Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448"

Transcriptie

1 Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 87% Percentage studerend 9% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden over aansluiting 53% Maanden zoektijd 3 Prognose Conjunctuur gevoeligheid Uitwijkmogelijkheden Vwo met profiel EM, CM, NG, NT. redelijk Jaar enquête 2009 laag gemiddeld Arbeidsmarkt algemeen De meeste communicatiewetenschappers komen na hun afstuderen terecht in bedrijven en organisaties (overheid, het bedrijfsleven, adviesbureaus, uitgevers, journalistiek) Ze adviseren bedrijven hoe zij moeten communiceren met hun achterban, bijvoorbeeld met klanten, zakenrelaties en pers, maar ook met hun personeel. Ze ondersteunen die bedrijven en organisaties ook bij het uitvoeren van hun mediacampagnes. Een minderheid gaat werken bij een onderzoeksbureau of bij een universiteit of hogeschool. Je houdt je dan meer bezig met theorie van en onderzoek naar mediacampagnes. Afgestudeerde communicatiewetenschappers beginnen vaak als oplossers van kleine communicatieproblemen in een onderneming. Of houden zich bezig met uitvoerende werkzaamheden, zoals folders schrijven en websites onderhouden Velen nemen, naarmate ze meer ervaring krijgen, grotere taken voor hun rekening. Soms maken ze een overstap naar een andere afdeling binnen hetzelfde bedrijf: van de personeelsafdeling (interne communicatie) naar public relations (externe communicatie) of klimmen op naar een functie als adviseur of beleidsmaker. Je zult je dan vooral richten op het geven van adviezen op het gebied van communicatie. Na een jaar of drie komen communicatiewetenschappers vaak terecht in leidinggevende functies. 65 Procent werkt in zijn of haar derde baan op wetenschappelijk niveau. Beroepen o.a.: Trainer communicatieve vaardigheden Geeft lessen communicatieve vaardigheden aan verschillende doelgroepen. Voorbeelden van werkzaamheden: overlegt met opdrachtgevers, stelt trainingen samen en voert deze uit, legt trainingen uit en kijkt deze na, ontwikkelt lesmateriaal, begeleidt en motiveert cursisten, evalueert trainingen, maakt prijsopgaven, leert cursisten discussiëren en spreken in het openbaar en schrijft brieven. Manager adviesbureau public relations en marketing Geeft leiding aan een adviesbureau voor public relations en marketing. Adviseert over pr- of marketingplannen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, onderzoekt markten, ontwikkelt reclamecampagnes en verkoopstrategieën, bewaakt de kosten en stelt pr- of marketingplannen op. Manager uitgeverij Geeft leiding aan een uitgeverij. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, onderhandelt met leveranciers en afnemers, overlegt met bijvoorbeeld journalisten, redacteurs en vormgevers, bewaakt de kwaliteit van het fonds of portfolio tijdschriften, bewaakt de kosten, beslist over nieuwe uitgaven, maakt reclame en sluit contracten af. Uitgever Ontwikkelt, realiseert en beheert uitgeefproducten (boeken, kranten of bladen). Begeleidt en beoordeelt uitgeverijmedewerkers. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt een uitgeefplan

2 op, ontwikkelt uitgeefideeën, bereidt uitgeefwerkzaamheden voor en coördineert deze, maakt marktanalyses en begrotingen, controleert de inhoud en vormgeving van uitgeefproducten en stelt de frequentie, de oplagen en de prijzen van die producten vast, werft, contracteert en begeleidt auteurs, beoordeelt manuscripten, overlegt met redacteurs, vormgevers en drukkerijen en promoot uitgaven. Redacteur (bladen) Verzamelt gegevens en informatie voor een krant, tijdschrift of vakblad. Redigeert berichten. Voorbeelden van werkzaamheden: schrijft berichten, controleert of artikelen en andere gegevens duidelijk en compleet zijn, verzamelt en selecteert artikelen, onderhoudt contacten met journalisten, verwerkt berichten, herschrijft berichten en kort ze zo nodig in, signaleert afwijkingen in planningen en beantwoordt de telefoon. Pers-, publieksvoorlichter Geeft informatie en voorlichting over de activiteiten van bedrijven en instellingen. Voorbeelden van werkzaamheden: verzamelt informatie over actuele onderwerpen, volgt de publieke opinie, onderhoudt contacten met de media, bepaalt de inhoud van voorlichtingsmateriaal, schrijft speeches, persberichten en brochures, organiseert persconferenties en rondleidingen en ondersteunt het overdragen van informatie visueel met overheadprojectors en video. Communicatieadviseur Adviseert bedrijven en instellingen over interne en externe communicatie en communicatiebeleid. Houdt zich bezig met Public Relations en voorlichting. Voorbeelden van werkzaamheden: neemt deel aan projecten als communicatiedeskundige, maakt communicatieplannen, voert communicatieplannen uit of coördineert de uitvoering, bewaakt de huisstijl, adviseert medewerkers en bestuurders over de te volgen communicatiestrategie, schrijft speeches en onderhoudt contacten met de media en andere belanghebbenden. Patiëntenvoorlichter Licht patiënten voor en fungeert als schakel tussen patiënt en hulpverleners. Voorbeelden van werkzaamheden: organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten, adviseert artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen over het gebruik van bepaalde voorlichtingsmethoden en communicatiemiddelen en oefent medisch personeel in het benaderen van patiënten. Communicatiemanager Geeft leiding aan een communicatieafdeling of een team van communicatiedeskundigen. Adviseert bedrijven en instellingen over het te voeren communicatiebeleid. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, maakt op basis van strategisch beleid een communicatieplan, draagt zorg voor de uitvoer van het communicatieplan, bepaalt pers- en sponsorbeleid, bewaakt huisstijl, beheert budgetten, schrijft speeches voor management en directie en onderhoudt contacten met de media en andere belanghebbenden. Traffic manager reclame Zorgt ervoor dat opdrachten voor reclamewerk op tijd gereed zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: controleert of werkzaamheden van alle afdelingen van een reclamebureau en van specialisten van buiten het reclamebureau goed op elkaar zijn afgestemd, deelt de tijd van collega's (bijvoorbeeld copywriters en art directors) in, maakt afspraken met specialisten van buiten het reclamebureau (bijvoorbeeld fotografen en illustratoren), maakt totaalplanningen en houdt de uren bij die (intern en extern) aan de werkzaamheden voor een reclameopdracht worden besteed. Manager communicatieadviesbureau (reclame) Geeft leiding aan een reclamebureau en geeft reclameadviezen. Voorbeelden van werkzaamheden: begeleidt en instrueert personeel, acquireert nieuwe afnemers en klanten, haalt reclameopdrachten binnen en organiseert de uitvoering daarvan, ontwikkelt reclamecampagnes en bewaakt de kosten. Media director reclame Geeft leiding aan de media-afdeling van een reclamebureau en adviseert opdrachtgevers over de te volgen mediastrategie. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding aan personeel van de media-afdeling, bedenkt mediastrategieën en welke media het beste passen bij een bepaalde mediastrategie, adviseert over mediastrategieën, houdt de laatste ontwikkelingen bij over alle soorten media (bijvoorbeeld internet, technologie, kranten, tijdschriften en commercials) en heeft contacten met de exploitanten van de verschillende media.

3 Mediaplanner Werkt mediastrategieën uit tot concrete reclamecampagnes en adviseert welk medium (krant, tijdschrift of zender) zich het beste leent voor reclameboodschappen. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt mediaplannen en begrotingen op, maakt overzichten van de in te schakelen media en middelen, sluit contracten met media-exploitanten, adviseert opdrachtgevers over de frequentie, het formaat en de voorkeursplaatsen en -tijden van reclameboodschappen, koopt advertentieruimte zo scherp mogelijk in en bewaakt budgetten. Journalist (bladen) Schrijft artikelen voor kranten en tijdschriften. Voorbeelden van werkzaamheden: bepaalt de nieuwswaarde van onderwerpen, bestudeert informatie over de betreffende onderwerpen, selecteert en bewerkt persberichten en berichten van (buitenlandse) correspondenten, volgt dagelijks het nieuws via radio, tv en kranten, neemt contact op met personen voor interviews, verzint pakkende koppen, maakt onderschriften voor foto's en tekeningen bij artikelen. Onderzoeksjournalist Onderzoekt onderwerpen met mogelijke journalistieke waarde. Maakt reportages en artikelen voor kranten, radio en televisie. Voorbeelden van werkzaamheden: doet research naar onderwerpen waar een verhaal in zit, zoekt betrouwbare bronnen, bestudeert informatie over de betreffende onderwerpen, neemt contact met personen op voor interviews, houdt interviews, schrijft artikelen, maakt reportages en volgt dagelijks het nieuws via radio, tv en kranten. Accountmanager reclame Realiseert en onderhoudt commerciële relaties met (mogelijke) klanten en afnemers van reclameproducties. Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut verkoopmogelijkheden, voert onderhandelingen en sluit contracten af. Accountmanager advertenties uitgeverij Realiseert en onderhoudt commerciële relaties met (mogelijke) adverteerders in dag- en weekbladen of tijdschriften. Realiseert verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatie- en accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut verkoopmogelijkheden, voert onderhandelingen en sluit contracten af. Plus na communicatie- en informatie wetenschap: Account executive reclame Haalt reclameopdrachten binnen voor een reclamebureau. Organiseert de uitvoering van die opdrachten en geeft adviezen. Voorbeelden van werkzaamheden: onderhoudt contacten met cliënten, maakt kostenopgaven, maakt afspraken met cliënten en legt die afspraken schriftelijk vast, maakt werkopdrachten voor bijvoorbeeld de illustratietekenaars of tekstschrijvers van het reclamebureau en presenteert reclameplannen aan cliënten. Archivaris Beheert een archief. Voorbeelden van werkzaamheden: organiseert werkzaamheden, selecteert en beschrijft documenten, bepaalt in welk deel van het archief documenten moeten worden bewaard, stelt in overleg met gebruikers termijnen vast voor het bewaren en vernietigen van de documenten in het archief, doet historisch onderzoek naar documenten en publiceert daarover, onderhoudt contacten met overheidsinstellingen, bedrijven en particulieren, bezoekt beurzen en studiedagen en informeert het publiek over de inhoud van archieven. Literatuuronderzoeker Onderzoekt voor een bedrijf of instelling (vak)literatuur op informatie over een specifiek onderwerp. Voorbeelden van werkzaamheden: doorzoekt tijdschriftregisters uit de eigen organisatie en catalogi van gespecialiseerde bibliotheken op interessante publicaties, selecteert belangrijke publicaties (boeken, tijdschriften, rapporten), stelt literatuurlijsten samen met gevonden literatuur, rapporteert over de onderzoeksaanpak en legt de onderzoeksresultaten systematisch vast in een verslag.

4 Manager telecommunicatiebedrijf Geeft leiding aan een telecommunicatiebedrijf. Ontwikkelt toepassingen voor telecommunicatie en adviseert daarover. Voorbeelden van werkzaamheden: begeleidt, instrueert en beoordeelt uitvoerend personeel, houdt toezicht op de medewerkers van de afdeling, adviseert over het telematicabeleid, ontwikkelt toepassingen voor telecommunicatie, bewaakt de kosten en geeft leiding aan projecten. Thesaurusbeheerder Beheert in een bibliotheek de thesaurus (trefwoordenlijst) en draagt bij aan de ontwikkeling van documentaire informatiesystemen. Voorbeelden van werkzaamheden: inventariseert, selecteert en registreert documenten en vat die samen, bedenkt (de opbouw van) trefwoorden, verbindingen tussen trefwoorden en zoekmanieren, signaleert knelpunten in de documentaire informatievoorziening (bijvoorbeeld de afstemming van thesaurus op het documentenaanbod en de gebruikersbehoeften) en adviseert over eventuele aanpassingen in de informatiesystemen. Manager bibliotheek Geeft leiding aan een bibliotheek en verricht bibliotheekwerkzaamheden. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, motiveert en begeleidt personeel, bewaakt de kosten, overlegt met de directie (bijvoorbeeld over budgetten), bestelt nieuwe documenten, boeken en cd's, inventariseert bibliotheekmateriaal, verstrekt informatie over boeken, tijdschriften, cd's en ander uitleenmateriaal, houdt bij welke boeken verschijnen, leest recensies en onderhoudt contacten met andere bibliotheken (over onderlinge uitleen). Telecommunicatiemanager Ontwikkelt beleid voor telematica (de combinatie van computers en telecommunicatie). Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert informatiebehoeften, onderzoekt de mogelijke toepassingen van verkrijgbare systemen en componenten (bijvoorbeeld transmissielijnen en netwerken), onderzoekt nieuwe vormen van communicatie, adviseert klanten, schrijft rapporten, wijzigt bestaande systemen of breidt die uit, voert nieuwe systemen in, informeert gebruikers over nieuwe systemen (via demonstraties en protocollen), begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en vertelt hen wat er moet gebeuren. Contentmanager Geeft leiding aan (web)redacteuren. Is verantwoordelijk voor de inhoud van interne en externe media, zoals intranet of internet. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt voor een consistente "huisstijl", bewaakt de actualiteit van gepubliceerde gegevens, definieert de technische en functionele eisen waaraan het medium moet voldoen, zorgt voor een goede afstemming met andere bedrijfsafdelingen en is betrokken bij de ontwikkeling van functionaliteiten en diensten voor het medium. Trainer communicatieve vaardigheden Geeft lessen communicatieve vaardigheden aan verschillende doelgroepen. Voorbeelden van werkzaamheden: overlegt met opdrachtgevers, stelt trainingen samen en voert deze uit, legt trainingen uit en kijkt deze na, ontwikkelt lesmateriaal, begeleidt en motiveert cursisten, evalueert trainingen, maakt prijsopgaven, leert cursisten discussiëren en spreken in het openbaar en schrijft brieven. Manager adviesbureau public relations en marketing Geeft leiding aan een adviesbureau voor public relations en marketing. Adviseert over pr- of marketingplannen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt uitvoerend personeel, onderzoekt markten, ontwikkelt reclamecampagnes en verkoopstrategieën, bewaakt de kosten en stelt pr- of marketingplannen op. Projectleider ict Geeft leiding aan ict-projecten, zoals de invoering van een nieuw informatiesysteem in een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt ervoor dat werkzaamheden volgens plan verlopen, bewaakt de kosten, geeft leiding aan een projectteam en onderhoudt contacten met leveranciers en de directie. Recensent Schrijft recensies voor bijvoorbeeld kranten of tijdschriften over boeken, films, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen of concerten. Voorbeelden van werkzaamheden: leest boeken, bekijkt films of voorstellingen, bezoekt concerten, vormt en verwoordt een mening, neemt interviews af, legt en onderhoudt contacten met mensen (bijvoorbeeld uit de filmwereld en de toneelwereld). Redacteur (nieuwe media) Verzamelt gegevens en informatie voor internet of intranet. Voorbeelden van

5 werkzaamheden: verzamelt en selecteert informatie, controleert of verzamelde gegevens duidelijk en compleet zijn, schrijft teksten, herschrijft teksten, kort teksten zo nodig in, plaatst nieuwe informatie en zorgt dat verouderde informatie wordt verwijderd. Hoofd beheer ict Geeft leiding aan een afdeling ict-beheer. Is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de technische infrastructuur binnen een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, maakt onderhoudsplannen, adviseert het management en begeleidt projecten voor systeem- en netwerkbeheer. Hoofd archief Geeft leiding aan de afdeling Archief van een bedrijf of instelling en beheert het archief. Voorbeelden van werkzaamheden: geeft leiding aan archivarissen en archiefmedewerkerkers, stelt projectplannen op, neemt deel aan overleggen over archiefaangelegenheden, beheert archieven door archiefmateriaal te selecteren, te onderhouden en toegankelijk te maken, stelt regels en procedures op en onderhoudt contacten met overheidsinstellingen, bedrijven, particulieren en andere archieven. Account director reclame Adviseert klanten over het gebruik van reclame. Geeft leiding aan het accountteam van een reclamebureau. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert en begeleidt medewerkers, ontwikkelt reclamecampagnes, maakt voorstellen, haalt nieuwe klanten en opdrachten binnen, onderhoudt contacten in de reclamewereld en adviseert klanten over public relations en marketing. PR-adviseur Adviseert en informeert organisaties over interne en externe communicatie en ziet toe op de uitvoering daarvan. Voorbeelden van werkzaamheden: voert communicatiebeleid uit, stuurt en verbetert de interne en externe communicatie (en houdt zo medewerkers betrokken en versterkt het bedrijfsimago), begeleidt de productie van bedrijfspublicaties (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, personeelsbladen of brochures), organiseert personeelsbijeenkomsten en excursies, onderhoudt contacten met de media of helpt de directie daarbij. Hoofd informatievoorziening en automatisering Geeft leiding aan een afdeling informatievoorziening en automatisering binnen een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, adviseert over het te voeren informatiebeleid en begeleidt projecten op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van ict-toepassingen. Archiefinspecteur Houdt toezicht op de verzorging en het beheer van archieven van provincies, gemeenten, waterschappen, gemeentelijke regelingen en de regiopolitie. Coördineert het archiefbeleid van de overheid en informeert belangstellenden over archieven beheren, bewaren, behouden en inzien. Voorbeelden van werkzaamheden: inspecteert, houdt toezicht op het archiefbeheer, verricht onderzoek en geeft voorlichting over de naleving van de archiefwetgeving. Bedrijfsleider/ondernemer ict-bedrijf Geeft leiding aan een ict-bedrijf. Adviseert klanten over ict-toepassingen en begeleidt de ontwikkeling en invoering van informatiesystemen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en adviseert klanten over de mogelijkheden van applicaties, softwarepakketten en informatiesystemen. Manager ict-bedrijf Geeft leiding aan een ict-bedrijf. Adviseert over ict-toepassingen en de implementatie hiervan in bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en adviseert over de mogelijkheden van applicaties, softwarepakketten en informatiesystemen. Webmaster (hoger) Onderhoudt websites die via het internet of intranet te raadplegen zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt dat de structuur logisch blijft, voegt interessante informatie aan de website toe, geeft bepaalde onderdelen aantrekkelijk vorm, houdt de site up-to-date, schrijft gebruikershandleidingen, speelt vragen en bestellingen die via de site binnenkomen door aan de bevoegde personen, denkt mee over het vernieuwen of uitbreiden van websites en onderhoudt contacten met gebruikers en leveranciers. Bedrijfsjournalist Schrijft artikelen voor publicaties van bedrijven en instellingen. Voorbeelden van

6 werkzaamheden: overlegt met opdrachtgevers, bepaalt de nieuwswaarde van onderwerpen, bestudeert informatie over de betreffende onderwerpen, neemt contact op met personen voor interviews, houdt interviews, schrijft teksten voor uitgaven (bijvoorbeeld personeelsbladen, brochures en jaarverslagen) en houdt daarbij rekening met de verschillende belangen en doelgroepen van een organisatie. Chef beeldredactie Geeft leiding aan beeld- en fotoredacteurs. Ontwikkelt beeldbeleid en zorgt voor de uitvoering ervan. Voorbeelden van werkzaamheden zijn: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, bepaalt in overleg het beeldbeleid van één of meer publicaties, doet voorstellen voor fotoreportages, bedenkt ideeën, bewaakt levertijden en controleert de kwaliteit van beeldmateriaal, onderhoudt contacten met (hoofd)redacteuren, fotografen en stockbureaus en beheert budgetten. Beleidsmedewerker ict Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, overlegt met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven, deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Communications

Domeincompetenties en Illustraties Communications Domeincompetenties en Illustraties Communications (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik.

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1.2 Definitie Het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Oriëntatie op beroepenveld

Oriëntatie op beroepenveld Oriëntatie op beroepenveld Naam: Liza Ossewaarde Klas: 1N Studierichting: Communicatie Docent: Dewi de Hoon Datum: 19-11-2013 Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Vacatures + jouw analyse

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!!

Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesvol op weg op de elektronische snelweg!! Succesfactoren voor het toepassen van elektronisch zakendoen in het MKB drs. P. Gibcus drs. J.P.J. de Jong R. van Rossum drs. R. de Vree Zoetermeer, november

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

How to counsel tomorrow? Aspects of future vocational counselling in the media sector

How to counsel tomorrow? Aspects of future vocational counselling in the media sector Oliver Baiocco, Francesca Giordano, Peter de Groot, Arthur Janas, Andrea Stein (Editors) How to counsel tomorrow? Aspects of future vocational counselling in the media sector Volume CD 3.The Netherlands

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

Woord vooraf Functiebeschrijving Directiesecretaresse

Woord vooraf Functiebeschrijving Directiesecretaresse Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot directiesecretaresse. Daarbij hebben we net als bij de andere delen van deze methode, vooral rekening gehouden met cursisten

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING FUNCTIEBOEK CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Meer weten over uw vak? Bij Reed Business vindt u uw vakinformatie. Naast de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geeft Reed Business

Nadere informatie

start 2013 opleidingen mbo

start 2013 opleidingen mbo start 2013 opleidingen mbo webdesigner, grafisch ontwerper, communicatiemedewerker, multimediavormgever, drukker, nabewerker, webdeveloper, art director, trafficmanager, motion graphic designer, gamedeveloper,

Nadere informatie

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015

DTP. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Medewerker DTP Allround DTP-er Kwalificatiedossier mbo DTP Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Penvoerder: Savantis Ontwikkeld

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao)

ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage I. Functieboek, Onderhoudsprocedure functiewaardering en Functiematrix (ex. art. 25 cao) Inleiding In het Cao akkoord 2011-2013 is de afspraak gemaakt om tijdens

Nadere informatie

Competentieprofiel 2012

Competentieprofiel 2012 Competentieprofiel 01 Verpleegkunde Versie: 1 Status: vastgesteld Datum: juni 01 Competentie profiel algemeen Competentieprofiel van het beroep HBO- Verpleegkundige ROLLEN DOMEINEN DOMEINSPECIFICATIES

Nadere informatie

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013

Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Contactcenter teamleider beroepscompetentieprofiel mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten/bronnen... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie