Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen"

Transcriptie

1 Verslag e bijeenkomst Vereniging Nederlandstalige MX Gebruikers Datum : maart 0 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen L. de Barbanson Tauw A. Beks Heijmans G. van den Boom Wegbouwkundig buro v.d. Boom H. Bosman Rijkswaterstaat A. Brambring Bouw & Infra P. van Dorst Arcadis M. Flierjans Movares J. Jansen Geomij I. Johnston Heijmans H. Kooijman Tauw T. Meurs Royal Haskoning F. Nijhof Royal Haskoning B. Nijzink Grontmij B. Troost Aveco de Bondt K. van IJzerdoorn Advin J. Zoeteman RPCBCC Bentley Civil W. Weh Afwezig met kennisgeving G. Duitman Provincie Overijssel M. Garsthagen Bouw & Infra G. Groenestein Technum R. Jhari Provincie Gelderland J.W. Mulder Witteveen en Bos E. Spoelder DHV VNMG - Verslag e bijeenkomst 1

2 Opening Henny Kooijman opent de vergadering, en heet een ieder van harte welkom op de e VNMG-vergadering bij B & I te hoofddorp.. Vaststellen agenda en /ingekomen stukken/mededelingen Vaststellen agenda: De leden gaan akkoord met de agenda. Mededelingen: Henny Kooijman verzoekt de leden zich af te melden voor een vergadering ongeacht of dit met een ochtendsessie is. Dit in verband met de opkomst en de gewenste grote van de vergaderzaal. Ingekomen stukken: Uitnodiging voor Intertraffic op 1 en april aanstaande. Opgeven bij Annemarie van Sliedregt, zodat zij de toegangskaarten kan aanvragen.. Bespreken Notulen e VNMG-vergadering Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op het verslag. Met dank aan Annemarie van Sliedregt. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd en zal op de site van de VNMG gezet worden. Actielijst. Wie heeft er nog foto s van de BE-conference uit Londen voor de VNMG-site. Actiepunt komt hierbij te vervallen. 1. Ideeën met betrekking tot Country Kit doorgeven aan het bestuur. Dit is een lopende actie. Actiepunt komt hierbij te vervallen. Ideeën opsturen naar Annemarie van Sliedregt die dit op haar beurt door zal sturen naar Wolfgang Weh, nadat dit besproken is met betreffende werkgroep. (werkgroep bestaat uit Hans Bosman, Anton Beks, Henny Kooijman en Wolfgang Weh). Zaken die van Bentley Civil komen dienen ook aan de werkgroep gepresenteerd te worden.. Henk Kersten komt met een voorstel voor een CAD training. Een aantal VNMGleden zijn op dit moment naar de training. Actiepunt komt hierbij te vervallen.. Home use License dit is nog steeds een probleem. Bij een aantal loopt dit goed maar bij andere weer helemaal niet. Actiepunt blijft staan.. NLCS verslagen van de NLCS komen niet op de VNMG-site te staan. Het is wel de bedoeling dat er een code vrijgegeven wordt zodat belangstellende op de NLCS-site kunnen kijken. Zodra er een code bekend is zal dit doorgegeven worden. Actiepunt komt te vervallen.. Data CAD voor MX training. Actiepunt komt te vervallen. VNMG - Verslag e bijeenkomst

3 Waarom worden niet alle (of vele) punten in Power Civil in MC overgenomen. De strategie van Bentley Civil is om nieuwe functies te schrijven (triangulatie is moeilijk aldus Wolfgang Weh. Verder kan hij hier geen mededelingen over doen. Actiepunt blijft staan.. NOA-cursus. Frank Nijhof van Royal Haskoning heeft een offerte ontvangen van Geonius die deze cursus kan geven. Actiepunt blijft staan.. Vereniging Nederlandstalige MX gebruikers Productcommissies: MXRENEW: Geen bijzonderheden te melden. MXURBAN: Geen bijzonderheden te melden. COUNTRY KIT: Hans Bosman zal informeren of Kees Neele nog voor de Country Kit wil werken. MXGRONDWERK: Iain Johnston heeft geen nieuwe mededelingen te doen. Werkt overigens niet met deze nieuwe versie van Grondwerk. Arenium: Januari 0 is er een overleg geweest, aldus John Zoeteman, die zelf niet aanwezig is geweest. Volgens Marcel Flierjans is die afspraak ook niet doorgegaan. De volgende VNMG-vergadering zal hierop teruggekomen worden wat de stand van zaken nu is. MXVXM: Biem Troost werkt met SU, liep nog wel tegen alignement aan. Werken vanuit MX 0 naar XM dan moet het goed gaan. Er wordt gesproken over een aantal, dat niet goed zouden gaan: Report functie / uitvoeger kantstreep versprongen in hoogte / inkleuren triangulatie codes niet standaard / RTW is niet te lezen voor mensen van buitenaf. Wederom komt de traagheid van het programma aan de orde. Over de snelheid zijn meer klachten binnengekomen die Engeland serieus neemt om de snelheid te verbeteren. Ze moeten dan wel doelgericht zoeken dus hebben zij specifieke punten/opmerkingen hierbij nodig. Door er mee te werken heeft Biem Troost op deze manier al verschillende fouten naar boven gekregen. Over het algemeen is men het er over eens dat je teveel side-info krijgt die je weg moet halen voordat je daadwerkelijk kan beginnen. Volgens Henny Kooijman zijn we de dupe van onze eigen wensen! Internetsite VNMG VNMG - Verslag e bijeenkomst

4 Beheerder Hans Bosman: de VNMG-site werd bijgehouden door Kees Neele, maar omdat deze is vertrokken (andere werkgever) heeft Hans Bosman deze taak op zich genomen. Met vallen en opstaan is het hem toch gelukt om enige wijzigingen aan te brengen. Hans Bosman is nu bezig om foto s te plaatsen op de site. Wanneer er veranderingen zijn deze graag via Annemarie van Sliedregt doorgeven die op haar beurt dit zal doorspelen naar Hans Bosman. De site is in 0 door omstandigheden een tijdje uit de lucht geweest, dit is nu weer in orde. Henny Kooijman geeft Hans Bosman een compliment, anders hadden we waarschijnlijk weer helemaal opnieuw kunnen beginnen. Het is overigens wel wenselijk dat de Usernaam jaarlijks gewijzigd wordt in verband met vertrekkende VNMG-leden. Het is niet wenselijk dat zij na vertrek nog in de verslagen kunnen kijken. Activiteiten VNMG Geen activiteiten te melden, aldus Henny Kooijman.. Kascontrole Henny Kooijman: tijdens de vorige VNMG-vergadering is het Bestuur vergeten om de kascontrolecommissie samen te stellen. Daarom heeft het Bestuur besloten om twee mensen te vragen om de controle te doen. Andrea Brambring en John Zoeteman waren hiertoe bereid. De vergadering gaat hiermee akkoord. Iain Johnston de kascontrole heeft tijdens de pauze plaatsgevonden door Andrea Brambring en John Zoeteman. Deze hebben de kas goedgekeurd. Met dank aan beide leden. Tevens het verzoek om bij de werkgever te informeren of de contributie van de VNMG al is voldaan.. Bentley Civil nieuws - In verband met herstructurering bij Bentley Civil is Henk Kersten verantwoordelijk geworden voor de civiele producten vooral voor de Gemeentelijke markt. - Brian Hunter is weg bij Bentley, hij is met vervroegd pensioen. - Mark Tuppen is verantwoordelijk voor professional services. - SU komt waarschijnlijk april/mei op de markt met algemene verbeteringen. Er worden geen grote nieuwe functionaliteiten verwacht. - MX-training op en mei staat deze gepland. De meeste data zijn bij de leden niet bekend. - Indie Jugal (medewerker Bentley) vraagt hoeveel mensen naar Baltimore gaan. Anton Beks en Henny Kooijman zijn tot op heden de enige twee leden (bestuursleden) die afreizen. - MX-summit staat wel gepland maar er is nog geen data bekend. - Het TMC (G.J. Wehler) vraagt of het VNMG en TMC samen een bijeenkomst zouden kunnen organiseren. De kosten worden gesponsord door Bentley (?). Deze bijeenkomst zou oktober plaats kunnen vinden.. Rondvraag VNMG - Verslag e bijeenkomst

5 Biem Troost heeft een vraag met betrekking tot wegontwerp/toetsing van het ontwerp. Nu is er een platforum wegontwerp RWS met een serie boekwerken maar er zou eens een platforum in Nederland moeten zijn die de richtlijnen eens onder de loep nemen. Nu worden er suggesties gedaan die naar zijn menig nergens op slaan. Op maart 0 wordt er een CROW.XL dag georganiseerd in Apeldoorn. Daar zou dit onderwerp prima gedragen kunnen worden. Volgens Biem Troost is Kees Verhoek de aangewezen persoon om dit te bekijken. Frank Nijhof als de helpdesk geen of slechte antwoorden kan geven op gestelde vragen over MX XM Microstation dan kan dit doorgegeven worden aan Michel Dekker, zodat er actie ondernomen kan worden. Het is alleen jammer dat dit probleem al langer loopt en er tot op heden nog weinig of niets aan gedaan is. Wolfgang Weh zal dit punt wederom bespreken.. Sluiting Henny Kooijman dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en hoopt dat iedereen weer bij de volgende vergadering aanwezig zal zijn, te weten juni bij Movares te Utrecht. Actielijst Onderwerp: Actie door:. Video MOSS overzetten op DVD. Arie van der Spoel ( september 0). Home use license (niet aan de praat krijgen). Bentley komt hier op terug. Wolfgang Weh ( december 0). NLCS terug naar D geen optie. Verslagen van NLCS openbaar te maken en plaatsen op VNMG-site. Henny Kooijman zal dit navragen. Henny Kooijman ( december 0). Waarom worden niet alle (of vele) punten in Power Civil in MX worden overgenomen. Verschillende databases niet altijd uitwisselbaar is (DGN vs Modelfile). Henk Kersten zal dit nagaan en terugkoppelen naar de vergadering. Henk Kersten ( december 0). Gegadigden NOA cursus doorgeven aan Anton Beks. ( december 0) VNMG - Verslag e bijeenkomst

6 . Afmelden bij Annemarie van Sliedregt wanneer men niet op de vergadering aanwezig kan zijn. ( maart 0) 0. Kaarten voor Intertraffic 1 t/m april te bestellen bij Annemarie van Sliedregt. ( maart 0) 1. Hans Bosman zal Kees Neele polsen of hij nog van de partij is met Country Kit. ( maart 0). Helpdesk onvrede met uitkomst van gestelde Vragen. Wolfgang Weh zal dit bespreken en komt hierop terug. ( maart 0) Hans Bosman Wolfgang Weh VNMG - Verslag e bijeenkomst

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Notulen vergadering GMR Maandag 3 november 2014 Locatie: o.b.s. De Vuurvogel aanwezig/afwezig Ouders Personeel Overig Frank Broomans Afw. Marcel Hofstee x Paul Moltmaker

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO

Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Notulen van de overleg vergadering Directie-OC van het NIOO Aanwezig: N.M. van Dam (ND), H. Hummel (HH), Johan van de Koppel (JvdK), J.C. Kromkamp (JK), A.M.A. van Oploo (AO), A.S. Pijl (AP, notulist),

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering 4 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen 4 2.1.2 Duidelijke regels helpen

Nadere informatie

Agenda. 1. Welkom / opening Presentielijst

Agenda. 1. Welkom / opening Presentielijst Agenda 1. Welkom / opening Presentielijst 2. Vaststellen agenda 3. Notulen vorige vergadering 4. Betrokkenheid 5. Dag van de gastouder Iemand iets van gemerkt? 6. Huispedagoog Else Goossensen 7. Cursus

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Verslag. Harmonisatieoverleg 24 januari 2013 1. VOOR : Leden Harmonisatieoverleg. DATUM : 24 januari 2013. PLAATS : Gorinchem NUMMER : 20146669

Verslag. Harmonisatieoverleg 24 januari 2013 1. VOOR : Leden Harmonisatieoverleg. DATUM : 24 januari 2013. PLAATS : Gorinchem NUMMER : 20146669 Verslag VOOR : Leden Harmonisatieoverleg DATUM : 24 januari 2013 PLAATS : Gorinchem NUMMER : 20146669 AANWEZIG : Mevrouw H. van t Land (Dekra Certification BV), mevrouw M. Lucassen (SGS Nederland BV Systems

Nadere informatie

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier

Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier 1 Gemeente Tilburg TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN Beheeroverleg Jan Wier Verslag: Datum: Locatie: Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld) 12 mei 2015 (19.00 20.30 uur) Jan Wierhof 7, Tilburg Aanwezig: Arold Derix

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen

Nieuwsbrief nummer 26 Vereniging van Carnica Imkers Tevens uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 2010 te Wageningen Nieuwsbrief nummer 26 VCI cursus beoordeling van bijenvolken voor de teelt 15 en 16 mei 2010 De VCI organiseert dit jaar een cursus met de heer Dirk Ahrens-Lagast van de universiteit Würzburg in Duitsland.

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf.

AANWEZIG Leden: Michael Bosman, Pieter Koenders, Aalt Klaassen, Marieke Palstra, Marcel Schulze, Emilie de Wolf. NOTULEN van de Bijzondere Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op vrijdag 26 september 2014 ten kantore van Delta Lloyd, Spaklerweg 4 in Amsterdam.

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage)

3. Notulen vergadering 15 januari en actiepunten (bijlage) Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel (voorzitter), Marian Pronk, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Marian Sempel, Mirjam Post, Clarissa Pahud de Mortanges, Jolanda Topfer, Simone Schreurs,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014

Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 Notulen ledenvergadering KVZ d.d. 12 november 2014 1. Opening / vaststellen agenda Jos opent de vergadering om 20.30 uur. Hij constateert dat we bijeen zijn in een kleiner comité dan vorige vergadering.

Nadere informatie