NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING"

Transcriptie

1 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING Hilversum, 8 oktober 2013, 20:30 uur 23:18 uur Aanwezig: Bestuur: Dick van Schooneveld, Jan Willem Jonkman, Edwin van Eijk, Nico Rosenbaum, Wout Staal, Martin Ketelaar; Leden: 26 stemgerechtigde (ouders van) leden. 1. Opening & welkom Opening door de voorzitter om 20:30 uur. Eerst wordt het glas geheven voor de verjaardag van Victoria. Gefeliciteerd allemaal. Feestelijke vergadering vanavond, veel goed nieuws, maar ook kritische noten. Aart Prinsen is overleden op 19 juni De vergadering neemt een moment stilte om deze bijzondere Victoriaan te herdenken. 2. Ingekomen stukken de vergadering aangaande Fred Habold en Rob Beker hebben zich afgemeld. Felicitaties voor de verjaardag van Victoria ontvangen van: Oud- voorzitter Rob Beker Gemeente Hilversum FC Loosdrecht Vele leden 3. Vaststellen notulen ALV d.d. 3 juni 2013 Secretaris wordt bedankt voor het notuleren. Notulist functie vacant. Niek vraagt om alle gegevens op te nemen in de notulen. Notulen worden goedgekeurd en vastgelegd zonder verdere opmerkingen. 4. Terugblik seizoen Het seizoen was voor Victoria een belangrijk jaar om, te midden van de grote maatschappelijke turbulentie op en rond de amateurvoetbalvelden, duidelijk te tonen waar onze vereniging echt voor staat. GEWELD HOORT NIET THUIS OP HET VOETBALVELD! En dat hebben we op Victoriaanse wijze intern en extern gedemonstreerd, door spelersbijeenkomsten, vermelding in de landelijke pers en door strakke afspraken met het scheidsrechtercorps van Victoria. De handhaving van onze normen en waarden wordt van groot belang geacht en dat geldt voor al onze leden evenals voor de gasten op het Victoria- complex. Al met al zijn we in het afgelopen seizoen wederom een trede hoger gekomen in de ingezette positieve spiraal voor Victoria. Groeiend ledental, aansprekende sportieve prestaties, verbeteringen op/rond onze accommodatie en beheersing op operationeel, organisatorisch en financieel vlak. Hetgeen niet wegneemt dat er nog een behoorlijk aantal aandachtspunten voor de vereniging blijven bestaan: vrijwilligersbeleid, kleedkamervoorzieningen, horeca, seniorenvoetbal en communicatie, om enkele belangrijke te noemen. 1

2 Met een versterkt bestuursteam is hier veel aandacht aan gegeven en zijn stappen voorwaarts gemaakt. Ledenontwikkeling Aantal leden in : 1190 Overzicht aantallen teams per categorie: LS 10, MS 6, F 21, E 15, D 7, C 5, B 5, A 6, Meisjes 7, Senioren 7 Tennisleden 69 Oudste lid: Wim Boekhout ( ) Jongste lid: Sil Koppenhol ( ) Jongste spelend lid: Hilbert Jonkman ( ) Jeugdvoetbal Het jeugdbeleidsplan onder leiding van Jeroen Roest en TC heeft een boost gekregen. Binnen de hele club wordt er nu op dezelfde manier en vanuit dezelfde theorie getraind. Deze ontwikkeling zal de komende jaren worden verbeterd en verfijnd. Samenwerking met Ajax speelt hierbij een belangrijke rol. We gaan richting 15% meidenvoetbal, waaronder een aantal zeer getalenteerde speelsters. Ook spelend in KNVB teams. Helaas dit jaar geen A team. Samenwerking met BINK blijft prettig en levert kwaliteit op. Grote ouder tevredenheid. Onderhandelingen met PIOS zijn afgerond en we gaan komen tot eigen huiswerkinstituut op Victoria. De JC is een soepel draaiend orgaan waar achter de schermen heel, heel veel werk wordt verzet om 1000 kinderen te laten trainen, spelen. De inzet van eigen jeugdleden bij de trainingen van de E en F verloopt steeds beter. Op de rol voor komend jaar (inmiddels gestart) staat een opleiding voor trainers vanuit de ouders. Samenwerking met het wedstrijdsecretariaat verloopt soepel en ontspannen. Tekort aan adequate kleedkamers is schrijnend en Victoria onwaardig. Zakelijk (Accommodatie/Horeca/Sponsoring/Kleding) Nieuwe website van Victoria 10 sponsor Headline Interactive. Bink als lange termijn partner voor training allerkleinsten. Sport2000 als retailpartner voor nieuwe wedstrijdtenue. AH Kerkelanden levert lunch Voetbalkamp en plaatst zuil voor financiering nieuwe omheining Westerhout Arena. Voskamp/EMKA en FrieslandCampina sluiten zich aan bij Victoria 10. Volvo Buitenweg draagt gelden bij m.b.t. levering 6 Volvo's aan Victorianen. Vrienden van Victoria hebben primeur met ronde tafel Michael van Praag van KNVB en Johan Wakkie van KNHB na grensrechterincident over spelregels voetbal en hockey. Financiële aangelegenheden Naar aanleiding van de geconstateerde verbeterpunten door Koeleman, zijn wij in het seizoen begonnen uitvoer te geven aan de verbetering van deze punten. 2

3 Aanschaf kassa om beter inzicht te krijgen in de omzet en producten. Financieel belangrijk voor controle op inkomsten en controle op storting. Mogelijkheid tot gebruik pin (ideaal, geen contant). Start met het aannemen van een manager bar om leiding en sturing te geven aan het team vrijwilligers. Afgesproken dit 5 maanden te proberen en daarna evaluatie. Helaas heeft dit niet het gewenste resultaat gehad, maar heeft ons wel genoeg inzicht gegeven over de te volgen route. Voor dan ook een contract gesloten met een professionele partij (Luno) om leiding en sturing te geven aan barmedewerkers. Voorstel om in een vaste medewerker aan te nemen voor leiding bar en keuken. Systeem opgetuigd om de assistent trainers d.m.v. een vrijwilligers vergoeding te betalen. Dit verder geoptimaliseerd door een formulier met urenverantwoording. Fine- tuning gewenst voor Optimalisatie factuurstroom deels gerealiseerd. Ook punt van aandacht Optimalisatie betalingsverkeer deels gerealiseerd. Ook punt van aandacht Optimalisatie autorisatie betalingsverkeer stichting vereniging. Autorisaties worden opnieuw vastgesteld/beoordeeld. Optimalisatie personeelsadministratie. Voor beoordelen onkostenvergoeding op fiscale haalbaarheid. Administratie filen bij Victoria. Deze inzichtelijk maken en toegankelijk. Contracten trainers voor Legitimatie aanwezig van alle op loonlijst vermelde personeelsleden. Loonheffingsverklaring aanwezig van alle op loonlijst vermelde personeelsleden Concluderend Het seizoen is een geslaagd seizoen geweest voor de jeugd, senioren en tennissers van Victoria. Zo hebben we een groei van het aantal jeugdleden (kwantitatief/kwalitatief), een grotere inzet van eigen spelers in de A- selectie en een verdere professionalisering in de technische organisatie kunnen realiseren. Verhoging van de betrokkenheid van ouders/verzorgers ten behoeve van training, coaching en commissie werkzaamheden staat hoog genoteerd en dient een verdere positieve wending te krijgen. Minder kritische klanken en meer positivisme langs de lijn, we streven naar toenemende bereidheid tot inzet voor Victoria. Uiteraard blijven er voldoende verbeterpunten voor de toekomst waaronder de horecavoorzieningen, de accommodatie (bijv. kleedkamers), de vrijwilligersorganisatie, het seniorenvoetbal en de administratieve organisatie. Al met al zal het Victoria Vooruit program onverminderd worden doorgezet in de toekomst, waar wij als bestuursteam en met een versterkte organisatie ons vaste vertrouwen in willen uitspreken. Tenslotte weer een speciale vermelding voor Wout Appels gezien zijn bijdragen aan Victoria. Zonder Wout zou Victoria, Victoria niet zijn, zijn 80e verjaardag hebben we met elkaar gevierd en bij Victoria uiteraard! 3

4 5. Jaarrekening seizoen Bart van Lunteren vraagt om Reservering te maken voor de tennisbaan. Verder geen vragen over de cijfers. 6. Verslag kascommissie & vaststelling jaarrekening Kascommissie heeft decharge verleend aan het bestuur voor de jaarrekening. Applaus. Koeleman wordt bedankt. Samenwerking bevalt zeer goed! Begeleiding in het administreren, fiscaliteiten, samenstelling jaarrekening, etc. 7. Bedanken Bestuur bedankt in het bijzonder Hank Oude Reimer, als leider van het eerste. Kampioen geworden, binding, strijd, vrienden, etc. Een toost op het eerste elftal door de aanwezige leden. Prachtige presentatie. 7. Bestuursaangelegenheden Voorzitter bedankt Nico Rosenbaum voor de afgelopen drie jaren. Een goede job gedaan, scheidsrechter, verenigingswerk, etc. Nu aftredend als bestuurslid, maar direct weer benoemd als leden Nico willen voor een tweede termijn: Ja, applaus van de aanwezige leden en de voorzitter feliciteert Nico. Voorzitter bedankt Martin Ketelaar, Wout Staal, Edwin van Eijk en Jan Willem Jonkman voor en goed bestuursjaar. De voorzitter blijft beschikbaar voor allerlei functies na zijn voorzitterschap. Dick van Schooneveld heeft in zijn periode als voorzitter goed werk verricht voor Victoria. Vandaag legt hij zijn functie neer. René van den Berg bedankt Dick voor het prachtige voorzitterschap en overhandigt hem een cadeau. De nieuwe voorzitter Jan Willem Jonkman wordt met unanieme stemmen geaccepteerd en in zijn openingsspeech bedankt hij Dick voor zijn voorzitterschap. Dick wordt vervolgens met algemene instemming benoemd tot lid van verdienste. 8. Rondvraag André Klinkert: samenwerking met Luno Kitchen. 20% van de winst met een minimum bedrag van 10K. Jaarcontract. Horeca moet wel anticiperen op bestuurskamer op zondag. Ontvangst moet goed zijn voor de gasten van Victoria. We hebben niets verpacht. Baas in eigen huis. Wij houden de sturing. Sandra van Geel met ondersteuning van René van den Berg: geconstateerd wordt dat breedteteams nog niet goed begeleid. Gevoel bij ouders is dat het nog niet goed is, maar dat het wel beter wordt. Er moet beter gecommuniceerd worden. Bestuur is blij dit te horen en geven aan, dat dit zeker verder wordt opgepakt. René van den Berg geeft aan dat de jeugd moet komen kijken naar Victoria 1. Daar moet meer aandacht aan worden besteed door het bestuur/de club. Bestuur gaat daar meer energie in steken. 4

5 Door René van den Berg wordt onrust geconstateerd tussen B1, A1 en 1 e elftal. Hij wil dit graag snel opgelost zien. Bestuur belooft dit te doen. Sandra van Geel: 2e training nu alleen voor F en E. Geldt dit ook voor bovenbouw teams? Facultatieve 2e training staat open voor alle leden, de ouders van deze categorie moeten de trainerscursus krijgen. Niek Kreugel: Dank voor het vele werk. Ziet er zeer verzorgd uit allemaal. 9. Sluiting Sluiting door de voorzitter. Bestuur biedt een 2 e rondje aan. De ledenvergadering wordt gesloten om 23:18 uur. 5

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen.

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken Er is bericht van verhindering ontvangen van T. van Viegen. Notulen ledenvergadering DSVP d.d. 14 juni 2011 Pagina 1 van 7 Notulen ledenvergadering DSVP, gehouden op 14 juni 2011. Aanwezig: 46 stemgerechtigde leden inclusief zes bestuursleden: Voorzitter: Peter

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO

ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 27 juni 2013 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld Mieke Hofman, Jeroen van Beek, Norbert Schilder, Marco Stol,

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15

Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Beleidsplan Volley Oudenburg Gistel 2014-06-15 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 4 2 Strategie... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Visie... 5 2.3 Doelstelling... 5 3 Organisatiestructuur... 6 3.1 Inleiding... 6 3.2 Bestuur...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF)

Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Notulen Algemene Ledenvergadering Amersfoort Sportfederatie (ASF) Datum: Donderdag 22 mei 2014 Locatie: Verenigingsgebouw CJVV 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent de vergadering om 20.08

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

- een ambitieuze vereniging die verenigt-

- een ambitieuze vereniging die verenigt- - een ambitieuze vereniging die verenigt- 1 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdpunten... 4 Visie S.J.C... 4 Missie S.J.C... 4 Hoofdstuk 1: Beschrijving van de vereniging... 5 Historie... 5 De vereniging op dit

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil

Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil Werkgroep Jeugdbeleidsplan Creil, maart 2014 Johan Beije Arjan Schaapman Thea van Hulzen Martijn Zilverberg Jan Schenk 1 Evaluatie enquête jeugdbeleid SC Creil De

Nadere informatie

Notulist: Sandra Heijmans --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notulist: Sandra Heijmans -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen bestuursvergadering Margriet 13 oktober 2014 Aanvang: 19.30 uur Aanwezigen: Piet de Jongh Ellen van den Bosch Anton van Haren Marc van Luijk Jo van der Heijden Riny van Hintum Ron de Vries Joop

Nadere informatie

Verslag jaarvergadering

Verslag jaarvergadering Verslag jaarvergadering Datum: 7 oktober 2013 20:00 uur Locatie: Kantine AD'69 Aanwezig: 47 leden 1. Welkom Erik-Jan opent de vergadering en heet iedereen welkom. We hopen vandaag op deze jaarvergadering

Nadere informatie

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen.

1. Opening Aad opent om 20.10 uur de vergadering en geeft aan dat er nog enkele mensen wat later zullen komen. Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING - SV TWELLO Datum 30 juni 2010 Plaats en tijdstip 20 uur aan de Zuiderlaan Verslag Elly van Otterloo Afgemeld G. Menkhorst, G. Witteveen, D. Pol- van Brummen, B. v/d Hoogen,

Nadere informatie