Voorjaars-ALV, maandag 11 mei 2015, The Sport Box Utrecht Locatie: Nijverheidsweg 29, Utrecht. Tijd: uur uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorjaars-ALV, maandag 11 mei 2015, The Sport Box Utrecht Locatie: Nijverheidsweg 29, Utrecht. Tijd: 20.00 uur 21.00 uur"

Transcriptie

1 Voorjaars-ALV, maandag 11 mei 2015, The Sport Box Utrecht Locatie: Nijverheidsweg 29, Utrecht. Tijd: uur uur Aanwezig: Anne van der Sluis (voorzitter), Charlotte Scherphof (wedstrijdsecretaris), Han Hoogvliet (penningmeester), Tinka Kars (secretaris), Petra Berk, Arianne Niks, Moniek de Boer, Linda van Leeuwen, Sonja Vliek, Roselinde Goselink, Peter Retera, Ivette Groenendijk, Roeska Blankevoort, Wijnand Vellekoop, Coen Kaaij, Reinout van der Thiel, Marjolein Mulder, Annemiek van Vondel, Remco Top, Jan Willem Hendriks. Afgemeld: Femke Grievink, David Vermeulen, Nils Bonder, Ilonka Dijs (heeft Tinka Kars gemachtigd voor haar te stemmen), Anne ter Brugge, Lieke ten Voorde, Mariska Jager, Robin Schuurman, Lonneke Kraaijeveld, Ragmar Berendsen, Susanne van der Lugt, Lisanne de Wijs, Matthijs van Etten, Karin van Beusekom. 1. Opening Om 20:05 uur wordt de vergadering door de voorzitter geopend. 2. Vaststellen agenda De voorzitter heeft de TC en de verschillende commissies niet gevraagd om een jaarverslag in te leveren en vraagt de aanwezige commissieleden of zij wellicht ter plekke een update kunnen geven. Punt 5 Jaarverslag TC wordt derhalve wat ingekort tot TC update. Bij punt 8 wordt & spelregeltoets toegevoegd. De agenda wordt als volgt vastgesteld: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen van de vorige ALV 4. Mededelingen 5. Ingekomen en verzonden stukken 6. TC update (jaarverslag en komend seizoen) 7. Jaarverslagen commissies 8. Scheidsrechtersbeleidsplan en spelregeltoets 9. Begroting (en vaststellen contributie) 10. Decharge (en benoeming) Kascommissie 11. Decharge en benoeming bestuursfuncties 12. Rondvraag + WVTTK 13. Verificatie besluitenlijst 14. Sluiting 3. Notulen van de vorige ALV Anne vraagt per pagina of er opmerkingen zijn op het verslag van de vorige ALV. Er zijn geen opmerkingen en de notulen van de ALV van 12 november 2014 (najaars-alv) worden goedgekeurd. 4. Mededelingen Het actiepunt van de vorige besluitenlijst is uitgevoerd door de Werkgroep Beleidsplan en de voorzitter. Anne deelt mede dat de leden digitaal hebben gestemd voor het nieuwe beleidsplan. Voorjaars-ALV 11 mei

2 4% was tegen en een ruime meerderheid (96%) was vóór. De leden die tegen stemden hebben bruikbare feedback gegeven over waarom ze het niet eens zijn met het plan zoals het er nu ligt. Dit waren voornamelijk tips en suggesties voor de Technische Commissie. Deze opmerkingen worden door de voorzitter naar de TC doorgestuurd. De voorzitter zal tevens een naar alle leden sturen dat het nieuwe beleidsplan is aangenomen, wat inhoudt dat alle commissies van Majella hun praktische plan schrijven met het algemene beleidsplan als uitgangspunt. De TC heeft dit werkplan al geschreven en de andere commissies zijn er mee bezig. 5. Ingekomen en verzonden stukken Er zijn geen ingekomen of verzonden stukken. 6. TC update (jaarverslag en komend seizoen) Remco geeft een update: de doelstellingen van afgelopen seizoen zijn gehaald voor D1, D6, H2, H3 en H4. Voor komend seizoen moeten de doelstellingen nog worden vastgesteld. Petra vult aan: H1 is gedegradeerd maar bij de bond is er een promotieplek (1 ste klasse) aangevraagd. Dit heeft consequenties voor de lagere herenteams en de teamindeling (o.a. doorstroming uit lagere teams. Voor zowel dames als heren zijn er veel nieuwe aanmeldingen, op alle posities. Het is lastig dat er weinig meetrainweken zijn. Er was geen trainingsavond op 5 mei. Linda gaat verder: de trainers voor komend seizoen zijn zo goed als rond, maar het past niet in het trainingsschema dus er zal nog wat geschoven worden met trainers en teams. In ieder geval positief dat er genoeg aanmeldingen zijn van leden die trainer willen zijn. Peter vraagt of er al wel bepaalde speerpunten per team zijn omdat de doelstelling nog niet zijn vastgesteld. Remco antwoordt dat het natuurlijk mooi zou zijn als iedereen promoveert maar het hangt onder andere af van de meetrainers en teamindeling. De heren hebben genoeg uitdaging met doelstelling handhaven. Petra legt uit dat er bij D2 veel dames meetrainen die promotieklasse-niveau hebben en als zij in dat team komen dan is de doelstelling promoveren. Charlotte merkt op dat het goed is om de TC-doelstellingen aan de teams te communiceren omdat dit bijvoorbeeld voor D2 niet duidelijk was aan het begin van het afgelopen seizoen. Linda geeft aan dat dit zeker de bedoeling is en dat de TC daarnaast meer met de trainers wil samenwerken en hen wil helpen. Een aantal leden gaat de TC verlaten (officieel moment in de najaars-alv) en er zijn al twee nieuwe leden voor komend seizoen namelijk Sonja Vliek en Vera Dekker. 7. Jaarverslagen commissies Beachcommissie door Reinout. Gestart met de verkoop van abonnementen voor Zuilen op dinsdagavond. De eerste abonnementen al verkocht. Alle beachvelden zijn op dinsdagavond bezet, door Majella maar ook door La Playa Blanca dus er is geen uitbreiding mogelijk zoals vorig jaar als het druk was. Er wordt twee keer een training gegeven op een dinsdag en er komt een toernooi. Naast de drie huidige leden, heeft Ragmar Berendsen zich bij de commissie aangesloten. Activiteitencommissie door Roselinde. Geciteerd uit het jaarverslag van de AC: Als verantwoordelijke commissie voor sportieve, culturele en hersenbrekende activiteiten buiten de reguliere volleybalcompetitie om, rustte op ons weer de Voorjaars-ALV 11 mei

3 zware taak om de opkomst op AC activiteiten hoog te houden. We hebben dit jaar dan ook weer een aantal proefballonnetjes opgelaten. Allereerst bubbelvoetbal bij het oliebollenmixtoernooi. Niet iedereen wilde het aan om als Obelix door het voetbalveld te stuiteren, waarmee ook de twee reguliere mixvelden goed bezet bleven, maar toch 10 betalende deelnemers en nog een korte damesronde als proef. Een leuke maar prijzige activiteit, wellicht voor herhaling vatbaar als het AC-budget verdubbelt.. Dan hadden we als nieuw item de PubQuiz op vrijdag 13 februari. Een uitstekende opkomst en ook achteraf enthousiaste reacties van de 10 deelnemende teams. De Quizmaster is bereid gevonden om deze uitdaging volgend jaar nogmaals aan te gaan, dus er kan revanche worden genomen op Three Daddies and a Player. Op woensdag 25 maart was er een culturele bierproeverij bij De Drie Dorstige Herten. Getuige de opkomst zijn er toch meer wijndrinkers bij Majella, al doen de thuisavonden anders vermoeden, maar de aanwezige die-hards hebben zich goed vermaakt met de variatie aan biertjes. Ook nog een aantal vaste activiteiten: - De nieuwjaarsborrel viel wat laat (eerste thuisavond op 16 januari) maar de prosecco smaakt ook half januari nog steeds goed. - De thuisfeesten werden weer goed bezocht, mede dankzij het enthousiasme van de organisatoren (D4: Oktoberfest, H2: Forza Azurri en D1: welkom in de jungle). - Binnenkort nog het eindmixtoernooi en daarna de zomer(beach)borrel. Komend seizoen zullen Roselinde Goselink, Friso Wouters en Ivette Groenendijk de Activiteitencommissie verlaten. Robin Schuurman komt in ieder geval bij de AC. Er wordt nog naar meer versterking gezocht. Peter vraagt hoe het gewoonlijk gaat met leden in commissies vinden en plaatsen. Anne antwoordt dat leden in de TC-enquête aan het einde van het seizoen kunnen aangeven in welke commissie ze interesse hebben. Deze leden worden dan persoonlijk door de betreffende commissie benaderd. Peter stelt voor om een algemene naar de leden te sturen met de vraag of zij in een bepaalde functie interesse hebben, zeker voor bestuursfuncties. Zo krijgt iedereen de kans om erover na te denken en te reageren. Hij wist bijvoorbeeld niet dat de voorzitter zou stoppen en er al een nieuwe kandidaat was. Ook is alleen de TC-enquête wat weinig. Linda geeft aan dat de vacante TC-functies altijd in de nieuwsbrief worden genoemd maar dat niemand daarop reageert dus dat de TC dan zelf mensen persoonlijk benadert. Het bestuur denkt na over de beste procedure van communiceren naar de leden, voor alle commissies maar zeker als het gaat om vacante bestuursfuncties. 8. Scheidsrechtersbeleidsplan en spelregeltoets Anne geeft een inleiding zoals te lezen in de stukken voor de ALV. Kortom: (voldoende) scheidsrechters leveren wordt (weer) bij de teams neergelegd. Peter reageert dat volleybal een teamsport is dit staat ook zo in het plan maar gaan we dan ook het probleem van voldoende trainers en coaches bij de teams neerleggen? Wijnand licht toe dat er zeker per team gekeken wordt of er genoeg vrijwilligersfuncties worden vervuld. Als er al veel functies worden bekleed (trainers, commissies etc.) dan hoeft dat team misschien minder scheidsrechters te leveren. Voorjaars-ALV 11 mei

4 Remco vraagt of je niet hoeft te scheidsen als je al een functie hebt. Wijnand antwoordt dat de trainers, coaches en TC-leden in principe niet worden ingedeeld om te scheidsen zij zijn al belast op thuisavonden - maar dat het belangrijk is om het een beetje bij te houden dus dat ze toch af en toe worden ingedeeld. Annemiek oppert dat de scheidsrechterslicentie makkelijk te behalen is (voor de lagere klassen) dus dan hoef je het als scheidsrechter ook niet bij te houden. Anne concludeert dat we het leveren van voldoende scheidsrechters bij de teams willen neerleggen, vooral als een team nog niet veel vrijwilligers heeft op andere functies binnen de vereniging. Peter zegt dat dit niet op deze manier in het plan staat en stelt voor het er wel zo in te zetten. Petra geeft een voorbeeld van een consequentie als we niet genoeg regioscheidsrechters leveren, namelijk dat D1 geen 3 de divisie meer kan spelen. Wijnand: eigenlijk hebben we nu opgeschreven wat al langer zo werkt. Het zijn uitgangspunten. Peter: dat lost het probleem niet op. Wijnand: er is momenteel nog geen probleem. Er is nu een aantal leden die al veel voor de vereniging doen en die aan hebben gegeven dat ze liever niet scheidsen maar als het een keer moet dan doen ze het. Het doel was om op te schrijven hoe we het scheidsrechtersbeleid regelen mochten de scheidsrechterscoördinatoren ermee stoppen en het over moeten dragen. Er zijn geen keiharde regels maar er staat nu wel op papier wat we (beogen te) doen. Linda zegt dat het echt aan het begin van het seizoen bij alle teams neergelegd moet worden maar vraagt zich af wie dat dan gaat doen? Wijnand antwoordt dat hij en Roeska dat nu doen (scheidsrechterscoördinator) en als een team te weinig scheidsrechters levert dan wordt dat door hen met het team besproken. Anne concludeert dat er geen grote bezwaren zijn. De opmerkingen worden door het bestuur en de scheidsrechterscoördinatoren meegenomen. Spelregeltoets Roeska geeft een inleiding. Conclusie is dat het door de Nevobo nog niet verplicht is gesteld maar de kans is groot dat dit wordt doorgezet dus wil Majella het behalen van de toets al verplicht stellen. Sonja vraagt of het een makkelijke toets is. Roeska geeft aan dat het redelijk makkelijk is maar dat het goed is voor de toets de regels door te nemen. Han verzoekt (een samenvatting van) de spelregels op de Majella website te plaatsen. Dit boekje is te vinden op de Nevobo website. Wijnand stelt voor om dat boekje naar de leden te mailen. Anne concludeert dat er geen grote bezwaren zijn. De spelregeltoets wordt daarom verplicht gesteld. 9. Begroting (en vaststellen contributie) Han geeft een toelichting op de begroting. Het vermogen moet tussen 3% en 8% zijn. De kosten zijn ongeveer gelijk gebleven maar er waren te weinig (competitiespelende) leden begroot. De kosten voor de zaalhuur zijn meegevallen. Petra vraagt of het bestuur erover na wil denken dat leden die halverwege het seizoen stoppen toch het hele seizoen betalen. Peter vraagt of je een splitsing kan maken tussen mensen die stoppen omdat ze er zelf voor kiezen ( het team in de steek laten ) of door onvoorziene omstandigheden/overmacht zoals blessure, zwangerschap, verhuizing etc. maar het bestuur vindt dit een lastige scheiding dus geen oplossing. Voorjaars-ALV 11 mei

5 Han geeft aan dat hij de begroting heeft aangepast op 11 competitiespelende leden per team, in plaats van 12 per team vorig seizoen. Petra snapt niet dat er bij kosten 125 leden x 10 Nevobo-lidmaatschap staat. Tinka licht toe dat je voor elk nieuw aangemeld lid dit bedrag betaalt, ook als ze halverwege het seizoen lid worde, en je krijgt het niet terug voor leden die halverwege stoppen of slapend lid worden. Het bestuur stelt voor om de contributie voor competitiespelend lid te verhogen van 245 naar 260. De verhoging van 15 wordt unaniem aangenomen met 20+1 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 10. Decharge (en benoeming) Kascommissie Arianne Niks wordt door de voorzitter gedechargeerd in de Kascommissie. Haar functie is vacant en wordt zo snel mogelijk vervuld. De ALV geeft het bestuur toestemming een nieuw lid voor de kascommissie te chargeren. Jasper Labohm blijft in de Kascommissie. 11. Decharge en benoeming bestuursfuncties Anne van der Sluis wordt gedechargeerd als voorzitter. Arianne Niks wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter. Er wordt unaniem vóór gestemd (19+1 stemmen vóór en 0 stemmen tegen) en Arianne wordt gechargeerd als voorzitter van VC Majella. (Roeska neemt het notuleren over) Anne legt uit dat volgens de statuten elke twee jaar de bestuursleden moeten wisselen of herkozen worden. De secretaris en de penningmeester mogen niet gelijktijdig aftreden. Tinka Kars wordt gedechargeerd als secretaris en stelt zich herkiesbaar. Er wordt unaniem vóór gestemd (19 stemmen vóór en 0 stemmen tegen) en Tinka wordt gechargeerd als secretaris. (Tinka gaat weer verder met notuleren) 12. Rondvraag + WVTTK Annemiek vraagt zich af hoeveel aanmeldingen er zijn voor de bekercompetitie. Charlotte antwoordt dat zich 3 herenteam hebben opgegeven. Roeska weet wellicht nog een sponsor voor de nieuwe wedstrijdshirts. Dit gaat via de shirtcommissie. Han maakt de opmerking dat het bestuur de koffie en de beachvelden voor deze avond heeft betaald maar dat de drankjes vanaf nu voor eigen rekening zijn. 13. Verificatie besluitenlijst - naar de leden betreft aangenomen beleidsplan - vacature kascommissie uitzetten en opvullen - informati en spelregelboekje Nevobo naar de leden mailen betreft de spelregeltoets 14. Sluiting Om 21:05 uur wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. De datum, locatie en tijd van de volgende ledenvergadering (najaars-alv) worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Voorjaars-ALV 11 mei

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht

Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht Tweede ALV der U.S.D.V. U Dance 30 maart 2010, 19:00u, Dijkzicht 1. Opening 19.15 uur Aanwezigen: Laurens van Noord, Stéphanie de Lange, Marjolein Langenberg, Robert de Haas, Rutger Katz, Christien Slofstra,

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2009

NIEUWSBRIEF MAART 2009 NIEUWSBRIEF MAART 2009 Doelstelling van de vereniging: Bevorderen van de volleybalsport voor jong en oud, zowel op recreatief gebied als op NeVoBo competitie niveau. Bestuur volleybalvereniging Isala 77:

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012

Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Verslag van de bijzondere algemene ledenvergadering van de VV Aduard 2000 op woensdag 19 december 2012 Locatie: Hotel Restaurant Aduard. Aanvang: 19:30 uur. Aanwezig : a.i. bestuur: Jakob Klaas Star (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur.

Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Jaarvergadering 13 februari 2013 Verslag van de jaarvergadering welke is gehouden op woensdag 13 februari 2013 in café Dijkstra te Oudehaske. Aanvang 20.00 uur. Aanwezig; Dagelijks bestuur: Algemeen bestuur:

Nadere informatie

Notulen wissel ALV 17-09-2012

Notulen wissel ALV 17-09-2012 Notulen wissel ALV 17-09-2012 Aanwezigen: Peter Blesgraaf, Guido Jetten, Jaap Gerritsen, Mitra Smit, Mischa Meekes, Ad van der Veer, Marijn Goemans, Kasper van der Knaap, Janne de Hoop, Mathijs Broekhuizen,

Nadere informatie