Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448"

Transcriptie

1 Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 87% Percentage studerend 9% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden over aansluiting 53% Maanden zoektijd 3 Prognose Conjunctuur gevoeligheid Uitwijkmogelijkheden Vwo met profiel EM, CM, NG, NT. redelijk Jaar enquête 2009 laag gemiddeld Arbeidsmarkt algemeen De meeste communicatiewetenschappers komen na hun afstuderen terecht in bedrijven en organisaties (overheid, het bedrijfsleven, adviesbureaus, uitgevers, journalistiek) Ze adviseren bedrijven hoe zij moeten communiceren met hun achterban, bijvoorbeeld met klanten, zakenrelaties en pers, maar ook met hun personeel. Ze ondersteunen die bedrijven en organisaties ook bij het uitvoeren van hun mediacampagnes. Een minderheid gaat werken bij een onderzoeksbureau of bij een universiteit of hogeschool. Je houdt je dan meer bezig met theorie van en onderzoek naar mediacampagnes. Afgestudeerde communicatiewetenschappers beginnen vaak als oplossers van kleine communicatieproblemen in een onderneming. Of houden zich bezig met uitvoerende werkzaamheden, zoals folders schrijven en websites onderhouden Velen nemen, naarmate ze meer ervaring krijgen, grotere taken voor hun rekening. Soms maken ze een overstap naar een andere afdeling binnen hetzelfde bedrijf: van de personeelsafdeling (interne communicatie) naar public relations (externe communicatie) of klimmen op naar een functie als adviseur of beleidsmaker. Je zult je dan vooral richten op het geven van adviezen op het gebied van communicatie. Na een jaar of drie komen communicatiewetenschappers vaak terecht in leidinggevende functies. 65 Procent werkt in zijn of haar derde baan op wetenschappelijk niveau. Beroepen o.a.: Trainer communicatieve vaardigheden Geeft lessen communicatieve vaardigheden aan verschillende doelgroepen. Voorbeelden van werkzaamheden: overlegt met opdrachtgevers, stelt trainingen samen en voert deze uit, legt trainingen uit en kijkt deze na, ontwikkelt lesmateriaal, begeleidt en motiveert cursisten, evalueert trainingen, maakt prijsopgaven, leert cursisten discussiëren en spreken in het openbaar en schrijft brieven. Manager adviesbureau public relations en marketing Geeft leiding aan een adviesbureau voor public relations en marketing. Adviseert over pr- of marketingplannen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, onderzoekt markten, ontwikkelt reclamecampagnes en verkoopstrategieën, bewaakt de kosten en stelt pr- of marketingplannen op. Manager uitgeverij Geeft leiding aan een uitgeverij. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, onderhandelt met leveranciers en afnemers, overlegt met bijvoorbeeld journalisten, redacteurs en vormgevers, bewaakt de kwaliteit van het fonds of portfolio tijdschriften, bewaakt de kosten, beslist over nieuwe uitgaven, maakt reclame en sluit contracten af. Uitgever Ontwikkelt, realiseert en beheert uitgeefproducten (boeken, kranten of bladen). Begeleidt en beoordeelt uitgeverijmedewerkers. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt een uitgeefplan

2 op, ontwikkelt uitgeefideeën, bereidt uitgeefwerkzaamheden voor en coördineert deze, maakt marktanalyses en begrotingen, controleert de inhoud en vormgeving van uitgeefproducten en stelt de frequentie, de oplagen en de prijzen van die producten vast, werft, contracteert en begeleidt auteurs, beoordeelt manuscripten, overlegt met redacteurs, vormgevers en drukkerijen en promoot uitgaven. Redacteur (bladen) Verzamelt gegevens en informatie voor een krant, tijdschrift of vakblad. Redigeert berichten. Voorbeelden van werkzaamheden: schrijft berichten, controleert of artikelen en andere gegevens duidelijk en compleet zijn, verzamelt en selecteert artikelen, onderhoudt contacten met journalisten, verwerkt berichten, herschrijft berichten en kort ze zo nodig in, signaleert afwijkingen in planningen en beantwoordt de telefoon. Pers-, publieksvoorlichter Geeft informatie en voorlichting over de activiteiten van bedrijven en instellingen. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt informatie over actuele onderwerpen, volgt de publieke opinie, onderhoudt contacten met de media, bepaalt de inhoud van voorlichtingsmateriaal, schrijft speeches, persberichten en brochures, organiseert persconferenties en rondleidingen en ondersteunt het overdragen van informatie visueel met overheadprojectors en video. Communicatieadviseur Adviseert bedrijven en instellingen over interne en externe communicatie en communicatiebeleid. Houdt zich bezig met Public Relations en voorlichting. Voorbeelden van werkzaamheden: neemt deel aan projecten als communicatiedeskundige, maakt communicatieplannen, voert communicatieplannen uit of coördineert de uitvoering, bewaakt de huisstijl, adviseert medewerkers en bestuurders over de te volgen communicatiestrategie, schrijft speeches en onderhoudt contacten met de media en andere belanghebbenden. Patiëntenvoorlichter Licht patiënten voor en fungeert als schakel tussen patiënt en hulpverleners. Voorbeelden van werkzaamheden: organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten, adviseert artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen over het gebruik van bepaalde voorlichtingsmethoden en communicatiemiddelen en oefent medisch personeel in het benaderen van patiënten. Communicatiemanager Geeft leiding aan een communicatieafdeling of een team van communicatiedeskundigen. Adviseert bedrijven en instellingen over het te voeren communicatiebeleid. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, maakt op basis van strategisch beleid een communicatieplan, draagt zorg voor de uitvoer van het communicatieplan, bepaalt pers- en sponsorbeleid, bewaakt huisstijl, beheert budgetten, schrijft speeches voor management en directie en onderhoudt contacten met de media en andere belanghebbenden. Traffic manager reclame Zorgt ervoor dat opdrachten voor reclamewerk op tijd gereed zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: controleert of werkzaamheden van alle afdelingen van een reclamebureau en van specialisten van buiten het reclamebureau goed op elkaar zijn afgestemd, deelt de tijd van collega's (bijvoorbeeld copywriters en art directors) in, maakt afspraken met specialisten van buiten het reclamebureau (bijvoorbeeld fotografen en illustratoren), maakt totaalplanningen en houdt de uren bij die (intern en extern) aan de werkzaamheden voor een reclameopdracht worden besteed. Manager communicatieadviesbureau (reclame) Geeft leiding aan een reclamebureau en geeft reclameadviezen. Voorbeelden van werkzaamheden: begeleidt en instrueert personeel, acquireert nieuwe afnemers en klanten, haalt reclameopdrachten binnen en organiseert de uitvoering daarvan, ontwikkelt reclamecampagnes en bewaakt de kosten. Media director reclame Geeft leiding aan de media-afdeling van een reclamebureau en adviseert opdrachtgevers over de te volgen mediastrategie. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding aan personeel van de media-afdeling, bedenkt mediastrategieën en welke media het beste passen bij een bepaalde mediastrategie, adviseert over mediastrategieën, houdt de laatste ontwikkelingen bij over alle soorten media (bijvoorbeeld internet, technologie, kranten, tijdschriften en commercials) en heeft contacten met de exploitanten van de verschillende media.

3 Mediaplanner Werkt mediastrategieën uit tot concrete reclamecampagnes en adviseert welk medium (krant, tijdschrift of zender) zich het beste leent voor reclameboodschappen. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt mediaplannen en begrotingen op, maakt overzichten van de in te schakelen media en middelen, sluit contracten met media-exploitanten, adviseert opdrachtgevers over de frequentie, het formaat en de voorkeursplaatsen en -tijden van reclameboodschappen, koopt advertentieruimte zo scherp mogelijk in en bewaakt budgetten. Journalist (bladen) Schrijft artikelen voor kranten en tijdschriften. Voorbeelden van werkzaamheden: bepaalt de nieuwswaarde van onderwerpen, bestudeert informatie over de betreffende onderwerpen, selecteert en bewerkt persberichten en berichten van (buitenlandse) correspondenten, volgt dagelijks het nieuws via radio, tv en kranten, neemt contact op met personen voor interviews, verzint pakkende koppen, maakt onderschriften voor foto's en tekeningen bij artikelen. Onderzoeksjournalist Onderzoekt onderwerpen met mogelijke journalistieke waarde. Maakt reportages en artikelen voor kranten, radio en televisie. Voorbeelden van werkzaamheden: doet research naar onderwerpen waar een verhaal in zit, zoekt betrouwbare bronnen, bestudeert informatie over de betreffende onderwerpen, neemt contact met personen op voor interviews, houdt interviews, schrijft artikelen, maakt reportages en volgt dagelijks het nieuws via radio, tv en kranten. Accountmanager reclame Realiseert en onderhoudt commerciële relaties met (mogelijke) klanten en afnemers van reclameproducties. Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut verkoopmogelijkheden, voert onderhandelingen en sluit contracten af. Accountmanager advertenties uitgeverij Realiseert en onderhoudt commerciële relaties met (mogelijke) adverteerders in dag- en weekbladen of tijdschriften. Realiseert verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut verkoopmogelijkheden, voert onderhandelingen en sluit contracten af. Plus na communicatie- en informatie wetenschap: Account executive reclame Haalt reclameopdrachten binnen voor een reclamebureau. Organiseert de uitvoering van die opdrachten en geeft adviezen. Voorbeelden van werkzaamheden: onderhoudt contacten met cliënten, maakt kostenopgaven, maakt afspraken met cliënten en legt die afspraken schriftelijk vast, maakt werkopdrachten voor bijvoorbeeld de illustratietekenaars of tekstschrijvers van het reclamebureau en presenteert reclameplannen aan cliënten. Archivaris Beheert een archief. Voorbeelden van werkzaamheden: organiseert werkzaamheden, selecteert en beschrijft documenten, bepaalt in welk deel van het archief documenten moeten worden bewaard, stelt in overleg met gebruikers termijnen vast voor het bewaren en vernietigen van de documenten in het archief, doet historisch onderzoek naar documenten en publiceert daarover, onderhoudt contacten met overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren, bezoekt beurzen en studiedagen en informeert het publiek over de inhoud van archieven. Literatuuronderzoeker Onderzoekt voor een bedrijf of instelling (vak)literatuur op informatie over een specifiek onderwerp. Voorbeelden van werkzaamheden: doorzoekt tijdschriftregisters uit de eigen organisatie en catalogi van gespecialiseerde bibliotheken op interessante publicaties, selecteert belangrijke publicaties (boeken, tijdschriften, rapporten), stelt literatuurlijsten samen met gevonden literatuur, rapporteert over de onderzoeksaanpak en legt de onderzoeksresultaten systematisch vast in een verslag.

4 Manager telecommunicatiebedrijf Geeft leiding aan een telecommunicatiebedrijf. Ontwikkelt toepassingen voor telecommunicatie en adviseert daarover. Voorbeelden van werkzaamheden: begeleidt, instrueert en beoordeelt uitvoerend personeel, houdt toezicht op de medewerkers van de afdeling, adviseert over het telematicabeleid, ontwikkelt toepassingen voor telecommunicatie, bewaakt de kosten en geeft leiding aan projecten. Thesaurusbeheerder Beheert in een bibliotheek de thesaurus (trefwoordenlijst) en draagt bij aan de ontwikkeling van documentaire informatiesystemen. Voorbeelden van werkzaamheden: inventariseert, selecteert en registreert documenten en vat die samen, bedenkt (de opbouw van) trefwoorden, verbindingen tussen trefwoorden en zoekmanieren, signaleert knelpunten in de documentaire informatievoorziening (bijvoorbeeld de afstemming van thesaurus op het documentenaanbod en de gebruikersbehoeften) en adviseert over eventuele aanpassingen in de informatiesystemen. Manager bibliotheek Geeft leiding aan een bibliotheek en verricht bibliotheekwerkzaamheden. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, motiveert en begeleidt personeel, bewaakt de kosten, overlegt met de directie (bijvoorbeeld over budgetten), bestelt nieuwe documenten, boeken en cd's, inventariseert bibliotheekmateriaal, verstrekt informatie over boeken, tijdschriften, cd's en ander uitleenmateriaal, houdt bij welke boeken verschijnen, leest recensies en onderhoudt contacten met andere bibliotheken (over onderlinge uitleen). Telecommunicatiemanager Ontwikkelt beleid voor telematica (de combinatie van computers en telecommunicatie). Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert informatiebehoeften, onderzoekt de mogelijke toepassingen van verkrijgbare systemen en componenten (bijvoorbeeld transmissielijnen en netwerken), onderzoekt nieuwe vormen van communicatie, adviseert klanten, schrijft rapporten, wijzigt bestaande systemen of breidt die uit, voert nieuwe systemen in, informeert gebruikers over nieuwe systemen (via demonstraties en protocollen), begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en vertelt hen wat er moet gebeuren. Contentmanager Geeft leiding aan (web)redacteuren. Is verantwoordelijk voor de inhoud van interne en externe media, zoals intranet of internet. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt voor een consistente "huisstijl", bewaakt de actualiteit van gepubliceerde gegevens, definieert de technische en functionele eisen waaraan het medium moet voldoen, zorgt voor een goede afstemming met andere bedrijfsafdelingen en is betrokken bij de ontwikkeling van functionaliteiten en diensten voor het medium. Trainer communicatieve vaardigheden Geeft lessen communicatieve vaardigheden aan verschillende doelgroepen. Voorbeelden van werkzaamheden: overlegt met opdrachtgevers, stelt trainingen samen en voert deze uit, legt trainingen uit en kijkt deze na, ontwikkelt lesmateriaal, begeleidt en motiveert cursisten, evalueert trainingen, maakt prijsopgaven, leert cursisten discussiëren en spreken in het openbaar en schrijft brieven. Manager adviesbureau public relations en marketing Geeft leiding aan een adviesbureau voor public relations en marketing. Adviseert over pr- of marketingplannen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, onderzoekt markten, ontwikkelt reclamecampagnes en verkoopstrategieën, bewaakt de kosten en stelt pr- of marketingplannen op. Projectleider ict Geeft leiding aan ict-projecten, zoals de invoering van een nieuw informatiesysteem in een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt ervoor dat werkzaamheden volgens plan verlopen, bewaakt de kosten, geeft leiding aan een projectteam en onderhoudt contacten met leveranciers en de directie. Recensent Schrijft recensies voor bijvoorbeeld kranten of tijdschriften over boeken, films, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen of concerten. Voorbeelden van werkzaamheden: leest boeken, bekijkt films of voorstellingen, bezoekt concerten, vormt en verwoordt een mening, neemt interviews af, legt en onderhoudt contacten met mensen (bijvoorbeeld uit de filmwereld en de toneelwereld). Redacteur (nieuwe media) Verzamelt gegevens en informatie voor internet of intranet. Voorbeelden van

5 werkzaamheden: verzamelt en selecteert informatie, controleert of verzamelde gegevens duidelijk en compleet zijn, schrijft teksten, herschrijft teksten, kort teksten zo nodig in, plaatst nieuwe informatie en zorgt dat verouderde informatie wordt verwijderd. Hoofd beheer ict Geeft leiding aan een afdeling ict-beheer. Is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de technische infrastructuur binnen een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, maakt onderhoudsplannen, adviseert het management en begeleidt projecten voor systeem- en netwerkbeheer. Hoofd archief Geeft leiding aan de afdeling Archief van een bedrijf of instelling en beheert het archief. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding aan archivarissen en archiefmedewerkerkers, stelt projectplannen op, neemt deel aan overleggen over archiefaangelegenheden, beheert archieven door archiefmateriaal te selecteren, te onderhouden en toegankelijk te maken, stelt regels en procedures op en onderhoudt contacten met overheidsinstellingen, bedrijven, particulieren en andere archieven. Account director reclame Adviseert klanten over het gebruik van reclame. Geeft leiding aan het accountteam van een reclamebureau. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt medewerkers, ontwikkelt reclamecampagnes, maakt voorstellen, haalt nieuwe klanten en opdrachten binnen, onderhoudt contacten in de reclamewereld en adviseert klanten over public relations en marketing. PR-adviseur Adviseert en informeert organisaties over interne en externe communicatie en ziet toe op de uitvoering daarvan. Voorbeelden van werkzaamheden: voert communicatiebeleid uit, stuurt en verbetert de interne en externe communicatie (en houdt zo medewerkers betrokken en versterkt het bedrijfsimago), begeleidt de productie van bedrijfspublicaties (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, personeelsbladen of brochures), organiseert personeelsbijeenkomsten en excursies, onderhoudt contacten met de media of helpt de directie daarbij. Hoofd informatievoorziening en automatisering Geeft leiding aan een afdeling informatievoorziening en automatisering binnen een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, adviseert over het te voeren informatiebeleid en begeleidt projecten op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van ict-toepassingen. Archiefinspecteur Houdt toezicht op de verzorging en het beheer van archieven van provincies, gemeenten, waterschappen, gemeentelijke regelingen en de regiopolitie. Coördineert het archiefbeleid van de overheid en informeert belangstellenden over archieven beheren, bewaren, behouden en inzien. Voorbeelden van werkzaamheden: inspecteert, houdt toezicht op het archiefbeheer, verricht onderzoek en geeft voorlichting over de naleving van de archiefwetgeving. Bedrijfsleider/ondernemer ict-bedrijf Geeft leiding aan een ict-bedrijf. Adviseert klanten over ict-toepassingen en begeleidt de ontwikkeling en invoering van informatiesystemen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en adviseert klanten over de mogelijkheden van applicaties, softwarepakketten en informatiesystemen. Manager ict-bedrijf Geeft leiding aan een ict-bedrijf. Adviseert over ict-toepassingen en de implementatie hiervan in bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en adviseert over de mogelijkheden van applicaties, softwarepakketten en informatiesystemen. Webmaster (hoger) Onderhoudt websites die via het internet of intranet te raadplegen zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt dat de structuur logisch blijft, voegt interessante informatie aan de website toe, geeft bepaalde onderdelen aantrekkelijk vorm, houdt de site up-to-date, schrijft gebruikershandleidingen, speelt vragen en bestellingen die via de site binnenkomen door aan de bevoegde personen, denkt mee over het vernieuwen of uitbreiden van websites en onderhoudt contacten met gebruikers en leveranciers. Bedrijfsjournalist Schrijft artikelen voor publicaties van bedrijven en instellingen. Voorbeelden van

6 werkzaamheden: overlegt met opdrachtgevers, bepaalt de nieuwswaarde van onderwerpen, bestudeert informatie over de betreffende onderwerpen, neemt contact op met personen voor interviews, houdt interviews, schrijft teksten voor uitgaven (bijvoorbeeld personeelsbladen, brochures en jaarverslagen) en houdt daarbij rekening met de verschillende belangen en doelgroepen van een organisatie. Chef beeldredactie Geeft leiding aan beeld- en fotoredacteurs. Ontwikkelt beeldbeleid en zorgt voor de uitvoering ervan. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, bepaalt in overleg het beeldbeleid van één of meer publicaties, doet voorstellen voor fotoreportages, bedenkt ideeën, bewaakt levertijden en controleert de kwaliteit van beeldmateriaal, onderhoudt contacten met (hoofd)redacteuren, fotografen en stockbureaus en beheert budgetten. Beleidsmedewerker ict Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, overlegt met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose

Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose Informatica Bruto startsalaris: 2.758 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 96% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden over aansluiting Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM

Nadere informatie

Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo

Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Bedrijfskunde Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo (ook International Business) Percentage werkend 93% (94%) Percentage studerend 2% (1%) Percentage baan op niveau 51% (63%) Percentage tevreden over aansluiting

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Functies Uitgeefkern. Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf

Functies Uitgeefkern. Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf Functies Uitgeefkern Stichting Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf INHOUD 1... 1 2 Acquirerend redacteur boeken... 4 3 Hoofdredacteur tijdschriften... 7 4 Redacteur boeken...

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie Bruto startsalaris: 2.664 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo

Economie en Bedrijfseconomie Bruto startsalaris: 2.664 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Economie en Bedrijfseconomie Bruto startsalaris: 2.664 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Percentage werkend 92% Percentage studerend 4% Percentage

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Assistent communicatiemedewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit

Nadere informatie

FUNCTIEKAART: deskundige communicatie

FUNCTIEKAART: deskundige communicatie FUNCTIEKAART: deskundige communicatie 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: experten (EX2: deskundig ondersteunend) FUNCTIEBENAMING: deskundige DEPARTEMENT: stafdiensten DIENST: communicatie NIVEAU: B1-B2-B3

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker

Assistent communicatiemedewerker Assistent communicatiemedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College

Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Formatieve beoordeling (om te leren) Marketing, communicatie en evenementen (25147) - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: SLB: Studentversie Onderdelen Basisdeel Kerntaak 1: Assisteert

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 7 Werkterrein Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie Activiteiten Beleids- en

Nadere informatie

Civiele Techniek Bruto startsalaris: 2.665

Civiele Techniek Bruto startsalaris: 2.665 Civiele Techniek Bruto startsalaris: 2.665 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 93% Percentage baan op niveau 63% Percentage tevreden over aansluiting 75% Maanden zoektijd 2 Prognose goed

Nadere informatie

OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES

OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES HORECA Horeca assistent 2 Kok 2 Zelfstandig werkend kok 2 Gespecialiseerd kok 3 Leidinggevende keuken 3 Gastheer/gastvrouw 4 Bartender 5 Zelfstandig

Nadere informatie

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger

Informatieverzorger. Mbo-kwalificaties in de sector Informatiedienstverlening. Informatieverzorger Informatieverzorger Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

ICT en Mediatechnologie

ICT en Mediatechnologie School voor ICT en Mediatechnologie ICT Beheerder Medewerker Beheer ICT Medewerker ICT Grafisch vormgever Webdeveloper School voor ICT en Mediatechnologie ICT en Mediatechnologie ict beheerder medewerker

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Functies in de uitgeverij

Functies in de uitgeverij Functies in de uitgeverij Hoofdstuk 4 Functies in de uitgeverij In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende functies binnen een uitgeverij. We beperken ons tot de primaire werkzaamheden die horen

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601

Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Functieprofiel: Redacteur Functiecode: 0601 Doel Uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties,

Nadere informatie

Redacteur. Context. Doel

Redacteur. Context. Doel Redacteur Doel (Doen) uitvoeren van redactionele werkzaamheden voor de totstandkoming van diverse in- en/of externe publicaties, alsmede het bewaken van de kwaliteit van de publicaties, conform de vastgelegde

Nadere informatie

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer

Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010 Functienummer Functieprofiel Medewerker Functie Communicatiemedewerker Afdeling unit strategie & beleid Manager Herman Suijdendorp Opgesteld door Herman Suijdendorp ism Astrid Bouman/HRM-adviseur Datum 6 april 2010

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie

Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Functiebeschrijving Manager Personeel, Beleid en Communicatie Versie 0.10 LIMOR: Het copyright, kopijrecht en auteursrecht zij expliciet voorbehouden aan LIMOR Ter beschikking stellen aan derden kan slechts

Nadere informatie

Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen Waterschap Vechtstromen is onderverdeeld in vier verschillende eenheden: Organisatie, Ontwikkeling & Advies, Techniek & Diensten en Watersysteem & Zuiveren. Hieronder schetsen we

Nadere informatie

matig Conjunctuur gevoeligheid Jaar enquête 2011

matig Conjunctuur gevoeligheid Jaar enquête 2011 Kunsten, cultuur en media (RUG) Bruto startsalaris: 1.805 Percentage werkend 91% Percentage baan op niveau 23% Percentage tevreden over aansluiting 62% Maanden zoektijd 4 Prognose matig Conjunctuur gevoeligheid

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

FUNCTIEKAART: deskundige boekhouden

FUNCTIEKAART: deskundige boekhouden FUNCTIEKAART: deskundige boekhouden 1. Organisatiegegevens FUNCTIEFAMILIE: Experten (EX2: deskundig ondersteunend) FUNCTIEBENAMING: Deskundige, assistent-dienstleider, administratief bestuursassistent

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

(voorbeelden van wat we willen zien)

(voorbeelden van wat we willen zien) Formatief beoordelingsformulier Assistent Communicatiemedewerker niv. 4 crebo 90531 - Studentenversie - Praktijkroute Friesland College Naam student: Datum: Coach: Onderdelen Kerntaak 1: Assisteert bij

Nadere informatie

Bibliotheekmedewerker

Bibliotheekmedewerker Bibliotheekmedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. E.J. Visser, Evert Eisenhowerstraat 178 1931 WS Egmond aan Zee 06 11 77 53 52 info@evertvisser.nl

Curriculum Vitae. Personalia. E.J. Visser, Evert Eisenhowerstraat 178 1931 WS Egmond aan Zee 06 11 77 53 52 info@evertvisser.nl Personalia E.J. Visser, Evert Eisenhowerstraat 178 1931 WS Egmond aan Zee 06 11 77 53 52 info@evertvisser.nl Geboortedatum: 27 mei 1973 Profiel Functie: (gediplomeerd) journalist en tekstschrijver. Voor

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014

Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 Redactiestatuut DE PSYCHOLOOG Vastgesteld door het Algemeen Bestuur, 29 oktober 2014 1 Inleiding 1.1 DE PSYCHOLOOG is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging

Nadere informatie

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten

RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND. 27 november 2012. Verbindt functies, competenties en resultaten RESULTAATBESCHRIJVINGEN OMGEVINGSDIENST RIVIERENLAND 27 november 2012 Verbindt functies, competenties en resultaten Werknaam functie : Directeur Afdeling : Generieke beschrijving : Algemeen directeur Code

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Werken als specialist in de mode

Werken als specialist in de mode 1 2 3 4 5 Werken als specialist in de mode Specialist mode/maatkleding Wat laat je zien? Je toont passie voor het maken van mode Je zet je talenten in en staat open voor reacties Je ontwikkelt een eigen

Nadere informatie

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing

Afstudeerprofiel MMP. Programma. Media Marketing Publishing Media: branche waarvoor we je opleiden 10-1-2011. MMP = Media Marketing Publishing Afstudeerprofiel MMP Eric de Boer Werkervaring: Marketeer Docent marketing MMP MMP = Programma Rolf Stam Werkervaring: Marketeer Docent (internet)marketing Wat is MMP? Waarom MMP? Verschil MMP t.o.v. de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT Functienaam: Afdeling: Team: Hoofd Management Team Organisatieschema DIRECTIE COLLECTIE PRESENTATIE FACILITAIRE ZAKEN EXTERNE ZAKEN FINANCIËN en P&O HOOFD Secretaresse

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN

DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN FUNCTIEKAART DESKUNDIGE EVENEMENTEN EN PLECHTIGHEDEN 1. Organisatiegegevens FUNCTIENIVEAU: B1-B2-B3 FUNCTIEFAMILIE: experten 2 CLUSTER: cultuur en vrije tijd AFDELING: vrije tijd DIENST: evenementen, jeugd

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Werken als videoproducent

Werken als videoproducent 1 2 3 4 5 Werken als videoproducent AV Productie Video Editor Wat laat je zien? Je toont passie en inzet Je zet ideeën om in beelden Je zet je talenten in en kent je belemmeringen Je werkt resultaatgericht

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016

CO2 - COMMUNICATIEPLAN. Communicatieplan 2016 CO2 - COMMUNICATIEPLAN Communicatieplan 2016 Auteur : G. v.d. Velde Pagina 0 van 4 Communicatie betreffende de CO2 footprint en het CO2 reductieprogramma. 1. Inleiding Dit communicatieplan is een bijlage

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting

Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Kerntaak 1: Verricht voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van een media-uiting Werkproces 1.1: Organiseert (eigen) werkzaamheden en werkplek De maakt een planning of volgt de planning die voor

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E,

C O M M U N I C A T I E, In deze brochure vind je Een korte inleiding over de studie communicatie Studiebelasting Welke stagemogelijkheden zijn er bij de studie communicatie? Hoeveel kan ik gaan verdienen als communicatiedeskundige?

Nadere informatie

1.1 Leraar basisonderwijs (schaal LA) Omgeving De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen Stichting Prisma Almere. Dit is een middelgrote onderwijsinstelling van 15 tot 20 scholen voor primair onderwijs.

Nadere informatie

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen.

Het stelselmatig bevorderen van het wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. PR en Sponsoring Public Relations en Sponsoring zijn instrumenten die als hoofddoelstelling hebben: het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met de doelgroepen. De beide instrumenten zijn dus

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706

Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706 Functieprofiel: Medewerker Audiovisuele Technieken Functiecode: 0706 Doel Vervaardigen en bewerken van (audio)visuele opnamen, afbeeldingen en/of documenten, dan wel in bedrijf stellen en houden van audiovisuele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie Recht op uw doel af FenceWorks heeft dankzij de combinatie van haar printtitels, mediacontacten

Nadere informatie

Communicatieadviseur. Context. Doel

Communicatieadviseur. Context. Doel Communicatieadviseur Doel Medevormgeven van het communicatiebeleid van de instelling of faculteit(en) en doen realiseren van de uitvoering daarvan, binnen de beleids- en besluitvormingskaders, gericht

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd informatie. Frontofficemedewerker.

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd informatie. Frontofficemedewerker. Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Frontofficemedewerker Frontofficemedewerker Hoofd informatie Hoofd informatie Uitstroom : Hoofd informatie Niveau : 4 Crebonr. : 94071 Kerntaak

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v)

Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Beyond Borders zoekt op korte termijn Een daadkrachtige communicatiemedewerker (m/v) Tijdelijk contract tot 1 april 2013 met mogelijkheid tot verlenging 32u/week (24u voor Beyond Borders en 8u voor Maatwerk

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Informatiebeheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

(Junior) accountmanager

(Junior) accountmanager (Junior) accountmanager Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Wij maken graag reclame voor anderen

Wij maken graag reclame voor anderen Wij maken graag reclame voor anderen RECLAME ONTWERP WEBSITE HUISSTIJL U wilt uw doelgroep....aanspreken, informeren en overtuigen. Dat doet u met een heldere boodschap en direct in het oog springende

Nadere informatie

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie datamanager 1. Gegevens aanvrager Naam + Voorletters:... Adres:... Postcode + Woonplaats:.... Geboortedatum:.... Geboorteplaats:.... Werkzaam bij: Organisatie +

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie

vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie vakbladen - websites - e-mailnieuwsbrieven - congressen - PR - research - persberichten - marketingcommunicatie Recht op uw doel af FenceWorks heeft dankzij de combinatie van haar printtitels, mediacontacten

Nadere informatie

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0

Communicatieplan CO2. Inhoudsopgave. Versie: 1.0 Datum vrijgave: Geldigheidsduur: 1 jaar. Versie 1.0 Versie: 1.0 Datum vrijgave: 2-5-2016 Geldigheidsduur: 1 jaar Status: Concept Inhoudsopgave Communicatieplan CO2 Versie 1.0 Auteur(s) CO2-werkgroep Autorisatie Ir. H. Beerda Functie Algemeen directeur Datum

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : SAL/TM/001 - Sales Communication Adviser FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail Job architecture VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Kwaliteit

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken

Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Griffie gemeente Gorinchem Samenstelling & taken Hoofdstuk: Griffie gemeente Gorinchem Inhoud Griffie gemeente Gorinchem... 1 Inleiding... 3 Functiebeschrijving griffie... 4 De griffier... 4 Plaats in

Nadere informatie