Verslag 50e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 50e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers"

Transcriptie

1 Verslag 50e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Datum : 25 november 2004 Plaats : Rijkswaterstaat te Rotterdam Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen Leden H. Kooijman Royal Haskoning A. Brambring Oranjewoud B. van Acquooij Holland Railconsult I. Johnston Infra Consult + Engineering M. Garsthagen Oranjewoud Th. Specker Gemeentewerken Rotterdam (vergadering eerder verlaten) B. Troost Grontmij A. Beks Arcadis Heidemij Advies H. Bosman Rijkswaterstaat K. Neele Rijkswaterstaat E. de Boer Unihorn bv N. de Vries Inspec R. Maier Holland Railconsult G. Duitman Provincie Overijssel J. Zoeteman BCC BV M. Rurup Survey Partners International S. van Gerwen Provincie Noord Brabant Jack van Rosmalen Provincie Noord Brabant A. van der Spoel Royal Haskoning B. Kersten Tauw H. Dijkstra Multiconsult W. Groenewoud MainRoad J. Jansen GEOMIJ M. Bos Inspec J. Poppelaars Fugro A.J. Andringa IBZH H. de Jong ACE Bentley Civil Juan Broos Paul van Waalwijk Afwezig met kennisgeving A. Bruggeman Infra Consult Maasland R. Jhari Provincie Gelderland J.W. Mulder Witteveen en Bos W. v.d. Marel IV Infra H. Veenstra Arcadis Infra BV E. Spoelder DHV Milieu & Infrastructuur BV B. Kuipers Hogeschool In Holland M. Kramer Advin E. Lubbers Tebodin V. van der Meulen Van der Meulen Geodesie G. van den Boom Van den Boom Wegbouwkundig Buro BV A. Grondman De Landmeetdienst BV B. Meutestege Tauw B. Mommers Arcadis Geo- en Vastgoedinformatie G. Duine DHV Milieu en Infrastructuur L. ter Schiphorst Provincie Noord Brabant F. Slikker Infra Consult + Engineering VNMG - Verslag 50e bijeenkomst 1

2 1. Opening Henny Kooijman opent de vergadering, en heet een ieder van harte welkom op de 50 e VNMG-vergadering. Henny Kooijman had bij de eerste VNMG-vergadering in 1994 niet gedacht ooit tot de 50 e VNMG-vergadering te komen. Maar het is toch een feit. Agenda: de vergadering gaat akkoord met de agenda zoals deze is verzonden. Er worden geen punten aan de agenda toegevoegd. Ingekomen stukken: er zijn geen ingekomen stukken. Mededelingen: Elvin Spoelder heeft een dochter gekregen. 2. Bespreken Notulen 49 e VNMG-vergadering Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Wilbert Groenewoud was wel aanwezig. Tevens Paul van Waalwijk. regel 4 - Henny Kooijman bedankt tevens Paul van Waalwijk voor zijn aanwezigheid van hedenochtend. regel 36 - Paul de Waal moet zijn Paul van Waalwijk. regel 7/8 - Tevens zal.. aldus Juan Broos. Deze zin wordt geschrapt uit het verslag. regel 22 De productnamen ORION en NGP bestaan niet meer als officiële projectnamen binnen het bedrijf Bentley. regel 4 Henny Kooijman. voor te komen. Toevoegen, Er wordt gemeld door Juan Broos dat dit geen gekend probleem is. Vraagt of er een trouble report is aangemaakt? regel 16 Het betreft hier 16 labels die aangepast zijn door Rijkswaterstaat. regel 17 Toevoegen, download procedure voor MX-tools onder het kopje enhancement. Regel 31 Biem Troost. heeft opgepakt. Deze zin wijzigt in: Biem Troost heeft problemen met betrekking tot de beveiliging deze instellingen die bij Grontmij van kracht zijn overrulen zaken die ARENIUM zelf heeft opgepakt. Met Jaap de Boer. de server, blijft staan. regel 18 Bentley is sinds kort eigenaar van een software bedrijf die gespecialiseerd is in oplossingen voor Hydraulic Engineering. Te weten HAESTAD METHODS. Pagina 7 geen opmerkingen. Met dank aan Annemarie van Sliedregt. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd en zal met bovenstaande wijzigingen, maar zonder regelnummering geplaatst worden op de site van het VNMG. Actielijst 1. Een Excel sheet n.a.v. de calls voor alle leden. Juan Broos zal dit via Annemarie van Sliedregt naar de leden doen toekomen. Juan Broos vraagt wel om uiterste discretie van de leden met betrekking tot de gegeven informatie. Dit punt blijft staan. VNMG - Verslag 50e bijeenkomst 2

3 2. Anton Beks; groep samenstellen van Arenium-gebruikers. is verzonden. Punt kan van de actielijst af. 3. Updaten van VNMG-site. Aantal leden hebben actie ondernomen en een aantal moeten dit nog doen. Dit punt blijft nog staan. 4. Terugkomdag MX-DRAW organisatie met Nuttert de Vries en Rijkswaterstaat. Nog niet ingevuld; blijft staan. 5. MX-DRAW evalueren in Dit punt blijft staan als aandachtspunt. Eventueel hier een ochtendsessie voor organiseren. 6. Afspraak maken met Michel Dekker voor een Grondwerkbijeenkomst (vanuit de gebruiker). Punt blijft staan. 7. Punten gebruiksvriendelijkheid van MX onder de aandacht brengen van Bentley. Sessies zijn gehouden, actiepunt afgewerkt. 8. Tijdens de vakantie letten op vreemde technische situaties ten behoeve van de VNMG-site. Iedereen graag aandacht hiervoor. 9. Presentatie verzorgen over Dynamite door Theo Specker tijdens een ochtendsessie. Zodra het project gereed is - medio juni Commissiegroepje samenstellen inzake ORION/NGP. Juan Broos zal voorstel maken. Dit punt blijft staan. 11. Voorstel maken voor bespreken van ingediende irritatiepunten naar aanleiding van MX. Dit punt staat op de agenda (25 november 2004). 12. Verslag MX-RENEW toesturen aan leden van de vergadering (via Annemarie van Sliedregt). Actie volgt zo spoedig mogelijk. 13. Criteria uitreiking Bentley-Award in Amerika. Bentley is bezig om de criteria te vertalen in het Nederlands. Punt blijft staan. Er worden geen aanvullende actiepunten aan de lijst toegevoegd. 3. Contributie 2005 De penningmeester ziet geen aanleiding om de contributie van de VNMG aan te passen. Het blijft 170,17 voor het jaar De vergadering gaat hiermee akkoord. 4. Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Terugkoppeling Erase Your Irritation Paul van Waalwijk: ik heb een aantal dagdelen doorgebracht met mensen die te samen minstens 40 jaar ervaring met MX hebben. Een hele nieuwe ervaring. Er zijn een 100-tal requests in Engeland neergelegd die op dit moment bekeken worden. Michel Dekker en VNMG - Verslag 50e bijeenkomst 3

4 Paul van Waalwijk zullen naar Engeland gaan om al deze punten toe te lichten. Juan Broos meldt dat er geen vaste afspraken met betrekking tot de gedane requests gedaan kunnen worden omdat vanuit de hele wereld irritatiepunten doorgegeven worden. Wel zijn er al change requests gemaakt, dus men is er al mee bezig. Nuttert de Vries vraagt zich af of de vergadering inzicht in de planning krijgt. Paul van Waalwijk zegt dat de uitkomst van de (interne Bentley) vergadering over MX servicepack 2, van 10 december aanstaande in Horsham met Michel Dekker en Paul van Waalwijk, wordt teruggecommuniceerd naar de VNMG-vergadering. Paul van Waalwijk - de display management modellen zijn eenvoudig aan en uit te zetten. Een aanrader is om de Australische tools eens te bekijken. Dit is een kwestie van aanvinken op de web-site bij download of Cd-aanvraag. Juan Broos houd een slag om de arm door te melden dat er van de 100% gelogde calls misschien maar 10% opgelost kunnen worden. De vergadering vindt dit geen probleem. Als er maar iets aan gedaan wordt. Stefan van Gerwen vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot GRONDWERK SCCmodule. Paul van Waalwijk zegt dat er in fases gewerkt wordt van wat gaan we aanpassen. Juan Broos - het aantal aanwezigen viel wat tegen, we hadden op meer mensen gerekend. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat het te kort dag was, aldus de vergadering. De bereidwilligheid van Bentley was enorm. Een tiental mensen zijn geweest, maar wanneer er een twintig mensen waren gekomen waren er nog meer punten aan de orde gekomen. Maar de kwaliteit is er niet minder om geweest. Vanuit Engeland kwamen er verbaasde reacties met betrekking tot de hoeveelheid en kwaliteit van de ingebrachte irritatie punten. Productcommissies Vanuit de productcommissies is het volgende te melden: MXROAD/ORION: Biem Troost merkt op dat er een naamsverwarring ontstaat. Volgens Nuttert de Vries dekt het de lading wel. Juan Broos: de basis van probleem is dat Nederland het enige land ter wereld is dat de packaging MX-MXROAD niet ziet zitten vanwege de eigen stringlabels van MX-ROAD. Vanaf 2004 is de naamgeving zodanig dat een MX-Professional altijd gekoppeld is aan een add-on. Zo heet een MX-Professional + MXROAD vanaf 2004: MX-ROAD. Een MX- Professional + MX-RENEW heet MX-RENEW; MX-Professional + MX-RAIL heet MX-RAIL. De versie met enkel MX-Professional staat niet meer op de prijslijst. Mark Bos - wanneer je MX-Professional aanschaft zit MX-ROAD automatisch erbij. En betaal je daar ook onderhoud over? Dit punt wordt vervolgd. Juan Broos - geeft een uitleg over de achtergrond van Bentley Civil met drie technische poten, te weten Inroads, Geopack en MX. Al deze software paketten blijven bestaan. De ontwikkeling zal echter parallel gaan lopen, waarin men the best of three worlds zal trachten te verenigen. Via een gedeelte functionaliteit zal men als eerste trachten de beste module te maken; deze aktie staat al in de steigers. Brian Hunter zal daar tijdens het UK-tripje zeker iets over zeggen en de definitieve naam bekend maken. VNMG - Verslag 50e bijeenkomst 4

5 Tevens zal het modulair werken worden doorgezet, zorgen dat de alignment module kan draaien in MX. Juan Broos belooft dat hij met een subcommissie van de VNMG hier dieper op in zal gaan. Anton Beks vraagt wanneer dit te verwachten is. Volgens Juan Broos is hier geen definitieve uitspraak over te doen. Biem Troost vraagt of er VNMG MX-gebruikers behoefte hebben aan wat er zoal moet, wat is er wenselijk en of er een BETA moet plaatsvinden. De vergadering heeft daar wel behoefte aan, aldus de aanwezigen. Het zou zonde zijn om er zoveel tijd aan te besteden als de behoefte niet daar is. Mark Bos vraagt wat de input is van de Nederlandse MX-gebruikers? Het is een wereldwijd initiatief dus ook de Nederlandse input wordt zeer op prijs gesteld. Mensen die zich op willen geven voor de BETA kunnen zich opgeven bij Annemarie van Sliedregt MX-RAIL: Rene Maier naar aanleiding van de irritatiepunten zal de functionaliteit lichtelijk aangepast worden (wisselbibliotheek). Het positioneren van wissels. Rene Maier vraagt wie van de aanwezigen met MX-RAIL werkt, en zou deze graag nog wat vragen willen stellen. De discussie hieromtrent is later op gang gekomen nadat de irritatiepunten zijn besproken. MX-RENEW: Andrea Brambring niets te melden er zijn geen nieuwe ontwikkelingen gaande. MX-URBAN: Theo Specker - meldt dat men in januari 2005 van start zal gaan. Verder zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Henny Kooijman vraagt Juan Broos wie er nog meer met MX-URBAN werkt (andere gemeenten). Om met hen in de productcommissie ervaringen uit te kunnen wisselen. Juan Broos zal de VNMG bij andere gemeenten aankaarten voor eventueel lidmaatschap. MX-DRAW: Nuttert de Vries - geen mededelingen te doen. Kees Neele - bij het testen van MXDRAW door de RWS werkgroep release management kwamen een aantal problemen aan het licht. Bijvoorbeeld: de dwarsprofielen worden wel goed getekend maar foutief in de view port geplaatst, waardoor er niet mee te werken viel. Er is toen een patch op SP1 gekomen. De zogenaamde crisis release. Juan Broos - de crisis procedure kan open gezet worden door de klant maar de ontwikkelgroep wordt daarmee wel mee belast. Deze procedure is toegepast voor annotatie op alignment en correct centreren dwarsprofielen in MX-DRAW. Deze procedure heeft een tiental dagen geduurd. De klant moet dit testen en reageren. Dan pas komt de release uit. Henny Kooijman het alignment gebeuren was in De prerelease leek verdacht veel op een oplossing, maar bleek toch niet. Zodra het goedgekeurd is dan kan de gebruiker de versie krijgen, aldus Juan Broos. Biem Troost vraagt aan Juan Broos wanneer het crisisteam aan het werk gaat of de contactpersoon hiervan op de hoogte gesteld kan worden. Dit is geen probleem. VNMG - Verslag 50e bijeenkomst 5

6 Nuttert de Vries meldt dat hij niet veel technische krijgt via de news group, maar wel veel s met betrekking tot verkoop waar hij niet op zit te wachten. Hier moet aandacht aan besteed worden omdat het punt al eerder aan de orde is geweest. Juan Broos bedankt hem voor de input en zal hier aandacht aan schenken. Ter afsluiting van het agendapunt MX-DRAW meldt Kees Neele dat op 15 december aanstaande de laatste vergadering van de werkgroep plaats zal vinden en zouden de wijzigingen eventueel aan SP2 toegevoegd kunnen worden. COUNTRY KIT: Kees Neele - er is veel tijd gestoken in de RTW van Biem Troost vraagt zich af wat er zoal is gewijzigd in de symbolen (zoals lengteprofielen, macro s). Volgens Kees Neele is er niet zo heel veel gewijzigd. Het punt is dat er een aantal oude macro s gebruikt worden en dan verschijnen er problemen in de basisinstellingen. Je moet je hoofd erbij houden zoals Kees Neele zegt en een unieke naam gebruiken. Het sluit direct aan bij Dynamite, AUTOCAD en MX zoals het op de CD staat. Het beste is om de standaards te gebruiken en niet meer en niet minder. MX-GRONDWERK: Iain Johnston - geen mededelingen. Juan Broos - in Breda is men bezig met de specificatie up-grade naar Er is een aantal mensen gepolst om hierin hun bijdrage te leveren. Tevens is het verstandig om de Grondwerkgroep hierbij te betrekken. Paul van Waalwijk, Michel Dekker en Juan Broos zullen hierin participeren. De rol van projectleider zal door Wolfgang ingenomen worden. Iain Johnston zal met enige spoed een afspraak maken met de Grondwerkgroep. ARENIUM: Anton Beks - zal tijdens de pauze van deze vergadering een afspraak proberen te maken voor een interactieve sessie. Hierbij aanwezig zullen zijn Grontmij en Oranjewoud. MX (PROFESSIONAL) Henny Kooijman - meldt dat er veel aan het licht is gekomen tijdens de bijeenkomsten irritatiepunten. Het erover praten en het luisteren van Bentley doet goed. Internetsite VNMG De VNMG-site staat stil. Er komt maar weinig verandering in. Nuttert de Vries vraagt de aanwezigen of zij willen kijken of het logo aanwezig is en zo niet of zij dit dan willen toesturen aan Nuttert de Vries. Activiteiten VNMG Geen mededelingen. 5. Bentley Civil nieuws Stand van zaken met betrekking tot de Summit juni zal de summit plaatsvinden te Garderen. De titel Back to the future. VNMG - Verslag 50e bijeenkomst 6

7 6. Rondvraag Stefan van Gerwen vraagt of er belangstelling is voor een ochtendsessie met betrekking tot het gebruik van de SCC-module bij de Provincie Noord Brabant. De aanwezigen leden hebben hier wel belangstelling voor. 7. Sluiting Henny Kooijman dankt een ieder voor haar/zijn aanwezigheid en hoopt dat iedereen weer bij de volgende vergadering, te weten 24 februari 2005 om 9.30 uur bij de Provincie Noord Brabant. Actielijst Onderwerp: Actie door: 1. Een Excel sheet n.a.v. de calls voor alle leden. Juan Broos 2. Updaten van VNMG-site. Productcommissieleden 3. Terugkomdag MXDRAW organiseren met Nuttert de Vries en Rijkswaterstaat. 4. MXDRAW presentatie/evaluatie (ochtend sessie tijdens een VNMG-vergadering) in Afspraak maken met Michel Dekker voor een Grondwerkbijeenkomst. Biem Troost, Edwin de Boer, Willem v.d. Marel 6. Tijdens de wintervakantie letten (fotograferen) op vreemde technische situaties ten behoeve van de VNMG-site. 7. Presentatie verzorgen over Dynamite door Theo Specker tijdens een ochtendsessie. Nuttert de Vries Bestuur Iain Johnston Alle leden Bestuur/Theo Specker 8. Commissiegroepje samenstellen inzake ORION/NGP. Juan Broos zal voorstel maken. Juan Broos 9. Voorstel maken voor bespreken van ingediende Juan Broos irritatiepunten n.a.v. MX. Michel Dekker 10. Verslag MX-RENEW toesturen aan leden van de vergadering (via Annemarie van Sliedregt). Michel Dekker/Andrea Brambring 11. Criteria uitreiking Bentley-Awards in Amerika. Juan Broos 12. Heeft naamgeving MXROAD in 2004 gevolgen voor Het onderhoud (i.v.m. koppeling MX+MXROAD). Juan Broos VNMG - Verslag 50e bijeenkomst 7

Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers

Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Datum : 19 september 2002 Plaats : Advin Steenwijk Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen Leden H. Kooijman Royal Haskoning E.

Nadere informatie

Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen

Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen 0 1 0 1 0 1 Verslag e bijeenkomst Vereniging Nederlandstalige MX Gebruikers Datum : maart 0 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen L. de Barbanson Tauw A. Beks

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014. Algemene Vergadering 31.01.15 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 1 NOVEMBER 2014 Algemene Vergadering 31.01.15 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 1 NOVEMBER 2014 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66

Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Verslag Faculteitsraad 10 april 2008 9.00-12.00 uur, DRS66 Aanwezig: Antoons, Strijker (vz), Meester,, Rots, V.d. Veen, Van der Sluis, Kuiper, Middeldorp, Brugmans (verslag) Toehoorders: Biemans, Beemsterboer,

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren

VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren VERSLAG STEUNPUNT KERKELIJKE BEHEERSZAKEN Algemene Vergadering Naar behoren Datum : 12 mei 2006 Programma : 15.30 20.15 uur Locatie : Rehobothkerk (GKV), Dirk Staalweg 43, Ermelo Aanwezig : 80 leden en

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T een uitgave van Ideeëncentrum, vereniging voor innovatie en ideeënmanagement Inhoud Dienstenpakket Ideeëncentrum in KI(s)T Eerste gratis IDsessie op 3 oktober 1/2/3 3 DIENSTENPAKKET IDEEËNCENTRUM IN KI(S)T

Nadere informatie

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT

VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT VERSLAG GMR VERGADERING STICHTING PRIMAIR OPENBAAR ONDERWIJS UTRECHT Datum 8 juni 2004 Aanwezig Peter Alderliesten (De Meander) Erik Heijs (Kohnstammschool) Harke Hofman (Pr. Margrietschool) Peter Kolmeijer(Pantarijn)

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Vervolgens wijst de voorzitter als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen.

Vervolgens wijst de voorzitter als secretaris van de vergadering aan de heer Edo Ingenegeren, secretaris van de Raad van Commissarissen. NOTULEN van de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Automatisering N.V., gehouden op dinsdag 11 februari 2014 om 10.00 uur in Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.

Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart 2014 Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15. Agenda van de 14 e CCR Praktijk van woensdag 12 maart Utrecht, Graadt van Roggenweg 500 Tijdstip: 15.00-17.00 uur Vergaderzaal: 15.30 1. Opening 2. Vaststellen van de agenda 3. Verslag 13e vergadering

Nadere informatie