Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers"

Transcriptie

1 Verslag 41e bijeenkomst Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Datum : 19 september 2002 Plaats : Advin Steenwijk Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen Leden H. Kooijman Royal Haskoning E. van Houten Multiconsult R. Maier Holland Railconsult B. van Acquooij Holland Railconsult B. Troost Grontmij (later) H. Veenstra Arcadis Amersfoort (later) M. Bos Inspec Th. Leijen Hogeschool Haarlem A. Brambring Oranjewoud R. Bongers Oranjewoud E. Spoelder DHV Milieu & Infrastructuur BV M. Kramer Advin A.J. Andringa IBZH G. Duitman Provincie Overijssel Infrasoft BV H. van Eijk Afwezig met kennisgeving H. Bosman Rijkswaterstaat Th. Specker Gemeentewerken Rotterdam F. Bemelmans Survey Partners International N. de Vries Inspec P. Meutestege Tauw M. Garsthagen Oranjewoud E. Lubbers Tebodin J. Zoeteman BCC BV E. van Densen Ballast Nedam A. Beks Arcadis Heidemij Advies BV S. Jansen GEOMIJ W. v.d. Marel IV Infra Afwezig zonder kennisgeving R. Dekker ACE R. Jhari Provincie Gelderland R. van Duren Watak Tauw G. Broekstra DHV Milieu & Infrastructuur BV V. van der Meulen Van der Meulen Geodesie VNMG - Verslag 41e bijeenkomst 1

2 1. Opening Henny Kooijman opent de vergadering, heet een ieder van harte welkom op de 41 e VNMGvergadering 2. Vaststellen agenda, ingekomen stukken en mededelingen Agenda: geen aanvulling op de agenda. Ingekomen stukken: geen. Mededelingen: afwezigen met kennisgeving. Vanaf heden is er ook een versie van MX-AIR-PLANE. Afgelopen dinsdag heeft Mark Bos zijn vliegbrevet behaald. Proficiat. Steenwijk heeft het, dat blijkt uit het feit dat Advin per 1 januari 2003 een nieuw kantoor zal gaan betrekken nabij het station van Steenwijk. 3. Bespreken notulen 40 e bijeenkomst Pagina 1 geen opmerkingen Pagina 2 regel 51 Mark (met een k en geen c) Bos Pagina 3 geen opmerkingen Pagina 4 geen opmerkingen Pagina 5 geen opmerkingen Pagina 6 geen opmerkingen. Het verslag wordt hierbij goedgekeurd en zal zonder regelnummering geplaatst worden op de site van het VNMG (Hans Bosman). Actielijst - Duurzaam Veilig: kans bestaat dat het in Country Kit komt. Punt aanhouden. - Zoekfunctie inbouwen voor VNMG-site: Mark Bos zal bij een host een offerte aanvragen. Er wordt besloten om het contract met UUNET niet langer te verlengen. Punt aanhouden. - Wat gebeurt er met de licentie wanneer Infrasoft er mee stopt : Hans van Eijk heeft overleg met Engeland. Bij calamiteiten zal er een uitleg liggen bij een notaris. Het betreft hier een Escrow service. Een soort notaris voor de IT branche, waar de zogenaamde broncode in bewaring is gegeven. Klanten met een MX-licentie kunnen een contract afsluiten. Een licentiecode met einddatum daar kan men zich tegen laten verzekeren aldus Hans van Eijk. Het alternatief is de licentie open te gooien. (Zie bijlage). Henny Kooijman vraagt zich af of juridisch advies omtrent dit punt gewenst is De leden vinden dat Infrasoft voor de kosten moet opdraaien wanneer zich zoiets voordoet. VNMG - Verslag 41e bijeenkomst 2

3 Er gaat een lijst rond met privé-adressen en aan de leden wordt gevraagd deze te controleren en eventueel aan te vullen. Tevens moet men aangeven of men 28 november (de eerstvolgende VNMG-vergadering) aanwezig zal zijn bij het skiën. 4.Vereniging Nederlandse MX Gebruikers Productcommissies Vanuit de productcommissies is het volgende te melden: MXROAD: Biem Troost vraagt aan Hans van Eijk wat de status is van de brief die Infrasoft heeft verzonden aan de MXROAD klanten. Volgens Hans van Eijk is MXROAD niet flexibel genoeg voor Nederland. Het pakket blijft te koop. Men is overigens niet verplicht om hieraan mee te doen. Er worden alleen geen ontwikkelingswerkzaamheden meer verricht voor het pakket MXROAD, wat dus inhoudt geen onderhoudskosten! Het is onduidelijk hoe de toekomst van MXROAD eruit zal gaan zien. Biem Troost vindt het maar een vreemde zaak. Het onderhoudscontract kan gehandhaafd blijven, maar er worden geen ontwikkelingswerkzaamheden meer uitgevoerd. Tevens zijn er in het verleden toezeggingen gedaan die nu terzijde geschoven worden. Hans van Eijk kan geen uitspraken doen over iets wat hij niet weet, hij heeft getracht iets goed te doen naar zijn klanten. Er zijn mogelijkheden voor een redelijk alternatief! Thomas Leijen vindt dat Infrasoft zich onttrekt aan de ontwikkelingen van MXROAD, dat is niet netjes (klanten betalen hiervoor). Volgens Hans van Eijk wordt het geld besteed aan ORION, er wordt niet gestopt met ontwikkelen! Biem Troost zoekt zekerheid in zijn keuze die hij moet maken naar aanleiding van de aanbieding die Infrasoft heeft gedaan, aldus Henny Kooijman. Thomas Leijen vraagt zich af of Biem Troost advies heeft gekregen van het VNMG. Volgens Henny Kooijman moet ieder bedrijf dit voor zich weten! Hans van Eijk maakt de opmerking dat er drie maanden geleden gevraagd is door het VNMG iets te doen aan de problemen. Nu heeft Infrasoft een optie gedaan en dan is het wederom niet goed! Er volgt een discussie met betrekking tot de problemen van MXROAD en de gedane optie, die de problemen niet op zal lossen maar een geheel ander alternatief biedt. Een aantal leden hebben nog steeds vertrouwen in Infrasoft en het feit dat de problemen rond MXROAD zullen worden opgelost, maar zien graag wat meer zekerheid hieromtrent. MXRAIL: Rene Maier getracht iets te schrijven ten behoeve van de site van het VNMG, dit is helaas nog niet gelukt. Hoopt dit zo spoedig mogelijk af te ronden. Henny Kooijman vraagt of men reeds gestart is met het werken met 2.6? Verwacht wordt dat dit half oktober zal aanvangen, inclusief de reeds gedane servicepacks (voor Engelstalige versies). MXRENEW: Henny Kooijman doet de suggestie om eventueel wat andere mensen erbij te betrekken, zodat krachten gebundeld kunnen worden. Samen sta je sterk. Andreas Brambring maakt een opmerking met betrekking tot MXRENEW onder ARENIUM werkt het niet, je kunt niet direct op-loaden eerst de mmd-file weggooien. Dit is niet het hoofddoel van automatiseren. Oranjewoud en Advin zullen met elkaar in contact treden zodat er afspraken gemaakt kunnen worden. VNMG - Verslag 41e bijeenkomst 3

4 MXURBAN: Theo Specker (mededeling via secretariaat) er zijn problemen MX2.6 in combinatie met de installatie van Internet Explorer 5.5. Deze problemen schijnen reeds verholpen te zijn volgens Hans van Eijk. Biem Troost vraagt zich af of het onderdeel afwatering van MXURBAN ook los te verkrijgen is. Dit is helaas niet het geval. MXDRAW: Naar aanleiding van de kennisuitwisseling die half maart heeft plaatsgevonden in Brighton, kan worden gemeld dat de kennis van het pakket is vergroot. Een aantal nieuwe mensen is vol goede moed met 2.6 aan de gang gegaan. Er zitten een aantal nieuwe dingen in versie 2.6. Henny Kooijman is bij de meeting aanwezig geweest en kan zeggen dat het er veelbelovend uitzag. De sfeer waarin Ian Rosam begon was goed, met een open visie naar de aanwezigen toe. Half oktober staat de maintenance releases 1 en 2 gepland, inclusief de Nederlandse Country kit. Een volgende bijeenkomst zal er inhoudelijk gepraat worden met betrekking tot AUTOCAD. COUNTRY KIT: Er zal worden gepleit om Provincie Gelderland en Overijssel bij de productcommissie te betrekken. Henny Kooijman bij B-lijnen zijn er categorieën voor cm breedte. De codes (2 e karakter) A t/m Z worden niet gebruikt. Wellicht uitbreiding gewenst. MXGRONDWERK: Edwin van Densen productcommissieleider. Hans van Eijk eind augustus is er een user-meeting geweest. Tijdens deze bijeenkomst is er naar nieuwe ontwikkelingen van Grondwerk gekeken en behoeftes werden geïnventariseerd en zullen worden meegenomen. De middag was zeker een succes en zal volgend jaar wederom georganiseerd worden. Biem Troost vraagt zich af of er een verslag van gemaakt is? De conclusies uit de gestelde behoeften zullen worden geïnventariseerd en zal tevens aan het VNMG worden gezonden. ARENIUM: Bij Arcadis draait ARENIUM. Alleen loopt het programma vast wanneer dit onder WINDOWS-NT4 Service Pack 6 Nederlandstalig draait. Verder ziet het er veelbelovend uit. In de nieuwe versie, die eind oktober verwacht wordt, zullen meer opties voor het uit te splitsen van datastromen aanwezig zijn. Tevens zullen de bevoegdheden beter geregeld worden, aldus Hans van Eijk. MX (PROFESSIONAL) Henny Kooijman de combinatie Outlook en Alignment is fataal. Wanneer er binnen komt als men in Alignment werkt, raakt het GDS model meestal onbruikbaar. MX opstarten wanneer Excel actief is (Engelse instellingen gebruiken dan zijn er geen opstart problemen te verwachten). Men wacht met smart op versie 2.6. Internetsite VNMG In verband met een link vanaf de site van Infrasoft heeft het VNMG buitengewoon veel bezoekers gehad de laatste periode. VNMG - Verslag 41e bijeenkomst 4

5 In verband met facturatieproblemen met de huidige provider wordt er besloten om een andere host te zoeken. Het contract met UUNET zal worden opgezegd. De leden gaan hiermee akkoord. Activiteiten VNMG Donderdag 28 november na de 42 e vergadering zal er voor belangstellende in Snow World te Landgraaf geskied kunnen worden. De leden die niet aanwezig zijn zullen telefonisch worden benaderd. Vergaderdata 2003 Donderdag 20 februari 2003 Donderdag 12 juni 2003 Donderdag 18 september 2003 Donderdag 27 november 2003 Ingenieursbureau Zuid-Holland te Den Haag Grontmij Verkeer & Infrastructuur BV te De Bilt Ingenieursbureau Oranjewoud te Rijswijk GEOMIJ BV te Posterholt 5. User Reports en Enhancement Requests De User Reports zijn verzonden met het verslag van deze vergadering. De User Reports zullen per commissieleider besproken worden. Omdat er een aantal productcommissieleiders niet aanwezig is zal dit punt de volgende vergadering aan de orde komen. 6. Infrasoft Nieuws De nieuw ontwikkelde versie van RTW-stijlen van Pronk zullen worden verwerkt in versie 2 van RTW. 17 Oktober zal er een workshop plaatsvinden voor gebruikers van de dynamite-tool. Deze tool kan gebruikt worden om visualisaties te maken. 25 en 26 September zal de CADCAM beurs worden georganiseerd in Kortrijk. 14 en 15 November zal wederom de Summit plaatsvinden en wel in Nunspeet. 7. Presentatie met betrekking tot het gebruik van inputfilse in samenwerking met Excel door J.P. De Smidt van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat Apeldoorn Presentatie waarbij MX inputfiles gemaakt worden in Excel met inbegrip van richtlijnen van Rijkswaterstaat. Tijdens de presentatie zijn er diverse vragen gesteld door een aantal leden van het VNMG en naderhand was er een levendige discussie met J.P. de Smidt. Een digitale versie is op verzoek te verkrijgen bij Annemarie van Sliedregt 8. Rondvraag Thomas Leijen vraagt de aanwezigen leden of er bedrijven zijn die studenten in de gelegenheid willen stellen een zogenaamde snuffelstage aan te bieden. De volgende bedrijven melden zich hiervoor, te weten: Oranjewoud en Royal Haskoning. Biem Troost in de basiscursus van Infrasoft wordt de Quick-Alignment-methode gebruikt. Deze basiscursus moet beter aansluiten op de praktijk van alle dag. Dit is nu niet het geval. Biem Troost zal een sturen naar Hans van Eijk met betrekking tot dit onderwerp. VNMG - Verslag 41e bijeenkomst 5

6 Henny Kooijman merkt op dat hij een eigen softwarebedrijf is gestart. Dit kan bij de leden enige vraagtekens oproepen met betrekking tot de voorzittersfunctie. Hij vraagt de aanwezigen om voor de volgende bijeenkomst een oordeel hierover te vormen, zodat men zich tijdens de vergadering van 28 november hierover kan uitspreken. Dit kan dan gevolgen hebben met betrekking tot het voortzetten van zijn bestuursactiviteiten. 9. Sluiting Henny Kooijman dankt een ieder voor zijn aanwezigheid en hoopt iedereen weer te verwelkomen op de vergadering van donderdag 28 november te Landgraaf. Actielijst Onderwerp: Actie door: Eventuele informatie ten behoeve van VNMGsite naar bestuur mailen ( -adressen te vinden op VNMG-site). Duurzaam Veilig Hans Bosman zal dit terugkoppelen. Zoekfunctie inbouwen voor VNMG-site. leden Hans Bosman Hans Bosman VNMG - Verslag 41e bijeenkomst 6

Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen

Datum : 13 maart 2008 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign. Aanwezigen 0 1 0 1 0 1 Verslag e bijeenkomst Vereniging Nederlandstalige MX Gebruikers Datum : maart 0 Plaats : B & I te Hoofddorp Notulist: Annemarie van Sliedregt - Assign Aanwezigen L. de Barbanson Tauw A. Beks

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Witte Molen N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 22 maart 2013 Locatie: Witte Molen N.V., Moleneind 2, 4268 GD Meeuwen Verslag: M.J. ter Heegde van Het Notuleercentrum Aanwezig:

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2015 ML

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. april 2015 ML CONCEPT VERSLAG voor de vergadering van houders van certificaten van aandelen van Telegraaf Media Groep N.V., gehouden op donderdag 9 om 14.00 uur in het hoofdgebouw van Telegraaf Media Groep N.V., Basisweg

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis

CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis CONCEPT-VERSLAG Openbare gemeenteraadvergadering Heusden op dinsdag 6 november 2007 van 19.30 tot 21.10 uur in het Stadhuis Voorzitter: H. Willems Raadsgriffier: A. Emmen Aanwezige leden: J.M.A. Aerts

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Georganiseerd overleg Defensie

Georganiseerd overleg Defensie Georganiseerd overleg Defensie Werkgroep Reorganisaties G.A. van Herpen-Bartlema inlichtingen t.vanherpen@caop.nl 070-3765779 bijlage(n) REO/15.00024 briefnummer G.1.33 zaaknummer 15 januari 2015 verzenddatum

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is.

Alex Odijk vindt het jammer dat geen der briefschrijvers ter vergadering aanwezig is. Verslag van de 77 e Algemene Ledenvergadering van Het Stripschap Het Huis Utrecht in Utrecht op 16 november 2014 in Aanwezige bestuursleden: Meerten Welleman (waarnemend voorzitter en secretaris), Erwin

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras

Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Uitnodiging ALV 2015 Bewonersvereniging Watergras Dag leden, Hierbij het Jaarverslag 2014 van de Bewonersvereniging Watergras. Op 26 maart 2015 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij we een

Nadere informatie

----------000----------

----------000---------- 1 Notulen dorpsraadsvergadering van 29 september 2009 Aanwezig: 5 leden Afwezig m.k.: 1 lid Gasten: 2 gasten van de gemeente Horst aan de Maas Notulisten: EM en AK ----------000---------- 1. Opening Om

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie