK GLOBAL ACT LOCAL florijn.nl Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement 2017-2018 Financieel Reglement 2017-2018 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee 8101B-SF-029 Dit formulier Gebruik dit formulier voor het aanvragen van studiefinanciering voor een opleiding in het beroepsonderwijs in Nederland of in het buitenland. Heb je ooit eerder studiefinanciering

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

Regeling studentengelden 2013-2014

Regeling studentengelden 2013-2014 2013-2014 Versie Datum Omschrijving Door 1.1 09-07-2013 Definitief vastgesteld Directeur Financiën Pagina: 2 van 15 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1. Wettelijk lesgeld of cursusgeld 5 1.2. Vrijstelling lesgeld

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo?

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? OkTOBER 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen.

Nadere informatie

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA

Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA Juni 2015 STUDENTENSTATUUT ROC TER AA COLOFON Versie Geldig tot Auteur Soort document Datum vaststelling Document naamcode 20150702.1.CVB.DEF 3 jaar na datum vaststelling Antoinette Knoet, College van

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016

AANMELDEN VANAF 1 NOVEMBER 2016 VMBO 2016 2017 1 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Om je een handje te helpen met het maken van een goede keuze te maken na het Pius X- College is deze brochure samengesteld. In deze brochure vind

Nadere informatie

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels

Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Welkom bij onze vereniging! Omgangsregels Iedereen die Muziekvereniging Soli bezoekt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Ben je 18 jaar of ouder en volg je voortgezet onderwijs? Dan kun je met dit formulier een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

IEDEREEN NAAR SCHOOL

IEDEREEN NAAR SCHOOL IEDEREEN NAAR SCHOOL Leerplicht en aanpak van schoolverzuim Bestemd voor ouders, verzorgers en leerlingen in het voortgezet onderwijs 1. Woord vooraf Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

Studentenstatuut. Alles over je rechten en plichten. Geldig vanaf 1 augustus Inleiding. 2. Begrippen en hun betekenis. 3. Algemene bepalingen

Studentenstatuut. Alles over je rechten en plichten. Geldig vanaf 1 augustus Inleiding. 2. Begrippen en hun betekenis. 3. Algemene bepalingen Studentenstatuut Alles over je rechten en plichten Geldig vanaf 1 augustus 2016 Inhoud 3 4 5.2 Inhoud en kwaliteit van het onderwijs 12 5.3 Begeleiding 14 5.4 Examens en beoordeling 14 7 8 4.1 Meningsuiting

Nadere informatie

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012

wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 wat zijn de regels over school _ kosten in het mbo? juli 2012 Deze brochure is bedoeld voor mbostudenten Er bestaat soms onduidelijkheid over welke kosten de school bij jou in rekening mag brengen. Daarom

Nadere informatie

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS

UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS UW KIND NAAR HET MBO INFORMATIE VOOR OUDERS HET BESTE UIT UW KIND HALEN WAT IS HET MBO? Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op om een bepaald beroep uit te oefenen. Van verpleegkundige

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen.

Een kopie/kopieën van uw diploma(s) meesturen. 4. Vooropleiding (zo volledig mogelijk invullen) Vmbo met diploma ja nee jaar diploma: Leerweg theoretische leerweg gemengde leerweg kaderberoepsgerichte leerweg basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier 2015-2016

Aanmeldingsformulier 2015-2016 Aanmeldingsformulier 2015-2016 Ondertekening (altijd invullen) Ondergetekende verklaart: het formulier naar waarheid te hebben ingevuld; dat hij/zij akkoord gaat met de voorwaarden beroepsonderwijs van

Nadere informatie

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016

LEERLINGENSTATUUT. Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 LEERLINGENSTATUUT Geldig van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2016 0 Algemene bepalingen Betekenis Het leerlingenstatuut van het St.-Odulphuslyceum legt de rechten en plichten van leerlingen vast. Begrippen

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1

Straffe school! welke straffen zijn er. wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP. Klachtenlijn 1 Straffe school! welke straffen zijn er wat kan en wat kan niet? Wat zijn jouw rechten als leerling? SUPERTIP Jij hebt rechten. En ook verantwoordelijkheden. In groep hou je rekening met elkaar en respecteer

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Model-reglement deelnemersraden JOB en MBO Raad

Model-reglement deelnemersraden JOB en MBO Raad Model-reglement deelnemersraden JOB en MBO Raad Inleiding Op 1 maart 2010 is de nieuwe Wet medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs in werking getreden. Deze wet leidt tot veranderingen in de medezeggenschap

Nadere informatie

DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant

DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant Vastgesteld door RvB 18.04.11 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE DEELNEMERSSTATUUT... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 Voorwoord... 3 A. Algemeen... 4 1. Begrippen... 4 2. Hoe komt het

Nadere informatie

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER

Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Leerlingenstatuut DIAMANTEN VIER Toon respect, zoals jij dat ook verdient Gebruik nooit geweld, omdat jij dat ook niet wilt Ga je over de grens, verbeter je gedrag Voel je verantwoordelijk voor wat je

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Informatie Schoolkosten Schooljaar

Informatie Schoolkosten Schooljaar Informatie Schoolkosten Schooljaar 2016-2017 Voorwoord In deze brochure vind je alles over de kosten, regelingen en betalingen van de schoolkosten. Er wordt een zo compleet mogelijk overzicht gegeven.

Nadere informatie

Model-reglement deelnemersraden JOB en MBO Raad

Model-reglement deelnemersraden JOB en MBO Raad Model-reglement deelnemersraden JOB en MBO Raad Inleiding Sinds 2010 geldt voor de medezeggenschap in mbo-scholen dat er voor het personeel ondernemingsraden en voor de studenten (centrale) deelnemersraden

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo

Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Protocol schorsing en verwijdering Praktijkonderwijs, vmbo en mbo Groenhorst Stafdienst Telefonisch bereikbaar op 088 0207020 Vastgesteld: augustus 2011 2 Protocol schorsing en verwijdering Inhoudsopgave

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2015-2016 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor studenten van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden.

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden. Jongeren In deze brochure 3 Welkom bij het Jongerenloket 4 Snel aan het werk of naar school 5 Niet snel aan het werk of naar school 6 Het Jongerenloket doet nog meer voor jou 7 Schema: hoe begeleidt het

Nadere informatie

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering

Internet versie augustus 2011. Protocol schorsing en verwijdering Internet versie augustus 2011 Protocol schorsing en verwijdering Inhoud 1. Toepassing protocol schorsing en verwijdering... 3 2. Verantwoordelijkheid... 3 3. Werkwijze... 3 3.1 Constatering maatschappelijk

Nadere informatie

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur:

FLOWER DESIGN. Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam. 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: FLOWER DESIGN Wellantcollege MBO Aalsmeer Wellantcollege Linnaeus MBO Amsterdam 2010-2011 Flower Design, Bloem en Interieur: - Medewerker Bloembinden (niv.2) BBL - Vakbekwaam Medewerker Bloembinden (niv.3)

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER CURSUSJAAR 2015/2016

AANMELDINGSFORMULIER CURSUSJAAR 2015/2016 AANMELDINGSFORMULIER CURSUSJAAR 2015/2016 GEGEVENS LEERLING 1 Roepnaam... 2 Geslacht man vrouw 3 Voornamen (officiële)...... 4 Achternaam... 5 Tussenvoegsel... 6 Burger service nummer 7 Geboortedatum..

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg)

Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Gilde Opleidingen Telefoon: (088) 468 2000 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Entreeopleiding (Assistent dienstverlening en zorg) Studierichting Entreeopleidingen Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren

Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Aanvraag Tegemoetkoming scholieren Voor scholieren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs Dit formulier Volg je voortgezet onderwijs? En word je binnenkort 18 jaar of ben je al 18? Dan kun je

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2013-2014 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2014-2015 voor Twente GL/TL-versie Naam:. Klas: Mentor: Onderwerp: LOB Lesbrief bij Kies! - Pagina 1 van 13 Beste vierdeklasser,

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen

Zadkine Startcollege Wat heb jij aan Startcollege? Bol of bbl Entree Opleidingen STARTCOLLEGE Zadkine Startcollege Ben je 16 jaar of ouder en heb je geen vmbo-diploma? Wil je wel een vak leren, ervaring opdoen en ook nog eens een diploma behalen? Dan is het Startcollege iets voor jou!

Nadere informatie

Leerlingenstatuut AOC Terra

Leerlingenstatuut AOC Terra Leerlingenstatuut AOC Terra 1 Algemeen 1.1 Leerlingenstatuut 1.1.1 In dit leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van de leerlingen vastgelegd. 1.1.2 Het leerlingenstatuut is vastgesteld door het

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student

Procedure. Schorsen en verwijderen van een student Procedure Schorsen en verwijderen van een student Colofon Uitgave van : MBO Amersfoort Instemming studentenraad : 23 januari 2017 Vastgesteld college van bestuur : 24 januari 2017 Kenmerk : MBOA-15-2591

Nadere informatie

Financieel Reglement MBO Amersfoort

Financieel Reglement MBO Amersfoort Financieel Reglement 2013 INHOUD Financieel Reglement Schooljaar 2013 2014 INHOUD... 1 1. Wettelijk les- en cursusgeld*... 2 1.1 Wettelijk lesgeld Beroepsopleidende leerweg (BOL) (DUO int deze bedragen)....

Nadere informatie

Reglement studentenraad Da Vinci College

Reglement studentenraad Da Vinci College Reglement studentenraad Da Vinci College Hieronder volgt een lijst van begrippen en de uitleg daarvan. Het zijn begrippen die de studentenraad kan tegenkomen in zijn werk voor de school. AOC beroep aantekenen,

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf

Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf Informatieboekje voor jongeren Tijdelijk Verblijf Inhoud Inhoud... 2 Welkom in de Tijdelijk Verblijf groep... 4 Wie wonen en werken er?... 4 Huisregels... 5 Opstaan... 5 Naar bed gaan... 5 Brandveiligheid...

Nadere informatie

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen Totaalscore Algemeen oordeel 63 51 Totaalscore Docenten 66 61 Totaalscore Faciliteiten 41 35 Totaalscore Gepersonaliseerd leren 50 43 Totaalscore ICT 42 33 Totaalscore Inspraak 40 28 Totaalscore Lessen

Nadere informatie

Zorghulp Helpende zorg welzijn

Zorghulp Helpende zorg welzijn Groningen, Hoogeveen, Hardenberg 01 2014-2015 Zorghulp Helpende zorg welzijn www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Mw. van der Heijden- van der Sluis Kennismaking met mentoren Het examen naar

Nadere informatie