Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo"

Transcriptie

1 Bedrijfskunde Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo (ook International Business) Percentage werkend 93% (94%) Percentage studerend 2% (1%) Percentage baan op niveau 51% (63%) Percentage tevreden over aansluiting 73% (75%) Maanden zoektijd 2 (1) Prognose slecht Conjunctuur gevoeligheid Uitwijkmogelijkheden Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. erg hoog hoog Jaar enquête 2009 Beroepen Als afgestudeerd bedrijfskundige kun je in alle sectoren van de maatschappij terecht komen, variërend van het bedrijfsleven en de overheid tot non-profitinstellingen. Uiteindelijk kun je terechtkomen in functies als bijv. personeelsmanager, logistiek manager, projectmanager of consultant. IB is internationaal georiënteerd (o.a. Engelstalig), maar beide studies bieden mogelijkheden in binnen- en buitenland. Pas afgestudeerden kiezen ook regelmatig voor een traineeship. Tijdens een traineeship leer je de verschillende onderdelen van een bedrijf kennen, zodat je kunt kijken waar je kwaliteiten en interesses liggen. Importeur Koopt goederen in het buitenland en verkoopt die in Nederland. Voorbeelden van werkzaamheden: bezoekt beurzen, manifestaties en bedrijven, onderhandelt met leveranciers en klanten over prijzen en leveringsvoorwaarden, maakt reclame, maakt offertes en verstuurt rekeningen, verzorgt het transport van goederen en volgt marktontwikkelingen. Beleidsmedewerker economische zaken Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van economische zaken. Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, voert overleg met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over economische zaken. Logistiek manager Plant en controleert de goederenstroom in bedrijven en zorgt voor de uitvoering daarvan. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerende medewerkers, stelt werkplannen op, houdt toezicht op de uitvoering van werkplannen, zorgt dat de productieafdelingen op tijd de juiste grondstoffen binnenkrijgen, zorgt dat voorraden op tijd bij de winkels zijn, overlegt met managers van (productie-)afdelingen over de aan- en afvoer van goederen en maakt afspraken over levering met afnemers van eindproducten. Manager importbedrijf Geeft leiding aan een importbedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, denkt na over de strategie van het bedrijf, vertaalt de strategie naar beleid, zorgt voor de uitvoering van het beleid, koopt goederen in het buitenland in en verkoopt deze in Nederland, bezoekt beurzen, manifestaties en bedrijven, onderhandelt met leveranciers en klanten over prijzen en leveringsvoorwaarden, maakt reclame, stelt offertes op, verzorgt het transport van goederen en volgt marktontwikkelingen. Manager exportbedrijf Geeft leiding aan een exportbedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, koopt goederen in Nederland in en verkoopt deze in het buitenland, bezoekt beurzen, bedrijven en manifestaties in het buitenland, brengt producten onder de aandacht, bouwt contacten op met klanten, maakt offertes (prijsopgaven), onderhandelt met

2 leveranciers en afnemers, regelt vervoer, verstuurt rekeningen, sluit verzekeringen voor wanbetaling af en volgt ontwikkelingen in de markt. Manager organisatieadviesbureau Geeft leiding aan (een afdeling van) een organisatieadviesbureau. Adviseert over de organisatie van bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, onderzoekt hoe bedrijven zijn georganiseerd en hoe dit beter kan, voert gesprekken met bijvoorbeeld medewerkers, afdelingschefs en directies, bewaakt de kosten, leest vakliteratuur en schrijft rapporten. Marketingmanager Stelt marketingplannen op en zorgt voor de uitvoering van die plannen. Geeft leiding aan een marketingafdeling. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt marketingmedewerkers, vergroot de afzet van een product door marketingplannen op te stellen, geeft commerciële adviezen over nieuwe producten, maakt voorstellen voor reclamecampagnes en let op de behoeften van (mogelijke) afnemers en op de mogelijkheden die de markt biedt. Organisatieadviseur Adviseert over bedrijfsorganisatie (bijvoorbeeld over informatiestromen, personeelsstructuur en organisatiestructuur). Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt personeel, begeleidt veranderingsprocessen, onderzoekt het reilen en zeilen van bedrijven in de praktijk, voert gesprekken met onder meer medewerkers, afdelingschefs en managementteams, schrijft rapporten en leest vakliteratuur. Sales promotor Adviseert over de verbetering van de verkoop van producten en diensten. Voert adviezen na goedkeuring uit. Voorbeelden van werkzaamheden: bedenkt ideeën om de omzet te verhogen (bijvoorbeeld door producten te verbinden aan evenementen), onderhoudt contacten met marketingmanagers, marktonderzoekers, productmanagers, verkoopleiders, reclamebureaus en drukkerijen, analyseert marktontwikkelingen en verkoopresultaten, stelt marketingplannen op en ontwikkelt verkoopstrategieën, reclamecampagnes en trainingen voor mensen die de producten verkopen. Salesmanager Ontwikkelt verkoopbeleid en leidt de verkoop van producten en diensten. Geeft leiding aan het verkoopteam. Voorbeelden van werkzaamheden: leidt, coördineert en beoordeelt de werkzaamheden van het verkoopteam (accountmanagers, verkoopleiders, vertegenwoordigers en verkopers), formuleert het verkoopbeleid en voert dit uit, ontwikkelt en realiseert verkoop-, relatie- en accountplannen, onderhandelt over de verkoop van producten en diensten, sluit contracten af, werft klanten (accounts/prospects), beheert en ontwikkelt commerciële relaties met (mogelijke) klanten en volgt marktontwikkelingen. Manager leasemaatschappij voertuigen Geeft leiding aan een leasemaatschappij voor voertuigen. Voorbeelden van werkzaamheden: bewaakt de financiële en personele zaken van de bedrijfsvoering, draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het commercieel, financieel en facilitair beleid en het personeels- en organisatiebeleid, geeft leiding aan personeel, koopt voertuigen in en onderhandelt met leveranciers, informeert en adviseert klanten over lease- en financieringsmogelijkheden, sluit leasecontracten af, maakt reclame, bewaakt de kosten en volgt marktontwikkelingen. Manager adviesbureau public relations en marketing Geeft leiding aan een adviesbureau voor public relations en marketing. Adviseert over pr- of marketingplannen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, onderzoekt markten, ontwikkelt reclamecampagnes en verkoopstrategieën, bewaakt de kosten en stelt pr- of marketingplannen op. Manager verzekeringsmaatschappij Geeft leiding aan een verzekeringsmaatschappij. Voorbeelden van werkzaamheden: houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk, begeleidt en beoordeelt het leidinggevend personeel, wekt belangstelling bij een breed publiek voor de diensten (verzekeringen) van het bedrijf, stuurt de bedrijfsvoering, bewaakt de kosten, voert strategisch beleid, heeft overleg met de directie (bijvoorbeeld over het aantal verkochte verzekeringen) en is verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten. Manager uitgeverij Geeft leiding aan een uitgeverij. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, onderhandelt met leveranciers en afnemers, overlegt met

3 bijvoorbeeld journalisten, redacteurs en vormgevers, bewaakt de kwaliteit van het fonds of portfolio tijdschriften, bewaakt de kosten, beslist over nieuwe uitgaven, maakt reclame en sluit contracten af. Marktonderzoeker Doet onderzoek naar de introductie en verkoop van producten, het imago van een bedrijf en de tevredenheid van klanten. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt gegevens (bijvoorbeeld via bibliotheken, gesprekken met mensen of enquêtes), verwerkt gegevens in tabellen en grafieken, komt op basis van analyses van gegevens en onderzoeksresultaten met ideeën, adviezen of voorstellen voor verbetering en schrijft rapporten Financieel adviseur Adviseert particulieren bij het afsluiten van allerlei soorten financieringen (bijvoorbeeld leningen, spaarvormen, verzekeringen en hypotheken) en verkoopt deze. Analyseert de financiële situatie van klanten. Voorbeelden van werkzaamheden: interesseert particulieren voor financieringen, acquireert nieuwe klanten en maakt afspraken, neemt klantgegevens op, vult formulieren in, stelt offertes op en bespreekt deze. Productieplanner Zorgt ervoor dat mensen en middelen tegen een zo gunstig mogelijke kostprijs in het werkproces worden ingezet. Voorbeelden van werkzaamheden: maakt berekeningen van het aantal in te zetten machines en mensen, bepaalt welke machines en mensen worden ingezet, overlegt met de productieafdelingen, stelt de begroting op en maakt en bewaakt de planning. Teamleider verzekeringen Geeft leiding aan een afdeling binnen een verzekeringsmaatschappij. Voorbeelden van werkzaamheden: is verantwoordelijk voor de inzet van personeel van bijvoorbeeld de afdeling schadeverzekeringen of levensverzekeringen, stimuleert en begeleidt medewerkers, zorgt ervoor dat de (vakinhoudelijke)kennis op peil is, is aanspreekpunt voor vakinhoudelijke vragen, doet voorstellen tot verbeteringen van procedures en rapporteert aan de manager. Productmanager Adviseert over en coördineert de ontwikkeling, verbetering en verkoop van één product of een serie producten. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt een marketingplan op, ontwikkelt reclamecampagnes en verkoopstrategieën, verzamelt en bestudeert gegevens over het productassortiment, de verkoop, de concurrentie, de marktontwikkeling, de meningen en de wensen van consumenten, onderhoudt contacten met reclamebureaus, stelt verkoopprognoses op, introduceert producten bij afnemers en dealers en verzamelt technische informatie over producten en verwerkt die in folders. Kwaliteitsmanager Draagt binnen een bedrijf zorg voor de opzet, uitwerking en evaluatie van het kwaliteitsbeleid, eventueel in een gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt ervoor dat het systeem voldoet aan de norm, coördineert interne audits (zodat systematisch verbeteringen tot stand kunnen worden gebracht), ziet erop toe dat alle medewerkers op de hoogte zijn van geldende werkinstructies en procedures, rapporteert resultaten van kwaliteitsonderzoek en meldt eventuele problemen bij de directie. Bedrijfsleider sorteercentrum post Geeft leiding aan medewerkers van een sorteercentrum voor post. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, bewaakt de kosten en de voortgang van de sorteerwerkzaamheden, analyseert problemen in het productieproces, zorgt ervoor dat veranderingen en verbeteringen in het productieproces worden doorgevoerd, overlegt met de teamleiders en adviseert de directie. Contractmanager railinfra Geeft leiding aan een railinfrabedrijf en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van contracten. Voorbeelden van werkzaamheden: begeleidt en beoordeelt het leidinggevende personeel, maakt plannen en begrotingen, voert strategisch beleid en zorgt dat het wordt uitgevoerd, heeft overleg met de directie, houdt marktontwikkelingen bij, sluit nieuwe contracten af (bijvoorbeeld voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn) en onderhandelt met (onder)aannemers over contracten. Productmanager farmaceutisch bedrijf Stelt marketingplannen op en zorgt voor uitvoering van de plannen. Voorbeelden van werkzaamheden: traint en begeleidt buitendienst medewerkers over inhoudelijke kennis van het product, vergroot de afzet van een product door het opstellen van marketingplannen, bereidt campagnetrainingen voor met salesmanager en let op de behoeften van (mogelijke) afnemers en op de mogelijkheden die de markt biedt.

4 Manager callcenter Geeft leiding aan een callcenter. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt medewerkers, wekt belangstelling bij een breed publiek voor de diensten van het callcenter, maakt plannen, ziet toe op de kwaliteit van geleverde diensten, bewaakt kosten, overlegt en onderhandelt met opdrachtgevers en werft nieuwe klanten. Hoofd financiële administratie Geeft leiding aan een afdeling financiële administratie en is eindverantwoordelijk voor het financieel-economische beheer en de kwaliteit van de financiële administratie. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk, coördineert activiteiten, bespreekt financieel-economische zaken met het management, bereidt beleid voor, voert overleg met betrokken partijen en assisteert bij de dagelijkse operationele werkzaamheden binnen de afdeling. Kantoordirecteur bankbedrijf Geeft leiding aan het personeel van een bankfiliaal en voert beleid. Is verantwoordelijk voor de marktbewerking en afzet van zakelijke en particuliere bankdiensten in het marktgebied. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt het personeel, voert beleid, stelt een accountplan op, acquireert nieuwe (zakelijke en particuliere) klanten en houdt de directie op de hoogte van de (financiële) resultaten van het bankfiliaal. Hoofd productieplanning Leidt de afdeling productieplanning in een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt productieplanners bij de organisatie van hun werk, ziet toe op de voortgang van de werkzaamheden en de kwaliteit van de dienstverlening, bewaakt de kosten, overlegt met andere afdelingen binnen het bedrijf (bijvoorbeeld de inkoop- en verkoopafdeling), adviseert hoe werkwijzen verbeterd kunnen worden en voert veranderingsprocessen door. Database marketeer Beheert de commerciële database en zet direct marketingactiviteiten op en voert die uit met behulp van de database. Voorbeelden van werkzaamheden: draagt bij aan marketingplannen vanuit het gezichtspunt van databasemarketing, voert direct marketingacties uit en evalueert deze en analyseert klantenbestanden, softwaremogelijkheden, softwaresystemen en de mogelijkheden van de commerciële database. Auditor kwaliteitszorg Voert audits uit (controleert of er in de praktijk wordt gewerkt volgens de procedures, werkinstructies en voorschriften) op HACCP/ISO kwaliteitszorgsystemen. Voorbeelden van werkzaamheden: bestudeert procedures en instructies, interviewt medewerkers op locatie over de praktijksituatie, maakt rapportages van bevindingen, overlegt met collega-auditors en geeft in geval van certificatie een eindoordeel. Rayonmanager detailhandel Begeleidt en adviseert filiaalmanagers, bedrijfsleiders en franchisenemers in de detailhandel op het gebied van bedrijfsvoering en marketing. Bewaakt hierbij de winkelformule van het filiaalbedrijf of de franchiseorganisatie. Voorbeelden van werkzaamheden: coacht en begeleidt filiaalmanagers, bedrijfsleiders en franchisenemers, adviseert over bedrijfsvoering, marketing, omzetontwikkeling, klantenwerving en verkoop, bewaakt winkel-, verkoop- en franchiseformules, beoordeelt en selecteert personeel en zit het bedrijfsleiders- of franchisenemersoverleg voor. Business development manager Boort nieuwe markten aan voor producten en diensten en bouwt bestaande marktgebieden uit. Voorbeelden van werkzaamheden: volgt marktontwikkelingen, initieert en verzorgt opdrachten van bestaande of potentiële relaties, maakt offertes, sluit contracten af en zorgt voor de overdracht aan interne medewerkers. Exportmanager Geeft leiding aan een exportafdeling van een internationaal opererend handels- of productiebedrijf. Onderzoekt exportmogelijkheden en werft exportorders. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding aan exportmedewerkers, onderzoekt exportmogelijkheden en ontwikkelt exportmarketingplannen, bezoekt exportlocaties en brengt exportgebieden in kaart, analyseert culturele, sociale en religieuze gebruiken in exportlanden, informeert en adviseert over producten, werft orders en opdrachten, bouwt contacten op met mogelijke klanten en onderhandelt met afnemers. Accountmanager agrarische producten

5 agrarische producten (bijvoorbeeld pootgoed, bloemen of planten). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatieen accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten Accountmanager chemische producten chemische producten (bijvoorbeeld chloor of producten voor de procesindustrie). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten Accountmanager consumptiegoederen en gebruiksartikelen consumptiegoederen en gebruiksartikelen (bijvoorbeeld voeding, kleding, consumentenelektronica of huishoudelijke artikelen). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatieen accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten Accountmanager technische producten technische producten (bijvoorbeeld bouwmaterialen, machines en gereedschappen). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut Hoofd economische zaken Geeft leiding aan de afdeling economische zaken van een overheidsinstelling. Deze afdeling is onder andere belast met het ontwikkelen en uitvoeren van economisch beleid, het informeren over de ontwikkeling van de lokale en regionale economie en het adviseren van bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, houdt toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk, coördineert activiteiten, bereidt beleid voor, voert overleg met betrokken partijen en adviseert over het te voeren beleid. Hoofd inkoop Geeft leiding aan de inkoopafdeling van een bedrijf, organisatie of overheidsinstelling. Ontwikkelt en evalueert inkoopbeleid. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding aan de inkoopmedewerkers en coördineert de werkzaamheden, formuleert en evalueert het inkoopen leveranciersbeleid en stemt dit af met het beleid van de organisatie of onderneming, bepaalt de inkoopbehoeften, draagt zorg voor het financiële management, bewaakt de kosten, onderhandelt met leveranciers, onderhoudt relaties met belangrijke leveranciers en gaat (internationale) samenwerkingsverbanden met leveranciers aan. Manager communicatieadviesbureau (reclame) Geeft leiding aan een reclamebureau en geeft reclameadviezen. Voorbeelden van werkzaamheden: begeleidt en instrueert personeel, acquireert nieuwe afnemers en klanten, haalt reclameopdrachten binnen en organiseert de uitvoering daarvan, ontwikkelt reclamecampagnes en bewaakt de kosten. Accountmanager reclame reclameproducties. Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut verkoopmogelijkheden, voert onderhandelingen en sluit contracten af.

6 Accountmanager zakelijke diensten zakelijke diensten (bijvoorbeeld distributie, opleidingen, ontwerpen en drukwerk). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten Hoofd verkoop binnendienst Geeft leiding aan de commerciële binnendienst van een productie- of handelsbedrijf of organisatie voor zakelijke dienstverlening. Voorbeelden van werkzaamheden: leidt en coördineert de werkzaamheden van de commerciële binnendienst, voert verkoopplannen uit, zet rapportagesystemen op, zorgt ervoor dat orders goed verwerkt worden en onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects). Sales- en marketingmanager Ontwikkelt commercieel beleid en leidt de verkoop en marketing van producten en diensten. Geeft leiding aan het verkoop- en marketingteam. Voorbeelden van werkzaamheden: leidt, coördineert en beoordeelt de werkzaamheden van het verkoop- en marketingteam, formuleert het commercieel beleid en voert dit uit, ontwikkelt en realiseert verkoop- en marketingplannen, onderhandelt over de verkoop van producten en diensten, sluit contracten af, werft klanten (accounts/prospects), beheert en ontwikkelt commerciële relaties met (mogelijke) klanten en volgt marktontwikkelingen. Bedrijfsmanager detailhandel Geeft leiding aan een grote winkel of detailhandelvestiging (bijvoorbeeld een warenhuis, bouwmarkt of grote supermarkt). Voorbeelden van werkzaamheden: bewaakt de financiële en personele zaken van de bedrijfsvoering, draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het commercieel, financieel en facilitair beleid en het personeels- en organisatiebeleid, geeft leiding aan verkooppersoneel en afdelingsmanagers, koopt goederen in en verkoopt deze, onderhandelt met leveranciers over prijzen en leveringsvoorwaarden, maakt reclame, bewaakt de kosten en volgt marktontwikkelingen. Accountmanager advertenties uitgeverij Realiseert en onderhoudt commerciële relaties met (mogelijke) adverteerders in dag- en weekbladen of tijdschriften. Realiseert verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut verkoopmogelijkheden, voert onderhandelingen en sluit contracten af. Accountmanager ict ictproducten (bijvoorbeeld automatiseringsproducten en -trajecten). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatieen accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten Accountmanager medische producten medische producten (bijvoorbeeld geneesmiddelen of tandheelkundige producten). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten

Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448

Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448 Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 87% Percentage studerend 9% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden

Nadere informatie

Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose

Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose Informatica Bruto startsalaris: 2.758 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 96% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden over aansluiting Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN

ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ONDERNEMEN, VERKOPEN & KLANTEN ECONOMIE & DIENSTVERLENING Verkoper en verkoopspecialist Ondernemer detailhandel Filiaalmanager detailhandel Logistiek medewerker Commercieel medewerker binnendienst Vestigingsmanager

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen

MBO. rocvanflevoland.nl 2015-2016. Opleidingen MBO Opleidingen 2015-2016 rocvanflevoland.nl Inhoudsopgave Sport & Veiligheid 4 Welkom bij het ROC van Flevoland Marketing, Economie & Administratie 10 Handel & Ondernemen / Mode 16 Mobiliteit & Logistiek

Nadere informatie

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren

Economie. > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016. Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren > gereformeerd mbo Zwolle 2015-2016 Ben jij ondernemend, commercieel of dienstverlenend? kom dan bij ons studeren Economie > FINANCI√čLE & SECRETARIELE BEROEPEN > HANDEL & COMMERCIE Economie Ons motto is

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

MANAGER. Beroepsprofiel

MANAGER. Beroepsprofiel Colofon Landelijk Opleidingsprofiel Sportmanager Gemeenschappelijke opleidingskwalificaties sportmanager van de 6 HBO-instituten voor de opleiding tot sportmanager in Nederland. Redactie Alijd Vervoorn,

Nadere informatie

Organieke functie Brandweer Flevoland

Organieke functie Brandweer Flevoland Organieke functie Brandweer Flevoland Functiecategorie : Directie en Management Functietypering : DC/Afdelingshoofd Functiebenaming : Afdelingshoofd Crisisbeheersing/Veiligheidsbureau Functiecode : Functieschaal

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL De wereld binnen onze school......biedt jou grenzeloze mogelijkheden daarbuiten Twitter, foursquare, SMS, e-mail, Internet, digitale nieuwsbrieven, gaming, bluetooth, social

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v)

Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Het Agentschap Wegen en Verkeer werft aan in contractueel dienstverband (contract onbepaalde duur): Teamverantwoordelijke kunstwerken (m/v) Afdeling: Beleidsdomein: Niveau: Graad: Standplaats: Wegen en

Nadere informatie

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

Contactcenter supervisor

Contactcenter supervisor Contactcenter supervisor Beroepscompetentieprofiel definitief Versie 1 juni 2008 Copyright OOCC All rights reserved Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010

Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Commercieel medewerker binnendienst Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie