Economie en Bedrijfseconomie Bruto startsalaris: Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economie en Bedrijfseconomie Bruto startsalaris: 2.664 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo"

Transcriptie

1 Economie en Bedrijfseconomie Bruto startsalaris: Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Percentage werkend 92% Percentage studerend 4% Percentage baan op niveau 67% Percentage tevreden over aansluiting 72% Maanden zoektijd 2 Prognose goed Conjunctuur gevoeligheid erg hoog Uitwijkmogelijkheden gemiddeld Jaar enquête 2009 Beroepen Economen vinden een baan in veel verschillende sectoren en beroepen. Bijvoorbeeld in/bij: het (internationale) bedrijfsleven, financiële instellingen, het IMF, de Wereldbank, de overheid, het bank- en verzekeringswezen, pensioenfondsen, accountantskantoren en adviesbureaus. Maar ook in onderwijs en als zelfstandig ondernemer. Zij weten hoe een onderneming werkt en weten veel over gedrag van consumenten en producenten (microeconomie) en over de nationale en internationale economie (macro-economie). Controller Geeft leiding aan een financiële of bedrijfseconomische afdeling, die het financiële reilen en zeilen van een bedrijf controleert en stuurt. Geeft de directie financieel-economische adviezen. Voorbeelden van werkzaamheden: toetst investeringsplannen op haalbaarheid, overlegt met de directie, volgt ontwikkelingen op het vakgebied, stelt balansen, winst-enverliesrekeningen, begrotingen, jaarrekeningen en meerjarenplanningen op en analyseert die door met de computer statistieken te maken, schrijft en presenteert rapporten. Beleggingsanalist Adviseert banken of beleggingsinstellingen over geschikte beleggingen. Doet daarvoor onderzoek naar beleggingsmogelijkheden om geld te verdienen. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt gegevens (bijvoorbeeld rentestanden, wisselkoersen en verkoopcijfers) uit bijvoorbeeld kranten, statistieken en jaarverslagen, bewerkt en vergelijkt gegevens en schrijft rapporten. Economisch adviseur Adviseert over financieel-economische zaken (bijvoorbeeld bedrijfsstrategieën, informatiestromen, organisatiestructuren of veranderingsprocessen binnen organisaties). Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert financiële gegevens, jaarverslagen, marktonderzoeken en vakliteratuur om algemene economische ontwikkelingen in bedrijven bij te houden, ontwikkelt verkoopstrategieën, verricht marktonderzoek en stelt marketingplannen op. Boekhouder Verzorgt de boekhouding (financiële administratie) van organisaties. Geeft boekhoudkundige adviezen. Voorbeelden van werkzaamheden: slaat financiële gegevens via computerpakketten overzichtelijk op en analyseert ze, legt cijfers en resultaten vast in verslagen en overzichten, presenteert cijfers en resultaten aan de directie, adviseert de directie over economisch en financieel beleid, houdt crediteuren- en debiteurenadministratie bij, stelt begrotingen, verlies-en-winstrekeningen, balansen, jaarrekeningen en meerjarenplanningen op, maakt statistieken, handelt belastingzaken af en overlegt met andere afdelingen (bijvoorbeeld over hun financiële positie). Hoofd administratie Geeft leiding aan een afdeling administratie van een bedrijf of instelling en adviseert over het te voeren administratieve beleid. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt

2 uitvoerend personeel, houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk, coördineert activiteiten, overlegt met medewerkers van verschillende afdelingen, bereidt beleid voor, voert overleg met betrokken partijen en adviseert de directie over het te voeren beleid. Importeur Koopt goederen in het buitenland en verkoopt die in Nederland. Voorbeelden van werkzaamheden: bezoekt beurzen, manifestaties en bedrijven, onderhandelt met leveranciers en klanten over prijzen en leveringsvoorwaarden, maakt reclame, maakt offertes en verstuurt rekeningen, verzorgt het transport van goederen en volgt marktontwikkelingen. Beleidsmedewerker economische zaken Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van economische zaken. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over economische zaken. Kredietbeoordelaar Onderzoekt bij een bank of kredietaanvragen van bedrijven aan de voorschriften en richtlijnen van de bank voldoen. Adviseert banken of zij al dan niet kredieten moeten verstrekken. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt gegevens over de kredietaanvrager (bijvoorbeeld financiële cijfers en investeringsplannen), wint informatie in bij andere afdelingen of instellingen (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel) en geeft aan welke afspraken een bank met de kredietaanvrager moet maken. Manager importbedrijf Geeft leiding aan een importbedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, denkt na over de strategie van het bedrijf, vertaalt de strategie naar beleid, zorgt voor de uitvoering van het beleid, koopt goederen in het buitenland in en verkoopt deze in Nederland, bezoekt beurzen, manifestaties en bedrijven, onderhandelt met leveranciers en klanten over prijzen en leveringsvoorwaarden, maakt reclame, stelt offertes op, verzorgt het transport van goederen en volgt marktontwikkelingen. Manager exportbedrijf Geeft leiding aan een exportbedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, koopt goederen in Nederland in en verkoopt deze in het buitenland, bezoekt beurzen, bedrijven en manifestaties in het buitenland, brengt producten onder de aandacht, bouwt contacten op met klanten, maakt offertes (prijsopgaven), onderhandelt met leveranciers en afnemers, regelt vervoer, verstuurt rekeningen, sluit verzekeringen voor wanbetaling af en volgt ontwikkelingen in de markt. Marketingmanager Stelt marketingplannen op en zorgt voor de uitvoering van die plannen. Geeft leiding aan een marketingafdeling. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt marketingmedewerkers, vergroot de afzet van een product door marketingplannen op te stellen, geeft commerciële adviezen over nieuwe producten, maakt voorstellen voor reclamecampagnes en let op de behoeften van (mogelijke) afnemers en op de mogelijkheden die de markt biedt. Sales promotor Adviseert over de verbetering van de verkoop van producten en diensten. Voert adviezen na goedkeuring uit. Voorbeelden van werkzaamheden: bedenkt ideeën om de omzet te verhogen (bijvoorbeeld door producten te verbinden aan evenementen), onderhoudt contacten met marketingmanagers, marktonderzoekers, productmanagers, verkoopleiders, reclamebureaus en drukkerijen, analyseert marktontwikkelingen en verkoopresultaten, stelt marketingplannen op en ontwikkelt verkoopstrategieën, reclamecampagnes en trainingen voor mensen die de producten verkopen. Administrateur Voert de financiële administratie van een bedrijf of instelling met name in het midden- en kleinbedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: boekt en verwerkt financiële gegevens, voert de debiteuren- en crediteurenadministratie, maakt rapportages voor het management, signaleert budgetoverschrijdingen op organisatie- en projectniveau, stelt de jaarbegroting op, verzorgt de belastingaangiftes, ontwikkelt en bewaakt procedures voor correcte administratieve en boekhoudkundige afhandelingen, onderhoudt contacten met klanten en leveranciers en geeft soms leiding aan medewerkers.

3 Salesmanager Ontwikkelt verkoopbeleid en leidt de verkoop van producten en diensten. Geeft leiding aan het verkoopteam. Voorbeelden van werkzaamheden: leidt, coördineert en beoordeelt de werkzaamheden van het verkoopteam (accountmanagers, verkoopleiders, vertegenwoordigers en verkopers), formuleert het verkoopbeleid en voert dit uit, ontwikkelt en realiseert verkoop-, relatie- en accountplannen, onderhandelt over de verkoop van producten en diensten, sluit contracten af, werft klanten (accounts/prospects), beheert en ontwikkelt commerciële relaties met (mogelijke) klanten en volgt marktontwikkelingen. Manager groot- en tussenhandel Geeft leiding aan een groothandels- of tussenhandelsbedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: bewaakt de financiële en personele zaken van de bedrijfsvoering, draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het commercieel, financieel en facilitair beleid en het personeels- en organisatiebeleid, geeft leiding aan personeel, onderhandelt met leveranciers over prijzen en leveringsvoorwaarden, maakt reclame, bewaakt de kosten en volgt marktontwikkelingen. Manager leasemaatschappij voertuigen Geeft leiding aan een leasemaatschappij voor voertuigen. Voorbeelden van werkzaamheden: bewaakt de financiële en personele zaken van de bedrijfsvoering, draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het commercieel, financieel en facilitair beleid en het personeels- en organisatiebeleid, geeft leiding aan personeel, koopt voertuigen in en onderhandelt met leveranciers, informeert en adviseert klanten over lease- en financieringsmogelijkheden, sluit leasecontracten af, maakt reclame, bewaakt de kosten en volgt marktontwikkelingen. Supervisor klantenservice Geeft leiding aan de klantenservice van een organisatie. Voorbeelden van werkzaamheden: voert werkoverleg, stemt werkprocessen op elkaar af, maakt werkplanningen en roosters, rapporteert vragen en klachten van klanten, coacht uitvoerend personeel, onderzoekt klachten en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening. Hoofd debiteurenadministratie Geeft leiding aan de debiteurenadministratie en zorgt voor de uitvoering van het debiteurenbeleid. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, stroomlijnt processen van debiteurenbewaking in een geautomatiseerd systeem, toetst kredietwaardigheid van afnemers, start incassoprocedures op, verzorgt rapportages en onderhoudt interne en externe contacten (klanten, kredietverzekeraars, incassobureau's). Marktonderzoeker Doet onderzoek naar de introductie en verkoop van producten, het imago van een bedrijf en de tevredenheid van klanten. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt gegevens (bijvoorbeeld via bibliotheken, gesprekken met mensen of enquêtes), verwerkt gegevens in tabellen en grafieken, komt op basis van analyses van gegevens en onderzoeksresultaten met ideeën, adviezen of voorstellen voor verbetering en schrijft rapporten Financieel adviseur Adviseert particulieren bij het afsluiten van allerlei soorten financieringen (bijvoorbeeld leningen, spaarvormen, verzekeringen en hypotheken) en verkoopt deze. Analyseert de financiële situatie van klanten. Voorbeelden van werkzaamheden: interesseert particulieren voor financieringen, acquireert nieuwe klanten en maakt afspraken, neemt klantgegevens op, vult formulieren in, stelt offertes op en bespreekt deze. Assistent controller Controleert het financieel-economische reilen en zeilen van een bedrijf. Informeert het management en draagt bij aan de strategische planning. Voorbeelden van werkzaamheden: levert het management financieel-economische gegevens, stelt balans- en resultatenrekeningen, deelbegrotingen en kostprijsberekeningen op, rapporteert over de financiële gevolgen van en alternatieven voor het beleid en draagt zorg voor de administratieve organisatie en de automatiseringsorganisatie. Productmanager Adviseert over en coördineert de ontwikkeling, verbetering en verkoop van één product of een serie producten. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt een marketingplan op, ontwikkelt reclamecampagnes en verkoopstrategieën, verzamelt en bestudeert gegevens over het productassortiment, de verkoop, de concurrentie, de marktontwikkeling, de meningen en de wensen van consumenten, onderhoudt contacten met reclamebureaus, stelt

4 verkoopprognoses op, introduceert producten bij afnemers en dealers en verzamelt technische informatie over producten en verwerkt die in folders. Productmanager farmaceutisch bedrijf Stelt marketingplannen op en zorgt voor uitvoering van de plannen. Voorbeelden van werkzaamheden: traint en begeleidt buitendienst medewerkers over inhoudelijke kennis van het product, vergroot de afzet van een product door het opstellen van marketingplannen, bereidt campagnetrainingen voor met salesmanager en let op de behoeften van (mogelijke) afnemers en op de mogelijkheden die de markt biedt. Manager callcenter Geeft leiding aan een callcenter. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt medewerkers, wekt belangstelling bij een breed publiek voor de diensten van het callcenter, maakt plannen, ziet toe op de kwaliteit van geleverde diensten, bewaakt kosten, overlegt en onderhandelt met opdrachtgevers en werft nieuwe klanten. Hoofd financiële administratie Geeft leiding aan een afdeling financiële administratie en is eindverantwoordelijk voor het financieel-economische beheer en de kwaliteit van de financiële administratie. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk, coördineert activiteiten, bespreekt financieel-economische zaken met het management, bereidt beleid voor, voert overleg met betrokken partijen en assisteert bij de dagelijkse operationele werkzaamheden binnen de afdeling. Kantoordirecteur bankbedrijf Geeft leiding aan het personeel van een bankfiliaal en voert beleid. Is verantwoordelijk voor de marktbewerking en afzet van zakelijke en particuliere bankdiensten in het marktgebied. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt het personeel, voert beleid, stelt een accountplan op, acquireert nieuwe (zakelijke en particuliere) klanten en houdt de directie op de hoogte van de (financiële) resultaten van het bankfiliaal. Organisatieadviseur (technisch) Onderzoekt hoe een bedrijf of organisatie (of een onderdeel daarvan) is georganiseerd en adviseert over productieprocessen en het onderhouden en uitbreiden van technische installaties. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, begeleidt technische veranderingsprocessen, praat met medewerkers, afdelingschefs, directeuren en managementteams en rapporteert over onderzoeksresultaten en adviezen. Database marketeer Beheert de commerciële database en zet direct marketingactiviteiten op en voert die uit met behulp van de database. Voorbeelden van werkzaamheden: draagt bij aan marketingplannen vanuit het gezichtspunt van databasemarketing, voert direct marketingacties uit en evalueert deze en analyseert klantenbestanden, softwaremogelijkheden, softwaresystemen en de mogelijkheden van de commerciële database. Rayonmanager detailhandel Begeleidt en adviseert filiaalmanagers, bedrijfsleiders en franchisenemers in de detailhandel op het gebied van bedrijfsvoering en marketing. Bewaakt hierbij de winkelformule van het filiaalbedrijf of de franchiseorganisatie. Voorbeelden van werkzaamheden: coacht en begeleidt filiaalmanagers, bedrijfsleiders en franchisenemers, adviseert over bedrijfsvoering, marketing, omzetontwikkeling, klantenwerving en verkoop, bewaakt winkel-, verkoop- en franchiseformules, beoordeelt en selecteert personeel en zit het bedrijfsleiders- of franchisenemersoverleg voor. Business development manager Boort nieuwe markten aan voor producten en diensten en bouwt bestaande marktgebieden uit. Voorbeelden van werkzaamheden: volgt marktontwikkelingen, initieert en verzorgt opdrachten van bestaande of potentiële relaties, maakt offertes, sluit contracten af en zorgt voor de overdracht aan interne medewerkers. Exportmanager Geeft leiding aan een exportafdeling van een internationaal opererend handels- of productiebedrijf. Onderzoekt exportmogelijkheden en werft exportorders. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding aan exportmedewerkers, onderzoekt exportmogelijkheden en ontwikkelt exportmarketingplannen, bezoekt exportlocaties en brengt exportgebieden in kaart, analyseert culturele, sociale en religieuze gebruiken in exportlanden, informeert en adviseert over producten, werft orders en opdrachten, bouwt contacten op met mogelijke klanten en onderhandelt met afnemers.

5 Hoofd economische zaken Geeft leiding aan de afdeling economische zaken van een overheidsinstelling. Deze afdeling is onder andere belast met het ontwikkelen en uitvoeren van economisch beleid, het informeren over de ontwikkeling van de lokale en regionale economie en het adviseren van bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk, coördineert activiteiten, bereidt beleid voor, voert overleg met betrokken partijen en adviseert over het te voeren beleid. Hoofd verkoop binnendienst Geeft leiding aan de commerciële binnendienst van een productie- of handelsbedrijf of organisatie voor zakelijke dienstverlening. Voorbeelden van werkzaamheden: leidt en coördineert de werkzaamheden van de commerciële binnendienst, voert verkoopplannen uit, zet rapportagesystemen op, zorgt ervoor dat orders goed verwerkt worden en onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects). Hoofd crediteurenadministratie Geeft leiding aan de crediteurenadministratie en zorgt voor de uitvoering van het crediteurenbeleid. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, structureert de crediteurenbewaking, stelt facturen betaalbaar, draagt zorg voor betalingen aan derden, rapporteert het management over het openstaande crediteurensaldo en onderhoudt interne en externe contacten (bijvoorbeeld met collega's en leveranciers). Sales- en marketingmanager Ontwikkelt commercieel beleid en leidt de verkoop en marketing van producten en diensten. Geeft leiding aan het verkoop- en marketingteam. Voorbeelden van werkzaamheden: leidt, coördineert en beoordeelt de werkzaamheden van het verkoop- en marketingteam, formuleert het commercieel beleid en voert dit uit, ontwikkelt en realiseert verkoop- en marketingplannen, onderhandelt over de verkoop van producten en diensten, sluit contracten af, werft klanten (accounts/prospects), beheert en ontwikkelt commerciële relaties met (mogelijke) klanten en volgt marktontwikkelingen. Bedrijfsmanager detailhandel Geeft leiding aan een grote winkel of detailhandelvestiging (bijvoorbeeld een warenhuis, bouwmarkt of grote supermarkt). Voorbeelden van werkzaamheden: bewaakt de financiële en personele zaken van de bedrijfsvoering, draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het commercieel, financieel en facilitair beleid en het personeels- en organisatiebeleid, geeft leiding aan verkooppersoneel en afdelingsmanagers, koopt goederen in en verkoopt deze, onderhandelt met leveranciers over prijzen en leveringsvoorwaarden, maakt reclame, bewaakt de kosten en volgt marktontwikkelingen.